Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Medya ve Sigara Kampanyaları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Medya ve Sigara Kampanyaları"— Sunum transkripti:

1 Medya ve Sigara Kampanyaları
Prof.Dr.Hilal Özcebe Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Özcebe H. Medya ve Sigara Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

2 Sunum Planı Temel sağlık hizmetleri felsefesi Sağlık eğitiminin önemi
Sağlıkçıların “Medya ve Sağlık Eğitim” konusunda görüşleri Medya kampanyalarının amaçları Medya kampanyaları ile ilgili araştırma sonuçları Türkiye’ye ilişkin bazı bulgular Özcebe H. Medya ve Sigara Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

3 Temel Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Eğitimi
Özcebe H. Medya ve Sigara Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

4 2000 Yılına Kadar Herkes İçin Sağlık Hedefleri, DSÖ/1977
1977- Dünya Sağlık Genel Kurulu WHO. Health for All Targets, The Health Policy for Europe, Updated Edition September, 1991. Özcebe H. Medya ve Sigara Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

5 Alma-Ata Temel Sağlık Hizmetleri Bildirisi- 1978
“En Az Bakım” kavramı içinde yer alan sekiz faaliyet: Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Sağlık Eğitimi Çevre Sağlığı ve Temizlik Gerekli İlaçların Sağlanması Bağışıklama Beslenme Endemik hastalıkların kontrolu Sık görülen hastalık ve yaralanmaların tedavisi Öztek Z. Temel Sağlık Hizmetleri (İkinci Baskı), Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı, Meteksan Anonim Şirketi, Yayın No:92/2, Ankara, 1992. Özcebe H. Medya ve Sigara Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

6 Özcebe H. Medya ve Sigara
Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

7 Medyaya Bakış Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 Antalya
Özcebe H. Medya ve Sigara Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

8 Medya, çok sayıda kişiyle iletişim için kullanılmaktadır.
Bir konunun gündeme getirilmesi, tartışılması ve vurgulanması için yararlı bir yöntemdir. Bilgi değişik araçlarla sunulmakta; ancak bireyler bu mesajları okumayı, dinlemeyi, izlemeyi ya da sunulan materyali reddetmeyi seçebilmektedir. Güler Ç. Kitle İletişim Araçları ve Sağlık. THB. 2006;25(1):1-4. Özcebe H. Medya ve Sigara Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

9 Medyanın Kuvvetli Yönleri
Çok sayıda kişiye ulaşabilme potansiyelinin olması, Elverişli, uygun ve genel olarak güvenilir bulunan bir bilgi kaynağı olarak kabul edilmesi, Kampanyanın güvenilirlik algılamasını ve değerini yükseltici etki yapabilmesi. Güler Ç. Kitle İletişim Araçları ve Sağlık. THB. 2006;25(1):1-4. Özcebe H. Medya ve Sigara Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

10 Medyanın Sınırlılıkları
Reklamların pahalı olması, Yayına hazırlanırken bilginin ya da haberin saptırılma olasılığı olması, İletişimin genellikle tek yönlü olması (okuyucu mektupları ve telefon bağlantılı radyo programları bunu bir dereceye kadar azaltsa da), Eklenen başlıkların ve giriş paragraflarının ana mesajı desteklememe olasılığı. Güler Ç. Kitle İletişim Araçları ve Sağlık. THB. 2006;25(1):1-4. Özcebe H. Medya ve Sigara Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

11 Medyanın İlgisini Çeken Durumlar-1
Alışılmış dışı, en son, sansasyonel olma özelliklerin olması, Eylemsel (aksiyon), dramatik öğe ve duygusal içeriğin yüksek olması, “Yıldız olma”, tanınan, eğlendirici, hoşa giden, özenilen olma, Güzel, korkunç, acayip, görülesi olma, Özcebe H. Medya ve Sigara Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

12 Medyanın İlgisini Çeken Durumlar-2
Kişi öyküleri, Toplum ilgisini çeken öyküler: Kim, ne, ne zaman, nerede, niçin (ne yapmış, ne söylemiş), Haber özelliği olan gün, ay, yıldönümü ve benzerlerinin kullanılması, Gelişmekte olan ülkeler için dış basında çıkma ya da çeşitli çevrelerce etkili kabul edilen yabancı yayın organlarında yer alma. Güler Ç. Kitle İletişim Araçları ve Sağlık. THB. 2006;25(1):1-4. Özcebe H. Medya ve Sigara Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

13 Basın mensupları kendilerini önemli bir kamu görevi yapan kişiler olarak görürler.
Basın mensupları, kendi çıkarına çalışan kişilerle ve yerleşmiş gelenekleri yıkmaya çalışan kişilere karşı kuşkucudurlar. Kendi açılarından ve mesleki başarıları yönünden simgelerin yıkılmasını önemli bulurlar. Diğer kuruluşlara ve özelliklere göre basın kontrol ve denge mekanizmalarına daha az oranda sahiptir. Basının farklı mesleki alt grupları işleriyle ilgili olarak farklı gereksinimlere sahiptir. Özcebe H. Medya ve Sigara Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

14 Medyanın Risk Yaklaşımı-1:
Bilimsel kaynaklar, medyanın toplum sağlığına tehlikesi açısından önemli olmayan sorunlara dahi abartılı yaklaştığı kanısı hakimdir. Bir çok kişinin tehlike ve riskle ilgili tek bilgi kaynağını medya oluşturduğundan konuyla ilgili dengenin kurulmasında medyanın rolü önem taşımaktadır. Güler Ç. Kitle İletişim Araçları ve Sağlık. THB. 2006;25(1):1-4. Özcebe H. Medya ve Sigara Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

15 Medyanın Risk Yaklaşımı-2:
Risk değerlendiricileri ve muhabirler arasındaki iletişimin artmasının medyanın yaklaşımındaki hatalı yönleri düzeltici olacağı kanısı hakimdir. Güler Ç. Kitle İletişim Araçları ve Sağlık. THB. 2006;25(1):1-4. Özcebe H. Medya ve Sigara Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

16 Medyanın Etkisi Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 Antalya
Özcebe H. Medya ve Sigara Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

17 Reklamlar çok dikkatli hazırlanmalıdır; hata kabul edilemez...
Gençler yaklaşık olarak günde 3000 reklam ile karşılaşıyorlar – 18 yaşına kadar 10 milyon !!! Reklamlar çok dikkatli hazırlanmalıdır; hata kabul edilemez... Reklamlar, ürünün çekiciliğini artırmasına yöneliktir. Reklamlar bizi etkilemektedir...onlardan etkilendiğimizi anlamayabiliriz-dikkat etmediğimiz zaman... The Power of Sadd. Özcebe H. Medya ve Sigara Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

18 Tütün şirketleri reklamlara para harcamaktadırlar- Her gün kişi ölmekte ya da sigarayı bırakmaktadır. Medya, sigara firmaları için önemli bir araç olurken gençleri sigaradan korumak için de kullanılabilir. The Power of Sadd. Özcebe H. Medya ve Sigara Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

19 (TV, radyo, gazete, ilan panoları, vb)
Son yıllarda, medya kişilere sigaranın zararları konusunda çok daha fazla mesaj vermektedir. (TV, radyo, gazete, ilan panoları, vb) Medya çok farklı yapıda ve çok sayıda kişiye ulaşmaktadır; ayrıca, daha ucuz bir yöntemdir. Sowden AJ, Arblaster L. Mass media interventions for preventing smoking in young people (Review) 2008, Issue 2. The Cochrane Collaboration. Published by JohnWiley & Sons, Ltd Özcebe H. Medya ve Sigara Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

20 Gençler eğitimde 12 000 saat ve TV karşısında 22 000 saat geçirmektedirler.
18 yaşına kadar bir gencin katıldığı etkinliklerinin başında TV seyretmek gelmektedir (uyku dışında) Medya ve özellikle TV gencin yaşam ile ilgili görüşlerinin, normlarının ve değerlerinin oluşmasında çok etkilidir. Sowden AJ, Arblaster L. Mass media interventions for preventing smoking in young people (Review) 2008, Issue 2. The Cochrane Collaboration. Published by JohnWiley & Sons, Ltd Özcebe H. Medya ve Sigara Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

21 Tütün Kontrolünde….. Tütün reklamı ve promosyonunda kapsamlı bir yasak olması, Yaygın medya kampanyası ve medyayı tütün endüstrisinden korumak, Tütün endüstrisinin etkinliklerinin izlenmesi ve değişen medya ortamında yapılan farklı etkinliklerin izlenmesi, Tütün kontrolü politika ve programlarının araştırmalar ile destekleme, Filmlerden önce tütün karşıtı reklamlar konulması, Halk sağlığı kampanyalarında tütün endüstrisinin etkinlikleri konusunda toplum duyarlılılığını artırmak. Major Government Report Concludes That Tobacco Marketing And Smoking In Movies Promote Youth Smoking- NCI Report Recommends Strategies to Win the War Against Nation’s Leading Cause of Preventable Death Özcebe H. Medya ve Sigara Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

22 Medya Kampanyalarının;
Ulusal/yerel tütün kontrol programının bir parçası olması Etkisinin ölçülebilir olması Yan etkisinin olmaması Bala M, Strzeszynski L, Cahill K. Mass media interventions for smoking cessation in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 1. Art. No.: CD DOI: / CD pub2.) Özcebe H. Medya ve Sigara Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

23 Medya Kampanyalarından Beklentiler ve Değerlendirme
Sigara Kullanma Davranışı Tütün kullanım sıklığı Bırakma hızları Ölçülebilecek Ölçütler Sigara kullanmaya karşı tutum Sigara ve sağlık bilgisi Bala M, Strzeszynski L, Cahill K. Mass media interventions for smoking cessation in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 1. Art. No.: CD DOI: / CD pub2.) Özcebe H. Medya ve Sigara Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

24 Medya Kampanyalarından Beklentiler ve Değerlendirme
Araştırmanın tipi, pilot çalışmalar, sürecin değerlendirilmesi ve müdahalenin modifikasyonu Medyanın ağırlığı (ulaşım, sıklık ve süresi) kampanya farkındalığı/maruz kalma Doz-yanıt ilişkisi (telefon hattını arama) Müdahale tamamlandıktan sonra programın devamı Müdahale maliyeti Bala M, Strzeszynski L, Cahill K. Mass media interventions for smoking cessation in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 1. Art. No.: CD DOI: / CD pub2.) Özcebe H. Medya ve Sigara Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

25 Sigara Yasasının Çıkması Üzerine Etkisi
Özcebe H. Medya ve Sigara Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

26 Sigara Başlamayı Önleme
Özcebe H. Medya ve Sigara Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

27 Florida Kampanyası: Sigara Kullanmaya Başlama Üzerine Etkisi
12-17 yaşında 1820 kişi ile kampanyanın ilk 6 ayında görüşme yapılmıştır. Medyanın sigaraya başlamada etkisi puanlandırılarak değerlendirilmiştir. Sly DF, Hopkins RS, Trapido E and Ray S. Influence of a Counteradvertising Media Campaign on Initiation of Smoking: The Florida “truth” Campaign.Am J Public Health. 2001;91:233–238) Özcebe H. Medya ve Sigara Özcebe H. Medya ve Sigara 24 Mayıs 2008, Nevşehir Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

28 Florida Kampanyası: Sigara Kullanmaya Başlama Üzerine Etkisi
Kampanyanın (kızlarda daha az olmakla beraber) hem erkek hem de kızlar üzerinde etkisi olmuştur. Doğrudan bir açıklama yapamamakla beraber sigara reklamlarında “erkeksi yaklaşım” “imaj” erkekler üzerindeki etkiyi azaltmada rol oynadığı düşünülmektedir. Sly DF, Hopkins RS, Trapido E and Ray S. Influence of a Counteradvertising Media Campaign on Initiation of Smoking: The Florida “truth” Campaign.Am J Public Health. 2001;91:233–238) Özcebe H. Medya ve Sigara Özcebe H. Medya ve Sigara 24 Mayıs 2008, Nevşehir Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

29 Florida Kampanyası: Sigara Kullanmaya Başlama Üzerine Etkisi
Ailesi sigara içmeyen gençler üzerinde daha fazla etkildir. Evde sigaraya ulaşmada ve rol-model olma kampanyanın etkisi üzerinde rol oynamaktadır. Medya kampanyası gençlerin sigaraya başlamasını önlemede etkilidir; ancak her medya programı malesef etkili değildir. Sly DF, Hopkins RS, Trapido E and Ray S. Influence of a Counteradvertising Media Campaign on Initiation of Smoking: The Florida “truth” Campaign.Am J Public Health. 2001;91:233–238) Özcebe H. Medya ve Sigara Özcebe H. Medya ve Sigara 24 Mayıs 2008, Nevşehir Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

30 Florida “Gerçek” Sigara Karşıtı Kampanya Medya Değerlendirilmesi
Dört kesitsel çalışma Telefon araştırması 12-17 yaş grubu Sigara ile ilgili tutum ve davranış değerlendirmesi Sly DF, Heald GR, Ray S. The Florida “truth” anti-tobacco media evaluation: design, first year results, and implications for planning future state media evaluations. Tobacco Control 2001;10:9–15 Özcebe H. Medya ve Sigara Özcebe H. Medya ve Sigara 24 Mayıs 2008, Nevşehir Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

31 planning future state media evaluations. Tobacco Control 2001;10:9–15
Sly DF, Heald GR, Ray S. The Florida “truth” anti-tobacco media evaluation: design, first year results, and implications for planning future state media evaluations. Tobacco Control 2001;10:9–15 Özcebe H. Medya ve Sigara Özcebe H. Medya ve Sigara 24 Mayıs 2008, Nevşehir Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

32 planning future state media evaluations. Tobacco Control 2001;10:9–15
Sly DF, Heald GR, Ray S. The Florida “truth” anti-tobacco media evaluation: design, first year results, and implications for planning future state media evaluations. Tobacco Control 2001;10:9–15 Özcebe H. Medya ve Sigara Özcebe H. Medya ve Sigara 24 Mayıs 2008, Nevşehir Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

33 planning future state media evaluations. Tobacco Control 2001;10:9–15
Sly DF, Heald GR, Ray S. The Florida “truth” anti-tobacco media evaluation: design, first year results, and implications for planning future state media evaluations. Tobacco Control 2001;10:9–15 Özcebe H. Medya ve Sigara Özcebe H. Medya ve Sigara 24 Mayıs 2008, Nevşehir Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

34 Kampanya Öncesi ve Sonrası
Sigarayı deneme davranışı değişim yüzdesi ( ) Müdahale Ülke Herkes -13,1 -4,2 16 yaş altı -20,1 -2,6 16 yaş ve üstü -7,2 -6,1 Sly DF, Heald GR, Ray S. The Florida “truth” anti-tobacco media evaluation: design, first year results, and implications for planning future state media evaluations. Tobacco Control 2001;10:9–15 Özcebe H. Medya ve Sigara Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

35 Kampanyalar ve Farklı Etkileri
Özcebe H. Medya ve Sigara Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

36 Özcebe H. Medya ve Sigara
Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

37 Sigara ve Sigara Karşıtı Mesajların Gençlerin Sigara Kullanması “Uzun Vadeli Etkisi”
Kaliforniya 2 yıllık izleme 33 okulda 6. ve 7. sınıflarda 6. sınıflarda n=3190 ve 7. sınıflarda n=2822 Weiss JW, Cen S, Schuster DV, Unger JB, Johnson A, Mouttapa M, Schreiner d WC, Cruz TB. Longitudinal effects of pro-tobacco and anti-tobacco messages on adolescent smoking susceptibility. Nicotine & Tobacco Research. 2006; (8)3:455–465 Özcebe H. Medya ve Sigara Özcebe H. Medya ve Sigara 24 Mayıs 2008, Nevşehir Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

38 Sigara ve Sigara Karşıtı Mesajların Gençlerin Sigara Kullanması “Uzun Vadeli Etkisi”
Tütün şirketlerinin yaptığı kampanyalar gençlerin sigara kullanımını artırıyor; sigara karşıtı kampanyalar ise düşürüyor. Sigara karşıtı reklam yalnız kullanılıyorsa etkisi çok daha fazla artıyor. Weiss JW, Cen S, Schuster DV, Unger JB, Johnson A, Mouttapa M, Schreiner d WC, Cruz TB. Longitudinal effects of pro-tobacco and anti-tobacco messages on adolescent smoking susceptibility. Nicotine & Tobacco Research. 2006; (8)3:455–465 Özcebe H. Medya ve Sigara Özcebe H. Medya ve Sigara 24 Mayıs 2008, Nevşehir Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

39 Sigara ve Sigara Karşıtı Mesajların Gençlerin Sigara Kullanması “Uzun Vadeli Etkisi”
Adolesanlarda sigara kullanımı üzerinde etkili olabilmek için sigara firmalarının yaptığı çalışmalar kontrol altına alınmalı ve sigara karşıtı kampanyalarına karşı medya ile destek verilmelidir. Weiss JW, Cen S, Schuster DV, Unger JB, Johnson A, Mouttapa M, Schreiner d WC, Cruz TB. Longitudinal effects of pro-tobacco and anti-tobacco messages on adolescent smoking susceptibility. Nicotine & Tobacco Research. 2006; (8)3:455–465 Özcebe H. Medya ve Sigara Özcebe H. Medya ve Sigara 24 Mayıs 2008, Nevşehir Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

40 Gençlere Yönelik Sigara Karşıtı Kampanyalar - Erişkin Etkisi
Florida “gerçek” kampanyasının erişkinlere etkisi erişkinlerin kampanya hakkında farkındalığı Son 30 gün içinde sigarayı bırakma girişimi 2001 yılında 781 sigara içen erişkin ile telefon araştırması (görüşme süresi 20 dakika) Dietz NA, Delva J, Woolley ME, Russello L. The reach of a youth-oriented anti-tobacco media campaign on adult smokers. Drug and Alcohol Dependence 93 (2008) 180–184 Özcebe H. Medya ve Sigara Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

41 Gençlere Yönelik Sigara Karşıtı Kampanyalar - Erişkin Etkisi
%21 kampanya, %45 logo ve %62 kampanya olayları ve %68 konu hatırlanmış. Bırakma girişimi 1,6 kat artış olmuştur. Gençlere yönelik olan kampanya erişkinleri etkilemiş ancak onların davranışlarını değiştirmek üzerinde çok etkin olmamıştır. Dietz NA, Delva J, Woolley ME, Russello L. The reach of a youth-oriented anti-tobacco media campaign on adult smokers. Drug and Alcohol Dependence 93 (2008) 180–184 Özcebe H. Medya ve Sigara Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

42 Gençlere Yönelik Sigara Karşıtı Kampanyalar - Erişkin Etkisi
Sigara vergiler, sigarasız alanlar ve diğer stratejiler ile beraber kullanıldığında medya kampanyaları çok etkili... Medya kampanyaları genç ve erişkinlere yönelik olmalıdır; gençlere yönelik sigara karşıtı mesajlar içerirlen aynı zamanda sigara bırakma ile ilgili stratejileri de içermelidir. Dietz NA, Delva J, Woolley ME, Russello L. The reach of a youth-oriented anti-tobacco media campaign on adult smokers. Drug and Alcohol Dependence 93 (2008) 180–184 Özcebe H. Medya ve Sigara Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

43 Sigara Karşıtı Medya Duyarlılığı- Kırsal, Yarıkentsel ve Kentsel Bölgede Yaşayan Gençler
6.Sınıf (n=1622), 7.sınıf (n=1059) ve 8.sınıf (n=1177 ) Kırsal, yarı kentsel ve kentsel Gözlem altında anket uygulama Zollinger TW, Saywell RM, Overgaard AD, Przybylski MJ and Dutta-Bergman M. Antitobacco Media Awareness of Rural Youth Compared to Suburban and Urban Youth in Indiana. The Journal of Rural Health. 2006;2(2): Özcebe H. Medya ve Sigara Özcebe H. Medya ve Sigara 24 Mayıs 2008, Nevşehir Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

44 Sigara Karşıtı Medya Duyarlılığı- Kırsal, Yarıkentsel ve Kentsel Bölgede Yaşayan Gençler
Yarıkentsel bölgede gençler kırsala göre medyada sigaranın sağlık üzerindeki etkilerine (OR=1,94) ilişkin mesajlarını daha iyi hatırlıyorlar. Kişisel tütün kullanım seçimlerinde medyadan daha fazla etkileniyorlar (OR=1,85) Zollinger TW, Saywell RM, Overgaard AD, Przybylski MJ and Dutta-Bergman M. Antitobacco Media Awareness of Rural Youth Compared to Suburban and Urban Youth in Indiana. The Journal of Rural Health. 2006;2(2): Özcebe H. Medya ve Sigara Özcebe H. Medya ve Sigara 24 Mayıs 2008, Nevşehir Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

45 Sigara Karşıtı Medya Duyarlılığı- Kırsal, Yarıkentsel ve Kentsel Bölgede Yaşayan Gençler
Yarıkentsel ve kentsel kesimde gençler kırsala göre; sigara karşıtı mesajları hatırlama (OR = 2,00 ve 2,15), mesajlar sigaranın zararlarını düşünme (OR = 2,02 ve 1,47), bunların kendilerini sigaradan koruyacağına inanma (OR = 3,21 ve 1,46) sigara kullanmayı bırakacaklarına inanma (OR = 2,25 ve 1,47) özel TV reklamlarını hatırlama (OR = 3.72 ve 3.57). Zollinger TW, Saywell RM, Overgaard AD, Przybylski MJ and Dutta-Bergman M. Antitobacco Media Awareness of Rural Youth Compared to Suburban and Urban Youth in Indiana. The Journal of Rural Health. 2006;2(2): Özcebe H. Medya ve Sigara Özcebe H. Medya ve Sigara 24 Mayıs 2008, Nevşehir Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

46 Sigara Karşıtı Medya Duyarlılığı- Kırsal, Yarıkentsel ve Kentsel Bölgede Yaşayan Gençler
Kentsel bölgede gençler radyodaki mesajları daha fazla hatırlıyorlar (OR = 1.58). Yerleşim yeri önemlidir..... Zollinger TW, Saywell RM, Overgaard AD, Przybylski MJ and Dutta-Bergman M. Antitobacco Media Awareness of Rural Youth Compared to Suburban and Urban Youth in Indiana. The Journal of Rural Health. 2006;2(2): Özcebe H. Medya ve Sigara Özcebe H. Medya ve Sigara 24 Mayıs 2008, Nevşehir Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

47 Medya Kampanyası ve Sigara Kullananlarda Davranış Değişiklikleri (British Columbia)
2005 yılında medyada sigara bırakma kampanyasının etkisinin değerlendirilmesi; 20-30 yaşlarında 1341 kişi 5 haftalık bir kampanya, poster, TV ve radyo mesajları Gagné L. The 2005 British Columbia Smoking Cessation Mass Media Campaign and Short-term Changes in Smokers Attitudes. Journal of Health Communication. 2008;13:125–148. Özcebe H. Medya ve Sigara Özcebe H. Medya ve Sigara 24 Mayıs 2008, Nevşehir Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

48 Medya Kampanyası ve Sigara Kullananlarda Davranış Değişiklikleri (British Columbia)
Sigara bırakmayı düşünenler üzerinde etkisi daha fazla bulunmuştur. Yanıtlayanlar, posterleri hatırlamışlardır. Sigara ile başedebilme mekanizmaları konusundaki görüş Sigaraya atfedilen değerin düşünürülmesi Medya, sigara ve onu anımsatan aracılara karşı tutum değişikliği yapmıştır. Gagné L. The 2005 British Columbia Smoking Cessation Mass Media Campaign and Short-term Changes in Smokers Attitudes. Journal of Health Communication. 2008;13:125–148. Özcebe H. Medya ve Sigara Özcebe H. Medya ve Sigara 24 Mayıs 2008, Nevşehir Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

49 Kampanya İçeriğine İlişkin Bazı Bilgiler
Literatür bilgisi Aile ve arkadaşların önemi, Teknolojinin geliştirilmesi Gerçek insan öyküleri Yoğun olma ve stres atma Kuşkucu olma Materyal kullanma Çalışma ve dinlenme zamanları arasında denge İşyerlerinde bırakmaya ilişkin yanıtlar arama Gagné L. The 2005 British Columbia Smoking Cessation Mass Media Campaign and Short-term Changes in Smokers Attitudes. Journal of Health Communication. 2008;13:125–148. Özcebe H. Medya ve Sigara Özcebe H. Medya ve Sigara 24 Mayıs 2008, Nevşehir Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

50 Gençlerde Sigara Karşıtı Reklamlar ile Görsel Medyada Ses Şiddeti ve Duygusal İçerik
“Görsel medyanın pahalıya mal olması” nedeniyle maliyei azaltacak yöntem araştırması Sesin şiddetinin artırılması ve duygusal içerik ile reklamın hatırlanması incelenmiştir. Telefon araştırması, 2001 ve 2002 yıllarında, yaşlarında, 3863 kişide yapılmıştır. Ancak, analiz yılında yapılmıştır. Biener L, Wakefield M, Shiner CM, Siegel M. How Broadcast Volume and Emotional Content Affect Youth Recall of Anti-Tobacco Advertising. Am J Prev Med 2008;xx(x) Özcebe H. Medya ve Sigara Özcebe H. Medya ve Sigara 24 Mayıs 2008, Nevşehir Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

51 Sigara karşıtı reklamlar etkili olarak bulunmuştur.
Sonuçlar: Sigara karşıtı reklamlar etkili olarak bulunmuştur. Medya, reklamın hatırlanmasında önemli rol oynuyor. Reklamda duygusal içerik hatırlanmayı artırıyor. Daha az olarak yayınlanan duygusal içerikli reklamlar daha fazla hatırlanmıştır; maliyet de düşmektedir. Biener L, Wakefield M, Shiner CM, Siegel M. How Broadcast Volume and Emotional Content Affect Youth Recall of Anti-Tobacco Advertising. Am J Prev Med 2008;xx(x) Özcebe H. Medya ve Sigara Özcebe H. Medya ve Sigara 24 Mayıs 2008, Nevşehir Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

52 Özcebe H. Medya ve Sigara
Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

53 Kampanyaların Sigara Bırakma Üzerine Etkisi
Özcebe H. Medya ve Sigara Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

54 Özcebe H. Medya ve Sigara
Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

55 Medyanın Sigara Bırakma Üzerinde Etkisi
Bu çalışma sigarayı yeni bırakan 787 kişi ile yapılmıştır. TV reklamları bırakmada herhangi bir yatdımdan çok daha etkili bulunmuştur. Sigara bırakmada önemli ip uçlarının verilmesi önemli bulunmuştur. Biener L, Reimer RL, Wakefield M, Szczypka G, Rigotti NA, Connolly G. Impact of Smoking Cessation Aids and Mass Media Among Recent Quitters. Am J Prev Med 2006;30(3): Özcebe H. Medya ve Sigara Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

56 Medyanın Sigara Bırakma Üzerinde Etkisi
Yaşı daha ileri olanlar ek yardımları faydalı bulmaktadır. Gençler 6 ay kadar yoksulluk ile ilgili sorun yaşamışlardır. Ulusal Eylem Planında sigara karşıtı medya kampanyaları önemlidir; bu kampanyalar içinde sigara bırakma programları da yer almalıdır. Biener L, Reimer RL, Wakefield M, Szczypka G, Rigotti NA, Connolly G. Impact of Smoking Cessation Aids and Mass Media Among Recent Quitters. Am J Prev Med 2006;30(3): Özcebe H. Medya ve Sigara Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

57 Özcebe H. Medya ve Sigara
Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

58 Özcebe H. Medya ve Sigara
Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

59 Özcebe H. Medya ve Sigara
Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

60 Özcebe H. Medya ve Sigara
Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

61 Türkiye’den Bazı Haber Alıntıları
Özcebe H. Medya ve Sigara Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

62 Özcebe H. Medya ve Sigara
Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

63 Sigarayı yer gibi içtiklerinden dünya literatürüne “Türk gibi sigara içmek” tabirini yerleştiren ve mesafeyi bile “Bir sigara içimlik” diye tarif eden Türkler, beklenmedik bir uyum gösterdi bu yasağa... Ve bugün, içmeyenlere bile yıllar yılı hayatı duman ettikten sonra, veda ediyor son işgal yerlerine de sigara...Kendisini öksürüklerle uğurluyoruz; kapalı alanlardan, stadyumlardan, bürolardan ve nihayet umuyorum ki, kül tablası tadı veren dudaklardan... Sigaraya veda, Milliyet, , Can DÜNDAR Özcebe H. Medya ve Sigara Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

64 Sigara yasağı Bütün yasaklar kötü müdür? Hemen kestirme bir cevap vereyim: Hayır! Bütün yasaklar kötü değildir. Bütün yasaklar yasaklanamaz! Bazı yasaklar gereklidir. Vatan, , Zülfü Livaneli Özcebe H. Medya ve Sigara Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

65 Sözü sigaraya getireceğim. Bence sigara yasağı çok yararlı
Sözü sigaraya getireceğim. Bence sigara yasağı çok yararlı. “Suç” kapsamına girmediği halde, bazı insanların sigara içme özgürlüğünün sınırlanması gerekir. Çünkü bu eylem, başka bazı insanların sigara içmeme özgürlüğünü ihlal ediyor, sağlıkları için tehlike oluşturuyor. Eskiden THY uçaklarında da sigara içilirdi. Uçak havalanır havalanmaz herkes bir sigara yakardı ve inene kadar genziniz yana yana, gözleriniz yaşara yaşara uçmak zorunda kalırdınız. Bu yaşa kadar kim bilir kaç yüz bin sigaranın dumanını çektik ciğerlerimize. Kaçımız “pasif içicilik” yüzünden hastalandık. Bu açıdan sigara yasağını hepimizin desteklememiz gerekir. En azından çocuklarımız için. Özcebe H. Medya ve Sigara Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

66 Sigara Yasağı ve 4. Murat Evet, sigarasızlığı başına vuran tiryaki bizi de bir güzel haşladıktan sonra, ‘’Ne bu yahu!’’ diye kükredi: ‘’Başımıza 4. Murat kesildiler.’’ 2 Eylül 1633’te çıkan büyük yangın, İstanbul’un beşte birini yaktı, mahvetti, Cibali’de başlayan yangın şehri sardı. 4. Murat da, yangının çıkışını kahvehanelere ve tütüne bağladı, hepsini kapattı ve tütün içmeyi yasakladı. Yasağı bizzat padişah denetliyordu, kılık kıyafet değiştiriyor, yanında cellat, hiç umulmayan yerde emrini dinlemeyenlerin kellesini vurduruyordu, kim bilir kaç tiryaki can vermişti... 4. Murat ‘’devleti kurtarmak için’’ ‘’tütün yasağı’’ oymuş, şimdiki yasak sağlığımızı, canımızı korumak için... Milliyet, , Hasan PULUR Özcebe H. Medya ve Sigara Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

67 SİGARA BIRAKMAK 'BULAŞICI'
Sigaraya Başlamaya Neden Olan "Çevre Etkisi" Sigarayı Bırakma Konusunda da Yardımcı Olabilir. New England Journal of Medicine'da Yayınlanan Kapsamlı Bir Araştırmaya Göre Arkadaş, Akraba ya da İşyeri Grupları, Sigarayı Toplu Halde Bırakırlarsa Daha Başarılı Oluyorlar. :01 [ ] Özcebe H. Medya ve Sigara Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

68 Sigara Yasağının 'Uygulanma' Endişesi
Yeşilay Cemiyeti Samsun Yeşilay Temsilcisi Mümin Argun, 19 Mayıs tarihi itibariyle kamusal alan ve birçok mekanlara sigara içilmesine yasak geldiğini belirterek, sigara yasağının uygulamada etkili olup olmayacağı konusunda endişeli olduklarını ifade etti. OE-SA-RA-Y) (İhlas Haber Ajansı) :33 [ ] Özcebe H. Medya ve Sigara Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

69 Sigara Tüketimi Yüzde 80 Arttı Sağlık Bakanlığı Sigara Tüketimi Konusunda Uyardı.  http://haberler.com/sigara-tuketimi-yuzde-80-artti-haberi/ Türk Halkının Yüzde 85'i "Dumansız Hava Sahası"nı Destekliyor  http://haberler.com/turk-halkinin-yuzde-85-i-dumansiz-hava-sahasi-ni-... Milletvekilleri, Uygulamanın İlk Gününde Sigara Yasağına Uydu Gaziantep'te Zabıtalar Tiryaki Avına Çıktı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Ekipleri, En İşlek Caddelerde Takibe Aldığı Sigara Tiryakilerinden Yere İzmarit Atanlara 20 YTL Para Cezası Kesti. Şişli'de 2 Günde 17 Kişiye Sigara Cezası Kesildi Şişli'de Sigara Yasağı Uygulaması Taksi Duraklarında da Başladı. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Denetimleri Sıkı Bir Şekilde Takip Ederken Bazı Teftişlere Bizzat Katılıyor Özcebe H. Medya ve Sigara Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

70 Öneriler; Tütün Kontrol Programlarının medya etkisi göz ardı edilmemelidir… Medya müdahalenin etkisi ve yoğunluğu sigara kullanma davranışını etkiler, ancak henüz sonuçlar kısa süreler için geçerli…uzun vadede sonuçlar gelecekte çıkacaktır… Medya etkisi mutlaka değerlendirilmelidir… Özcebe H. Medya ve Sigara Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya

71 Katkı ve katılımınız için teşekkür ederim…
Hilal Özcebe Özcebe H. Medya ve Sigara Liderlik Eğitimi Aralık 2008 Antalya


"Medya ve Sigara Kampanyaları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları