Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yeme Bozuklukları Bölüm 9.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yeme Bozuklukları Bölüm 9."— Sunum transkripti:

1 Yeme Bozuklukları Bölüm 9

2 Anoreksiya Nervoza Anoreksiya----iştah kaybı ????
Nervoza----duygusal nedenler Aslında iştah kaybı olmadığı gibi yeme ile ilgili aşırı uğraşma söz konusudur

3 AN Normal vücut ağrılığının reddi
Çıkartma (kusma-müshil-idrar söktürücü) Kilo alma korkusu Mensturasyonlarda bozulma Beden imgesinde bozulma (şek.9.1)

4 AN Kısıtlı Tip Tıkanırcasına Yeme kusma tipi Yiyecek kısıtlaması
(daha ağır bir patoloji-kişilik bozukluğu eşlik edebilir)

5 AN Ergenlik döneminde yaygın Aile içi çatışmalar
Kadınlarda belirgin olarak daha fazla

6 AN & Depresyon Birbirlerinin nedeni mi?,
AN depresyonun başka bir formu mu? Benzer biyolojik mekanizmalar???

7 AN Fiziksel Etkileri Kan basıncında düşme Kalp atışı yavaşlama
Kemik yoğunluğunda azalma Deri de kururluk Kansızlık Tüylenme Saç dökülmesi Potasyum sodyum gibi elektrolit düzeylerinde değişme ….

8 AN Fiziksel Etkileri ÖLÜM Kalpte tıkanma (congestive heart failure)
İNTİHAR Sürecin kendisi zaten bir intiharı çağrıştırmakta….

9 Bulumia Nervosa Bulumia---öküz gibi acıkmak
Çok miktarda yiyeceğin hızla tüketilmesinden sonra çıkartma

10 BN Tıkanırcasına yeme 2 saatten az bir sürede çok miktarda yiyeceğin tüketilmesi disosiyatif bir tablo sf.217 (Gary örneği)

11 BN Çıkartma Tipi Çıkartma Olmayan Tip (daha az şiddetli)

12 BN Derpresyon Kişilik bozukluğu eşlik edebilir

13 BN Fiziksel Etkiler Elektrolit dengesinde bozulma
Gastrointestinal sistemde sorunlar Diş minelerinde aşınma Tükrük bezlerinde şişme

14 Tıkanırcasına Yeme Bozukuluğu
Geçerli bir tanı olabilir mi? Kilo kaybı olmaması nedeniyle AN değil Çıkarma davranışı olmaması nedeniyle BN değil

15 AN & BN Farklı kategoriler mi? Aynı olgunun farklı görünümleri mi???

16 Biyolojik Etkenler 5 kat fazla genetik geçiş
Tek yumurta ikizlerinde % 47 Hipotalamus ??? (kortizol dengesinde bozulma) Opiyadlar (neşeli/zinde hissetme)düşük düzey-----BN (tokluk-açlık mekanizmalarına odaklaşma)

17 Sosyo Kültürel Etkenler
İnceliğin ideal olarak sunulması/toplumun şişmanlığa ilişkin olumsuz tutumları Diyet endüstrisi Plastik cerrahi

18 Cinsiyet Etkileri Kadınlar > Erkekler Mankenler Dansçılar
Jimnastikçiler

19 Kültürel Etkenler Endüstrileşmiş toplumlar ??? Üst SED ????
Pakistan---atipik yeme bozuklukları??? Beyaz > siyah ırk ?????

20 Psikodinamik Görüşler-AN Bruch
Ağız yoluyla gebe kalma korkusu Yeterlik ve saygınlıkları yeterince gelişmemesi---- saklama Kendi isteğini çocuğa dayatan anne-baba stili Çocuk kendi içsel durumunu ayırt etmeyi öğrenemez Ergenlikte inceliğin önemini kavrar ve kontrol mekanizması olarak YB başlar

21 Psikodinamik Görüşler-BN
Çatışmalı anne-kız ilişkisi Yeterli bir benlik algısı gelişmemesi Yiyeceğin bu ilişkinin bir simgesi haline gelmesi Yemek-çıkarma: anneye olan gereksinim ve reddetme

22 Psikodinamik Görüşler-Minuchin
Fizyolojik yatkınlık Aile YB tetiklemeye yatkındır Çocuğun belirtileri aile içi çatışmalarla yer değiştirmiştir

23 Psikodinamik Görüşler-Minuchin
Aile Özellikleri Müdahil Olma Onun yerine hareket etme/karar alma Aşırı Korumacılık İyi olup olmadığıyla ilgili endişe Katılık Değişime direnç Çatışma çözümünde yetersi kalınması Çatışmadan kaçına/çatışma durumunda kalmayı sürdürme

24 Psiokdinamik görüş-Değerlendirme
Aktarılan kuramsal görüşler özellikle bazı vakalar açısından tartışmalıdır. Örn.Uzun süre açlık durumu kişilik değişimine, duygu durum bozukluklarına neden olabilmekte YB----kişilik değişimine neden olabilir????

25 Kişilik ve Yeme Bozuklukları
Mükemmeliyetçi Utangaç Uysal Duygulanımda dalgalanma (BN) Dost canlısı (BN)

26 Kişilik ve Yeme Bozuklukları
MMPI Nörotizim ve kaygı düzeyleri yüksek Benlik değeri düşük Geleneklere bağlı

27 Kişilik ve Yeme Bozuklukları
Mükemmeliyetçilik Kendisi yönelimli Başkaları yönelimli (YB) Toplumsal yönelimli (YB)

28 Kişilik ve Yeme Bozuklukları
TAbl0-9.1) İçsel yaşantıları ayırt edememe (Bruch’un kuramıyla uyumlu) İtaakar Çekingen Mükemmeliyetçi

29 Aile Özellikleri Vakalar---aile içi şiddet Aile----böyle bir sorun yok

30 Aile Özellikleri Humprey (1986) Yüksek izolasyon
Düşük düzeyde yakınlaşma ve destek NEDEN Mİ? SONUÇ MU?

31 Aile özellikleri Minuchin Katılık İçiçe geçmişlik Müdahil olma
Çatışma düzeyi düşük bulunmuştur

32 Aile Özellikleri Diğer gözlemler Minuchin’i desteklememiştir.
Bazı aile özelliklerinin sorunun ardından kalktığı görülmüştür Yeni çalışmalar, fark göstermemiş; sadece iletişim becerilerinde sınırlılık…

33 Çocuk İstismarı ve YB Normallere göre daha yüksek
Acaba terapide çıkan bir olgu mu??? Etiyolojideki rolü hala belirsiz

34 Bilişsel Davranışçı Görüşler-AN
Aç bırakma ve kilo verme---pekiştirilme İnce olmayı başarma Mükemmeliyetçilik İnceliğin medyada yüceltilmesi Akran ve ebeveynlerin eleştirileri

35 Bilişsel Davranışçı Görüşler-BN
Temel örüntü AN’ye benzer Beden imgesi boz. Düşük benlik değeri Stres karşısında yemeye yatkın olma

36 Tedavi İnkar & direnç Özellikle AN’de hastaneye yatış gerekebilir

37 Biyolojik Tedaviler Fluoextine
Ancak yan etki nedeniyle tedavi yarım bırakılmaktadır İlacın arkasından belirtiler tekrarlamaktadır

38 Tedavi-AN Hastanede davranışçı uygulamalar
İzolasyon---ödül---pekiştireç

39 Tedavi Minuchin İşlevini yitirmiş aile içi çatışmalara odaklanma
aile öğlen yemeği

40 Tedavi-Minuchin Hastanın AN olma rolünü değiştirmek
Yeme sorununu kişilerarası bir sorun olarak yeniden tanımlamak Ailenin çocuklarındaki AN’yi kullanmalarının önüne geçmek---İŞBİRLİĞİ (örn.sf.230)

41 Tedavi-Bulimia Toplumun değerleri sorgulanır
Yeme örüntüsüne ilişkin bilgilendirme Katı inançlara odaklanma Beden imgesi-----benlik değeri arasındaki Bağlantıyı çalışma

42 Tedavi BDT > antidepresanlar
Kişilerarası terapiler de etkili ve de daha temel şemalar düzeyinde yaygın bir etkisi var!!!!


"Yeme Bozuklukları Bölüm 9." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları