Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ANKARA 10 Kasım 2009 CARACAL 3.Yetkili Merciler Toplantısı 12-13 Ekim 2009 Brüksel Haydar HAZER- Eylem Özlem NALBANTOĞLU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ANKARA 10 Kasım 2009 CARACAL 3.Yetkili Merciler Toplantısı 12-13 Ekim 2009 Brüksel Haydar HAZER- Eylem Özlem NALBANTOĞLU."— Sunum transkripti:

1 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ANKARA 10 Kasım 2009 CARACAL 3.Yetkili Merciler Toplantısı 12-13 Ekim 2009 Brüksel Haydar HAZER- Eylem Özlem NALBANTOĞLU

2 Gündem: 1- Güvenlik Bilgi Formunda Yer Alacak Kayıt Numarasının Formatı 2- Veri Paylaşımı ve Ortaklaşa Veri Sunumu 3-Kısıtlamalar 4-SVHC 5-Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama(CLP) Tüzüğü 6- Gümrüklerde REACH uygunluk kontrolü 7- REACH Ek IV ve Ek V Rehber Dokümanı 8- Piyasa Gözetimi Tüzüğü ve REACH

3 1- Güvenlik Bilgi Formunda Yer Alacak Kayıt Numarasının Formatı - - - ( - - - ) Ör: 05-1234567890-49-0000 Burada; 05 kayıt tipi 1234567890 rastgele verilen 10 haneli bir sayı 49 hesaplanan kontrol edilebilir toplam (2 rakam değişkenli) 0000 ise liste numarasına karşılık gelmektedir.

4 1- Güvenlik Bilgi Formunda Yer Alacak Kayıt Numarasının Formatı (Devam) Kayıt numarasının Güvenlik Bilgi Formunda şimdiki haliyle kalması Son dört indeks numarasının yer almaması ve Ek II de değişiklik yapılması Ek II bölüm 1.1 ve 3.4 deki ifade REACH Tüzüğü madde 20(3) kapsamında verilen kayıt numarası ve kayıtla uyumlu olması

5 1- Güvenlik Bilgi Formunda Yer Alacak Kayıt Numarasının Formatı (Devam) “Yaptırım mercilerinin talep etmesi hâlinde madde tedarikçileri kayıt numarasının tamamını 45 gün içerisinde vermeleri koşuluyla kayıt numarasındaki ortak sunuma ait son dört indeks numarası yer almayabilir”.

6 2- Veri Paylaşımı ve Ortaklaşa Veri Sunumu Madde 21’e göre üretimin ve ithalatın sadece eksiksizlik kontrolü süre sınırının bitimine kadar devam edebileceğini, yani son tarih 30 Kasım 2010 tarihinin 2 ay öncesi olan 30 Eylül 2010 tarihine kadar kayıt dosyasının sunulması gerektiğini ve eksiksizlik kontrol süresinin 3 hafta olduğu vurgulamıştı. Ortak kayıt yaptıranlar ön-kayıtlarına güvenerek 30 Kasım 2010 tarihine kadar üretimine veya ithalatına devam edebileceği ifade edilmişti. Eğer ortak kayıtlar uygun olarak yapılmışsa kesintiye uğramadan üretimin veya ithalatın devam edeceğini belirtilmişti.

7 2- Veri Paylaşımı ve Ortaklaşa Veri Sunumu (Devam) AKA -Komisyon işbirliği ile 11 Eylül’de “Lider Kayıt Yaptıranlar Çalıştayı “ düzenlenmiştir. * Web-seminerleri düzenlenmesi (2009 Ekim sonu – 2010 bahar) *Lider kayıt yaptıranlar forumu (http://lr.echa.europa.eu) (Eylül 2009) * Özel yardım masası desteği (1 Ekim 2009) * Lider kayıt yaptıranlar için önemli sorunlar ve SIEF ler için en iyi uygulamalar Web-sayfası (http://comments.echa.europa.eu/comments/SIEFBeastPractices. aspx).

8 3- Kısıtlamalar Geçiş döneminde kısıtlamalar çalışma Planı *Akrilamid -İngiltere ve Hollanda Risk Yönetim Seçeneklerini hazırlıyor - Hollanda SVHC maddesi olarak Ek XV dosyasını hazırladı ve kurumlar arası görüş alınıyor(15 Ekim 2009 son) *Kadmiyum -Komisyon tarafında çalışmalar devam ediyor (kasım sonu çalışma bitecek) * 1,4 Diklorobenzen - Tuvalet temizliyicilerde ve hava temizleyicilerde kısıtlanması için sosyo ekonomik analiz raporu hazırlanıyor (5 ay)

9 3- Kısıtlamalar (Devam) Geçiş döneminde kısıtlamalar çalışma Planı *Tris (2-kloretil) fosfat (TCEP) -Raportör Ülke Almanya, oyuncak direktifinin revise edilerek konsantrasyon limitlerinin düşürülmesi için komisyonla uzlaşıldı. - Avusturya SVHC tanımlaması için Ek XV dosyasını hazırladı ve kurumlar arası görüş alınıyor (Ekim ortası son) *Perflorooktanik asit (PFOA)ve amonyum tuzu - Çalışmalar Ekim 2009 sonu tamamlanacak * *Fıtalatlar (DNOP,DINP,DIDP,DEHP,BBP ve DBP) - Mevcut kısıtlamaların tekrar incelenmesi için bilimsel deliller değerlendirilecek

10 3- Kısıtlamalar (Devam) Geçiş döneminde kısıtlamalar çalışma Planı *Ölçüm cihazlarındaki civa -Komisyon sağlıkta kullanılan civa içeren cihazlarla ilgili inceleme raporu hazırlayarak ekim sonunda AKA ya gönderdi. *CMRs: Komisyon Tüzüğü, Halka sunulan ürünlerde yasaklama. * Organokalay,Lamba yağları ve Dikolorometan, Komisyon Tüzüğü - RECH komitesinde oylama (Kasım 2009)

11 4- SVHC maddeleri REACH madde 57 kriterlerini karşıladığı için 15 madde SVHC tanımlanması için önerilmiştir. Madde adıEC NoCAS NoGön.Üye Ülke Teklif Nedeni 1 antrasen yağı 292-602-790640-80-5 AlmanyaP,B,T 2 antrasen yağı, antrasen pastası, damıtma sonucu açığa çıkan hafif türler; 295-278-591995-17-4 AlmanyaP,B,T 3 antrasen yağı, antrasen pastası,antrasen fraksiyonu 295-275-991995-15-2 AlmanyaP,B,T 4 antrasen yağı, antrasen hafif 292-604-890640-82-7 AlmanyaP,B,T 5 antrasen yağı, antrasen pastası 292-603-290640-81-6 AlmanyaP,B,T 6 ziftli, kömür zifti, yüksek-sıcaklık; 266-028-265996-93-2 Kom.P,B,T C,cat 2 7 akrilamid 201-173-779-06-1 HollandaC,M, cat,2

12 4- SVHC maddeleri (Devam) Madde adıEC NoCAS NoGön.Üye Ülke Teklif Nedeni 8 alüminyumsilikat, ateşe dayanıklı seramik lifleri 650-017-00-88 AlmanyaC,cat 2 9 zirkonyum alüminyumsilikat, ateşe dayanıklı seramik lifleri 650-017-00-88 AlmanyaC,cat 2 10 2,4 Dinitrotoluen 204-450-0121-14-2 İspanyaC,cat 2 11 Diisobutil fıtalat 201-553-284-69-5 AlmanyaR,cat 2 12 Kurşun kromat 231-846-07758-97-6 FransaC cat 2 R,cat 1 13 kurşun kromat molibdat sülfat kırmızısı; C.I. Pigment kırmızı 104 235-759-912656-85-8 FransaC cat 2 R,cat 1 14 kurşun sülfokromat sarısı; C.I. Pigment sarısı 34 215-693-71344-37-2 FransaC cat 2 R,cat 15 Tris(2-kloroetil) fosfat 204-118-5115-96-8 Avusturya R cat 2

13 5- Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama(CLP) Tüzüğü Nanomalzemelerin sınıflandırılması – Maddeler 30 Kasım 2010 – 67/548/EC Direktifine göre sınıflandırılacak – 1 Haziran 2015 yılına kadar eski sınıflandırma GBF yer alacak – Karışımlar 31 Mayıs 2015 – 99/45/EC Direktifine göre sınıflandırılacak – Tehlikeli maddeler ve kayıta tabi maddeler 3 ocak 2011 yılına kadar AKA ya bildirimde bulunulacak. –Nanomalzemeler CLP tüzüğüne göre sınıflandırılacak ve etiketlenecek

14 5- Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama(CLP) Tüzüğü Nanomalzemelerin sınıflandırılmasında yaklaşımlar –Nanomalzemeler CLP tüzüğüne göre sınıflandırılacak ve etiketlenecek 1. Veri paylaşımı ilgili tüm bilgileri kapsayacak (çapı,formu vb.) 2.Çapında,formunda ve fiziksel durumundaki değişiklilerin tehlike değerlendirmesini etkileyip etkilemediği belirlenecek 3. Tehlike değerlendirilmesinde tüm mevcut bilgiler dikkate alınacak 4.Nanomalzemelerin testinde kullanılan dozölçümü ve örnek hazırlanmasının uygunluğuna özel önem verilmeli 5.Sınıflandırma durum bazında yapılmalı 6.CLP Tüzüğüne göre sınıflandırılan nanomalzemeler bu Tüzüğe göre etiketlenmeli ve ambalajlanmalı.

15 5- Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama(CLP) Tüzüğü CLP Ücretler Tüzüğü

16 6- Gümrüklerde REACH Uygunluk Kontrolü 1.Önkayıt Sertifikası 2.Komisyon ve Üye Ülkelerin Görüşü

17 7- REACH Ek IV ve V Rehber Dokümanı 1.Rehber Dokümanın Hazırlanışı 2.Hidrojenlenmiş Tollow - Ek IV REACH Başlık II, V ve VI ‘den muaf diğer doymuş yağlar neden muaf değil ? 3. Hidrojenleme yöntemi ile doyurulmuş yağların Ek V kapsamına alınması?

18 8- Piyasa Gözetimi Tüzüğü ve REACH 1.765/2008/EC sayılı Akreditasyon ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Tüzüğü (AMS) 2008 yılında yürürlüğe girdi ve 1 Ocak 2010 yılında uygulanacak 2. Hızlı Bilgi Sistemi (RAPEX) kurulacak 3. Üye ülkeler 1 Ocak 2010 tarihine kadar Piyasa Gözetimi Programını hazırlayıp Komisyona sunacak

19 TEŞEKKÜRLER


"T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ANKARA 10 Kasım 2009 CARACAL 3.Yetkili Merciler Toplantısı 12-13 Ekim 2009 Brüksel Haydar HAZER- Eylem Özlem NALBANTOĞLU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları