Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayan: EKREM SARISU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayan: EKREM SARISU"— Sunum transkripti:

1 Hazırlayan: EKREM SARISU
PRİM BORÇLARININ AFTAN YARARLANMASI VE SOSYAL GÜVENLİK İLE İŞ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Hazırlayan: EKREM SARISU

2 AF KANUNU KAPSAYAN PRİM BORÇLARI
4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) sigorta primi Emekli keseneği ve kurum karşılığı İsteğe Bağlı Sigorta primi Topluluk sigorta primi Sosyal güvenlik destek primi, İşsizlik sigortası primi, Prim borçlarına ilişkin gecikme cezası ve zammı Özel inşaatlar ve ihaleli işlere ait eksik işçilik primleri, Damga vergisi, ÖİV ve eğitime katkı payı borçları İdari para cezaları İşverenin rücu borçları Yersiz ve fazladan ödenen gelir ve aylıklar

3 KESİNLEŞMİŞ PRİM BORÇLARININ AFTAN YARARLANMASI
30 Kasım 2010 ve önceki aylara ait olup, Kanunun yayınlandığı 25 Şubat 2011 tarihinden önce tahakkuk edip ödenmemiş olan, Af Kanunun yayınlandığı 25 Şubat 2011 tarihini izleyen 2. ayın sonu olan 02 Mayıs 2011’e kadar başvuru; Peşin veya taksitle ödeme imkanı, Kanunun yayımın tarihini izleyen 4. ayın sonu olan 30 Haziran 2011 mesai saati sonuna kadar yapılacak ödemeler peşin sayılıyor Taksitler 2 den fazla ihlal edilmeyecek Dava açmama, kanuni yollara başvurmama açılmış davadan vazgeçme şartıyla;

4 KESİNLEŞMİŞ PRİM BORÇLARINDA
ÖDENECEK KALKACAK Prim Borcunun Aslı Prim aslına ait yüksek oranlı gecikme cezası ve zammı TEFE / ÜFE oranında hesaplanan tutar İdari para cezası aslının % 50’si İdari para cezası, gecikme cezası ve zammı gibi fer’i alacaklar 12 ayda 6 taksitle ödenirse % 5, 18 ayda 9 eşit taksitle ödenirse % 7, 24 ayda 12 eşit taksitle ödenirse % 10, 36 ayda 18 eşit taksitle ödenirse % 15, tutarı

5 İSTEĞE BAĞLI VE TOPLULUK SİGORTASI PRİM BORÇLARI
30 Kasım 2010 ve önceki aylara ait olup, Kanunun yayınlandığı 25 Şubat 2011 den önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan ve başvuru tarihine kadar ödeme imkanı ortadan kalkmamış olan, Af Kanunun yayınlandığı tarihi izleyen 2. ayın sonu olan 02 Mayıs 2011 e kadar başvuru; Peşin veya taksitle ödeme imkanı, 30 Haziran 2011 mesai saati sonuna kadar kadar yapılacak ödemeler peşin sayılıyor, Taksitler 2 den fazla ihlal edilmeyecek, Dava açmama,açılmış dava varsa vazgeçme ve kanuni yollara başvurmama şartıyla,

6 İSTEĞE BAĞLI VE TOPLULUK SİGORTASI PRİM BORÇLARINDA
ÖDENECEK KALKACAK Prim Borcunun Aslı Prim aslına ait yüksek oranlı gecikme cezası ve zammı TEFE / ÜFE oranında hesaplanan tutar İdari para cezası aslının % 50’si İdari para cezası, gecikme cezası ve zammı gibi fer’i alacaklar 12 ayda 6 taksitle ödenirse % 5, 18 ayda 9 eşit taksitle ödenirse % 7, 24 ayda 12 eşit taksitle ödenirse % 10, 36 ayda 18 eşit taksitle ödenirse % 15, tutarı

7 SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ BORÇLARI
Af Kanununun yayımlandığı tarihi izleyen 2. ayın sonu olan 02 Mayıs 2011’e kadar tescil edilmiş olan, 30 Kasım 2010 ve önceki aylara ait olup, Kanunun yayınlandığı 25 Şubat 2011 den önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş bulunan, Af Kanunun yayınlandığı tarihi izleyen 2. ayın sonu olan 02 Mayıs 2011’e kadar başvuru; Peşin veya taksitle ödeme imkanı, 30 Haziran 2011’e kadar yapılacak ödemeler peşin sayılıyor, Taksitler 2 den fazla ihlal edilmeyecek, Dava açmama, kanuni yollara başvurmama ve açılan davadan vazgeçme şartıyla,

8 SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNDE
ÖDENECEK KALKACAK Destek prim borcu aslı Gecikme Cezası TEFE / ÜFE oranında hesaplanan tutar ve Gecikme Zammı gibi fer’i borçlar 12 ayda 6 taksitle ödenirse % 5, 18 ayda 9 eşit taksitle ödenirse % 7, 24 ayda 12 eşit taksitle ödenirse % 10, 36 ayda 18 eşit taksitle ödenirse % 15 tutarında faiz,

9 Peşin veya taksitle ödeme imkanı,
ÖZEL İNŞAATLAR İLE İHALE KONUSU İŞLERDE FARK İŞÇİLİĞE İLİŞKİN İŞVERENE TEBLİĞ EDİLEN PRİM BORÇLARI 30 Kasım 2010 tarihine kadar bitirilmiş olan özel inşaatlar ve ihale konusu işlere ilişkin, re’sen tahakkuk ettirilip tebliğ edildiği halde Af Kanununun yayınlandığı 25 Şubat 2011’e kadar ödenmemiş olan, Af Kanunun yayınlandığı tarihi izleyen 2. ayın sonu olan 02 Mayıs 2011’e kadar başvuru; Peşin veya taksitle ödeme imkanı, 30 Haziran 2011’e kadar yapılacak ödemeler peşin sayılıyor, Taksitler 2 den fazla ihlal edilmeyecek, Dava açılmaması ve kanuni yollara başvurulmaması ve açılan davadan vazgeçilmesi şartıyla

10 ÖZEL İNŞAAT VE İHALELİ İŞLERDE FARK İŞÇİLİK PRİMİ
ÖDENECEK KALKACAK Eksik İşçilik prim borcu aslı Gecikme Cezası TEFE / ÜFE oranında hesaplanan tutar Ve Gecikme Zammı gibi fer’i borçlar 12 ayda 6 taksitle ödenirse % 5, 18 ayda 9 eşit taksitle ödenirse % 7, 24 ayda 12 eşit taksitle ödenirse % 10, 36 ayda 18 eşit taksitle ödenirse % 15 faiz

11 ASGARİ İŞÇİLİK BORCU YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN ÖRNEK
tarihinde biten ve TL EKSİK İŞÇİLİK bildirdiği için TL FARK PRİM BORCU tahakkuk ettirilen bina inşaatı sahibi, FARK PRİM BORCUNU bu gün ödemek isterse TL borç aslı ,04 TL Gecikme Zammı olmak üzere toplam ,04 TL ödemesi gerekecektir. Özel Bina yaptıran bu kişi borcunu yapılandırdığı takdirde; Borç Aslı: TL TEFE/UFE Güncellemesi: 2.773,62 TL olmak üzere borç Toplamı 6.323,62 TL olacaktır.

12 ÖRNEĞİN DEVAMI Borç 12 ayda 6 taksit yaptığı takdirde borca 316,18 TL faiz ilave edilecek, toplam borç 6.639,80 TL’ye yükselecek ve aylık taksit ödemesi:1.106,63 TL olacaktır. Borç 18 ayda 9 taksit yaptığı takdirde, borca 442,65 TL faiz ilave edilecek, toplam borç 6.766,27 TL’ye yükselecek ve aylık taksit ödemesi: 751,81 TL olacaktır. Borç 24 ayda 12 taksit yaptığı takdirde, borca 632,36 TL faiz ilave edilecek, toplam borç 6.955,98 TL’ye yükselecek ve aylık taksit ödemesi: 579,66 TL olacaktır. Borç 36 ayda 18 taksit yaptığı takdirde, borca 948,54 TL faiz ilave edilecek, toplam borç 7.272,16 TL’ye yükselecek ve aylık taksit ödemesi: 404,01 TL olacaktır.

13 Peşin veya 36 ayda 18 eşit taksitle ödeme imkanı,
ÖZEL İNŞAATLAR İLE İHALE KONUSU İŞLERDE EKSİK İŞÇİLİĞE İLİŞKİN İŞVERENE TEBLİĞ EDİLMEYEN PRİM BORÇLARI 30 Kasım 2010 tarihine kadar bitirilmiş olan özel inşaatlar ve ihale konusu işlere ilişkin, 02 Mayıs 2011’e kadar başvurulmasına rağmen Kurumca bu sürenin sonuna kadar re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilmeyen eksik işçilik primi; Peşin veya 36 ayda 18 eşit taksitle ödeme imkanı, Tebligatın yapıldığı ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar yapılacak ödemeler peşin sayılıyor, Taksitler 2 den fazla ihlal edilmeyecek Dava açılmaması ve kanuni yollara başvurulmaması ve açılmış dava varsa vazgeçilmesi şartıyla,

14 ÖZEL İNŞAAT VE İHALELİ İŞLERDE İŞVERENE TEBLİĞ EDİLMEYEN FARK İŞÇİLİK PRİMİ
ÖDENECEK KALKACAK Eksik İşçilik prim borcu aslı Gecikme Cezası TEFE / ÜFE oranında hesaplanan tutar Ve Gecikme Zammı gibi fer’i borçlar 12 ayda 6 taksitle ödenirse % 5, 18 ayda 9 eşit taksitle ödenirse % 7, 24 ayda 12 eşit taksitle ödenirse % 10, 36 ayda 18 eşit taksitle ödenirse % 15 faiz

15 ÖZEL İNŞAATLAR İLE İHALE KONUSU İŞLERDE EKSİK İŞÇİLİĞE İLİŞKİN OLUP, AF KANUNUN YAYINLANDIĞI TARİHİ İZLEYEN 2. AY SONUNA KADAR İŞVERENE TEBLİĞ EDİLEN PRİM BORÇLARI 30 Kasım 2010 tarihine kadar bitirilmiş olan özel inşaatlar ve ihale konusu işlere ilişkin olup, Af Kanununun yayımlandığı tarihi takip eden 2 nci ay sonu olan 02 Mayıs 2011’e kadar işverene tebliğ edilen eksik işçilik primi, Kanun’un yayımlandığı tarihi izleyen 2.ayın sonu olan 02 Mayıs 2011 ‘e kadar başvuruda bulunmak, Peşin veya taksitle ödeme imkanı, 30 Haziran 2011’e kadar yapılacak ödemeler peşin sayılıyor, Taksitler 2 den fazla ihlal edilmeyecek, Dava açılmaması, kanuni yollara başvurulmaması ve varsa açılmış davadan vazgeçilmesi şartıyla,

16 ÖZEL İNŞAAT VE İHALELİ İŞLERDE 30 NİSAN 2011 E KADAR TEBLİĞ EDİLEN EKSİK İŞÇİLİK PRİMİ
ÖDENECEK KALKACAK Eksik işçiliğe ait prim aslı Gecikme Cezası TEFE / ÜFE oranında hesaplanan tutar ve Gecikme Zammı gibi fer’i borçlar 12 ayda 6 taksitle ödenirse % 5, 18 ayda 9 eşit taksitle ödenirse % 7, 24 ayda 12 eşit taksitle ödenirse % 10, 36 ayda 18 eşit taksitle ödenirse % 15 faiz

17 KESİNLEŞMİŞ İDARİ PARA CEZALARI
31 Aralık 2010 tarihine kadar işlenen fiillerle ilişkin olup, kesinleştiği halde Af Kanununu yayınlandığı 25 Şubat 2011’e kadar ödenmemiş olan, Af Kanunun yayınlandığı tarihi izleyen 2. ay sonu olan 02 Mayıs 2011’e kadar başvuru, Peşin veya taksitle ödeme imkanı, 30 Haziran 2011’e kadar yapılacak ödemeler peşin sayılıyor, Taksit ödemeleri 2 den fazla ihlal edilmeyecek Dava açmama, kanuni yollara başvurmama ve varsa açılmış davadan vazgeçme şartıyla,

18 KESİNLEŞMİŞ İDARİ PARA CEZASI
ÖDENECEK KALKACAK İdari para cezası aslının % 50’si TEFE / ÜFE oranında hesaplanan tutar Gecikme Cezası 12 ayda 6 taksitle ödenirse % 5, ve Gecikme Zammı gibi fer’i borçlar 18 ayda 9 eşit taksitle ödenirse % 7, 24 ayda 12 eşit taksitle ödenirse % 10, 36 ayda 18 eşit taksitle ödenirse % 15 faiz

19 KESİNLEŞMİŞ İDARİ PARA CEZASININ AFTAN YARARLANMASINA ÖRNEK
İdari Para Cezası Aslı: TL İdari Para Cezasına Tahakkuk Eden Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı Tutarı: Tebliğ Tarihi: Bu borçlunun Af Kanunundan yararlanmak için Af Kanununun yayımlandığı tarihi izleyen 2. ay sonuna kadar başvuru yaptığını varsayarsak: İdari Para Cezasının % 50’si olan TL ve TL’ye TEFE/ÜFE uygulanarak hesaplanan TL gecikme bedelinin toplamı olan TL’nin ( ) Af Kanununun yayımlandığı tarihi izleyen 4. ay sonuna kadar ödenmesi halinde, İdari Para Cezasının aslının TL’si ile Gecikme zammı ve gecikme cezası olan TL silinir. Af Kanunu uygulamasından borçlunun TL avantajı olur. Toplam Ödenmesi gereken : TL, Yapılandırma durumunda ödenecek : TL Borçluya sağlanan avantaj : 33,600 TL

20 ASILLARI ÖDENEN FER’İ BORÇLAR (GECİKME ZAMMI VB.)
Af Kanunu yayımlandığı 25 Şubat 2011’den önce, kapsamda olan prim asılları ödenen fer’i borçlar, Af Kanunun yayınlandığı tarihi izleyen 2. ay sonu olan 02 Mayıs 2011’e kadar başvuru, Peşin veya taksitle ödeme imkanı, 30 Haziran 2011’e kadar yapılacak ödemeler peşin sayılıyor, Taksit ödemeleri 2 den fazla ihlal edilmeyecek, Dava açılmaması, kanuni yollara başvurulmaması ve varsa açılmış olan davadan vazgeçilmesi şartıyla,

21 ASLI ÖDENEN GECİKME ZAMMI VE FER’İ BORÇLAR
ÖDENECEK KALKACAK Gecikme zammı ve fer’i borcun % 40’ı Gecikme zammı ve fer’i borcun % 60’ı 12 ayda 6 taksitle ödenirse % 5, 18 ayda 9 eşit taksitle ödenirse % 7, 24 ayda 12 eşit taksitle ödenirse % 10, 36 ayda 18 eşit taksitle ödenirse % 15 faiz

22 İHTİLAFLI OLAN VEYA DAVA AÇMA SÜRESİ SONA ERMEMİŞ OLAN İDARİ PARA CEZALARI
31 Aralık 2010 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin olup Af Kanunu’nun yayınlandığı tarihi izleyen 2. ayın sonu olan 02 Mayıs 2011’e kadar tahakkuk eden ve dava açılmış olan veya dava açma süresi geçmemiş olan; Af Kanunun yayınlandığı tarihi izleyen 2. ay sonu olan 02 Mayıs 2011’e kadar başvuru, Peşin veya taksitle ödeme imkanı, 30 Haziran 2011’e kadar yapılacak ödemeler peşin sayılıyor, Taksitler 2 den fazla ihlal edilmeyecek, Dava açılmaması, açılmış davadan vazgeçilmesi ve kanuni yollara başvurulmaması şartıyla,

23 DAVA AÇILAN VEYA DAVA AÇMA SÜRESİ GEÇMEMİŞ OLAN İDARİ PARA CEZASI
ÖDENECEK KALKACAK İdari para cezası aslının % 25’i İdari para cezası aslının % 75’i TEFE / ÜFE oranında hesaplanan tutar Gecikme Cezası 12 ayda 6 taksitle ödenirse % 5, ve Gecikme Zammı gibi fer’i borçlar 18 ayda 9 eşit taksitle ödenirse % 7, 24 ayda 12 eşit taksitle ödenirse % 10, 36 ayda 18 eşit taksitle ödenirse % 15 faiz

24 2008’DE YAPILANDIRILAN ANCAK YAPILANDIRMASI BOZULAN PRİM BORÇLARI
2008’de prim borcunu 12 taksite bağlatanlardan ödenmemiş taksit sayısı 4’ten fazla olmayanlar, 2008’de prim borcunu 24 taksite bağlatanlardan ödenmemiş taksit sayısı 8’ten fazla olmayanlar, Af Kanunun yayınlandığı tarihi izleyen 2. ay sonu olan 02 Mayıs 2011’e kadar başvuru, Başvuru tarihini izleyen 3. ay sonuna kadar eksik taksitleri ödeme, Dava açılmaması, kanuni yollara başvurulmaması ve varsa açılmış davadan vazgeçilmesi şartıyla, 2008’deki taksitlendirmeleri geçerli sayılacak,

25 ANCAK BOZULAN PRİM BORÇLARI
2008’DE YAPILANDIRILAN ANCAK BOZULAN PRİM BORÇLARI ÖDENECEK KALKACAK Eksik taksit tutarlarının tamamı Borcunu 12 taksitte ödeyenlerde gecikme zammının % 55’i Taksit süresi sonundan ödeme tarihine kadar hesaplanan faiz Borcunu 24 taksitte ödeyenlerde gecikme zammının % 30’u

26 SİGORTALILIĞI DURDURULANLARIN PRİM BORÇLARI
PRİM BORÇLARINDAN DOLAYI SİGORTALILIKLARI DURULANLARIN AFTAN YARARLANMASI 30 Nisan 2008 itibariyle 60 aydan fazla prim borcu olduğundan sigortalılığı durdurulanlar , Af Kanunu’nun yayınlandığı tarihi izleyen 2. ay sonu olan 02 Mayıs 2011 ‘e kadar prim borçlarının hesaplanmasını talep etmek, Hesaplanan prim borcunu Af Kanunu’nun yayınlandığı tarihi takip eden 5. ay sonu olan 01 Ağustos 2011’e kadar ödemek SİGORTALILIĞI DURDURULANLARIN PRİM BORÇLARI ÖDENECEK KALKACAK Prim borcu aslının tamamı Gecikme Cezası TEFE / ÜFE oranında hesaplanan tutar ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklar

27 İŞVERENİN RÜCU BORÇLARI
İşverenlerin ve üçüncü şahısların, Sosyal Güvenlik mevzuatınca, iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları; Af Kanunun yayımlandığın tarihi takip eden 2. ay sonu olan 02 Mayıs 2011’e kadar başvuru, Peşin ve taksitle ödeme imkanı, 30 Haziran 2011’e kadar yapılacak ödemeler peşin sayılıyor, Dava Açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve Kanuni yollara başvurulmaması 2’den fazla taksit ödemesi ihlal edilmemesi,

28 İŞVEREN VE ÜÇÜNCÜ ŞAHSA RÜCU EDİLEN BORÇ
ÖDENECEK OLAN KALKACAK OLAN Rücu edilen borç aslı Kanuni faizin tamamı TEFE / ÜFE oranında hesaplanan tutar 12 ayda 6 taksitle ödenirse % 5 faiz 18 ayda 9 eşit taksitle ödenirse % 7 faiz 24 ayda 12 eşit taksitle ödenirse % 10 faiz 36 ayda 18 eşit taksitle ödenirse % 15 faiz

29 FAZLA VE YERSİZ ÖDENEN GELİR VE AYLIKLAR
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve ilgilerinden tahsil edilmesi gereken gelir ve aylıklar: Af Kanunun yayımlandığın tarihi takip eden 2. ay sonu olan 02 Mayıs 2011’e kadar başvuru, Peşin ve taksitle ödeme imkanı, 30 Haziran 2011’e kadar yapılacak ödemeler peşin sayılıyor, Dava Açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanuni yollara başvurulmaması 2’den fazla taksit ihlal edilmemesi,

30 FAZLA VE YERSİZ ÖDENEN GELİR VE AYLIKLAR
ÖDENECEK OLAN KALKACAK OLAN Fazla ve Yersiz ödenen gelir ve aylık Kanuni faizin tamamı TEFE / ÜFE oranında hesaplanan tutar 12 ayda 6 taksitle ödenirse % 5 faiz 18 ayda 9 eşit taksitle ödenirse % 7 faiz 24 ayda 12 eşit taksitle ödenirse % 10 faiz 36 ayda 18 eşit taksitle ödenirse % 15 faiz

31 GECİKME CEZASI VE GECİKME ZAMMI YERİNE ENFLASYON ORANINDA HESAPLANAN GECİKME ZAMMI VE KAZANDIRIYOR

32 AVUKAT VE STAJYER AVUKATLARIN BAROYA OLAN AİDAT VE STAJ KREDİ BORÇLARI
Af Yasası, avukatların ve stajyer avukatların baroya olan borçlarına ve stajyer avukatların staj kredi borçlarına da ödeme kolaylığı getiriliyor. Af Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan Baro kesenekleri ve staj kredi borçlarını, af kapsamımda ödemek için; Af kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 2. ay sonu olan 30 Nisan 2011’e kadar(bu tarih dahil) yazılı olarak başvuruda bulunmak, Avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredisi borçlarının asıllarının tamamını, 31 Ağustos 2011 mesai saati sonuna kadar ödemeleri halinde, Bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecek. Yani silinecek.

33 AVUKAT VE STAJYER AVUKATLARIN BAROYA OLAN AİDAT VE STAJ KREDİ BORÇLARI-II
Borç asıllarının Af Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecek. Yani silinecek. Baro keseneğinin ve staj kredisi borcunun ödenmemesine bağlı olarak yürütülen levhadan ve sicilden silme işlemleri ile, yasal takip işlemleri bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen aydan itibaren altı ay süreyle durdurulur.

34 AVUKAT VE STAJYER AVUKATLARIN BAROYA OLAN AİDAT VE STAJ KREDİ BORÇLARI
ÖDENECEK KALKACAK Baro Keseneklerinin (Aidatının) Tamamı Borca İşletilen; Faiz, Gecikme Faizi ve Gecikme Zammını Tamamı Staj Kredi Borcunun Tamamı

35 AF KANUNU’NDAN YARARLANMADA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
Son ödeme günü tatile rastgelen taksit takip eden ilk işgünü ödenebilecek 2’den fazla taksit ödemesi, ihlal edilmeyecek Kesinleşmiş prim borçları ve ihtilaflı İPC için aftan yararlananlar cari yıl prim ödemelerini de bir takvim yılında ikiden fazla ihlal etmeyecek İhlal edilen taksitler son taksiti izleyen ay sonuna kadar GZ birlikte ödenebilecek 5 TL’ye kadar eksik ödeme ihlal sayılmayacak Konan hacizler ödeme nispetinde kaldırılacak Kredi Kartıyla Ödeme Geliyor Taksitlendirilen borçlarda Af Kanunu Tercih Edilebilecek Prim Borcunu Taksite Bağlatan 4/b Sigortalısının Sağlık Yardımı Alması

36 GENÇ İŞÇİ İSTİHDAMINDA KAPSAM GENİŞLETİLDİ SÜRE UZATILDI
Genç İşçi istihdamında kapsam genişletildi teşvikten yararlanma süresi 31 Aralık 2015 tarihine kadar uzatıldı Bakanlar Kuruluna süreyi 5 yıl uzatma yetkisi verildi. BK yetkisini kullanırsa iş adamlarımız 31 Aralık 2020’ye kadar prim teşvikinden yararlanacak. Prim teşvikinden 1 Mart 2012’den itibaren işe alınan işçiler nedeniyle yararlanılacak 1 Mart 2011 – 31 Aralık 2015 (süre uzatılırsa 31 Aralık 2020) tarihleri arasında işe alınanlar nedeniyle ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin tamamı, belirlenen süre işsizlik sigortası fonundan karşılanacak.

37 TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI
İşe alınan kişi son 6 ay içinde prim ve hizmet belgesiyle SGK’ya bildirilmemiş olması (6 aydır işsiz kişiler işe alınacak) İşe alındığı tarihten önce 6 ay prim ve hizmet belgesi ile işverence SGK’ya bildirilen çalışan sayısına ilave olması İşverenin SGK’ya prim borcunun olmaması İşverenin aylık prim ve hizmet belgesini süresi içinde SGK’ya vermesi

38 ÖZELLİKLİ DURUMLAR Yapılan kontrol ve denetimde kayıt dışı işçi çalıştırdığı tespit edilen işverenler bir yıl süreyle teşvikten yararlanamayacak İşsizlik sigortası fonundan karşılanan sigorta primi işveren hissesi gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider ve maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacak

39 Mesleki yeterlilik belgesi sahipleri 48 ay
18 YAŞINDAN BÜYÜK 29 YAŞINDAN KÜÇÜK ERKEK 18 YAŞINDAN BÜYÜK KADIN İŞSİZLERİ İŞE ALAN İŞVERENE SAĞLANAN AVANTAJ Mesleki yeterlilik belgesi sahipleri 48 ay Bu kişiler İŞKUR’dan alınırsa 54 ay Mesleki ve teknik eğitim veren orta ve yüksek öğrenim veya İŞKUR’ca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler 36 ay 42 ay Yukarıdaki belgelere sahip 29 yaşından büyük erkek 24 ay 30 ay

40 Yukarıdaki Belgelere Sahip olmayanlar 24 ay
İŞVERENE SAĞLANAN AVANTAJLARIN DEVAMI Yukarıdaki Belgelere Sahip olmayanlar 24 ay Bu kişiler İŞKUR’dan alınırsa 30 ay Kanun yürürlüğe girdiği tarihte çalışmakta iken kanun yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlilik belgesi alanlar ve mesleki ve teknik eğitim veren okulları bitirenler 12 ay süresince 18 yaşından büyüklerden yukarıdaki bentlere girmeyenleri, İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından alanlara 6 ay süresince

41 SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Genç İşsi İstihdamında Teşvik Süresi Uzatılıyor Birden fazla teşvikten yararlanılabilecek Kısa Çalışma Ödeneğinde İyileştiriliyor 10 ve daha fazla işçi çalıştırana stajyer zorunluluğu Çakışan Sigortalılık Sürelerine Af Kanunu’ndan Kalıcı Çözüm Aramızda Sosyal Güvenlik Anlaşması Olmayan Ülkelere Götürülen Türk İşçilerinin İsteğe Bağlı Prim Ödemeleri 4/a Sigortasında Dikkate Alınacak Gönüllü Stajyerlik Dönemi

42 Tahsilinden Vazgeçilen İdari Para Cezaları
5510 Sayılı Kanun Kapsamından Çıkartılan İşyerinin Silinecek Borçları Çalışmazlık Belgesi Vermeme ve Geç Vermede Ceza Yasal Hale Getiriliyor ve Ceza Tutarı Düşürülüyor Trafik Kazalarında SGK Sağlık Yardımı Verecek Kısmi Süreli Çalışanlara Borçlanma Hakkı Kısmi Süreli Çalışan İsteğe Bağlıya Ödediği Primler 4/a Sigortasına Sayılacak Kısmi Süreli Çalışanlara İşsizlik Sigortası İmkanı

43 Bölge Çalışma Müdürlüğü Memurlarına Denetim Yetkisi
Prim ve Hizmet Belgesini İşyerine Asmayana İdari Para Cezası Kesilmeyecek Çırak ve Stajyerler Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alındı İŞKUR Kursiyerleri Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Çırak ve Zorunlu Staja Tabi Tutulan Öğrencilerin Prim Oranı Kursiyerlerin Prim Oranı Genel Sağlık Sigortası Prim Oranı Ücretsiz izin sürelerinde sağlık yardımı alınabilecek

44 Eksik Gün Bildirim Formu Verme Zorunluluğu Esnetiliyor
Kız çocuklarına ana ve babadan sağlık yardımı tekrar geldi Erken doğum yapan kadın sigortalı kullanamadığı iznini doğum sonrasında kullanabilecek İşsiz Kalanların Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesi Verme Zorunluluğu Kaldırıldı Gelir Testi Sonuçlanana Kadar Asgari Ücret Üstünden Prim Ödenecek Ücretsiz İzin Süresinde Sağlık Yardımı Alınacak

45 Taksi Şoförleri Nasıl Sigortalı Olacak
Kısmi Süreli ve Çağrı Üzerine Çalışanlar ve Ev Hizmetlerinde 30 Günden Az Çalışanlar 1 Ocak 2012’ye Kadar Eksik Günleri İçin Prim Ödemeden Sağlık Yardımı Alacaklar Vergiden Muaf İş Yapan Kadın Sigortalılar 18 Günlük Kazanç Üstünden Prim Ödeyerek 30 Gün Kazanacak Tarımsal Faaliyette Bulunanlardan 65 Yaşını Dolduranda Sigorta Zorunluluğu Kalkıyor Sigortalı Çalışma Tarım Bağ-Kur’unu Kesintiye Uğratacak

46 Bağ-Kurlunun 10 Yıllık Sağlık Primi Hesabına SSK ve Emekli Sandığı’na Ödediği Primlerde Dikkate Alınacak Geçimi Genel Sağlık Sigortasınca Karşılanan ana ve babaya sağlık yardımı Usta Öğreticilere Geçmişe Yönelik Borçlanma Hakkı Getiriliyor Vergi Dairesinin SGK’ya Bildirim Süresi 15 Günden İki Aya Çıkıyor Artık Mülki İdare Amirleri Muhtar Seçilenleri Mazbata Aldıkları Tarihten İtibaren Bildirecek Tarımda Süreksiz Çalışanlara Sigortalılık Hakkı Tekrar Getirildi

47 SGK’ca Yapılan Fazla ve Yersiz Ödemeler 24 Ayda Ödenebilecek Faiz 24 Aydan Sonra Başlatılacak
Af Kanunu’ndan Sonra Sigortalı Çalışma Yeşil Kartı İptal Etmeyecek Kot Taşlama İşinde Çalışıp Silikozis Hastası Olanlara Aylık Bağlanacak Yersiz Ödenen 65 Yaş ve Özürlü Aylığının Geri İstenmesinde Yüzde 50 Fazlanın Tahsilinden Vazgeçilecek Emekli Aylıklarına 60 TL Zam Af Kanunu Sözleşmeli Personele Aile Yardımı Getiriyor

48 Kısmi Süreli İş Sözleşmesiyle Çalışanlar ve Taksi Şoförleri de İşsizlik Ödeneği Alacak
Özürlülere Pozitif Korumacılık Tarım İşçileri ve Hak Sahipleri Sağlık Yardımı Alacak Esnek Çalışma Daha Da Esnekleşiyor, Evden Çalışma ve Uzaktan Çalışma(yasadan çıkartıldı) Turizm İşletmelerinde Denkleştirme Süresi 4 Aya Çıkıyor(yasadan çıkartıldı) Deneme Süresi 4 aya çıkıyor (yasadan çıkartıldı)

49 İLGİNİZ VE DİNLEME SABRINIZDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDER, BİR BAŞKA TOPLANTIDA YİNE HEP BİRLİKTE OLMAK DİLEĞİYLE SAYGI VE SEVGİLER SUNARIM Ekrem SARISU


"Hazırlayan: EKREM SARISU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları