Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İnsan ilişkileri bazen neden çok zordur?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İnsan ilişkileri bazen neden çok zordur?"— Sunum transkripti:

1 İnsan ilişkileri bazen neden çok zordur?
Bağımlı-ortak yaşam dolaşıklığı (symbiotic entanglement) ve travmanın kuşaktan kuşağa aktarımı. Istanbul, 5 Mart 2011 © Prof. Franz Ruppert

2 2010 Yeni kitap © Prof. Franz Ruppert

3 Anneyle bağlanma süreci, yüksek düzey duygulanımları da kapsayarak diğer tüm ilişkiler için bir rol modeli haline gelir. (John Bowlby ) © Prof. Franz Ruppert

4 Bağlanma süreci bir çocuğun /döllenmenin oluştuğu anda başlar,
hamilelik süresince gelişir, doğum sürecinde mühürlenir, yaşamın ilk üç yılında kendine özgü niteliğini kazanır. © Prof. Franz Ruppert

5 Herkes için geçerli esas bağlanma süreci, anneyle olan bağlanmadır.
© Prof. Franz Ruppert

6 Bağlanma Türleri Bowlby, Ainsworth, Maine and Hesse
Güvenli bağlanma Güvensiz ve kaygılı bağlanma Güvensiz ve kaçıngan bağlanma Kaotik bağlanma © Prof. Franz Ruppert

7 Güvenli bağlanma - özerklik/bağımsızlığın - insan ilişkilerinde güvenin - ruhsal sağlığın temelidir.
© Prof. Franz Ruppert

8 Bütünleşmiş ve özerk bir kişilik, erken çocukluk döneminde, şefkat, kucaklama,sevgi ve destek için duyulan bağımlı-ortak yaşam ihtiyaçları makul düzeyde karşılandığında gerçekleşebilir. © Prof. Franz Ruppert

9 Bir bağlanma figürünün kaybına verilen tepkiler:
1. korku ve panik 2. protesto ve öfke 3. yas ve teslimiyet 4. hastalıktan muzdarip olma © Prof. Franz Ruppert

10 Travmatize olmuş ebeveynler, çocuklarının “bağımlı-ortak yaşam (sembiyoz) travması”ndan muzdarip olduğu bir ruhsal alan üretirler. Çocuk, anne babasıyla dengeli ve güvenli bir duygusal temas kuramaz ve çaresizlik yaşar. © Prof. Franz Ruppert

11 Bir yaşam deneyimi: travmatizedir.
… biz ya da başkaları ölümcül bir tehlikeyle karşı karşıyaysa ve bununla baş edilemiyor ve çaresiz kalınıyorsa travmatizedir. © Prof. Franz Ruppert

12 Travmanın “klasik” iki türü şöyledir:
Yaşamı tehdit eden olayların neden olduğu travmalar (örn. Savaş, kazalar, tecavüz, doğal afetler) Bir insanın kaybının neden olduğu travmalar (örn. Anne ya da babanın erken ölümü, çocukların kaybedilmesi, evlatlık verilme) © Prof. Franz Ruppert 12

13 Travmatize olduğumuzda, hayatta kalmayı başarmak için; kişiliğimizi
Travmatize olduğumuzda, hayatta kalmayı başarmak için; kişiliğimizi *dondururuz *böleriz *ayırırız. © Prof. Franz Ruppert

14 Travmatik bir yaşantıdan sonra kişilik yapısındaki yarılma
travmatize bölümler Hayatta kalmaya çalışan bölümler Sağlıklı bölümler © Prof. Franz Ruppert 14

15 Hayatta kalmaya çalışan bölümlerin özellikleri
Ruhtaki yarılmaları oluşturma ve koruma Travma yaşantısını reddetme Travmatize parçaları baskılama Anılardan kaçınma Kendini ve başkalarını kontrol etme Telafi noktaları arama Yanılsamalar yaratma Yeni yarılmalar üretme © Prof. Franz Ruppert

16 Travmatize bölümlerin özellikleri
Travmanın anısını saklama Hep travmanın olduğu yaşta olma Hala travmatik yaşantıyla meşgul olma Öngörülemez ve ani bir şekilde tetiklenebilme Bu durumdan kurtulmak isteme © Prof. Franz Ruppert

17 Travmatize insanlarla ilişkilerin doğurduğu iki tür özel travma
Bağlanma/bağımlı-ortak yaşam travması (kişinin bağlanma ihtiyacında olduğu insanlarca reddedilmesi) Bir bağlanma sistemindeki karmaşanın yol açtığı travma (örn, cinayet, cinsel taciz, bağlanma sistemi içindeki ensestöz ilişkiler) © Prof. Franz Ruppert 17

18 Travma ve anne babanın sevgisi
Travmatik yaşantılar anne babanın duygusal olarak destekleyici bir bakım ve sevgi sunma becerisini bozabilir. Hayatta kalma mekanizması nedeniyle travmatize anne babalar çocuklarıyla daha derin bir duygusal temastan kaçınırlar. © Prof. Franz Ruppert

19 Bağımlı-ortakyaşam travmasındaki travmatik bölümlerin özellikleri
Anneden hiç sevgi alınmadığı için duyulan keder Derin yalnızlık Ölüm paniği Baskılanmış öfke Baskılanmış üzüntü © Prof. Franz Ruppert

20 Bağımlı-ortak yaşam travmasında hayatta kalan bölümlerin özellikleri
Anne babayla temas kurmak için mücadele etme Anneyi ya da babayı idealize etme Annenin/babanın hayatta kalma mekanizmalarıyla özdeşleşme Anne-babadan sorumlu olduğunu hissetme Kendi travmasını bastırma ve inkar etme Annenin/babanın travmatize bölümleriyle özdeşleşme © Prof. Franz Ruppert

21 Bağımlı-ortak yaşam travmasının çocuk için sonuçları
Anneyle kendisinin duygularını birbirinden ayırt etme becerisinin olmaması Kendi kimliğini yaşamama Ömür boyu, ilişkilerinde bağımlı-ortak yaşam dolaşıklığı yaşama Hiperaktivite, depresyon, psikotik durumlar gibi hastalıklar © Prof. Franz Ruppert 21

22 Kim kiminle etkileşimde?
A kişisi SB/SB SB/HB SB/TB SP/SB HB/HB HB/TB TB/SB TB/HB TB/TB B kişisi © Prof. Franz Ruppert

23 Bağımlı-ortak yaşam dolaşıklığının özellikleri
Sürekli başkalarına bakma Kendi problemlerinden başka şeylerle oyalanma Sıkıca sarılma ve yutulma Başkalarından beklentilerin ağırlığı İlişkilerde öfke, nefret ve şiddet Sevgi yanılsamaları © Prof. Franz Ruppert

24 Yapıcı ve yıkıcı ilişki türleri
Eşitlik Alma ve vermenin dengeli olması Duygudaşlık ve sevgi Ayrılmanın mümkün olması Baskı ve itaat Sömürü Kaygı ve saldırganlık Ayrılmanın yasaklanması © Prof. Franz Ruppert

25 Eğer ruhumuza ihtimam göstermezsek;
Ruhsal süreçlerin gerçeklikten bağımsızlaşma Ve yaşayan organizmanın ruhsal yazılımdaki hasarlar ve hataların acısını çekme Tehlikesi yüksektir. Makarova Sasa Aşk ve ruh © Prof. Franz Ruppert

26 „Meselenin* Konstelasyonu“
Travmanın neden olduğu bağımlı-ortak yaşam dolaşıklıklarının ve hayatta kalma stratejilerinin düzeyini gösterir Yeniden travmatize olma riskini en aza indirir Ruhtaki sağlıklı yapıların gelişmesini güçlendirir Ruhun travmatize bölümlerinin bütünleşmesini destekler * Bir konstelasyonun niyeti, amacı, hedefi © Prof. Franz Ruppert

27 Çocuktaki sağlıklı yapılar
Yaşam gücü ve enerjisi Yaşamaya dönük güçlü iradesi Sağlıklı temel ihtiyaçlar Hareket etme ve bedeni çalıştırmaktan keyif alması Oyun oynamaktan keyif alması Öğrenme ve problem çözmekten keyif alması © Prof. Franz Ruppert

28 Bir yetişkinin kişiliğindeki sağlıklı bölümlerin özellikleri
Kendinden sorumlu olma Hakikat sevgisi İyimserlik ve temel güven Travmatik yaşantılarla yüzleşebilecek kadar güçlü olma Hakiki bir özerklik Hakiki bir gerçekçilik Duygularını düzenleyebilme yetisi Kendisiyle temasta olma Güvenli bağlar kurabilme ve gerektiğinde bunları çözebilme yeteneği Kendiyle ilgili düşünebilme yeteneği © Prof. Franz Ruppert

29 „içsel iyileşme“ ne demek?
Hayatta kalma stratejilerini bırakma Hayatta kalma stratejileri ile sağlıklı yapıların farkını anlama Sağlıklı bölümlerle travmatize bölümleri bir araya getirme ! + © Prof. Franz Ruppert

30 © Prof. Franz Ruppert

31 Kaynakça Franz Ruppert (2008). Trauma, Bonding & Family Constellations. Understanding and Healing Injuries of the Soul. Frome/UK: Green Balloon Publishing (2010 translated also into Russian). Franz Ruppert (2011). Splits of the Soul and Inner Healing. Frome/UK: Green Balloon Publishing Franz Ruppert (2010). Symbiose und Autonomie. Symbiosetrauma und Liebe jenseits von Verstrickungen. Stuttgart: Klett-Cotta Verlag (2010 translated into Dutch). © Prof. Franz Ruppert


"İnsan ilişkileri bazen neden çok zordur?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları