Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hayvan Kayıt Sistemi (TÜRKVET)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hayvan Kayıt Sistemi (TÜRKVET)"— Sunum transkripti:

1 Hayvan Kayıt Sistemi (TÜRKVET)
T.C TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hayvan Kayıt Sistemi (TÜRKVET) Veteriner Hekim Necla KALKAY Kasım 2010/ANTALYA

2 UYGULAMA Sığır cinsi hayvanların küpeleme ve kayıt işlemi
Bakanlığımız taşra teşkilatı ile yetki verilen serbest veteriner hekimler ile damızlık sığır yetiştirici ve İl Müdürlüğünün uygun göreceği yetiştiriciler tarafından yapılmaktadır. Her bir hayvana küpe uygulaması ve veri tabanına kayıt işleminden sonra kimlik bilgilerini içeren pasaport belgesi düzenlenmektedir.

3 BÖLGELERE GÖRE HAYVAN SAYILARI)
Toplam Hayvan Sayısı ;

4 BÖLGELERE GÖRE İŞLETME SAYILARI) Toplam İşletme Sayısı : 2.777.773
453,096 Toplam İşletme Sayısı :

5 İŞLETME GRAFİĞİ

6 TÜRKVET KULLANICI SAYISI
Tarım İl/İlçe Müdürlüğü Personeli DSYB Serbest Veteriner Hekim Kesimhane Yöneticisi Hayvan Pazarı Yöneticisi 6.519 785 2.419 911 87

7 KAYDEDİLEDİLEN BUZAĞI SAYISI
KAYDEDİLEDİLEN BUZAĞI SAYISI

8 Gelinen Nokta

9 Hayvan Sayıları 2009 yılı değerlendirme sonuçları;
TÜİK’nun sayısı; Türkvet sayısı; Aradaki fark %17 !!!!! 2010 yılı değerlendirme sonuçları; TÜİK’nun sayısı; Türkvet sayısı; Aradaki fark %18 !!!!!

10 2010 yılı aylara göre hayvan kaydı

11 2010 yılı aylara göre hayvan kaydı

12 HAYVAN KAYDI tarihi itibari ile 20 günlükten büyük buzağılar TÜRKVET’e kaydedilmemektedir. 26 Kasım 2010 tarihli Makam Olur’u ile küpesiz ve kayıtsız tüm hayvanlar 13/12/2010 tarihine kadar küpelenerek kayıt edilecektir. “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” 13/12/2010 tarihinde yürürlüğe girdikten sonra 20 günlükten büyük hayvan sahiplerine idari ceza uygulanmak suretiyle bu hayvanlar küpelenerek TÜRKVET’e kaydedilebilecektir.

13 KÜPELEME SÖZLEŞMESİ Birlik ve Bakanlığımızdan ruhsatlı Serbest Veteriner Hekimlerle her yıl İl/İlçe Müdürlükleri küpeleme sözleşmesi yapılması, Birlik ve Serbest Veteriner Hekimlerin uyguladığı küpeler İl/İlçe Müdürlükleri tarafından risk analizi bazında kontrol edilmesi, Her yılın son günü sözleşmeleri biten Birlik ve Serbest Veteriner Hekimlerin Türkvet kullanıcı şifrelerinin pasif yapılması.

14 YAPILMASI GEREKENLER Yetiştiricilerin hayvanlarının doğum-kesim-ölüm ve hareketlerinin 7 gün içinde bildirim yapmalarının sağlanması için toplantı ve çalışmalara ağırlık verilmesi ve gerekirse muhtarlara yetiştiricilere birebir imza karşılığı verilmek üzere bir sayfa bilgi notu düzenlenip verilmeli, Küpelenen hayvanların zamanında kayıt edilmesi ve 14 gün içinde pasaportlarının yetiştiricilere teslim edilmesi, Damızlık Sığır Yetiştirici Birliklerinin ve serbest veteriner hekimlerin küpe takma faaliyetlerinde tüm bölgelerde aktif rol almalarının sağlanması, Birlik ve serbest veteriner hekimlerin uyguladıkları küpelerin mutlaka risk analizi bazında kontrol edilmesi,

15 YAPILMASI GEREKENLER Belgeli giriş ve kayıtların düşümünün sağlanması yönünden mezbaha ve kombinaların yeterince denetlenmesi, 100 baş üzeri hayvanı bulunan işletme sahiplerinin küpeleme ve kayıt etme işlemini yapması için bilgilendirme çalışmalarına önem verilmesi (2011 genelgesinde bu sayı 25 e düşürülecektir.) Hayvan pazarı ve borsalarına belgeli giriş için yapılan denetimler artırılması, Türkvet kayıtlarının girilmesi sağlanması, uygun olmayanların kapatılması için idari olarak yaşanan problemler giderilmesi,

16 İDARİ YAPTIRIMLAR Küpesiz ve pasaportsuz hayvanlara ;
Sağlık raporu düzenlenmemesi (Yeni kanunla birlikte idari para cezası uygulanacaktır.) Yol kontrolleri esnasında yakalanan belgesiz hayvan sahiplerine ile araç sahiplerine idari para cezası uygulanması, (Yeni kanunla birlikte idari para cezası uygulanacaktır.) Ruhsatlı mezbaha ve kombinada kesimine izin verilmemesi, Ruhsatlı hayvan pazarlarına giriş-çıkışlarına izin verilmemesi, Küpesiz veya belgesiz hayvan kesen kombinalara idari para cezası uygulanması, Destekleme ödemesi yapılmaması, Yeni kanun ile pasaportu, veteriner sağlık raporu bulunmayan hayvanların işletmesinde yakalanması halinde idari para cezası uygulanacaktır.

17 “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
Hayvanların tanımlanması ve kayıt altına alınması MADDE 7- (1) Hayvan sahipleri ya da hayvan sahibi adına bakıcısı, Bakanlık tarafından tanımlatılması istenen hayvanları tanımlatmak, bu hayvanlarının ve işletmelerinin kayıtlarını yaptırmak, işletmelerine giren veya işletmelerinden çıkan, yeni doğan, ölen veya kesilen hayvanları Bakanlığa bildirmek ve bunlara ilişkin kayıtları muhafaza etmekle yükümlüdür. (2) Hayvanların tanımlanmasında kullanılan kulak küpesi, mikroçip ve benzeri tanımlama araçlarının bedelleri ile Bakanlıkça belirlenen uygulama ücreti hayvan sahipleri veya bakıcıları tarafından uygulayıcılara ödenir. (3) Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

18 “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu”
MADDE 36 e) Bu Kanunun 7 nci maddesi gereği Bakanlıkça belirlenen kurallara uygun olarak hayvanlarını tanımlatmayan, işletmelerini ve hayvanlarını kayıt altına aldırmayan, gerekli bildirimlerde bulunmayan, kayıt tutmayan hayvan sahiplerine beş yüz Türk Lirası idarî para cezası ayvanlar ile koyun ve keçilerin nakil sırasında yakalanması halindverilir. Hayvanların tanımlanmasında kullanılan malzemelerde veya kayıtlarında tahrifat yapanlara fiil suç oluşturmadığı takdirde beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Tanımlanmamış ve belgesiz hayvan kesimi yapan yerlere onbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. MADDE 36 f) Tanımlattırılmamış sığır cinsi he tüm masrafları sahibi tarafından karşılanarak en yakın kesimhanede kestirilir ve sahibine teslim edilir.

19 TEŞEKKÜR EDERİM


"Hayvan Kayıt Sistemi (TÜRKVET)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları