Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 HENDRX İŞ PLANI (BUSINESS PLAN) I. Yatırımcı sunumu Sunum 005 (Eylül 27, 2013)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 HENDRX İŞ PLANI (BUSINESS PLAN) I. Yatırımcı sunumu Sunum 005 (Eylül 27, 2013)"— Sunum transkripti:

1 1 HENDRX İŞ PLANI (BUSINESS PLAN) I. Yatırımcı sunumu Sunum 005 (Eylül 27, 2013)

2 2 YÖNETİCİ ÖZETİ ÜRÜN VE HİZMETLER ( PRODUCTS AND SERVICES ) SAHİP OLUNAN PATENTLER VE SERTİFİKALAR 1 2 3

3 3 A. İŞ PLANI’NIN AMACI ( PURPOSE OF THE PLAN ) Bugün ve gelecekte insanlığın en önemli ihtiyacı olan temiz su ve yenilenebilir enerji için tarafımızdan yapılan Ar-Ge çalışmaları ile yeni teknoloji - teknik ve tasarımlar geliştirilerek başarılan ürünler hakkında bilgilendirme ve bu ürünlerin pazara sunulması için yapılması planlananların kısa bir sunumudur

4 4 B. PAZAR ANALİZİ ( MARKET ANALYSIS ) Hedef Kitle; enerji ve su ihtiyacı duyan, bu kaynakları minimum maliyet ile kullanmak isteyen her şahıs ve/veya kurumdur. Dünyanın pek çok yerinde enerji maliyetleri oldukça yüksektir. Hatta doğal enerji kaynağı olmayan ülkelerde enerji, en büyük maliyet kaynağıdır. Enerji ayrıca, fosil yakıttan elde ediliyor ise, dünyanın tekrar yerine koyamayacağı sınırlı bir kaynağı tüketiyor durumundadır. Biz burada, yenilenebilir kaynaklardan (rüzgar ve güneş) ve en küçük hacimde, en yüksek verimle enerjiyi elde etmeyi hedefledik. Herkes ve her şey için enerji mutlak gereklidir. Bu nedenle pazar her yerdir.

5 5 Temiz su konusunda ise sloganımız; “ATMOSFER BİR NEHİRDİR”. Yapılan hesaplamalara göre gökyüzü, daima yeryüzündeki toplam suyun %35-40’ nı nem olarak içerisinde barındırır. Özellikle suyu olmayan ve/veya temiz kullanım suyu olmayan yerlerde en büyük problem, maliyetinin ötesinde, suyun bulunamamasıdır. Atmosferik su elde etme üniteleri (AWG), her kapasitede buna cevaptır. Yeryüzünde, temiz su ihtiyacı duyan her yer potansiyel pazardır.

6 6 C. MİSYON ( MISSION ) Temiz Su ve Enerji ihtiyacı olan insanlığın, dünyada sonsuz kaynağa sahip iki potansiyelden yola çıkarak, en önemli iki ihtiyacına cevap verebilmek ve ticari olarak da rakipsiz bir üretim gamını sağlamak. Bütün dünyada patent lenebilmiş ürünlerimiz ile, ülkemizin öne çıkarak, dünyadaki ve bölgesindeki gücünü pekiştirmesine katkı sağlayabilmek.

7 7 D. VİZYON ( VISION ) İç ve dış pazarlarda, başta resmi kurumlar olmak üzere, yenilenebilir kaynakları ekonomik olarak kullandırmak. Özellikle kapımızda olan kuraklık tehlikesini göz önüne alarak temiz su ihtiyacına inovatif ve efektif çözümler getirmek. Dünyadaki gelişmişlik düzeyi örneklerinde, Türk üreticisi ve ürünleri ile yer almak.

8 8 E. AMAÇLAR ( GOALS ) Temiz Su ve Enerji ikilisinin geleceğinde ucuz, kullanılabilir ekipman ve üreteçlerin hazırlanması, üretilmesi ve ticari sahaya sürülmesi.

9 9 F. HEDEFLER ( OBJECTIVES ) Arazide bulunan ve su taşımanın çok zor ve pahalı olduğu askeri birliklerin, Afet Koordinasyon Kurulu’nun, Acil durum kamplarının, Belediyelerin, Çevre ve Orman Bakanlığının, Şantiyelerin Mobilize Su ve Enerji ihtiyacını karşılamak. İhtiyaç duyan her kişi ve kuruluşa değişik kapasitelerde, ekonomik olarak temiz su ve temiz enerji sağlamak. Daha sonra, başta Afrika, İç Asya ve diğer ülkelerde temiz su ve temiz enerji ihtiyacı olan her yere ulaşarak dünya çapında bir üretim organizasyonuna ulaşmak.

10 10 G. PAZARLAMA VE SATIŞ STRATEJİSİ (MARKETING AND SALES STRATEGIES) Resmi ve Sivil kurumların bu konudaki ihtiyacına cevap verecek projeleri öncelikle ele almak. Standartlaştırmış modeller ve bayi ağı ile önce bölgemizde sonra tüm dünyada, hem ürün, hem proje, hem de ortak üretim anlamında yeni ticari ortaklıklara gitmek.

11 11 H. RAKİPLER ( COMPETITORS ) “Temiz su üretimi” anlamında rakip olarak görebileceklerimiz, Dünyada çok az sayıda bulunan ve sadece atmosferik suyu “kondens sistem” ile üretenlerdir. “Medyalı sistem” ile atmosferik su üretimi yöntemi Dünya Patenti bizde olduğu için rakibimiz yoktur. Rüzgar enerjisinde ise, tasarımlarımızda “Dikey tip Rüzgar Türbinü” diğer tiplerin bir adım önündedir.

12 12 I. ÜRÜN GELİŞTİRME ( PRODUCT RESEARCH AND DEVELOPMENT ) Hem atmosferik tip “su elde üniteleri”, hem de “rüzgar türbinleri”nde, sektörel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde üretimler ile birlikte standartlaştırılmış yeni modellerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

13 13 J. ORGANİZASYON VE PERSONEL ( ORGANIZATION AND PERSONNEL ) Projemiz, 8 yılı aşkın süredir 20-25 kişilik bir kadro ve ilgili üniversitelerden, konularında uzman danışmanlar ile yola devam etmektedir.

14 14 K. FİNANSAL VERİLER ( FINANCIAL DATA ) Bu aşamada, üretimin realize edilmesi ve Ar-ge projelerinin ara verilmeksizin sürdürülebilmesi için 1.000.000,- € kaynak nakit olarak şirket kasasına enjekte edilmelidir. İlk üretimin yapılıp satılmasıyla nakit akışının başlaması sağlanacaktır.

15 15 ÜRÜN VE HİZMETLER ( PRODUCTS AND SERVICES ) 2

16 ÜRÜN VE HİZMETLERİN TANIMI (DETAILED PRODUCT AND SERVICE DESCRIPTION ) ‣ Hendrx Modelleri ‣ Ev tipi Atmosferik Su Üretecleri: Evler, Oteller, Ofis binaları, Kreşler, Spor merkezleri, Hastaneler, Hava Alanları, Süpermarketler ve büyük mağazalar, Okullar, Restoranlar, Alışveriş Merkezleri, Depolar, Konut Projeleri vs hedef pazardır. ‣ HR 77C (Ev tipi mevcut kondens sistem 32 lt/gün) : Yatırımın ilk aşamasında,kısa sürede üretime geçebilecek detaya sahibiz. Bütün imalat resim ve detayları mevcuttur. Su şebeke bağlantısı ile kapasite 120 lt/gün’ dür. ‣ Ev tipi 87 A- Ürün tasarlandı. Bu tasarımın rakip ürünlerden üstün özelliği sessiz çalışması. 45 lt/ gün su üretir. Su şebekesine bağlanınca toplam arıtma kapasitesi, 180 lt/ gündür. 16

17 ÜRÜN VE HİZMETLERİN TANIMI (DETAILED PRODUCT AND SERVICE DESCRIPTION ) ‣ Hendrx Modelleri ‣ Endüstriyel tip, (Kondens Sistem) Atmosferik Su üreteçleri ‣ 200/500/1000 LİTRE BIGBLUE SERİSİ: Günlük kapasiteleri, 200, 500 ve 1000 lt içme suyudur. 25 0 C sıcaklık ve ortalama %60 nem yoğunluğunda bu kapasiteye ulaşırlar. ‣ 3000/5000/8000/12000 LİTRE BIGBLUE SERİSİ: Günlük kapasiteleri, 3000, 5000,8000 ve 12000 lt içme suyudur. 25 0 C sıcaklık ve ortalama %60 nem yoğunluğunda bu kapasiteye ulaşırlar. 17

18 ÜRÜN VE HİZMETLERİN TANIMI (DETAILED PRODUCT AND SERVICE DESCRIPTION ) ‣ Endüstryel Medyalı AWG’ ler, MagicBlue: ‣ 2 tondan 200 ton/güne kadar değişik kapasitelerde üretilebilir. Endüstriyel medyalı yeni nesil AWG’ ler, dünyanın su ihtiyacı olan her alanında mutlak ihtiyaçtır. Kaybolan su havzaları, kurak alanlar, tarım ve hayvancılık uygulamaları için nitelikli temiz su çok önemlidir. Ayrıca susuz köylerde, afet bölgelerinde temiz içme suyu sağlayarak salgın hastalıkların önüne geçerek kaliteli yaşam sunacak tek sistemdir. ‣ Endüstriyel tiplerde, yerin durumuna göre yenilenebilir enerji ile entegre edilince, üretim enerji maliyetleri de, çok düşecektir. Medyalı tiplerin, ilk aşaması olan, atmosferden su eldesi, Kaynak 4 ile gerçekleştirilmiş olup, ikinci aşaması olan suyun medyadan ayrıştırılması ar-ge aşamasındadır. 18

19 ÜRÜN VE HİZMETLERİN TANIMI (DETAILED PRODUCT AND SERVICE DESCRIPTION ) ‣ Hendrx 500: Seralardan Nem alma Ünitesi, 2500 kg/gün ‣ DeepBlue: Mobil Kuyu suyu arıtma üniteleri, çeşitli kapasitelerde ‣ SeaBlue: Mobil Deniz suyu arıtma üniteleri, çeşitli kapasitelerde ‣ CityBlue: Şebeke arıtma suyu üniteleri, çeşitli kapasitelerde ‣ Havza Yönetim Sistemi: Büyük oranda su kaybı yaşayan havzaların çevresinde, buharlaşma ve rüzgar hareketlerine uygun olarak yapılacak her biri, 100- 200 ton/gün, atmosferden su ayrıştırma kapasitesine sahip, kondens ve/veya medyalı tip, atmosferik su elde sistemleri ile, mevcut ihtiyaca göre ve düşünülen yatırımın büyüklüğüne göre çoklu sistemler kurulabilir. Özellikle, Türkiye’deki kurak bölgelerde, Ortadoğu’ da ve Afrika’ da temiz içme suyu için, yatırım ve işletme açısından en ekonomik tek çözümdür. 19

20 ÜRÜN VE HİZMETLERİN TANIMI (DETAILED PRODUCT AND SERVICE DESCRIPTION ) ‣ Rüzgar Tirbünleri: ‣ Yenilenebilir enerji üretimi için gerekli olan ve dikey tipte üreteceğimiz 1- 1,5-3-5-10 ila 15 kW kapasitedeki rüzgar sistemleri, bireysel olarak konutlardan, küçük sanayi işletmelerine kadar büyük bir yelpazeye hizmet edecektir. Şu anda yasaların elverişli hale gelmesi ile birlikte büyük bir talep patlaması olacağı ortadadır. Henüz tam bir üretim yapmamamıza rağmen, elimizde birikmiş on/ on beş sipariş isteği vardır. Enerjinin ulaştırılamadığı ve/veya pahalı olduğu bölgelerde, Ortadoğu’ da, Afrika’ da ve dünyanın diğer bölgelerinde büyük bir potansiyeli vardır. 20

21 Mobil Entegre Sistemler 21 ‣ Kaynak 1: ‣ Bilinen teknolojileri uygulayarak, Türk Ordusu için projelendirdiğimiz, patentini aldığımız, 12000 lt/gün arıtma( 3000 lt/gün atmosferik su) kapasiteli Mobil su ünitesi. 20’ lik bir konteyner hacminde tasarlanmıştır ‣ Yıldırım 18: ‣ Kaynak 1’ in mobil enerji ihtiyacı için pojelendirilerek patenti alınmıştır. Solar ve Rüzgar enerjisi, Hibrit olarak kullanılmıştır. 8 kW gücünde Solar enerji ve 10 kW gücünde Dikey Rüzgar Jeneratörü birlikte, 20’ lik bir konteyner hacminde tasarlanmıştır.

22 III. DİĞER 22 Başlamış olan ilişkiler; 2007 20082009 2011 2012 TSK Tük Ordusunun isteği üzerine, arazideki birliklerin ihtiyacı için geliştirilmiştir. Şu anda bu ürünlerin en büyük alıcısı Türk Ordusudur. EDOK Komutanlığı, satın alınması kararını çıkarmıştır. Satın alma prosedürünün harekete geçmesi için bizim ilk modelleri üretmemiz beklenmektedir. Sivil amaçlar için de üretileceklerdir. Ayrıca, ürünlerin üretimini takiben, Azerbaycan ordusu da, konudan haberdar olup, kendisine istemektedir. Hedef Nato ülkelerinin ordularıdır. Milli Eğitim Bakanlığı: Geçmiş dönemde, Ankara’daki bütün okullar aşırı kuraklık dolayısı ile su temin edilememesi neticesinde salgın hastalıklara meydan vermemek için 10 gün tatil edildi. 110 milyon € proje bedeli ile 800 civarında okulun Hendrx ile ihtiyacı karşılama projesi valilikçe onaylandı.Ancak bütçe yokluğu nedeniyle proje askıya alındı. Or man bakanlığı ORKÖY (Türkiye’ de yaklaşık 5000 adet köy su ve enerjiden yoksundur.) projesi, ön görüşme yapılmıştır İdealkent İdealkent gibi pek çok site ile rüzgar enerji üretimi konusunda ilk görüşmeler yapılmış, olumlu görüş alınmıştır. Bizim üretimimiz beklenmektedir. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna Sağlık Bakanlığı: Sağlık Bakanlığında da benzer çalışma yapıldı. Ayni şekilde Ankara Valiliği ile ön görüşmeden sonra, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ile görüşüldü ve hastanelere projeler hazırlandı. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi: Ömerli havzasının su kayıplarının geri kazanılması projesidir ki, kondens sistem yatırım maliyetleri yüksek olacağı için vazgeçildi. Şu anda ise “ medyalı tip” sistemlerde yatırım maliyetleri oldukça geri düşecektir. Bu durumda proje güncellenebilir.

23 Başlamış olan ilişkiler; ‣ 2013 ‣ Seralardan nem alma konusunda Antalya’nın en büyük tohum firması ile görüşülmüş ve deneme yapılmıştır. Sistemimiz serada kullanıldığı sürece nem’i kontrol altında tutmuş ve etki alanında (8x25 mt) fide yaprakları üzerinde cig oluşmamıştır. Sonuçlar çok olumlu dur. ‣ Tarımsal uygulamalar: Damlama sulamada atmosferik iyi su ile birlikte bitkisel verim artışı sağlanacak, enerji rüzgardan elde edilecektir. Özellikle seralarda nem kontrolü tarımsal üretim kapasitesini arttıracaktır. ‣ Kendi İçme suyu Fabrikamız: Nemi yüksek bölgelerde faaliyete geçirilecektir. Ayrıca, TÜPRAŞ rafineri, SOKAR Azerbaycan Petrol Şirketi bu projeyi beklemektedir. 23

24 24 KULLANILACAK DESTEKLER 3

25 25 KULLANILACAK DESTEKLER TUBİTAK, TTGV vs toplam destegi: 3.500.000,- TL* Milli Savunma Bakanlığı Desteği (Türk Ordusu Ar-Ge Desteği): 1.000.000,- €* Burada yer alan destekler, ilgili kurumlar tarafından tarafımıza çıkarılmış olup, firma alt yapımızı, destek kullanma şartlarına uygun hale getirdiğimizde devreye girecektir. Ayrıca, yurt dışından, Birleşmiş Milletler Afrika Ülkeleri için Dünya Su Örgütü destekleri ile Avrupa Birliği Yenilenebilir Enerji Fonu destekleri de kullanılabilir olacaktır. *) bu rakamların % 70’i hibedir. **) bu rakamın % 100’ ü hibedir.

26 26 SAHİP OLUNAN PATENTLER VE SERTİFİKALAR - Mobil Temiz Su Üretici 13,06,2012, 2012-G-201588, 2012/06871 Y - Mobil Elektrik Üretim Ünitesi 28,06,2012, 2012-G-221847, 2012/07591 - Su Havza Yönetim Sistemi 07,09,2012, 2012-G-293364, 2012/10228 - Nemli Ortam Temiz Su Elde Etme Yön. ve Cihazı, 28,11,2012, 2012-G-392372, 2012/13763 - Hendrix marka tescili. 2012031-3-OO--553334384 8 - CE belge no: QA-AC-1087/13 - Hendrx, WEB sitesi ihale sonucu alınmıştır. - Madrit Protokolü müracaatları sağlanmıştır - 2012 İnovasyon Türkiye en iyi projeler ödülüne layık görülmüş; Kaynak 1 ve Yıldırım 18’ e verilmiştir. İşin kısa özeti yukarıdaki gibidir. Elimizdeki projeler, patentler, sertifikalar, isim hakları alameti farikamızdır ve marka değerimizi oluşturmaktadır.


"1 HENDRX İŞ PLANI (BUSINESS PLAN) I. Yatırımcı sunumu Sunum 005 (Eylül 27, 2013)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları