Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ATILIM ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ @ Ocak 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ATILIM ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ @ Ocak 2014."— Sunum transkripti:

1 ATILIM ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ @ Ocak 2014

2 GENEL TANITIM

3 Kuruluş Yılı: 1997 İlk Mezun Verme Yılı: 2002 Şimdiye Kadar Verilen Mezun Sayısı: 202

4 Yıllara Göre Lisans Programı Mezun Sayıları
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 12 10 16 14 8 20 34 17 21 24 Toplam 202 mezun verilmiştir.* * Ocak 2014

5 Mezunların Durumları Ülkemizin güzide kurumlarında çalışan ve
kendi işlerinde başarılı mezunlarımız var… Hazine Müsteşarlığı Uzmanları İş Bankası Teftiş Kurulu Müfettişleri Akademisyenler Bakanlıklarda ve çeşitli kamu kurumlarında uzmanlar Çeşitli Bankalarda ve Finans kesiminde Uzmanlar Savunma Sanayi (Aselsan, TAI) çalışanları Kendi işlerinde çalışan/girişimci mezunlarımız Ve diğerleri

6 Akademik Kadro Prof. Dr. Sinan Sönmez Prof. Dr. Doğan Cansızlar
Prof. Dr. Mustafa İsmihan (Bölüm Başkanı) Yrd. Doç. Dr. Özgür Bor Yrd. Doç. Dr. Seyit Mümin Cilasun Yrd. Doç. Dr. Mehmet Gürsan Şenalp Yrd. Doç. Dr. Belgi Turan Yrd. Doç. Dr. Nil Demet Güngör Öğr. Gör. Dr. Esra Şengör Şenalp Araş. Gör. Bülent Temel Araş. Gör. Duygu Canbek

7 BÖLÜMÜN SUNDUĞU PROGRAMLAR
Lisans Programları İngilizce İktisat Bölümü: 1997 – 1998 Güz Döneminde açılmıştır. Türkçe İktisat Bölümü: 2008 – 2009 Güz Döneminde açılmıştır. Uygulamalı İktisat Yüksek Lisans Programı 2007 – 2008 Güz Döneminde açılmıştır. Politik Ekonomi Doktora Programı – 2010 Güz Döneminde açılmıştır. Toplam Öğrenci Sayısı: 130* * Ocak 2014

8 EĞİTİM-ÖĞRETİM

9 ÖĞRENCİ SAYILARI* Toplam Öğrenci Sayısı: 130
Lisans Öğrenci Sayısı : 99 (İngilizce İktisat+Türkçe İktisat) Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı: 10 Doktora Programı Öğrenci Sayısı: 21 * Ocak 2014

10 2012 Yılı Öğrenci Memnuniyet Anketi (YÖDEK)
İngilizce İktisat Bölümü Türkçe İktisat Bölümü Üniversite Geneli Atılım Üniversitesi’nde bulunmaktan genel olarak ne derece memnunsunuz? 80.4% 84.2% 76.8% Üniversitemizde Eğitim-Öğretim ile ilgili hizmetlerden ne derece memnunsunuz? 84.8% 86.8% 83.9% Üniversitemizdeki akademik kalite, ders içeriklerinden ne derece memnunsunuz? 82.6% 94.7% 85.4% Üniversitemizdeki öğrenci-öğretim elemanı etkileşim ve iletişiminden ne derece memnunsunuz? 82.2% 92.3% 79.5% Üniversitemizdeki öğrenim birimleri ile olan sosyal, insani ilişkilerden ne derece memnunsunuz? 81.0% 74.4% 10

11 PROGRAMLARIN ÖZELLİKLERİ

12 Lisans Programları Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü, öğrencilere genel olarak sosyal bilimler, özel olarak da iktisat için gerekli teorik temeli ve çözümleme araçlarını kazandırmak amacıyla lisans derecesini içeren Türkçe ve İngilizce olmak üzere zengin iki program sunmaktadır. Lisans programları esas itibarıyla öğrencilerin analitik düşünme yeteneklerini geliştirmeye yönelik olarak tasarlanmıştır. Bu amaçla ilk üç yılda ağırlıklı olarak temel iktisat, temel istatistik dersleri ile temel matematik ve ekonometri yöntemleri verilmektedir. Dördüncü yılda öğrencilere seçmeli ders olanağı tanınmakta ve böylece bilgilerini derinleştirme ve teorik bilgileri uygulama olanağı sunulmaktadır.

13 FARKLILIKLAR Farklı iktisadi düşünce okullarının birarada lisans müfredatında sunulması da diğer üniversitelerin bölümleri arasından bölümü öne çıkarıcı bir nitelik katmaktadır. Seçmeli derslerle öğrencilerin ilgi duydukları alanlara yönelmeleri sağlanmaktadır. Lisans programlarında İktisatta Pratik Eğitim I ve İktisatta Pratik Eğitim II (Econ 429 ve Econ 430) dersleri başarılı öğrencilerin öğrenci asistanlığı yapmasına olanak sağlamıştır. Bu dersler kapsamında başarılı öğrenciler 1. ve 2. sınıfların bazı temel bölüm derslerinin soru çözme saatlerinde ders anlatarak aktif görev almaktadır. Bu sayede başarılı öğrencilerin özgüvenleri ve akademik deneyimleri artmaktadır. Rivier Üniversitesi ile ortak ders: INT 402 – International Political Economy

14 Staj ve Yurtdışı Olanakları
Fakültemiz bünyesinde staj yapmak öğrenciler açısından bir zorunluluktur. Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü olarak öğrencilerimiz gerek kamu kuruluşlarında gerekse özel şirketlerde etkin bir şekilde staj yapmak üzere tercihlerine göre yönlendirilmekte ve desteklenmektedirler. İktisat Bölümü öğrencileri çalışmalarının bir kısmını A.B.D. Ve, Erasmus kapsamında, Avrupa’daki çeşitli üniversitelerde gerçekleştirebilmektelerdir. Bölümün Rivier Üniversitesi (A.B.D.), Wright State Üniversitesi (A.B.D.), Warsaw School of Computer Science (Polonya), Warsaw Management Academy (Polonya), College of Logistics (Çek Cumhuriyeti), Higher Vocational School (Çek Cumhuriyeti), Presov Üniversitesi (Slovakya), Brasov Transilvanya Üniversitesi (Romanya) ile eğitim işbirliği anlaşmaları bulunmaktadır.

15 Yüksek Lisans Programı
İktisat Bölümü’nün Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yürüttüğü Uygulamalı İktisat Yüksek Lisans Programı öğrencilerin iktisat konusunda uzmanlaşmalarını sağladığı gibi ulusal ve uluslararası düzeyde istihdam olanaklarını artırmaktadır. Uygulamalı İktisat Yüksek Lisans Programı, Politik Ekonomi Doktora Programı’nın altyapısını da oluşturmaktadır.

16 akademik yılının Güz döneminde İktisat Bölümü’nün sorumluluğunda ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nün de katkısıyla açılan Politik Ekonomi Doktora Programı (PEDP), Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün sunduğu ilk doktora programıdır. PEDP, disiplinler arası niteliği ile, bu alanda Türkiye’deki ilk ve tek doktora programı olma özelliğine sahiptir.

17 Sonuç olarak: Politik Ekonomi Doktora Programı,
PEDP, akademik yılından itibaren nitelikli öğrencilerin dikkatini çekmeyi başarmış ve Harvard, Sussex ve ODTÜ gibi dünyanın ve Türkiye’nin seçkin üniversitelerinin mezunları tarafından tercih edilmiştir. Sonuç olarak: Politik Ekonomi Doktora Programı, Atılım Üniversitesi için sosyal bilimler açısından bir prestij programı olma özelliği taşıyarak, üniversitemizin bu alanda tanıtımına ve araştırma potansiyeline önemli bir katkı sunmaktadır.

18 FAALİYETLER Bölümümüz, bünyesinde kurumsal hale gelen seminerleri, konferansları, panel ve söyleşileri ile güncel ve teorik konularda sürekli olarak görüş ve değerlendirme üreten bir birim olarak fark yaratabilmek iddiasındadır.

19 Son Beş Yılda Bölümümüzün Düzenlediği Konferanslar
Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler ve Türkiye’ye yansımaları – Mayıs 2013 (IMF Türkiye Temsilcisi Mark Lewis) Türkiye Ekonomisinde Güncel Konular – Mart 2013 Türkiye'de Ralli ve Kriz Ortamında Finansal Piyasalarda Yatırım – Mayıs 2012 Avrupa Borç Krizi ve Türkiye Yansımaları – Nisan 2012 Cari Açık Nereye Kadar? – Aralık 2011 Genel Seçimlere Doğru Ekonomide Sorunlar ve Olanaklar – Aralık 2010

20 Cumhuriyet Ekonomisinin İnşasında Mustafa Kemal’in Önderliği – Ekim 2010
Küresel Ekonomik Kriz ve Gelecek – Aralık 2009 Dünya Ekonomisi ve Türkiye: Nasıl Bir Gelecek? – Nisan 2009 Türkiye – IMF İlişkileri – Mart 2009 Makro Ekonomik Dengeler Temelinde Türkiye Ekonomisi – Aralık 2008

21 Bölümümüzde Düzenlediğimiz Seminerlerden Seçmeler
"Changing Forms and Strategies of State Intervention at Different Localities in Istanbul" Özlem Çelik - Sheffield University 13 Aralık 2013 "Off-the Steady State Equilibrium in the Classical Convergence Analysis" Doç. Dr. Aykut Lenger - Ege Üniversitesi 5 Aralık 2013 "Finansal Yenilikleri Anlama" Yrd. Doç. Dr. Hasan Cömert - ODTÜ  29 Kasım 2013 "Türkiye’de İslamcı ve İslam Kökenli Partilerin Siyasi Performanslarının Modellenmesi" Prof. Dr. Ali Akarca - Ilinois Üniversitesi-Chicago İktisat Bölümü 25 Haziran 2013

22 "Ulaştırma Sektöründe Hizmetler Ticareti: Şirket Seviyeli Bir Veri Analizi”
Doç. Dr. Nergiz Dinçer - TED Üniversitesi Ekonomi Bölümü 24 Mayıs 2013 “Financial Constraints and International Trade Patterns” Yrd. Doç. Dr. Türkmen Göksel - Ankara Üniversitesi İktisat Bölümü  17 Mayıs 2013 “Ekonomik Bütünleşme Aşamaları ve Avrupa Para Birliği" Dr. Evrim İmer-Ertunga - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 3 Mayıs 2013 "Sanayi Üretim Endeksinin Ampirik Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme" Dr. Hasan Murat Ertuğrul - Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 26 Nisan 2013

23 "New Lessons from an Old Strategy: Import Substitution, Productivity and Competitiveness"
Doç. Dr. Yılmaz Kılıçaslan - Anadolu Üniversitesi 19 Nisan 2013 "Toplumsal Sınıflar ve Makro Dengenin Sınıfsal Yorumu“ Prof. Dr. Ahmet Haşim Köse - Ankara Universitesi 5 Nisan 2013 "Is Search Intensity Countercyclical?"  Dr. Semih Tümen - T.C. Merkez Bankası 29 Mart 2013 "Bias Reduction in Nonlinear and Dynamic Panels in the Presence of Cross-Section Dependence with a GARCH Panel Application"  Yrd. Doç. Dr. Cavit Pakel - Bilkent Üniversitesi 22 Mart 2013 "Incumbency Advantage in Markets with Network Externalities" Fatma Büşra Günay - North Carolina Üniversitesi-Chapel Hill 22 Şubat 2013

24 "Does Longer Compulsory Schooling Equalize Educational Attainment for Disadvantaged Groups?" Doç. Dr. Murat Kırdar - ODTÜ İktisat Bölümü 28 Aralık 2012 "Boru Hattı Oyununda Büyük Güçler ve Türkiye"   Dr. Cenk Pala - E.ON Türkiye Enerji A.Ş. İş Geliştirme Sorumlusu 27 Aralık 2012 "R&D Activities of Multinational Companies in Emerging Economies: Analyzing the Turkish Case" Prof. Dr. Erkan Erdil – ODTÜ İktisat 18 Mayıs 2012 "Mortality, Fertility and Human Capital Investment: Evidence from Immunization Prograam in India" Dr. Belgi Turan – Houston Üniversitesi 11 Mayıs 2012

25 "A Romerian Contribution to the Empirics of Economic Growth"
Doç. Dr. Hakan Yetkiner – İzmir Ekonomi Üniversitesi İktisat Bölümü Dr. Bahar Bayraktar Sağlam – Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü 4 Mayıs 2012 "Futbolda Rekabet Dengesi ile Uluslararası Performans Arasında Bir İlişki Var mı?" Yrd. Doç. Dr. Şenay Açıkgöz – Gazi Üniversitesi Ekonometri Bölümü 20 Nisan 2012 “Geçiş Ekonomilerinde KOBİlerin Durumu: Kırgızistan Örneği” Dr. Nigar Rafatov 13 Nisan 2012 “Türk Bankacılık Sektörünün Rekabet Yapısı” Doç.Dr. Ozan Eruygur - Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü 06 Nisan 2012 "When Harry Met DVD and the Hollywood Ten" Öykü Ünal 9 March 2012

26 ATILIM EKONOMİ TOPLULUĞU (AET)
Öğrencilerimizin bölüm eğitim faaliyetleri dışında sosyalleştikleri, inisiyatif aldıkları, organizasyon becerilerini geliştirdikleri, üniversite dışı önemli bağlantılar ve ilişkiler kurdukları bir platform olarak Atılım Ekonomi Topluluğu (AET), bölümümüzün akademik hedeflerini tamamlayıcı çok önemli bir işlevi yerine getirmektedir.

27 Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü ve iktisada ilgi duyan Atılım Üniversitesi öğrencilerinin birbirlerini tanımalarına, birbirleriyle kaynaşmalarına ve sağlam ilişkiler kurmalarına yardımcı olmak, üyeler arasında ortak bir kültür anlayışına ve iktisadi düşünebilme yetisine sahip bireyler olmalarına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş olan öğrenci topluluğudur. Atılım Ekonomi Topluluğu çeşitli etkinlikler düzenleyerek İktisat Bölümü ve İşletme Fakültesi öğrencilerini bir araya getirmektedir. Facebook ve Twitter üzerinden üyeleriyle iletişim halindedir.

28

29 ARAŞTIRMALAR, PROJELER VE YAYINLAR

30 Yayın Performansı: Özet
İktisat Bölümü (Öğretim Elemanlarının Yayınları: ) Bilimsel Kitap ve Kitap Bölümü 24 Uluslararası Endekslerdeki Yayınlar 26 - SSCI/SCI 14 - Diğer Uluslararası Endeksler 12 Ulusal Hakemli Dergiler 16 Tebliğler (Ulusal ve Uluslararası) 51 Proje 5 Diğer 80

31 Yayın Performansı: Türkiye’de İlk Onda
Hacettepe Üniversitesi Sosyoekonomi Dergisi'nde yayınlanan ve Türkiye’deki tüm iktisat bölümlerini SSCI bazlı yayın sayılarına göre sıralayan bir çalışmada bölümümüz 96 üniversite arasında 9. olmuştur.

32 SON BEŞ YILDA GERÇEKLEŞEN PROJELER
"An Analysis of Labor Market Transitions in Turkey" The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK), accepted, 2014 (S. M. Cilasun, B. Günalp and E. Ö. Acar). “Sosyal Bilimler Araştırma ve Eğitim Laboratuvarı [SAEL] Projesi”, Atılım Üniversitesi ALP Projesi (ATÜ-ALP ), 2 Yıllık, (N.D. Güngör, M. İsmihan, S.M. Cilasun & E. Kalaycı) Siyasi ve Ekonomik Araştırmalar Laboratuvarı (SEAL) Projesi, Atılım Üniversitesi ALP Projesi (ATÜ-ALP ), 2 yıllık, devam etmekte.(E. Toros, S. M. Cilasun, B. Sönmezer). "Male-Female Labor Market Participation and the Extent of Gender-Based Wage Discrimination in Turkey", The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK) Grant, No: 110K318, 2011 (S. M. Cilasun and B. Günalp). “Saving and Consumption Behavior of Turkish Households”, The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK) Grant, No: 107K414,2008, (S. M. Cilasun and M.G. Kırdar).

33 SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM LABORATUVARI
Atılım İktisat Bölümü öncülüğünde kurulan Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırma ve Eğitim Laboratuvarı (SAEL) eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Laboratuvar bünyesinde, alanında uzman olan kişiler tarafından akademisyenlere, devlet kurumlarından gelen araştırmacılara ve her seviyedeki öğrencilere eğitimler verilmektedir. Bu sayede SAEL, sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri konusunda başvurulan önemli bir merkez haline gelmiş ve böylece okulumuzun bir “araştırma üniversitesi olma” vizyonuna önemli bir destek sağlamıştır.

34 BÖLÜMÜN HEDEFLERİ

35 Eğitim ve Araştırma Kalitesinin Yükseltilmesi
Akademik kadro, eğitim ve araştırmadaki kalitenin yükseltilmesi için en temel rolü üstlenmektedir. Uluslararası düzeyde eğitim verebilen ve yayın potansiyeline sahip çok genç ve dinamik bir akademik kadroya sahibiz. Kadromuzda bulunan genç öğretim üyeleri, kaliteli yayınlar ve araştırmalar yapmakta ve, buna paralel olarak, akademik ünvanlarını sürekli olarak yükseltmektedir. Kadromuzun bu özelliği, yenilenmeyi ve bilgiyi güncellemeyi zorunluluk haline getiren günümüzün uluslararası rekabetçi ortamında en büyük avantajıdır. Dolayısıyla; İktisat Bölümü olarak temel hedefimiz, üniversitelerarası rekabette daha üst sıralara çıkmaktır.

36 Teşekkürler...


"ATILIM ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ @ Ocak 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları