Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İki Çakıl Taşı ile ilgili bir hikaye Çin’den fotoğraflarla anlatılmıştır A Story About Two Pebbles Over Photos of China !

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İki Çakıl Taşı ile ilgili bir hikaye Çin’den fotoğraflarla anlatılmıştır A Story About Two Pebbles Over Photos of China !"— Sunum transkripti:

1

2 İki Çakıl Taşı ile ilgili bir hikaye Çin’den fotoğraflarla anlatılmıştır A Story About Two Pebbles Over Photos of China !

3 The difference between logical thoughts and “lateral” thoughts. Mantıksal düşünce ve ”Fevri" düşünce arasındaki fark

4 There was once in a small village a farmer who owed an important sum of money due to be repaid to a very ugly old man. Birzamanlar küçük bir köyde bir çitci yaşlı ve çirkin bir adama geri ödenmek üzere yüklü bir miktar para borcu vardı

5 The farmer had a very pretty daughter that the old lender was sweet on, the lender proposed a deal: Çiftcinin çok güzel bir kızı vardı.Alacaklı yaşlı adam ondan çok hoşlanıyordu bu yüzden çiftciye bir teklif yaptı

6 He said he would annul the debt if he could marry his daughter Eğer kızı ile evlenmesine müsade ederse borçlarını ödemiş kabul edecekti

7 .Both the farmer and his daughter were horrified about this proposition Bu öneri karşısında çiftci ve kızı dehşete düşdü.

8 So, the old lender suggested hazard should determine the outcome of his proposition. Onun üzre alacaklı borcun ödenmesiiçin zorlu yeni bir öneride bulundu.

9 He told them he would put two pebbles one black and one white in an empty money bag, Onlara biri siyah biri beyaz iki çakıl taşını ayrı ayrı beyaz torbalara koyacağını söyledi.

10 And, the daughter would pick, without looking … Ve kızı bakmadan torbalardan birini seçecek.

11 One of the two pebbles. İki çakıltaşı’ndan biri

12 1) If she picks a black one, she must marry me And the debt to her father is eliminated….. Eğer siyah çakıltaşını seçerse kızı kendisi ile muhakkak evlenecek ve babasının borcu silinecek

13 2) If she picks the white pebble, she doesn’t have to marry me and the debt is also eliminated Eğer beyaz çakıltaşını seçerse,kız evlenme zorunda olmayacak ve babasının borcu yine silinecek.

14 3) If she refuses to pick a pebble, her father will go to jail Eğer kız çakıltaşı şecme önerisini reddederse babası hapse girecek.

15 While speaking, the old lender leaned forward and picked up two pebbles. Konuşma sırasında yaşlı Alacaklı adam eğilir ve iki çakıltaşı alır.

16 As he was picking them up, the daughter with a sharp eye… Adam taşları alırken kız keskin gözleri ile

17 Noticed he had picked up two black pebbles and put them in the money bag Adamın iki siyah taş aldığını ve para kesesine koyduğunu fark eder

18 But, she said nothing. Fakat hiçbir şey hissettirmez.

19 The old lender asked the daughter to pick a pebble out of the bag Y Yaşlı alacaklı kıza torbadaki taşlardan birini saçmesini söyler.

20 This discussion was taking place on the road in front of the farmer’s house and the road was paved with pebbles Bu tartışma çiftcinin evinin önünde çakıl taşları ile dolu avluda oluyordu

21 Imagine for an instant what you would have done. Bir an düşünün o an nasıl davranırsınız

22 What would you have suggested the daughter to do? Kızın nasıl bir tavır alabilmesi için düşünceleriniz ne olur

23 If we analyse the situation, there are 3 possibilities : Durumu gözlersek üç ihtimal var

24 1) The daughter refuses to pick a pebble 1) Kız çakıltaşı seçmeyi red eder

25 2) The daughter picks out both pebbles revealing the old lender cheated 2) Kız iki taşı birden seçip,aşlı alacaklının niyetini meydana çıkarır

26 3) The daughter picks out a black pebble and sacrifices herself by marrying the old « coot » and saves her father from imprisonment 3) Kız sıyah taşın birini seçer ve kwendini yaşlı dazlak adama kurban eder ve babasının hapisde yatmasına mani olur.

27 Take a moment to reflect on this situation Bir dakika bekle ve bu durumu hakkında reaksiyon ver

28

29 This story means to illustrate a point….. Bu hikaye size bir noktayı önemsetir

30 The difference between logical thought and so called “lateral”thought. Bu mantıklı yavaş düşünce ile Fevri ani diyebileceğimiz düşünce arasındaki fark tır

31 The daughter’s dilemma cannot be resolved equitable manner Kızın bulunduğu ikilem dengeli bir şekilde çözülemez.

32 By traditional logic Geleneksel Mantık ile

33 Think of the consequences of each of the three possible options. Üç olasılıklı seçeneklerin her birinin sonuçlarını düşünün.

34 So, what would you have done ? Evet, düşünün siz ne yapardınız

35 Here is what the young woman did : Genç kızın ne yaptığını izleyelim.

36

37

38

39

40 She plunged her hand in the bag picked a pebble and, clumsily, dropped it on the ground O elini torbaya daldırdı çakıl taşının birini avuçladı sakarlık yapmış gibi yerdeki çakıl taşlarının içine düşürdü.

41 before it could be determined wheter it was black or white, it mixed with other pebbles on the ground Öyle mahir davrandıki yere düşen taşın ne renk olduğu fark edilemedi.

42 Ah ! Gosh! I sure am clumsy, said the young woman…. Aman tanrım. Nekadar beceriksizim diye tepki verdi,Genç kadın

43 But no matter: if I remove the other pebble from the bag …. Mesele değil Bende diğer çakıltaşı keseden alırım....

44 We will know which pebble I had picked first dont you think? Böylece keseden ilk aldığım taşın rengini kolayca anlarız

45

46

47 . The old lender didn’t dare announce his cheating, …. Yaşlı alacaklı hile yaptığını açıklamaya cesaret edemedi.....

48 The young woman transformed a seemingly impossible situation Genç kız halledilmesi zor bir durum yarattı

49 Into a very advantageous ending ! Kendini avantajlı bir duruma getirdi

50

51

52 Moral of the story: Hikaye den alınacak ders

53 A solution exists for most problems Meselelerin çoğu için bir çözüm yolu vardır

54 It’s just that we don’t always know how to examine every angles of the situation Biz daima meseleleri farklı açıdan gözlemlemeyi bilmiyoruz

55 M ay 2011 be full of positive thoughts and wise decisions! 2011 in pozitif düşünce ve sağ duyulu kararlar yılı olması dileği ile

56

57

58

59

60

61 Son İyi Günler The End Have a nice day


"İki Çakıl Taşı ile ilgili bir hikaye Çin’den fotoğraflarla anlatılmıştır A Story About Two Pebbles Over Photos of China !" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları