Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

26 Kasım 2010, İnönü Üniversitesi Prof. Dr. Nebahat SARI Bologna Uzmanı YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMLERİNİN ULUSLARARASILAŞMASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "26 Kasım 2010, İnönü Üniversitesi Prof. Dr. Nebahat SARI Bologna Uzmanı YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMLERİNİN ULUSLARARASILAŞMASI."— Sunum transkripti:

1 26 Kasım 2010, İnönü Üniversitesi Prof. Dr. Nebahat SARI Bologna Uzmanı YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMLERİNİN ULUSLARARASILAŞMASI

2 İÇERİK  Uluslararasılaşma Kavramı  Bologna Süreci Kavramı  Bologna Sürecinin Tarihsel Gelişimi  AKTS ve DE Etiketleri  Genel Sekreterler ve ÖİD Başkanları

3 ULUSLARARASILAŞMA Bir üniversitenin amaçlarına ve eğitim, araştırma ve toplum hizmeti etkinliklerine uluslararası ve kültürlerarası boyut entegre etmesi sürecidir. Bu doğrultudaki sistematik ve sürdürülebilir çabalardır.

4 HAREKETLİLİK VE KÜRESELLİK Küresel olarak bir marka olmayı başaran (Oxford ve Cambridge gibi), Öğrencilerine global bir yarış için hazırlandığı bir ortam sağlayabilen, Disiplinlerarası çalışmaların ön plana çıkabildiği, ulusal ve uluslararası projelerin yürütülebildiği bir ortamı olan, Araştırma gruplarının oluşturulduğu, Çok kültürlü bir ortamın sağlandığı (farklı ülkelerden öğrencileri olan) Uluslararası akademik personelin çalıştığı Uluslar arası danışmanlıklar yapabilen ve mezunları büyük firmalarda iş bulabilen Ulusal ve uluslararası boyutta ziyaretçi sayısı yüksek üniversiteler küresel oyuncu olabilirler …. Prof. Eric Thomas, Rektör, University of Bristol, UK

5 ULUSLARARASILAŞMA BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA ULUSLARASILAŞMA EĞİTİMDE ULUSLARASILAŞMA

6 EĞİTİMDE ULUSLARARASILAŞMA ULUS ÖTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI ULUS ÖTESİ ÖĞRENCİLER HAREKETLİLİK EĞİTİM-ÖĞRETİM SİSTEMİNİN VE MALZEMELERİNİN ULUSLARARASILAŞMASI

7 ULUS ÖTESİ ÖĞRENCİLER Dünyada 2.5 milyon üniversite öğrencisi, kendi ülkesi dışındaki bir üniversitede öğrenimini sürdürmektedir. ABD, yabancı öğrenciler için en çekici ülkedir. Avrupa Ülkelerinde en fazla yabancı öğrenci İsviçre (%18.0), İngiltere (%15.0), Almanya (%12.4), Fransa (%11.5) ve Hollanda (%8.7)’da bulunmaktadır.

8 Türkiye üniversitelerindeki yabancı öğrenci sayısı 18.158 iken, yurt dışında öğrenim gören Türk öğrenci sayısı 50.000 civarındadır. ÜniversiteToplam OkuyanYeni Kayıt Anadolu Ü.2.421221 İstanbul Ü.2.060520 Ortadoğu Teknik Ü.1.240263 Marmara Ü.1.196235 Ankara Ü.1.165233 TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER

9 KÜRESEL REKABET

10 YABANCI ÖĞRENCİ ÜLKE SEÇERKEN NELERİ GÖZETİR? Eğitim Kalitesi ve Değeri Yakın Olma Yakınlık Duyma Makul Eğitim Ücreti ve Yaşama Maliyeti Öğrenilecek Dilin Değeri Vize, Oturma İzni vb. Kolaylığı

11 Eğitim Kalitesi ve Akreditasyon Uluslararası Tanınırlığı Olan Bir Diploma İngilizce Programlar ve İngilizce Seçmeli Dersler İngilizce WEB Sayfası Tanıtım ve Bilgilendirme Makul Eğitim Ücretleri ve Burs Olanakları Uluslararası Öğrenci Ofisi Uluslararası Öğrenci Evi Uluslararası Öğrencilere Uygun Türkçe Öğrenme Olanakları ………. ÜNİVERSİTEYİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEKİCİ KILMA

12 BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA ULUSLARARASILAŞMA AVRUPA ÇERÇEVE PROJELERİ TÜBİTAK AVRUPA İKİLİ VE ÇOKLU İŞBİRLİĞİ PROGRAMLARI (COST, ESF, BOSPHORUS, CNRS, DFG, BAS vb.) SUNY, INRA, CIRAD, RDA ve diğer ortak projeler

13 AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI Avrupa Birliği’nde çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin desteklendiği başlıca Topluluk Programı’dır. İlki 1984 yılında başlayan Çerçeve Programları (ÇP) çok yıllık programlar olup, kapsamı ve programa ayrılan bütçe miktarı her bir programda artış göstermektedir. Çerçeve Programları’nın başlıca amaçları arasında, Avrupa’nın bilimsel ve teknolojik temelinin güçlendirilmesi, endüstriyel rekabetin desteklenmesi ve ülkeler arası işbirliğinin teşvik edilmesi sayılabilir. AB’nin Mart 2000’de yapılan Zirve Toplantısı’nda belirtilen ve Lizbon Stratejisi olarak adlandırılan strateji kapsamında ise, AB’nin "dünyanın en dinamik rekabetçi bilgi temelli ekonomisi" olması hedeflenmiştir. Bütünleştirilmiş bir Avrupa Araştırma Alanı oluşturmayı hedefleyen ve 2002-2006 döneminde yürürlükte olan 6. Çerçeve Programı (6.ÇP) ve 2007-2013 yıllarında yürürlükte olacak 7. Çerçeve Programı (7.ÇP) AB’nin bu hedefe ulaşması amacıyla şekillendirilmiştir.

14 Uluslararası Üniversiteler Birliği (IAU) Yükseköğretimde uluslararasılaşmaya yönelik olarak çalışmalar yürütmekte olup, bu alandaki deneyimini paylaşmak üzere Internationalization Strategies Advisory Service (ISAS- Uluslararasılaşma Stratejileri Danışma Servisi) adı altında bir danışmanlık programı başlatmıştır. Bu danışmanlık programı yoluyla, Birliğin üyesi olsun olmasın bütün yükseköğretim kurumlarına uluslararası hedeflerine ulaşmalarında ve kurumsal düzeyde uluslararasılaşma stratejilerini geliştirmelerinde destek hizmeti verilmesi amaçlanmaktadır.

15 BOLOGNA SÜRECİ Yükseköğretim sistemimizin uluslararasılaşması için fırsat….

16 BOLOGNA VE SÜREÇ Süreç: Aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay veya hareketler dizisi

17 BOLOGNA SÜRECİ  Bologna Süreci’nin temelleri 1998 yılında Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere Eğitim Bakanlarının Sorbonne’da gerçekleştirdikleri toplantı sonunda yayımlanan Sorbonne Bildirisi ile atılmıştır.  2010 yılına (2012) kadar Avrupa Yükseköğretim Alanı yaratmayı hedefleyen bir Avrupa reform sürecidir.  Süreç, tamamen her ülkenin özgür iradeleri ile katıldıkları bir oluşumdur ve ülkeler Bologna Süreci’nin öngördüğü hedefleri kabul edip etmeme hakkına sahiptirler.  Avrupa Yükseköğretim Alanında gerçekleşmesi arzulanmayan tek şey, üye ülkelerin eğitim sistemlerinin tek tip yükseköğretim sistemi haline getirilmesidir.

18 BOLOGNA KAPSAMINDAKİ ÜLKELER 19 Haziran 1999 (29 ülke) AvusturyaMacaristanPortekiz BelçikaİzlandaRomanya BulgaristanİtalyaSlovak Cumhuriyeti Çek CumhuriyetiLetonyaSlovenya DanimarkaLitvanyaİspanya EstonyaLüksemburgİsveç FinlandiyaMaltaİsviçre FransaHollandaİngiltere AlmanyaNorveçİrlanda YunanistanPolonya 19 Mayıs 2001 Prag Bakanlar Konferansı (+4=33 ülke) HırvatistanLihtenştayn Kıbrıs Türkiye 19 Eylül 2003 Berlin Bakanlar Konferansı (+7=40 ülke) ArnavutlukRusya FederasyonuAndora Sırbistan-KaradağBosna-HersekMakedonya Vatikan Cumhuriyeti 18-19 Mayıs 2005 Bergen Bakanlar Konferansı (+5=45 ülke) ErmenistanAzerbaycanGürcistan MoldovaUkrayna 2007 Londra Bakanlar Konferansı (+1=46) Karadağ 11-12 Mart 2010 Budapeşte ve Viyana Bakanlar Konferansı (+1=47) Kazakistan

19 18.12.2014 19 Bologna Sürecinde Mevcut Durum

20 Salamanca Convention Göteborg Student Convention Graz Convention 2010’da EHEA’nın tamamlanması 2010 Avusturya-Macaristan 2012 Bükreş

21 BOLOGNA SÜRECİNİN ÖĞRETİM ELEMANLARI AÇISINDAN ÖNEMİ  Ders programı oluşturma ve güncelleme kolaylığı,  Ders içeriklerinin ulusal ve uluslararası düzeyde daha kolay anlaşılması ve tanınması,  Öğrenci merkezli eğitim sonucu daha bilinçli ve aktif öğrenci gruplarıyla ders işleme,  Farklı ülke ve üniversitelerde kısa süreli çalışma, ortak proje ve bilimsel araştırma fırsatı  ……..

22 BOLOGNA SÜRECİNİN ÖĞRENCİLER AÇISINDAN ÖNEMİ  Öğrenci merkezli eğitimden dolayı, eğitim hayatına daha aktif katılım,  Eğitim programları ve dersleri daha bilinçli seçme,  Öğrencilerin seçtikleri ders ve programları tamamladıklarında hangi yeterliliklere sahip olacaklarını önceden bilmeleri,  Ders kredileri, öğrenci iş yükü esaslı hesaplandığı için, ders dışındaki faaliyetlerin teşviki,  Tüm yükseköğretim kurumlarında uygulanan kalite güvencesi sayesinde, kurumlar arasında kalite farkı azalacağından, fırsat eşitliğinin geliştirilmesi,  Yeterlilikler ve kalite güvencesiyle oluşturulan programlardan mezun olan öğrencilerin istihdam olanaklarının artması,  DE ve AKTS gibi tanınma araçları sayesinde alınan eğitimin yurtdışında tanınması,  Hareketliliğin teşviki. ……..

23 18.12.2014 23 - Özgüven - Farklı ülkeler ve farklı kültürlerle tanışma - Bilgi ve tecrübe değişimi HAREKETLİLİK (DEĞİŞİM)

24 L'ULg, seule université belge à détenir les labels européens ECTS et Diploma Supplement Détentrice du Label ECTS et du Label DS, l'Université de Liège devient la seule université belge à posséder ces deux prestigieuses récompenses européennes et accède au club très restreint des 13 universités européennes (sur plus de 4000 institutions d'enseignement supérieur) distinguées par la Commission européenne pour l'excellence de ses pratiques en matière d'enseignement supérieur. Cet événement témoigne de la volonté de l'ULg d'une part de miser sur une internationalisation effective, d'autre part d'assurer une visibilité européenne à ses diplômés.

25 DE ve AKTS Etiketi Başvuruları 2009 Başvuruları 7 Üniversite DE Etiketi almıştır.  Bilkent Üniversitesi  Ege Üniversitesi  Gebze Üniversitesi  KTÜ  ODTÜ  Sabancı Üniversitesi  Sakarya Üniversitesi 2010 Başvuruları DE Etiketi Anadolu Üniversitesi İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Marmara Üniversitesi AKTS Etiketi Karadeniz Teknik Üniversitesi Sakarya Üniversitesi

26 Çok değerli akademik, idari ve teknik personelimiz, sevgili öğrenciler... Bugün bizler için çok önemli bir gün. 55 yıllık köklü geçmişiyle bir çok ilki başarmış olan Üniversitemiz, bugün itibariyle bu ilklerine yeni bir ilk daha eklemenin haklı gururunu yaşamaktadır. Üstelik bu ilk, diğerlerinden çok daha önemli. Karadeniz Teknik Üniversitesi, tüm Avrupa genelinde 31 farklı ülkeden bu yıl yapılan AKTS etiket başvuru çalışmalarında başarılı bulunarak etiket ile ödüllendirilen beş Avrupa üniversitesinden biri olmuştur. Üniversitemiz, Sakarya Üniversitesi ile birlikte bu ödülü kazanan ilk TÜRK ÜNİVERSİTESİDİR. Şu ana kadar (23 üniversitesi geçen yıldan olmak üzere) toplam 29 üniversitenin sahip olduğu bu AKTS Etiketi Ödülü için ne kadar gururlansak azdır. Ödüle giden yol hiç de kolay değildi. Herbirinizin ne kadar zaman harcadığının bilinci içindeyiz. Çalışmalarınızın sonuç olarak olumlu olması ve ödül ile taçlandırılması çok önemli. Bu vesile ile, yapmış olduğunuz tüm katkıdan dolayı sizlere teşekkür eder, ödülümüzün tüm ülkemize hayırlı olması dileklerimle saygılar sunarım. Prof.Dr. İbrahim ÖZEN Rektör Karadeniz Teknik Üniversitesi

27 Rektörümüz Ödül Almak İçin Belçika’ya Gitti Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Avrupa düzeyinde sadece 5 üniversitenin layık görüldüğü AKTS Etiketi Mükemmellik ödülü 5 Ekim 2010 Salı günü Belçika’nın Antwerp şehrinde Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenecek büyük bir törenle üniversitemize verilecek. Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, Üniversitemizin de kazandığı bu ödülü almak üzere 4 Ekim 2010 Pazartesi günü Belçika’ya gidecek. Üniversitelerin ders, ders içerikleri ve ders kredileri ile çağdaş eğitim sistemlerinin öngördüğü öğrenci ve öğrenme merkezli eğitimin yapılandırılması ve AB düzeyinde tanınması anlamına gelen AKTS Etiketi Mükemmellik Ödülü AB Erasmus programı kapsamında AB yükseköğretim standartlarının öngördüğü uygulamaları en iyi şekilde yerine getiren üniversitelere verilen en büyük ve en prestijli ödül olma özelliğini taşıyor. Sakarya Üniversitesi

28 2011 Yılı Etiket Başvuruları İçin Avrupa Komisyonunca İlan Edilen Takvim Eylül 2010: AKTS/DE 2011 etiketleri için başvuru formları hazır 15 Mayıs 2011: 2011 başvurusu için son tarih Mayıs/Haziran 2011: Ulusal ajanslar ve Bologna Uzmanlarınca etiketlerin seçilmesi ve görüş verilmesi 20 Haziran 2011: Seçilmiş başvuruların EACEA’ya gönderilmesi için son tarih Temmuz ya da Eylül 2011: Etiket başvurularının Avrupa Komisyonunca değerlendirilmesi ve seçim Kasım veya Aralık 2011: 2011 seçim sonuçlarının yayınlanması

29  BEK üyesi  Diplomalar ve diploma ekleri  Kredi dönüşümleri  Uluslararası öğrenciler  Akreditasyon  Uluslarararası akademik personel  Yabancı öğrenci ve öğretim elemanları için konaklama ve oturma izni konuları  Sosyal boyut  Kültürel boyut  Bilimsel araştırmalar  Dil eğitimi için planlama  Web sayfası güncelleme  ……………………….. Genel Sekreter Öğrenci İşleri Daire Başkanı 7/10/1983 TARİH VE 124 NO’LU KHK

30 http://bologna.yok.gov.tr http://bologna.gov.tr www.ehea.info Projenin ülkemizdeki; Akademik Organizasyonu için Yükseköğretim Kurulu’na, Finansal Destekleri için Avrupa Komisyonu’na Finansal Organizasyonu için Ulusal Ajans’a Ofis destekleri için YÖK Uluslararası İlişkiler Birimi’ne Teşekkür Ederiz.


"26 Kasım 2010, İnönü Üniversitesi Prof. Dr. Nebahat SARI Bologna Uzmanı YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMLERİNİN ULUSLARARASILAŞMASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları