Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KIBRIS 4-6 NİSAN 2014 1 FARMAMORFOZ ECZACILIKTA DEĞİŞİM ULUSAL HASTANE VE KURUM ECZACILARI KONGRESİ 3-6 NİSAN 2014 KIBRIS DEKANLAR ÇALIŞTAYI VE PANELİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KIBRIS 4-6 NİSAN 2014 1 FARMAMORFOZ ECZACILIKTA DEĞİŞİM ULUSAL HASTANE VE KURUM ECZACILARI KONGRESİ 3-6 NİSAN 2014 KIBRIS DEKANLAR ÇALIŞTAYI VE PANELİ."— Sunum transkripti:

1 KIBRIS 4-6 NİSAN 2014 1 FARMAMORFOZ ECZACILIKTA DEĞİŞİM ULUSAL HASTANE VE KURUM ECZACILARI KONGRESİ 3-6 NİSAN 2014 KIBRIS DEKANLAR ÇALIŞTAYI VE PANELİ

2 KONU 2 ECZACILIK EĞİTİMİNDE REVİZYON: LİSANS EĞİTİMİ MESLEĞİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VERİYOR MU?

3 Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Programı 3 Mezuniyet için alınması gereken kredi : 211 kredi

4 4 Temel Bilimler Alanında Verilen Dersler ve Kredileri Sağlık Bilimleri İçin Matematik 3 Sağlık Bilimleri İçin Fizik 3 Genel Kimya 3 İngilizce 6 Biyoistatistik 3 Bilgisayar kullanımı 2

5 Kimya Alanında Verilen Dersler ve Kredileri 5 Analitik Kimya 6 Organik kimya 6 Farmasötik kimya 10 İlaç analizi 2 Metabolizma 2

6 6 Tıp Alanında Verilen Dersler ve Kredileri Anatomi 4 Fizyoloji 3 Biyokimya 3 Patofizyoloji 2 İmmünoloji 2 Farmakoloji 10 Klinik Eczacılık 4 Klinik Eczacılık Uygulamaları 8 Farmakoterapi 2 Toksikoloji 4 Klinik Toksikoloji 2 Klinik Biyokimya 2

7 Farmakognozi Alanında Verilen Dersler ve Kredileri 7 Farmasötik Botanik 4 Farmakognozi 8 Fitoterapi 3

8 Farmasötik Teknoloji Alanında Verilen Dersler ve Kredileri 8 Farmasötik Teknoloji I 4 Farmasötik Teknoloji II 4 Biyofarmasötik 2 Yeni İlaç Taşıyıcı Sistemler 2 Farmasötik Biyoteknoloji 2 İlaçta Kalite Yöntemi 2 Farmakokinetik 2 Kozmetoloji 4

9 Sosyal Eczacılık alanında verilen dersler ve saatleri 9 Eczacılığa Giriş 2 İletişim Becerileri 2 Eczacılık İşletmeciliği 2 Farmakoekonomi ve Epidomiyoloji 2 Eczacılık Yönetmelikleri 2 Eczacılık Tarihi ve Deontoloji 2 Davranış Bilimleri 2 Alan Dışı Seçmeli 2 Halk Sağlığı 2 İlk Yardım 2 Beslenme 2 Koruyucu Sağlık 2

10 DİĞER 10 Literatür tarama 2 Seçmeli dersler 10 Mezuniyet projesi 10 Stajlar 22

11 Rektörlük dersleri 11 TKL Türk dili 4 HUM Uygarlık tarihi 6 HTR inkilap tarihi 6

12 YÜ Eczacılık Fakültesi Ders Kredi Dağılımı 12

13 13

14 ANKET ÇALIŞMASI 2006-2011 arasında Yeditepe Üniversitesi Eczacılık fakültesinden mezun mezun 311 eczacının 109’ unun ankete katılımı ile gerçekleşmiştir. 14 Anketin yapım yılı: 2012 Anket: çevirim içi survey monkey aracılığı ile tamamlanmış anket soruları e- mail ile gönderilmiştir. Katılımcıların: 68 Bayan 41 Bay

15 15

16 Yapılan iş eğitim ilişkisi ( Kat. %17 si eğitimin%80-90 arasında iş hayatına yansımış) 16

17 17

18 ” 18

19 19

20 Programa ilave edilmesi istenen dersler 20 Business and Economi Finance Pharmacy Management and Patient Comminacation Marketing and Regulatory

21 21

22 Alanlarına göre ayırdığımız derslerin toplam kredi içinde % sonuçları 22 Temel Bilimler Alanında Verilen Dersler ve Kredileri : 20 %9.47 Kimya Alanında Verilen Dersler ve Kredileri:26 %12.32 Tıp Alanında Verilen Dersler ve Kredileri: 46 %21.8 Farmakognozi Alanında Verilen Dersler ve Kredileri:15 %7.10 Farmasötik Teknoloji Alanında Verilen Dersler ve Kredileri:22 %10.4 Sosyal Eczacılık alanında verilen dersler ve saatleri: 24 D İĞ ER:42 %19.9 Rektörlük dersleri: 16 %7.58

23 23

24 TEŞEKKÜR 24 Sibel Gürbüz Naci Sarp Doğan Yrd. Doç Dr. Nazlı Şencan

25 PHAR 212 Farmasötik Kimya I 25 Farmasötik Kimyaya giri ş Biyolojik aktiviteyle ili ş kili ilaçların fizikokimyasal özellikleri Reseptör ve ilaç reseptör etkile ş meleri Farmakolojik aktiviteyle ilgili yapısal özellikler İ laç tasarımının teorisi İ laç metabolizması Kemoterapötik ilaçlar Antibiyotikler ve sentetik antibakteriyeller

26 26 Sentetik antimikrobiyeller Antiparasitik ilaçlar Antiviral ajanlar ve proteaz inhibitörleri Antifungal ilaçlar Kanser ve kanser kemoterapisi

27 PHAR 311 Farmasötik Kimya II 27 Parasempatik sisteme etkili İ laçlar Sempatik sisteme etkili İ laçlar Psikoterapötik İ laçlar Opioitler Lokal ve genel anastezik İ laçlar Kalp yetmezli ğ i ve anginopektoris tedavisinde kullanılan ilaçlar

28 28 Antiaritmik İ laçlar Diüretikler Kolesterol dü ş ürücü ajanlar Antiplatelet ilaçlar Kan pıhtıla ş masını önleyen ilaçlar İ mmün siteme etkili ilaçlar Non streroidal antiinflammatuvar ilaçlar Antihistaminik ve Antiülser İ laçlar

29 ÖRNEK SINAV SORULARI 29 A long distance truck driver comes into the pharmacy complaing of his seasonal allergies. He asked you to recommend an agent that will act as antihistaminic (antiallergic) but that will not cause drowsiness. Notice that he regularly takes TUMS (an antiacid manufactured by GlaxoSmithKline) for indigestion due to the bad food that he eats while on the road i) Consider the structural features of Zyrtec and Tavist. In which compartment stomach (pH=1) or intestine (pH= 6 to 7) will each of these two drugs be best absorbed. Assumption: pKa (tertiary amine) = 9.5, pKa (carboxylic acid) = 3.0 ii) TUMS neutralizes stomach acid to pH 3.5. Based on your answer to question i, determine wheather the truck driver will get the full antihistaminic effect if he takes his antihistamine at the same time that he takes his TUMS. (15 pts) Kaynak:W. Foye, Principle of Medicinal Chemistry 7th. edition

30 30 ) The conversion of 3-hydroxy-3-methyl glutaryl CoA (HMG CoA) to mevalonic acid is especially important because this step is primary control site for …………….. biosynthesis. j) ………………………… is the disease affecting the coronary arteries, which supply oxygenated blood from the left ventricle to all heart tissues including the ventricles themselves? k) The gastric mucosa produces 2-3 L of gastric juice per/day, this secretory process occurs via.............................. that exchanges hydronium ion (H3O+) with uptake of a potassium ion. l) For the treatment of................................... infection,combination antimicrobial regimes appear to be more effective than single agents. Recently some antibiotics and proton pomp inhibitors were used. n) …………. ………is the only NSAIA that covalently modifies by acetylating Ser-530 of COX-1 and Ser- 516 of COX-2. However,............................... is 10-100 times more potent agonist COX-1 than COX-2. o) H1 and H2 receptors are ……………….type receptors.

31 31 Write the IUPAC names for the given compounds and predict a pharmacological activity for each compound


"KIBRIS 4-6 NİSAN 2014 1 FARMAMORFOZ ECZACILIKTA DEĞİŞİM ULUSAL HASTANE VE KURUM ECZACILARI KONGRESİ 3-6 NİSAN 2014 KIBRIS DEKANLAR ÇALIŞTAYI VE PANELİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları