Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜÇGENLERDE BENZERLİK MURAT GÜNER HER GENÇ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜÇGENLERDE BENZERLİK MURAT GÜNER HER GENÇ"— Sunum transkripti:

1 ÜÇGENLERDE BENZERLİK www.muratguner.net MURAT GÜNER HER GENÇ
GEOMETRİ ÖĞRENEBİLİR MURAT GÜNER İSTANBUL- 2004

2

3

4 TIPKISININ AYNISI

5 Buradan ABC üçgeni DEF üçgeni benzerdir denir
1- BENZER ÜÇGENLER Karşılıklı açıları eş ve karşılıklı kenarları orantılı olan üçgenlere benzer üçgenler denir. A B C b c a D E F e f d ABC ve DEF üçgenleri için Buradan ABC üçgeni DEF üçgeni benzerdir denir ve biçiminde gösterilir. m ( A ) = m ( D ) m ( B ) = m ( E ) ABC  DEF m ( C ) = m ( F ) oranı yazılabilir.

6 Hayalleri olanlar asla uyuyamaz.
eşitliğinde verilen k sayısına , benzerlik oranı veya benzerlik katsayısı denir.  k = 1 olan benzer üçgenlerde karşılıklı kenarlar eşit olduğundan , bu üçgenlere eş üçgenler denir. ABC  DEF benzerliği yazılırken eş açıların sıralanmasına dikkat edilir. ABC  DEF  Hayalleri olanlar asla uyuyamaz.

7 ABC üçgeni ile DEF üçgeni karşılıklı açıları eş olduğundan benzerdir.
ÖRNEK A B C 5 D F E ABC üçgeni ile DEF üçgeni karşılıklı açıları eş olduğundan benzerdir. A ve D eş açıların gördüğü kenarlarda eşit olduğundan aynı zamanda eş üçgendir. ( l BC l = l EF l = 5 cm )

8 ÖRNEK Şekilde [ DE ] // [ AB ] I AC I = I CE I I DE I = 2m + 3
ÖRNEK A B C D E Şekilde [ DE ] // [ AB ] I AC I = I CE I I DE I = 2m + 3 I AB I = m + 5 ise m kaçtır? 2m + 3 m + 5 b a c c a b ÇÖZÜM ABC  EDC m + 5 = 2m + 3 2 = m

9 I AE I = 2 cm , I AB I = 4 cm ve I DC I = I BC I ise A( ADC ) = ?
ÖRNEK [ DC ]  [ BC ] ,[ DE ]  [ AC ] [ AB ]  [ AC ], I AE I = 2 cm , I AB I = 4 cm ve I DC I = I BC I ise A( ADC ) = ? A B C D E 2 4 b x 6 a 4 b x a ÇÖZÜM BAC  CED l CE l = 4 6.6 lACl = lDEl = 4+2 = 6 A( ADC )= = 18 2

10 ÖRNEK Şekilde [ BE ]  [ AD ] = { C } I AC I = I CE I
ÖRNEK Şekilde [ BE ]  [ AD ] = { C } I AC I = I CE I I BC I = I CD I ve I EDI =8 cm ise I AB I = ? A B C D E 8 8 a a ÇÖZÜM I ABI = 8 cm

11 ÖRNEK Şekilde I AB I = I AC I I CD I = I EBI I AE I = x + 2
ÖRNEK A B C D E Şekilde I AB I = I AC I I CD I = I EBI I AE I = x + 2 I AD I = 2x –1 ise x kaçtır? Eş üçgenler a 2x -1 x+2 a ÇÖZÜM x + 2 = 2x –1 3 = x

12 m( DEC )= 65° ise ABC açısının ölçüsü kaç derecedir?
ÖRNEK A B C D E 65° Şekilde [ AD ] // [ BC ] I AE I = I BC I I AD I = I AC I m( DEC )= 65° ise ABC açısının ölçüsü kaç derecedir? a a ÇÖZÜM A A D a 180°– 65° = 115° E 180°– 65° = 115° a B C

13 m( ABE ) = m( DBC )= 60° ise I EC I =?
ÖRNEK Şekilde I AB I = I BE I I BC I = I BD I I AD I = 12 cm m( ABE ) = m( DBC )= 60° ise I EC I =? 60° A B C D E c ÇÖZÜM D E 12 12 A 60°+ c 60° + c B B C

14 ABC  DEF 2- AÇI – AÇI BENZERLİK TEOREMİ
2- AÇI – AÇI BENZERLİK TEOREMİ Karşılıklı ikişer açıları eş üçgenler benzerdir. A B C b c a D E F e f d m ( B ) = m ( E ) ve m ( A ) = m ( D ) ABC  DEF m ( C ) = m ( F ) İkişer açıları eş olduğundan üçüncü açıları da eş olur.Bu iki üçgen benzer üçgenlerdir.

15 …… …… Şekildeki üçgenlerin benzerliği nasıl yazılır? ÖRNEK ÇÖZÜM
ÖRNEK 70 50 60 A B C F E D Şekildeki üçgenlerin benzerliği nasıl yazılır? 60 70 ÇÖZÜM BAC  DFE ( A.A.A ) FDE  ABC ( A.A.A ) 60 50 70 60 50 70 50 60 70 50 60 70 ABC  FDE ( A.A.A ) EDF  CBA ( A.A.A ) 50 60 70 50 60 70 70 60 50 70 60 50 …… ……

16 ABC  DEF ise  kaç derecedir? Şekilde verilenlere göre
1999 ÖRNEK A B C D E F 40 30 ABC  DEF ise  kaç derecedir? Şekilde verilenlere göre ÇÖZÜM m ( A ) = m ( D ) A B C D E F 40 30 ABC  DEF ise m ( B ) = m ( E ) m ( C ) = m ( F ) 50 40  + 40 = 60 + 50 60 50  = 70

17 BAC dik üçgen [ ED ]  [ BC]
ÖRNEK A B C D x 3 5 E 4 BAC dik üçgen [ ED ]  [ BC] l AE l = 3 cm , l EC l = 5 cm l DC l = 4 cm x = ? ÇÖZÜM A BAC  EDC ( A.A.A ) 3 E 5 B x D 4 C x = 6

18 Başarı tatlıdır ama çoğunlukla ter kokar
ÖRNEK A B C D E x 5 3 2 m ( BAC ) = m ( BDE ) ise x = ? ÇÖZÜM 5 A B C D E x 3 2 BAC  EDC ( A.A.A ) Başarı tatlıdır ama çoğunlukla ter kokar

19 ABC  CDE   Şekilde verilenlere göre x = ? ÖRNEK     ÇÖZÜM  
ÖRNEK Şekilde verilenlere göre x = ? A B C D E 6 x 4 2 ÇÖZÜM ABC  CDE ( A.A.A ) x = 12

20   Şekilde CDEF bir kare old. göre x = ? AED  EBF ÖRNEK ÇÖZÜM   A
B D C A F E 9 4 x Şekilde CDEF bir kare old. göre x = ? ÖRNEK θ β x θ x β x ÇÖZÜM AED  EBF ( A.A.A )

21    Şekilde verilenlere göre x = ? ABC  DBE ÖRNEK ÇÖZÜM   A E D B
B D C A E x 4 3 2 Şekilde verilenlere göre x = ? ÖRNEK θ β θ ÇÖZÜM ABC  DBE ( A.A.A )

22   1998 Şekildeki l BE l = x = ? ABC  EBD x = 16 / 5 ÖRNEK ÇÖZÜM  
1998 ÖRNEK A 16 Şekildeki l BE l = x = ? D 15 4 B x E C ÇÖZÜM A ABC  EBD 16 D 15 4 x = 16 / 5 B x E C 25 ( )

23   1993 Şekildeki l BC l = x = ? ÖRNEK ÇÖZÜM ABC  EBD A D B C E  
1993 ÖRNEK 24 10 B D C A E Şekildeki l BC l = x = ? x 8 ÇÖZÜM ABC  EBD

24 2000 ÖRNEK A B O D C Şekildeki [ BO ] çaplı çember ,O merkezli ve [ BC ] çaplı çembere B noktasında içten teğettir.AB doğrusu her iki çembere B noktasında teğet AC doğrusu da içteki çembere D noktasında teğet olduğuna göre y y x r N r 2r ÇÖZÜM ABC  NDC

25 l BC l = 15 cm , l AB l = 16 cm l CD l = 8 cm old.göre l BE l = x = ?
1993 ÖRNEK x A B C D E Şekilde ABCD bir dik yamuk , m( ABC ) = m(CDE ) l BC l = 15 cm , l AB l = 16 cm l CD l = 8 cm old.göre l BE l = x = ? 16 8 15 θ θ ÇÖZÜM ABC DCE

26 ÖĞRENCİ HATALARI

27 ABC  DEF 3- KENAR – AÇI – KENAR BENZERLİK TEOREMİ
3- KENAR – AÇI – KENAR BENZERLİK TEOREMİ İki üçgenin karşılıklı ikişer kenarı orantılı ve bu kenarların oluşturduğu karşılıklı açılar eş ise üçgenler benzerdir. A D c b f e B a C E d F ABC  DEF m ( A ) = m ( D )

28 CAB  EDB  Şekilde verilenlere göre x = ? eşitliği sağlandığından
ÖRNEK A Şekilde verilenlere göre x = ? 2 E x 4 B 3 D 5 C ÇÖZÜM A E eşitliği sağlandığından 6 x 4 CAB  EDB ( K. A. K ) x = 7 B 8 C B 3 D

29   m( ABC ) = m( BCD ) =  CBA  DCB [ AB ] // [ CD ] , l AB l = 2 cm
ÖRNEK B D A C [ AB ] // [ CD ] , l AB l = 2 cm l AC l = 3 cm l BC l = 4 cm l CD l = 8 cm old. göre l BDl = x = ? 2 3 4 8 x ÇÖZÜM m( ABC ) = m( BCD ) =  ( İç ters açılar ) B A C 2 3 4 C D 8 x B 4 CBA  DCB ( K. A. K )

30 4- KENAR – KENAR – KENAR BENZER TEOREMİ İki üçgenin karşılıklı bütün kenarları orantılı ise bu iki üçgen benzerdir. A D c b f e B a C E d F ABC  DEF m ( A ) = m ( D ) m ( B ) = m ( E ) Kenarları orantılı olan ABC ve DEF benzer üçgenlerinde orantılı kenarları gören açılar eştir. m ( C ) = m ( F )

31 ABC  ADE 5- TEMEL BENZERLİK TEOREMİ
5- TEMEL BENZERLİK TEOREMİ Bir üçgenin kenarlarından birine çizilen paralel doğru , kestiği diğer kenarlar üzeride orantılı parçalar ayırır. B D C A E ABC  ADE VEYA ( [ DE ] // [ BC ] )

32   [ DE ] // [ BC ] olduğundan ÖRNEK
ÖRNEK [ DE ] // [ BC ] ise l BC l = x = ? B D A E C 5 6 x 2 ÇÖZÜM [ DE ] // [ BC ] olduğundan ( T.B.T )

33   1991 [ DC ] // [ AB ] olduğundan
1991 ÖRNEK 4 3 8 x B D C K A Şekilde ABCD bir yamuk olduğuna göre x = ? ÇÖZÜM [ DC ] // [ AB ] olduğundan ( T.B.T )

34 1995 ÖRNEK ÇÖZÜM A D 3 E 4 F 2 B 5 C K ( T.B.T ) ( T.B.T )
1995 ÖRNEK B D C E A F 2 4 5 3 10k 7k 4k a 5 – a K ÇÖZÜM ( T.B.T ) ( T.B.T )

35 ÖRNEK B A C D E x [ DE ] // [ BC ] , [ BE ] açıortay olduğuna göre l BC l = x kaç cm dir? 3 2 2 ÇÖZÜM m( DEB ) = m( EBC ) =  [ DE ] // [ BC ] olduğundan ( İç ters açılar ) Buna göre l DE l = 2 cm ( T.B.T ) ( İkizkenar Üçgen )

36 1992 ÖRNEK B D C F A E x 2 6 3 Şekildeki ABC üçgeninde D , E ve F noktaları kenarlar üzerinde olup AEDF bir paralel kenardır. Buna göre l EC l = x = ? 6 2 ÇÖZÜM ABC  FBD x = 4

37 1997 ÖRNEK B D C F A E 20 12 4 Şekildeki ABC üçgeninde D , E ve F noktaları kenarlar üzerinde olup AEDF bir paralelkenarının çevresi kaç cm dir? 3 y x y x ÇÖZÜM 2( x + y ) = 2( ) = 40 15y = y x = 4 3y = 48 y = 16

38 1996 ÖRNEK A Şekildeki ABC üçgeninde D , E ve F noktaları kenarlar üzerinde olup BFED bir eşkenar dörtgendir. Buna göre l EC l = x = ? 15 16 F y E y x y B y D 25 – y C 25 ÇÖZÜM

39 A noktasının koordinatları toplamı kaçtır?
2005 ÖRNEK 45 – 2 1 – 3 O A ( x , y ) y x A noktasının koordinatları toplamı kaçtır? y = x – 3 3 x – 3 x ÇÖZÜM +

40 ÖRNEK Soru Sayısı 1.Öğrenci 2.Öğrenci Yanda grafikte iki öğrencinin zamana göre çözdükleri soru sayıları verilmiştir.Şekle göre kaçıncı saatte çözdükleri soru sayıları eşitlenir? 135 b a 60 Zaman ( Saat ) O 2 5 t ÇÖZÜM

41 Şekildeki ; l AL l = l LH l = l HK l = l KB l
B D C A E L H K F Şekildeki ; l AL l = l LH l = l HK l = l KB l [ LD ] // [ HF ] // [ KE ] // [ BC ] l KE l = 2 cm ise l BC l = x = ? 2 x 2002 ÖRNEK a a a a ÇÖZÜM BKE  BLD ALD  ABC

42  [ DA ] // [ EK ] olduğundan [ KL ] // [ BC ] olduğundan
B D A K C E L [ DA ] // [ EK ] , [ KL ] // [ BC ] l DE l = 2 cm , l EB l= 3 cm , l KL l = 4 cm old. göre l BC l = ? 3 2 4 ÖRNEK 2a 3a ÇÖZÜM [ DA ] // [ EK ] olduğundan [ KL ] // [ BC ] olduğundan ( T.B.T )

43    [ DF ] // [ BE ]  [ DE ] // [ BC ] 
ÖRNEK A B C D E F 4 x [ DF ] // [ BE ] , [ DE ] // [ BC ] l AF l = 4 cm , l AD l= 2l BD l old. göre l EC l = ? 2y 2 y ÇÖZÜM [ DF ] // [ BE ]  ( T.B.T ) [ DE ] // [ BC ]  ( T.B.T )

44 Paralel doğrular kendilerini kesen doğruları aynı oranda bölerler.
6- TALES TEOREMİ d1 d2 d3 C B A D E F Paralel doğrular kendilerini kesen doğruları aynı oranda bölerler. d1 // d2 // d3 doğruları için VE

45 ÖRNEK d1 d2 d3 C B A D E F 2 3 x d1 // d2 // d 3 , l DF l = 10 cm l AB l = 2 cm l BCl = 3 cm olduğuna göre x = ? ÇÖZÜM

46 ÖRNEK d1 d2 d3 C B A D E F 3 x d1 // d2 // d 3 , l AD l = 3 cm l DE l = 6 cm l l BE l = 5 cm l CF l = 8 cm olduğuna göre x = ? 5 8 6 ÇÖZÜM C B A D E F 3 x 6 3 2 3 5

47 ÖRNEK 2 5 8 x 4 C B A D E F [ AD ] // [ BE ] // [ CF ] l AD l = 5 cm l BE l = 8 cm l l AB l = 2 cm l BC l = 4 cm l CF l = 8 cm olduğuna göre x = ? ÇÖZÜM 2 5 4 C B A D E F 3 5 x – 5 5

48 7- BENZERLİK ÖZELLİKLERİ A B C b c a D E F e f d ha hd ABC  DEF Benzer üçgenlerde orantılı kenarlara ait yüksekliklerin oranı benzerlikler oranına eşittir.

49 1999 ÖRNEK B D C A E F G H DEFG karesinin köşeleri ,şekildeki ABC üçgeninin kenarları üzerindedir. l AH l = 8 cm ve l BC l = 12 cm olduğuna göre l DE l = x = ? 8 – x x x ÇÖZÜM ABC  ADG ( Yükseklikler oranı benzerlik sabitine eşittir. ) 96 – 12x = 8x 96 = 20x x = 4,8

50 l AK l = 5 cm l LE l = 3 cm l BD l = 16cm olduğuna göre l BC l = ?
ÖRNEK A B C D E m( ABC ) = m(CDE ) l AK l = 5 cm l LE l = 3 cm l BD l = 16cm olduğuna göre l BC l = ? K L θ θ ÇÖZÜM ABC  EDC +

51 A B C b c a D E F e f d Va Vd ll ABC  DEF Benzer üçgenlerde orantılı kenarlara ait kenarortayların oranı benzerlikler oranına eşittir.

52 A B C b c a D E F e f d nA nD ABC  DEF Benzer üçgenlerde orantılı kenarlara ait açıortayların oranı benzerlikler oranına eşittir.

53 A B C b c a D E F e f d ABC  DEF Benzer üçgenlerin çevrelerinin oranı benzerlikler oranına eşittir.

54 A B C b c a D E F e f d ABC  DEF Benzer üçgenlerin alanlarının oranı benzerlik oranının karesine eşittir.

55    m ( ACB ) = m ( BDE ) l AC l = 6 cm l DE l = 3 cm ABC  EBD
C B A D E 6 3 m ( ACB ) = m ( BDE ) l AC l = 6 cm l DE l = 3 cm ÖRNEK θ θ ÇÖZÜM ABC  EBD

56    [ DE ] // [ BC ] l AD l = 2 cm l DB l = 3 cm old. göre ADE  ABC
ÖRNEK B C D A E 2 3 [ DE ] // [ BC ] l AD l = 2 cm l DB l = 3 cm old. göre 4S 21S ÇÖZÜM ADE  ABC

57 2000 ÖRNEK B D C A 4 ABCD bir dikdörtgen , l AD l = 3 cm l DC l = 4 cm , l CF l = 2 cm l AE l > l EB l olduğuna göre 3 2 F E β θ 1 θ β 4 – x x ÇÖZÜM BFE  AED ?!

58    [ DE ] // [ BC ] l AD l = 4 cm , l DB l = 3 cm A( DECB ) = 33cm2
ÖRNEK B A C [ DE ] // [ BC ] l AD l = 4 cm , l DB l = 3 cm A( DECB ) = 33cm2 olduğuna göre A ( ADE ) = ? D E 4 16cm2 3 33cm2 ÇÖZÜM ADE  ABC A( DECB ) = 49S – 16S = 33S = 33 S= 1 cm2 A ( ADE ) = 16 cm2

59     1995 [ EF ] // [ BC ] A( EBCF ) = A( AEF ) olduğuna göre
1995 ÖRNEK B A C [ EF ] // [ BC ] A( EBCF ) = A( AEF ) olduğuna göre E F S S ÇÖZÜM AEF  ABC

60 1996 ÖRNEK ABCD bir yamuk [ EF ] orta tabandır. Şekildeki AEK üçgeninin alanı 4 cm2, CKF üçgeninin alanı 8 cm2 olduğuna göre , ABCD yamuğunun alanı kaç cm2dir? B A C D F E K 8 4 ÇÖZÜM AEKADC CFKCBA A( ABCD ) = = 48 cm2

61 Ağırlık merkezinden çizilen paralel doğru kenarları bir birime iki birim oranında böler. A 2c 2b 2a K L G c a b B C [ DE ] // [ BC ]

62  ABC bir üçgen G ağırlık merkezi [ KL ] // [ BC ] old. göre
ÖRNEK ABC bir üçgen G ağırlık merkezi [ KL ] // [ BC ] old. göre AKL üçgeninin çevresi kaç cm dir? B K A L C G 12 5 6 10 12 ÇÖZÜM Ağırlık merkezinden kenara paralel çizildiğinden l AK l = 2.5 = 10 cm Ç ( AKL) = = 30 cm l AL l = 2.6 = 12 cm ( T.B.T )

63  BENZERLİĞİ  ABC  EDC A B C D E [ AB ] // [ DE ]  
A B C BENZERLİĞİ D E [ AB ] // [ DE ] ABC  EDC

64   [ DE ] // [ AB ] l AC l = 4 cm l BD l = 5 cm
ÖRNEK A B C D E [ DE ] // [ AB ] l AC l = 4 cm l BD l = 5 cm l CE l = 3 cm olduğuna göre l BC l =? 4 5 – x x 3 ÇÖZÜM

65 l AD l = 4 cm olduğuna göre l DB l = x = ?
ÖRNEK C B A D E F 4 x [ DE ] // [ BC ] 3l DF l = l FC l l AD l = 4 cm olduğuna göre l DB l = x = ? b a 3a 3b ÇÖZÜM l DF l = a  l FC l = 3a ( T. B.T ) ( KELEBEK BENZERLİĞİ )

66 A , F , C noktaları ve E , F , D noktaları doğrudaştır.Buna göre
2001 ÖRNEK B D C A E F Şekilde l AB l = l AC l A , F , C noktaları ve E , F , D noktaları doğrudaştır.Buna göre 2y 2x 3x 5y K 2y 3y ÇÖZÜM AEF  CDF ( Kelebek Benzerliği ) l AE l = l KD l = 2y ( Dikdörtgen ) l BK l = l KC l = 5y ( İkizkenar üçgende yükseklik tabanı iki eş parçaya ayırır. )

67   2004 ABCD ve HAFE birer kare l HA l = 4 cm l AB l = 12 cm
ÖRNEK 2004 H A B F D C E ABCD ve HAFE birer kare l HA l = 4 cm l AB l = 12 cm olduğuna göre taralı alanların toplamı kaç cm2 dir? 4 12 K 12 6 2 4 ÇÖZÜM FEK  CDK ( Kelebek Benzerliği ) + Toplam alan: 40 cm2

68    2004 ABCD bir paralelkenar l DE l = 2 cm , l EC l = 1 cm dir.
2004 ÖRNEK ABCD bir paralelkenar l DE l = 2 cm , l EC l = 1 cm dir. Taralı bölgenin alanı a cm2 olduğuna göre ABCD paralelkenarının alanı kaç cm2 dir ? B D C F A E 2 1 2k a 3a 2 3k 3 ÇÖZÜM DEF  BAF ( Kelebek Benzerliği )

69    2004 [ AB ] // [ GD ] 2l AE l = 6l EF l = 3l FC l
2004 ÖRNEK C A E F B D G [ AB ] // [ GD ] 2l AE l = 6l EF l = 3l FC l olduğuna göre , 3x 3y y x y 2x ÇÖZÜM ACB  FCG ( T.B.T ) DEF BEA ( Kelebek Benzerliği )

70   2003 ABCD bir dikdörtgen l DE l = l EC l , l BC l = 9 cm
2003 ÖRNEK B D C F A E 10 9 ABCD bir dikdörtgen l DE l = l EC l , l BC l = 9 cm l BF l = 10 cm olduğuna göre l AB l kaç cm dir? a a 5 x = 2a ÇÖZÜM DEF BAF ( Kelebek Benzerliği ) l AB l = l DC l = 12 ( 3k- 4k- 5k )

71 2002 ÖRNEK ABCD bir kare l AE l = l EF l = l FB l , l BG l = l CG l A , H , G doğrusal D , H , F , doğrusal olduğuna göre D A B C F E G H ÇÖZÜM D 3x C 3x K DKH FAH y ( Kelebek Benzerliği ) G H y A x E x F x B

72     2000 [ DC ] // [ EF ] // [ AB ] l DC l = 6 cm
2000 ÖRNEK D A B C E F x [ DC ] // [ EF ] // [ AB ] l DC l = 6 cm l AB l = 4 cm olduğuna göre x = ? 4 6 3y 2y ÇÖZÜM ABE  CDE ( Kelebek Benzerliği ) BCD  BFE ( T.B.T )

73   1996 [ AB ] // [ TE ] l EF l = l FT l , l BD l = 24 cm
ÖRNEK 1996 [ AB ] // [ TE ] l EF l = l FT l , l BD l = 24 cm l FC l = 10 cm olduğuna göre l DF l = x =? D A B C E F T x 10 24 θ a θ a ÇÖZÜM ACB  TCF ( T.B.T ) DAB DEF ( Kelebek Benzerliği )

74 Kenarları eşit aralıklı paralellerle bölünmüş olan üçgenlerde alanlar , 3 , 5 , 7 , ….. gibi orantılı olarak artar. Paralel kenarlar da 1,2,3,4,5,….gibi orantılı artar. S a 3S 2a 5S 3a

75  [ DE ] // [ KL ] // [ BC ] l AD l = 2l DK l = 2l KB l
ÖRNEK B D C L A E K [ DE ] // [ KL ] // [ BC ] l AD l = 2l DK l = 2l KB l A( DELK ) = 20 cm olduğuna göre A(ABC ) kaç cm2 dir? ÇÖZÜM B D C L A E K l DK l = x  l AD l = 2x x S M N x [ MN ] // [ DE ] // [ KL ] 3S x 5S A( DELK ) = 5S = 20 S = 4 x 7S A( ABC ) = 16S = 64 cm2

76  y z x n m [ AB ] // [ EF ] // [ DC ] ise benzerlik özelliklerinden C
[ AB ] // [ EF ] // [ DC ] ise benzerlik özelliklerinden C B A D E F y z x m n

77 FORMÜL KULLANMADAN SİZ YAPINIZ.
ÖRNEK D A B C E F x 12 6 [ AB ] // [ EF ] // [ DC ] l DC l = 6 cm , l AB l = 12 cm l AB l = 4 cm olduğuna göre x = ? ÇÖZÜM 1.yol 2.yol FORMÜL KULLANMADAN SİZ YAPINIZ.

78    1995 + 6 ( 7 – a ) = 8a a = 3 x2 = 82 + 42 x = y2 = 62 + 32 y =
1995 ÖRNEK A K L B 8 km 6 km 7 km Şekildeki A ve B şehirleri y yolunun aynı tarafında bulunmaktadırlar.A şehrinden y yolu üzerinde bir N noktasına uğrayarak B şehrine giden en kısa l AN l + l BN l yolu kaç km dir? y ÇÖZÜM 1.YOL 6 ( 7 – a ) = 8a a = 3 A x2 = x = B x P 8 y2 = y = 6 y + y K 7 – a N a L x + y = 4 3

79 1995 1999 ÖRNEK ÖRNEK A K L B 8 km 6 km 7 km Şekildeki A ve B şehirleri y yolunun aynı tarafında bulunmaktadırlar.A şehrinden y yolu üzerinde bir N noktasına uğrayarak B şehrine giden en kısa l AN l + l BN l yolu kaç km dir? y ÇÖZÜM A l AB' l2 = ( )2 + 72 B x 8 l AB' l2 = y 6 l AB' l2 = 72( ) y K N L 6 6 l AB' l2 = y C 7 B'

80  Şekilde ABC bir dik üçgen AFDE bir dikdörtgen olmak üzere ; B D C F
Şekilde ABC bir dik üçgen AFDE bir dikdörtgen olmak üzere ; B D C F A E c b x y


"ÜÇGENLERDE BENZERLİK MURAT GÜNER HER GENÇ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları