Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PRİM BORÇLARININ AFTAN YARARLANMASI VE SOSYAL GÜVENLİK İLE İŞ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Hazırlayan: EKREM SARISU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PRİM BORÇLARININ AFTAN YARARLANMASI VE SOSYAL GÜVENLİK İLE İŞ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Hazırlayan: EKREM SARISU."— Sunum transkripti:

1 PRİM BORÇLARININ AFTAN YARARLANMASI VE SOSYAL GÜVENLİK İLE İŞ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Hazırlayan: EKREM SARISU

2 AF KANUNU KAPSAYAN PRİM BORÇLARI 4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) sigorta primi 4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) sigorta primi Emekli keseneği ve kurum karşılığı Emekli keseneği ve kurum karşılığı İsteğe Bağlı Sigorta primi İsteğe Bağlı Sigorta primi Topluluk sigorta primi Topluluk sigorta primi Sosyal güvenlik destek primi, Sosyal güvenlik destek primi, İşsizlik sigortası primi, İşsizlik sigortası primi, Prim borçlarına ilişkin gecikme cezası ve zammı Prim borçlarına ilişkin gecikme cezası ve zammı Özel inşaatlar ve ihaleli işlere ait eksik işçilik primleri, Özel inşaatlar ve ihaleli işlere ait eksik işçilik primleri, Damga vergisi, ÖİV ve eğitime katkı payı borçları Damga vergisi, ÖİV ve eğitime katkı payı borçları İdari para cezaları İdari para cezaları İşverenin rücu borçları İşverenin rücu borçları Yersiz ve fazladan ödenen gelir ve aylıklar Yersiz ve fazladan ödenen gelir ve aylıklar

3 KESİNLEŞMİŞ PRİM BORÇLARININ AFTAN YARARLANMASI 30 Kasım 2010 ve önceki aylara ait olup, Kanunun yayınlandığı 25 Şubat 2011 tarihinden önce tahakkuk edip ödenmemiş olan, 30 Kasım 2010 ve önceki aylara ait olup, Kanunun yayınlandığı 25 Şubat 2011 tarihinden önce tahakkuk edip ödenmemiş olan, Af Kanunun yayınlandığı 25 Şubat 2011 tarihini izleyen 2. ayın sonu olan 02 Mayıs 2011’e kadar başvuru; Af Kanunun yayınlandığı 25 Şubat 2011 tarihini izleyen 2. ayın sonu olan 02 Mayıs 2011’e kadar başvuru; Peşin veya taksitle ödeme imkanı, Peşin veya taksitle ödeme imkanı, Kanunun yayımın tarihini izleyen 4. ayın sonu olan 30 Haziran 2011 mesai saati sonuna kadar yapılacak ödemeler peşin sayılıyor Kanunun yayımın tarihini izleyen 4. ayın sonu olan 30 Haziran 2011 mesai saati sonuna kadar yapılacak ödemeler peşin sayılıyor Taksitler 2 den fazla ihlal edilmeyecek Taksitler 2 den fazla ihlal edilmeyecek Dava açmama, kanuni yollara başvurmama açılmış davadan vazgeçme şartıyla; Dava açmama, kanuni yollara başvurmama açılmış davadan vazgeçme şartıyla;

4 KESİNLEŞMİŞ PRİM BORÇLARINDA ÖDENECEKKALKACAK Prim Borcunun AslıPrim aslına ait yüksek oranlı gecikme cezası ve zammı TEFE / ÜFE oranında hesaplanan tutar İdari para cezası aslının % 50’si İdari para cezası, gecikme cezası ve zammı gibi fer’i alacaklar 12 ayda 6 taksitle ödenirse % 5, 18 ayda 9 eşit taksitle ödenirse % 7, 24 ayda 12 eşit taksitle ödenirse % 10, 36 ayda 18 eşit taksitle ödenirse % 15, tutarı

5 İSTEĞE BAĞLI VE TOPLULUK SİGORTASI PRİM BORÇLARI 30 Kasım 2010 ve önceki aylara ait olup, Kanunun yayınlandığı 25 Şubat 2011 den önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan ve başvuru tarihine kadar ödeme imkanı ortadan kalkmamış olan, 30 Kasım 2010 ve önceki aylara ait olup, Kanunun yayınlandığı 25 Şubat 2011 den önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan ve başvuru tarihine kadar ödeme imkanı ortadan kalkmamış olan, Af Kanunun yayınlandığı tarihi izleyen 2. ayın sonu olan 02 Mayıs 2011 e kadar başvuru; Af Kanunun yayınlandığı tarihi izleyen 2. ayın sonu olan 02 Mayıs 2011 e kadar başvuru; Peşin veya taksitle ödeme imkanı, Peşin veya taksitle ödeme imkanı, 30 Haziran 2011 mesai saati sonuna kadar kadar yapılacak ödemeler peşin sayılıyor, 30 Haziran 2011 mesai saati sonuna kadar kadar yapılacak ödemeler peşin sayılıyor, Taksitler 2 den fazla ihlal edilmeyecek, Taksitler 2 den fazla ihlal edilmeyecek, Dava açmama,açılmış dava varsa vazgeçme ve kanuni yollara başvurmama şartıyla, Dava açmama,açılmış dava varsa vazgeçme ve kanuni yollara başvurmama şartıyla,

6 İSTEĞE BAĞLI VE TOPLULUK SİGORTASI PRİM BORÇLARINDA ÖDENECEKKALKACAK Prim Borcunun AslıPrim aslına ait yüksek oranlı gecikme cezası ve zammı TEFE / ÜFE oranında hesaplanan tutar İdari para cezası aslının % 50’si İdari para cezası, gecikme cezası ve zammı gibi fer’i alacaklar 12 ayda 6 taksitle ödenirse % 5, 18 ayda 9 eşit taksitle ödenirse % 7, 24 ayda 12 eşit taksitle ödenirse % 10, 36 ayda 18 eşit taksitle ödenirse % 15, tutarı

7 SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ BORÇLARI Af Kanununun yayımlandığı tarihi izleyen 2. ayın sonu olan 02 Mayıs 2011’e kadar tescil edilmiş olan, Af Kanununun yayımlandığı tarihi izleyen 2. ayın sonu olan 02 Mayıs 2011’e kadar tescil edilmiş olan, 30 Kasım 2010 ve önceki aylara ait olup, Kanunun yayınlandığı 25 Şubat 2011 den önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş bulunan, 30 Kasım 2010 ve önceki aylara ait olup, Kanunun yayınlandığı 25 Şubat 2011 den önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş bulunan, Af Kanunun yayınlandığı tarihi izleyen 2. ayın sonu olan 02 Mayıs 2011’e kadar başvuru; Af Kanunun yayınlandığı tarihi izleyen 2. ayın sonu olan 02 Mayıs 2011’e kadar başvuru; Peşin veya taksitle ödeme imkanı, Peşin veya taksitle ödeme imkanı, 30 Haziran 2011’e kadar yapılacak ödemeler peşin sayılıyor, 30 Haziran 2011’e kadar yapılacak ödemeler peşin sayılıyor, Taksitler 2 den fazla ihlal edilmeyecek, Taksitler 2 den fazla ihlal edilmeyecek, Dava açmama, kanuni yollara başvurmama ve açılan davadan vazgeçme şartıyla, Dava açmama, kanuni yollara başvurmama ve açılan davadan vazgeçme şartıyla,

8 SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNDE ÖDENECEKKALKACAK Destek prim borcu aslıGecikme Cezası TEFE / ÜFE oranında hesaplanan tutarve Gecikme Zammı gibi fer’i borçlar 12 ayda 6 taksitle ödenirse % 5, 18 ayda 9 eşit taksitle ödenirse % 7, 24 ayda 12 eşit taksitle ödenirse % 10, 36 ayda 18 eşit taksitle ödenirse % 15 tutarında faiz,

9 ÖZEL İNŞAATLAR İLE İHALE KONUSU İŞLERDE FARK İŞÇİLİĞE İLİŞKİN İŞVERENE TEBLİĞ EDİLEN PRİM BORÇLARI 30 Kasım 2010 tarihine kadar bitirilmiş olan özel inşaatlar ve ihale konusu işlere ilişkin, re’sen tahakkuk ettirilip tebliğ edildiği halde Af Kanununun yayınlandığı 25 Şubat 2011’e kadar ödenmemiş olan, 30 Kasım 2010 tarihine kadar bitirilmiş olan özel inşaatlar ve ihale konusu işlere ilişkin, re’sen tahakkuk ettirilip tebliğ edildiği halde Af Kanununun yayınlandığı 25 Şubat 2011’e kadar ödenmemiş olan, Af Kanunun yayınlandığı tarihi izleyen 2. ayın sonu olan 02 Mayıs 2011’e kadar başvuru; Af Kanunun yayınlandığı tarihi izleyen 2. ayın sonu olan 02 Mayıs 2011’e kadar başvuru; Peşin veya taksitle ödeme imkanı, Peşin veya taksitle ödeme imkanı, 30 Haziran 2011’e kadar yapılacak ödemeler peşin sayılıyor, 30 Haziran 2011’e kadar yapılacak ödemeler peşin sayılıyor, Taksitler 2 den fazla ihlal edilmeyecek, Taksitler 2 den fazla ihlal edilmeyecek, Dava açılmaması ve kanuni yollara başvurulmaması ve açılan davadan vazgeçilmesi şartıyla Dava açılmaması ve kanuni yollara başvurulmaması ve açılan davadan vazgeçilmesi şartıyla

10 ÖZEL İNŞAAT VE İHALELİ İŞLERDE FARK İŞÇİLİK PRİMİ ÖDENECEKKALKACAK Eksik İşçilik prim borcu aslı Gecikme Cezası TEFE / ÜFE oranında hesaplanan tutar Ve Gecikme Zammı gibi fer’i borçlar 12 ayda 6 taksitle ödenirse % 5, 18 ayda 9 eşit taksitle ödenirse % 7, 24 ayda 12 eşit taksitle ödenirse % 10, 36 ayda 18 eşit taksitle ödenirse % 15 faiz

11 ASGARİ İŞÇİLİK BORCU YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN ÖRNEK 30.01.2003 tarihinde biten ve 10.000 TL EKSİK İŞÇİLİK bildirdiği için 3.550 TL FARK PRİM BORCU tahakkuk ettirilen bina inşaatı sahibi, FARK PRİM BORCUNU bu gün ödemek isterse 3.550 TL borç aslı 21.743,04 TL Gecikme Zammı olmak üzere toplam 25.293,04 TL ödemesi gerekecektir. Özel Bina yaptıran bu kişi borcunu yapılandırdığı takdirde; Borç Aslı: 3.550 TL TEFE/UFE Güncellemesi: 2.773,62 TL olmak üzere borç Toplamı 6.323,62 TL olacaktır.

12 ÖRNEĞİN DEVAMI Borç 12 ayda 6 taksit yaptığı takdirde borca 316,18 TL faiz ilave edilecek, toplam borç 6.639,80 TL’ye yükselecek ve aylık taksit ödemesi:1.106,63 TL olacaktır. Borç 18 ayda 9 taksit yaptığı takdirde, borca 442,65 TL faiz ilave edilecek, toplam borç 6.766,27 TL’ye yükselecek ve aylık taksit ödemesi: 751,81 TL olacaktır. Borç 24 ayda 12 taksit yaptığı takdirde, borca 632,36 TL faiz ilave edilecek, toplam borç 6.955,98 TL’ye yükselecek ve aylık taksit ödemesi: 579,66 TL olacaktır. Borç 36 ayda 18 taksit yaptığı takdirde, borca 948,54 TL faiz ilave edilecek, toplam borç 7.272,16 TL’ye yükselecek ve aylık taksit ödemesi: 404,01 TL olacaktır.

13 ÖZEL İNŞAATLAR İLE İHALE KONUSU İŞLERDE EKSİK İŞÇİLİĞE İLİŞKİN İŞVERENE TEBLİĞ EDİLMEYEN PRİM BORÇLARI 30 Kasım 2010 tarihine kadar bitirilmiş olan özel inşaatlar ve ihale konusu işlere ilişkin, 02 Mayıs 2011’e kadar başvurulmasına rağmen Kurumca bu sürenin sonuna kadar re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilmeyen eksik işçilik primi; 30 Kasım 2010 tarihine kadar bitirilmiş olan özel inşaatlar ve ihale konusu işlere ilişkin, 02 Mayıs 2011’e kadar başvurulmasına rağmen Kurumca bu sürenin sonuna kadar re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilmeyen eksik işçilik primi; Peşin veya 36 ayda 18 eşit taksitle ödeme imkanı, Peşin veya 36 ayda 18 eşit taksitle ödeme imkanı, Tebligatın yapıldığı ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar yapılacak ödemeler peşin sayılıyor, Tebligatın yapıldığı ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar yapılacak ödemeler peşin sayılıyor, Taksitler 2 den fazla ihlal edilmeyecek Taksitler 2 den fazla ihlal edilmeyecek Dava açılmaması ve kanuni yollara başvurulmaması ve açılmış dava varsa vazgeçilmesi şartıyla, Dava açılmaması ve kanuni yollara başvurulmaması ve açılmış dava varsa vazgeçilmesi şartıyla,

14 ÖZEL İNŞAAT VE İHALELİ İŞLERDE İŞVERENE TEBLİĞ EDİLMEYEN FARK İŞÇİLİK PRİMİ ÖDENECEKKALKACAK Eksik İşçilik prim borcu aslıGecikme Cezası TEFE / ÜFE oranında hesaplanan tutarVe Gecikme Zammı gibi fer’i borçlar 12 ayda 6 taksitle ödenirse % 5, 18 ayda 9 eşit taksitle ödenirse % 7, 24 ayda 12 eşit taksitle ödenirse % 10, 36 ayda 18 eşit taksitle ödenirse % 15 faiz

15 ÖZEL İNŞAATLAR İLE İHALE KONUSU İŞLERDE EKSİK İŞÇİLİĞE İLİŞKİN OLUP, AF KANUNUN YAYINLANDIĞI TARİHİ İZLEYEN 2. AY SONUNA KADAR İŞVERENE TEBLİĞ EDİLEN PRİM BORÇLARI 30 Kasım 2010 tarihine kadar bitirilmiş olan özel inşaatlar ve ihale konusu işlere ilişkin olup, Af Kanununun yayımlandığı tarihi takip eden 2 nci ay sonu olan 02 Mayıs 2011’e kadar işverene tebliğ edilen eksik işçilik primi, 30 Kasım 2010 tarihine kadar bitirilmiş olan özel inşaatlar ve ihale konusu işlere ilişkin olup, Af Kanununun yayımlandığı tarihi takip eden 2 nci ay sonu olan 02 Mayıs 2011’e kadar işverene tebliğ edilen eksik işçilik primi, Kanun’un yayımlandığı tarihi izleyen 2.ayın sonu olan 02 Mayıs 2011 ‘e kadar başvuruda bulunmak, Kanun’un yayımlandığı tarihi izleyen 2.ayın sonu olan 02 Mayıs 2011 ‘e kadar başvuruda bulunmak, Peşin veya taksitle ödeme imkanı, Peşin veya taksitle ödeme imkanı, 30 Haziran 2011’e kadar yapılacak ödemeler peşin sayılıyor, 30 Haziran 2011’e kadar yapılacak ödemeler peşin sayılıyor, Taksitler 2 den fazla ihlal edilmeyecek, Taksitler 2 den fazla ihlal edilmeyecek, Dava açılmaması, kanuni yollara başvurulmaması ve varsa açılmış davadan vazgeçilmesi şartıyla, Dava açılmaması, kanuni yollara başvurulmaması ve varsa açılmış davadan vazgeçilmesi şartıyla,

16 ÖZEL İNŞAAT VE İHALELİ İŞLERDE 30 NİSAN 2011 E KADAR TEBLİĞ EDİLEN EKSİK İŞÇİLİK PRİMİ ÖDENECEKKALKACAK Eksik işçiliğe ait prim aslı Gecikme Cezası TEFE / ÜFE oranında hesaplanan tutar ve Gecikme Zammı gibi fer’i borçlar 12 ayda 6 taksitle ödenirse % 5, 18 ayda 9 eşit taksitle ödenirse % 7, 24 ayda 12 eşit taksitle ödenirse % 10, 36 ayda 18 eşit taksitle ödenirse % 15 faiz

17 KESİNLEŞMİŞ İDARİ PARA CEZALARI 31 Aralık 2010 tarihine kadar işlenen fiillerle ilişkin olup, kesinleştiği halde Af Kanununu yayınlandığı 25 Şubat 2011’e kadar ödenmemiş olan, 31 Aralık 2010 tarihine kadar işlenen fiillerle ilişkin olup, kesinleştiği halde Af Kanununu yayınlandığı 25 Şubat 2011’e kadar ödenmemiş olan, Af Kanunun yayınlandığı tarihi izleyen 2. ay sonu olan 02 Mayıs 2011’e kadar başvuru, Af Kanunun yayınlandığı tarihi izleyen 2. ay sonu olan 02 Mayıs 2011’e kadar başvuru, Peşin veya taksitle ödeme imkanı, Peşin veya taksitle ödeme imkanı, 30 Haziran 2011’e kadar yapılacak ödemeler peşin sayılıyor, 30 Haziran 2011’e kadar yapılacak ödemeler peşin sayılıyor, Taksit ödemeleri 2 den fazla ihlal edilmeyecek Taksit ödemeleri 2 den fazla ihlal edilmeyecek Dava açmama, kanuni yollara başvurmama ve varsa açılmış davadan vazgeçme şartıyla, Dava açmama, kanuni yollara başvurmama ve varsa açılmış davadan vazgeçme şartıyla,

18 KESİNLEŞMİŞ İDARİ PARA CEZASI ÖDENECEKKALKACAK İdari para cezası aslının % 50’si TEFE / ÜFE oranında hesaplanan tutar Gecikme Cezası 12 ayda 6 taksitle ödenirse % 5, ve Gecikme Zammı gibi fer’i borçlar 18 ayda 9 eşit taksitle ödenirse % 7, 24 ayda 12 eşit taksitle ödenirse % 10, 36 ayda 18 eşit taksitle ödenirse % 15 faiz

19 KESİNLEŞMİŞ İDARİ PARA CEZASININ AFTAN YARARLANMASINA ÖRNEK İdari Para Cezası Aslı: 20.000 TL İdari Para Cezasına Tahakkuk Eden Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı Tutarı: 29.090 Tebliğ Tarihi: 15.04.2005 Bu borçlunun Af Kanunundan yararlanmak için Af Kanununun yayımlandığı tarihi izleyen 2. ay sonuna kadar başvuru yaptığını varsayarsak: İdari Para Cezasının % 50’si olan 10.000 TL ve 10.000 TL’ye TEFE/ÜFE uygulanarak hesaplanan 5.490 TL gecikme bedelinin toplamı olan 15.490 TL’nin (10.000 + 5.490) Af Kanununun yayımlandığı tarihi izleyen 4. ay sonuna kadar ödenmesi halinde, İdari Para Cezasının aslının 10.000 TL’si ile Gecikme zammı ve gecikme cezası olan 29.090 TL silinir. Af Kanunu uygulamasından borçlunun 33.600 TL avantajı olur. Toplam Ödenmesi gereken: 49.090 TL, Yapılandırma durumunda ödenecek: 15.490 TL Borçluya sağlanan avantaj: 33,600 TL

20 ASILLARI ÖDENEN FER’İ BORÇLAR (GECİKME ZAMMI VB.) Af Kanunu yayımlandığı 25 Şubat 2011’den önce, kapsamda olan prim asılları ödenen fer’i borçlar, Af Kanunu yayımlandığı 25 Şubat 2011’den önce, kapsamda olan prim asılları ödenen fer’i borçlar, Af Kanunun yayınlandığı tarihi izleyen 2. ay sonu olan 02 Mayıs 2011’e kadar başvuru, Af Kanunun yayınlandığı tarihi izleyen 2. ay sonu olan 02 Mayıs 2011’e kadar başvuru, Peşin veya taksitle ödeme imkanı, Peşin veya taksitle ödeme imkanı, 30 Haziran 2011’e kadar yapılacak ödemeler peşin sayılıyor, 30 Haziran 2011’e kadar yapılacak ödemeler peşin sayılıyor, Taksit ödemeleri 2 den fazla ihlal edilmeyecek, Taksit ödemeleri 2 den fazla ihlal edilmeyecek, Dava açılmaması, kanuni yollara başvurulmaması ve varsa açılmış olan davadan vazgeçilmesi şartıyla, Dava açılmaması, kanuni yollara başvurulmaması ve varsa açılmış olan davadan vazgeçilmesi şartıyla,

21 ASLI ÖDENEN GECİKME ZAMMI VE FER’İ BORÇLAR ÖDENECEKKALKACAK Gecikme zammı ve fer’i borcun % 40’ı Gecikme zammı ve fer’i borcun % 60’ı 12 ayda 6 taksitle ödenirse % 5, 18 ayda 9 eşit taksitle ödenirse % 7, 24 ayda 12 eşit taksitle ödenirse % 10, 36 ayda 18 eşit taksitle ödenirse % 15 faiz

22 İHTİLAFLI OLAN VEYA DAVA AÇMA SÜRESİ SONA ERMEMİŞ OLAN İDARİ PARA CEZALARI 31 Aralık 2010 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin olup Af Kanunu’nun yayınlandığı tarihi izleyen 2. ayın sonu olan 02 Mayıs 2011’e kadar tahakkuk eden ve dava açılmış olan veya dava açma süresi geçmemiş olan; 31 Aralık 2010 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin olup Af Kanunu’nun yayınlandığı tarihi izleyen 2. ayın sonu olan 02 Mayıs 2011’e kadar tahakkuk eden ve dava açılmış olan veya dava açma süresi geçmemiş olan; Af Kanunun yayınlandığı tarihi izleyen 2. ay sonu olan 02 Mayıs 2011’e kadar başvuru, Af Kanunun yayınlandığı tarihi izleyen 2. ay sonu olan 02 Mayıs 2011’e kadar başvuru, Peşin veya taksitle ödeme imkanı, Peşin veya taksitle ödeme imkanı, 30 Haziran 2011’e kadar yapılacak ödemeler peşin sayılıyor, 30 Haziran 2011’e kadar yapılacak ödemeler peşin sayılıyor, Taksitler 2 den fazla ihlal edilmeyecek, Taksitler 2 den fazla ihlal edilmeyecek, Dava açılmaması, açılmış davadan vazgeçilmesi ve kanuni yollara başvurulmaması şartıyla, Dava açılmaması, açılmış davadan vazgeçilmesi ve kanuni yollara başvurulmaması şartıyla,

23 DAVA AÇILAN VEYA DAVA AÇMA SÜRESİ GEÇMEMİŞ OLAN İDARİ PARA CEZASI ÖDENECEKKALKACAK İdari para cezası aslının % 25’iİdari para cezası aslının % 75’i TEFE / ÜFE oranında hesaplanan tutarGecikme Cezası 12 ayda 6 taksitle ödenirse % 5,ve Gecikme Zammı gibi fer’i borçlar 18 ayda 9 eşit taksitle ödenirse % 7, 24 ayda 12 eşit taksitle ödenirse % 10, 36 ayda 18 eşit taksitle ödenirse % 15 faiz

24 2008’DE YAPILANDIRILAN ANCAK YAPILANDIRMASI BOZULAN PRİM BORÇLARI 2008’de prim borcunu 12 taksite bağlatanlardan ödenmemiş taksit sayısı 4’ten fazla olmayanlar, 2008’de prim borcunu 12 taksite bağlatanlardan ödenmemiş taksit sayısı 4’ten fazla olmayanlar, 2008’de prim borcunu 24 taksite bağlatanlardan ödenmemiş taksit sayısı 8’ten fazla olmayanlar, 2008’de prim borcunu 24 taksite bağlatanlardan ödenmemiş taksit sayısı 8’ten fazla olmayanlar, Af Kanunun yayınlandığı tarihi izleyen 2. ay sonu olan 02 Mayıs 2011’e kadar başvuru, Af Kanunun yayınlandığı tarihi izleyen 2. ay sonu olan 02 Mayıs 2011’e kadar başvuru, Başvuru tarihini izleyen 3. ay sonuna kadar eksik taksitleri ödeme, Başvuru tarihini izleyen 3. ay sonuna kadar eksik taksitleri ödeme, Dava açılmaması, kanuni yollara başvurulmaması ve varsa açılmış davadan vazgeçilmesi şartıyla, Dava açılmaması, kanuni yollara başvurulmaması ve varsa açılmış davadan vazgeçilmesi şartıyla, 2008’deki taksitlendirmeleri geçerli sayılacak, 2008’deki taksitlendirmeleri geçerli sayılacak,

25 2008’DE YAPILANDIRILAN ANCAK BOZULAN PRİM BORÇLARI ÖDENECEKKALKACAK Eksik taksit tutarlarının tamamıBorcunu 12 taksitte ödeyenlerde gecikme zammının % 55’i Taksit süresi sonundan ödeme tarihine kadar hesaplanan faiz Borcunu 24 taksitte ödeyenlerde gecikme zammının % 30’u

26 PRİM BORÇLARINDAN DOLAYI SİGORTALILIKLARI DURULANLARIN AFTAN YARARLANMASI 30 Nisan 2008 itibariyle 60 aydan fazla prim borcu olduğundan sigortalılığı durdurulanlar, 30 Nisan 2008 itibariyle 60 aydan fazla prim borcu olduğundan sigortalılığı durdurulanlar, Af Kanunu’nun yayınlandığı tarihi izleyen 2. ay sonu olan 02 Mayıs 2011 ‘e kadar prim borçlarının hesaplanmasını talep etmek, Af Kanunu’nun yayınlandığı tarihi izleyen 2. ay sonu olan 02 Mayıs 2011 ‘e kadar prim borçlarının hesaplanmasını talep etmek, Hesaplanan prim borcunu Af Kanunu’nun yayınlandığı tarihi takip eden 5. ay sonu olan 01 Ağustos 2011’e kadar ödemek Hesaplanan prim borcunu Af Kanunu’nun yayınlandığı tarihi takip eden 5. ay sonu olan 01 Ağustos 2011’e kadar ödemek SİGORTALILIĞI DURDURULANLARIN PRİM BORÇLARI ÖDENECEKKALKACAK Prim borcu aslının tamamıGecikme Cezası TEFE / ÜFE oranında hesaplanan tutarve gecikme zammı gibi fer’i alacaklar

27 İŞVERENİN RÜCU BORÇLARI İşverenlerin ve üçüncü şahısların, Sosyal Güvenlik mevzuatınca, iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları; Af Kanunun yayımlandığın tarihi takip eden 2. ay sonu olan 02 Mayıs 2011’e kadar başvuru, Peşin ve taksitle ödeme imkanı, 30 Haziran 2011’e kadar yapılacak ödemeler peşin sayılıyor, Dava Açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve Kanuni yollara başvurulmaması 2’den fazla taksit ödemesi ihlal edilmemesi,

28 İŞVEREN VE ÜÇÜNCÜ ŞAHSA RÜCU EDİLEN BORÇ ÖDENECEK OLANKALKACAK OLAN Rücu edilen borç aslıKanuni faizin tamamı TEFE / ÜFE oranında hesaplanan tutar 12 ayda 6 taksitle ödenirse % 5 faiz 18 ayda 9 eşit taksitle ödenirse % 7 faiz 24 ayda 12 eşit taksitle ödenirse % 10 faiz 36 ayda 18 eşit taksitle ödenirse % 15 faiz

29 FAZLA VE YERSİZ ÖDENEN GELİR VE AYLIKLAR Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve ilgilerinden tahsil edilmesi gereken gelir ve aylıklar: Af Kanunun yayımlandığın tarihi takip eden 2. ay sonu olan 02 Mayıs 2011’e kadar başvuru, Peşin ve taksitle ödeme imkanı, 30 Haziran 2011’e kadar yapılacak ödemeler peşin sayılıyor, Dava Açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanuni yollara başvurulmaması 2’den fazla taksit ihlal edilmemesi,

30 FAZLA VE YERSİZ ÖDENEN GELİR VE AYLIKLAR ÖDENECEK OLANKALKACAK OLAN Fazla ve Yersiz ödenen gelir ve aylıkKanuni faizin tamamı TEFE / ÜFE oranında hesaplanan tutar 12 ayda 6 taksitle ödenirse % 5 faiz 18 ayda 9 eşit taksitle ödenirse % 7 faiz 24 ayda 12 eşit taksitle ödenirse % 10 faiz 36 ayda 18 eşit taksitle ödenirse % 15 faiz

31 GECİKME CEZASI VE GECİKME ZAMMI YERİNE ENFLASYON ORANINDA HESAPLANAN GECİKME ZAMMI VE KAZANDIRIYOR

32 AVUKAT VE STAJYER AVUKATLARIN BAROYA OLAN AİDAT VE STAJ KREDİ BORÇLARI Af Yasası, avukatların ve stajyer avukatların baroya olan borçlarına ve stajyer avukatların staj kredi borçlarına da ödeme kolaylığı getiriliyor. Af Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan Baro kesenekleri ve staj kredi borçlarını, af kapsamımda ödemek için; Af kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 2. ay sonu olan 30 Nisan 2011’e kadar(bu tarih dahil) yazılı olarak başvuruda bulunmak, Avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredisi borçlarının asıllarının tamamını, 31 Ağustos 2011 mesai saati sonuna kadar ödemeleri halinde, Bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecek. Yani silinecek.

33 AVUKAT VE STAJYER AVUKATLARIN BAROYA OLAN AİDAT VE STAJ KREDİ BORÇLARI-II Borç asıllarının Af Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecek. Yani silinecek. Baro keseneğinin ve staj kredisi borcunun ödenmemesine bağlı olarak yürütülen levhadan ve sicilden silme işlemleri ile, yasal takip işlemleri bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen aydan itibaren altı ay süreyle durdurulur.

34 AVUKAT VE STAJYER AVUKATLARIN BAROYA OLAN AİDAT VE STAJ KREDİ BORÇLARI ÖDENECEKKALKACAK Baro Keseneklerinin (Aidatının) Tamamı Borca İşletilen; Faiz, Gecikme Faizi ve Gecikme Zammını Tamamı Staj Kredi Borcunun Tamamı

35 AF KANUNU’NDAN YARARLANMADA ÖZELLİKLİ DURUMLAR Son ödeme günü tatile rastgelen taksit takip eden ilk işgünü ödenebilecek Son ödeme günü tatile rastgelen taksit takip eden ilk işgünü ödenebilecek 2’den fazla taksit ödemesi, ihlal edilmeyecek 2’den fazla taksit ödemesi, ihlal edilmeyecek Kesinleşmiş prim borçları ve ihtilaflı İPC için aftan yararlananlar cari yıl prim ödemelerini de bir takvim yılında ikiden fazla ihlal etmeyecek Kesinleşmiş prim borçları ve ihtilaflı İPC için aftan yararlananlar cari yıl prim ödemelerini de bir takvim yılında ikiden fazla ihlal etmeyecek İhlal edilen taksitler son taksiti izleyen ay sonuna kadar GZ birlikte ödenebilecek İhlal edilen taksitler son taksiti izleyen ay sonuna kadar GZ birlikte ödenebilecek 5 TL’ye kadar eksik ödeme ihlal sayılmayacak 5 TL’ye kadar eksik ödeme ihlal sayılmayacak Konan hacizler ödeme nispetinde kaldırılacak Konan hacizler ödeme nispetinde kaldırılacak Kredi Kartıyla Ödeme Geliyor Kredi Kartıyla Ödeme Geliyor Taksitlendirilen borçlarda Af Kanunu Tercih Edilebilecek Taksitlendirilen borçlarda Af Kanunu Tercih Edilebilecek Prim Borcunu Taksite Bağlatan 4/b Sigortalısının Sağlık Yardımı Alması Prim Borcunu Taksite Bağlatan 4/b Sigortalısının Sağlık Yardımı Alması

36 GENÇ İŞÇİ İSTİHDAMINDA KAPSAM GENİŞLETİLDİ SÜRE UZATILDI Genç İşçi istihdamında kapsam genişletildi teşvikten yararlanma süresi 31 Aralık 2015 tarihine kadar uzatıldı Bakanlar Kuruluna süreyi 5 yıl uzatma yetkisi verildi. BK yetkisini kullanırsa iş adamlarımız 31 Aralık 2020’ye kadar prim teşvikinden yararlanacak. Prim teşvikinden 1 Mart 2012’den itibaren işe alınan işçiler nedeniyle yararlanılacak 1 Mart 2011 – 31 Aralık 2015 (süre uzatılırsa 31 Aralık 2020) tarihleri arasında işe alınanlar nedeniyle ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin tamamı, belirlenen süre işsizlik sigortası fonundan karşılanacak.

37 TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI İşe alınan kişi son 6 ay içinde prim ve hizmet belgesiyle SGK’ya bildirilmemiş olması (6 aydır işsiz kişiler işe alınacak) İşe alındığı tarihten önce 6 ay prim ve hizmet belgesi ile işverence SGK’ya bildirilen çalışan sayısına ilave olması İşverenin SGK’ya prim borcunun olmaması İşverenin aylık prim ve hizmet belgesini süresi içinde SGK’ya vermesi

38 ÖZELLİKLİ DURUMLAR Yapılan kontrol ve denetimde kayıt dışı işçi çalıştırdığı tespit edilen işverenler bir yıl süreyle teşvikten yararlanamayacak İşsizlik sigortası fonundan karşılanan sigorta primi işveren hissesi gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider ve maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacak

39 18 YAŞINDAN BÜYÜK 29 YAŞINDAN KÜÇÜK ERKEK 18 YAŞINDAN BÜYÜK KADIN İŞSİZLERİ İŞE ALAN İŞVERENE SAĞLANAN AVANTAJ Mesleki yeterlilik belgesi sahipleri 48 ayBu kişiler İŞKUR ’ dan alınırsa 54 ay Mesleki ve teknik eğitim veren orta ve y ü ksek ö ğrenim veya İŞKUR ’ ca d ü zenlenen işg ü c ü yetiştirme kurslarını bitirenler 36 ayBu kişiler İŞKUR ’ dan alınırsa 42 ay Yukarıdaki belgelere sahip 29 yaşından b ü y ü k erkek 24 ayBu kişiler İŞKUR ’ dan alınırsa 30 ay

40 Yukarıdaki Belgelere Sahip olmayanlar 24 ay Bu kişiler İŞKUR’dan alınırsa 30 ay Kanun y ü r ü rl ü ğe girdiği tarihte ç alışmakta iken kanun y ü r ü rl ü ğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlilik belgesi alanlar ve mesleki ve teknik eğitim veren okulları bitirenler 12 ay s ü resince 18 yaşından b ü y ü klerden yukarıdaki bentlere girmeyenleri, İŞKUR ’ a kayıtlı işsizler arasından alanlara 6 ay s ü resince İŞVERENE SAĞLANAN AVANTAJLARIN DEVAMI

41 Genç İşsi İstihdamında Teşvik Süresi Uzatılıyor Genç İşsi İstihdamında Teşvik Süresi Uzatılıyor Birden fazla teşvikten yararlanılabilecek Birden fazla teşvikten yararlanılabilecek Kısa Çalışma Ödeneğinde İyileştiriliyor Kısa Çalışma Ödeneğinde İyileştiriliyor 10 ve daha fazla işçi çalıştırana stajyer zorunluluğu Çakışan Sigortalılık Sürelerine Af Kanunu’ndan Kalıcı Çözüm Çakışan Sigortalılık Sürelerine Af Kanunu’ndan Kalıcı Çözüm Aramızda Sosyal Güvenlik Anlaşması Olmayan Ülkelere Götürülen Türk İşçilerinin İsteğe Bağlı Prim Ödemeleri 4/a Sigortasında Dikkate Alınacak Aramızda Sosyal Güvenlik Anlaşması Olmayan Ülkelere Götürülen Türk İşçilerinin İsteğe Bağlı Prim Ödemeleri 4/a Sigortasında Dikkate Alınacak Gönüllü Stajyerlik Dönemi Gönüllü Stajyerlik Dönemi SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

42 Tahsilinden Vazgeçilen İdari Para Cezaları Tahsilinden Vazgeçilen İdari Para Cezaları 5510 Sayılı Kanun Kapsamından Çıkartılan İşyerinin Silinecek Borçları 5510 Sayılı Kanun Kapsamından Çıkartılan İşyerinin Silinecek Borçları Çalışmazlık Belgesi Vermeme ve Geç Vermede Ceza Yasal Hale Getiriliyor ve Ceza Tutarı Düşürülüyor Çalışmazlık Belgesi Vermeme ve Geç Vermede Ceza Yasal Hale Getiriliyor ve Ceza Tutarı Düşürülüyor Trafik Kazalarında SGK Sağlık Yardımı Verecek Trafik Kazalarında SGK Sağlık Yardımı Verecek Kısmi Süreli Çalışanlara Borçlanma Hakkı Kısmi Süreli Çalışanlara Borçlanma Hakkı Kısmi Süreli Çalışan İsteğe Bağlıya Ödediği Primler 4/a Sigortasına Sayılacak Kısmi Süreli Çalışan İsteğe Bağlıya Ödediği Primler 4/a Sigortasına Sayılacak Kısmi Süreli Çalışanlara İşsizlik Sigortası İmkanı Kısmi Süreli Çalışanlara İşsizlik Sigortası İmkanı

43 Bölge Çalışma Müdürlüğü Memurlarına Denetim Yetkisi Bölge Çalışma Müdürlüğü Memurlarına Denetim Yetkisi Prim ve Hizmet Belgesini İşyerine Asmayana İdari Para Cezası Kesilmeyecek Prim ve Hizmet Belgesini İşyerine Asmayana İdari Para Cezası Kesilmeyecek Çırak ve Stajyerler Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alındı Çırak ve Stajyerler Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alındı İŞKUR Kursiyerleri Genel Sağlık Sigortası Kapsamında İŞKUR Kursiyerleri Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Çırak ve Zorunlu Staja Tabi Tutulan Öğrencilerin Prim Oranı Çırak ve Zorunlu Staja Tabi Tutulan Öğrencilerin Prim Oranı Kursiyerlerin Prim Oranı Genel Sağlık Sigortası Prim Oranı Kursiyerlerin Prim Oranı Genel Sağlık Sigortası Prim Oranı Ücretsiz izin sürelerinde sağlık yardımı alınabilecek

44 Eksik Gün Bildirim Formu Verme Zorunluluğu Esnetiliyor Eksik Gün Bildirim Formu Verme Zorunluluğu Esnetiliyor Kız çocuklarına ana ve babadan sağlık yardımı tekrar geldi Kız çocuklarına ana ve babadan sağlık yardımı tekrar geldi Erken doğum yapan kadın sigortalı kullanamadığı iznini doğum sonrasında kullanabilecek Erken doğum yapan kadın sigortalı kullanamadığı iznini doğum sonrasında kullanabilecek İşsiz Kalanların Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesi Verme Zorunluluğu Kaldırıldı İşsiz Kalanların Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesi Verme Zorunluluğu Kaldırıldı Gelir Testi Sonuçlanana Kadar Asgari Ücret Üstünden Prim Ödenecek Gelir Testi Sonuçlanana Kadar Asgari Ücret Üstünden Prim Ödenecek Ücretsiz İzin Süresinde Sağlık Yardımı Alınacak Ücretsiz İzin Süresinde Sağlık Yardımı Alınacak

45 Taksi Şoförleri Nasıl Sigortalı Olacak Taksi Şoförleri Nasıl Sigortalı Olacak Kısmi Süreli ve Çağrı Üzerine Çalışanlar ve Ev Hizmetlerinde 30 Günden Az Çalışanlar 1 Ocak 2012’ye Kadar Eksik Günleri İçin Prim Ödemeden Sağlık Yardımı Alacaklar Kısmi Süreli ve Çağrı Üzerine Çalışanlar ve Ev Hizmetlerinde 30 Günden Az Çalışanlar 1 Ocak 2012’ye Kadar Eksik Günleri İçin Prim Ödemeden Sağlık Yardımı Alacaklar Vergiden Muaf İş Yapan Kadın Sigortalılar 18 Günlük Kazanç Üstünden Prim Ödeyerek 30 Gün Kazanacak Vergiden Muaf İş Yapan Kadın Sigortalılar 18 Günlük Kazanç Üstünden Prim Ödeyerek 30 Gün Kazanacak Tarımsal Faaliyette Bulunanlardan 65 Yaşını Dolduranda Sigorta Zorunluluğu Kalkıyor Tarımsal Faaliyette Bulunanlardan 65 Yaşını Dolduranda Sigorta Zorunluluğu Kalkıyor Sigortalı Çalışma Tarım Bağ-Kur’unu Kesintiye Uğratacak Sigortalı Çalışma Tarım Bağ-Kur’unu Kesintiye Uğratacak

46 Bağ-Kurlunun 10 Yıllık Sağlık Primi Hesabına SSK ve Emekli Sandığı’na Ödediği Primlerde Dikkate Alınacak Bağ-Kurlunun 10 Yıllık Sağlık Primi Hesabına SSK ve Emekli Sandığı’na Ödediği Primlerde Dikkate Alınacak Geçimi Genel Sağlık Sigortasınca Karşılanan ana ve babaya sağlık yardımı Geçimi Genel Sağlık Sigortasınca Karşılanan ana ve babaya sağlık yardımı Usta Öğreticilere Geçmişe Yönelik Borçlanma Hakkı Getiriliyor Usta Öğreticilere Geçmişe Yönelik Borçlanma Hakkı Getiriliyor Vergi Dairesinin SGK’ya Bildirim Süresi 15 Günden İki Aya Çıkıyor Vergi Dairesinin SGK’ya Bildirim Süresi 15 Günden İki Aya Çıkıyor Artık Mülki İdare Amirleri Muhtar Seçilenleri Mazbata Aldıkları Tarihten İtibaren Bildirecek Artık Mülki İdare Amirleri Muhtar Seçilenleri Mazbata Aldıkları Tarihten İtibaren Bildirecek Tarımda Süreksiz Çalışanlara Sigortalılık Hakkı Tekrar Getirildi Tarımda Süreksiz Çalışanlara Sigortalılık Hakkı Tekrar Getirildi

47 SGK’ca Yapılan Fazla ve Yersiz Ödemeler 24 Ayda Ödenebilecek Faiz 24 Aydan Sonra Başlatılacak SGK’ca Yapılan Fazla ve Yersiz Ödemeler 24 Ayda Ödenebilecek Faiz 24 Aydan Sonra Başlatılacak Af Kanunu’ndan Sonra Sigortalı Çalışma Yeşil Kartı İptal Etmeyecek Af Kanunu’ndan Sonra Sigortalı Çalışma Yeşil Kartı İptal Etmeyecek Kot Taşlama İşinde Çalışıp Silikozis Hastası Olanlara Aylık Bağlanacak Kot Taşlama İşinde Çalışıp Silikozis Hastası Olanlara Aylık Bağlanacak Yersiz Ödenen 65 Yaş ve Özürlü Aylığının Geri İstenmesinde Yüzde 50 Fazlanın Tahsilinden Vazgeçilecek Yersiz Ödenen 65 Yaş ve Özürlü Aylığının Geri İstenmesinde Yüzde 50 Fazlanın Tahsilinden Vazgeçilecek Emekli Aylıklarına 60 TL Zam Emekli Aylıklarına 60 TL Zam Af Kanunu Sözleşmeli Personele Aile Yardımı Getiriyor Af Kanunu Sözleşmeli Personele Aile Yardımı Getiriyor

48 Kısmi Süreli İş Sözleşmesiyle Çalışanlar ve Taksi Şoförleri de İşsizlik Ödeneği Alacak Kısmi Süreli İş Sözleşmesiyle Çalışanlar ve Taksi Şoförleri de İşsizlik Ödeneği Alacak Özürlülere Pozitif Korumacılık Özürlülere Pozitif Korumacılık Tarım İşçileri ve Hak Sahipleri Sağlık Yardımı Alacak Tarım İşçileri ve Hak Sahipleri Sağlık Yardımı Alacak Esnek Çalışma Daha Da Esnekleşiyor, Evden Çalışma ve Uzaktan Çalışma(yasadan çıkartıldı) Esnek Çalışma Daha Da Esnekleşiyor, Evden Çalışma ve Uzaktan Çalışma(yasadan çıkartıldı) Turizm İşletmelerinde Denkleştirme Süresi 4 Aya Çıkıyor(yasadan çıkartıldı) Turizm İşletmelerinde Denkleştirme Süresi 4 Aya Çıkıyor(yasadan çıkartıldı) Deneme Süresi 4 aya çıkıyor (yasadan çıkartıldı) Deneme Süresi 4 aya çıkıyor (yasadan çıkartıldı)

49 İLGİNİZ VE DİNLEME SABRINIZDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDER, BİR BAŞKA TOPLANTIDA YİNE HEP BİRLİKTE OLMAK DİLEĞİYLE SAYGI VE SEVGİLER SUNARIM Ekrem SARISU


"PRİM BORÇLARININ AFTAN YARARLANMASI VE SOSYAL GÜVENLİK İLE İŞ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Hazırlayan: EKREM SARISU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları