Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

INPUT/OUTPUT FORMATİNG. Company Logo ~INPUT/OUTPUT formating~ C++ ‘ın Giriş/Çıkış (Input/Output) sistemi akımlar (stream) üzerinde hareket eder. Akım.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "INPUT/OUTPUT FORMATİNG. Company Logo ~INPUT/OUTPUT formating~ C++ ‘ın Giriş/Çıkış (Input/Output) sistemi akımlar (stream) üzerinde hareket eder. Akım."— Sunum transkripti:

1 INPUT/OUTPUT FORMATİNG

2 Company Logo ~INPUT/OUTPUT formating~ C++ ‘ın Giriş/Çıkış (Input/Output) sistemi akımlar (stream) üzerinde hareket eder. Akım ise bilgiyi üretir yada alır. Akımı sanal bir cihaz gibide düşünebiliriz. Farklı aygıtlara aynı arabirimi kullanarak ulaşabiliriz. C++ ‘daki kendiliğinden açılan akımlar; cout, cin, clog ve cerr ‘dir. Cerr standart hatadır, clog ise önbellekli standart hatadır.

3 Company Logo ~INPUT/OUTPUT formating~ Akımların yerli yerinde ve bir sistem içinde işlemesi için birçok kütüphaneye ihtiyaç vardır. C++ programında yapacağımız her eylemin bir kütüphane içinde dahil edilmesi gerektiği unutulmaması gerekir.

4 Company Logo C++ kütüphaneleri C++ programındaki giriş çıkış birimleri hakkında temel biligileri içeren bir kütüphanedir. Örnek verecek olursak cin, cout, cerr and clog gibi standart giriş birimi standart çıkış birimi standart hata ayıklama gibi temel bilgileri içerir.

5 Company Logo kütüphanesi showpoint-noshowpoint showbase-noshowbase İnternal-left-right fixed boolalpha()-nonboolalpha() showpos-noshowpos scientific dec-hex-oct Uppercase-nouppercase

6 Company Logo boolalpha-noboolalpha() Girilen boolean değerinin true-false yada noboolalpha ile 1-0 olarak çıktısı sağlanır. Örnek: #include using namespace std; int main () { bool b; b=true; cout << noboolalpha << b << endl; cout << boolalpha << b << endl; return 0; } ÇIKTISI: 1 TRUE

7 Company Logo Dec-hex-oct Girilen sayısal değeri decimal, hexadecimal ve octal değerli çıkışı sağlanır. Örnek: #include using namespace std; int main () { int n; n=70; cout << dec << n << endl; cout << hex << n << endl; cout << oct << n << endl; return 0; } ÇIKTISI: 70 46 106

8 Company Logo Showpos-noshowpos Girilen sayısal değerlerin çıktısının pozitif yada negatif işaretli değerlerini gösterir. ÖRNEK: #include using namespace std; int main (){ signed int p, z, n; p=1; z=0; n=-1; cout << noshowpos << p << '\t' << z << '\t' << n << endl; cout << showpos << p << '\t' << z << '\t' << n << endl; return 0; } ÇIKTISI: 1 0 -1 +1 +0 -1

9 Company Logo Fixed-scientific FİXED:Girilen float-int-double float gibi sayıları verdiğimiz genişlikte sabitleyen bir komuttur. SCIENTIFIC: Girilen sayısal ifadeyi bilimsel olarak gösteren komuttur. Örnek: #include using namespace std; int main () { double a,b,c; a = 3.1415926534; b = 2006.0; c = 1.0e-10; cout.precision(5); cout << a << '\t' << b << '\t' << c << endl; cout << fixed << a << '\t' << b << '\t' << c ; cout << scientific << a << '\t' << b << '\t'<< c; return 0; } ÇIKTISI: 3.1416 2006 1e-010 3.14159 2006.00000 0.00000 3.14159e+000 2.00600e+003 1.00000e-010

10 Company Logo İ nternal-left-right Girilen değer için ayrılan alandaki hizalamayı sağlamak için kullanılan bir komuttur. ÖRNEK: #include using namespace std; int main () { int n; n=-77; cout.width(6); cout << left << n << endl; cout.width(6); cout << internal << n << endl; cout.width(6); cout << right << n << endl; return 0; } ÇIKTISI: -77

11 Company Logo Showbase-noshowbase Girilen sayının basamak değerini normal yada tam karşılığını yazdırmak için kullanılan bir kütüphanesi fonksiyonudur. #include using namespace std; int main () { int n; n=20; cout << hex << noshowbase << n << endl; cout << hex << showbase << n << endl; return 0; } ÇIKTISI: 14 0x14

12 Company Logo Showpoint-noshowpoint Girilen kayar nokatalı(double-float) sayılırın virgülden sonraki basamaklarının gösterilip gösterilmeyeceğinin belirtilmesi için kullanılır. ÖRNEK: #include using namespace std; int main () { double a, b, pi; a=30.0; b=10000.0; pi=3.1416; cout.precision (5); cout << noshowpoint << a << '\t' << b << '\t' << pi << endl; cout << showpoint << a << '\t' << b << '\t' << pi << endl; return 0; } ÇIKTISI: 30 10000 3.1416 30.000 10000. 3.1416

13 Company Logo Uppercase-nouppercase Girilen değerin çıktısının büyük olup olmayacağını belirtir. Örnek: #include using namespace std; int main () { cout << uppercase << a << endl; cout << nouppercase << a << endl; return 0; } ÇIKTISI: A a

14 Company Logo iomanip.h c++ programına ait iostream kütüphanesinin yani standart giriş çıkış birimlerinin formatlı yazdırma fonksiyonlarını içeren bir kütüphanedir. kütüphanesine ait birçok fonksiyon vardır.

15 Company Logo fonksiyonlarI resetiosflags() setf() –unsutf() setbase() resetiosflags () setw()- width() setfill() setprecision() setiosflags()

16 Company Logo Setw() Fonksiyonu Girilen herhangi bir değişken için ayrılacak olan karakter genişliğini belirlemeye yarayan bir kütüphanesi fonksiyonudur. Diğer bir kullanım şekli ise “width()” şeklindedir. Örnek: #include using namespace std; int main() { int sayi= 234; cout< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/10/2745326/slides/slide_16.jpg", "name": "Company Logo Setw() Fonksiyonu Girilen herhangi bir değişken için ayrılacak olan karakter genişliğini belirlemeye yarayan bir kütüphanesi fonksiyonudur.", "description": "Diğer bir kullanım şekli ise width() şeklindedir. Örnek: #include using namespace std; int main() { int sayi= 234; cout<

17 Company Logo Setfill()- Fonksiyonu kütüphanesine ait formatlı yazdırma komutudur.Bu komutla bıraktığımız boşlukları verilen herhangi bir karakterle doldurmamızı sağlayan fonksiyondur. Örnek: #include using namespace std; int main() { int sayi= 234; cout< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/10/2745326/slides/slide_17.jpg", "name": "Company Logo Setfill()- Fonksiyonu kütüphanesine ait formatlı yazdırma komutudur.Bu komutla bıraktığımız boşlukları verilen herhangi bir karakterle doldurmamızı sağlayan fonksiyondur.", "description": "Örnek: #include using namespace std; int main() { int sayi= 234; cout<

18 Company Logo Setprecision() Fonksiyonu Girilen ondalıklı sayıları formatlı bir şekilde ve noktadan sonraki duyarlılığı belirlemek için kullanılan bir fonksiyondur. Örnek: #include using namespace std; int main() { double sayi= 22.70964345; cout< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/10/2745326/slides/slide_18.jpg", "name": "Company Logo Setprecision() Fonksiyonu Girilen ondalıklı sayıları formatlı bir şekilde ve noktadan sonraki duyarlılığı belirlemek için kullanılan bir fonksiyondur.", "description": "Örnek: #include using namespace std; int main() { double sayi= 22.70964345; cout<

19 Company Logo Setbase() Fonksiyonu Biraz önce hex-dec ve oct foksiyonlarıyla sayıyı 16lık(hexadecimal), 10luk(decimal), 8 lik(octal), sayi sistemlerine dönüştürmek için kullanıyorduk. “setbase()” fonsiyonu ise istediğimiz basamağı fonksiyona yazarak kullanılan bir komutudur.Ancak içine 8-10 ve 16 lık basamak değerlerini alır. Örnek: #include using namespace std; int main () { cout << setbase (16); cout << 100 << endl; return 0; } ÇIKTISI: 64

20 Company Logo Setf() Fonksiyonu Formatlı yazdırma tekniğinde özelikle sağa dayalı,sola dayalı hangi basamakta yazılacağını ve noktadan sonra kaç hane gösterilmesi gerekiyor diye kavramları belirlemek için kullanılan çok önemli bir fonksiyondur. //cout.setf ( ios::right, ios::adjustfield); şeklinde kullanılır. Ve kullanımda çeşitli parametreler alabilir. //adjustfield (left, right), basefield (dec, hex, oct), floatfield (scientific, fixed)

21 Company Logo Setf() Fonksiyonu örnek: #include using namespace std; int main () { cout< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/10/2745326/slides/slide_21.jpg", "name": "Company Logo Setf() Fonksiyonu örnek: #include using namespace std; int main () { cout<

22 Company Logo Unsetf() Fonksiyonu “Unsetf()” komutu ise adındanda anlaşılacağı gibi “setf()” fonksiyonun tam tersi işleve sahip bir fonksiyondur. Aynı programda setf ile oluşturulan (basefield gibi) seçilen alanın format özelliklerini devre dışı bırakır ve bir önceki ya da doğal halinin görüntülenmesini sağlar. Kullanımı // cout.unsetf ( ios_base::basefield ); şeklindedir. Bir önceki proğramda kullanılan basefield özelliğini kaldırmamızı sağlar.

23 Company Logo Unsetf() Fonksiyonu Örnek: #include using namespace std; int main () { cout.setf(ios_base::hex,ios_base::basefield ); //hex(16) sayı basamağı seçildi cout << 200 << endl; cout.unsetf (ios_base::basefield ); // onaltılık sayı sistemi geri dönüştürüldü cout << 200 << endl; ve tekrar standart olan 10 luk sayı basamağına dönüştürüldü. return 0; } ÇIKTISI: 0X128 200

24 Company Logo Setiosflags() Fonksiyonu “setiosflags()” fonksiyonu ile girilen değere showbase-uppercase gibi özeliği vermezi sağlayan bir kütüphanesi fonsiyonudur. Örnek: #include using namespace std; int main () { cout << hex << setiosflags ( ios_base::uppercase | ios_base::showbase); cout << 200 << endl; return 0; } ÇIKTISI: 0X128

25 Company Logo Resetiosflags() Fonksiyonu “Resetiosflags()” Fonksiyonu ise “setiosflags()” fonksiyonun tam tersi özelliğe sahip bir fonsiyondur. Aynı programda “setiosflags()”ile verilen formatın özelliklerini devre dışı bırakır ve bir önceki ya da doğal halinin görüntülenmesini sağlar. Yani reset atmış olur Örnek: #include using namespace std; int main () { cout << hex << setiosflags (ios_base::showbase); cout << 200 << endl; cout << resetiosflags (ios_base::showbase) << 100 << endl; return 0; } ÇIKTISI: 128


"INPUT/OUTPUT FORMATİNG. Company Logo ~INPUT/OUTPUT formating~ C++ ‘ın Giriş/Çıkış (Input/Output) sistemi akımlar (stream) üzerinde hareket eder. Akım." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları