Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNUNUN UYGULANMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNUNUN UYGULANMASI"— Sunum transkripti:

1 5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNUNUN UYGULANMASI
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nvi 5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNUNUN UYGULANMASI SUAT KÜÇÜK Daire Başkanı ANTALYA

2 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi SUNU PLANI 1- Evlat Edinme 2- İdari Para Cezası Uygulanması 3- Rumi Tarihlerin Miladiye Çevrilmesi 4- Ad 5- Dul Olarak Evlenen Kadının Döneceği Hane 6- Ölüm Araştırması Sonucu Kaydın Açılması 7- Mirasın Reddi 8- Nüfus Cüzdanı İşlemleri 9- Avukat Ve Stajyer Avukatın Nüfus Kayıt Talebi Sayın Müsteşarım, Genel Müdürlüğümüze Hoş Geldiniz. Şahsım ve Genel Müdürlüğümüz çalışanlarımız adına saygılarımı arz ederiz. 1

3 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi EVLAT EDİNME Sayın Müsteşarım, Genel Müdürlüğümüze Hoş Geldiniz. Şahsım ve Genel Müdürlüğümüz çalışanlarımız adına saygılarımı arz ederiz. 2

4 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 314 üncü maddesinde eşlerin birlikte evlat edinmesi halinde küçüklerin nüfus kütüklerine ana ve baba adı olarak evlat edinen eşlerin adlarının yazılacağı hususu düzenlenmiştir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu tek başına evlat edinme halinde ise çocuğun nüfus kaydında ana veya baba adı olarak kendi adının yazılabileceği veya yazılamayacağına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Sayın Müsteşarım, Genel Müdürlüğümüze Hoş Geldiniz. Şahsım ve Genel Müdürlüğümüz çalışanlarımız adına saygılarımı arz ederiz. 3

5 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi Ancak, “Küçüklerin Evlat Edinmesinde Aracılık Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Tüzük”te yer alan “Evlat edinme kararının verilmesinden sonraki hak ve yükümlülükler” başlığı altındaki 20 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında geçen “Eşler tarafından birlikte evlât edinilen ve ayırt etme gücüne sahip olmayan küçüklerin nüfus kaydına, ana ve baba adı olarak evlât edinen eşlerin adları yazılır. Tek başına evlât edinilmesi halinde de aynı yöntem uygulanır. Kişinin evlat edinmesi halinde de aynı koşulun geçerli olduğu” öngörülmüştür. Bu kapsamda Tüzüğün söz konusu maddesi iptal edilmediği sürece buna göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle; MERNİS uygulama yazılımında da bu yönde değişiklik yapılmıştır. 4

6 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASI Sayın Müsteşarım, Genel Müdürlüğümüze Hoş Geldiniz. Şahsım ve Genel Müdürlüğümüz çalışanlarımız adına saygılarımı arz ederiz. 5

7 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 68 inci maddesinin 3 fıkrasının a bendinde “Her türlü doğal afet, gasp, hırsızlık, yangın ve terör nedeniyle nüfus ve aile cüzdanlarının kaybedilmesi, nüfus olaylarının bildirim yükümlülüğünün yerine getirilememesi hallerinde, idari para cezası uygulanmayacağı” öngörülmüştür. Kolluk kuvvetlerince düzenlenen Müşteki İfade Tutanağı, Müracaat Tutanağı, Şikayetçi İfade Tutanağı ve Mağdur İfade Tutanağında gasp, hırsızlık gibi ifadelerin yer alması durumunda idari para cezası uygulanmayacaktır. Sayın Müsteşarım, Genel Müdürlüğümüze Hoş Geldiniz. Şahsım ve Genel Müdürlüğümüz çalışanlarımız adına saygılarımı arz ederiz. 6

8 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi Nüfus cüzdanları düzenlenirken; veriliş nedenlerinin doğum, yeniden kayıt, yenileme, değiştirme veya kayıp olarak, doğru bir şekilde yazılması ve idari para cezası uygulamalarında da kişinin beyanına göre işlem yapılması mevzuat gereğidir. tarihinden bu yana yapılan değerlendirmeler sonucunda idari para cezası uygulamalarında vatandaşın nüfus cüzdanının çalındığına ya da gasp edildiğine dair belge alması yolunda bazı nüfus müdürlüğü personelince vatandaşın emniyet birimlerine yönlendirildiği tespit edilmiştir Sayın Müsteşarım, Genel Müdürlüğümüze Hoş Geldiniz. Şahsım ve Genel Müdürlüğümüz çalışanlarımız adına saygılarımı arz ederiz. 7

9 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesinde “Bir resmî belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.”, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde de “İdare, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacağı hususunda başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi için gerekli tedbirleri alır.” hükümleri yer almıştır. Sayın Müsteşarım, Genel Müdürlüğümüze Hoş Geldiniz. Şahsım ve Genel Müdürlüğümüz çalışanlarımız adına saygılarımı arz ederiz. 8

10 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi Nüfus cüzdanının çalındığına ya da gasp edildiğine dair nüfus müdürlüklerince yönlendirme yapıldığının tespit edilmesi halinde ilgili memur ve sıralı amirleri hakkında soruşturma açılması ve bu konuda bir yönlendirmenin yapıldığının emniyet birimlerince tespit edilmesi halinde ise durumdan ilgili kaymakamlık veya valiliklerin bilgilendirilmesi yolunda valiliklere talimat verilmiştir. Sayın Müsteşarım, Genel Müdürlüğümüze Hoş Geldiniz. Şahsım ve Genel Müdürlüğümüz çalışanlarımız adına saygılarımı arz ederiz. 9

11 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğünden alınan tarih ve 3756 sayılı yazısında da; idari para cezasının mahkeme yazı işleri müdürlerinin, karar ve işlemlerinin kesinleşmesi veya düzenlenmesinden yani yargısal faaliyetinin tamamlanıp hakimin dosya da elini çekmesinden itibaren belli bir süre içinde yerine getirmeleri gereken bildirim yükümlülüğüne uymadığı gerekçesiyle verildiği bu itibarla Kanunun Anayasaya aykırı olmadığı değerlendirildiği belirtilmektedir. 10

12 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi Adalet Bakanlığının tarih ve sayılı yazısında; nüfus davalarına ilişkin Hukuk Mahkemelerince verilen kararların tebliğinden itibaren yasal süresi içerisinde temyiz edilmediği takdirde sürenin bitimini takip eden ilk iş gününde kesinleştiği, bu bakımından onama şerhinin hakim ve mahkeme personeli tarafından kararın altına şerh verilmesi işlemi, usulü bir işlem olduğundan şerhin verildiği tarihin esas alınmaması, idari para cezası süresinin hesaplanmasında mahkeme kararının kesinleştiği tarihin esas alınması gerektiği belirtilmiştir. Sayın Müsteşarım, Genel Müdürlüğümüze Hoş Geldiniz. Şahsım ve Genel Müdürlüğümüz çalışanlarımız adına saygılarımı arz ederiz. 11

13 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi Bu değerlendirmeler ışığında 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 68 nci maddesi ve Kanunun Uygulanmasına İlişkin yönelik yayımlanan genelgelerde de mevzuata aykırı bir durum bulunmamaktadır. Ancak, Yazı işleri müdürlerinin bu yöndeki mağduriyetlerinin giderilmesi için Adalet Bakanlığı ile ortak bir çalışma yapılacaktır. Ayrıca mahkeme kararlarının kesinleşmesinden sonra 10 gün içinde bildirilme süresi 30 güne çıkartılması konusunda bir kanun tasarı taslağı hazırlanmıştır. Sayın Müsteşarım, Genel Müdürlüğümüze Hoş Geldiniz. Şahsım ve Genel Müdürlüğümüz çalışanlarımız adına saygılarımı arz ederiz. 12

14 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi tarih ve 2007/11 no’lu genelgemizde “5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 inci maddesinin üçüncü bendinde ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan 442 Seri No’lu Tahsilat Genel Tebliğine göre; ekonomik durumları düzgün olmayanlar için yapılacak taksitlendirme ve idari yaptırım kararlarının kesinleşmesinden önce peşin ödeme yapmak isteyen kişilerin ödemeleri muhasebe birimlerince tahsil edilecektir.Bu nedenle de; nüfus müdürlüklerince idari para cezası işlemlerinde sadece indirimsiz ödeme seçeneğinin kullanılacağı” belirtilmektedir. Sayın Müsteşarım, Genel Müdürlüğümüze Hoş Geldiniz. Şahsım ve Genel Müdürlüğümüz çalışanlarımız adına saygılarımı arz ederiz. 13

15 RUMİ TARİHLERİN MİLADİYE ÇEVRİLMESİ
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nvi RUMİ TARİHLERİN MİLADİYE ÇEVRİLMESİ Genel Müdürlüğümüze Hoş Geldiniz. Şahsım ve Genel Müdürlüğümüz çalışanlarımız adına saygılarımı arz ederiz. 14

16 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi 26. Kanuni evvel 1341 tarihli ve 698 sayılı Kanunla 1. Kanun 1925 tarihinden itibaren Rumi tarih uygulamasına son verilmiştir. Genel Müdürlüğümüzce 5490 sayılı Kanununun 39 uncu maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanılarak Rumi tarihler Miladi tarihe çevrilmiştir. Genel Müdürlüğümüze Hoş Geldiniz. Şahsım ve Genel Müdürlüğümüz çalışanlarımız adına saygılarımı arz ederiz. 15

17 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi Nüfus kütüklerinde bu tarihten sonra da tescil edilmiş Rumi doğum tarihleri yer almaktadır. Bu tarihlerin Miladiye çevrilme işlemi Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmiştir. Nüfus kütüklerinde açık kaydı olupta ayı ve günü bulunmayan kayıt bulunmamaktadır. Ancak nüfus kütüklerinde Rumi ve Hicri olarak yazılmış 460 doğum tarihinin yanlışlığı nedeniyle Miladi yıla çevrilmesi işlemi gerçekleştirilememiştir. Bu amaçla doğum tarihlerinde gerekli düzeltmenin yapılması için 15 no’lu liste ilçe nüfus müdürlüklerine gönderilmiştir. Genel Müdürlüğümüze Hoş Geldiniz. Şahsım ve Genel Müdürlüğümüz çalışanlarımız adına saygılarımı arz ederiz. 16

18 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi AD Genel Müdürlüğümüze Hoş Geldiniz. Şahsım ve Genel Müdürlüğümüz çalışanlarımız adına saygılarımı arz ederiz. 17

19 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda ad ile ilgili bir hükme yer verilmemiş olup, bu konuda 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaktadır. Ayrıca, Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu kapsamında ülkemizin de taraf olduğu “Ad ve Soyadlarının Nüfus Kütüklerine Yazılış Şekline İlişkin (XIV No’lu) Sözleşme” bulunmaktadır. Genel Müdürlüğümüze Hoş Geldiniz. Şahsım ve Genel Müdürlüğümüz çalışanlarımız adına saygılarımı arz ederiz. 18

20 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi Söz konusu sözleşmenin 2 nci maddesinde “Bir Àkit Devlet makamı tarafından, bir nüfus kütüğüne, bir kayıt düşülmesi gerektiği takdirde ve bu amaçla, ad ve soyadları bu belgenin düzenleneceği dil alfabesiyle yazılmış nüfus kayıt örneği veya bir başka belge ibraz edilmiş ise, bu ad ve soyadları harfiyen, değiştirilmeksizin ve tercüme edilmeksizin kayda geçirilir. Bu ad ve soyadlarında bulunan ayrıca harf işaretleri de, belgenin düzenleneceği dil alfabesinde bu işaretler olmasa dahi, aynen yazılacağı.” öngörülmüştür. Sözleşmeye Almanya, Avusturya, Belçika, Yunanistan, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda taraftır. 19

21 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi Yazılışları bir, anlamları ve okunuşları ayrı olan kelimeleri ayırt etmek, nispet i’sinin belirtme durumu ve iyelik ekiyle karışmasını önlemek ve Arapça ve Farsçadan dilimize giren birtakım kelime ve eklerle özel adlarda bulunan ince g , k ünsüzlerinden sonra gelen a ve u ünlüleri üzerine “ ^ ” konmaktadır. a , u ve i ünlüleri dışında “ ^ ” kullanılmamaktadır. Bu nedenle konulacak adlarda a , u ve i dışında “ ^ ” kesinlikle kullanılmamaktadır. 20

22 DUL OLARAK EVLENEN KADININ DÖNECEĞİ HANE
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nvi DUL OLARAK EVLENEN KADININ DÖNECEĞİ HANE 21

23 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 173 üncü maddesi “Boşanma hâlinde kadın, evlenme ile kazandığı kişisel durumunu korur; ancak, evlenmeden önceki soyadını yeniden alır. Eğer kadın evlenmeden önce dul idiyse hâkimden bekârlık soyadını taşımasına izin verilmesini isteyebilir. Kadının, boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu ve bunun kocaya bir zarar vermeyeceği ispatlanırsa, istemi üzerine hâkim, kocasının soyadını taşımasına izin verir. Koca, koşulların değişmesi hâlinde bu iznin kaldırılmasını isteyebilir.” hükmündedir. 22

24 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 59/2 nci maddesi “Dul olarak evlenen kadının boşanması durumunda, bekârlık soyadını taşımasına mahkemece izin verilmiş ise kadın bekârlık soyadını alarak bekârlık hanesindeki nüfus kaydı açılır.” hükmündedir. 2525 sayılı Soyadı Nizamnamesinin 18 inci maddesi “Evlenen dul, evlendiği günden itibaren yeni kocasının soyadını alır ve eski kocasının soyadına bir daha dönemez.”; 19 uncu maddesi (Değişik: 25/3/ /14848 K.) “Boşanma halinde kadın, evlenmeden önceki soyadını yeniden alır. Ancak hakim boşandığı kocasının soyadını taşımasına izin vermiş ise boşandığı kocasının soyadını taşımaya devam eder.” 23

25 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi Dul olarak evlenip boşanan kadın hakkında sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 59/2 nci maddesi çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir. 24

26 ÖLÜM ARAŞTIRMASI SONUCU KAYDIN AÇILMASI
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nvi ÖLÜM ARAŞTIRMASI SONUCU KAYDIN AÇILMASI Genel Müdürlüğümüze Hoş Geldiniz. Şahsım ve Genel Müdürlüğümüz çalışanlarımız adına saygılarımı arz ederiz. 25

27 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi Bilindiği gibi; 10 Temmuz 2008 tarihinde sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ile Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin üçüncü fıkrası değiştirilmiştir Genel Müdürlüğümüze Hoş Geldiniz. Şahsım ve Genel Müdürlüğümüz çalışanlarımız adına saygılarımı arz ederiz. 26

28 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi Değiştirilen üçüncü fıkra ile “Bildirim sırasında herhangi bir belge verilemediği takdirde; ölünün hısımlarının ve ölüm olayını bilenlerin kimlikleri ile yerleşim yeri adresleri tespit edilir. Belgeler bir yazı ekinde güvenlik makamlarına mülkî idare amirliği aracılığı ile gönderilerek ilgili kişinin ölümünün araştırılması istenir. Elektronik ortamda tutulan kütüklere ölüm araştırması yapıldığı açıklamasında bulunulur. Araştırma sonuçlanıncaya kadar kayıt üzerinde işlem yapılamaz. Kişinin öldüğünün tespit edilmesi halinde ölüm olayı aile kütüğüne tescil edilir. Hakkında araştırma yapılan kişinin sağ olduğunun anlaşılması halinde ise yapılan açıklama silinir.” hükmü getirilmiştir. Genel Müdürlüğümüze Hoş Geldiniz. Şahsım ve Genel Müdürlüğümüz çalışanlarımız adına saygılarımı arz ederiz. 27

29 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi Söz konusu düzenlemeye paralel olarak MERNİS Uygulama Yazılımında modül değişikliği yapılmıştır. Modüle “ Ölüm Araştırılması Yapılan Kişinin Kaydının İşlem Yapılamaz Hale Getirilmesi” ve “Ölüm Araştırması İçin İşlem Yapılamaz Hale Getirilen Kaydın Tekrar Açılması” butonları konulmuştur Genel Müdürlüğümüze Hoş Geldiniz. Şahsım ve Genel Müdürlüğümüz çalışanlarımız adına saygılarımı arz ederiz. 28

30 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi İlgilinin bizzat müracaatının mümkün olmadığı durumlarda, kişi vesayet altında ise vesayet organları, (vesayet daireleri ile vasi ve kayyımlar) birinci derece yakınları, resmi vekili ya da yerleşim yeri muhtarından birinin yazılı beyanı esas alınarak kayıtta yer alan açıklamanın silinmesi sağlanacaktır. Açıklama silinmeden önce kişinin sistemde yerleşim yeri adresinin bulunup bulunmadığı sorgulanacak, yerleşim yeri adresi eksikliği var ise usulüne göre bu eksiklik giderilecektir. Daha sonra da “Ölüm Araştırması İçin İşlem Yapılamaz Hale Getirilen Kaydın Tekrar Açılması” butonu kullanılmak suretiyle yapılan açıklama silinerek kayıt açık hale getirilecektir. 29

31 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi MİRASIN REDDİ Genel Müdürlüğümüze Hoş Geldiniz. Şahsım ve Genel Müdürlüğümüz çalışanlarımız adına saygılarımı arz ederiz. 30

32 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi Bilindiği üzere; 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun “Reddin şekli” kenar başlığını taşıyan 609 uncu maddesinde; “Mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılır. Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekir. Sulh hakimi, sözlü veya yazılı ret beyanını bir tutanakla tespit eder. Süresi içinde yapılmış olan ret beyanı, mirasın açıldığı yerin sulh mahkemesince özel kütüğüne yazılır ve reddeden mirasçı isterse kendisine reddi gösteren bir belge verilir. Tutanağın ve kütüğün nasıl tutulacağı tüzükle düzenlenir.” Hükmüne yer verilmiştir. Genel Müdürlüğümüze Hoş Geldiniz. Şahsım ve Genel Müdürlüğümüz çalışanlarımız adına saygılarımı arz ederiz. 31

33 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi Anılan Tüzük uyarınca tutulacak defterler ile özel kütük, dosyalar, tutanaklar ve diğer evraka ilişkin hususları düzenlemek amacıyla Tüzüğün 57 nci maddesinin (a) bendi uyarınca hazırlanan ve 23/09/2004 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük Kapsamında Tutulacak Defterler, Özel Kütük, Dosyalar, Tutanaklar ve Diğer Evrakın Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 16 ncı maddesi “Tereke işlerine bakan sulh hukuk mahkemesince tutulması gereken kütük” kenar başlığını taşımakta olup, mirasın mirasçılar tarafından reddedilmesi halinde bu beyanın mirası ret kütüğüne işleneceği açıkça belirtilmiştir. Genel Müdürlüğümüze Hoş Geldiniz. Şahsım ve Genel Müdürlüğümüz çalışanlarımız adına saygılarımı arz ederiz. 32

34 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi Yukarıda değinilen hükümlerden de açıkça anlaşılacağı üzere, mirasın reddine ilişkin beyanın, tereke işlerine bakan sulh hukuk mahkemesince tutulması gereken mirası ret kütüğüne işlenmesi gerektiği şüphesizdir. Genel Müdürlüğümüze Hoş Geldiniz. Şahsım ve Genel Müdürlüğümüz çalışanlarımız adına saygılarımı arz ederiz. 33

35 NÜFUS CÜZDANI İŞLEMLERİ
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nvi NÜFUS CÜZDANI İŞLEMLERİ 34

36 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 48 nci maddesinin dördüncü fıkrası “Yerleşim yeri adresi, kişilerin diğer adreslerinde kendilerine hizmet verilmesini engellemez; diğer adreslerin kayıtlarda bulunmaması bu adreslere hizmet verilmemesi sonucunu doğurmaz.” hükmünü öngörmektedir. Bu kapsamda yurt dışında yaşayan vatandaşlara diğer adreslerinden alacakları nüfus cüzdanı talep belgesine göre nüfus cüzdanı düzenlenmesinde sakınca bulunmamaktadır. Sayın Müsteşarım, Genel Müdürlüğümüze Hoş Geldiniz. Şahsım ve Genel Müdürlüğümüz çalışanlarımız adına saygılarımı arz ederiz. 35

37 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 68 nci maddesinde üçüncü fıkrası “Her türlü doğal afet, gasp, hırsızlık, yangın ve terör nedeniyle nüfus ve aile cüzdanlarının kaybedilmesi hallerinde idari para cezaları uygulanmaz.” hükmünü öngörmektedir. Bu kapsamda müşteki ifade tutanağı, şikayetçi ifade tutanağı, mağdur ifade tutanağı veya müracaat tutanağında gasp, hırsızlık gibi kaybın nedeninin açıklandığı ibarelerin bulunması durumunda idari para cezası uygulanmamaktadır. Sayın Müsteşarım, Genel Müdürlüğümüze Hoş Geldiniz. Şahsım ve Genel Müdürlüğümüz çalışanlarımız adına saygılarımı arz ederiz. 36

38 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi Yurt dışında düzenlenen cüzdanlara ilişkin bilgiler ay süresinde Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Bakanlığımıza bildirilmektedir. Bu nedenle vatandaşların bu tür taleplerinde sistemde cüzdanın düzenlendiğine ilişkin bilgiler görülmediğinden, talep halinde nüfus cüzdanı kayıp nedeniyle düzenlenecektir. Aksi halde ilgili nüfus cüzdanını bulunduğu yer dış temsilciliğinden alacaktır. Sayın Müsteşarım, Genel Müdürlüğümüze Hoş Geldiniz. Şahsım ve Genel Müdürlüğümüz çalışanlarımız adına saygılarımı arz ederiz. 37

39 AVUKAT VE STAJYER AVUKATIN NÜFUS KAYIT TALEBİ
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nvi AVUKAT VE STAJYER AVUKATIN NÜFUS KAYIT TALEBİ 38

40 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi Avukatların kendi sorumlulukları altındaki stajyerlerin ve sekreterlerin Avukatlık Kanununa göre avukat adına nüfus müdürlüklerinden nüfus kayıt örneği talebinde bulunmaktadırlar. Genel Müdürlüğümüze Hoş Geldiniz. Şahsım ve Genel Müdürlüğümüz çalışanlarımız adına saygılarımı arz ederiz. 39

41 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi 5490 sayılı Nüfus Kanununun 9 uncu maddesi “Nüfus kayıtları ve bu kayıtların tutulmasına dayanak olan belgeler gizlidir. Bunlar, yetkili ve sorumlu memurlar ile teftiş ve denetim yetkisi olanlar dışında kimse tarafından görülüp incelenemez. Mahkemeler bu hükmün dışındadır.”, 44 üncü maddesi “Nüfus kayıt örneklerini; Bakanlık, dış temsilcilikler, asker alma işlemleri için Milli Savunma Bakanlığı, adlî makamlar, adlî işlemlerle sınırlı olmak üzere kolluk kuruluşları, evlenme işlemleri için evlendirme işlemini yapmaya yetkili olanlar, ölüm işlemleri için resmî sağlık kuruluşları, kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler,nüfus müdürlüklerinden doğrudan almaya yetkilidirler.” hükmü amirdir. Genel Müdürlüğümüze Hoş Geldiniz. Şahsım ve Genel Müdürlüğümüz çalışanlarımız adına saygılarımı arz ederiz. 40

42 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi Bilgi Edinme Kanununun 21 inci maddesi “Kişinin izin verdiği hâller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında, açıklanması hâlinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, meslekî ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır. Kamu yararının gerektirdiği hâllerde, kişisel bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluşlar tarafından, ilgili kişiye en az yedi gün önceden haber verilerek yazılı rızası alınmak koşuluyla açıklanabilir.” şeklinde düzenlenmiştir. Genel Müdürlüğümüze Hoş Geldiniz. Şahsım ve Genel Müdürlüğümüz çalışanlarımız adına saygılarımı arz ederiz. 41

43 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi Konu ile ilgili olarak YÖK Başkanlığının aracılığı ile Danıştay’dan talebi üzerine Danıştay 1. Dairesinin gün ve E: 2002/26, K: 2002/52 sayılı kararında da ; “Bu hükümlere göre avukatlar, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde çözümlenmesi, hukuk kurallarının tam olarak adalet ve hakkaniyete uygun biçimde uygulanması amacıyla görevlerini yerine getirirlerken maddede sayılan mercilere kendilerine yardımcı olma zorunluluğu getirilmiştir. Genel Müdürlüğümüze Hoş Geldiniz. Şahsım ve Genel Müdürlüğümüz çalışanlarımız adına saygılarımı arz ederiz. 42

44 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi Buradaki yardımcı olma zorunluluğu avukatlık görevinin yerine getirilmesiyle sınırlıdır. Ayrıca bu kurumlara kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunma yükümlülüğü de getirilmiştir.” görüşü ile Danıştay, açık ve anlaşılır bir biçimde özel kanunlardaki hükümlere atıfta bulunmuş, vurgu yapmıştır. Yukarıda zikredilen mevzuat hükümleri ve Danıştay Kararı birlikte değerlendirildiğinde, nüfus kayıt örneklerinin 5490 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde sayılan kişiler dışında kimseye verilemeyeceği, avukatın sahip olduğu vekaletin stajyer ve sekreteri için geçerli olamayacağı, ancak vekaletname getiren kişilere bu kayıt örneklerinin verilebileceği değerlendirilmektedir. Genel Müdürlüğümüze Hoş Geldiniz. Şahsım ve Genel Müdürlüğümüz çalışanlarımız adına saygılarımı arz ederiz. 43


"5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNUNUN UYGULANMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları