Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bitkilerde Doku.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bitkilerde Doku."— Sunum transkripti:

1 Bitkilerde Doku

2 Plant Tissues İki büyük kategori: Meristematic
Non-Meristematic (kalıcı- perminant)

3 Meristematic Tissue Meristem hücre bölünmesini olduğu bitki kısımları
cell division sonunda, bir hücreden iki hücre oluşur

4 Meristematik tissue Hücreler küçük, ince duvarlı, büyük nukleus,vakuol yok yada çok küçük, hücreler arası boşluk yok Root ve stem uç kısım (Apikal meristem)  Bud (tomurcuk) Stem nodları  Dikotlarda xylem ve phloem arasındaki kambium (vaskuler cambium) Dikotlarda Epidermis altında (cork cambium) Kökte lateral root oluştıran pericycle kısmında 

5 Meristematik tissue – hücre bölünmesi aktif
Apikal Meristem Primary (birincil) Meristem  Primary gelişme Protoderm  epidermis Ground meristem  ground tissue (korteks) Prokambium  1o vasküler tissue Lateral Meristems Vascular kambium  2o vascular tissue Cork kambium veya fellojen  periderm Intercalar Meristem (monokotlarda blade tabanında bulunur)

6 Apical meristem 3 ayrı meristemi verir
Ground meristem ground tissue: korteks Protoderm epidermis Procambium Vasküler doku

7 Microscopic View of an Apical Meristem
Apical Meristems Dilotlarda shoot ve root tip (uç) bulunur Shoot; genç yaprak taşıyan gövde monokotlarda, apical meristem sadece root tipte yer alır Microscopic View of an Apical Meristem

8 Apical Meristem in a Root Tip
Apical Meristems Apical meristemler PRIMARY GROWTH da görevli Tüm hücreler bölünür, shoot tip ve root tip uzar ve bitkide boyuna büyüme gerçekleşir (primary growth) Apical Meristem in a Root Tip

9 Apical Meristems Hücrelerde bölünme gerçekleşirken uzamada olur

10 Apical Meristems Tomurcuk dormant apikal meristemdir
Uygun ortamda, bud (tomurcuk) dormancy kırılır ve büyüme başlar Bud Break

11 Bud (tomurcuk) 3 çeşit : Vegetative- yapral ve gövde verir
Flower-sadece flower üretilir Mixed- stems/leaves ve flower

12 Mixed buds of Amelanchier x grandiflora

13 Mixed Buds of Cornus alternifolia
1 2 3 4

14 Pussy Willow Vegetative ve flower budlar ayrı ayrı. In the image to the left you can see vegetative buds producing green leaves and flower buds producing male flowers Also, note that the two different types of buds are indistinguishable from one another. vegetative bud flower bud

15 Interkalar Meristem Monokotlarda root tip’te yer alan apical meristem yanında intercalar meristem var Yaprak tabanının bitki gövdesini sardığı kısımda bulunur

16 Intercalary Meristems
Monocotlarda (ot) otlanmadan sonra intercalar meristem sayesinde bitki yaprağı büyür

17 Lateral Meristems cause an increase in stem diameter
Dilotlarda root ve shootun uç kısımlarındaki apical meristem yanında lateral meristem var. Lateral meristems SECONDARY GROWTH (ikincil büyüme) sağlar stems ve rootda çapta büyüme olur Lateral Meristems cause an increase in stem diameter

18 Lateral Meristem MONOCOTlarda yok Lateral meristem iki çeşit
Vaskular cambium; xylem ve phloem arasındaki meristematic tissue. Yeni xylem ve phloem cell üretir Cork cambium; odunsu dikotlarda bark (kabuk) altında bulunan meristem. Yeni bark hücreleri oluşturur

19 Lateral Meristems Phloem Vascular Cambium Xylem (Wood)
Cross Section of a Woody Dicot Stem

20 Lateral Meristems Cork (Bark) Cork Cambium Vascular Cambium
Woody Dicot Stem

21 Üç doku sistemi: Dermal, Vaskülar, ve Ground (zemin)
Her bitki organı bu üç yapıya sahip Figure 35.8 Dermal tissue Ground Vascular

22 Birincil ve ikincil büyüme
Figure In woody plants, there are lateral meristems that add secondary growth, increasing the girth of roots and stems. Apical meristems add primary growth, or growth in length. Vascular cambium Cork Lateral meristems Root apical Primary growth in stems Epidermis Cortex Primary phloem Primary xylem Pith Secondary growth in stems Periderm Primary phloem Secondary Vascular cambium xylem Shoot apical (in buds) The cork cambium adds secondary dermal tissue. The vascular xylem and phloem. Birincil ve ikincil büyüme

23 Permanent Tissue (non-meristematic)
epidermis xylem phloem cortex pith fiber Hücre duvarına göre Parenchyma Collenchyma Sclerenchyma fibers and sclerids

24 Epidermis Bir veya daha fazla hücre tabakası
Bütün bitki kısımlarını; shoot, stem, leaf ve root sarar. Odunsu dicotlarda epidermisin yerini bark (cork) alır Epidermis

25 Epidermis Yaprak epidermisi çok sayıda stomaya sahip.
Genelde yaprağın alt kısmında bulunur. An apple leaf contains 39,000 stomata per square centimeter! Stoma in Fuchsia

26 Epidermis Cuticle Çoğu bitkide alt ve üst epidermis waxy (mumsu) madde salgılar ve bu su kaybını önler Bu yapıya kütikül denir Leaf with Cuticle

27 Periderm (Bark) -Ağaç gibi odunsu bitkilerde kök ve gövdenin dış kısmı

28 Korteks Monokot ve dikotlarda hem stem hemde roota olan doku
İnce duvarlı hücrelerden oluşur Vascular bundle (demetler), korteks tarafından sarılır

29 Cortex Vascular Bundles Monocot Stem Dicot Stem

30 Dikot-Cortex ve Pith Dikot stem cross section
cortex, vascular bundles, ve pith pith merkezde Cortex Pith Vascular Bundle

31 Monokot-Cortex monocot stem cross section Cortex ve vascular bundle
Monocotlarda pith yok Cortex Vascular Bundle

32 Xylem Xylem tissue su ve mineralleri taşır
Arka arkaya dizilen vessel cells (tracheids in gymnosperms) ve fiberlerden oluşur Vessel hücrelerin duvarında pitler bulunur busayede xylem ve etrafındaki dokularla su geçişleri sağlanır Olgun xylem hücreleri ölü Xylem Phloem

33 Ksilemdeki taşıyıcı (conducting) hücreler
trakeidler – gimnospermlerde ksilemde sadece bu hücreler bulunur (su taşımada görevli), uç kısmı sivri, pit yapısı, olgunlukta ölü,taşıma, destek vessel elements - ucu ızgara şeklinde, daha kısa, uc uca gelerek tüp oluşturur - Her ikiside olgunlukta ölü, uzamış ve lignin içeren sekonder hücre duvarı  Tracheids and vessel elements are distinguished by their shape; vessel elements are shorter, and are connected together into long tubes that are called vessels

34 longitudinal section cross section Primary xylem

35 Phloem Yaprakta üretilen besin stem ve köke Phloem tissue sayesinde taşınır (from source to sink) sieve tub, companion cell, and fiberslerden oluşur sieve tublerin uç kısımları sieve plates olarak ifade edilir Xylem Phloem

36 Sieve tube elementler – floemdeki ana taşıyıcı hücre
- uzun, nukleus olmayan hücre - uç kısımları delikli (sieve plate), hücreler arası bağlantı - sieve tube elementler uçuca eklenir ve sieve tüpü oluşturur - Vesselden farkı canlı olması Arkadaş hücreleri – N. bulunur ve sieve tüp hücrelerine besin sağlar Sieve elemetnle arada plazmodezmatalar var

37 tissue Sieve Tube Member Companion cell (c) (d) Plasmodesma
Lateral sieve area Phloem parenchyma cells Sieve tube member Sieve plate Sieve Tube Member tissue

38 Parenkima Cell Yaygın ve değişken hücre fonksiyon
Depo (tohum, meyve) Metabolizma (fotosentez;klorenkima, solunum) Değişimle başka hücrelere dönüşebilir Olgunlukta canlı Primary cell wall Parenkima Cell

39 Kollenkima Functions: Destek & elastikiyet (yaprak damarları boyunca)
Epidermis altında bulunur düzensiz hücre duvarı kalınlaşması Elongated No kloroplast Olgunlukta canlı Functions: Destek & elastikiyet (yaprak damarları boyunca) Kollenkima

40 Sklerankima Function: Destek Kalın hücre duvarı Olgunlukta ölü
olgunlukta protoplast kaybolur (N. ve sitoplazma yok) - kalın lignin olan ikincil hücre duvarı İki çeşit Fibers uzun Sclerids kısa, değişik şekillerde, grup halinde bulunur

41

42 Fiber Cell - the cell wall is stained dark red.
Fiber hücreleri kalın hücrde duvarına sahiptir fiber hücreleri grubu fiberi oluşturur Fiber, xylem ve phloem ile ilişkili Destek ve dayanıklılık sağlar Fiber Cell - the cell wall is stained dark red.

43 Vascular Bundles in Corn
Fibers Phloem Xylem Cortex Fibers Vascular Bundles in Corn

44 Yaprakta doku organizasyonu
epidermal bariyer stomolarca böIünmüş (hava ve fot. hücreler arasıda CO2 değişimi) ground tissue üst ve alt epidermis arasındaki kısım vascular tissue stemden gelen vascular sistemin devamı

45 Cutaway drawing of leaf tissues
Key to labels Dermal Ground Vascular Guard cells Stomatal pore Epidermal cell 50 µm Surface view of a spiderwort (Tradescantia) leaf (LM) (b) Cuticle Sclerenchyma fibers Stoma Upper epidermis Palisade mesophyll Spongy Lower Vein Xylem Phloem Bundle- sheath Cutaway drawing of leaf tissues (a) Air spaces Guard cells 100 µm Transverse section of a lilac (Syringa) leaf (LM) (c) Figure 35.17a–c Leaf anatomy

46

47 Dikot kök enine kesit

48

49 Dikot kök enine kesit V. Silindir ; xylem+floem. Bu yapı ground tissue tarafındn cevrelenır onuda dermal tıssue cevreler

50 Dikot kök enine kesit

51

52 Dikot kökte ikincil büyüme

53 The End


"Bitkilerde Doku." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları