Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

/ 311 Aile Hekimliğinde Konsültasyon ve Sevk Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 29.09.2010, Dönem 2 Zekeriya Aktürk, Prof. Dr.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "/ 311 Aile Hekimliğinde Konsültasyon ve Sevk Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 29.09.2010, Dönem 2 Zekeriya Aktürk, Prof. Dr."— Sunum transkripti:

1 / 311 Aile Hekimliğinde Konsültasyon ve Sevk Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 29.09.2010, Dönem 2 Zekeriya Aktürk, Prof. Dr. zekeriya.akturk@gmail.com http://aile.atauni.edu.tr

2 / 312 Amaç - Hedefler Amaç: Bu sunum sonunda katılımcıların aile hekimlerinin sağlığı koordine edici rollerinin farkına varmaları ve sevk ve konsültasyon prensipleri hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmıştır. Hedefler: –“Sevk” i açıklayabilmelidir. –“Konsültasyon” u açıklayabilmelidir. –Sağlık sunumunda ekip çalışmasını savunmalıdır. –Aşırı ve yetersiz sevk etmenin sonuçlarını tartışabilmelidir –En sık sevk nedenlerini sayabilmelidir –Sevk sürecini açıklayabilmelidir –Sevk ve konsültasyonda iletişimin öneminin farkına varmalıdır

3 / 313 Aile Hekimliğinin Tanımı Aile hekimi görevini ya direkt olarak, ya da sağlık ihtiyacı ve kaynakların durumuna göre başkalarının hizmetlerinden yararlandırarak sunar. Toplumun kaynaklarını gerektiğinde hastaların kullanabilmesi için destek olur. Wonca Europe 2002

4 / 314 Tanımlar Konsültasyon –Bireyin sağlık bakımı sorumluluğunu devretmeden sadece belli bir tanı veya tedavi açısından görüş almak amacıyla hastanın başka bir hekime danışılmasına konsültasyon denir. Konsültasyon sırasında hastanın sorumluluğu esas hekimindedir. Sevk, –Sevkte ise hasta söz konusu sağlık probleminin bakımı için tamamen yeni bir hekime devredilir. Esas hekimin sorumluluğu sadece bakımın koordinasyonu düzeyinde kalır. Paul A. Nutting, Peter Franks, Carolyn M. Clancy. Referral and consultation in primary care: do we understand what we're doing? – Editorial. Journal of Family Practice, July, 1992

5 / 315 Önemli midir? Aile hekiminde oluşan her bir Dolar masraf için konsültasyonda yaklaşık 2, hastaneye sevkte ise 4 dolarlık bir masraf olur. Konsültasyon bakımın kalitesini artırırken masrafları da artırır. Glenn JK, Lawler FH, Hoerl MS. Physician referrals in a competitive environment., An estimate of the economic impact of a referral. JAMA 1987; 258:1920-3.

6 / 316 Hasta açısından Uygun bir konsültasyon ve sevk esas doktorun alanı dışında olan konularda hızlı bir şekilde tanı ve tedavi sağlanmasına yardım eder. Diğer taraftan uygunsuz sevk ise gereksiz testlerin yapılmasına ve hastanın risk almasına, stres altına girmesine, zarar görmesine neden olabilir. Mold JW, Stein HF. The cascade effect in the clinical care of patients. N Engl J Med 1986; 314:512-4

7 / 317 Tecrübeli hekimlerde sevk daha fazla! Bir araştırmada tecrübeli hekimlerin daha fazla sevk yaptıkları bulunmuş Neden? –Öğrenme isteği? –Belirsizliğe toleransın olmaması? Reynolds GA, Chitnis JG, Roland MO. General practitioner outpatient referrals: do good doctors refer more patients to hospital? Br Med J 1991; 302:1250-2

8 / 318 Belirsizlik konusu Daha fazla belirsizliği tolere edebilen hekimler genelde daha az yoğunlukta hizmet verirler ve daha az sevk ederler. Holtgrave DR, Lawler F, Spann SJ. Physicians' risk attitudes, laboratory usage, and referral decisions: the case of an academic family practice center. Med Decis Making 1991; 11:125- 30. Grol R, Whitfield M, De Maeseneer J, Mokkink H. Attitudes to risk taking in medical decision making among British, Dutch and Belgian general practitioners [see comments]. Br J Gen Pract 1990; 40:134-6.

9 / 319 Konsültasyon – Sevk İnformal konsültasyonTam yetki devri (“Ayaküstü konsültasyon”)(Son dönem KBY)

10 / 3110 Sevke etki eden faktörler Kalifiye konsültan varlığı Hasta özellikleri Hekimin branşı Eğitim süresi Geri ödeme Sevklerin kalitesi (önemsiz) Sebeplerin çoğu bilinmiyor…

11 / 3111 Neden sevk ederiz? Tanı koymak için. Özel bir tetkik için. Örn. kolonoskopi Tedavi veya ameliyat için. Örn. Kolesistektomi Tedavi hakkında fikir sormak için. Örn. Romatoid artrit Bir branş uzmanının tedaviye devam etmesi için. Örn. KBY – diyaliz İkinci bir görüş almak için: doğru yaptığından emin olmak için. İkinci bir görüş almak için: hastayı ikna etmek için Yasal endişeler Hekim için eğitim fırsatı Sağlık sistemi kuralları gereği. Örn. Sigorta şirketi Coulter A, Noone A, Goldacre M. General practitioners referrals to specialist outpatient clinics: why general practitioners refer patients to specialists outpatient clinics. BMJ 1989; 299:304-8.

12 / 3112 Dowie’nin Araştırması Sevk sürecine etki eden üç önemli faktör : –Profesyonel özellikler, –Sağlık sistemini bilme –Kişisel tarz Dowie R. General practitioners and consultants: a study of outpatient referrals. London: King's Fund, 1983.

13 / 3113 Konsültasyn/sevk oranları Gerek yetersiz, gerekse aşırı sevkin ciddi sonuçları olabilir!! Görüşmelerin % 3-12’snin sevk edilmesi normal kabul edilir. ABD’de 1998’de birinci basamaktan sevk % 5,97 bulunmuştur. Claire Bourguet, Valerie Gilchrist, Gary McCord. The consultation and referral process: a report from NEON - Northeastern Ohio Network. Journal of Family Practice, Jan, 1998

14 / 3114 Konsültasyon ve sevk süreci (1)Hekim ve hasta sevkin gerekliliği konusunda uzlaşmalıdır (2)Hekim ilgili branş uzmanıyla iletişim kurmalı ve hastasıyla ilgili klinik bilgiyi vermelidir (3)Branş uzmanı hastanın durumunu değerlendirir (4)Branş uzmanı bulgu ve görüşlerini esas doktora iletir (5)Hasta, sorumlu hekim ve konsültan sağlık hizmetindeki sorumlulukları konusunda anlaşırlar McPhee SJ, Lo B, Saika GY, Meltzer R. How good is communication between primary care physicians and subspecialty consultants? Arch Intern Med 198; 144:1265-8.

15 / 3115 Konsültasyon ve sevkin her aşamasında sorun çıkabilir Ancak, sorunların çoğu iletişim eksikliğine ve beklentilerin uyumsuz olmasına bağlıdır!

16 / 3116 Kadın hekimler (%6) erkeklere göre daha fazla (%1) talep üzerine sevk yapmaktadır Claire Bourguet, Valerie Gilchrist, Gary McCord. The consultation and referral process: a report from NEON - Northeastern Ohio Network. Journal of Family Practice, Jan, 1998

17 / 3117 Yeni/Eski Problemler Yeni problemler –Hasta isteğiyle sevk edilme durumu 9 kat fazla (yeni problemlerde %5,4; eski problemlerde %0,6). Eski problemler –Tedavi konusunda görüş almak için sevk etme durumu 3 kat daha fazla (eski problemlerin %18,7’u, yeni problemlerin %6,3’ü) Claire Bourguet, Valerie Gilchrist, Gary McCord. The consultation and referral process: a report from NEON - Northeastern Ohio Network. Journal of Family Practice, Jan, 1998

18 / 3118 Sıklıkla sevk edilen disiplinler No. (%) 100 viziteden kaçı Cerrahi48 (15.7) 0.93 Gastroenteroloji 27 (8.8) 0.52 Oftalmoloji23 (7.5) 0.44 Fizik tedavi23 (7.5) 0.44 Kadın doğum21 (6.9) 0.41 Ortopedi 22 (7.2) 0.43 Kardiyoloji 17 (5.6) 0.33 Psikoloji 14 (4.6) 0.27 KBB12 (3.9) 0.23 Dermatoloji 10 (3.3) 0.19 Psikiyatri7 (2.3) 0.14 Pediyatri 5 (1.6) 0.10 Diğer hekim36 (11.8) 0.70 Diğer hekim dışı41 (13.4) 0.79 Toplam306 5.97 Claire Bourguet, Valerie Gilchrist, Gary McCord. The consultation and referral process: a report from NEON - Northeastern Ohio Network. Journal of Family Practice, Jan, 1998

19 / 3119 Konsültasyon gerçekleşiyor mu? Hastaların %3-18’i kosnültasyon/sevk’e gitmemektedir Neden ? Claire Bourguet, Valerie Gilchrist, Gary McCord. The consultation and referral process: a report from NEON - Northeastern Ohio Network. Journal of Family Practice, Jan, 1998

20 / 3120 Konsültandan geribildirim alma Konsültan hekimin sözlü veya yazılı geribildirim verme durumu %26-80 arasındadır. Özel hekimlerden geribildirim alınma olasılığı akademisyenlere göre daha fazladır!! Konsültan hekimle önceden görüşmek geribildirim alma ihtimalini artırır!! Hansen JP, Brown SE, Sullivan RJ, Muhlbaier LH. Factors related to an effective referral and consultation process. J Fam Pract 1982; 15:651-6.

21 / 3121 Sevk eden hekimin yazılı olarak belirterek istemesi durumunda ve konsültan hekimin tanı veya tedaviyi değiştirmesi halinde geribildirim verilme olasılığı artmaktadır. Haikio P-J, Linden K, Kvist M, Outcomes of referrals from general practice. Scand J Prim Health Care 1995; 13:287-93.

22 Örnek Hastalık / 3122

23 / 3123

24 / 3124

25 / 3125 http://www.saglik.gov.tr/IMID/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA91171E62F0FF1533ACF3E6E1AD704E7

26 / 3126 Öneriler Hasta uyumunu artırmak için konsültasyon/sevk’in neden yapıldığını ve neler beklediğinizi hastanızla ayrıntılı bir şekilde konuşmalısınız.

27 / 3127 Öneriler Sevki yapan hekimin davranışının konsültan hekimin davranışını etkilediğini gösteren kanıtlar vardır. bu nedenle sevk eden hekim işini sıkı tutmalı ve ciddiye almalıdır. Sağlık kaynaklarını hastanınzın menfaati için kullanmaktan çekinmeyin! Ancak, birinci basamak hekimlerinin sağlık orkestrasının ŞEFİ konumunda olduğunu ve kaynakların etkin kullanımından da sorumlu olacaklarını unutmayın!

28 / 3128 Öneriler Bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin kullanılması konsültasyon sürecini kolaylaştırabilir; mümkün olduğunda bunlardan yararlanın. Konsültasyon/sevk istediğinizde sebebini, hastanızın şimdiye kadarki durumunun özetini, sevkten/konsültasyondan beklentilerinizi ve geribildirim istediğinizi yazılı olarak belirtin.

29 / 3129

30 Formlar (SO Form 019) / 3130

31 / 3131 Özet Sevk ve konsültasyonu tanımlayınız Aşırı ve yetersiz sevkin sonuçlarını tartışınız En sık sevk nedenleri nelerdir?


"/ 311 Aile Hekimliğinde Konsültasyon ve Sevk Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 29.09.2010, Dönem 2 Zekeriya Aktürk, Prof. Dr." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları