Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD 2009-2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD 2009-2013."— Sunum transkripti:

1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD

2 Misyon Anabilim Dalımızın örnek bir akademik ünite olarak ülkemizde ve Dünya’da temsil etmek, bilimsel araştırmalar yapmak, öğrencilerin, uzmanlık öğrencilerinin ve uzman hekimlerinin eğitimine katkı sağlamak, halkımızın Enfeksiyon Hastalıkları açısından sağlığını korumak ve tedavi etmektir.

3 Ana Bilim Dalı Tarihçesi
İç Hastalıkları-Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD Kuruluş-1962 PROF.DR.RIDVAN GÜLBARAN (1978) PROF.DR.ORHAN DEMİRCAN ( ) PROF.DR.YILDIRIM AKTUĞLU ( ) PROF.DR.YILDIRIM AKTUĞLU ( ) PROF.DR.RECEP ÖZTÜRK ( ) PROF.DR.FEHMİ TABAK (2008-

4 DERNEKLERDEKİ GÖREVLERİMİZ Prof.Dr.Fehmi Tabak
VHSD Başkanı HIV Enfeksiyonu Derneği Başkanı ve Kurucusu Türk Karaciğer Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Viral Hepatitis Journal-Editör

5 Prof.Dr.Recep Öztürk YÖK Üyeliği:21 Ekim 2009-21 Ekim 2013
Tıpta Uzmanlık Kurulu üyeliği (başkan Vekili);  Kasım Devam ediyor Hastane enfeksiyonları bilimsel kurul üyeliği: 2007-Devam ediyor İstanbul Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Kurulu üyesi ve koordinatörü: 2009(Şubat)-2013(Ocak)

6 Prof.Dr.Neşe Saltoğlu Uluslararası Çalışma Delege: Astra Zeneca Faz III çalışması (CAZ/AVI) Uluslararası dergi hakemlik : Saudi Medical Journal Dernek Yönetimi KLİMİK Derneği  İHKMEYK Başkan V., (board) KLİMİK Derneği Ulusal Diyabetik Ayak Çalışma Grubu Başkanı

7 Prof.Dr.Reşat Özaras TUBA üyesi
Journal of Microbiology and Infectious Diseases yardımcı editörlüğü Adli Tıp Dergisi, Danışma Kurulu Üyeliği Deneysel ve Klinik Araştırmalar Dergisi Editorial Board Üyeliği Sakarya Tıp Dergisi, Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği

8 Düzenlediğimiz Kongreler ve Kurslar
27.ANKEM Kongresi Başkanı-2013 (R.Öztürk) 28.ANKEM Kongresi Başkanı-2014 (F.Tabak) X.Ulusal Viral Hepatit Kongresi Sekreteri-2010 (F.Tabak) XI.Ulusal Viral Hepatit Kongresi Başkanı-2012 (F.Tabak) XII.Ulusal Viral Hepatit Kongresi Başkanı-2014 (F.Tabak) VHSD Kronik Hepatit Tanı ve Tedavi Kursu (Türkiye’nin değişik illerinde) ( ) (14 Adet) (F.Tabak)

9 Uluslararası Çalışmalar
Tenofovir-102 (HBeAg- Kronik Hepatit B) Tenofovir-103 (HBeAg- Kronik Hepatit B) Tenofovir -121 (Lam dirençli KHB TNF+Emtrisitabin vs TNF) Augmentıng Response To Entecavır Usıng A Temporary Peg-Inf Alpha-2a Add-on Strategy For The Treatment of Hbeag-posıtıve Chronıc Hepatıtıs B (ARES Study) (Türkiye Koordinatörü) Kronik Hepatit C Hastalarında Tiroid Disfonksiyon Prevalansının Ve Tiroid Disfonksiyonu İle Hepatik Fibrozis Arasındaki İlişkinin Değerlendirildiği Müdahalesiz Gözlem Çalışması (Ml22528) (Türkiye Koordinatörü)

10 Uluslararası Çalışmalar-II
5. Gerçek hayatta kronik hepatit B tedavisinde değişik tedavi yaklaşımlarının etkinlik ve güvenilirliğini uzun süreli olarak değerlendiren gözlem çalışması (REALİST) (Türkiye Koordinatörü) 6. GS-US HBeAg-Pozitif veya HBeAg-Negatif Kronik Hepatit B’li (KHB), Sirotik Olmayan Gönüllülerde, 48 Hafta Boyunca Bakım Standardı Tenofovir Disoproksil Fumarat Monoterapisi veya Peginterferon α-2a Monoterapisine Karşı Peginterferon α-2a (Pegasys®) ile Kombine Edilen Tenofovir Disoproksil Fumaratın (TDF) Etkinliğini ve Güvenliliğini Değerlendirmeye Yönelik Randomize, Açık Etiketli, Aktif Kontrollü, Faz 4, Üstünlük Çalışması 7. OPTIMA-Roadmap Concept (Yol Haritası Konsepti)’e göre HBeAg-negatif kronik hepatit B hastalarında telbivudin veya tenofovir tedavisinin etkinliliğini ve güvenliliğini değerlendirmek için randomize, açık etiketli 104 haftalık tedavi çalışması

11 Uluslararası Çalışmalar-III
8. A multicentre, randomized, double-blind, placebocontrolled,parallel-group phase II study on the efficacy and safety of DEB025 combined with peg-IFN alfa-2a and ribavirin in chronic hepatitis C genotype 1 patients who are previous peg-IFN alfa-2 plus ribavirin treatment-nonresponders 9. DEB025-Uzun süreli izlem çalışması 10. Gen-C, MV25600, A Study on the Correlation Between Interleukin 28B Genotypes With Clinical and Demographic Characteristics in Treatment-Naïve and Treatment-Experienced Patients With Chronic Hepatitis C 11. Peg-base, MV25599, An Observational Study on Dual And Triple Therapies Based on Peginterferon Alfa (e.g. Pegasys) in Patients With Chronic Hepatitis C 12. Astra Zeneca Faz III çalışması (CAZ/AVI)

12 İki Klinik Araştırma Merkezi

13 Faz çalışmalarından gelirlerimiz
~ TL / Yıl

14 ABD’A Eğitime Gelen Öğretim Üyesi-Hekim 2012-2013
Dr. Rabia Ali (NYU-Gastroenteroloji) Dr. Dana Clutter (NYU-Enfeksiyon) Dr. Mohammed Myaran (Ürdün)

15 Ödüllerimiz Prof.Dr.Reşat Özaras Doç.Dr.Bilgül Mete

16 Fiziksel Olanaklar Servis
18 yatak (2 tek yatak, 8 iki yatak, 8 dört yataklı) Poliklinikler: 3 oda Enfeksiyon Hastalıkları plk. AİDS plk (Pazartesi) Kronik Hepatit plk (Perşembe) Erişkin Aşı plk Mikrobiyoloji laboratuvarı Kütüphane Toplantı Salonu: 40 kişi

17 ABD Yayınları Uluslararası Yayınlar

18 Yayınlar Kitap Enfeksiyon Hastalıkları (III. Baskı)
Domuz Gribi Hakkında Gerçekler Viral Hepatit 2009 (Editör) Viral Hepatit 2013 (Editör) Clinical Medicine-Kumar (Çeviri Editörlüğü) 40’ın üzerinde kitap bölümü

19 Eğitim Faaliyetleri 2-3-4-5. SINIF EĞİTİMİ
Teorik Dersler 2, 3, 4, 5 Pratikler 5 Sınavlar 3 (İç Hastalıkları ile Ortak) 5 (Ana sınav, sözlü ve yazılı test)

20 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Asistan Eğitimi
Acil Olgu Toplantıları (08:30-9:00)(Hergün) Genel Seminer (09:00-10:00) (Salı) Mandel Enfeksiyon Hastalıkları Seminerleri (12:00-13:00)(Çarşamba)

21

22 İnsan Kaynakları

23 Poliklinik-2011 10.000

24 Poliklinik ve Aşı PLK-2012 14.000

25 ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ A. D.
POLİKLİNİK SAYILARI (2013) İLK 6 AYLIK İSTATİSTİK VERİLERİ

26 SERVİS 500/Yıl

27 Konsültasyon (800/Ay)

28 YATAK DOLULUK ORANI İLK 6 AYLIK İSTATİSTİK VERİLERİ (2013)

29 ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ A. D
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ A. D. ORTALAMA KALIŞ GÜN SAYISI İLK 6 AYLIK İSTATİSTİK VERİLERİ (2013)

30 Parayla değerlendiremediklerimiz…

31 Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi
Gereksiz yere kullanılırken kesilen antibiyotikler Tüm çalışanlarımızın Enfeksiyon Hastalıklarından korumak için yaptığı çalışmalar Bakteriyel enfeksiyonların sürveyansı (Özellikle YBÜ, Genel Cerrahi, Hematoloji,…)

32 Enfeksiyon kontrol komitesinin görev, yetki ve sorumlulukları
          a) Bilimsel esaslar çerçevesinde, yataklı tedavi kurumunun özelliklerine ve şartlarına uygun bir enfeksiyon kontrol programı belirleyerek uygulamak, Yönetime ve ilgili bölümlere bu konuda öneriler sunmak,              b) Güncel ulusal ve uluslararası kılavuzları dikkate alarak yataklı tedavi kurumunda uygulanması gereken enfeksiyon kontrol standartlarını yazılı hale getirmek, bunları gerektikçe güncellemek,              c) Yataklı tedavi kurumunda çalışan personele, bu standartları uygulayabilmeleri için devamlı hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak ve uygulamaları denetlemek,              d) Yataklı tedavi kurumunun ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun bir sürveyans programı geliştirmek ve çalışmalarının sürekliliğini sağlamak,              e) Hastane enfeksiyonu yönünden, öncelik taşıyan bölümleri saptayarak ve bulgulara göre harekete geçerek, hastane enfeksiyon kontrol programı için hedefler koymak, her yılın sonunda hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını değerlendirmek ve yıllık çalışma raporunda bu değerlendirmelere yer vermek,

33 f) Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçlerin, enfeksiyon kontrolü ile ilgili diğer demirbaş ve sarf malzeme alımlarında, ilgili komisyonlara görüş bildirmek; görev alanı ile ilgili hususlarda, yataklı tedavi kurumunun inşaat ve tadilat kararları ile ilgili olarak gerektiğinde Yönetime görüş bildirmek,              g) Hastalar veya yataklı tedavi kurumu personeli için tehdit oluşturan bir enfeksiyon riskinin belirlenmesi durumunda, gerekli incelemeleri yapmak, izolasyon tedbirlerini belirlemek, izlemek ve böyle bir riskin varlığının saptanması durumunda, ilgili bölüme hasta alımının kısıtlanması veya gerektiğinde durdurulması hususunda karar almak,              h) Sürveyans verilerini ve eczaneden alınan antibiyotik tüketim verilerini dikkate alarak, antibiyotik kullanım politikalarını belirlemek, uygulanmasını izlemek ve yönlendirmek,              ı) Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerinin ilkelerini ve dezenfektanların seçimi ile ilgili standartları belirlemek, standartlara uygun kullanımını denetlemek,              i) Üç ayda bir olmak üzere, hastane enfeksiyonu hızları, etkenleri ve direnç paternlerini içeren sürveyans raporunu hazırlamak ve ilgili bölümlere iletilmek üzere Yönetime bildirmek,

34 j) Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından hazırlanan yıllık faaliyet değerlendirme sonuçlarını Yönetime sunmak,              k) Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından iletilen sorunlar ve çözüm önerileri konusunda karar almak ve Yönetime iletmek

35 Faaliyet alanları a) Sürveyans ve kayıt,
             b) Antibiyotik kullanımının kontrolü,              c) Dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon,              d) Sağlık çalışanlarının meslek enfeksiyonları,              e) Hastane temizliği, çamaşırhane, mutfak, atık yönetimi gibi destek hizmetlerinin hastane enfeksiyonları yönünden kontrolü.

36 Enfeksiyon kontrol hekiminin görevleri
a) En az haftada bir kere enfeksiyon kontrol hemşireleri ile bir araya gelerek çalışmaları değerlendirmek, gerekli görülen her durumda enfeksiyon kontrol hemşiresine tıbbî direktif ve tavsiye vermek,              b) Enfeksiyon kontrol hemşireleri tarafından yürütülen çalışmaları ve hizmetiçi eğitim programını denetlemek,              c) Yataklı tedavi kurumu personeline hastane enfeksiyonları konusunda Enfeksiyon Kontrol Komitesinin programları çerçevesinde eğitim vermek,              d) Sürveyans verilerini düzenli olarak gözden geçirip, sonuçlarını yorumlayarak, periyodik olarak enfeksiyon kontrol ekibine bilgi vermek ve enfeksiyon kontrol komitesinin toplantılarında bu verileri sunmak,              e) Enfeksiyon kontrol programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında görev almak,              f) Hastane enfeksiyonu salgını şüphesi olduğunda, bunun kaynağını aramaya ve sorunu çözmeye yönelik çalışmaları başlatmak ve yürütmek,              g) Bölümlerle ilgili sorunları o birimlere iletmek, bu birimlerin kontrol tedbirlerinin oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesine katılımlarını sağlamak.

37 Gelir ve Giderlerimiz -244.000 -210.000 -230.000 GELİR (TL) GİDER (TL)
2011 2012 2013

38 Limit Aşımı-Kasım/Aralık

39 ABD yenilendi (2010)…

40 Çöktük, Yıkıldık… Kasım 2011

41

42

43 Taşındık

44 Yıkılmadık, Ayaktayız…

45

46 HAYALLERİMİZ HIV/AIDS Research Center

47 Talepler Sürekli zarar eden bir ABD olmak istemiyoruz
Bu politikalar ile zarar kaçınılmazdır Yöneticilerimizden sürekli bunlar iyi günlerimiz lafını duymak istemiyoruz Limit açtırmak için uğraşmak istemiyoruz Döner+Maaşlarımızın Eğitim ve Araştırma Hastanelerindeki şefler kadar olmasa bile oradaki uzmanlarınki kadar olmasını istiyoruz.

48 SONUÇ Bilimsel olarak üretkeniz Ticari olarak zarardayız
ANCAK BİZ TİCARİ KURULUŞ DEĞİL, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA KURUMUYUZ…


"İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD 2009-2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları