Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Cemal YILDIZER Çanakkale Vali Yardımcısı Eğitsel İçerikli Web Ortamlarının Uyarlanabilirlik Çerçevesinde Geliştirilen Tasarım.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Cemal YILDIZER Çanakkale Vali Yardımcısı Eğitsel İçerikli Web Ortamlarının Uyarlanabilirlik Çerçevesinde Geliştirilen Tasarım."— Sunum transkripti:

1 Cemal YILDIZER Çanakkale Vali Yardımcısı cemalyildizer@hotmail.com Eğitsel İçerikli Web Ortamlarının Uyarlanabilirlik Çerçevesinde Geliştirilen Tasarım İlkeleri Kamu Yönetiminde Etik Değerler ve İlkeler

2 2 Yıldızer, C., Kamu Yönetiminde Etik Değerler ve İlkeler İnsanlar daima yüksek, temiz ve mukaddes hedeflere yürümelidirler. Bu hareket şeklidir ki insan olanın vicdanını, dimağını ve bütün insanî duygularını tatmin eder. Bu şekilde yürüyenler, ne kadar büyük fedakârlık yaparlarsa, yükselirler ve bu hareket şekli mutlaka açık olur.

3 3 Yıldızer, C., Çünkü alnı açık, dimağı açık, kalb ve vicdanı açık insanlar tarafından idare olunabilen toplumlar ancak bu mânada hareketlerin izleyicisi olabilirler. Fikirlerini, duygularını ve teşebbüslerini gizli tutanlar, gizli vasıtalar tatbikine (uygulamaya) girişenler mutlaka utanma ve sıkılmayı mucip (gerektiren), akıl ve mantığın haricinde hareket edenler olabilirler. Bu gibi müteşebbislerin (işlere girişenlerin) akıbeti (sonu) evvel ve ahir (ergeç) hüsrandır (acıdır). 27 Haziran 1926 Kamu Yönetiminde Etik Değerler ve İlkeler

4 İnsanları sadece ceza ile yönetirseniz, onlar bir daha yanlış yapmazlar; ancak şeref ve utanma duygusuna da sahip olmazlar. İnsanları erdemle ve etik kurallar ile idare ederseniz, o zaman onlar şeref ve utanma duygularına sahip olurlar, hem de doğruyu ve iyiyi yapmaya çalışırlar. 4 Yıldızer, C., Kamu Yönetiminde Etik Değerler ve İlkeler

5 5 Yıldızer, C., Kamu Yönetiminde Etik Değerler ve İlkeler

6 6 Yıldızer, C., Kamu Yönetiminin Tanımı ve Özellikleri Giriş: Genel olarak yönetim; gerek kamu gerekse özel sektörde insanın gereksinim ve beklentilerini gerçekleştirme, ülkenin kaynaklarını yerinde ve zamanında iyi kullanabilme, ileri ve çağdaş bir toplum yaratabilmeyi amaçlar. Kamu yönetimi insan ve toplum için var olduğuna göre, bu yönetimin, toplumun istekleri doğrultusunda kurulması ve kuruluş nedeninin toplum tarafından çok iyi anlaşılması gereklidir. Halkla yönetim arasında, her kademede, ikişer üçer yönlü bir ilişki söz konusudur. Kamu Yönetiminde Etik Değerler ve İlkeler

7 7 Yıldızer, C., Kamu Yönetiminin Tanımı ve Özellikleri Çağdaş demokrasilerde seçimle gelen hükümetler oluşturduğu yönetim mekanizmalarıyla birlikte, halkın beklenti ve gereksinimlerini karşılamanın ve onları geliştirebilmelerinin görev ve sorumluluğunu üstlenir. Halk da kendisinin seçtiği kişilerden oluşan yasama ve yürütme organlarının, halkın refah ve mutluluğunu sağlama amacıyla koyduğu objektif kurallara uymakla yükümlüdür. Kamu Yönetiminde; Yönetim anlayışının çerçevesini dört ana grup oluşturur Bunlar; Kamu Yönetiminde Etik Değerler ve İlkeler

8 8 Yıldızer, C., 1- Açık ve Dürüst Yönetim:  Kamu yönetiminde dürüstlük, devlet yetkilerinin hiçbir biçimde, kötüye kullanılmaması, bu yetkilerin kullanımında hiç kimseye çıkar sağlanmamasıdır.  Dengeli olma  Kendini geliştirme  Değişime ve gelişime ayak uydurma  Girişim gücü ve çok yönlülük  Tartışmaya açık ve peşin yargılı olmama  Cesaret sahibi, işbirliğine yatkın ve birleştirici olma  Demokratik tutumlu olma  Kişi, örgüt ve toplum çıkarlarını dengeleme 2. Yönetimi Etkileyen Kişisel Özellikler: Kamu Yönetimi ve Özellikleri Kamu Yönetiminde Etik Değerler ve İlkeler

9 9 Yıldızer, C., 3. Yönetimi Kolaylaştıran Unsurlar: Kamu yönetiminde, yönetimi kolaylaştıran unsurların başında yukarıda sayılan kişisel özellikler gelmektedir. Bunların yanında şu unsurlar da önemlidir:  Kaynakların kullanımı  Hukukun üstünlüğü ve tarafsızlık  Üniversiteler ve sivil toplum örgütleriyle ilişkiler  Halkla ilişkiler  Çok Yönlülük  Toplumsal yapıyı ve bu yapının amaçlarını kavramak ve bilmek Kamu Yönetimi ve Özellikleri Kamu Yönetiminde Etik Değerler ve İlkeler

10 10 Yıldızer, C., Kamu Yönetimi ve Özellikleri 4. İnsanları Yönetme Tarzı:  Önderlik  Personelin katkısını sağlama  Karar vermenin sınırlarını bilme  Davranış psikolojisi  İşbirliği ortamı sağlama  Halkın sorunlarını bilme ve kendi çapında çözme çabalarına katılma  Halkı sevme ve ona inanma  Bağımsız düşünebilme  Uygarca tutum ve davranışları benimseyebilme  Katı bürokrat davranışlarından uzak kalma Kamu Yönetiminde Etik Değerler ve İlkeler

11 11 Yıldızer, C., Küçük işlerle uğraşanlar gereksiz hırs ve kıskançlıklarla hareket edenler, geçici makam ve mevkilerin büyüsüne kapılıp fildişi kulelerinden inmeyenler mutlaka sonunda kaybedenlerdir. Başkalarının bizi takdir etmesini istiyorsak, biz de başkalarını takdir etmeyi öğrenmeliyiz. Eğer kalıcı başarılar istiyorsak etrafımızda sürekli bizi göklere çıkaran ve her yaptığımızı alkışlayanlar değil, bizi uyaran, bize acı da olsa doğruları söyleyen, yeri geldiğinde de eleştiren kişilere daha fazla yer vermek zorundayız." “Lev Nikolayeviç Tolstoy” Kamu Yönetiminde Etik Değerler ve İlkeler

12 12 Yıldızer, C., "Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür, ama hiç kimse kendini değiştirmeyi düşünmez. İnsanlığı değiştirmek için ilk önce kendimizi değiştirmemiz gerekir." “Lev Nikolayeviç Tolstoy” Kamu Yönetiminde Etik Değerler ve İlkeler

13 13 Yıldızer, C., Yolsuzlukla ilgili bir çok denetim mekanizması bulunmaktadır! Buna rağmen yolsuzluk olgusu ortadan kalkmamaktadır! Yolsuzluğu ortaya çıkmadan önlemeye yönelik bir araç gerekli: ETİK Bütün denetim mekanizmaları yolsuzluk ortaya çıktıktan sonra onu tespit etmeye yönelik. Kamu Yönetiminde Etik Değerler ve İlkeler

14 14 Yıldızer, C., Günümüzde, yalnız kamu yönetiminde değil, toplumun her alanında genel anlamda etik problemlerle karşı karşıya bulunuyoruz. Siyasal ve yönetsel alanda ortaya çıkan yozlaşmanın temelinde, toplumsal etiğin erozyona uğraması yatmaktadır. Etik Sorunsalı Kamu Yönetiminde Etik Değerler ve İlkeler

15 15 Kamu Yönetiminde Etik İlkeler ve Kurallar Yıldızer, C., Kamu Yönetiminde Etik İlkeler ve Kurallar Sorun sadece “ahlaka aykırı” sayılan davranışların toplumda yaygınlık ve saygınlık kazanması değildir. Daha da ciddi olan ve bunlara yol açan sorun, artık neyin ahlaklı neyin ahlaksız olduğu konusundaki ölçülerin yitirilmeye başlamasıdır. Ahlaklı ve ahlaksız davranışı birbirinden ayırmakta zorluk çekilmektedir. Etik Sorunsalı

16 16 Yıldızer, C., Etik, insanların kurduğu bireysel ve toplumsal İlişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları, doğru-yanlış ya da iyi-kötü gibi ahlaksal açıdan araştıran bir felsefe disiplinidir (İnal, 1996, S.431). Etik ve Etik Değer Kazanımı Anne-babalar Okul Toplum,okullar ve aile özellikle disiplin anlayışlarında temel değerlere bağlı olan bir “İÇ DİSİPLİN ANLAYIŞI” geliştirmeye çalıştırmalıdırlar. Toplum Zaman Kamu Yönetiminde Etik Değerler ve İlkeler

17 17 Yıldızer, C., ETİK, insana ne yapması ya da ne yapmamasını öneren bir dizi değerler bütünüdür. ÖDEV; kişinin işgal ettiği rolden beklenen davranışlardır. ERDEM; iyi bir insanı tamamlayan özelliklerin tümüdür. İLKE; davranışları biçimlendiren temel doğrulardır. TOPLUMUN ÇIKARI ise; toplumun genelinin yararına olan her türlü eylemidir. Bir bütün olarak incelendiğinde bu değerler bütünü, etik davranışın çerçevesini belirlemektedir. Etik ve Etik Değer Kazanımı Kamu Yönetiminde Etik Değerler ve İlkeler

18 18 Yıldızer, C., Kamu görevlilerinin günlük hayatlarında sıklıkla karşılaştıkları ya da karşılaşabilecekleri pek çok etik ikilem bulunmaktadır. Etik ikilem, iki veya daha fazla yarışan değerin çatışma halinde olmasıdır. Eğer, çatışan bu değerlerden birisi korunursa, diğeri korunamamaktadır ya da bir veya daha fazlasını koruyabilmek için, diğerlerini göz ardı etmek zorunluluğu bulunmaktadır. Etik İkilemler Kamu Yönetiminde Etik Değerler ve İlkeler

19 19 Yıldızer, C., Kamu yöneticilerinin karşılaştıkları birinci ikilem türü, önlerindeki seçeneklerin hiç birisinin tam manasıyla tatmin edici olmadığı, onların içinden en az kötü ya da diğerlerine göre daha iyi olan seçeneğin belirlenmesi durumudur. Örneğin, yıkılan bir köprünün yenisinin yapılması için açılan ihalede, ihaleye katılmak üzere başvuran firmaların hiç birisi, tam anlamıyla yeterli şartları taşımamaktadır. Ancak, yeni bir ihalenin açılması için gerekli zaman yoktur ve kararın bir an önce verilmesi gerekmektedir. Bu durumda, kamu görevlisi, yeterli şartları taşımayan firmalar içinde, diğerlerine göre en iyisini seçmek durumundadır. Etik İkilemler Kamu Yönetiminde Etik Değerler ve İlkeler

20 20 Yıldızer, C., İkinci ikilem türü, seçeneklerin birden fazlasının ya da tamamının kendi başına iyi olduğu ve birisinin seçilmesi durumunda diğerinden vazgeçilmesinin gerektiği bir durumdur. Burada kamu görevlisi, “en iyi”ler arasında bir seçim yapmak durumundadır. Örneğin, bir kamu görevine atamada, aynı okuldan ve aynı diploma derecesiyle mezun olan ve yapılan sınavlarda da aynı performansı gösteren iki aday arasından birisinin tercih edilmesi, böyle zor bir seçimi gerektirmektedir. Etik İkilemler Kamu Yönetiminde Etik Değerler ve İlkeler

21 21 Yıldızer, C., Üçüncü ikilem türü, farklı kişi ve gruplar üzerinde farklı etki ve sonuçlar doğurması muhtemel bir kararın verilmesidir. Örneğin, bir kamu arazisinin, özel sektöre yatırımı teşvik amacıyla bedelsiz olarak tahsis edilmesi, bazı yerel topluluk üyelerini çevre kirliliği açısından rahatsız edebilecek, bazılarına da yeni iş imkanları temin edebilecektir. Bazıları kararı ekonomik gelişme yönünde olumlu olarak değerlendirirken, bazıları ise kararı yolsuzluk olarak nitelendirebilecektir. Görüldüğü gibi, kamu görevlisi, muhtemel etkileri bakımından bir çok farklı değerlendirmeye konu olabilecek bir kararı, almak ya da almamakla karşı karşıya kalabilmektedir. Etik İkilemler Kamu Yönetiminde Etik Değerler ve İlkeler

22 22 Yıldızer, C., Kamu görevlilerinin karşılaşabilecekleri son ikilem türü, verecekleri kararın muhtemel sonucundan, kendilerinin ya da yakınlarının olumlu ya da olumsuz ve/veya dolaylı ya da dolaysız etkilenmeleri durumudur. Böyle bir durumda, “çıkar çatışması” söz konusu olmaktadır. Yani, karar alıcının bireysel çıkarları ile genel anlamda kamu çıkarı çelişmektedir. Bir kimsenin, kendi çıkarı aleyhine bir karar verebilmesi son derece güçtür. Böyle bir davranışı, ancak çok sağlam bir karaktere ve ahlaki yapıya sahip bireyler sergileyebilir. Örneğin, bir yöneticinin, kamunun yararına olarak kendi arsasının da bulunduğu bir yerin kamulaştırılmasına karar vermesi, böyle zor bir seçimi gerektiren bir ikilemdir. Böyle durumlarda, ilke olarak, karardan olumlu ya da olumsuz ve/veya dolaylı ya da dolaysız olarak etkilenebilecek kamu görevlilerinin, karar verme sürecine katılmamaları gerekmektedir. Etik İkilemler Kamu Yönetiminde Etik Değerler ve İlkeler

23 23 Yıldızer, C., Çünkü KAMU HİZMETİ EMANETTİR Kamu Yönetiminde Etik Neden Önemlidir? Kamu Yönetiminde Etik Değerler ve İlkeler

24 24 Yıldızer, C., Etik değerlerle donatılmış insan özellikleri Başkalarını düşünür Herkese saygı gösterir Sorumlu davranır Adildir İyi yurttaştır Kamu Yönetiminde Etik Değerler ve İlkeler

25 25 Yıldızer, C., Kamu Yönetimi Etiği Kamu görevlilerinin davranışlarında iki temel etken rol oynamaktadır. Bunlar; Yasalar, kamu görevlilerini davranışlarında dışsal olarak belirlemekte ve denetlemekte iken, Etik değerler, davranışı içsel olarak yönetmekte ve denetlemektedir. Bu doğrultuda Kamu yönetimi etiğini, kamu çalışanının her türlü davranışını yasalara, etik kodlara ve çeşitli kurallara göre yapması olarak tanımlamak mümkündür. Kamu Yönetiminde Etik Değerler ve İlkeler

26 26 Yıldızer, C., Kamu Yönetimi Etiği Etik Hiyerarşisi Bireysel ahlak, kamu görevlisinin kendi öznel geçmişi tarafından biçimlendirilmektedir. Mesleki etik ise, kamu görevlisinin görevini yaparken, mesleğin gerektirdiği normlar, kurallar çerçevesinde davranmasıdır. Kurumsal etik, Kamu görevlilerinin eylemlerini kurumsal amacın gerçekleşmesi doğrultusunda belirlenmiş bulunan kurallara göre yapmasıdır. Toplumsal etik, ise kamu görevlilerinin bir taraftan bireyi koruyan tutum ve davranışlar sergilemesi diğer yandan ise toplumun bir bütün olarak gelişmesine katkı sağlayacak biçimde davranmalarıdır. Kamu Yönetiminde Etik Değerler ve İlkeler

27 27 Yıldızer, C., Ülkemizde de “Kamu Görevlileri İçin Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 5176 sayılı Kanun” ve 13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile kamu görevlilerinin uyması gereken etik davranış ilkeleri belirlenmiştir. Kamu Yönetimi Etiği Kamu Yönetiminde Etik Değerler ve İlkeler

28 28 Yıldızer, C., “Hırs ve tamahın başladığı noktada saf duygular sona erer” “Balzac” Aşırı hırs ve kıskançlık bizi saf duygulardan uzaklaştıran, doğruları yapmaktan alıkoyan en önemli etkenler. Kamu Yönetiminde Etik Değerler ve İlkeler

29 29 Yıldızer, C., Kamu görevlisi olmak, tek başına bazı etik sorumlulukları da bu görevleri yerine getiren her alan ve düzeydeki çalışanlara yüklemektedir. Bir kamu görevlisinin etik ilke ve sorumlulukları çeşitli biçimlerde ifade edilmiştir. Burada bir örnek olması açısından Amerika Birleşik Devletleri’nde kamu hizmetlerinde bulunan devlet görevlileri için belirlenmiş etik kurallara yer verilmiştir. (Coşkun, 1997, s.161) Kamu Yönetiminde Etik Değerler ve İlkeler

30 30 Yıldızer, C., 1.Kişilerden, siyasal partilerden ve devlet kuruluşlarından önce en üstün ahlak kurallarına ve ülkene itaat göster. 2.Anayasa, yasalar ve mevzuata saygı göster ve koru. 3.Tam gün aldığın ücret için tam gün çalış; görevini yerine getirirken en iyiyi yapmaya gayret göster. 4.Görevlerin yerine getirilmesi için en etkin çözüm yollarını bul ve görevi en iyi yapacak kimseleri istihdam et. 5.Kendine ya da başkalarına özel çıkar sağlayacak şekilde adil olmayan davranışlarda asla bulunma; kamu görevini yaparken kendine veya aile üyelerine önerilen çıkar ve faydaları asla kabul etme. Kamu Yönetiminde Etik Değerler ve İlkeler ABD KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURALLARI

31 31 Yıldızer, C., 6.Kamu görevlisi olarak görevini ifa ederken bir devlet kuruluşunu bağlayacak şekilde hiçbir zaman söz verme. 7.Doğrudan ya da dolaylı olarak devlet ile hiçbir ticari ilişki içinde olma. 8.Kamu görevini yerine getirirken sahip olduğun gizli bilgileri özel çıkar sağlamak amacıyla asla kullanma. 9.Gördüğün yolsuzluk ve usulsüzlüklerin ortaya çıkmasını sağla. 10.Kamu görevinin kamu güveni için önemli olduğunun bilincinde olarak Bu ilkeleri koru ve gözet. Kamu Yönetiminde Etik Değerler ve İlkeler ABD KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURALLARI

32 32 Yıldızer, C., Bu temel ilkeler; meslekte sorumluluk alma; dürüstlük ve doğruluk içinde çalışma, mesleği profesyonelce ve mesleki etkinlikleri eksiksiz biçimde uygulama, insana saygı ve insanın bütünlüğünü koruma, Kamu Yönetiminde Etik Değerler ve İlkeler Yukarıda verilen on etik ilke incelendiğinde bu ilkelerin aslında bütün meslekler için geçerli olan temel meslek etiği ilkeleri ile karşılaşmaktayız.

33 33 Yıldızer, C., eşitlik ve adalet ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalma, gizlilik ilkesine uyma, mesleki etkinliklerde açık (şeffaf) olma ve hesap verme sorumluluğunu üstlenme, meslekte kendini sürekli geliştirme gibi etik öğelerden oluşmaktadır. Kamu Yönetiminde Etik Değerler ve İlkeler

34 34 Yıldızer, C., “Bu dünya Sultan Süleyman’a bile kalmamış” Birçok insanın eline iktidarı ve gücü alınca ahlaki ve etik değerlerden hemen uzaklaştığını görürüz. Pek çok kişide alçak gönüllülük ve mütevaziliğin bir anda kaybolduğuna, insanlara tepeden bakılır bir hale gelindiğine şahit oluruz. İşte bu yüzden makam ve mevkiler insanların gerçek yüzlerini gösteren en önemli aynalardır. Kamu Yönetiminde Etik Değerler ve İlkeler

35 35 Yıldızer, C., Etik İlkeler  Halka Hizmet Bilinci  Hizmet Standartlarına Uymak  Amaç ve Misyona Bağlılık  Dürüstlük ve Tarafsızlık  Saygınlık ve Güven  Nezaket ve Saygı  Ayrımcılık Yapmamak  Saydamlık ve Katılımcılık  Hediye Almamak  Kamu Mallarını Korumak  Savurganlıktan Kaçınmak  Çıkar Çatışmasından Kaçınmak  Hesap Verme Sorumluluğu  İmtiyazsız Kamu Hizmeti  Doğruluk Kamu Yönetiminde Etik Değerler ve İlkeler

36 36 Yıldızer, C., Yönetimde Uyulması Beklenen Etik İlkeler  Adalet  Eşitlik  Dürüstlük ve Doğruluk  Tarafsızlık  Sorumluluk  İnsan Hakları  Hümanizm  Bağlılık  Hukukun Üstünlüğü  Sevgi  Hoşgörü  Laiklik  Saygı  Tutumluluk  Demokrasi  Olumlu İnsan İlişkileri  Açıklık  Hak ve Özgürlükler  Emeğin Hakkını Verme  Yasa Dışı Emirlere Karşı Direnme Kamu Yönetiminde Etik Değerler ve İlkeler

37 37 Yıldızer, C., “Salih MEMECAN” Kamu Yönetiminde Etik Değerler ve İlkeler Yolsuzlukla mücadele, kamu yönetiminde etik davranışın temel öğelerinden biridir.

38 38 Yıldızer, C., Yönetimde Etik Dışı Davranışlar  Ayrımcılık  Kayırma  Rüşvet  Yıldırma-Korkutma  İhmal  Sömürü  Bencillik  Yolsuzluk  İşkence  Yaranma-Dalkavukluk  Şiddet-Baskı Saldırganlık  İş İlişkilerine Politika Karıştırma  Hakaret ve Küfür  Taciz  Kötü Alışkanlıklar  Görev ve Yetkinin Kötüye Kullanımı  Dedikodu  Zimmet  Dogmatik Davranış  Yobazlık-Bağnazlık  Haksızlık  Kleptokrasi (Çalma Hastalığı)  Yasayı İşletmeme  Sahte Sözleşmeler Kamu Yönetiminde Etik Değerler ve İlkeler

39 39 Yıldızer, C., Yönetimde Etik Dışı Davranışlar  Bürokratlık (Anlaşılmazlık)  Çıkarların/Amaçların Çatışması  Kalıpçılık  Disiplinsizlik  Saygısızlık  Sorumsuzluk  Eşgüdümsüzlük  Bozuk iletişim  Yasada boşluk aranması  Hesap sorulmazlık  Üretkensizlik  İşgüzarlık  Başarı göstergeleri eksikliği  Kötü Niyet  İşi ağırdan alma  Kırtasiyecilik  Topluma uzak olma  Baltalamak  Dalavere  İsraf Yukarıda sayılan etik dışı davranışların da içinde bulunduğu 175 çeşit “Yaygın Görülen Bürokrasi Hastalıklarından” bazıları da aşağıda listelenmiştir. Kamu Yönetiminde Etik Değerler ve İlkeler

40 40 Yıldızer, C., Kamu Yönetiminde Etik Değerler ve İlkeler

41 41 Yıldızer, C., Büyük insanlar*, Her zaman ve her mekanda büyük düşünenlerdir Büyük hedeflerin vizyonlu ve misyonlu insanlarıdırlar İleri görüşlü, gelişmeye ve yeniliklere açık Her an ve mekanda önderdirler Paylaşmak ve fikir almak onlar için önemlidir Asla küçük işlerin büyük adamı değildirler Çözümsüzlük, umutsuzluk ve olumsuzluk onlara uzaktır En çaresiz durumlarda çare onlardadır Kamu Yönetiminde Etik Değerler ve İlkeler

42 42 Yıldızer, C., Büyük insanlar*, Liyakat, ehliyet, doğruluk, dürüstlük önemli kavramlardır onlar için Makam, mevki ve ünvanları ne olursa olsun işini en iyi yapmaya çalışanlardır Mert, dürüst, samimi, güvenli, zeki ve mütevazi Kısaca adam gibi adam güzel insanlardır onlar Onların da hataları, zaafları, kusurları ve eksiklikleri olabilir. Ama yaptıkları işler ve bıraktıkları eserler tüm bunların önündedir. Sadece hayattayken değil öldükten sonra da aramızda yaşayanlardır Ama yaptıkları işler ve bıraktıkları eserler tüm bunların önündedir Sadece hayattayken değil öldükten sonra da aramızda yaşayanlardır * “Prof. Dr. Bumin N. DÜNDAR” Kamu Yönetiminde Etik Değerler ve İlkeler

43 43 Yıldızer, C., “ Erdem, toplum çıkarını kişisel çıkarın üstünde tutmaktır. ” Montesquieu Kamu Yönetiminde Etik Değerler ve İlkeler

44 44 Yıldızer, C., Sonuç ve Öneriler “Kamu hukuku dış görüntüsü özenli ve tertemiz bir yapıya benzer. Bu yapının içi ise hiçbir zaman uyulmamış ilkeler ve uygulanmamış kurallarla doludur.” Antonio MARONGIU Kamu Yönetiminde Etik Değerler ve İlkeler

45 45 Yıldızer, C., Sonuç ve Öneriler Bir toplum, bir yönetim modeli düşleyin; kişiler birbirlerine ve hukuka saygılı, bencil davranmıyor, gelişmelere kısa vadeli değil, uzun süreli toplum yararı açısından bakıyor, paylaşmacı, görüşlerini savunmada cesaret sahibi, gerektiğinde özverili davranabiliyor, bir değer yaratarak refahı arttırmayı hedefliyor, yönetimde etiğe uymayan davranışları kınıyor. Böyle bir toplumda yolsuzluk, çevre kirliliği, kötü kullanım, toplumsal kurallara uymama, haksızlık, adaletsizlik, derin eşitsizlikler ve kötü yönetim olabilir mi? Temel sorun ve eksikliği insanda, insan davranışlarında, değer yargılarında aramak gerekir. Bu nedenle iyi eğitilmiş, erdemli, etik değer ve ilkelere uygun insan yetiştirmek toplumların birincil görevi olmalıdır. Kamu Yönetiminde Etik Değerler ve İlkeler

46 46 Yıldızer, C., "İnsanlar arasında iyilikten başka hiçbir üstünlük kabul etmem. Karakterin olmadığı yerde, ne büyük sanatçı, ne de büyük mücadele adamı vardır. Orada var olan, zamanın yok ettiği, içleri boş yaratıklardır. Bütün mesele, büyük görünmek değil, gerçekten büyük olmaktır. " ~ Ludwig van Beethoven ~ Kamu Yönetiminde Etik Değerler ve İlkeler

47 47 Yıldızer, C., “ İnsanların çoğu kaybetmekten korktuğu için, Sevmekten korkuyor. Sevilmekten korkuyor, Kendisini sevilmeye layık görmediği için. Düşünmekten korkuyor, Sorumluluk getireceği için. Konuşmaktan korkuyor, Eleştirilmekten korktuğu için. Unutulmaktan korkuyor, Dünyaya bir şey vermediği için.” W. Shakespeare Kamu Yönetiminde Etik Değerler ve İlkeler

48 48 Yıldızer, C., Çiçeklerle hoş geçin, balı incitme gönül. Bir küçük meyve için, dalı incitme gönül… Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek, Kibirle yürüyerek, yolu incitme gönül... Mevla verince azma, geri alınca kızma, Tüten ocağı bozma, külü incitme gönül… Kamu Yönetiminde Etik Değerler ve İlkeler ~ Yunus EMRE ~

49 49 Yıldızer, C., Dokunur gayretine, karışma hikmetine Sahibi hürmetine, kulu incitme gönül… Sevmekten geri kalma, yapan ol, yıkan olma Sevene diken olma, gülü incitme gönül… Konuşmak bize mahsus, olsa da bir güzel süs, Ya hayır de, ya da sus, dili incitme gönül.... Kamu Yönetiminde Etik Değerler ve İlkeler ~ Yunus EMRE ~

50 50 Yıldızer, C., Okumaya vakit ayır; okuma, bilginin pınarıdır. Anlaşmaya vakit ayır; anlaşma, yaşama güzel bir tat verir. Düşünmeye vakit ayır; düşünce, güç için kaynaktır. Sevgiye vakit ayır; sevgi, yaşamı tatlı kılan şeydir. Vermeye vakit ayır; verme, günün aydınlığıdır. İşini iyi yapmaya vakit ayır; iyi iş kişiyi kendine saygın yapar. Teşekküre vakit ayır; teşekkür, yaşam pastasının kremasıdır. İzzet BAYSAL Kamu Yönetiminde Etik Değerler ve İlkeler

51 51 Yıldızer, C., “ Dün Dünde Kaldı Cancağızım, Bugün Daha İyi Şeyler Yapmak Lazım ” ~ Mevlânâ Celaleddin-i Rumi Kamu Yönetiminde Etik Değerler ve İlkeler

52 52 Yıldızer, C., Spor Etiği “Birbirimize verilecek ellerimiz var Uzaklara götüreyim sizi tutun elimden Birbirimize verecek ellerimiz var Daha güzel değil hiçbir şey Birbirimize bağlanmaktan” ~ Paul ELUARD ~ Kamu Yönetiminde Etik Değerler ve İlkeler

53 53 Yıldızer, C., Kamu Yönetiminde Etik Değerler ve İlkeler ~ Yunus EMRE ~ Bilin, sevin ve verin... Sevgi ve aşk gelince cümle eksikler tamam olur…”

54 54 Yıldızer, C., “Etik kutsaldır; çünkü aynı kıymette eşi yoktur ve başka hiçbir çeşit kıymetle ölçülemez…” Kamu Yönetiminde Etik Değerler ve İlkeler

55 55 Yıldızer, C., “ Ben Güzel Ahlakı Tamamlamak Üzere Gönderildim…” ~ Hz. Muhammed (s.a.v) Kamu Yönetiminde Etik Değerler ve İlkeler

56 56 Yıldızer, C., Günlük hayatta ve kamu hizmetinin sunumu esnasında karşılaşacağınız ahlaki belirsizliklerde Vicdanınız kılavuzunuz olsun… Son söz Kamu Yönetiminde Etik Değerler ve İlkeler

57 Teşekkür Ederim! Soru, Görüş ve Önerileriniz? Etik ve İnsani Değerler 57 “İnsanı İnsan Yapan Bütün Değer ve Erdemlerle Donanmış Temiz Toplumu Birlikte Kuralım.” Yıldızer, C., Kamu Yönetiminde Etik Değerler ve İlkeler

58 Cemal YILDIZER Çanakkale Vali Yardımcısı cemalyildizer@hotmail.com 58 Yıldızer, C.,


"Cemal YILDIZER Çanakkale Vali Yardımcısı Eğitsel İçerikli Web Ortamlarının Uyarlanabilirlik Çerçevesinde Geliştirilen Tasarım." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları