Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sıvı Elektrolit Dengesi Crush Sendromu Prof. Dr. Pervin SUTAŞ BOZKURT.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sıvı Elektrolit Dengesi Crush Sendromu Prof. Dr. Pervin SUTAŞ BOZKURT."— Sunum transkripti:

1 Sıvı Elektrolit Dengesi Crush Sendromu Prof. Dr. Pervin SUTAŞ BOZKURT

2 Oda et al, J Trauma March 1997 Marmara depreminden sonra yabancı yayınlarda Türk doktorların ifadeleri “Olguların bir kısmında Crush sendromu tanısı tam olarak konulamadı.” “Olguların birçoğuna ilk günlerde 2000ml’den az sıvı verildi.” “…renal yetersizlik oranının azaltılması için Türkiye’de Crush sendromunun iyi tanınması ve erken dönemde gecikmeden sıvı infüzyonu tedavisine başlanmalıdır.”

3 Tanımlar: Crush hasarı Dokunun normal membran fonksiyonları ve dolaşımının bozularak hücre ölümünün olması Kompartman sendromu. Crush hasarın nedeniyle elastik olmayan fasia ile sarılı kas kütlesinin sıkışması Crush Sendromu: Crush hasar sonucunda ortaya çıkan bir grup sistemik bulgular. Kompresyona uğrayan alan üzerinden kompresyon kaldırıldığında resirkülasyon ile toksik ürünlerin sistemik dolaşıma girmesi sonucunda gelişir.

4 Patofizyoloji Kas kütlesi üzerine bir ağırlık geldiğinde –kan akımı durur hücreler anaerobik fonksiyon— Asidoz -- Hücre çeperi parçalanması geçirgenlik dengesini bozar– hücre şişer—içeriği hücre dışına çıkar –Aşırı travma kas hücre parçalanması ve ölümü

5 Patofizyoloji Hücreden salınan maddeler – Laktik asit – Potasyum – Myoglobin – Urik Asid – Fosfat – Lizozomlar – Enzimler (CPK ve diğer) Sistemik dolaşımda sonuç – Böbrek yetersizliği – Hipovolemi – Kardiyak toksisite – Serbest oksijen radikalleri – Superoksidler – Histamin – Lökotrienler – Peroksidler

6 Crush ta hipovolemi neden? – Sıvı alınamaması – İntravasküler sıvının membran geçirgenliğinin bozulması nedeniyle hasarlı alanda birikmesi

7 Böbrek Yetersizliği Neden? Myoglobin açığa çıkışı AŞIRI (Myoglobinüri görüntüsü cola rengi partikülsüz idrar) + Asidoz varlığı Böbrek tübüllerinde çökme Akut tübüler nekroz Oligüri- anüri (N. Günlük idrar çıkışı 1500 mL) 1ml/kg/st az ise kritik

8 Hiperpotasemi neden? Anaerobik metabolizma Asidoz : K + normalde H + iyonu ile ters yönde hareket eder. Hasarlı hücreden K + ’un hücre dışına çıkışı Akut tübüler nekroz nedeniyle K + ’un atılamaması ve birikmesi

9 Hiperpotasemi Tedavi I K 6 meq/lt ‘  LETAL --derhal tedavi !!!! (kalp kası depolarizasyonunda çok önemli) 1.Daha fazla artışı engelle: gıda, ilaç, serum (kesin KE :laktat ringer, isolyte,kadalex) 2.Kardiyak toksisite tedavisi: Ca(5-10ml Ca glukonat veya 3-5 ml %10 CaCl)

10 3. K’un hücre içine sokulması: -iV sodyum bikarbonat (NaHCO3) 15 dk.’da - İV glukoz ve insulin infüzyonu (30-50 gr. Glukoz için 10U insulin) 1 saatte 4. K’un Atılması –Renal fonk. +--- furasemid loop diüretiği –Renal fonk. - ---iyon değiştirici reçine oral Kayexalat ***Dializ ve hemodializ uygulanır. Hiperpotasemi Tedavi II

11 Sivri T dalgaları Geniş QRS Çökük ST segmenti

12 Crush sendromunda yaklaşım ve tedavi 1.Hasta enkaz altında iken İV yol açılır %0.9 NaCl infüzyon günlük ihtiyaç kadar 70 kg erişkin erkek 2000mL/gün 30-35ml/kg/gün

13 2. Enkaz altından çıktıktan sonra serum 75–110 mmol/l NaCl içermeli (% 5 dekstroz %0.45 NaCL sol) + 40 mEq NaHCO3 ( 4 amp NaHCO3) + 10g/l mannitol (50ml 20% mannitol) 500 mlL/ saat infüzyon KE durumlar: yaşlı hasta kafa travması 3 gün süreyle SONRA NaHCO3 KES (sistemik pH >7.5, acetazolamid VER) CVP ve PCWP monitorizasyonu HEMODİYALİZ

14 İLAVE TEDAVİ Kemik ve doku travması tedavisi immobilizasyon ve ortopedik tedavi Yara bakımı ve enfeksiyondan koruma Gerektiğinde fasiotomi

15 IV verdi ğ imiz sıvılara ne olur?

16 IV tedaviyi neden yaparız Amaçlar  Sıvı elektrolit dengesini sağlamak için  Asid baz dengesini sağlamak için  Kan volumunu sağlamak için  İlaçları vermek için

17 IV SIVILAR Kristalloidler – Osmolaritelerine göre gruplandırılırlar – Plazma osmolaritesi 285-290mosm/L (= 2Na + BUN/2.8+Glukoz/18) İso-osmolar solusyonlar : İntravasküler alanı arttırır ve orada kalırlar Elektrolit ve volüm replasmanında kullanılır Hipo- osmolar – Intraseluler sıvıdan daha düşük osmolaritede ise hc şismesine neden olur Hiper-osmolar – İntravasküler alanı genişletir hücrelerin büzüşmesine neden olur.

18 SolusyonNaClK Osmolarite %0.9 NaCl 154 308 %0.45 NaCl 77 154 %5 Dekstroz H2O ----- 278 Laktat Ringer 1301094273 %5 D LR1301094525 Isolyte140985294

19 Kolloid solusyonlar İntravasküler volümü genişletirler Uzun süre damar yatağında kalırlar Küçük volümlerde verilirler Dezavantaj: Makromoleküler yapı– böbrek yetersizliği maks. Doz 20mL/kg/gün Pahalı, enfeksiyon kaynağı olab. Kanama eğilimini arttırır (dextran>HES) Cross reaksiyonlarını bozar

20 Kolloid Solusyonlar Albumin Dextran- 40 Rheomacrodex ( mikrosirkulasyon) 70 Macrodex Hydroxyethystarch Isohes Expahes Varihes Gelatine Gelofuscine İsotonik Na ve Cl 154 mEq/L

21 Damar yolları Periferik Santral –Kısa süreli CVP Swan Dializ –Uzun süreli Portlar

22 Kateter enfeksiyon kaynakları

23

24

25

26 Kateter Enfeksiyon Kaynakları

27 Periferik Damar Yolu Açılışı

28

29 IV Komplikasyonlar Infiltrasyon –Damar dışına sızma şişlik ağrı ve sınının gitmemesi Kateter kopması Hava embolisi (10-100 cc hava LETAL) Enfeksiyon Home

30 Santral kateterler

31 Seldinger tekniği Trendelenburg pozisyonda sağdan Kesin sıvı dolu enjektör kullanılarak Jugularıs interna veya subklavien vene


"Sıvı Elektrolit Dengesi Crush Sendromu Prof. Dr. Pervin SUTAŞ BOZKURT." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları