Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BAKARA 2/248. Peygamberleri onlara, "Onun hükümdarlığının alameti, size sandığın gelmesidir, onda Rabbinizden gelen gönül rahatlığı ve Musa ailesinin ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BAKARA 2/248. Peygamberleri onlara, "Onun hükümdarlığının alameti, size sandığın gelmesidir, onda Rabbinizden gelen gönül rahatlığı ve Musa ailesinin ve."— Sunum transkripti:

1 BAKARA 2/248. Peygamberleri onlara, "Onun hükümdarlığının alameti, size sandığın gelmesidir, onda Rabbinizden gelen gönül rahatlığı ve Musa ailesinin ve Harun ailesinin bıraktıklarından kalanlar var; onu melekler taşır, eğer inanmışsanız bunda sizin için delil vardır" dedi.*

2 TEVRATTA SANDIK VE ÖNEMİ
1.ANLAŞMA SANDIĞI HZ. MUSA DÖNEMİNDE YAPILMIŞTIR. 2.SANDIĞIN ÖZELLİĞİ NEDİR? 3.SANDIK RABBİN SANDIĞIDIR.ÇOK KUTSALDIR 4.İSRAİLOĞULLARININ KENAN TOPRAKLARINA YERLEŞMESİ SIRASINDAKİ SAVAŞLARDA SANDIK RABBİN SAVAŞÇI MELEKLERİ ÖNDEDİR.

3 CANLANDIRMA (ANLAŞMA SANDIĞI)

4 MISIRDAN ÇIKIŞ 24-25(TEVRAT)
8"Aralarında yaşamam için bana kutsal bir yer yapsınlar. 9Konutu ve eşyalarını sana göstereceğim örneğe tıpatıp uygun yapın."

5 MISIRDAN ÇIKIŞ 24-25(TEVRAT)
Antlaşma Sandığı (Çık. 37:1-9) l0"Akasya ağacından bir sandık yapsınlar. Boyu iki buçuk", eni ve yüksekliği birer buçuk arşın6 olsun. 11 İçini de dışını da saf altınla kapla. Çevresine altın pervaz yap. 12Dört altın halka döküp dört ayağına tak. İkisi bir yanda, ikisi öbür yanda olacak.

6 MISIRDAN ÇIKIŞ24-25(TEVRAT)
13 Akasya ağacından sırıklar yapıp altınla kapla. ,4Sandığın taşınması için sırıkları yanlardaki halkalara geçir. 15Sırıklar sandığın halkalarında kalacak, çıkarılmayacak.16 Antlaşman in taş levhalarını sana vereceğim. Onları sandığın içine koy.

7 MISIRDAN ÇIKIŞ24-25-26(TEVRAT)
17"Saf altından bir Bağışlanma Kapağı6' yap. Boyu iki buçuk, eni bir buçuk arşın olacak. l8Kapağm iki kenarına dövme altından birer Keruv* yap. l9Keruvlar'dan birini bir kenara, öbürünü öteki kenara, kapakla tek parça halinde yap. 20Keruvlar yukarı doğru açık kanatlarıyla kapağı örtecek. Yüzleri birbirine dönük olacak ve kapağa bakacak.

8 MISIRDAN ÇIKIŞ25-26(TEVRAT)
21 Kapağı sandığın üzerine, sana vereceğim taş levhaları ise sandığın içine koy.22 Seninle orada, Levha Sandığı'nınf üstündeki Keruvlar arasında, Bağışlanma Kapağı'nın üzerinde görüşeceğim ve İsrailliler için sana buyruklar vereceğim."

9 MISIRDAN ÇIKIŞ 26-27(TEVRAT)
31 "Lacivert, mor, kırmızı iplikle Özenle dokunmuş ince ketenden bir perde yap; üzerini Keruvlar'la ustaca süsle. 32Dört gümüş taban üstünde duran akasya ağacından altın kaplı dört direk üzerine as. Çengelleri altın olacak.33 Perdeyi kopçaların altına asıp Levha Sandığı'nı perdenin arkasına koy

10 MISIRDAN ÇIKIŞ 26-27(TEVRAT)
Perde Kutsal Yerle* En Kutsal Yer'i* birbirinden ayıracak. 34 Bağışlanma Kapağı'nı En Kutsal Yer'de bulunan Levha Sandığı'nın üzerine koy.35 Masayı perdenin öbür tarafına, konutun kuzeye bakan yanma yerleş­ir; kandilliği masanın karşısına, konutun güney tarafına koy.

11 BUHUR SUNAĞI(Çık 37,25-28) Üzerinde buhur yakmak için akasya ağcından sunak yaptırtılır üzeri altın kaplı boynuzları kendinden altın kaplı sunağın boyu ve eni 1arşın yüksekliği 2 arşındır. Yapımı bitince Levha kapağının önüne ‘’seninle buluşacağım yere’’ koy diye Rab tarafından Hz.Musaya talimat verilir

12 BULUŞMA ÇADIRININ DÜZENLENMESİ VE ADANMASI
RAB Musa'ya şöyle dedi: 'Konutu, yani Buluşma Çadırı'nı birinci ayın* ilk günü kur. 3Levha' Sandığı'nı oraya getirip perdeyle gizle. 4 Masayı içeri getir, gereken her şeyi üzerine diz. Kandilliği getirip kandillerini yak. sAltın buhur sunağını Levha Sandığı'nm önüne koy. konutun giriş bölümüne perdesini tak

13 . 6 Yakmalık sunu* sunağını konutun -Buluşma Çadırı'nın giriş bölümüne koy. 7Kazanı çadırla sunak arasına koyup içine su doldur.8Çadırın çevresini avluyla kapat, avlunun girişine perdesini as.

14 MISIRDAN ÇIKIŞ39-40(TEVRAT)
Buluşma Çadırı'nm Düzenlenmesi ve Adanması RAB Musa'ya şöyle dedi: 'Konutu, yani Buluşma Çadırı'nı birinci ayın ilk günü kur. 3Levha' Sandığı'nı oraya getirip perdeyle gizle. 4 Masayı içeri getir, gereken her şeyi üzerine diz. Kandilliği getirip kandillerini yak

15 MISIRDAN ÇIKIŞ 39-40 (TEVRAT)
. sAltın buhur sunağını Levha Sandığı'nın önüne koy. konutun giriş bölümüne perdesini tak.6 Yakmalık sunu* sunağını konutun -Buluşma Çadırı'nın giriş bölümüne koy. 7Kazanı çadırla sunak arasına koyup içine su doldur.8Çadırın çevresini avluyla kapat, avlunun girişine perdesini as.

16 LEVİLİLER 15-16(TEVRAT) RAB'bin huzuruna yaklaştıkları için ölen Harun'un iki oğlunun ölümünden sonra RAB Musa'ya şöyle dedi: "Ağabeyin Harun'a de ki, perdenin arkasındaki En Kutsal Yer'e* ikide bir girmesin, Antlaşma Sandığının* üzerindeki Bağışlanma Kapağı'na' yaklaşmasın. Yoksa ölür. Çünkü ben kapağın üstünde, bulut içinde görünüyorum.

17 LEVİLİLER 15-16(TEVRAT) 3Harun En Kutsal Yer'e ancak günah sunusu* olarak bir boğa, yakmalık sunu olarak bir koç sunarak girebilir. 4Kutsal keten mintan keten don giyecek, keten kuşak bağlayacak keten sarık saracak. Bunlar kutsal giysilerdir.Bunları giymeden önce yıkanacak(Harun başkahin ve oğulları yardımcısıdır.Harun sandığın oraya yani en kutsal yere girince sunu dışında tarifi verilen buhur yakmalı ve o levha kapağını dumanıyla kaplamalıdır ki Harun ölmesin)

18 RAB Musa'ya şöyle dedi: 15İsrail halkına buyruk ver, kandilin sürekli yanıpışık vermesi için saf sıkma zeytinyağı getirsinler. Harun kandilleri benim huzurumda,

19 Buluşma Çadırı'nda, Levha Sandığı'nın önündeki perdenin dışında, akşamdan sabaha kadar sürekli yanar biçimde tutacak. Kuşaklar boyunca sürekli bir kural olacak bu. 4RAB'bin huzurunda saf altın kandillikteki kandiller sürekli yanacaktır."

20 ÇÖLDE SAYIM 7-8 89Musa RAB'le konuşmak için Buluşma Çadırı'na girince, Levha Sandığı'nın Bağışlanma Kapağı‘nın üstündeki iki Keruv* arasından kendisine seslenen sesi duydu. RAB Musa'yla bu şekilde konuştu.

21 Konutun Üstündeki Bulut
15Konut, yani Levha Sandığı'nın bu­lunduğu çadır kurulduğu gün üstünü bulut kapladı. Konutun üstündeki bu­lut akşamdan sabaha dek ateşi andır­dı. l6Bu hep böyle sürüp gitti. Konutu kaplayan bulut gece ateşi andırıyordu.

22 l,7İsrailliler ancak bulut çadırın üzerinden kalkınca göçer, bulut nerede durursa orada konaklarlardı. l8RAB'bin buyruğu uyarınca göç eder, yine RAB'bin buyruğu uyarınca konaklarlardı. Bulut konutun üzerinde durdukça yerlerinden ayrılmazlardı. "Bulut konutun üzerinde uzun süre durduğu zaman RAB'bin buyruğuna uyar, yola çıkmazlardı

23 KURANI KERİMDE BULUT VE MELEKLERDEN BAHSEDİYOR
BAKARA 210. Onlar, ille de buluttan gölgeler içinde Allah’ın ve meleklerinin gelmesini mi beklerler Halbuki iş bitirilmiştir. (Allah nizamı artık değişmez.) Bütün işler yalnızca Allah’a döndürülür.

24 KURAN-I KERİM BAKARA 211. İsrailoğullarına sor ki kendilerine nice apaçık mucizeler verdik. Kim mucizeler kendisine geldikten sonra Allah’ın nimetini (âyetlerini) değiştirirse bilsin ki Allah’ın azabı şiddetlidir

25 ÇÖLDE SAYIM 10-11(TEVRAT) RAB'bin Dağı'ndan ayrılıp üç günlük yol aldılar. Konaklayacakları yeri bulmaları için RAB'bin Antlaşma Sandığı* üç gün boyunca önlerinde gitti.34 Konakladıkları yerden ayrıldıklarında da RAB'bin bulutu gündüzün onların üzerinde duruyordu

26 ÇÖLDE SAYIM 10-11(TEVRAT) "'Sandık yola çıkınca Musa, "Ya RAB, kalk!
Düşmanların dağılsın, Senden nefret edenler önünden kaçsın!" diyordu. 36 Sandık konaklayınca da, "Ya RAB, binlerce, on binlerce İsrailli'ye dön!" diyordu.

27 ÇÖLDE SAYIM 16-17(TEVRAT) 6Musa İsrail halkıyla konuştu. Halkın önderleri, her oymak önderi için birtane olmak üzere on iki değnek getirdiler. Harun'un değneği de aralarındaydı. 7Musa değnekleri Levha Sandığı'nın bulunduğu çadırda RAB'bin önüne koydu.

28 ÇÖLDE SAYIM 16-17(TEVRAT) 8Ertesi gün Musa Levha Sandığı'nın bulunduğu çadıra girdi. Baktı, Levi oymağını temsil eden Harun'un değ- neği filiz vermiş, tomurcuklanıp çiçek açmış, badem yetiştirmiş. 9Musa bütün değnekleri RAB'bin önünden çıkarıp İsrail halkına gösterdi. Halk değneklere baktı, her biri kendi değ- neğini aldı.

29 ÇÖLDE SDAYIM 16-17(TEVRAT)
10RAB Musa'ya, "Başkaldıranlara bir uyarı olsun diye Harun'un değneği- ni saklanmak üzere Levha Sandığı'nın önüne koy" dedi, "Onların benden ya- kınmalarına son vereceksin; öyle ki ölmesinler." "Musa RAB'bin buyruğu uyarınca davrandı.

30 YASANIN TEKRARI 9-10 Musa Buyruktan Yeniden Alıyor (Çık.34:l-10)
"O zaman RAB bana. 'Öncekiler gibi iki taş levha kes ve dağa, yanıma çık' dedi, Ağaçtan bir sandık yap.2Parçaladığın önceki lev­halara yazılı buyrukları yeni levhaara yazacağım. Sonra onları sandığa koyacaksın.'

31 YASANIN TEKRARI 31-32(TEVRAT)
" 24Musa yasanın sözlerini eksiksiz kitaba yazmayı bitirince, 25RAB'bin Antlaşma Sandığı'nı* taşıyan Levililer'e şu buyruğu verdi 26"Bu Yasa Kitabı'nı alın, Tanrınız RAB'bin Antlaşma Sandığı'nın yanına koyun. Orada size karşı bir tanık olarak kalsın.

32 YASANIN TEKRARI 31-32(TEVRAT)
Çünkü sizin başkaldıran, dikbaşlı kişiler olduğunuzu biliyorum. Bugün ben sağken, aranızdayken bile RAB'be karşı geliyorsunuz; ölümümden sonra daha ne kadar çok başkaldıracaksınız.28

33 YEŞU 2-3(TEVRAT) İsrailliler Şeria Irmağı‘nı Geçiyor
Sabah erkenden kalkan Yeşu, bütün İsrail halkıyla birlikte Şittim'den yola çıkıp Şeria Irmağı'na kadar geldi. İrmağı geçmeden orada konakladılar.

34 YEŞU2-3(TEVRAT) 2Üçüncü günün sonunda ordugahı baştan başa geçen görevliler 3halka, "Levili kâhinlerin* Tanrmız RAB'bin Antlaşma Sandığı'nı* yüklendiklerini gördüğünüzde siz de yerinizden kalkıp sandığı izleyin" diye buyurdular

35 YEŞU3(TEVRAT) Böylece hangi yöne gideceğinizi bileceksiniz. Çünkü daha önce bu yoldan hiç geçmediniz. Ama Antlaşma Sandığı'na yaklaşmayın; sandıkla aranızda iki bin arşın kadar bir aralık kalsın."Kendinizi kutsayın" dedi, "Çünkü RAB yarın aranızda mucizeler yaratacak."

36 Yeşu kâhinlere, "Antlaşma Sandığı'nı yüklenip halkın önüne geçin" dedi
Yeşu kâhinlere, "Antlaşma Sandığı'nı yüklenip halkın önüne geçin" dedi. Böylece kâhinler sandığı yüklenip halkın önünde yürümeye başladılar. 7Bu arada RAB Yeşu'ya şöyle dedi: "Musa'yla birlikte olduğum gibi, seninle de birlikte olduğumu anlamaları için bugün seni bütün İsrail halkının gözünde yüceltmeye başlayacağım. 8Antlaşma Sandığı'nı taşıyan kâhinlere, 'Şeria Irmağı'nın kıyısına varınca suda biraz ilerleyip durun' diye buyruk ver."

37 Şeria ırmak yatağının kuruması
RAB'bin Antlaşma Sandığı'nı taşıyan kâhinler, ırmağa geldi, halkın tamamı ırmağı geçinceye dek kurumuş ırmak yatağının ortasında kıpırdamadan durdular. Böylece bütün İsrail halkı kurumuş ırmak yatağından geçti. I8RAB'bin Antlaşma Sandığı'nı taşıyan kâhinler Şeria Irmağı'nın ortasından ayrılıp karaya ayak basar basmaz ırmağın suları eskisi gibi akmaya ve kıyıları basmaya başladı

38 YEŞU4-6 Eriha'nin Düşüşüu
13Yesu Eriha'nin yakınındaydi. Başın kaldırınca önünde, kılıcını çekmis, bir adam gordü. Ona yaklaşarak. "Sen bizden misin, karşı taraftan mı?' diye sordu. 14 Adam, "Hiçbiri" dedi, "Ben RAbbin ordusunun komutanıyım. Şimdi geldim." O zaman Yesu yüzüstü yere kapanıp ona tapındı. "Efendimin kuluna buyruğu nedir?" diye sordu. I5RAB'bin ordusunun komutanıyım, “Çarığını çıkar" dedi, “Çünkü bastığın yer kutsaldir." Yeşu soyleneni yaptı

39 YEŞU6(TEVRAT) Nun oğlu Yeşu kâhinleri çağırıp RAB'bin Antlaşma Sandığı'nı* alın dedi, "Yedi kâhin, ellerinde koç boynuzu borularla sandığın önünde yürüsün." 7Sonra halka, "Kalkın, kentin çevresini dolanmaya başlayın" dedi, Silahlı öncüler RAB'bin Sandığı'nın önünden gitsin."

40 YEŞU6(TEVRAT) l2Ertesi sabah Yeşu erkenden kalktı. Kâhinler de RAB'bin Sandığı'nı yüklendiler. ''Koç boynuzu borular taşıyan yedi kâhin RAB'bin Sandığı'nın önünde ilerliyor, bir yandan da borularını çalıyorlardı. Silahlı öncüler onların önünden gidiyor, artçılar da RAB'bin Sandığı'nı izliyordu. Bu arada borular sürekli çalmıyordu. •Böylece ikinci gün de kentin çevresini bir kere dolanıp ordugaha döndüler. Aynı şeyi altı gün yinelediler.

41 YEŞU6(TEVRAT) 15 Yedinci gün erkenden, şafak sökerken kalkıp kentin çevresini aynı şekilde yedi kez dolandılar. Kentin çevresini yalnız o gün yedi kez dolandılar. "Kâhinler yedinci turda borularını çalınca, Yeşu halka, "Bağırın! RAB kenti size verdi" dedi, l7"Kent, içindeki herşeyle birlikte, RAB'be koşulsuz adanmıştır. 18Sakın RAB'be adanan herhangi bir şeye el sürmeyin.

42 YEŞU6(TEVRAT) 20Halk bağırmaya başladı, kâhinler de borularını çaldılar. Boru sesini işiten halk daha yüksek sesle bağırdı. Kentin surları çöktü. Herkes bulunduğu yerden dosdoğru kente girdi. Böylece kenti ele geçirdiler. 21 Kadın erkek, genç yaşlı, küçük ve büyük baş hayvanlardan eşeklere dek, kentte ne kadar canlı varsa, hepsini kılıçtan geçirip yok ettiler.

43 KURAN-I KERİM BAKARA 2/247. Peygamberleri onlara "Allah size şüphesiz, Talut’u hükümdar olarak gönderdi" dedi. "Biz hükümdarlığa ondan layık iken ve ona malca da bir bolluk verilmemişken bize hükümdar olmağa o nasıl layık olabilir?" dediler, "Doğrusu Allah size onu seçti, bilgice ve vücutça gücünü artırdı" dedi. Allah mülkü dilediğine verir. Allah her şeyi kaplar ve bilir.

44 Peygamber Samueldir.İsarail halkı kral istemektedir(SAMUEL7-9 )Talut yani Saul kral olarak atanır.Saul Benyamin oymağandan olup fakirdir(Samuel9) ve bir kesim onu küçümsemiştir.(Samuel 10,11)Kuranda Allahın Bilgece ve vucutça kralın gücünü arrttırmasının Tevrattaki karşılığı Samuel 9,10 da anlatılır.Samuelden ayrılır ayrılmaz Saule başka kişilik verdi.Tanrının ruhu güçlü bir şekilde üzerine indi.Ona destek oldu

45 KURAN-I KERİM BAKARA 2/248. Peygamberleri onlara, "Onun hükümdarlığının alameti, size sandığın gelmesidir, onda Rabbinizden gelen gönül rahatlığı ve Musa ailesinin ve Harun ailesinin bıraktıklarından kalanlar var; onu melekler taşır, eğer inanmışsanız bunda sizin için delil vardır" dedi.*

46 Sandık nereden gelecek?
Samuel3-4 Antlaşma sandığı Filistliler ele geçirir.Filistliler Dagon adında puta tapmaktadır ve Antlaşma sandığını putlarının yanına koyarlar.Ertesi sabah Dagon’un Rabbin sandığı önünde yüzüstü yere düşmüş bulurlar Ertesi sabah da Dago’nun başı ve kolları kesik halde görünce korkarlar.Ülkede urlar, farelerin yol açtığı hastalıklardan ölümler artınca Sandığı İsrailloğularına yollarlar(samuel5-6

47 KURAN-I KERİM BAKARA 249. Tâlût askerlerle beraber (cihad için) ayrılınca: Biliniz ki Allah sizi bir ırmakla imtihan edecek. Kim ondan içerse benden değildir. Eliyle bir avuç içen müstesna kim ondan içmezse bendendir, dedi. İçlerinden pek azı müstesna hepsi ırmaktan içtiler.

48 samuel14 Derken,heryanı bal dolu bir ormana vardılar,toprakta akan balları gördüler.Yonatan bundan içti..Halk ant içmişti bütün gün yemek yemeyecekti.Askerler bitkin düşmüştü.Yasak olanı yaptılar .Yağmaladıkları mallara saldırdılar.Sığırları orada kesip kanlı eti yemekle Rabbe günah işlediler.

49 BAKARA-249 Tâlût ve iman edenler beraberce ırmağı geçince: Bugün bizim Câlût’a ve askerlerine karşı koyacak hiç gücümüz yoktur, dediler. Allah’ın huzuruna varacaklarına inananlar: Nice az sayıda bir birlik Allah’ın izniyle çok sayıdaki birliği yenmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir, dediler.

50 KURAN-I KERİM BAKARA 2/250. Calut ve ordusuna karşı çıktıklarında, "Rabbimiz! Bize sabır ver, sebatımızı artır, inkar eden millete karşı bize yardım et" dediler.

51 KURAN-I KERİM BAKARA 251. Sonunda Allah’ın izniyle onları yendiler. Davud da Câlût’u öldürdü. Allah ona (Davud’a) hükümdarlık ve hikmet verdi, dilediği ilimlerden ona öğretti. . Eğer Allah’ın insanlardan bir kısmının kötülüğünü diğerleriyle savması olmasaydı elbette yeryüzü altüst olurdu. Lâkin Allah bütün insanlığa karşı lütuf ve kerem sahibidir

52 Samuel16,17 Golyat yani Calut Filistli usta dövüşçüdür.İsrailoğullarına aranızdan birini seçin dövüşte beni yenip öldürebilirse biz sizin köleniz oluruz yoksa siz bizim kölemiz olacaksınız diye meydan okur. Davut Golyatı öldürür.Filistliler bozguna uğratılır

53 Samuel14-15 .Taluta Aaleklilerle ilgili savaşta deve öküz koyun dahil insanlar öldür emri Rab tarafından verilmiştir(Samuel14,15) Talut kral ve bir kısım davar,sığırı Rabbe sunu yapma nedeniyle öldürmemiş,dolayısıyla Rabbin emrine karşı gelmiştir.Artık krallığı Rab tarafından red edilmiştir. Yerine Davut getirilecektir.

54 Samuelin Taluta cevabı(samuel15)
Rab kendi sözünün dinlenmesinden hoşlandığı kadar yakmalık sunulardan kurbanlardan hoşlanır mı?İşte söz dinlemek kurbandan sözü önemsemek de koçların yağlarından daha iyidir.Çünkü başkaldırma,falcılık kadar günahtır ve dikbaşlılık,putperestlik kadar kötüdür.Sen Rabbin buyruğunu redettiğin için Rab de senin kral olmanı redetti.

55 BAKARA 251 . Eğer Allah’ın insanlardan bir kısmının kötülüğünü diğerleriyle savması olmasaydı elbette yeryüzü altüst olurdu. Lâkin Allah bütün insanlığa karşı lütuf ve kerem sahibidir


"BAKARA 2/248. Peygamberleri onlara, "Onun hükümdarlığının alameti, size sandığın gelmesidir, onda Rabbinizden gelen gönül rahatlığı ve Musa ailesinin ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları