Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENERJİ SEKTÖRÜNDEKİ YERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENERJİ SEKTÖRÜNDEKİ YERİ"— Sunum transkripti:

1 ENERJİ SEKTÖRÜNDEKİ YERİ
TEİAŞ VE ENERJİ SEKTÖRÜNDEKİ YERİ TEİAŞ 9.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü KONYA GÜRBÜZ ÇOBAN Elk.- Elkt. Yük. Müh. İşl.Bil.Uzm. End.Bil.Uzm.

2 İÇEF-KONYA ENERJİ FORMUNA
VE FORMUN BU OTURUMUNA KATILIDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM. HOŞGELDİNİZ

3 Yaşanan değişim baş döndürücü
Değişime ayak uydurabilmek çok güç Ama başarıda şans işi değil Geçen yüzyılda dünya nüfusu 4 kat enerji tüketimi ise 9 kat artmıştır Enerji toplumların itici gücü olarak kabul edilmektedir Enerji sektörü bütün dünyada olduğu gibi kuşkusuz Türkiye dede en hızlı büyüyen sektörlerden biridir.

4 Cumhuriyetimizin ilk yıllarında elektrik üretiminde kurulu güç 33 MW iken 2006 yılında bu kapasite yaklaşık 1240 kat artarak MW seviyelerine ulaşmıştır. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında enerji iletim hattı mevcut olmayıp lokal dağıtım hatları kullanılırken, günümüzde km enerji iletim hattı, yaklaşık olarak 1100 trafo ile birlikte MVA mevcut trafo kurulu gücü bulunmaktadır. Bu kapsamda Türkiye elektrik sistemi bir bütün olarak ele alınabilecek birleşik bir yapıdadır.

5 Ülkemizde elektrik iletim sistemi gerilim seviyeleri 380 kV, 154 kV ve 66 kV olarak tesis edilmiştir. İletim tesislerinin bileşenleri;   İletim hatları ve kabloları,  İletim Trafo ve Anahtarlama Merkezleri (indirici trafo merkezleri ve transformatör bulunmayan şalt sistemleri) olarak tanımlanır

6 TEİAŞ’IN KURULUŞU VE TARİHÇE
Devletin öncülüğünde elektrik işletmeciliği 1935 yılında Etibank'ın kurulmasıyla başlamıştır. 1948 yılından itibaren, MTA, EİEİ, İller Bankası katkılarıyla ve DSİ tarafından inşaatı tamamlanan çok sayıda termik ve hidroelektrik santral ulusal elektrik sistemine bağlanmıştır. Birinci ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planları ( ) hedefi ve stratejileri doğrultusunda, 1970 tarihinde, yurdun ihtiyacı bulunan elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve ticaretini yapmak amacıyla, kamu iktisadi kuruluşu statüsünde, Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kurulmuştur.

7 TEİAŞ’IN KURULUŞU VE TARİHÇE
1982 tarihinde Belediye ve Birlik Elektrik Tesislerinin TEK’e devri ile enerjide bütünleşme sağlanmıştır. İller Bankasının elektrik enerjisi dalında çalışan personeli ve işleri, kuruluşlar  arasında yapılan bir anlaşma ile 1986 yılında tüm fonksiyonları ile TEK’e geçirilerek Kamu kesiminde istenilen beraberlik/bütünlük sağlanmıştır. 1993 tarihinde bir kamu iktisadi kuruluşu olan TEK, Türkiye Elektrik Üretim İletim AŞ (TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) unvanlı iki ayrı iktisadi teşekkül olarak teşkilatlandırılmıştır.

8 TEİAŞ’IN KURULUŞU VE TARİHÇE
1998 tarihinde Dünya Bankası ile yapılan anlaşma, 2000 tarihinde mevcut elektrik mevzuatının Avrupa Birliği (AB) müktesebatına uyumlu hale getirilmesi çalışmaları ve 2001 yılında uygulamaya konulan “Ekonomik İstikrar ve Enflasyonla Mücadele Programı“ çerçevesinde TEAŞ’ın özelleştirilmek üzere yeniden yapılandırılması çalışmalarını takiben 2001 tarihinde TEAŞ; Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ (TETAŞ) unvanlarında , anonim şirket statüsünde, üç ayrı iktisadi devlet teşekkülü şeklinde teşkilatlandırılmıştır.

9 TEİAŞ 9. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ
ADRES: Yazır Mahallesi İstanbul Yolu 12. km. PK.: Selçuklu / KONYA ; Tel : , ,61, Fax:

10 9. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜNÜN TANITIMI:
Grup Müdürlüğümüz, 1974 Yılında Konya İşletme Grup Başmühendisliği olarak hizmet vermeye başlamıştır. 1986 Yılında kurulan RÖA. Grup Başmühendisliği ile 1993 Yılında birleştirilerek Konya İletim İşletme ve Bakım Müdürlüğüne dönüştürülmüştür. Daha sonra TEAŞ Yönetim Kurulunun 1997 tarihli Kararı ile Grup Müdürlüğüne dönüştürülerek Meram Şebeke İşletme Grup Müdürlüğü olarak isimlendirilmiştir. TEAŞ Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 2001 yılında TEİAŞ , EÜAŞ ve TETAŞ unvanlı üç ayrı Genel Müdürlük olarak teşkilatlandırılmasıyla birlikte Grup Müdürlüğümüz, TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğüne bağlanmıştır. Şebeke İşletme Grup Müdürlükleri ile Şebeke Tesis Grup Müdürlüklerinin, 2003 tarihinde birleştirilmeleriyle ortaya çıkan 18 adet iletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden birisi olarak oluşturulan Grup Müdürlüğümüz, 9. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü olarak adlandırılmış ve bugünkü yapısına ulaşmıştır.

11 9. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜNÜN TANITIMI:
TEİAŞ santrallarda üretilen elektrik enerjisinin, tüketim merkezlerine iletilmesi ve trafo merkezleri vasıtasıyla iletilen elektrik enerjisinin orta gerilim seviyesinde Dağıtım Şirketlerine verilmesi görevini yürütmektedir. Konya 9.Grup Müdürlüğünün görevi ; Şirketin Ana Statüsü uyarınca Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’nin amaç ve faaliyet konuları kapsamında sorumlu olduğu bölge içerisindeki Trafo Merkezleri ile İletim hatlarının işletme ve bakımını yapmak, tesis, tevsiat, tadilat ve rehabilitasyonunu sağlamak, diğer birimlere ve üçüncü şahıslara teknik hizmet vermek, yatırım projelerinde kontrol, bilgi desteği ve kabul görevini gerçekleştirmektir.

12 9.İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜNÜN TANITIMI:
Mevcut Personel Dağılımı 657 sayılı yasa ve 1 sayılı cetvele tabi II sayılı cetvele tabi sözleşmeli 1475 sayılı yasaya tabi işçi Toplam 228 Müdürlüğümüzün görev alanı içerisinde toplam: 2173 km. uzunluğunda, 66 kV.,154 kV., 380 kV. luk Enerji İletim Hatları bulunmaktadır. Toplam kurulu gücü; Nominalde 2174 MVA., Cebri olarak ise 2930 MVA.’ya ulaşan 25 Adet Trafo Merkezi, değişik güçlerde 52 Adet Güç Trafosu bulunmaktadır.

13 Trafo Merkezleri Listesi
T.M. ADI GERİLİM (kV) KONYA 4 380 S.SEHIR AKSEHIR 154 BEYSEHIR CIHANBEYLİ CUMRA KARAMAN KARAMANOSB KARAPINAR KIZOREN EREGLI KONYA III KONYA IV KONYA I KONYA II LADIK DEDELER S.KOCHISAR TUMOSAN YUNAK GEZENDE ALİBEYHÜYÜĞÜ KARASINIR 66 GÖKSU

14 380 Kv. Enerji İletim Hatları Listesi

15 154 Kv. Enerji İletim Hatları Listesi

16 66 Kv. Enerji İletim Hatları Listesi
TOPLAM ENERJİ İLETİM HATTI UZUNLUĞU : 2172,75 km. 380 kV. : 677,418 km. 154 kV. : 1440,286 km. 66 kV. : 55,046 km.

17 9. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRİFİKASYON HARİTASI

18 SONUÇ VE ÖNERİLER Coğrafik olarak Konya ili sınırları içerisinde barajlı hidroelektrik santral ve termik santral bulunmamaktadır. Mevcut elektrik enerjisi üreten tesislerin(Göksu 10,8 MW, İvriz 1 MW, Dere 0,6 MW, Bozkır 0,075 MW) toplam kurulu gücü ise özel sektördeki santraller dahil 20 MW civarıdır. Ama Ankara ili sınırları içerisinde yarısı doğal gaz santrali olmak üzere toplamda 1909 MW üretim kapasitesine sahip 14 santral bulunmaktadır.

19 SONUÇ VE ÖNERİLER Elektrik enerjisinde toplam tüketimin yanı sıra puant değeri de önemli bir göstergedir. Sorumluluğumuzdaki bölgede enerji tüketimi ve puant talebinin 2000 yılından 2006 yılına kadar olan değerlerine bakıldığında; enerji tüketiminde %46, puant yüklerde %54 le önemli bir artış olduğu dikkat çekmektedir. İstatistiksel olarak gerekli bağıntıları kullanarak yapılan trend analizine göre 2010 yılına kadar projeksiyonda ise normal şartlar altında enerji tüketiminde 2006 yılına göre (yani önümüzdeki 4 yıllık süreçte) yaklaşık %20 ila %34 arası bir artış, puant yüklerde ise yaklaşık %23 lük bir artış öngörülmektedir.

20 SONUÇ VE ÖNERİLER

21 SONUÇ VE ÖNERİLER

22 SONUÇ VE ÖNERİLER

23 SONUÇ VE ÖNERİLER yılları arasını kapsayan 7 yıllık süreçte, sorumluluk alanımız içerisindeki enerji tüketiminin en yüksek olduğu aylar Temmuz-Ağustos, en düşük olduğu dönem ise istisnasız bütün yıllar için Şubat ayı olmuştur. Özellikle Nisan-Ağustos ayları arasında bölgemizdeki enerji tüketiminde önemli artış olduğu dikkat çekmektedir.

24 SONUÇ VE ÖNERİLER

25 SONUÇ VE ÖNERİLER Sorumluluğumuz altındaki bölge içerisinde bulunan illerden Karaman, Aksaray, Ankara il sınırları içerisinde bulunan Şereflikoçhisar ve Seydişehir Alüminyum tesisleri göz ardı edilerek, Konya il sınırları içerisindeki kullanılan elektrik enerjisinin yıllara göre değişimi incelendiğinde 2000 yılında MWh olan elektrik tüketimi 2006 yılında 2000 yılına göre %55 lik bir artışla MWh olarak gerçekleşmiştir. Bu inceleme Konya il merkezine indirgendiğinde, 2000 yılında MWh olan elektrik tüketimi, 2006 yılında 2000 yılına göre %62 lik bir artışla MWh olmuştur. Buda şehrimizin bu altı yıllık süreçte kat ettiği mesafeyi ve ne kadarlık bir gelişme gerçekleştirdiğini gösteren göstergelerden biri olarak dikkat çekmektedir.

26 SONUÇ VE ÖNERİLER

27 SONUÇ VE ÖNERİLER Fakat büyümeyle gelişmenin aynı şey olmadığı ve özellikle kontrolsüz bir büyüme gerçekleştiren ama gelişememiş bir çok şirketin belli bir süre sonra kapandığı veya daha kibar bir ifadeyle gerçek boyutuna ulaştığı gerçeğinden hareketle; enerji tüketimindeki ve puant yüklerdeki artışlar en az aynı oranda yeni trafo merkezleri, enerji iletim hatları ve üretim tesislerinin sisteme katılması gerektiği sonucunu da beraberinde getiriyor. Bu yeni tesislerin hayata geçirilmesinin mevcut bürokratik yapıyla çok uzun zaman alması sebebiyle şimdiden bu konuda girişimlerde bulunulması, gelecek yıllarda bölgemizde sıkıntı çekmeme adına büyük önem arz etmektedir. Bütün bu bahsedilenler ışığında yapılabilecek çalışmalar konusundaki öneriler aşağıdaki gibi özetlenebilir.

28 SONUÇ VE ÖNERİLER 1. Bölgemizdeki üretim kaynakları ve şu anda kullanılmakta olan doğal gaz göz önünde bulundurularak elektrik enerjisi üretecek yeni santraller yapılması, 2. Hem elektrik hem ısı enerjisi kullanan sanayicilerin, üniversite, otel ve hastane gibi tesislerin kojenerasyon sistemleri kurmaları konusunda bilinçlendirilmeleri ve teşvik edilmeleri, 3. Doğu ile batı arasında geçiş noktası konumundaki bölgemizin enerji iletim hatlarının, özellikle Seydişehir alüminyum tesisleri ve Antalya gibi ekonomik ve stratejik açıdan önemli yerleri beslediği de göz önünde bulundurularak n-1 kuralına göre ilave hatlarla güçlendirilmesi ve eski hatların yenilenmesi,

29 SONUÇ VE ÖNERİLER 4. Konya Ovası Sulama (KOS) projesinin üzerinde kurulacak santrallerde göz önünde bulundurularak hızlandırılması, aynı zamanda beraberinde yaşanması muhtemel ekonomik canlanmanın ve tarımsal sulamanın getireceği ilave enerji tüketiminin sağlıklı karşılanabilmesi için gerekli analizler yapılarak enerji alt yapısının güçlendirilmesi,  5. Önümüzdeki yıllarda şehrimizin de içinde bulunacağı ve kurulması kuvvetle muhtemel bir sanayi ve teknoloji koridorunun enerji ve göç yönünden bölgemize getireceği ilave enerji tüketimleri de göz önünde bulundurularak gerekli altyapı çalışmalarının planlanması bu konuyla ilgili stratejilerin belirlenmesi,

30 SONUÇ VE ÖNERİLER 6. Yeni enerji iletim hatları ve trafo merkezlerinin yapımında, bazı yeni düzenlemelerle mecburi tutulan ve çok zaman alan kamulaştırma v.b. çalışmaların bazı diğer kurumlarda ve eskiden bizim kurumumuzda da olduğu gibi sonradan yapılması, yahut bu yatırımların hızlanması için yeni düzenlemeler, yeni formüller üretilmesi, 7. Enerji tüketiminin ve enerji üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinin daha verimli hale getirilebilmesi için enerji tüketicilerinin sistematik bir şekilde bilinçlendirilmesi ve enerji talebinin yoğun olduğu zamanlardan az yoğun olan zaman dilimlerine kaydırılmasının sağlanması, buna ilaveten tüketici sistemlerinin kompanzasyon teçhizatlarıyla reaktif yükü minimize etmelerinin sağlanması,

31 SONUÇ VE ÖNERİLER 8. Devlet, üniversite ve sanayi üçlüsü arasında ilişkilerin geliştirilerek, kalifiye eleman yetiştirilmesi ve gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında çok düşük kalan araştırma geliştirmeye (Ar Ge) gereken kaynakların ayrılmasının sağlanması, bu hususta gerekli bilinçlendirme çalışmalarının yapılması ve enerji konusunda yapılabileceklerin planlanması,

32 SONUÇ VE ÖNERİLER 9. Bütün bu bahsedilenler konusunda stratejik bilince sahip stratejistlerden oluşan takım anlayışına sahip bir heyet oluşturularak iç çevre ve dış çevre analizlerinin yapılması, güçlü yanlarımız, zayıf yanlarımız, fırsatlar ve tehditlerde göz önünde bulundurularak mevcut durumumuzun tespiti, paylaşılan bir vizyon, misyon, amaç ve hedeflerimizin oluşturulması ve gerek devlet gerekse özel girişimcilerle temas kurularak enerji konusundaki alt yapının sağlıklı bir şekilde oluşturulması, geliştirilmesi ve bu konuda Konya olarak lobi faaliyetlerinin hizalanmış bir şekilde verimli olarak yürütülmesi gerekmektedir.

33 9. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Konya Arz ederiz.


"ENERJİ SEKTÖRÜNDEKİ YERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları