Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HATALI KAYITLARIN DÜZELTİLMESİ Hata Kavramı Hata Türleri Hatalı Kayıtların Düzeltilmesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HATALI KAYITLARIN DÜZELTİLMESİ Hata Kavramı Hata Türleri Hatalı Kayıtların Düzeltilmesi."— Sunum transkripti:

1 HATALI KAYITLARIN DÜZELTİLMESİ Hata Kavramı Hata Türleri Hatalı Kayıtların Düzeltilmesi

2 Hata ve Hatalı Kavramı Hata; yanlış, yanılgı, yalan, kusur, suç... anlamlarında kullanılır Hata; daha çok istemeyerek veya bilmeyerek yapılan bir yanlışı, yanılgıyı ifade ettiğinden HİLE kavramından ayrılır Hata yapma ise bir kuralı ihlal etme, bir ilkeyi çiğneme anlamına gelir Hatalı ise bir gerçeğe uymama, bir doğruya aykırılık durumunu, kısaca doğru olmayanı ifade eder “hatasız (nınının nınının) kul olmaz...” O.Gencebay

3 Muhasebede Hata Muhasebede kullanılan tüm defter ve belgelerde yapılan muhasebe kayıtlarının, düzenlenen raporların veya diğer işlemlerin; işletmenin gerçeklerine uymaması, işletmenin doğrularını yansıtmaması, muhasebe kural, ilke ve standartları ile muhasebe uygulama sistemini düzenleyen diğer mevzuata (kanun, tebliğ, sirküler vb.) aykırı olması durumunda: a)Kasıt unsuru var ise HİLE söz konusudur: Kaçakçılık ve Usulsüzlük... b)Kasıt unsuru yok ise HATA söz konusudur: Düzeltme yapılır.

4 Düzeltme İşlemi VUK 217. Madde: “Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe kurallarına göre düzeltilebilirler” “Diğer defter ve belgelerdeki hatalar; yanlışın üzeri, yanlış okunacak şekilde çizilir ve doğrusu yanlışa yakın bir yere veya olması gereken yere yazılarak düzeltilmiş olur” “Defter ve belgelerdeki bir kaydı kazıyarak, çizerek veya silerek düzeltmek ve okunmaz hale getirmek yasaktır”

5 Yevmiye Defterinde Karşılaşılabilecek Hata Türleri a)Kayıt yapmayarak yapılan Hata (Eksik Kayıt Hatası) b)Kayıt yaparak yapılan Hatalar:

6 Yevmiye Defterinde Karşılaşılabilecek Hata Türleri 1.Rakam Hataları 2.Hesap Hataları 3.Bileşik Hatalar 4.Diğer Hatalar.... BORÇLU HESAP X..... Borçlu Alt Hesabı.... ALACAKLI HESAP X..... Alacaklı Alt Hesabı Madde Açıklaması... Tarih Nr: a)Kayıt yapmayarak yapılan Hata (Eksik Kayıt Hatası) b)Kayıt yaparak yapılan Hatalar:

7 Yevmiye Defterinde Yapılacak Düzeltme Kayıtları 1.Unutulan Kaydın Yapılması 2.Eksik Kaydın Tamamlanması 3.Fazla Kaydın İptal Edilmesi (Ters Kayıt) 4.Hatalı Kaydın İptal Edilmesi ve Doğru Kaydın Yapılması 5.Direkt Düzeltme Kaydı (Bakiyelerin Düzeltilmesi)

8 Defteri Kebir’deki Hatalar ve Düzeltmesi 1.Yevmiye defterindeki hatalı kayıttan kaynaklanan hata: Yevmiye defterinde yapılacak düzeltme ile defteri kebir otomatik olarak düzeleceğinden herhangi bir işleme gerek yoktur. 2.Yevmiye defterindeki doğru kaydın defteri kebire yanlış geçirilmesinden kaynaklanan hata: Hatalı rakamın üzeri okunacak şekilde çizilerek yakınına doğrusu yazılır.

9 100 KASA 600 YİS 391 HES KDV 100 18 54 ÖRNEK 1a

10 100 KASA 600 YİS 391 HES KDV 100 18 54 ÖRNEK 1a burada rakam hatası yapılmış... kasa hesabına 118 YTL yazılması gerekirken 100 YTL yazılmış, 18 YTL noksan...

11 100 KASA 600 YİS 391 HES KDV 54 md. Düzeltme kaydı 100 18 54 100 KASA18 55 ÖRNEK 1a

12 100 KASA 600 YİS 100 54 ÖRNEK 1b

13 100 KASA 600 YİS 391 HES KDV 100 18 54 ÖRNEK 1b burada eksik kayıt hatası yapılmış... KDV unutulmuş... 100 KASA hesabına 18 YTL ve 391 HES KDV hesabına 18 YTL yazılarak eksik kayıt tamamlanmalıdır...

14 100 KASA 600 YİS 54 md. Düzeltme kaydı 100 54 100 KASA18 55 ÖRNEK 1b 391 HES KDV 18

15 245 BAĞLI ORTAKLIK 100 KASA 100 74 ÖRNEK 2

16 245 BAĞLI ORTAKLIK 100 KASA 100 74 ÖRNEK 2 Yukarıdaki kayıtta bir A.Ş. Sermayesinin % 30’una katılım söz konusudur. 245’in yerine 242 İŞTİRAKLER hesabının kullanılması gerekirdi. Dolayısıyla burada hesap hatası yapılmıştır...

17 245 BAĞLI ORTAKLIK 100 KASA 74 md. Düzeltme kaydı 100 74 242 İŞTİRAKLER100 75 ÖRNEK 2 245 BAĞLI ORTAKLIK100

18 102 BANKALAR 100 KASA 100 97 ÖRNEK 3

19 102 BANKALAR 100 KASA 100 97 ÖRNEK 3 Yukarıdaki kayıtta işletmenin kasasına bankadan para çekilmesi söz konusudur. Dolayısıyla burada kullanılan hesaplar doğrudur. Ancak ters kayıt hatası yapılmıştır...

20 102 BANKALAR 100 KASA 97 md. İptal kaydı 100 97 100 KASA100 98 ÖRNEK 3 102 BANKALAR100 İptal edilen 97 md. doğru kaydı 100 KASA100 99 102 BANKALAR100

21 102 BANKALAR 100 KASA 97 md. Düzeltme kaydı 100 97 100 KASA200 98 ÖRNEK 3 102 BANKALAR200 Düzeltme için iki ayrı kayda gerek yok... Yukarıdaki gibi tek kayıtla da yapılabilir!

22 HAFTAYA... ÖDEVİNİZ: Uygulama 22


"HATALI KAYITLARIN DÜZELTİLMESİ Hata Kavramı Hata Türleri Hatalı Kayıtların Düzeltilmesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları