Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MALİ DESTEK PROGRAMLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MALİ DESTEK PROGRAMLARI"— Sunum transkripti:

1 MALİ DESTEK PROGRAMLARI
2011 YILI Kayseri Sivas Yozgat MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ

2

3

4 Programın Amacı KOBİ’lerin katma değeri yüksek ürün üretimi yapmaları, üretimde yenilikçi teknik, yöntem ve süreçlerin geliştirilmesi yoluyla rekabet edebilirliklerinin artırılması ve Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi

5 Ajans Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak
TÜM UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ İÇİN Azami Tutar: TL Asgari Tutar: TL Destek Oranı: %20-%50 Hiçbir destek projenin toplam uygun maliyetinin %20’sinden az ve %50’sinden fazla olamaz. PROGRAMIN BÜTÇESİ TL ’dir

6 Başvuru Sahipleri KOBİ statüsüne haiz olması,
Sermayesinin veya oy haklarının %25’inden fazlasının KOBİ kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmaması, Proje konusunun proje sunan Başvuru Sahibi’nin görev ve yetki alanı içerisinde bulunması, Ajans’ın faaliyet gösterdiği TR72 Bölgesi’nde (Kayseri, Sivas ve Yozgat) kayıtlı olması veya merkezinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması, Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi.

7 Programın Öncelikleri
Öncelik 1. KOBİ’lerin süreç, tasarım ve organizasyon kabiliyetlerinin geliştirilerek bölgede yeni, yenilikçi ve katma değeri yüksek ürün üretilmesinin sağlanması Öncelik 2. KOBİ’lerin işletme faaliyetlerinde yeni organizasyonel yöntemler ile yenilikçi uygulamaların kullanımının yaygınlaştırılması Programın Öncelikleri

8 Programın Öncelikleri
Öncelik 3. Yeni veya geliştirilmiş ürün ve süreçlerin ticarileştirilmesi, bu ürün ve süreçler için pazarlama yeniliği getirilmesi, maliyet düşürücü tekniklerin geliştirilmesi Öncelik 4. KOBİ’lerin Ar-Ge altyapılarının geliştirilmesi ve Ar-Ge kapasitelerinin artırılması Programın Öncelikleri

9 Örnek Proje Konuları Yeni, yenilikçi ve katma değeri yüksek ürün üretimine yönelik projeler, Kullanımı kolaylaştırmaya yönelik yazılımlar ve tasarımlar içeren ev aletleri ve cihazların üretimine yönelik projeler, Fonksiyonel özellikleri olan gıda ürünlerinin imalatına yönelik projeler, Enerji tüketimini azaltan ürünlerin imalatına yönelik projeler, Ürünleri tedarik, imalat ve satış süreçlerini izlemeye yönelik projeler, Maliyetleri azaltan sistemlerin kullanılması ya da mevcut süreçlerin geliştirilmesine yönelik projeler, Bilgisayara dayalı tasarım ve üretimin geliştirilmesine yönelik projeler, Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım gibi tescil belgeleri alınmış ürün ve süreçlerin ticarileştirilmesine yönelik projeler,

10 Örnek Proje Konuları Teknik tekstil ürünlerinin geliştirilmesine ve üretilmesine yönelik projeler, Medikal cihaz ve sağlık sektörüyle ilgili alanlarda yenilikçi ürün üretimine yönelik projeler, Ar-Ge, inovasyon ve yeni teknoloji transferi içeren projeler, İl veya bölge düzeyinde yeni bir iş kolunun oluşturulmasına yönelik projeler.

11 Proje Süresi ve Yeri Proje Süresi : En fazla 12 ay
Proje Yeri : TR72 Düzey 2 Bölgesi’nde (Kayseri, Sivas ve Yozgat) .

12

13 Programın Amacı Bölgede var olan maden potansiyellerinin ve jeotermal kaynakların kullanımının yaygınlaştırılması ve bu kaynakların bölge gelirinin artırılmasında kullanılması

14 Azami Tutar: 400.000 TL Asgari Tutar: 50.000 TL 4.500.000 TL ’dir
Ajans Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak TÜM UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ İÇİN Azami Tutar: TL Asgari Tutar: TL Destek Oranı: %20-%50 Hiçbir destek projenin toplam uygun maliyetinin %20’inden az ve %50’inden fazla olamaz. PROGRAMIN BÜTÇESİ TL ’dir

15 Başvuru Sahipleri KOBİ statüsüne haiz olması,
Sermayesinin veya oy haklarının %25’inden fazlasının KOBİ kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmaması, Proje konusunun proje sunan Başvuru Sahibi’nin görev ve yetki alanı içerisinde bulunması, Ajans’ın faaliyet gösterdiği TR72 Bölgesi’nde (Kayseri, Sivas ve Yozgat) kayıtlı olması veya merkezinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması, Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi.

16 Programın Öncelikleri
Öncelik 1. Jeotermal kaynakların seracılık ve sağlık turizmi başta olmak üzere çeşitli alanlarda kullanımının yaygınlaştırılması

17 Programın Öncelikleri
Öncelik 2. Maden ve doğaltaş kaynaklarının değerlendirilmesi

18 Örnek Proje Konuları Seracılıkta jeotermal kaynakların kullanımına yönelik projeler, Jeotermal kaynakların kullanıldığı sağlık turizmine yönelik tesislerde teknik altyapının geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik projeler, Jeotermal kaynakların endüstride kullanımına yönelik projeler, Jeotermal kaynakların binalarda ısınma amaçlı kullanılmasına yönelik projeler, Madencilik sektöründe katma değeri yüksek ürün elde edilmesine yönelik projeler, Mermercilik ve doğal taş sektörünün geliştirilmesine yönelik projeler, Maden analizlerinin yapılmasına yönelik laboratuvarların kurulmasına yönelik projeler,

19 Örnek Proje Konuları Madencilik ve doğal taş sektöründe ihracatın artırılmasına yönelik projeler, Madencilik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik projeler, Madencilik sektöründe faaliyet gösteren tesislerde su ve enerjinin tasarruflu kullanılmasına yönelik projeler.

20 Proje Süresi ve Yeri Proje Süresi : En fazla 12 ay
Proje Yeri : TR72 Düzey 2 Bölgesi’nde (Kayseri, Sivas ve Yozgat) .

21

22 Programın Amacı Bölgede var olan kış, termal, tarih ve kültür turizmine yönelik turizm altyapısının iyileştirilmesi suretiyle bölgedeki turizm potansiyelinin canlandırılması

23 Azami Tutar: 500.000 TL Asgari Tutar: 50.000 TL 5.000.000 TL ’dir
Ajans Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak TÜM UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ İÇİN Azami Tutar: TL Asgari Tutar: TL Destek Oranı: %25-%75 Hiçbir destek projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az ve %75’inden fazla olamaz. PROGRAMIN BÜTÇESİ TL ’dir

24 Kimler Başvurabilir ? Valilikler Kaymakamlıklar
Bölge, il, ilçe Müdürlükleri Bakanlıklara bağlı kurum, kuruluşlar ve enstitüler Yerel yönetimler Mahalli İdareler ile 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu doğrultusunda kurulmuş birlikler, Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları

25 Başvuru Sahipleri Belediyeler, İl Özel İdareleri ile Sanayi ve Ticaret Odaları’ndan; 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 19. Maddesinin (d) ve (e) bentlerinde belirtilen payları ve bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini tamamen yerine getirmeyenler veya tarih ve 6111 sayılı kanunun 17. Maddesi hükmüne göre yapılandırılmış ve yapılandırılan borç taksitlerini düzenli ödemeyenler ORAN’ dan proje desteği alamazlar.

26 Programın Öncelikleri
Öncelik 1. Turizmin çeşitlendirilmesi ve alternatif turizm imkânlarının değerlendirilmesi (sağlık, termal, kültür, kış, doğa, kırsal vb.) Programın Öncelikleri

27 Programın Öncelikleri
Öncelik 2. Tarihi, doğal ve kültürel mirasın turizm odaklı değerlendirilmesine yönelik altyapı çalışmalarının yapılması Öncelik 3. Bölge turizm değerlerinin ve potansiyelinin tanıtımı, bölgedeki tarihi ve kültürel yapıların görünürlüğünün artırılması ve tanıtımı amaçlı merkezlerin kurulması ya da yenilenmesi Programın Öncelikleri

28 Örnek Proje Konuları Termal kaynakların sağlık ve kaplıca turizmine kazandırılmasına ve mevcutları iyileştirilmesine yönelik altyapı çalışmalarını içeren projeler, Kış turizmine yönelik imkanların değerlendirilmesine yönelik altyapı çalışmalarını içeren projeler, Havacılık ( Paraşüt, yelken kanat vb.), kış, doğa ve su sporlarının geliştirilmesine yönelik altyapı çalışmaları, peyzaj, ağaçlandırma çalışmalarını içeren projeler, Doğal alanlarda çevre dostu peyzaj ve tasarım uygulamalarına yönelik çalışmalar, Taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım-onarımı, renovasyonu ve dekorasyonu yapılarak ziyarete açılması ile sosyal hayata kazandırılmasına yönelik projeler

29 Örnek Proje Konuları Müze ve kültür merkezi gibi kültürel tesislerin modernize edilmesi, altyapılarının iyileştirilmesi ve kapasitelerinin artırılmasına yönelik projeler, Turizm alanlarına ulaşımın kolaylaştırılmasına, ulaşım ağlarındaki kalite ve altyapı eksikliklerinin giderilmesine yönelik projeler, Turizm potansiyeli taşıyan yer ve yörelerde bilgilendirme ve yönlendirme tabelalarının ve panolarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesini içeren projeler, Bölge turizm değerlerinin ve potansiyelinin tanıtılmasına yönelik web tabanlı portal oluşturulmasına, bilgi sistem altyapısının iyileştirilmesine, harita ve her türlü diğer yazılı ve basılı tanıtım materyallerinin basılmasına yönelik projeler, Turizm alanlarının yurtiçi ve yurtdışı pazarlara yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesini içeren projeler,

30 Proje Süresi ve Yeri Proje Süresi : En fazla 18 ay
Proje Yeri : TR72 Düzey 2 Bölgesi’nde (Kayseri, Sivas ve Yozgat) .

31 Özel Düzenlemeler Bu teklif çağrısı kapsamında, bir başvuru sahibi en fazla 2 ayrı proje başvurusunda bulunabilir ancak bunlardan en fazla 1 proje başvurusu mali destek alabilir. Başka kaynaklardan desteklenen aynı proje/faaliyetler için Ajans’tan destek sağlanamaz. Bu teklif çağrısına özel olarak yukarıda belirtilen düzenlemelerin yanı sıra, bir Başvuru Sahibi aynı takvim yılı içerisindeki tüm proje teklif çağrıları kapsamında, en fazla dört projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve en fazla iki projesi için destek alabilir.

32 Başvuru Süreci Başvuru Sistemi Elektronik Kayıt www.oran.org.tr
Başvuru Veri Giriş Formu ve Zarf Etiketi Başvuru Veri Giriş Formu Başvuru Formu 2. sayfa olarak eklenmeli. Zarf Etiketi Başvurunun içinde sunulacağı kapalı zarfın üstüne yapıştırılmalı.

33 Başvurular Nereye, Nasıl ve Ne Zamana Kadar Yapılacaktır?
NEREYE? ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI Barbaros Mah. Sümer Yerleşkesi Kümeevler No: Kocasinan/KAYSERİ NASIL ? Kapalı zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketi ile veya elden (elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir). Gerekli belgeler başvuru rehberinde açıkça belirtilmiştir. NE ZAMANA KADAR? Son Başvuru Tarihi , Saat: 18.00

34 Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçimi TEKNİK VE MALİ DEĞERLENDİRME
ÖN İNCELEME TEKNİK VE MALİ DEĞERLENDİRME ÖN İZLEME YÖNETİM KURULU ONAYI İdari kontrol Uygunluk Kontrolü Değerlendirme Tablosu Yerinde Ziyaret Bütçe Revizyonu Asil ve Yedek Listelerin İlanı

35 Lütfen Dikkat !!! Ajans personeli, teklif çağrıları kapsamında sunulacak herhangi bir projenin hazırlanmasında ve yürütülmesinde görev alamaz. Tüm resmi açıklamalar ve talep edilen bilgi Ajans tarafından sağlanacaktır. Ajans hiçbir danışman kişi veya kuruluş ile işbirliği içerisinde değildir ve proje hazırlığı konusunda bir yönlendirme yapmamaktadır.

36 Daha Fazla Bilgi Almak İçin
Sorularınızı, tarihine kadar, teklif çağrısının referans numarasını açık bir şekilde belirterek, elektronik posta ya da faks ile gönderebilirsiniz. E-posta adresi : Faks : (352) Bir Başvuru Sahibine sağlanan bilgi Sıkça Sorulan Sorular (SSS) aracılığıyla diğer Başvuru Sahiplerine de sunulacaktır.

37 TEŞEKKÜRLER


"MALİ DESTEK PROGRAMLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları