Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kağan İyileştirme Takımı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kağan İyileştirme Takımı"— Sunum transkripti:

1 Kağan İyileştirme Takımı
Antalya Tapu ve Kadastro VI. Bölge Müdürlüğü Kağan İyileştirme Takımı

2 Çalışmanın Yapıldığı Bölge Müdürlüğü: Antalya VI. Bölge Müdürlüğü
İyileştirme Takımını Adı: Kağan Takımı Takımın Lideri: Mühendis Bahadır GÖRGEÇ Takımın Raportörü: Kontrol Memuru Mustafa ÜN Takım Üyeleri: VI.Bölge Müdürlüğü Mühendis Bahadır GÖRGEÇ VI.Bölge Müdürlüğü Kontrol Memuru Mustafa ÜN Finike Tapu Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni Arzu BAYINDIR Isparta Kadastro Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni Ecir TÜLCAN Eğirdir Tapu Müdürlüğü Arşiv Memuru Derya ÇAKIR Senirkent Tapu Müdürlüğü Memur Ramazan YAMAN Burdur Kadastro Müdürlüğü Kontrol Memuru Hasan ÇAKIR Gazipaşa Tapu Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni Melihşah IŞIK Gazipaşa Tapu Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni Süleyman ÇETE Konyaaltı Tapu Müdürlüğü Kadastro Teknisyeni Elif Gülşen YUMAK Bucak Tapu Müdürlüğü Kadastro Teknisyeni Selma ŞAHİN Bucak Tapu Müdürlüğü Arşiv Memuru Tuncay KALENDER Yeşilova Tapu Müdürlüğü Kadastro Teknisyeni Sabit ERGÜN İyileştirme Çalışmasının Konusu: Personel Performans Ölçme ve Değerlendirilmesi Çalışmanın Başlama Tarih: Çalışmanın Bitirildiği Tarih:

3  Performans Nedir? “Bir işin, işle ilgili süreçlerin ve işi yapan kişilerin amaçlar, sonuçlar ve kullanılan kaynaklar ile ilgili nicel ve nitel açıdan ulaştığı sonuçlar“ şeklinde tanımlanan performans kavramı, örgüt bazında incelendiğinde “örgütün önceden belirlenmiş olan amaçlarına, kaynaklarını en etkili şekilde kullanarak ulaşabilme kabiliyetini” ifade etmektedir.   (Richard L. Daft, 1997)  Performans Ölçümü Nedir? Performans ölçümü, bir kurumun kullandığı kaynakları, ürettiği ürünleri ve hizmetleri, elde ettiği sonuçları takip etmesi için düzenli ve sistematik biçimde veri toplanması, bunların analiz edilmesi ve raporlanması süreci olarak tanımlanır. (Sayıştay; Performans Ölçümüne İlişkin Ön Araştırma Raporu 2002)

4 PERFORMANS ÖLÇÜM SİSTEMİ
GİRDİLER (KAYNAK) SONUÇ (ÇIKTI) ÜRÜN (HİZMET) PERFORMANS ÖLÇÜM SİSTEMİ BİLGİ AKIŞI DÜZELTİCİ FAALİYET

5 İyi düzenlenmiş bir performans ölçüm sisteminin organizasyona sağlayacağı faydalar:
Yöneticilere, performansı izleme, sonuçlar üzerine odaklanma, örgütsel faaliyetleri ve süreçleri yönetme, olası sorunları zamanında tespit etme ve çözme konularında yardımcı olma, Organizasyonun mevcut durumunun tespit edilerek performansının benzer kurumlarla karşılaştırılmasına olanak verme, Gerek finansal gerekse beşeri kaynakların etkin bir şekilde tahsis edilmesine aracılık etmesi ve kaynakların ne derece etkili olarak kullanıldığını gösterme, Kurumsal amaçlara ulaşılması için kritik başarı faktörlerinin ne olduğu konusunda çalışanları bilgilendirerek, çalışanların davranışlarının bu alanlara yönlendirilmesine yardımcı olma, Organizasyonun faaliyetlerine ilişkin olarak etkili bir tanımlama yapılmasını sağlama, Örgütün bir bütün olarak değerlendirilmesine imkan verme, Faaliyet sonuçları ile ilgili olarak geri bildirim sağlama, Ödüllendirmeler için temel oluşturma şeklinde sayılabilir.

6 Yeni bir performans değerlendirme döneminin başlangıcı
KURUMSAL HEDEFLERİMİZ (VİZYON VE MİSYON) BİRİM AMAÇLARININ BELİRLENMESİ PERFORMANSIN GELİŞTİRİLMESİ VE ÖDÜLLENDİRİLMESİ PERSONEL PERFORMANSININ PLANLANMASI PERSONEL PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ ETKİLİ İLETİŞİM Yeni bir performans değerlendirme döneminin başlangıcı İzleme, Destekleme, Yönlendirme Geribildirim ve belgelendirme Performans değerleme döneminin sonu

7 KLASİK PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR
PERFORMANS ÖLÇÜMÜNÜN SADECE ÜRETİLEN İŞİN SAYISAL DEĞERLERİ DİKKATE ALINARAK YAPILMASI AYNI BAŞLIK ALTINDAKİ İŞLEMLERİN ZORLUK DERECESİNİN PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE DİKKATE ALINMAMASI HERKESİN YEVMİYE ALINAN VEYA FEN KAYIT DEFTERİNE İŞLENEN İŞLERİ YAPMAMASI - YAPAMAMASI İŞ DAĞILIMININ EŞİT OLMAMASI PERFORMANS ÖLÇÜMÜNÜN KİŞİSELLEŞTİRİLMESİ VE/VEYA AYNI KİŞİ (DAİRE AMİRİ) TARAFINDAN YAPILMASI DEĞERLENDİRMENİN PERSONEL ARASINDA VERİMLİ – VERİMSİZ OLARAK AYRIMA NEDEN OLMASI

8 Performans Değerlendirme Yöntemleri Nelerdir?
Çalışanların performans düzeylerinin belirlenmesinde birçok yöntem belirlenmesine rağmen bu yöntemlerden bazıları performans değerlendirme sisteminin ilk örneklerinden olup günümüze kadar uygulamaları devam eden klasik örneklerdir. Bazıları ise klasik değerlendirme yöntemleri uygulanırken karşılaşılan sorunları çözmek ya da daha objektif değerlendirmeler yapabilmek için geliştirilmiş yeni modern tekniklerdir. Klasik yöntemlerde sayısal değerler göz önüne alınırken, modern teknikler bu sayısal değerler dışında müşteri memnuniyeti, ast-üst ilişkileri gibi diğer etmenleri de değerlendirmeye dâhil eder. 3600 Performans Değerlendirme Yaklaşımı 3600 performans değerlendirme yöntemi, çalışanın performansının; çalışanın iş arkadaşlarından, yöneticilerinden, üstlerinden, kendisine doğrudan rapor verenlerden (astlar), iç ve dış müşterilerinden, parçası olduğu proje takımlarının diğer üyelerinden ve de kendisinden derlenen spesifik iş performansı bilgilerinin ışığında değerlendirilmesi sürecidir

9 Tek Kaynaklı Performans Ölçümü
DENETÇİ PERSONEL Tek Kaynaklı Performans Ölçümü

10 PERSONELLE AYNI DÜZEYDE ÇALIŞANLAR
ÜSTLER ASTLAR İÇ MÜŞTERİ PERSONELİN KENDİSİ MÜŞTERİ EKİP ÜYELERİ PERSONELLE AYNI DÜZEYDE ÇALIŞANLAR PERSONEL Çok Kaynaklı Performans Ölçümü (Değişkenleri) Tercih Edilen Yaklaşım Şekli 3600

11 KARŞILAŞILAN SORUNLAR
ÇÖZÜM ÖNERİSİ PERFORMANS ÖLÇÜMÜNÜN SADECE ÜRETİLEN İŞİN SAYISAL DEĞERLERİ DİKKATE ALINARAK YAPILMASI MÜŞTERİ MEMNUNİYET ANKETİ, SÜRELİ VE GENEL DENETİM SONUÇLARI İLE ÜST-AST PERSONEL VE ÇALIŞMA ARKADAŞLARININ PERSONEL HAKKINDA VERDİKLERİ PUANLARIN PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİNE DAHİL EDİLMESİ AYNI BAŞLIK ALTINDAKİ İŞLEMLERİN ZORLUK DERECESİNİN PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE DİKKATE ALINMAMASI HER İŞ KALEMİNİN VE ZORLUK DERECESİNİN TEKTEK PUANLANMASI HERKESİN YEVMİYE ALINAN VEYA FEN KAYIT DEFTERİNE İŞLENEN İŞLERİ YAPMAMASI - YAPAMAMASI TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDE YEVMİYE ALAN PERSONELİN, KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ PERSONELİNDE FEN KAYIT DEFTERİNE İŞLENEN İŞLERİN HAVALE EDİLE BİLECEK KONUMDAKİ PERSONELİN AYNI DEĞERLENDİRME GRUBUNA ALINMASI. İŞ DAĞILIMININ EŞİT OLMAMASI PERFORMANS ÖLÇÜMÜ İLK SÖNUÇLARI ELDE EDİLDİĞİNDE PERFORMANSI DÜŞÜK ÇIKAN PERSONELİN PERFORMANS PUANINI YÜKSELTMEK İÇİN İŞ TALEBİNDE BULUNMASI İLE İŞ DAĞILIMIN EŞİTLENMESİ PERFORMANS ÖLÇÜMÜNÜN KİŞİSELLEŞTİRİLMESİ VE/VEYA AYNI KİŞİ (DAİRE AMİRİ) TARAFINDAN YAPILMASI MÜŞTERİ MEMNUNİYET ANKETİ, SÜRELİ VE GENEL DENETİM SONUÇLARI İLE ÜST-AST PERSONEL VE ÇALIŞMA ARKADAŞLARININ PERSONEL HAKKINDA İSİMSİZ DEĞERLENDİRME YAPMASI PUANLAMA KARŞILIĞI PUAN DİLİMİNE GÖRE AA, AB, BB, BC, CC, CD GİBİ DEĞERLER ALMASI DEĞERLENDİRMENİN PERSONEL ARASINDA VERİMLİ – VERİMSİZ OLARAK AYRIMA NEDEN OLMASI PUAN DİLİMİNE GÖRE AA, AB, BB, BC, CC, CD GİBİ DEĞERLER SONUÇ OLARAK VERİLMESİ, KİŞİLERİN BAŞARI DERECELERİNİN SIK VE ÇOK PARÇALI HALE GETİRİLMESİ İLE İSTENEN DÜZEYDE İÇ YARIŞ TEŞVİK EDİLMİŞ OLACAKTIR. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü için 3600 Performans Değerlendirme Yaklaşımı ve Klasik Yaklaşım Uyarlaması ile Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

12 TKGM Taşra ve Merkez Birimleri Performans Ölçümü Akış Şeması
ÜST-ALT VE ÇALIŞMA ARKADAŞLARININ PERSONELİ DEĞERLENDİRMESİ DENETİM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL PERFORMANSI İŞLEM PERFORMANSI MÜŞTERİ MEMNUNİYET ANKETİ SÜRELİ DENETİM VEYA GENEL DENETİM TAPU VEYA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRLÜK TKGM Taşra ve Merkez Birimleri Performans Ölçümü Akış Şeması

13 3600 Personel Performans Ölçümü Prototip Puan Tablosu
TAPU MÜDÜRLÜĞÜ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO YAPILAN İŞLEMLER PUANI İŞLEM TESCİL ARAZİ BÜRO 1 Taşınmaz Sorgulaması,Kayıt ve Belge Örneği 2 Aplikasyon 6 Satış 4 Cins Değişikliği 3 İpotek Plan örneği Terkin İşlemleri Parselin yerinde gösterilmesi 5 Mirasın İntikali Birleştirme(Tevhid) işlemi Kat İrtifakı tesisi 8 3194 Sayılı İmar Kanunu 15. ve 18.md. Parselasyon haritaları kontrol işlemleri 7 Kadastral harita ve teknik belge örneklerinin verimesi Kamulaştırma İrtifak hakkı tesisi 9 Düzeltme Ayırma Haritaları kontrol işlemleri 10 Ayırma(İfraz) Tescil harici kalmış kamuya ait taşınmazların idari yoldan tescil kontrolu 11 Kooperatiflerde Ferdileşme Yolaterk haritaları kontrol işlemleri 12 Kİ'dan KM'ne geçiş Yoldan ihdas haritaları kontrol işlemleri 13 Elbirliği halindeki Mülkiyetin Paylı mülkiyete Dönüştürülmesi Kamulaştırma haritaları kontrol işlemleri 14 Birleştirme (Tevhit) Sınırlandırma haritaları kontrol işlemleri 15 Şerhler sütununda belirtme Köy yerleşim alanları kontrol işlemleri 16 Kat Mülkiyeti tesisi Kadastro Çalışmaları Köy İçi Sınırlandırma 20 Parsel 40 17 Beyanlar sütununda belirtme Kadastro Çalışmaları Sınırlandırma 20 Parsel 20 18 Tahsis İşlemleri Kadastro Çalışmaları Köy İçi Ölçü Krokisi 20 Parsel 19 Trampa Kadastro Çalışmaları Ölçü Krokisi 20 Parsel * Taşınmaz - Taraf - Belge Sayısı Çarpan Olarak İlave Edilecektir.

14 Tapu Müdürlüğü Ocak Ayı Yevmiye Sayısı : Toplam Puan : 5000 SOSYAL PUAN PERFORMANS 90 – 100 AA 85 – 89 BA 80 – 84 BB 75 – 79 CB 65 – 74 CC 55 – 64 DC 50 – 54 DD 45 – 49 FD Performans Müdürlük Denetim Puanı Müşteri Memnuniyet Anket Puanı Üst-Alt Personel ile Personelle Aynı düzeydeki Çalışma Arkadaşlarının Değerlendirme Puanı Müdür Müdür Yrd. Yevmiye (İşlem Yapan) Alan Personel Arşiv Memuru 1 3 15 85 Her personel İçin farklı değerler Performans Barajı Toplam Puan Toplam Puan / Müdür Yrd. Sayısı Toplam Puan / Yevmiye (İşlem Yapan) Alan Personel Sayısı Toplam Puan / Arşiv Memuru Sayısı 5000 1667 333 0,50 0,15 0,20 Performans Puanı Performans Değeri % PP/PB Performans Değerinin % 50 Müdürlük Denetim Değeri Müşteri Memnuniyet Anketi Değeri İç Değer SOSYAL DEĞER D+E+F PERFORMANS G+C DEĞERLENDİRME A B C D E F G H Müdür Yrd. A 500 30 15,00 12,75 19,6 10,2 42,55 57,55 DC Müdür Yrd. B 3000 180 90,00 13 11,7 37,45 127,45 AA Müdür Yrd. C 2000 120 60,00 17 13,05 42,8 102,8 Personel 1 350 105 52,50 11,2 35,65 88,15 BA Personel 2 360 108 54,00 13,6 10,35 36,7 90,7 Personel 3 345 104 51,75 15,6 8,25 36,6 88,35 Personel 4 400 9 6,75 28,5 88,5 Personel 5 150 75,00 14,7 47,05 122,05 Personel 6 250 75 37,50 20 45,8 83,30 BB Personel 7 45 22,50 12,6 38,35 60,85 Personel 8 200 60 30,00 13,65 43,4 73,4 CC Personel 9 415 125 62,25 16 43,75 106 Personel 10 41,4 93,9 Personel 11 47,75 85,25 CB Personel 12 44,75 97,25 Personel 13 335 101 50,25 16,4 14,55 43,7 93,95 Personel 14 9,75 38,1 98,1 Personel 15 13,8 13,5 40,05 91,8 * Müdürlük personelinin performans ortalaması Tapu Müdürü ve Arşiv Memurunun performansı olarak kabul edilir. (91.6)

15

16 Örnek Puana Dayalı Norm Kadro Kriterleri
YUKARIDA İŞLEM TÜRÜNE GÖRE YAPILAN PUANLAMA YILI YEVMİYE SAYILARINA YANSITILDIĞINDA; Örnek Puana Dayalı Norm Kadro Kriterleri 2011 Yılı Toplam Yevmiye : Yıllık Müdürlük Ortalama Yevmiyesi : 6.437 Yıllık Yevmiye Puanı (Ortalama 5 Puan) : 32.183 Aylık Yevmiye Puanı : 2.682 Her 2000 Puana 1 Müdür Yardımcısı Her 500 Puana 1 Yevmiye Alan Personel

17 Antalya Tapu ve Kadastro VI. Bölge Müdürlüğü Kağan İyileştirme Takımı
“Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz” Dinlediğiniz için Teşekkür ederiz. Antalya Tapu ve Kadastro VI. Bölge Müdürlüğü Kağan İyileştirme Takımı


"Kağan İyileştirme Takımı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları