Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Clostridium perfringens’i kontrol yöntemleri “genel bir bakış”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Clostridium perfringens’i kontrol yöntemleri “genel bir bakış”"— Sunum transkripti:

1 Clostridium perfringens’i kontrol yöntemleri “genel bir bakış”

2 Nekrotik enterit Yem buğday Tane yem balıkunu besin maddesi yoğunluğu Bağırsak enfeksiyonları adenoviruslar IB Gumboro CAV Bağışıklığın zayıflaması Civciv yoğunluğu vitamin/ mineral enzim koksidiyoz rezistans Antimikrobiyal aktivite Sindirimi artırıcılar iyonofor kimyasal Fiziksel faktörler altlık kontaminasyon?

3 Clostridium perfringens’i kontrol yöntemleri zTedavi seçenekleri yAntimikrobiyaller xİçme suyu içerisinde Amoksisilin Linkomisin+Spektinomisin Tylan

4 AvilamycinMAXUS0.5 AvoparcinAVOTAN0.5 Bacitracin0.2 BambermycinFLAVOMYCINDirençli DiclazurilCLINACOX Dirençli LasalocidAVATEC1.5 MaduramycinCYGRO* MonensinELANCOBAN2.0 NarasinMONTEBAN0.1 Nicarbazine Dirençli RobenidineCYCOSTAT Dirençli Salinomycin SACOX 0.1 VirginiamycinESKALIN0.25 * (Maduramisin verileri yok) MIC 50* Clostridia perfringens için MIC değerleri

5 Clostridium perfringens’i kontrol yöntemleri zMevcut kontrol yöntemleri yAntimikrobiyaller xBüyütme faktörleri xİyonofor antikoksidiyaller xPenisilinli premiksler xİçme suyu içinde uygulamalar Amoksisilin Linkomisin+Spektinomisin Tylan

6 Nekrotik enterit Yem buğday Tane yem balıkunu besin maddesi yoğunluğu vitamin/ mineral enzim kontaminasyon?

7 Nekrotik Enterit ve Yemle İlişkisi zKarbonhidrat Kaynağı yhububat çeşidi ve kalitesi yenzimler ytane büyüklüğü Ferket, 1996

8 Nekrotik Enterit ve Yemle İlişkisi zProtein kaynağı ybalıkunu xbiyojenic aminler, histamin, tiramin ysindirimi zor protein (tüyunu) yyeterince pişmemiş protein (soyaunu) zDiğer faktörler ymikotoksinler xtricothecene xaflatoxin - immünosupresyon yçok yüksek bakır/çinko oranları yokside olmuş yağ zYemin konsantrasyonu Ferket, 1996

9 Nekrotik Enterit ve Yemle İlişkisi zProtein kaynağı yBalıkunu xBiyojenik aminler bağırsak tahribatı yDüşük kaliteli protein yAz ya da çok pişmiş protein xClostridial türlerinin gelişimini hızlandırır

10 Nekrotik Enterit ve Yemle İlişkisi zYeme ilgili diğer faktörler ymikotoksinler xtricothecene bağırsak tahribatı xAflatoksin immunosupresyon yokside olmuş yağ

11 Nekrotik Enterit ve Yemle İlişkisi zYemin kalitesi ve bağırsağın doluluğu yyemleme ve ışıklandırma programları yTane buğday içeren yemlerle besleme

12 Nekrotik enterit Bağırsak hastalıkları adenoviruslar IB koksidiyoz direnç

13 Sindirim sisteminin sağlığı zBağırsak tahribatı klostridyumun gelişimini artırır yKoksidiyoz ySindirim sistemi virüsleri

14 Nekrotik Enterit ve Koksidiyoz Shane et al, 1985 % Mortalite (42 günlük)

15 Sindirim sisteminin sağlığı zSindirim sisteminin sağlıklı olması NE kontrolü için oldukça önemlidir yKoksidiyoz kontrolü xEtkili antikoksidiyaller yEtkin aşılama programları xSindirim sistemi virüslerini önler

16 Klostridiya tehditinin azaltılması zBağırsak klostridiyum seviyesi yKlostridiyumların yerleşmesini önleme yYemin kalitesi yDiğer ürünler

17 Diğer ürünler zProbiyotikler zSpesifik bakteri kültürleri ( Lactobacillus ) yyararlı mikroflora oluşumunu sağlar ypatojenlerin çoğalmasını önler ( bacteriyosin ) ybağışıklık sistemini güçlendirir ybağırsak duvarı tahribatını azaltır zYeme sürekli olarak katılırlar

18 Diğer ürünler zCompetitive exclusion zGeniş spektrumlu nonpatojen mikroflora kültürü ygenç hayvanlarda yararlı mikrofloranın oluşumuna yardımcı olur ybağırsak duvarında kolonize olur ypatojen bakterilerin bağırsağa yerleşmesini önler

19 Diğer ürünler zNükleotidler zNükleotid, metabolit ve maya karışımı yprobiyotik etki yLaktobasillerin gelişimini hızlandırır zYeme sürekli olarak katılırlar

20 Diğer ürünler zOligosakkaritler zMannoz Oligosakkaritleri ypatojen bakterilerin tutunduğu reseptörleri işgal eder ybağışıklık sistemin güçlendirir ymakrofaj aktivitesini artırır zFruktoz Oligosakkaritleri yLaktobasil ve Bifidobakterilerin gelişimini hızlandırır ypatojen GR (-) bakterilerin gelişimini durdurur

21 Organik Asitler zPropiyonik/Formik asitler zYemin mikrobiyal bileşimini kontrol altına alır yantimikrobiyal ysindirim sistemi pH’ı üzerine etkili xenzimatik aktiviteyi hızlandırır xsindirim sistemi mikroflorasına zarar vermez xpatojenlerin bağırsak duvarına tutunmasını önler

22 Diğer ürünler zBitki ekstreleri zYucca yamonyak oluşumunu azaltır yantiprotozoal activite ybağırsak duvarı tahribatını azaltır ypatojenlerin gelişimini baskılar z Bitki ekstreleri z Sanguinaria ykaraciğer ve sindirim fonksiyonlarını artırır ysindirimi artırır ysindirim sisteminin mikrobiyal dengesini korur

23 Diğer ürünler zBalık yağları zEsensiyal yağlar yantimikrobiyal ? ysindirim sistemi fonksiyonlarını artırır yyararlı mikroflora oluşumunu sağlar

24 Yeni ürünler zÇok çeşitli ürünler pazarlanmaya başlamıştır zRuhsatlandırılmaları gerekli değildir zÇok fazla yarar sunarlar zBağımsız gözle değerlendirilmemişlerdir zDikkatli bir şekilde değerlendirilmelidirler

25 Clostridium perfringens’i kontrol yöntemleri zSonuç yRasyon, sindirim sistemi florası ve enterit gelişimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir yNE’in oluşumunun önlenmesinde sindirim sisteminin sağlığı oldukça önemlidir yHijyen koşulları iyi olmalıdır yKlinik belirtilerin önlenebilmesi için hemen tedaviye başlanmalıdır yYeni ürünler dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir

26 Nekrotik Enterit Bir Sorun mudur? zMortalite artışı zEnterit sorunları zKötü FCR zKötü altlık zBüyüme geriliği zMaliyet artışı

27 Nekrotik Enterit Etkeni zClostridium perfringens -bağırsağın normal mikroorganizmalarından zBağırsak duvarını tahrip edip enterite yol açar; diğer organlara yayılır zOtopside bağırsak ve diğer organları kaplayan nekrotik nodüller

28 Nekrotik Enterit’i oluşturan koşullar zKötü management zKirli suluk zBozuk suluk zKalitesiz altlık zKontamine yem zDiğer hastalıklar -koksidiyoz

29 Nekrotik Enterit Nasıl Kontrol Edilebilir? zİyi management zNekrotik enterite etkili yem katkıları

30 Hangi Yem Katkıları CP’i Kontrol Edebilir? zBazı büyütme faktörleri zBazı antikoksidiyaller zBazı ürünler diğerlerinden daha iyidir zHangilerinin iyi olduğu bilinmelidir

31 Hangi Yem Katkılarının Etkili Olduğu Nasıl Bilinebilir? zCP’e karşı MIC değerleri zYemdeki katkının dozu

32 Bazı Yem Katkılarının MIC Değerleri MIC 50 AvilamisinMAXUS0.5 AvoparsinAVOTAN0.5 Basitrasin0.2 BamberimisinFLAVOMYCINDirençli DiklazurilCLINACOXDirençli LasalosidAVATEC1.5 MaduramisinCYGRO* MonensinELANCOBAN2.0 NarasinMONTEBAN0.1 NikarbazinDirençli RobenidinCYCOSTATDirençli SalinomisinSAYCOX0.1 VirjinyamisinESKALIN0.25 * veri yok

33 Bu Yem Katkılarının Broyler Yemindeki Dozları ppm AvilamisinMAXUS5-10 AvoparsinAVOTAN7.5-15 Basitrasin5-50 BamberimisinFLAVOMYCIN1-20 DiklazurilCLINACOX1 LasalosidAVATEC75-125 MaduramisinCYGRO5 MonensinELANCOBAN100-120 NarasinMONTEBAN70 Nikarbazin125 RobenidinCYCOSTAT33 SalinomisinSAYCOX60 VirjinyamisinESKALIN5-20

34 Yem Katkılarının Sıralanması Kontrol SeviyesiBüyütme FaktörüAntikoksidiyal EtkisizFLAVOMYCINCLINACOX CYCOSTAT Nikarbazin EtkiliAVOTAN 10CYGRO ESKALIN 10 MAXUS 10 Basitrasin 20 Daha EtkiliBasitrasin 50ELANCOBAN ESKALIN 20AVATEC SACOX MONTEBAN

35 Sonuç zBazı yem katkıları CP’i kontrol edebilirken, bazıları etkisizdir zMAXUS, AVOTAN, ESKALIN ve Basitrasin kısmen etkilidir zELANCOBAN ve MONTEBAN gibi iyonoforlar yüksek dozda daha etkilidir zKimyasal antikoksidiyaller NE vakalarında artışa neden olabilir zYüksek dozda iyonofor ve BF kombinasyonu daha iyi sonuç verir - ELANCOBAN+MAXUS, MONTEBAN+MAXUS, gibi

36 İyonoforlar NE’i Kontrol Eder mi? zElwinger ve ark., MONTEBAN, Broyler, İsveç, 1992 zKesim öncesi yemde MONTEBAN z“NE insidansi ve mortalite, kesim öncesi yemleme süresinin uzamasıyla artmaktadır” Kesim öncesi süreMortalite (%)NE insidansı 32.90 56.00 105.81.6 158.03.7

37 Öneriler zManagement iyi olmalıdır zAntikoksidiyal ve BF seçerken, NE’e de etkili olanları tercih edin zYüksek dozlu iyonoforlardan ELANCOBAN ve MONTEBAN ile MAXUS gibi BF mükemmel kontrol sağlar - Mükemmel gelişme performansı - Koksidiyoz kontrolü - NE kontrolü


"Clostridium perfringens’i kontrol yöntemleri “genel bir bakış”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları