Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bitkilerde Doku. Plant Tissues w İki büyük kategori: Meristematic Non-Meristematic (kalıcı- perminant)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bitkilerde Doku. Plant Tissues w İki büyük kategori: Meristematic Non-Meristematic (kalıcı- perminant)"— Sunum transkripti:

1 Bitkilerde Doku

2 Plant Tissues w İki büyük kategori: Meristematic Non-Meristematic (kalıcı- perminant)

3 Meristematic Tissue w Meristem hücre bölünmesini olduğu bitki kısımları w cell division sonunda, bir hücreden iki hücre oluşur

4 Meristematik tissue w Hücreler küçük, ince duvarlı, büyük nukleus,vakuol yok yada çok küçük, hücreler arası boşluk yok Root ve stem uç kısım (Apikal meristem) Bud (tomurcuk) Stem nodları Dikotlarda xylem ve phloem arasındaki kambium (vaskuler cambium) Dikotlarda Epidermis altında (cork cambium) Kökte lateral root oluştıran pericycle kısmında

5 Meristematik tissue – hücre bölünmesi aktif w Apikal Meristem Primary (birincil) Meristem  Primary gelişme Protoderm  epidermis Ground meristem  ground tissue (korteks) Prokambium  1 o vasküler tissue w Lateral Meristems Vascular kambium  2 o vascular tissue Cork kambium veya fellojen  periderm w Intercalar Meristem (monokotlarda blade tabanında bulunur)

6 Apical meristem 3 ayrı meristemi verir 1.Ground meristem –ground tissue: korteks 2.Protoderm –epidermis 3.Procambium –Vasküler doku

7 Apical Meristems w Dilotlarda shoot ve root tip (uç) bulunur w Shoot; genç yaprak taşıyan gövde w monokotlarda, apical meristem sadece root tipte yer alır Microscopic View of an Apical Meristem

8 Apical Meristems w Apical meristemler PRIMARY GROWTH da görevli w Tüm hücreler bölünür, shoot tip ve root tip uzar ve bitkide boyuna büyüme gerçekleşir (primary growth) Apical Meristem in a Root Tip

9 Apical Meristems Hücrelerde bölünme gerçekleşirken uzamada olur

10 Apical Meristems w Tomurcuk dormant apikal meristemdir w Uygun ortamda, bud (tomurcuk) dormancy kırılır ve büyüme başlar Bud Break

11 Bud (tomurcuk) w 3 çeşit : Vegetative- yapral ve gövde verir Flower-sadece flower üretilir Mixed- stems/leaves ve flower

12 Mixed Buds Mixed buds of Amelanchier x grandiflora

13 Mixed Buds of Cornus alternifolia 1 2 34

14 Pussy Willow Vegetative ve flower budlar ayrı ayrı. In the image to the left you can see vegetative buds producing green leaves and flower buds producing male flowers Also, note that the two different types of buds are indistinguishable from one another. vegetative bud flower bud

15 Interkalar Meristem w Monokotlarda root tip’te yer alan apical meristem yanında intercalar meristem var w Yaprak tabanının bitki gövdesini sardığı kısımda bulunur

16 Intercalary Meristems Monocotlarda (ot) otlanmadan sonra intercalar meristem sayesinde bitki yaprağı büyür

17 Lateral Meristem w Dilotlarda root ve shootun uç kısımlarındaki apical meristem yanında lateral meristem var. w Lateral meristems SECONDARY GROWTH (ikincil büyüme) sağlar w stems ve rootda çapta büyüme olur Lateral Meristems cause an increase in stem diameter

18 Lateral Meristem w MONOCOTlarda yok w Lateral meristem iki çeşit w Vaskular cambium; xylem ve phloem arasındaki meristematic tissue. Yeni xylem ve phloem cell üretir w Cork cambium; odunsu dikotlarda bark (kabuk) altında bulunan meristem. Yeni bark hücreleri oluşturur

19 Lateral Meristems Phloem Vascular Cambium Xylem (Wood) Cross Section of a Woody Dicot Stem

20 Lateral Meristems Cork (Bark) Cork Cambium Vascular Cambium Woody Dicot Stem

21 Üç doku sistemi: Dermal, Vaskülar, ve Ground (zemin) w Her bitki organı bu üç yapıya sahip Figure 35.8 Dermal tissue Ground tissue Vascular tissue

22 Birincil ve ikincil büyüme Figure. 35.10 In woody plants, there are lateral meristems that add secondary growth, increasing the girth of roots and stems. Apical meristems add primary growth, or growth in length. Vascular cambium Cork cambium Lateral meristems Root apical meristems Primary growth in stems Epidermis Cortex Primary phloem Primary xylem Pith Secondary growth in stems Periderm Cork cambium Cortex Primary phloem Secondary phloem Vascular cambium Secondary xylem Primary xylem Pith Shoot apical meristems (in buds) The cork cambium adds secondary dermal tissue. The vascular cambium adds secondary xylem and phloem.

23 Permanent Tissue (non- meristematic) epidermis xylem phloem cortex pith fiber w Hücre duvarına göre Parenchyma Collenchyma Sclerenchyma fibers and sclerids

24 Epidermis w Bir veya daha fazla hücre tabakası w Bütün bitki kısımlarını; shoot, stem, leaf ve root sarar. w Odunsu dicotlarda epidermisin yerini bark (cork) alır Epidermis

25 w Yaprak epidermisi çok sayıda stomaya sahip. w Genelde yaprağın alt kısmında bulunur. w An apple leaf contains 39,000 stomata per square centimeter! Stoma in Fuchsia

26 Epidermis w Çoğu bitkide alt ve üst epidermis waxy (mumsu) madde salgılar ve bu su kaybını önler w Bu yapıya kütikül denir Leaf with Cuticle Cuticle

27 w Periderm (Bark) -Ağaç gibi odunsu bitkilerde kök ve gövdenin dış kısmı

28 Korteks w Monokot ve dikotlarda hem stem hemde roota olan doku w İnce duvarlı hücrelerden oluşur w Vascular bundle (demetler), korteks tarafından sarılır

29 Cortex Dicot Stem Monocot Stem Vascular Bundles

30 Dikot-Cortex ve Pith Vascular Bundle Cortex w Dikot stem cross section w cortex, vascular bundles, ve pith w pith merkezde Pith

31 Monokot-Cortex w monocot stem cross section w Cortex ve vascular bundle w Monocotlarda pith yok Cortex Vascular Bundle

32 Xylem w Xylem tissue su ve mineralleri taşır w Arka arkaya dizilen vessel cells (tracheids in gymnosperms) ve fiberlerden oluşur w Vessel hücrelerin duvarında pitler bulunur busayede xylem ve etrafındaki dokularla su geçişleri sağlanır w Olgun xylem hücreleri ölü Xylem Phloem

33 w Ksilemdeki taşıyıcı (conducting) hücreler trakeidler – gimnospermlerde ksilemde sadece bu hücreler bulunur (su taşımada görevli), uç kısmı sivri, pit yapısı, olgunlukta ölü,taşıma, destek vessel elements - ucu ızgara şeklinde, daha kısa, uc uca gelerek tüp oluşturur - Her ikiside olgunlukta ölü, uzamış ve lignin içeren sekonder hücre duvarı

34 longitudinal sectioncross section Primary xylem

35 Phloem w Yaprakta üretilen besin stem ve köke Phloem tissue sayesinde taşınır (from source to sink) w sieve tub, companion cell, and fiberslerden oluşur w sieve tublerin uç kısımları sieve plates olarak ifade edilir Xylem Phloem

36 Sieve tube elementler – floemdeki ana taşıyıcı hücre - uzun, nukleus olmayan hücre - uç kısımları delikli (sieve plate), hücreler arası bağlantı - sieve tube elementler uçuca eklenir ve sieve tüpü oluşturur - Vesselden farkı canlı olması Arkadaş hücreleri – N. bulunur ve sieve tüp hücrelerine besin sağlar Sieve elemetnle arada plazmodezmatalar var

37 Companion cell (c)(d) Plasmodesma Lateral sieve area Phloem parenchyma cells Sieve tube member Sieve plate Sieve Tube Member Phloem tissue

38 Parenkima Cell w Yaygın ve değişken hücre w fonksiyon Depo (tohum, meyve) Metabolizma (fotosentez;klorenkima, solunum) w Değişimle başka hücrelere dönüşebilir w Olgunlukta canlı w Primary cell wall

39 Kollenkima Epidermis altında bulunur düzensiz hücre duvarı kalınlaşması Elongated No kloroplast Olgunlukta canlı Functions: w Destek & elastikiyet w (yaprak damarları boyunca)

40 Sklerankima w Function: w Destek w Kalın hücre duvarı w Olgunlukta ölü w olgunlukta protoplast kaybolur (N. ve sitoplazma yok) w - kalın lignin olan ikincil hücre duvarı w İki çeşit 1. Fibers uzun 1. Sclerids kısa, değişik şekillerde, grup halinde bulunur

41

42 Fiber w Fiber hücreleri kalın hücrde duvarına sahiptir w fiber hücreleri grubu fiberi oluşturur w Fiber, xylem ve phloem ile ilişkili w Destek ve dayanıklılık sağlar Fiber Cell - the cell wall is stained dark red.

43 Fibers Cortex Xylem Phloem Fibers Vascular Bundles in Corn

44 Yaprakta doku organizasyonu w epidermal bariyer stomolarca böIünmüş (hava ve fot. hücreler arasıda CO 2 değişimi) w ground tissue üst ve alt epidermis arasındaki kısım w vascular tissue stemden gelen vascular sistemin devamı

45 Key to labels Dermal Ground Vascular Guard cells Stomatal pore Epidermal cell 50 µm Surface view of a spiderwort (Tradescantia) leaf (LM) (b) Cuticle Sclerenchyma fibers Stoma Upper epidermis Palisade mesophyll Spongy mesophyll Lower epidermis Cuticle Vein Guard cells Xylem Phloem Guard cells Bundle- sheath cell Cutaway drawing of leaf tissues(a) VeinAir spacesGuard cells 100 µm Transverse section of a lilac (Syringa) leaf (LM) (c) Figure 35.17a–c w Leaf anatomy

46

47 Dikot kök enine kesit

48

49

50

51

52 Dikot kökte ikincil büyüme

53 The End


"Bitkilerde Doku. Plant Tissues w İki büyük kategori: Meristematic Non-Meristematic (kalıcı- perminant)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları