Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VERTİGO Vücudun denge sistemlerinden yanlış uyaranlar gelmesi, veya doğru uyaranların yanlış algılanmasıyla ortaya çıkan dengesizlik halidir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VERTİGO Vücudun denge sistemlerinden yanlış uyaranlar gelmesi, veya doğru uyaranların yanlış algılanmasıyla ortaya çıkan dengesizlik halidir."— Sunum transkripti:

1 VERTİGO Vücudun denge sistemlerinden yanlış uyaranlar gelmesi, veya doğru uyaranların yanlış algılanmasıyla ortaya çıkan dengesizlik halidir.

2 SPATIAL DISORIENTATION Uçucunun dünya yüzeyine göre pozisyonunu, hareketini ve davranışlarını tam ve bilinçli olarak tayin edememesi durumudur.

3 UÇUCU VERTİGOSU Uçuş esnasında meydana gelen dönme hissi olarak tanımlanabilen bir illüzyondur. Uçucular dönme hissi olsun olmasın, spatial disorientation’un tüm formlarını uçucu vertigosu olarak adlandırırlar.

4 DENGE ORGANLARI

5 VESTİBÜLER SİSTEM l Yarım daire kanalları l Asıl vestibül (Utrikul ve sakkul) l Kohlea (İşitme ile ilgilidir)

6 VESTİBÜLER SİSTEM

7 VESTİBÜLER SİSTEM FİZYOLOJİSİ l Yarım daire kanalları Angular akselerasyondan etkilenir l Asıl vestibül (Utrikul ve sakkul) Lineer akselerasyondan etkilenir

8

9

10 VESTİBÜLER SİSTEMİN MEYDANA GETİRDİĞİ HİS YANILMALARI l Graveyard spin ve spirali l Lean hissi l Korioliz illüzyon l Okulogravik illüzyon l Okulogyral illüzyon l Alternobarik illüzyon

11 GRAVEYARD SPİN Viril sırasında, bir süre sonra pilotun dönüş hissi azalmaya başlar. Çıkış işlemleri sonucu viril durduğunda, yarım daire kanallarındaki denge hali bozularak aksi yöne hareket başlar ve pilot diğer taraftan virile girdiği hissiyle uçağı aynı yönden tekrar virile sokar.

12 GRAVEYARD SPİRAL Spinden tek farkı uçağın havada tutunuyor olmasıdır.

13 GRAVEYARD SPIN

14 YATIŞ HİSSİ Leans, vestibüler yanılmaların en çok karşılaşılanıdır. MULDER KANUNU: Yarım daire kanallarının algılama eşiğinin saniyede 2,5 derece olduğunu ifade eder.

15 KORİOLİS İLLÜZYON Yarım daire kanalları sabit bir angular hıza dengelendiğinde yapılan baş hareketleri sonucunda oluşan his yanılmasıdır.

16 KORİOLİS İLLÜZYON

17 SOMATOGRAVİK İLLÜZYON Inertia (eylemsizlik) kuvveti ile yerçekimi kuvvetinin bileşkesi sonucunda, otolit organın vücut durumunu yanlış algılaması olayıdır.

18 OKULOGYRAL İLLÜZYON Bir şahıs ve bir cisim birlikte bir angular harekete sahip olduklarında, şahsın gözü önündeki objelerin ters yönde hareket ediyormuş gibi görünmesidir.

19 ALTERNOBARİK İLLÜZYON Çeşitli nedenlerle (ÜSYE. vs.) kapalı olan östaki kanalının uçuşta basınç değişikliğine bağlı olarak aniden açılmasıyla ortaya çıkan his yanılmalarıdır.

20 GÖZÜN MEYDANA GETİRDİĞİ HİS YANILMALARI l Yer ve gökyüzü referanslarının karıştırılması l Meyilli teşekkül etmiş bulut ve araziler l İzafi hareket l Yıldızlara fiks olma l Büyülenme l Otokinezis l Coğrafik disoryentasyon

21 YER - GÖKYÜZÜ REFERANSLARININ KARIŞTIRILMASI Yeryüzü ve gökyüzü ışıklarının karıştırılması veya deniz üstünde uçuşlarda ufuk hattının belirlenememesi halinde oluşan his yanılmasıdır.

22 YER - GÖKYÜZÜ REFERANSLARININ KARIŞTIRILMASI

23 MEYİLLİ TEŞEKKÜL ETMİŞ BULUTLAR VE ARAZİLER Meyilli oluşmuş bulut veya dağ yamaçları üzerinde görerek şartlarda yapılan uçuşlarda, kanatları gayri ihtiyari olarak buluta veya araziye paralel tutma isteği sonunda uçağa yatış verilmesiyle oluşan his yanılmalarıdır.

24 MEYİLLİ TEŞEKKÜL ETMİŞ BULUTLAR VE ARAZİLER

25 İZAFİ HAREKET Gece kol uçuşlarında, liderin ışığının numaraya doğru hareket ediyor gibi görünmesi halidir. Kolda tutunmayı güçleştirir.

26 YILDIZLARA FİKS OLMA Gece kol kalkışlarında numaranın frenleri geç bırakması sonucu, parlak bir yıldızı lider zannederek ona doğru gitmeye çalışmasıdır.

27 BÜYÜLENME Hedef büyülenmesi veya self imposed stresler nedeniyle olan kısa süreli bütün his algılarının durması şeklinde olabilir.

28 OTOKİNEZİS Karanlıkta sabit bir ışığa 8-10 saniye bakıldığında, ışığın aşağı - yukarı, sağa - sola hareket ediyormuş gibi görülmesidir.

29 DERİN DUYU SİSTEMİ

30

31 COĞRAFİK DİSORYANTASYON Pilotun bulutlu havada veya kıraç arazi üzerinde uçarken, rüzgar vb. nedenlerle hakiki rotasından ayrılarak kaybolmasıdır.

32 VERTİGO’YU ÖNLEMEK VE ÜSTESİNDEN GELMEK l Telkin l Alet uçuşuna geç l Aletlere itimat et l Başını arkaya yasla l Düz ve ufki uçuşa geç l Kumandayı devret l Uçağı terket


"VERTİGO Vücudun denge sistemlerinden yanlış uyaranlar gelmesi, veya doğru uyaranların yanlış algılanmasıyla ortaya çıkan dengesizlik halidir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları