Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

INPUT/OUTPUT FORMATİNG

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "INPUT/OUTPUT FORMATİNG"— Sunum transkripti:

1 INPUT/OUTPUT FORMATİNG

2 ~INPUT/OUTPUT formating~
         C++ ‘ın Giriş/Çıkış (Input/Output) sistemi akımlar (stream) üzerinde hareket eder. Akım ise bilgiyi üretir yada alır. Akımı sanal bir cihaz gibide düşünebiliriz. Farklı aygıtlara aynı arabirimi kullanarak ulaşabiliriz. C++ ‘daki kendiliğinden açılan akımlar; cout, cin, clog ve cerr ‘dir. Cerr standart hatadır, clog ise önbellekli  standart hatadır. Company Logo

3 ~INPUT/OUTPUT formating~
Akımların yerli yerinde ve bir sistem içinde işlemesi için birçok kütüphaneye ihtiyaç vardır. C++ programında yapacağımız her eylemin bir kütüphane içinde dahil edilmesi gerektiği unutulmaması gerekir. Company Logo

4 C++ kütüphaneleri <iostream> C++ programındaki giriş çıkış birimleri hakkında temel biligileri içeren bir kütüphanedir. Örnek verecek olursak cin, cout, cerr and clog gibi standart giriş birimi standart çıkış birimi standart hata ayıklama gibi temel bilgileri içerir. Company Logo

5 <iostream> kütüphanesi
boolalpha()-nonboolalpha() dec-hex-oct showpos-noshowpos Uppercase-nouppercase fixed İnternal-left-right scientific showbase-noshowbase showpoint-noshowpoint Company Logo

6 boolalpha-noboolalpha()
Girilen boolean değerinin true-false yada noboolalpha ile 1-0 olarak çıktısı sağlanır. Örnek: #include <iostream> using namespace std; int main () { bool b; b=true; cout << noboolalpha << b << endl; cout << boolalpha << b << endl; return 0; } ÇIKTISI: 1 TRUE Company Logo

7 Dec-hex-oct Girilen sayısal değeri decimal, hexadecimal ve octal değerli çıkışı sağlanır. Örnek: #include <iostream> using namespace std; int main () { int n; n=70; cout << dec << n << endl; cout << hex << n << endl; cout << oct << n << endl; return 0; } ÇIKTISI: 70 46 106 Company Logo

8 Showpos-noshowpos Girilen sayısal değerlerin çıktısının pozitif yada negatif işaretli değerlerini gösterir. ÖRNEK: #include <iostream> using namespace std; int main (){ signed int p, z, n; p=1; z=0; n=-1; cout << noshowpos << p << '\t' << z << '\t' << n << endl; cout << showpos << p << '\t' << z << '\t' << n << endl; return 0; } ÇIKTISI: Company Logo

9 Fixed-scientific ÇIKTISI: e-010 e e e-010 FİXED:Girilen float-int-double float gibi sayıları verdiğimiz genişlikte sabitleyen bir komuttur. SCIENTIFIC: Girilen sayısal ifadeyi bilimsel olarak gösteren komuttur. Örnek: #include <iostream> using namespace std; int main () { double a,b,c; a = ; b = ; c = 1.0e-10; cout.precision(5); cout << a << '\t' << b << '\t' << c << endl; cout << fixed << a << '\t' << b << '\t' << c ; cout << scientific << a << '\t' << b << '\t'<< c; return 0; } Company Logo

10 İnternal-left-right Girilen değer için ayrılan alandaki hizalamayı sağlamak için kullanılan bir komuttur. ÖRNEK: #include <iostream> using namespace std; int main () { int n; n=-77; cout.width(6); cout << left << n << endl; cout << internal << n << endl; cout << right << n << endl; return 0; } ÇIKTISI: -77 Company Logo

11 Showbase-noshowbase Girilen sayının basamak değerini normal yada tam karşılığını yazdırmak için kullanılan bir <iostream> kütüphanesi fonksiyonudur. #include <iostream> using namespace std; int main () { int n; n=20; cout << hex << noshowbase << n << endl; cout << hex << showbase << n << endl; return 0; } ÇIKTISI: 14 0x14 Company Logo

12 Showpoint-noshowpoint
Girilen kayar nokatalı(double-float) sayılırın virgülden sonraki basamaklarının gösterilip gösterilmeyeceğinin belirtilmesi için kullanılır. ÖRNEK: #include <iostream> using namespace std; int main () { double a, b, pi; a=30.0; b= ; pi=3.1416; cout.precision (5); cout << noshowpoint << a << '\t' << b << '\t' << pi << endl; cout << showpoint << a << '\t' return 0; } ÇIKTISI: Company Logo

13 Uppercase-nouppercase
Girilen değerin çıktısının büyük olup olmayacağını belirtir. Örnek: #include <iostream> using namespace std; int main () { cout << uppercase << a << endl; cout << nouppercase << a << endl; return 0; } ÇIKTISI: A a Company Logo

14 <iomanip> kütüphanesine ait birçok fonksiyon vardır.
iomanip.h c++ programına ait iostream kütüphanesinin yani standart giriş çıkış birimlerinin formatlı yazdırma fonksiyonlarını içeren bir kütüphanedir. <iomanip> kütüphanesine ait birçok fonksiyon vardır. Company Logo

15 <iomanip>fonksiyonlarI
setw()- width() setfill() setprecision() setbase() resetiosflags () setf() –unsutf() setiosflags() resetiosflags() Company Logo

16 Setw() Fonksiyonu Girilen herhangi bir değişken için ayrılacak olan karakter genişliğini belirlemeye yarayan bir <iomanip> kütüphanesi fonksiyonudur. Diğer bir kullanım şekli ise “width()” şeklindedir. Örnek: #include<iostream> #include<iomanip> using namespace std; int main() { int sayi= 234; cout<<setw(9)<<sayi<<endl; cout<<setw(6)<<sayi <<endl; cout<<setw(3)<<sayi <<endl; return 0; } ÇIKTISI: 234 Company Logo

17 Setfill()- Fonksiyonu
<iomanip> kütüphanesine ait formatlı yazdırma komutudur.Bu komutla bıraktığımız boşlukları verilen herhangi bir karakterle doldurmamızı sağlayan fonksiyondur. Örnek: #include<iostream> #include<iomanip> using namespace std; int main() { int sayi= 234; cout<<setfill('*')<<setw(9)<<sayi<<endl; cout<<setfill('*')<<setw(6)<<sayi <<endl; cout<<setfill('*')<<setw(4)<<sayi <<endl; return 0; } ÇIKTISI: * * * * * * 234 * * * 234 * 234 Company Logo

18 Setprecision() Fonksiyonu
Girilen ondalıklı sayıları formatlı bir şekilde ve noktadan sonraki duyarlılığı belirlemek için kullanılan bir <iomanip> fonksiyondur. Örnek: #include<iostream> #include<iomanip> using namespace std; int main() { double sayi= ; cout<<setprecision(5)<<sayi<<endl; cout<<setprecision(7)<<sayi <<endl; cout<<setprecision(8)<<sayi <<endl; return 0; } ÇIKTISI: Company Logo

19 Setbase() Fonksiyonu Biraz önce hex-dec ve oct foksiyonlarıyla sayıyı 16lık(hexadecimal), 10luk(decimal), 8 lik(octal), sayi sistemlerine dönüştürmek için kullanıyorduk. “setbase()” fonsiyonu ise istediğimiz basamağı fonksiyona yazarak kullanılan bir <iomanip> komutudur.Ancak içine 8-10 ve 16 lık basamak değerlerini alır. Örnek: #include <iostream> #include <iomanip> using namespace std; int main () { cout << setbase (16); cout << 100 << endl; return 0; } ÇIKTISI: 64 Company Logo

20 Setf() Fonksiyonu Formatlı yazdırma tekniğinde özelikle sağa dayalı,sola dayalı hangi basamakta yazılacağını ve noktadan sonra kaç hane gösterilmesi gerekiyor diye kavramları belirlemek için kullanılan çok önemli bir fonksiyondur. //cout.setf ( ios::right, ios::adjustfield); şeklinde kullanılır. Ve kullanımda çeşitli parametreler alabilir. //adjustfield (left, right), basefield (dec, hex, oct), floatfield (scientific, fixed) Company Logo

21 Setf() Fonksiyonu örnek: ÇIKTISI: 0X128 * * * * * * * * * * 128
#include <iostream> #include <iomanip> using namespace std; int main () { cout<<setw(15) //cout.width(8) diğer bir kullanım şekli cout.setf ( ios::left); cout.setf (ios::hex,ios::basefield); // hex(16)lık sistem seçildi cout.setf ( ios::showbase ); // 0x aktif edildi cout.fill(‘*'); cout << 200 << endl; cout.setf ( ios::fixed, ios::noshowbase ); // 0x kaldırıldı return 0; } ÇIKTISI: 0X128 * * * * * * * * * * 128 Company Logo

22 Unsetf() Fonksiyonu “Unsetf()” komutu ise adındanda anlaşılacağı gibi “setf()” fonksiyonun tam tersi işleve sahip bir fonksiyondur. Aynı programda setf ile oluşturulan (basefield gibi) seçilen alanın format özelliklerini devre dışı bırakır ve bir önceki ya da doğal halinin görüntülenmesini sağlar. Kullanımı // cout.unsetf ( ios_base::basefield ); şeklindedir. Bir önceki proğramda kullanılan basefield özelliğini kaldırmamızı sağlar. Company Logo

23 Unsetf() Fonksiyonu Örnek: ÇIKTISI: 0X128 200
#include <iostream> #include <iomanip> using namespace std; int main () { cout.setf(ios_base::hex,ios_base::basefield ); //hex(16) sayı basamağı seçildi cout << 200 << endl; cout.unsetf (ios_base::basefield ); // onaltılık sayı sistemi geri dönüştürüldü cout << 200 << endl; ve tekrar standart olan 10 luk sayı basamağına dönüştürüldü. return 0; } ÇIKTISI: 0X128 200 Company Logo

24 Setiosflags() Fonksiyonu
“setiosflags()” fonksiyonu ile girilen değere showbase-uppercase gibi özeliği vermezi sağlayan bir <iomanip> kütüphanesi fonsiyonudur. Örnek: #include <iostream> #include <iomanip> using namespace std; int main () { cout << hex << setiosflags ( ios_base::uppercase | ios_base::showbase); cout << 200 << endl; return 0; } ÇIKTISI: 0X128 Company Logo

25 Resetiosflags() Fonksiyonu
“Resetiosflags()” Fonksiyonu ise “setiosflags()” fonksiyonun tam tersi özelliğe sahip bir fonsiyondur. Aynı programda “setiosflags()”ile verilen formatın özelliklerini devre dışı bırakır ve bir önceki ya da doğal halinin görüntülenmesini sağlar. Yani reset atmış olur Örnek: #include <iostream> #include <iomanip> using namespace std; int main () { cout << hex << setiosflags (ios_base::showbase); cout << 200 << endl; cout << resetiosflags (ios_base::showbase) << 100 << endl; return 0; } ÇIKTISI: 128 Company Logo


"INPUT/OUTPUT FORMATİNG" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları