Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HATALI KAYITLARIN DÜZELTİLMESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HATALI KAYITLARIN DÜZELTİLMESİ"— Sunum transkripti:

1 HATALI KAYITLARIN DÜZELTİLMESİ
Hata Kavramı Hata Türleri Hatalı Kayıtların Düzeltilmesi

2 Hata ve Hatalı Kavramı “hatasız (nınının nınının) kul olmaz...” O.Gencebay Hata; yanlış, yanılgı, yalan, kusur, suç... anlamlarında kullanılır Hata; daha çok istemeyerek veya bilmeyerek yapılan bir yanlışı, yanılgıyı ifade ettiğinden HİLE kavramından ayrılır Hata yapma ise bir kuralı ihlal etme, bir ilkeyi çiğneme anlamına gelir Hatalı ise bir gerçeğe uymama, bir doğruya aykırılık durumunu, kısaca doğru olmayanı ifade eder

3 Muhasebede Hata Muhasebede kullanılan tüm defter ve belgelerde yapılan muhasebe kayıtlarının, düzenlenen raporların veya diğer işlemlerin; işletmenin gerçeklerine uymaması, işletmenin doğrularını yansıtmaması, muhasebe kural, ilke ve standartları ile muhasebe uygulama sistemini düzenleyen diğer mevzuata (kanun, tebliğ, sirküler vb.) aykırı olması durumunda: Kasıt unsuru var ise HİLE söz konusudur: Kaçakçılık ve Usulsüzlük... Kasıt unsuru yok ise HATA söz konusudur: Düzeltme yapılır.

4 Düzeltme İşlemi VUK 217. Madde:
“Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe kurallarına göre düzeltilebilirler” “Diğer defter ve belgelerdeki hatalar; yanlışın üzeri, yanlış okunacak şekilde çizilir ve doğrusu yanlışa yakın bir yere veya olması gereken yere yazılarak düzeltilmiş olur” “Defter ve belgelerdeki bir kaydı kazıyarak, çizerek veya silerek düzeltmek ve okunmaz hale getirmek yasaktır”

5 Yevmiye Defterinde Karşılaşılabilecek Hata Türleri
Kayıt yapmayarak yapılan Hata (Eksik Kayıt Hatası) Kayıt yaparak yapılan Hatalar:

6 Yevmiye Defterinde Karşılaşılabilecek Hata Türleri
Kayıt yapmayarak yapılan Hata (Eksik Kayıt Hatası) Kayıt yaparak yapılan Hatalar: Rakam Hataları Hesap Hataları Bileşik Hatalar Diğer Hatalar Tarih Nr: .... BORÇLU HESAP X ..... Borçlu Alt Hesabı .... ALACAKLI HESAP X ..... Alacaklı Alt Hesabı Madde Açıklaması...

7 Yevmiye Defterinde Yapılacak Düzeltme Kayıtları
Unutulan Kaydın Yapılması Eksik Kaydın Tamamlanması Fazla Kaydın İptal Edilmesi (Ters Kayıt) Hatalı Kaydın İptal Edilmesi ve Doğru Kaydın Yapılması Direkt Düzeltme Kaydı (Bakiyelerin Düzeltilmesi)

8 Defteri Kebir’deki Hatalar ve Düzeltmesi
Yevmiye defterindeki hatalı kayıttan kaynaklanan hata: Yevmiye defterinde yapılacak düzeltme ile defteri kebir otomatik olarak düzeleceğinden herhangi bir işleme gerek yoktur. Yevmiye defterindeki doğru kaydın defteri kebire yanlış geçirilmesinden kaynaklanan hata: Hatalı rakamın üzeri okunacak şekilde çizilerek yakınına doğrusu yazılır.

9 ÖRNEK 1a 54 100 KASA 100 600 YİS 391 HES KDV 100 18

10 ÖRNEK 1a 54 100 KASA 100 600 YİS 391 HES KDV 100 18 burada rakam hatası yapılmış... kasa hesabına 118 YTL yazılması gerekirken 100 YTL yazılmış, 18 YTL noksan...

11 ÖRNEK 1a 100 KASA 100 600 YİS 391 HES KDV 100 18 100 KASA 18
54 100 KASA 100 600 YİS 391 HES KDV 100 18 55 100 KASA 18 54 md. Düzeltme kaydı

12 ÖRNEK 1b 54 100 KASA 100 600 YİS 100

13 ÖRNEK 1b 54 100 KASA 100 600 YİS 391 HES KDV 100 18 burada eksik kayıt hatası yapılmış... KDV unutulmuş KASA hesabına 18 YTL ve 391 HES KDV hesabına 18 YTL yazılarak eksik kayıt tamamlanmalıdır...

14 ÖRNEK 1b 100 KASA 100 600 YİS 100 100 KASA 18 391 HES KDV 18
54 100 KASA 100 600 YİS 100 55 100 KASA 18 391 HES KDV 18 54 md. Düzeltme kaydı

15 ÖRNEK 2 74 245 BAĞLI ORTAKLIK 100 100 KASA 100

16 ÖRNEK 2 245 BAĞLI ORTAKLIK 100 100 KASA 100
74 245 BAĞLI ORTAKLIK 100 100 KASA 100 Yukarıdaki kayıtta bir A.Ş. Sermayesinin % 30’una katılım söz konusudur. 245’in yerine 242 İŞTİRAKLER hesabının kullanılması gerekirdi. Dolayısıyla burada hesap hatası yapılmıştır...

17 ÖRNEK 2 245 BAĞLI ORTAKLIK 100 100 KASA 100 242 İŞTİRAKLER 100
74 245 BAĞLI ORTAKLIK 100 100 KASA 100 75 242 İŞTİRAKLER 100 245 BAĞLI ORTAKLIK 100 74 md. Düzeltme kaydı

18 ÖRNEK 3 97 102 BANKALAR 100 100 KASA 100

19 ÖRNEK 3 97 102 BANKALAR 100 100 KASA 100 Yukarıdaki kayıtta işletmenin kasasına bankadan para çekilmesi söz konusudur. Dolayısıyla burada kullanılan hesaplar doğrudur. Ancak ters kayıt hatası yapılmıştır...

20 ÖRNEK 3 102 BANKALAR 100 100 KASA 100 100 KASA 100 102 BANKALAR 100
97 102 BANKALAR 100 100 KASA 100 98 100 KASA 100 102 BANKALAR 100 97 md. İptal kaydı 99 100 KASA 100 102 BANKALAR 100 İptal edilen 97 md. doğru kaydı

21 ÖRNEK 3 102 BANKALAR 100 100 KASA 100 100 KASA 200 102 BANKALAR 200
97 102 BANKALAR 100 100 KASA 100 98 100 KASA 200 102 BANKALAR 200 97 md. Düzeltme kaydı Düzeltme için iki ayrı kayda gerek yok... Yukarıdaki gibi tek kayıtla da yapılabilir!

22 HAFTAYA... ÖDEVİNİZ: Uygulama 22


"HATALI KAYITLARIN DÜZELTİLMESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları