Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof.Dr.Hilal Özcebe Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof.Dr.Hilal Özcebe Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe."— Sunum transkripti:

1 Prof.Dr.Hilal Özcebe Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı hozcebe@hacettepe.edu.tr Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara

2  Temel sağlık hizmetleri felsefesi  Sağlık eğitiminin önemi  Sağlıkçıların “Medya ve Sağlık Eğitim” konusunda görüşleri  Medya kampanyalarının amaçları  Medya kampanyaları ile ilgili araştırma sonuçları  Türkiye’ye ilişkin bazı bulgular Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara

3 Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara

4 2000 Yılına Kadar Herkes İçin Sağlık Hedefleri, DSÖ/1977 1977- Dünya Sağlık Genel Kurulu Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara WHO. Health for All Targets, The Health Policy for Europe, Updated Edition September, 1991.

5 Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara “En Az Bakım” kavramı içinde yer alan sekiz faaliyet: 1. Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması 2. Sağlık Eğitimi 3. Çevre Sağlığı ve Temizlik 4. Gerekli İlaçların Sağlanması 5. Bağışıklama 6. Beslenme 7. Endemik hastalıkların kontrolu 8. Sık görülen hastalık ve yaralanmaların tedavisi Öztek Z. Temel Sağlık Hizmetleri (İkinci Baskı), Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı, Meteksan Anonim Şirketi, Yayın No:92/2, Ankara, 1992.

6 Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara

7 Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara

8  Medya, çok sayıda kişiyle iletişim için kullanılmaktadır.  Bir konunun gündeme getirilmesi, tartışılması ve vurgulanması için yararlı bir yöntemdir.  Bilgi değişik araçlarla sunulmakta; ancak bireyler bu mesajları okumayı, dinlemeyi, izlemeyi ya da sunulan materyali reddetmeyi seçebilmektedir. Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara Güler Ç. Kitle İletişim Araçları ve Sağlık. THB. 2006;25(1):1-4.

9  Çok sayıda kişiye ulaşabilme potansiyelinin olması,  Elverişli, uygun ve genel olarak güvenilir bulunan bir bilgi kaynağı olarak kabul edilmesi,  Kampanyanın güvenilirlik algılamasını ve değerini yükseltici etki yapabilmesi. Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara Güler Ç. Kitle İletişim Araçları ve Sağlık. THB. 2006;25(1):1-4.

10  Reklamların pahalı olması,  Yayına hazırlanırken bilginin ya da haberin saptırılma olasılığı olması,  İletişimin genellikle tek yönlü olması (okuyucu mektupları ve telefon bağlantılı radyo programları bunu bir dereceye kadar azaltsa da),  Eklenen başlıkların ve giriş paragraflarının ana mesajı desteklememe olasılığı. Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara Güler Ç. Kitle İletişim Araçları ve Sağlık. THB. 2006;25(1):1-4.

11  Alışılmış dışı, en son, sansasyonel olma özelliklerin olması,  Eylemsel (aksiyon), dramatik öğe ve duygusal içeriğin yüksek olması,  “Yıldız olma”, tanınan, eğlendirici, hoşa giden, özenilen olma,  Güzel, korkunç, acayip, görülesi olma, Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara

12  Kişi öyküleri,  Toplum ilgisini çeken öyküler: Kim, ne, ne zaman, nerede, niçin (ne yapmış, ne söylemiş),  Haber özelliği olan gün, ay, yıldönümü ve benzerlerinin kullanılması,  Gelişmekte olan ülkeler için dış basında çıkma ya da çeşitli çevrelerce etkili kabul edilen yabancı yayın organlarında yer alma. Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara Güler Ç. Kitle İletişim Araçları ve Sağlık. THB. 2006;25(1):1-4.

13  Basın mensupları kendilerini önemli bir kamu görevi yapan kişiler olarak görürler.  Basın mensupları, kendi çıkarına çalışan kişilerle ve yerleşmiş gelenekleri yıkmaya çalışan kişilere karşı kuşkucudurlar. Kendi açılarından ve mesleki başarıları yönünden simgelerin yıkılmasını önemli bulurlar.  Diğer kuruluşlara ve özelliklere göre basın kontrol ve denge mekanizmalarına daha az oranda sahiptir.  Basının farklı mesleki alt grupları işleriyle ilgili olarak farklı gereksinimlere sahiptir. Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara

14  Bilimsel kaynaklar, medyanın toplum sağlığına tehlikesi açısından önemli olmayan sorunlara dahi abartılı yaklaştığı kanısı hakimdir.  Bir çok kişinin tehlike ve riskle ilgili tek bilgi kaynağını medya oluşturduğundan konuyla ilgili dengenin kurulmasında medyanın rolü önem taşımaktadır. Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara Güler Ç. Kitle İletişim Araçları ve Sağlık. THB. 2006;25(1):1-4.

15  Risk değerlendiricileri ve muhabirler arasındaki iletişimin artmasının medyanın yaklaşımındaki hatalı yönleri düzeltici olacağı kanısı hakimdir. Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara Güler Ç. Kitle İletişim Araçları ve Sağlık. THB. 2006;25(1):1-4.

16 Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara

17  Gençler yaklaşık olarak günde 3000 reklam ile karşılaşıyorlar – 18 yaşına kadar 10 milyon !!!  Reklamlar çok dikkatli hazırlanmalıdır; hata kabul edilemez...  Reklamlar, ürünün çekiciliğini artırmasına yöneliktir.  Reklamlar bizi etkilemektedir...onlardan etkilendiğimizi anlamayabiliriz-dikkat etmediğimiz zaman... The Power of Sadd. http://whs.wsd.wednet.edu/Faculty/Lynch/sadd/tobaccoandthemedia.html Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara

18  Tütün şirketleri reklamlara para harcamaktadırlar- Her gün 1000-3000 kişi ölmekte ya da sigarayı bırakmaktadır.  Medya, sigara firmaları için önemli bir araç olurken gençleri sigaradan korumak için de kullanılabilir. The Power of Sadd. http://whs.wsd.wednet.edu/Faculty/Lynch/sadd/tobaccoandthemedia.html Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara

19  Son yıllarda, medya kişilere sigaranın zararları konusunda çok daha fazla mesaj vermektedir. (TV, radyo, gazete, ilan panoları, vb)  Medya çok farklı yapıda ve çok sayıda kişiye ulaşmaktadır; ayrıca, daha ucuz bir yöntemdir. Sowden AJ, Arblaster L. Mass media interventions for preventing smoking in young people (Review) 2008, Issue 2. The Cochrane Collaboration. Published by JohnWiley & Sons, Ltd Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara

20  Gençler eğitimde 12 000 saat ve TV karşısında 22 000 saat geçirmektedirler.  18 yaşına kadar bir gencin katıldığı etkinliklerinin başında TV seyretmek gelmektedir (uyku dışında)  Medya ve özellikle TV gencin yaşam ile ilgili görüşlerinin, normlarının ve değerlerinin oluşmasında çok etkilidir. Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara Sowden AJ, Arblaster L. Mass media interventions for preventing smoking in young people (Review) 2008, Issue 2. The Cochrane Collaboration. Published by JohnWiley & Sons, Ltd

21  Tütün reklamı ve promosyonunda kapsamlı bir yasak olması,  Yaygın medya kampanyası ve medyayı tütün endüstrisinden korumak,  Tütün endüstrisinin etkinliklerinin izlenmesi ve değişen medya ortamında yapılan farklı etkinliklerin izlenmesi,  Tütün kontrolü politika ve programlarının araştırmalar ile destekleme,  Filmlerden önce tütün karşıtı reklamlar konulması,  Halk sağlığı kampanyalarında tütün endüstrisinin etkinlikleri konusunda toplum duyarlılılığını artırmak. Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara Major Government Report Concludes That Tobacco Marketing And Smoking In Movies Promote Youth Smoking- NCI Report Recommends Strategies to Win the War Against Nation’s Leading Cause of Preventable Death

22  Ulusal/yerel tütün kontrol programının bir parçası olması  Etkisinin ölçülebilir olması  Yan etkisinin olmaması Bala M, Strzeszynski L, Cahill K. Mass media interventions for smoking cessation in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 1. Art. No.: CD004704. DOI: 10.1002/14651858.CD004704.pub2.) Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara

23 Sigara Kullanma Davranışı  Tütün kullanım sıklığı  Bırakma hızları Ölçülebilecek Ölçütler  Sigara kullanmaya karşı tutum  Sigara ve sağlık bilgisi Bala M, Strzeszynski L, Cahill K. Mass media interventions for smoking cessation in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 1. Art. No.: CD004704. DOI: 10.1002/14651858.CD004704.pub2.) Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara

24  Araştırmanın tipi, pilot çalışmalar, sürecin değerlendirilmesi ve müdahalenin modifikasyonu  Medyanın ağırlığı (ulaşım, sıklık ve süresi) kampanya farkındalığı/maruz kalma  Doz-yanıt ilişkisi (telefon hattını arama)  Müdahale tamamlandıktan sonra programın devamı  Müdahale maliyeti Bala M, Strzeszynski L, Cahill K. Mass media interventions for smoking cessation in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 1. Art. No.: CD004704. DOI: 10.1002/14651858.CD004704.pub2.) Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara

25 Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara

26 Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara

27  12-17 yaşında 1820 kişi ile kampanyanın ilk 6 ayında görüşme yapılmıştır.  Medyanın sigaraya başlamada etkisi puanlandırılarak değerlendirilmiştir. Florida Kampanyası: Sigara Kullanmaya Başlama Üzerine Etkisi 24 Mayıs 2008, NevşehirÖzcebe H. Medya ve Sigara Sly DF, Hopkins RS, Trapido E and Ray S. Influence of a Counteradvertising Media Campaign on Initiation of Smoking: The Florida “truth” Campaign.Am J Public Health. 2001;91:233–238) Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara

28  Kampanyanın (kızlarda daha az olmakla beraber) hem erkek hem de kızlar üzerinde etkisi olmuştur.  Doğrudan bir açıklama yapamamakla beraber sigara reklamlarında “erkeksi yaklaşım” “imaj” erkekler üzerindeki etkiyi azaltmada rol oynadığı düşünülmektedir. 24 Mayıs 2008, NevşehirÖzcebe H. Medya ve Sigara Sly DF, Hopkins RS, Trapido E and Ray S. Influence of a Counteradvertising Media Campaign on Initiation of Smoking: The Florida “truth” Campaign.Am J Public Health. 2001;91:233–238) Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara

29  Ailesi sigara içmeyen gençler üzerinde daha fazla etkildir.  Evde sigaraya ulaşmada ve rol-model olma kampanyanın etkisi üzerinde rol oynamaktadır.  Medya kampanyası gençlerin sigaraya başlamasını önlemede etkilidir; ancak her medya programı malesef etkili değildir. 24 Mayıs 2008, NevşehirÖzcebe H. Medya ve Sigara Sly DF, Hopkins RS, Trapido E and Ray S. Influence of a Counteradvertising Media Campaign on Initiation of Smoking: The Florida “truth” Campaign.Am J Public Health. 2001;91:233–238) Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara

30 24 Mayıs 2008, NevşehirÖzcebe H. Medya ve Sigara Florida “Gerçek” Sigara Karşıtı Kampanya Medya Değerlendirilmesi  Dört kesitsel çalışma  Telefon araştırması  12-17 yaş grubu  Sigara ile ilgili tutum ve davranış değerlendirmesi Sly DF, Heald GR, Ray S. The Florida “truth” anti-tobacco media evaluation: design, first year results, and implications for planning future state media evaluations. Tobacco Control 2001;10:9–15 Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara

31 24 Mayıs 2008, NevşehirÖzcebe H. Medya ve Sigara Sly DF, Heald GR, Ray S. The Florida “truth” anti-tobacco media evaluation: design, first year results, and implications for planning future state media evaluations. Tobacco Control 2001;10:9–15 Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara

32 24 Mayıs 2008, NevşehirÖzcebe H. Medya ve Sigara Sly DF, Heald GR, Ray S. The Florida “truth” anti-tobacco media evaluation: design, first year results, and implications for planning future state media evaluations. Tobacco Control 2001;10:9–15 Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara

33 24 Mayıs 2008, NevşehirÖzcebe H. Medya ve Sigara Sly DF, Heald GR, Ray S. The Florida “truth” anti-tobacco media evaluation: design, first year results, and implications for planning future state media evaluations. Tobacco Control 2001;10:9–15 Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara

34 Sigarayı deneme davranışı değişim yüzdesi (1998-99) MüdahaleÜlke Herkes-13,1-4,2 16 yaş altı-20,1-2,6 16 yaş ve üstü-7,2-6,1 Sly DF, Heald GR, Ray S. The Florida “truth” anti-tobacco media evaluation: design, first year results, and implications for planning future state media evaluations. Tobacco Control 2001;10:9–15 Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara

35 Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara

36 Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara

37  Kaliforniya  2 yıllık izleme  33 okulda  6. ve 7. sınıflarda  6. sınıflarda n=3190 ve 7. sınıflarda n=2822 Sigara ve Sigara Karşıtı Mesajların Gençlerin Sigara Kullanması “Uzun Vadeli Etkisi” 24 Mayıs 2008, NevşehirÖzcebe H. Medya ve Sigara Weiss JW, Cen S, Schuster DV, Unger JB, Johnson A, Mouttapa M, Schreiner d WC, Cruz TB. Longitudinal effects of pro-tobacco and anti-tobacco messages on adolescent smoking susceptibility. Nicotine & Tobacco Research. 2006; (8)3:455–465 Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara

38  Tütün şirketlerinin yaptığı kampanyalar gençlerin sigara kullanımını artırıyor; sigara karşıtı kampanyalar ise düşürüyor.  Sigara karşıtı reklam yalnız kullanılıyorsa etkisi çok daha fazla artıyor. Sigara ve Sigara Karşıtı Mesajların Gençlerin Sigara Kullanması “Uzun Vadeli Etkisi” 24 Mayıs 2008, NevşehirÖzcebe H. Medya ve Sigara Weiss JW, Cen S, Schuster DV, Unger JB, Johnson A, Mouttapa M, Schreiner d WC, Cruz TB. Longitudinal effects of pro-tobacco and anti-tobacco messages on adolescent smoking susceptibility. Nicotine & Tobacco Research. 2006; (8)3:455–465 Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara

39  Adolesanlarda sigara kullanımı üzerinde etkili olabilmek için sigara firmalarının yaptığı çalışmalar kontrol altına alınmalı ve sigara karşıtı kampanyalarına karşı medya ile destek verilmelidir. Sigara ve Sigara Karşıtı Mesajların Gençlerin Sigara Kullanması “Uzun Vadeli Etkisi” 24 Mayıs 2008, NevşehirÖzcebe H. Medya ve Sigara Weiss JW, Cen S, Schuster DV, Unger JB, Johnson A, Mouttapa M, Schreiner d WC, Cruz TB. Longitudinal effects of pro-tobacco and anti-tobacco messages on adolescent smoking susceptibility. Nicotine & Tobacco Research. 2006; (8)3:455–465 Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara

40  Florida “gerçek” kampanyasının erişkinlere etkisi ◦ erişkinlerin kampanya hakkında farkındalığı ◦ Son 30 gün içinde sigarayı bırakma girişimi  2001 yılında 781 sigara içen erişkin ile telefon araştırması (görüşme süresi 20 dakika) Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara Dietz NA, Delva J, Woolley ME, Russello L. The reach of a youth-oriented anti-tobacco media campaign on adult smokers. Drug and Alcohol Dependence 93 (2008) 180–184

41  %21 kampanya, %45 logo ve %62 kampanya olayları ve %68 konu hatırlanmış.  Bırakma girişimi 1,6 kat artış olmuştur.  Gençlere yönelik olan kampanya erişkinleri etkilemiş ancak onların davranışlarını değiştirmek üzerinde çok etkin olmamıştır. Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara Dietz NA, Delva J, Woolley ME, Russello L. The reach of a youth-oriented anti-tobacco media campaign on adult smokers. Drug and Alcohol Dependence 93 (2008) 180–184

42  Sigara vergiler, sigarasız alanlar ve diğer stratejiler ile beraber kullanıldığında medya kampanyaları çok etkili...  Medya kampanyaları genç ve erişkinlere yönelik olmalıdır; gençlere yönelik sigara karşıtı mesajlar içerirlen aynı zamanda sigara bırakma ile ilgili stratejileri de içermelidir. Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara Dietz NA, Delva J, Woolley ME, Russello L. The reach of a youth-oriented anti-tobacco media campaign on adult smokers. Drug and Alcohol Dependence 93 (2008) 180–184

43 Sigara Karşıtı Medya Duyarlılığı- Kırsal, Yarıkentsel ve Kentsel Bölgede Yaşayan Gençler 24 Mayıs 2008, NevşehirÖzcebe H. Medya ve Sigara  6.Sınıf (n=1622), 7.sınıf (n=1059) ve 8.sınıf (n=1177 )  Kırsal, yarı kentsel ve kentsel  Gözlem altında anket uygulama Zollinger TW, Saywell RM, Overgaard AD, Przybylski MJ and Dutta-Bergman M. Antitobacco Media Awareness of Rural Youth Compared to Suburban and Urban Youth in Indiana. The Journal of Rural Health. 2006;2(2):119-123. Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara

44  Yarıkentsel bölgede gençler kırsala göre medyada sigaranın sağlık üzerindeki etkilerine (OR=1,94) ilişkin mesajlarını daha iyi hatırlıyorlar. Kişisel tütün kullanım seçimlerinde medyadan daha fazla etkileniyorlar (OR=1,85) 24 Mayıs 2008, NevşehirÖzcebe H. Medya ve Sigara Sigara Karşıtı Medya Duyarlılığı- Kırsal, Yarıkentsel ve Kentsel Bölgede Yaşayan Gençler Zollinger TW, Saywell RM, Overgaard AD, Przybylski MJ and Dutta-Bergman M. Antitobacco Media Awareness of Rural Youth Compared to Suburban and Urban Youth in Indiana. The Journal of Rural Health. 2006;2(2):119-123. Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara

45  Yarıkentsel ve kentsel kesimde gençler kırsala göre; ◦ sigara karşıtı mesajları hatırlama (OR = 2,00 ve 2,15), ◦ mesajlar sigaranın zararlarını düşünme (OR = 2,02 ve 1,47), ◦ bunların kendilerini sigaradan koruyacağına inanma (OR = 3,21 ve 1,46) ◦ sigara kullanmayı bırakacaklarına inanma (OR = 2,25 ve 1,47) ◦ özel TV reklamlarını hatırlama (OR = 3.72 ve 3.57). 24 Mayıs 2008, NevşehirÖzcebe H. Medya ve Sigara Sigara Karşıtı Medya Duyarlılığı- Kırsal, Yarıkentsel ve Kentsel Bölgede Yaşayan Gençler Zollinger TW, Saywell RM, Overgaard AD, Przybylski MJ and Dutta-Bergman M. Antitobacco Media Awareness of Rural Youth Compared to Suburban and Urban Youth in Indiana. The Journal of Rural Health. 2006;2(2):119-123. Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara

46  Kentsel bölgede gençler radyodaki mesajları daha fazla hatırlıyorlar (OR = 1.58).  Yerleşim yeri önemlidir..... 24 Mayıs 2008, NevşehirÖzcebe H. Medya ve Sigara Zollinger TW, Saywell RM, Overgaard AD, Przybylski MJ and Dutta-Bergman M. Antitobacco Media Awareness of Rural Youth Compared to Suburban and Urban Youth in Indiana. The Journal of Rural Health. 2006;2(2):119-123. Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara

47  2005 yılında medyada sigara bırakma kampanyasının etkisinin değerlendirilmesi;  20-30 yaşlarında 1341 kişi  5 haftalık bir kampanya, poster, TV ve radyo mesajları Medya Kampanyası ve Sigara Kullananlarda Davranış Değişiklikleri (British Columbia) 24 Mayıs 2008, NevşehirÖzcebe H. Medya ve Sigara Gagné L. The 2005 British Columbia Smoking Cessation Mass Media Campaign and Short-term Changes in Smokers Attitudes. Journal of Health Communication. 2008;13:125–148. Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara

48  Sigara bırakmayı düşünenler üzerinde etkisi daha fazla bulunmuştur.  Yanıtlayanlar, posterleri hatırlamışlardır.  Sigara ile başedebilme mekanizmaları konusundaki görüş  Sigaraya atfedilen değerin düşünürülmesi  Medya, sigara ve onu anımsatan aracılara karşı tutum değişikliği yapmıştır. Medya Kampanyası ve Sigara Kullananlarda Davranış Değişiklikleri (British Columbia) 24 Mayıs 2008, NevşehirÖzcebe H. Medya ve Sigara Gagné L. The 2005 British Columbia Smoking Cessation Mass Media Campaign and Short-term Changes in Smokers Attitudes. Journal of Health Communication. 2008;13:125–148. Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara

49  Literatür bilgisi  Aile ve arkadaşların önemi,  Teknolojinin geliştirilmesi  Gerçek insan öyküleri  Yoğun olma ve stres atma  Kuşkucu olma  Materyal kullanma  Çalışma ve dinlenme zamanları arasında denge  İşyerlerinde bırakmaya ilişkin yanıtlar arama Kampanya İçeriğine İlişkin Bazı Bilgiler 24 Mayıs 2008, NevşehirÖzcebe H. Medya ve Sigara Gagné L. The 2005 British Columbia Smoking Cessation Mass Media Campaign and Short-term Changes in Smokers Attitudes. Journal of Health Communication. 2008;13:125–148. Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara

50  “Görsel medyanın pahalıya mal olması” nedeniyle maliyei azaltacak yöntem araştırması  Sesin şiddetinin artırılması ve duygusal içerik ile reklamın hatırlanması incelenmiştir.  Telefon araştırması, 2001 ve 2002 yıllarında, 12- 17 yaşlarında, 3863 kişide yapılmıştır. Ancak, analiz 2005-2006 yılında yapılmıştır. Gençlerde Sigara Karşıtı Reklamlar ile Görsel Medyada Ses Şiddeti ve Duygusal İçerik 24 Mayıs 2008, NevşehirÖzcebe H. Medya ve Sigara Biener L, Wakefield M, Shiner CM, Siegel M. How Broadcast Volume and Emotional Content Affect Youth Recall of Anti-Tobacco Advertising. Am J Prev Med 2008;xx(x) Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara

51 Sonuçlar:  Sigara karşıtı reklamlar etkili olarak bulunmuştur.  Medya, reklamın hatırlanmasında önemli rol oynuyor.  Reklamda duygusal içerik hatırlanmayı artırıyor.  Daha az olarak yayınlanan duygusal içerikli reklamlar daha fazla hatırlanmıştır; maliyet de düşmektedir. 24 Mayıs 2008, NevşehirÖzcebe H. Medya ve Sigara Biener L, Wakefield M, Shiner CM, Siegel M. How Broadcast Volume and Emotional Content Affect Youth Recall of Anti-Tobacco Advertising. Am J Prev Med 2008;xx(x) Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara

52 Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara

53 Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara

54 Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara

55  Bu çalışma sigarayı yeni bırakan 787 kişi ile yapılmıştır.  TV reklamları bırakmada herhangi bir yatdımdan çok daha etkili bulunmuştur.  Sigara bırakmada önemli ip uçlarının verilmesi önemli bulunmuştur. Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara Biener L, Reimer RL, Wakefield M, Szczypka G, Rigotti NA, Connolly G. Impact of Smoking Cessation Aids and Mass Media Among Recent Quitters. Am J Prev Med 2006;30(3):217-224.

56  Yaşı daha ileri olanlar ek yardımları faydalı bulmaktadır.  Gençler 6 ay kadar yoksulluk ile ilgili sorun yaşamışlardır.  Ulusal Eylem Planında sigara karşıtı medya kampanyaları önemlidir; bu kampanyalar içinde sigara bırakma programları da yer almalıdır. Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara Biener L, Reimer RL, Wakefield M, Szczypka G, Rigotti NA, Connolly G. Impact of Smoking Cessation Aids and Mass Media Among Recent Quitters. Am J Prev Med 2006;30(3):217-224.

57 Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara

58 Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara

59 Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara

60 Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara

61 Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara

62 Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara

63 Sigarayı yer gibi içtiklerinden dünya literatürüne “Türk gibi sigara içmek” tabirini yerleştiren ve mesafeyi bile “Bir sigara içimlik” diye tarif eden Türkler, beklenmedik bir uyum gösterdi bu yasağa... Ve bugün, içmeyenlere bile yıllar yılı hayatı duman ettikten sonra, veda ediyor son işgal yerlerine de sigara...Kendisini öksürüklerle uğurluyoruz; kapalı alanlardan, stadyumlardan, bürolardan ve nihayet umuyorum ki, kül tablası tadı veren dudaklardan... Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara Sigaraya veda, Milliyet, 20.05.2008, Can DÜNDAR

64  Bütün yasaklar kötü müdür? Hemen kestirme bir cevap vereyim: Hayır! Bütün yasaklar kötü değildir. Bütün yasaklar yasaklanamaz! Bazı yasaklar gereklidir. Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara Vatan, 21.05.2008, Zülfü Livaneli Sigara yasağı

65  Sözü sigaraya getireceğim. Bence sigara yasağı çok yararlı. “Suç” kapsamına girmediği halde, bazı insanların sigara içme özgürlüğünün sınırlanması gerekir. Çünkü bu eylem, başka bazı insanların sigara içmeme özgürlüğünü ihlal ediyor, sağlıkları için tehlike oluşturuyor. Eskiden THY uçaklarında da sigara içilirdi. Uçak havalanır havalanmaz herkes bir sigara yakardı ve inene kadar genziniz yana yana, gözleriniz yaşara yaşara uçmak zorunda kalırdınız. Bu yaşa kadar kim bilir kaç yüz bin sigaranın dumanını çektik ciğerlerimize. Kaçımız “pasif içicilik” yüzünden hastalandık. Bu açıdan sigara yasağını hepimizin desteklememiz gerekir. En azından çocuklarımız için. Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara

66 Sigara Yasağı ve 4. Murat  Evet, sigarasızlığı başına vuran tiryaki bizi de bir güzel haşladıktan sonra, ‘’Ne bu yahu!’’ diye kükredi: ‘’Başımıza 4. Murat kesildiler.’’  2 Eylül 1633’te çıkan büyük yangın, İstanbul’un beşte birini yaktı, mahvetti, Cibali’de başlayan yangın şehri sardı. 4. Murat da, yangının çıkışını kahvehanelere ve tütüne bağladı, hepsini kapattı ve tütün içmeyi yasakladı. Yasağı bizzat padişah denetliyordu, kılık kıyafet değiştiriyor, yanında cellat, hiç umulmayan yerde emrini dinlemeyenlerin kellesini vurduruyordu, kim bilir kaç tiryaki can vermişti...  4. Murat ‘’devleti kurtarmak için’’ ‘’tütün yasağı’’ oymuş, şimdiki yasak sağlığımızı, canımızı korumak için... Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara Milliyet, 21.05.2008, Hasan PULUR

67 Sigaraya Başlamaya Neden Olan "Çevre Etkisi" Sigarayı Bırakma Konusunda da Yardımcı Olabilir. New England Journal of Medicine'da Yayınlanan Kapsamlı Bir Araştırmaya Göre Arkadaş, Akraba ya da İşyeri Grupları, Sigarayı Toplu Halde Bırakırlarsa Daha Başarılı Oluyorlar. Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara 23.05.2008 03:01 [1366362] http://www.haberler.com/sigara-birakmak-bulasici-haberi/ http://www.haberler.com/sigara-birakmak-bulasici-haberi/

68 Yeşilay Cemiyeti Samsun Yeşilay Temsilcisi Mümin Argun, 19 Mayıs tarihi itibariyle kamusal alan ve birçok mekanlara sigara içilmesine yasak geldiğini belirterek, sigara yasağının uygulamada etkili olup olmayacağı konusunda endişeli olduklarını ifade etti. Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara OE-SA-RA-Y) (İhlas Haber Ajansı) 15.05.2008 17:33 [1355233]

69  Sigara Tüketimi Yüzde 80 Arttı Sağlık Bakanlığı Sigara Tüketimi Konusunda Uyardı. http://haberler.com/sigara-tuketimi-yuzde-80-artti-haberi/http://haberler.com/sigara-tuketimi-yuzde-80-artti-haberi/  Türk Halkının Yüzde 85'i "Dumansız Hava Sahası"nı Destekliyor http://haberler.com/turk-halkinin-yuzde-85-i-dumansiz-hava-sahasi-ni-...http://haberler.com/turk-halkinin-yuzde-85-i-dumansiz-hava-sahasi-ni-...  Milletvekilleri, Uygulamanın İlk Gününde Sigara Yasağına Uydu http://haberler.com/milletvekilleri-uygulamanin-ilk-gununde-sigara-ha... http://haberler.com/milletvekilleri-uygulamanin-ilk-gununde-sigara-ha...  Gaziantep'te Zabıtalar Tiryaki Avına Çıktı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Ekipleri, En İşlek Caddelerde Takibe Aldığı Sigara Tiryakilerinden Yere İzmarit Atanlara 20 YTL Para Cezası Kesti. http://haberler.com/gaziantep-te-zabitalar-tiryaki-avina-cikti-haberi/ http://haberler.com/gaziantep-te-zabitalar-tiryaki-avina-cikti-haberi/  Şişli'de 2 Günde 17 Kişiye Sigara Cezası Kesildi Şişli'de Sigara Yasağı Uygulaması Taksi Duraklarında da Başladı. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Denetimleri Sıkı Bir Şekilde Takip Ederken Bazı Teftişlere Bizzat Katılıyor http://haberler.com/sisli-de-2-gunde-17-kisiye-sigara-cezasi-kesildi-... http://haberler.com/sisli-de-2-gunde-17-kisiye-sigara-cezasi-kesildi-... Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara

70  Tütün Kontrol Programlarının medya etkisi göz ardı edilmemelidir…  Medya müdahalenin etkisi ve yoğunluğu sigara kullanma davranışını etkiler, ancak henüz sonuçlar kısa süreler için geçerli…uzun vadede sonuçlar gelecekte çıkacaktır…  Medya etkisi mutlaka değerlendirilmelidir… Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara

71 Hilal Özcebe Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe H. Medya ve Sigara


"Prof.Dr.Hilal Özcebe Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Liderlik Eğitimi 16-19 Aralık 2008 AntalyaÖzcebe." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları