Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MİLLİ MÜCADELE YILLARINDA İŞBİRLİKÇİLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MİLLİ MÜCADELE YILLARINDA İŞBİRLİKÇİLER"— Sunum transkripti:

1 MİLLİ MÜCADELE YILLARINDA İŞBİRLİKÇİLER

2 VAHDETTİN (Son Osmanlı Padişahı) “ İngiliz ulusuna karşı beslediğim sevgi ve hayranlık duygularımı babam Sultan Abdülmecit’ten miras aldım. Ümidimi Allah’tan sonra İngiltere’ye bağladım ”

3 “ Sultan Vahdettin, İngilizlerin Osmanlı topraklarında idareyi mümkün olduğu kadar süratle ellerine almasını istiyor.” 1919 * İngiliz Karadeniz Ordu Komutanı General Milne’nin Londra’ya İngiliz Genelkurmayı’na yazdığı rapor’dan

4 Sadrazam Damat Ferit Paşa, İngiliz Amiral Calthorpe’e : “Padişah ve benim yegane ümidimiz, Allah’tan sonra İngiltere’dir.”

5 Sadrazam Tevfik Paşa: “Tevfik Paşa İngiltere ile gizli bir anlaşmaya varılarak Osmanlı Devleti’nin İngiltere’ye bağlılığının sağlanmasını istedi.” Yüksek Komiser Amiral Calt Horpe’un raporundan. “Ankara Sevr antlaşmasını kabul etmelidir.” , A.İzzet Paşa kuruluna verdiği talimattan. “Anadolu’yu boşaltmaları karşılığında, Trakya Yunanlara bırakılabilir.” , Bakanlar Kurulu Kararı

6 Sadrazam Salih Paşa: “İngiltere’ye direnip durmak gereksiz ve tehlikelidir.” 20.08.1921

7 Hariciye Nazırı Mustafa Şerif Paşa,
İngiliz Ordu Komutanı General Milne’e: “Kendim, kabinedeki arkadaşlarım, Sultan ve geniş bir halk kitlesi adına kat’iyet ve ciddiyetle temin ederim ki, umumun arzusu İngiltere tarafından idare edilmektir.”

8 Hariciye Nazırı Sefa Bey,
İngiliz Yüksek Komiseri Rumbold’a : “Osmanlı Hükümeti Ermenilere toprak verilmesini kabul ediyor.”

9 Adliye Nazırı Ali Rüştü: “General Paraskevopulos'un ordusu, şimdi sür’at ve şiddetle harekâta devam eyleyecek olursa, birkaç haftada Ankara önlerinde bulunacaktır. Yunan ordusunun başarısı için dua ediniz! Yunan ordusunun ilerlemesi hükümetimizin programına uygundur. Bu ordu bizim ordumuzdur! ”

10 Nazır Rıza Tevfik: “Anadolu direnişi bir blöftür
Nazır Rıza Tevfik: “Anadolu direnişi bir blöftür. Avrupa medeniyeti Anadolu'yu bu zararlı haşereden temizleyecektir. Hüküm galibindir. Medeniyeti temsil eden İngiltere gibi bir devlete itiraz etmek küstahlıktır.”

11 İngiliz Muhipler Derneği Başkanı, Adliye Nezareti Müsteşarı ve yazar Sait Molla : “İngiltere Osmanlı Devleti'nin yönetimine el koyarsa, saltanat ve hilafetin İngilizler elinde bulunduğunu gören Mısır ve Hindistan Müslümanlarının da İngiltere'yle dost olmanın gereğine inanacakları aşikardır.”

12 “İngiliz mandası istediğinizi bütün itilaf temsilcilerine, hükümete ve gazetelere bildiriniz.." , Belediyelere genelgeden. *** İngiliz Muhipler Derneği Başkanı, Adliye Nezareti Müsteşarı ve yazar Sait Molla : “Anadolu’daki Milliyetçi hareket boşa gitmeye mahkûmdur..."

13 Yazar ve Nazır Ali Kemal: “Avrupa ile başa çıkmayı asırlardan beri Asya'nın hangi kavmi başardı ki biz başarabilelim.”

14 Yazar ve Nazır Ali Kemal: “Bu ülkedeki yabancı askerler, Teşkilat-i Milliye'den bin kere daha iyidir." “Ankara’dakiler Kars’ı almışlar. işlemediğimiz bir bu hata kalmıştı. Ermenistan'a taarruz ile onu da tamamladık... Ankara yâranı nihayet meramlarına erdiler. Ermenistan'a yürüdüler. Kars'ı işgal ettiler."

15 Yazar ve Nazır Ali Kemal: "Ankara'dakilerin Yunanlara hala meydan okumalarına çılgınlıktan başka bir sıfat verilemez. (Çılgın Türkler. Turgut Özakman) Yunanlarla aramızda akılca da, ilimce de, kuvvet bakımından ve her açıdan bu kadar fark varken onlarla muhabereye girişilemez."

16 Yazar Refik Halit Karay: “Anadolu’da bir patırtı, bir gürültü, kongreler, beyannameler falan, sanki bir şey yapabilecekler. Blöf yapmanın sırası mı? Hangi teşkilatın, hangi kuvvetin var? Bu ne hayal. Kuzum Mustafa, sen deli misin?” 1919

17 Yazar Ref’i Cevat Ulunay: “Türkler kendi güçleri ile adam olamaz
Yazar Ref’i Cevat Ulunay: “Türkler kendi güçleri ile adam olamaz. İngilizler elimizden tutup bizi kurtaracak.” “İstiklâl diye bağıranlar kötü niyetlidir.”

18 Yazar Ref’i Cevat Ulunay: “Tek çarenin galiplerle uyuşmak ve anlaşmak olacağı bu kafasızlarca ne zaman anlaşılacak?” “Anadolu’daki Milliyetçi hareketi yok etmek, millet için var olma meselesidir... O alçaklara karşı çıkanlar, islama, halifeye, padişahımıza unutulmaz hizmette bulunmuş olacaklardır.”

19 Yazar Ref’i Cevat Ulunay: “Yunanistan kısa zamanda Mustafa Kemal kuvvetleri denen çapulcuları tamamen tepeleyecektir. ” “Anadolu ile değil, Yunanistan ile anlaşmalıyız.”

20 Jandarma Genel Komutanı Kemal Paşa:
“Yunanla çarpışmaktan vazgeçiniz. Zira bu teşebbüsünüz beyhudedir.”

21 Adana Valisi Abdurrahman’ın demeci: “Ayaklanmak için sebep yoktur
Adana Valisi Abdurrahman’ın demeci: “Ayaklanmak için sebep yoktur. Fransızlar bizim iyiliğimizi istiyorlar.”

22 İzmir Valisi Kambur İzzettin'in genelgesinden: “Yunan kuvvetlerinin özel bir tören ve saygı ile karşılanması....”

23 Anzavur Ahmet (Kuva-i Muhammediye Birlikleri Komutanı): “Göğsümde iman, başımda Kur’an ve elimde padişah fermânı olarak geliyorum. Başta Kemal olmak üzere Kuva-i Milliyeci subayların hepsini keseceğim, Kemal’in kafasını padişaha götüreceğim.”

24 İzmit Mutasarrıfı Anzavur Ahmet Paşa: “Padişah Yunanlarla harp edilmesine razı değildir. Yunanlar bizim dostumuzdur. Padişahın emir ve rızası hilafına olarak, onlara silah çekmek küfürdür, isyandır.”

25 Anadolu Cemiyeti'nin İstanbul'daki Yunan Başkomiserliğine önerisi: “Amaç Ankara hükümetine karşı, Yunanistan‘ın yardımıyla, Sultan’ın ve Yunanistan’ın himayesi altında bir Batı Anadolu devletinin kurulmasıdır... Kemalist kuvvetler bastırılacak; bütün Anadolu Mustafa Kemal'in elinden kurtarılacak. Bunun için kurulacak gönüllü Anadolu ordusunun talim ve silahlarından Yunan başkomutanı sorumlu olacak, bir miktar yunan subayının bu orduya katılması sağlanacak... Yunanistan, masraflarını karşılamak üzere cemiyete 100 bin Lira verecek.” Anadolu Cemiyeti Vahdettinci bir örgüt olup o aşamada Şeyhülislam Mustafa Sabri başkanlığı altında idi.

26 DİNİ ÇEVRELERDEN İŞBİRLİKÇİLER

27 Şeyhülislam Dürri’zade Abdullah’ın Fetvası: “Padişahın izni olmadan, yabancı askerlere karşı duranları, asker ve para toplayanları tek tek veya topluca öldürmek islâmın gereği ve görevidir. Milliyetçileri öldürenler gazi sayılır, bu yolda ölenler şehit.” * Şeyhülislamın verdiği fetvalar İngiliz ve Yunan uçaklarıyla tüm Anadolu’da atıldı ve işbirlikçi yandaş gazetelerde yayınlandı.

28 Dürri’zade Abdullah Efendi (1867-1923)
Milli Mücadeleye katılan Mustafa Kemal ve diğer Kuvayı Milliye'ciler hakkında ölüm fetvasını, yazdı, Sadrazam Damat Ferid Paşa imzaladı ve Sultan Vahdettin yürürlüğe koydu. Kurtuluş Savaşı sonrasında ülke düşman işgalinden kurtarılınca, önce Rodos’a gitti oradan da Hicaz'a Suudi Arabistan'ın kurucusu Şerif Hüseyin'e sığındı. 1923yılında Hicaz'da öldü.

29 Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi:
“Benim elimden gelse, Türkleri Arap yaparım; Vaktiyle Araplaşmamış olmalarına da çok eseflenirim. Arap dili, ne Türk diliyle ne de Çerkez diliyle kıyas kabul etmeyecek derecede üstünlüğe sahip olduğundan, insanın, milliyetin büyüğüne sahip olarak onunla iftihar etmesi daha kârlı ve makul olurdu.”

30 Divitli Eşref Hoca: “İngilizlere meydan okuyoruz. Bu en büyük küfürdür

31 Delibaş Mehmet: “Halifenin müttefiki olan İngilizler Pınarbaşı'na doğru geliyorlar. Onlarla birlik olup Kuva-i Milliyecileri yeneceğiz” “Kim Kemalci milliyetçilerle birlikte Yunana karşı gelirse şer'an kafirdir”

32 Teal-i İslam* Derneği’nin bildirisi: “Yunan ordusu halifenin ordusu sayılır. Hiç de zararlı bir topluluk değildir. Asıl kafası koparılacak mahlûkat Ankara'dadır.” * Teal-i islam (islamı yüceltmek), “Halifenin Yardımcısı Ulemalar Teşkilatı” adıyla da anılmaktaydı.

33 Medrese Hocaları Derneği (Cemiyet-i Müderressin): “Kuva-i milliyeciler kudurmuş haydutlardır.”

34 Edirne Tem'in gazetesinden: "Müftü Hilmi Efendi, Selimiye camisi'inde hürriyetin ve adaletin saygı değer temsilcisi olan Venizelos hazretlerinin sağlığı için güzel bir dua okumuş, ve hazır bulunanlar şükran duygularını belirterek duaya katılmışlardır."

35 Konya'nın 27 köyünün eşrafının İngiliz temsilcisine başvurusu: “Kemal elebaşılığındaki Milliyetçileri ezmek için İngiliz hükümetinin bize yardım elini uzatmasını talep ediyoruz.”

36 MİLLİ MÜCADELENİN BAŞLADIĞI 1919 YILINDA MİLLİ MÜCADELEYE KARŞI ÇIKAN İŞBİRLİKÇİ PARTİ VE CEMİYETLER
Bunların tamamı Şeriatçı, Kürtçü ve yabancıların mandasını isteyen parti ve cemiyetlerdir. Bu parti ve cemiyetlerin tamamı Sevr anlaşmasından yana olmuşlar, Anadolu’nun işgalini savunmuşlar, emperyalistlerle tam bir işbirliği halinde Anadolu Hareketine karşı cephe almışlar, tüm isyanları da desteklemişlerdir.

37 -Selamet-i Osmaniye Partisi (İngiltere’nin kontrolünde, Şeriatçı parti) -Kürdistan Teal-i Cemiyeti (Doğu ve G.Doğu’da Kürdistan kurulması için İngiltere ve ABD tarafından destekleniyordu.) -Teal-i İslam Cemiyeti (Şeriat isteyenler) -İngiliz Muhipleri Cemiyeti (İngiltere himayesi isteyenler) -Wilson Prensipleri Cemiyeti (Amerikan Mandası isteyenler) -Hürriyet ve İtilaf Partisi (Kendilerini Sevr’i savunan liberaller olarak tanımlamaktadırlar, ancak İngiltere’nin kontrolündedirler, Milli Kurtuluş Hareketine ve Mustafa Kemal’e en şiddetli tepkiyi bu parti göstermiştir. ) -Mavri Mira Cemiyeti (Rum Patrikhanesi tarafından kurulmuş olup, Yunan hükümetinin kontrolündeydi. Amacı çeteler kurarak Milli Mücadeleye karşı çıkmak ve Anadolu’daki Yunan Ordusuna yardım etmekti.) SON


"MİLLİ MÜCADELE YILLARINDA İŞBİRLİKÇİLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları