Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Antalya Tapu ve Kadastro VI. B ö lge M ü d ü rl ü ğ ü Kağan İyileştirme Takımı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Antalya Tapu ve Kadastro VI. B ö lge M ü d ü rl ü ğ ü Kağan İyileştirme Takımı."— Sunum transkripti:

1 Antalya Tapu ve Kadastro VI. B ö lge M ü d ü rl ü ğ ü Kağan İyileştirme Takımı

2 Antalya VI. Bölge Müdürlüğü - Kağan İyileştirme Takımı Şubat 2012 – Manavgat -ANTALYA TAPU VE KADASTRO VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ “ Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz ” Çalışmanın Yapıldığı Bölge Müdürlüğü: Antalya VI. Bölge Müdürlüğü İyileştirme Takımını Adı: Kağan Takımı Takımın Lideri: Mühendis Bahadır GÖRGEÇ Takımın Raportörü: Kontrol Memuru Mustafa ÜN Takım Üyeleri: VI.Bölge Müdürlüğü Mühendis Bahadır GÖRGEÇ VI.Bölge Müdürlüğü Kontrol Memuru Mustafa ÜN Finike Tapu Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni Arzu BAYINDIR Isparta Kadastro Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni Ecir TÜLCAN Eğirdir Tapu Müdürlüğü Arşiv Memuru Derya ÇAKIR Senirkent Tapu Müdürlüğü Memur Ramazan YAMAN Burdur Kadastro Müdürlüğü Kontrol Memuru Hasan ÇAKIR Gazipaşa Tapu Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni Melihşah IŞIK Gazipaşa Tapu Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni Süleyman ÇETE Konyaaltı Tapu Müdürlüğü Kadastro Teknisyeni Elif Gülşen YUMAK Bucak Tapu Müdürlüğü Kadastro Teknisyeni Selma ŞAHİN Bucak Tapu Müdürlüğü Arşiv Memuru Tuncay KALENDER Yeşilova Tapu Müdürlüğü Kadastro Teknisyeni Sabit ERGÜN İyileştirme Çalışmasının Konusu: Personel Performans Ölçme ve Değerlendirilmesi Çalışmanın Başlama Tarih: 31.01.2012 Çalışmanın Bitirildiği Tarih: 03.02.2012

3 Antalya VI. Bölge Müdürlüğü - Kağan İyileştirme Takımı Şubat 2012 – Manavgat -ANTALYA TAPU VE KADASTRO VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ “ Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz ” Performans Nedir? “Bir işin, işle ilgili süreçlerin ve işi yapan kişilerin amaçlar, sonuçlar ve kullanılan kaynaklar ile ilgili nicel ve nitel açıdan ulaştığı sonuçlar“ şeklinde tanımlanan performans kavramı, örgüt bazında incelendiğinde “örgütün önceden belirlenmiş olan amaçlarına, kaynaklarını en etkili şekilde kullanarak ulaşabilme kabiliyetini” ifade etmektedir. (Richard L. Daft, 1997) Performans Ölçümü Nedir? Performans ölçümü, bir kurumun kullandığı kaynakları, ürettiği ürünleri ve hizmetleri, elde ettiği sonuçları takip etmesi için düzenli ve sistematik biçimde veri toplanması, bunların analiz edilmesi ve raporlanması süreci olarak tanımlanır. (Sayıştay; Performans Ölçümüne İlişkin Ön Araştırma Raporu 2002)

4 Antalya VI. Bölge Müdürlüğü - Kağan İyileştirme Takımı Şubat 2012 – Manavgat -ANTALYA TAPU VE KADASTRO VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ “ Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz ” GİRDİLER (KAYNAK) GİRDİLER (KAYNAK) SONUÇ (ÇIKTI) SONUÇ (ÇIKTI) ÜRÜN (HİZMET) ÜRÜN (HİZMET) PERFORMANS ÖLÇÜM SİSTEMİ BİLGİ AKIŞI DÜZELTİCİ FAALİYET DÜZELTİCİ FAALİYET DÜZELTİCİ FAALİYET

5 Antalya VI. Bölge Müdürlüğü - Kağan İyileştirme Takımı Şubat 2012 – Manavgat -ANTALYA TAPU VE KADASTRO VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ “ Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz ” İyi düzenlenmiş bir performans ölçüm sisteminin organizasyona sağlayacağı faydalar: Yöneticilere, performansı izleme, sonuçlar üzerine odaklanma, örgütsel faaliyetleri ve süreçleri yönetme, olası sorunları zamanında tespit etme ve çözme konularında yardımcı olma, Organizasyonun mevcut durumunun tespit edilerek performansının benzer kurumlarla karşılaştırılmasına olanak verme, Gerek finansal gerekse beşeri kaynakların etkin bir şekilde tahsis edilmesine aracılık etmesi ve kaynakların ne derece etkili olarak kullanıldığını gösterme, Kurumsal amaçlara ulaşılması için kritik başarı faktörlerinin ne olduğu konusunda çalışanları bilgilendirerek, çalışanların davranışlarının bu alanlara yönlendirilmesine yardımcı olma, Organizasyonun faaliyetlerine ilişkin olarak etkili bir tanımlama yapılmasını sağlama, Örgütün bir bütün olarak değerlendirilmesine imkan verme, Faaliyet sonuçları ile ilgili olarak geri bildirim sağlama, Ödüllendirmeler için temel oluşturma şeklinde sayılabilir.

6 Antalya VI. Bölge Müdürlüğü - Kağan İyileştirme Takımı Şubat 2012 – Manavgat -ANTALYA TAPU VE KADASTRO VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ “ Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz ” KURUMSAL HEDEFLERİMİZ (VİZYON VE MİSYON) BİRİM AMAÇLARININ BELİRLENMESİ PERFORMANSIN GELİŞTİRİLMESİ VE ÖDÜLLENDİRİLMESİ PERSONEL PERFORMANSININ PLANLANMASI PERSONEL PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ ETKİLİ İLETİŞİM Yeni bir performans değerlendirme döneminin başlangıcı İzleme, Destekleme, Yönlendirme Geribildirim ve belgelendirme Performans değerleme döneminin sonu

7 Antalya VI. Bölge Müdürlüğü - Kağan İyileştirme Takımı Şubat 2012 – Manavgat -ANTALYA TAPU VE KADASTRO VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ “ Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz ” KLASİK PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR PERFORMANS ÖLÇÜMÜNÜN SADECE ÜRETİLEN İŞİN SAYISAL DEĞERLERİ DİKKATE ALINARAK YAPILMASI AYNI BAŞLIK ALTINDAKİ İŞLEMLERİN ZORLUK DERECESİNİN PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE DİKKATE ALINMAMASI HERKESİN YEVMİYE ALINAN VEYA FEN KAYIT DEFTERİNE İŞLENEN İŞLERİ YAPMAMASI - YAPAMAMASI İŞ DAĞILIMININ EŞİT OLMAMASI PERFORMANS ÖLÇÜMÜNÜN KİŞİSELLEŞTİRİLMESİ VE/VEYA AYNI KİŞİ (DAİRE AMİRİ) TARAFINDAN YAPILMASI DEĞERLENDİRMENİN PERSONEL ARASINDA VERİMLİ – VERİMSİZ OLARAK AYRIMA NEDEN OLMASI

8 Antalya VI. Bölge Müdürlüğü - Kağan İyileştirme Takımı Şubat 2012 – Manavgat -ANTALYA TAPU VE KADASTRO VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ “ Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz ” Performans Değerlendirme Y ö ntemleri Nelerdir? Çalışanların performans düzeylerinin belirlenmesinde birçok yöntem belirlenmesine rağmen bu yöntemlerden bazıları performans değerlendirme sisteminin ilk örneklerinden olup günümüze kadar uygulamaları devam eden klasik örneklerdir. Bazıları ise klasik değerlendirme yöntemleri uygulanırken karşılaşılan sorunları çözmek ya da daha objektif değerlendirmeler yapabilmek için geliştirilmiş yeni modern tekniklerdir. Klasik yöntemlerde sayısal değerler göz önüne alınırken, modern teknikler bu sayısal değerler dışında müşteri memnuniyeti, ast-üst ilişkileri gibi diğer etmenleri de değerlendirmeye dâhil eder. 360 0 Performans Değerlendirme Yaklaşımı 360 0 performans değerlendirme yöntemi, çalışanın performansının; çalışanın iş arkadaşlarından, yöneticilerinden, üstlerinden, kendisine doğrudan rapor verenlerden (astlar), iç ve dış müşterilerinden, parçası olduğu proje takımlarının diğer üyelerinden ve de kendisinden derlenen spesifik iş performansı bilgilerinin ışığında değerlendirilmesi sürecidir

9 Antalya VI. Bölge Müdürlüğü - Kağan İyileştirme Takımı Şubat 2012 – Manavgat -ANTALYA TAPU VE KADASTRO VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ “ Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz ” DENETÇİ Tek Kaynaklı Performans Ölçümü PERSONEL

10 Antalya VI. Bölge Müdürlüğü - Kağan İyileştirme Takımı Şubat 2012 – Manavgat -ANTALYA TAPU VE KADASTRO VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ “ Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz ” ÜSTLER ASTLAR İÇ MÜŞTERİ PERSONELİN KENDİSİ MÜŞTERİ EKİP ÜYELERİ PERSONELLE AYNI DÜZEYDE ÇALIŞANLAR PERSONEL Çok Kaynaklı Performans Ölçümü (Değişkenleri) Tercih Edilen Yaklaşım Şekli 360 0

11 Antalya VI. Bölge Müdürlüğü - Kağan İyileştirme Takımı Şubat 2012 – Manavgat -ANTALYA TAPU VE KADASTRO VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ “ Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz ” KARŞILAŞILAN SORUNLARÇÖZÜM ÖNERİSİ PERFORMANS ÖLÇÜMÜNÜN SADECE ÜRETİLEN İŞİN SAYISAL DEĞERLERİ DİKKATE ALINARAK YAPILMASI MÜŞTERİ MEMNUNİYET ANKETİ, SÜRELİ VE GENEL DENETİM SONUÇLARI İLE ÜST-AST PERSONEL VE ÇALIŞMA ARKADAŞLARININ PERSONEL HAKKINDA VERDİKLERİ PUANLARIN PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİNE DAHİL EDİLMESİ AYNI BAŞLIK ALTINDAKİ İŞLEMLERİN ZORLUK DERECESİNİN PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE DİKKATE ALINMAMASI HER İŞ KALEMİNİN VE ZORLUK DERECESİNİN TEKTEK PUANLANMASI HERKESİN YEVMİYE ALINAN VEYA FEN KAYIT DEFTERİNE İŞLENEN İŞLERİ YAPMAMASI - YAPAMAMASI TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDE YEVMİYE ALAN PERSONELİN, KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ PERSONELİNDE FEN KAYIT DEFTERİNE İŞLENEN İŞLERİN HAVALE EDİLE BİLECEK KONUMDAKİ PERSONELİN AYNI DEĞERLENDİRME GRUBUNA ALINMASI. İŞ DAĞILIMININ EŞİT OLMAMASI PERFORMANS ÖLÇÜMÜ İLK SÖNUÇLARI ELDE EDİLDİĞİNDE PERFORMANSI DÜŞÜK ÇIKAN PERSONELİN PERFORMANS PUANINI YÜKSELTMEK İÇİN İŞ TALEBİNDE BULUNMASI İLE İŞ DAĞILIMIN EŞİTLENMESİ PERFORMANS ÖLÇÜMÜNÜN KİŞİSELLEŞTİRİLMESİ VE/VEYA AYNI KİŞİ (DAİRE AMİRİ) TARAFINDAN YAPILMASI MÜŞTERİ MEMNUNİYET ANKETİ, SÜRELİ VE GENEL DENETİM SONUÇLARI İLE ÜST-AST PERSONEL VE ÇALIŞMA ARKADAŞLARININ PERSONEL HAKKINDA İSİMSİZ DEĞERLENDİRME YAPMASI PUANLAMA KARŞILIĞI PUAN DİLİMİNE GÖRE AA, AB, BB, BC, CC, CD GİBİ DEĞERLER ALMASI DEĞERLENDİRMENİN PERSONEL ARASINDA VERİMLİ – VERİMSİZ OLARAK AYRIMA NEDEN OLMASI PUAN DİLİMİNE GÖRE AA, AB, BB, BC, CC, CD GİBİ DEĞERLER SONUÇ OLARAK VERİLMESİ, KİŞİLERİN BAŞARI DERECELERİNİN SIK VE ÇOK PARÇALI HALE GETİRİLMESİ İLE İSTENEN DÜZEYDE İÇ YARIŞ TEŞVİK EDİLMİŞ OLACAKTIR. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü için 360 0 Performans Değerlendirme Yaklaşımı ve Klasik Yaklaşım Uyarlaması ile Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

12 Antalya VI. Bölge Müdürlüğü - Kağan İyileştirme Takımı Şubat 2012 – Manavgat -ANTALYA TAPU VE KADASTRO VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ “ Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz ” ÜST-ALT VE ÇALIŞMA ARKADAŞLARININ PERSONELİ DEĞERLENDİRMESİ DENETİM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL PERFORMANSI İŞLEM PERFORMANSI MÜŞTERİ MEMNUNİYET ANKETİ ÜST-ALT VE ÇALIŞMA ARKADAŞLARININ PERSONELİ DEĞERLENDİRMESİ SÜRELİ DENETİM VEYA GENEL DENETİM TAPU VEYA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL PERFORMANSI İŞLEM PERFORMANSI PERSONEL PERFORMANSI İŞLEM PERFORMANSI ÜST-ALT VE ÇALIŞMA ARKADAŞLARININ PERSONELİ DEĞERLENDİRMESİ GENEL MÜDÜRLÜK TKGM Taşra ve Merkez Birimleri Performans Ölçümü Akış Şeması

13 Antalya VI. Bölge Müdürlüğü - Kağan İyileştirme Takımı Şubat 2012 – Manavgat -ANTALYA TAPU VE KADASTRO VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ “ Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz ” TAPU MÜDÜRLÜĞÜKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO YAPILAN İŞLEMLER PUANI SIRA NO YAPILAN İŞLEMLER PUANI İŞLEMTESCİLARAZİBÜRO 1 Taşınmaz Sorgulaması,Kayıt ve Belge Örneği 2 1Aplikasyon62 2Satış442Cins Değişikliği62 3İpotek443Plan örneği 2 4Terkin İşlemleri224Parselin yerinde gösterilmesi42 5Mirasın İntikali445Birleştirme(Tevhid) işlemi 4 6Kat İrtifakı tesisi886 3194 Sayılı İmar Kanunu 15. ve 18.md. Parselasyon haritaları kontrol işlemleri 88 7Cins Değişikliği447 Kadastral harita ve teknik belge örneklerinin verimesi 62 8Kamulaştırma448İrtifak hakkı tesisi 4 9Düzeltme449Ayırma Haritaları kontrol işlemleri62 10Ayırma(İfraz)4410 Tescil harici kalmış kamuya ait taşınmazların idari yoldan tescil kontrolu 62 11Kooperatiflerde Ferdileşme6611Yolaterk haritaları kontrol işlemleri62 12Kİ'dan KM'ne geçiş4412Yoldan ihdas haritaları kontrol işlemleri62 13 Elbirliği halindeki Mülkiyetin Paylı mülkiyete Dönüştürülmesi 6613Kamulaştırma haritaları kontrol işlemleri88 14Birleştirme (Tevhit)6614Sınırlandırma haritaları kontrol işlemleri88 15Şerhler sütununda belirtme4415Köy yerleşim alanları kontrol işlemleri88 16Kat Mülkiyeti tesisi8816 Kadastro Çalışmaları Köy İçi Sınırlandırma 20 Parsel 40 17Beyanlar sütununda belirtme4417Kadastro Çalışmaları Sınırlandırma 20 Parsel20 18Tahsis İşlemleri4418 Kadastro Çalışmaları Köy İçi Ölçü Krokisi 20 Parsel 40 19Trampa4419Kadastro Çalışmaları Ölçü Krokisi 20 Parsel20 * Taşınmaz - Taraf - Belge Sayısı Çarpan Olarak İlave Edilecektir. 360 0 Personel Performans Ölçümü Prototip Puan Tablosu

14 Antalya VI. Bölge Müdürlüğü - Kağan İyileştirme Takımı Şubat 2012 – Manavgat -ANTALYA TAPU VE KADASTRO VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ “ Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz ” Tapu Müdürlüğü Ocak Ayı Yevmiye Sayısı :1000 Toplam Puan : 5000 SOSYAL PUAN PERFORMANS 90 – 100 AA 85 – 89 BA 80 – 84 BB 75 – 79 CB 65 – 74 CC 55 – 64 DC 50 – 54 DD 45 – 49 FD Performans Müdürlük Denetim Puanı Müşteri Memnuniyet Anket Puanı Üst-Alt Personel ile Personelle Aynı düzeydeki Çalışma Arkadaşlarının Değerlendirme Puanı SOSYAL PUAN MüdürMüdür Yrd. Yevmiye (İşlem Yapan) Alan Personel Arşiv Memuru 13151 85 Her personel İçin farklı değerler Performans Barajı Toplam Puan Toplam Puan / Müdür Yrd. Sayısı Toplam Puan / Yevmiye (İşlem Yapan) Alan Personel Sayısı Toplam Puan / Arşiv Memuru Sayısı 500016673335000 0,500,150,200,15 Performans Puanı Performans Değeri % PP/PB Performans Değerinin % 50 Müdürlük Denetim Değeri Müşteri Memnuniyet Anketi Değeri İç Değer SOSYAL DEĞER D+E+F PERFORMANS G+C DEĞERLENDİRME ABCDEFGH Müdür Yrd. A5003015,0012,7519,610,242,5557,55DC Müdür Yrd. B300018090,0012,751311,737,45127,45AA Müdür Yrd. C200012060,0012,751713,0542,8102,8AA Personel 135010552,5012,7511,211,735,6588,15BA Personel 236010854,0012,7513,610,3536,790,7AA Personel 334510451,7512,7515,68,2536,688,35BA Personel 440012060,0012,7596,7528,588,5BA Personel 550015075,0012,7519,614,747,05122,05AA Personel 62507537,5012,752013,0545,883,30BB Personel 71504522,5012,751312,638,3560,85DC Personel 82006030,0012,751713,6543,473,4CC Personel 941512562,2512,75161543,75106AA Personel 1035010552,5012,7515,613,0541,493,9AA Personel 112507537,5012,75201547,7585,25CB Personel 1235010552,5012,75171544,7597,25AA Personel 1333510150,2512,7516,414,5543,793,95AA Personel 1440012060,0012,7515,69,7538,198,1AA Personel 1534510451,7512,7513,813,540,0591,8AA * Müdürlük personelinin performans ortalaması Tapu Müdürü ve Arşiv Memurunun performansı olarak kabul edilir. (91.6)

15 Antalya VI. Bölge Müdürlüğü - Kağan İyileştirme Takımı Şubat 2012 – Manavgat -ANTALYA TAPU VE KADASTRO VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ “ Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz ”

16 Antalya VI. Bölge Müdürlüğü - Kağan İyileştirme Takımı Şubat 2012 – Manavgat -ANTALYA TAPU VE KADASTRO VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ “ Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz ” YUKARIDA İŞLEM TÜRÜNE GÖRE YAPILAN PUANLAMA 2011 YILI YEVMİYE SAYILARINA YANSITILDIĞINDA; Örnek Puana Dayalı Norm Kadro Kriterleri 2011 Yılı Toplam Yevmiye :6.159.829 Yıllık Müdürlük Ortalama Yevmiyesi :6.437 Yıllık Yevmiye Puanı (Ortalama 5 Puan) :32.183 Aylık Yevmiye Puanı : 2.682 Her 2000 Puana 1 Müdür Yardımcısı Her 500 Puana 1 Yevmiye Alan Personel

17 Dinlediğiniz için Teşekkür ederiz. Antalya Tapu ve Kadastro VI. B ö lge M ü d ü rl ü ğ ü Kağan İyileştirme Takımı “Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz”


"Antalya Tapu ve Kadastro VI. B ö lge M ü d ü rl ü ğ ü Kağan İyileştirme Takımı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları