Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI"— Sunum transkripti:

1 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
SERSA DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 25 MART 2011 CUMA Sayın SERSA Delegeleri, SERSA dönemi Olağan Genel Kurul toplantısına hoş geldiniz. Sizlere Yönetim Kurulu adına, Başkan olarak yönetimimizdeki bu dönemde Dernek’te yapılmış olan faaliyetler hakkında bilgi vermek isterim. SERSA Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı’na hoş geldiniz. Siz SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği

2 BİLGİ TOPLAMA VE PAYLAŞMA:
Dernek olarak sektörümüzdeki gelişmelerin güncel olarak takip edilmesi, sorunların tespiti ve çözüm önerileri üretilmesi amacı ile, üye olan firmalardan periyodik olarak bilgiler 6 aylık dönemler içinde en temel gösterge olan, üretim, ihracat ve iç satış ile ilgili miktar bilgileri Rekabet Yasası’nın öngördüğü kurallar içerisinde toplanıp, konsolide edilerek üyelerimizle paylaşılmak istenilmiştir. Bu amaçla web sitemizde gizliliği en üst seviyeye uyarlanmış bir anket sayfası açılarak üyelerden bilgi toplanılmasına başlanılmıştır. Ancak üyeler ankete katılım konusunda isteksizlik gösterdikleri için sonuç başarılı olmamıştır. Açıkladığımız sektör performans sonuçları tahminlerden ileri gidememiştir. SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği

3 SERSA BILGILERINI ICEREN FEDERASYON WEB SİTESİ:
Türkiye Seramik Federasyonu Web sitesi yeniden yapılandırılmış ve her üyeye bir kullanıcı adı ve şifre verilerek adresli Federasyon Web sitesi “üye girişi” bölümüyle özel hizmete sunulmuştur. Dünya ve ülke dataları, Sektörümüzle ilgili yasalar ve yönetmelikler, Yönetim kurullarının kararları, Derneklerin bütçeleri, Avrupa Birliği Mevzuatı, Güncel istatistikler vs. bu sitede üyelerle paylaşılmıştır. DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ: OAİB ve DTM kaynaklarından en güncel şekilde aylık olarak takip edilmiş, ihracat verileri aylık ve yıllık dönemler içinde üyelere gönderilmiştir. İthalat istatistikleri ikişer aylık dönemler itibariyle Müsteşarlık tarafından açıklandıkça temin edilerek paylaşılmıştır. SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği

4 İHRACATIN ARTIRILMASI:
Seramik Sağlık Gereci Sektöründeki üreticilerin büyük bölümünü çatısı altında toplayan SERSA, ihracatın artırılması ve Türk malı imajının yaygınlaştırılması amacı ile, dış tanıtım konusunda çeşitli faaliyetler yapmıştır. Seramik Ortak Tanıtım Fonu’nda oluşan kaynak ile genelde seramik kaplama malzemeleri fuarlarına katılması, bu Fon’a kaynak temin eden sağlık gereçleri üreticileri için açılan ihtisas fuarlarına da Ortak Tanıtım Komitesi’nin katılma kararı alması kendilerinden istenilmiştir. Bu kapsamda ilk olarak Nisan 2010 tarihleri arasında Chicago K/BIS fuarına katılmamız temin edilmiştir. Bu arada, yabancı medya ile, özellikle sektörel dergiler ile ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesi, hedef pazarlardaki dergilere basın ilanları verilmesi, yabancı alım heyetleri ve dergi editörlerinin daveti, katalog hazırlanması gibi yurtdışı tanıtım faaliyetlerimiz yer almıştır. Dünyanın önemli Show’ları olan Cersai Fuarı, Cevisama Fuarı ve Coverings Fuarı’na üyelerimizin toplu halde katılımı ve bu fuarları ziyaret için çeşitli organizasyonlar yapılmıştır. SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği

5 SERSA TEKNİK KOMİTESİ KURULUŞU:
Üyelerinin bir çoğunun görevlerinden ve/veya şirketlerinden ayrılmış olmaları nedeniyle dağılan SERSA Teknik Komitesi’nin 2009 Mart ayı içerisinde yeniden kurulması çalışmalarına başlanılarak tüm üye şirketlerimize teknik komitenin kurulacağı duyurulmuş ve Teknik Komite Üyeleri belirlenerek çalışmalarına başlamıştır. Yeniden kurulan SERSA Teknik Komitesi programına ilk olarak Antibakteriyel Ürün Standardı hazırlanmasını almıştır. Daha sonra Bayındırlık Birim Fiyatları ve Rayiçleri çalışmalarına başlayarak ürün tariflerini güncellemiştir. Teknik Komite’de bulanan arkadaşlarımıza bugüne kadar yapmış olduğu başarılı çalışmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız. SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği

6 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI İLE İLİŞKİLER:
İnşaat ve Tesisat Birim Fiyat ve Rayiç çalışmalarına her yıl Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu’nda sektör olarak katıldık. SERSA Teknik Komitesi tarafından hazırlanan ürünlerin tarifi çalışmaları sektör ile paylaşıldıktan sonra Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı’na sunulmuştur. Birim Fiyatlar Kitabına girecek ürün fiyatları için her üye şirket kendisi doğrudan Bakanlığa fiyat bildirimde bulunarak rekabet yasasına dikkat edilmiştir. Bu suretle bu güne kadar Bayındırlık birim fiyatları kitabında yer almayan pek çok güncel seramik sağlık gereci ürünlerimizi bundan sonra kamu inşaatlarına, toplu konutlara ve kooperatiflere satma şansını yakalamış bulunmaktayız. Son olarak tüm konular 20 Ekim 2010 tarihinde yapılan ziyaretle Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Mustafa Demir’e anlatılmış ve desteği alınmıştır. SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği

7 ANTİBAKTERiYEL ÜRÜN STANDARDI:
27 Mart 2009 tarihinde T.S.E. Başkanı Sn. Tahir Büyükhelvacıgil ziyaret edilerek Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu’nun talep etmekte olduğu Seramik Sağlık Gereçlerinde antibakteriyel ürün standardının hazırlanması talep edilmiş ve konu ile ilgili hazırlanmış olan müracaat dosyası kendilerine sunulmuştur. Standard teknik komitenin özverili çalışmaları sonucunda kısa zamanda hazırlanarak yayınlanmıştır. Türk Standartları Enstitüsü’nden almış olduğumuz bilgiye göre, “Antibakteriyel Yüzey Özelliğine Sahip Seramik Sağlık Gereçleri – Özellikler ve Deney Yöntemleri” başlıklı TS sayılı Türk Standardı 23 Mart 2010 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Standardın hazırlanması ile birlikte antibakteriyel ürünlerimizin gelecek yılki Bayındırlık Rayiçleri ve Birim Fiyatları kitabına girmesi ve kamu alanlarına açılması mümkün olacaktır. SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği

8 AVRUPA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ ÜRETİCİLERİ FEDERASYONU (FECS) e KATILIM
: SERSA’nın FECS üyeliğine müracaat etmesi ve FECS’e kabul edilmesi üzerine Tüzük ve prosedür gereği Eylül 2009’da Paris’te yapılan FECS’in Genel Kurulu’nun onayı alınarak SERSA’nın FECS’e üyeliği 01 Ocak 2010 tarihinden geçerli olmak üzere kesinleşmiştir. Bu toplantıya SERSA Başkanı Erdem Çenesiz ve Genel Sekreter Germiyan Saatçioğlu birlikte katılmışlardır. VİTRA’da FECS’in kurucu üyelerindendir. SERSA Derneği FECS’de Türkiye’yi temsil etmektedir. Brüksel’de alınmış olan karar gereği SERSA Derneği, FECS’de birisi Genel Sekreter olmak üzere 2 üyeyle temsil edilecektir. VİTRA da bir üyeyle FECS’de temsil edilmektedir.FECS’de her ülkenin tek bir oyu mevcuttur. Dolayısıyla Vitra ile birlikte Türkiye oyu tarafımızdan kullanılmaktadır. Yıllık aidat Türkiye için Euro olup temsilci sayısı üzerinden aynı ülkeden üye olan şirketler bu aidatı bölüşmektedir. Bu üyeliğin de yurt dışı tanıtım hizmeti olması nedeniyle Euro üyelik aidatının Seramik Tanıtım Fonu tarafından karşılanması Seramik Ortak Tanıtım Grubundan talep edilmiş ve komite tarafından kabul olmuştur. SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği

9 AVRUPA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ ÜRETİCİLERİ FEDERASYONU (FECS) e KATILIM:
08–09 Temmuz tarihinde Brüksel’de FECS Executive Committee toplantısı yapılmış ve bu toplantıya Derneğimizi temsilen Erdem Çenesiz ve Germiyan Saatçioğlu katılmışlardır. Bu toplantıda Avrupa Seramik Sağlık Gereçleri sanayisine Avrupa Rekabet Kurulu tarafından çıkartılan 600 milyon Euro tutarındaki rekabeti ihlal cezası görüşülerek Rekabet Yasası’na nasıl uyum sağlanacağı hususu tartışılmıştır. FECS Üyesi kuruluşlar, dernek olarak ve şirket olarak atacakları adımlarda rekabet yasasına uygun hareket etmek için nelere dikkat etmeleri gerektiği hakkında FECS’den hukuki yardım talep etmişler ve FECS Hukuk Danışmanı Birds and Birds firması rekabeti ihlal etmemeleri için bilgi toplama ve paylaşma başta olmak üzere Dernekte yapılacak toplantılarda dikkat edilmesi gerekli hususları yazılı olarak açıklamıştır. Bu belge üyelere dağıtılmıştır. SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği

10 KÜMELENME ÇALIŞMALARI:
. KÜMELENME ÇALIŞMALARI: Kümelenme çalışmaları ile ilgili olarak tarihinde Zeynep Bodur Okyay, Erdem Çenesiz, Hakan Çanakçı, Kürşat Noyan Özkaya ve Germiyan Saatçioğlu Sanayi Bakanı Sn. Nihat Ergün’e ziyarette bulunmuşlardır. Ziyarette aşağıdaki temel görüşler ortaya konmuştur: 1- Kümelenmenin küme dışındaki illerde üretim yapan üreticilere karşı haksız rekabet yaratacak bir kamu desteğine dönüşmemesi 2- Kümeyi kapsayan iller dışındaki üreticilerin de mümkün olan küme imkanlarından yararlandırılması ( örneğin ortak laboratuar vb.) 3- Sektörün milli temsilinin federasyon çatısı altında yürütülmesine devam edilmesidir. . Sanayi Bakanlığı tarafından sunulan alternatifler: Güney Afrika’da ve Fransa’da otomotivde olduğu gibi ülke genel kümesi gibi genel bir küme oluşturulması, Sayın Bakan diğer bölgeler için de ayrı bir küme daha kurulabileceğini önermiş, kümelenmenin karşısında olmadıklarını ve kümenin arkasında ne olacağının henüz belirlenmiş olmadığını belirtmiştir SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği

11 KÜMELENME ÇALIŞMALARI:
2008 yılında Deloitte’a yaptırmış olduğumuz “Türkiye Seramik Sanayi Yol Haritası” belgesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından “Türkiye Seramik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı” şeklinde düzenlenerek 01 Temmuz 2010 tarihinde Eskişehir Anemon Otel’de yapılan “Türkiye Seramik Sanayi Buluşması” toplantısı ile seramik sektörüne sunulmuştur. Bu toplantıya, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Sn. Savaş Özaydemir, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Bülent Eczacıbaşı, Kütahya Sanayi Odası Başkanı Sn. Nafi Güral, Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Sn. Zeynep Bodur Okyay, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. Nihat Ergün, Eskişehir-Bilecik-Kütahya Seramik İş Kümesi Başkanı Sn. Zeki Şafak Ozan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sn. Niyazi İlter konuşmacı olarak katılmışlar ve sunumlarını yapmışlardır. Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı yapmış olduğu sunumda kümelenmenin tüm sektörü kapsayacak bir model ile geliştirilmesi, Bazı Avrupa ülkelerinde farklı sektörler için uygulanan modelde olduğu gibi bölge ayrımı yapılmadan ülkemizdeki tüm üreticileri içerisine alan “Türkiye Seramik Sektörü Ulusal Kümesi”nin kurulmasını önermiştir SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği

12 06 - 07 Temmuz 2010 tarihleri arasında
ARAMA KONFERANSLARI: 6-7 Haziran 2009, 03 Temmuz 2009, 09 Eylül 2009 tarihinde ve Temmuz 2010 tarihleri arasında OAİB ve Seramik Ortak Tanıtım Grubu tarafından tertiplenmiş olan Arama Konferansları’na SERSA olarak katıldık. Seramik Tanıtım Grubu Temmuz 2010 tarihindeki Çin-Hindistan Pazarlarına Yönelik Euromonitor firması tarafından hazırlanan Çin ve Hindistan raporlarını sundu. Bu raporlar elektronik ortamda üyelerimize gönderilmiştir. 09 Eylül 2009 tarihinde yapılan Arama Konferansı’na Dış Ticaret Müsteşarlığı Avrupa Birliği bölümünden bir uzman bu toplantıya katılmış ve diğer ülkelerin yapmış olduğu serbest ticaret anlaşmaları (STA) hakkında seramik sektörüne bilgi vermiştir. SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği

13 ÜYELİKTEN AYRILMA: Toprak Seramik San.Tic.AŞ. firmasının derneğimize 22 Nisan 2009 tarih 111 sayılı yazıları ile, SERSA Derneği’ndeki üyeliklerinin sona erdirilmesini isteyen yazıları alınmış ve TOPRAK SERAMİK firmasının üyeliği istekleri üzerine sona erdirilmiştir. . Toprak Seramik firmasından tahsil edilemeyen yılından devreden TL Aidat ve Katılım Payı borcu ve 2009 yılına ait olan TL Aidat ve Katılım Payı borcu yapmış oldukları protokol şartlarını yerine getirmemeleri nedeniyle Dernek Avukatına verilmiştir. Şirketin TMSF’ye geçmesi nedeniyle devlet alacaklarına öncelik verildiğinden tahsilatta bize sıra gelmesi zor görünmektedir SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği

14 SERSA’ya üye olmaya davet edilmiştir.
YENİ ÜYE KAZANIMI: Derneğimize üye olan veya üye olmayan Seramik Sağlık Gereçleri Üreticilerine Türkiye Seramik Federasyonu Yönetim Kurulu olarak üye ziyaretleri yapılmış ve üye olmayan: ÖZVİT – ÇELEBİLER, EYVİT (PRAMİT), BOZVİT, TURAVİT, BARTIN SERAMİK, SELVİT, MEGE, ASSOS, PORSUK, TEPE, ÖZIŞIK SERAMİK firmaları SERSA’ya üye olmaya davet edilmiştir. SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği

15 YENİ ÜYE KAZANIMI POLİTİKASI:
Kapasitesi düşük olan küçük üreticiler için D Kategorisi açılmış ve dışarıda kalan küçük üreticilerin dernek üyeliğine katılmaları istenilmiştir. Katılım Payı ve Üye Aidatları aşağıdaki şekilde bildirilmiştir: A Grubu TL Katılım Payı 600.-TL Üye Aidatı B Grubu TL Katılım Payı 400.-TL Üye Aidatı C Grubu TL Katılım Payı 200.-TL Üye Aidatı D Grubu TL Katılım Payı 100.-TL Üye Aidat SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği

16 Yapılan üyelik çalışmaları sonucunda derneğimize;
YENİ ÜYELERİMİZ: Yapılan üyelik çalışmaları sonucunda derneğimize; tarihli yazıları ile üyelik müracaatında bulunan ELİT MOBİLYA Seramik İnş.ve Tic. Ltd.Şti.nin C gurubu kategorisinden derneğimize üye olmuştur. Aramıza katılmaları derneğimize güç katmıştır. Yapılan üyelik çalışmaları sonucunda derneğimize üyelik müracaatında bulunan Bartın Seramik AŞ. nin 06 Ocak 2011 tarihi itibariyle D grubu kategorisinden derneğimize üye olmuştur. Aramıza katılmaları derneğimize güç katmıştır. SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği

17 KAMPANYALAR: Türkiye Seramik Federasyonu çatısı altında 2009 Temmuz Ayı Yönetim Kurulu Toplantısında, ekonomik krizden çıkış için tüketimi artırıcı bir kampanya düzenlenerek sektöre bir yol haritası belirlenmesini önerilmiştir. TOBB, Halkbank, Yapı Malzemeleri sektörünün tüm dernekleri, 83 firma, 13 binden fazla bayinin katıldığı "Evini Yenile Türkiye" kampanyası ile tüketicilerinin ev yenileme ihtiyaçlarında cazip imkânlar yaratılması hedeflenmiştir. Kampanya ile yapı malzemeleri sektöründe talebin canlandırılması, istihdamın artırılması, ülke ekonomisine katkı sağlanması amaçlanmıştır. Ekonomik krizle birlikte yapı malzeme sektörüne yönelik talebi canlandırmak amacıyla “Evini Yenile Türkiye” sloganı altında Halkbank ile yapılan işbirliği çerçevesinde tüketicilere yönelik bir bireysel kredi kampanyası harekete geçirilmiştir. SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği

18 Kayseri-Sivas-Yozgat, Zonguldak-Karabük-Bartın, Aydın-Denizli-Muğla,
TEŞVİK YASASI: 03 Haziran 2009 tarihinde Sayın Başbakan tarafından açıklanan Teşvik Paketi’nin incelenmesi sonucunda seramik sanayisinde halen faaliyette bulunan ve üyemiz olan bazı seramik tesislerinin bulundukları bölgelerde teşvik edilecek sanayiler arasına dahil edilmedikleri tespit edilmiştir. Bu tesislerin de Bölgeler Bazında Desteklenecek Sektörler listesine dahil edilmeleri için Başbakanlığa ve ilgili tüm Bakanlıklara yazı ile müracaat edilmiş ve benzer bir yazı, bölge milletvekillerini bilgilendirmek, onların ilgilerini çekmek ve çalışmamıza dahil olmalarını teşvik etmek için Kayseri-Sivas-Yozgat, Zonguldak-Karabük-Bartın, Aydın-Denizli-Muğla, Samsun-Tokat-Çorum-Amasya Milletvekillerine gönderilmiştir. Seramik Sofra ve Mutfak Eşyaları üretiminin de Yeni Teşvik paketinde, Bilecik ve Kütahya illerinde mevcut olan üretim tesisleri göz önüne alınarak   Bursa-Eskişehir-Bilecik ve Manisa-Afyon-Kütahya-Uşak bölgelerinde teşvik görecek sektörler  arasına alınması için hazırlanan  yazı ilgili bakanlıklara gönderilmiştir. SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği

19 DOĞALGAZ TEMİNİ: Doğalgaz teminindeki BOTAŞ ile olan sıkıntıları aşmak amacıyla, Sivil Toplum Örgütü olarak Gaz Dağıtım lisansı almanın uygun olabileceği konusu araştırılmış ve Enerji Bakanı ile görüşülmüştür. Sayın Bakanın doğalgaz ithalatının özelleştirilmesine çok sıcak baktığı öğrenilmiştir. Yurdun çeşitli bölgelerinde kurulu bulunan Organize Sanayi Bölgeleri’nin de aralarında büyüklükleri nispetinde pay sahibi olacakları bir üst birlik kurarak bu üst birlik vasıtasıyla gaz ithalatı ve satışı konusuna girmek üzere araştırma yapmakta oldukları öğrenilmiştir. Ancak alınan brifler ve yapılan temaslar sonucunda gazı boru hattı ile getirerek paylaşmanın doğalgaz yasasına göre mümkün olmadığı ve LNG temininin ve ithalinin çok zor olduğu, bu gazın buharlaştırılmasının da mümkün olmadığı tespit edilerek bu projeden vazgeçilmiştir. SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği

20 ULUSAL BİR DERNEK OLMA:
SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği’nin isminin başına “TÜRKİYE” kelimesinin alınması için Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 20 Ağustos 2009 tarihinde Saat 14:00’da Büyükdere Cad. No:85 Stad Han Kat 4 Mecidiyeköy/İSTANBUL adresinde yapılmıştır. Bakanlar Kurulu’na sunulmak üzere İstanbul Valiliği’ne teslim edilen klasörümüz Ankara’ya ulaşmış, ancak bu konudaki teşebbüslerimiz Ankara tarafından olumlu karşılanmayarak cevapsız bırakılmıştır. TÜRKONFED ÜYELİĞİ: TÜRKİYE SERAMİK FEDARASYONU, TÜRKONFED’e üyelik müracaatında bulunmuş ve 26 Ekim 2009 tarihli yazıları ile TÜRKONFED’e üyeliğimizin TÜRKONFED İç Yönetmeliğine uygun olduğu ve üyeliğe kabul edildiğimiz tarafımıza bildirilmiştir. Federasyonu Türkonfed’de Sayın Erdem Çenesiz temsil etmektedir.. SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği

21 ÇEVRE MEVZUATINI TAKİP ETME:
20 Ekim 2009 tarihinde Ankara’da  Sanayi   ve Ticaret Bakanlığı’nda yapılan Toprak Ürünleri Sanayisi Teknik Komite (Toprask-Tek) 2. Toplantısı’na Federasyon ve Dermekleri temsilen Genel Sekreterimiz Germiyan Saatçioğlu katılmıştır. Toplantının ana gündem konusu Kyoto Protokolü ile ilgili sunumdan oluşmuştur. Kyoto Protokolü hakkındaki sunumdan sonra Kyoto Protokolünün sektörler üzerindeki maliyet etkileri başlıklı madde üzerinde görüşmeler yapılmıştır. Seramik sektörü olarak SKM, SSG, Refrakter ve Sofra ve Süs Eşyaları  alt sektörleri bazında CO2 emisyon miktarlarını Federasyon olarak teorik bir şekilde hesaplamış olmamıza rağmen, gerçekte sektör ortalamasını fiili olarak tespit edecek, bunları AB’deki Benchmark ile kıyaslayabilecek tesisler bazında bir çalışmaya giremediğimiz belirtilmiştir. Sektörümüzdeki bilgi paylaşımına açıklık konusundaki direnci kıramadığımız için başlayamamış olduğumuz bu çalışmaya daha fazla gecikmeden başlamak üzere Federasyon ve Derneklerin Yönetim Kurullarının yaptırım getirecek kararlar almasına ihtiyaç duyulmaktadır. Benchmark çalışması yapılabilmesi için Teknik bir komite kurulmuştur. SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği

22 AB ÇEVRE MEVZUATINI ve STANDARTLARINI TAKİP ETME ve BİLGİLENDİRME:
Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı gerek FECS’de gerekse Brüksel’de üyesi olduğumuz diğer Federasyonlar’da takip edilerek üyelerimiz şu konularda bilgilendirilmişlerdir: IPPC Integrated Pollution Prevention and Control Directive IED Industrial Emissions Directive ETS Emission Trading Scheme, REACH Registration Evaluation and Authorization/Restriction of Chemicals BENCHMARKINGS BAT Best Available Technologies BREF The Latest Reference Documents ELV’s Emission Level Values CPD Construction Products Directive CE İşareti SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği

23 ÇİN MENŞELİ ÜRÜNLER: 2010 Ocak ayı içerisinde Çin menşeli SSG ithalatındaki gelişmeleri görüşmek üzere Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü ziyaret edilmiştir. Yapılan görüşmede İthalat yapan firmaların tespit edilen gözetim belgeleri üzerinde araştırma yapılmıştır. Önemli ithalatları yapmak üzere Gözetim Belgesi almış olanların sektör içerisinde bulunan isimler olmadığı görülmüştür. Rahatsızlık derecesindeki ithalatı kimlerin yaptıkları sorgulanmıştır. Bu ürünlerin bizim lüks sayılan ürünlerimizle bu fiyatta rekabet etmesi sorun çıkarmaktadır. İthal edilmiş çok yüksek miktarda mal bulunmamaktadır. Çin’den gelen ithalatı kesmek için kendimize bir yol haritası hazırlamak üzere Gözetim Belgesi’nin Müsteşarlıktan her ay istenerek takip edilmesine ve miktarda artış var ise kota koydurma işlemine başlanmıştır. SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği

24 ÇİN MENŞELİ ÜRÜNLER: İthalatta izlenen yüksek artış, Dış Ticaret Müsteşarlığı’na yazıyla bildirilmiş ve korunma önlemi alınması istenilmiştir. Çin Ticaret Bakanlığı ve Müsteşarlık arasında Çin Ticaret Odası yetkilileriyle bir toplantı düzenlenmiş ve talebimiz Çin Ticaret Bakanlığı yetkililerine iletilmiştir. Her iki ülke sektörleri için de faydalı olacak iki tarafın birlikte karar vereceği bir çözüme ulaşılması için sektörlerin görüşmelere başlaması konusu Çin Ticaret Bakanlığı ve ilgili Sanayi Odası yetkilileri tarafından uygun görülmüştür. Bu konuda Pekin’de bulunan CCCMC Ticaret Odası’na yazılı müracaatta bulunularak İstanbul’a davet edilmiştir. Davetimizin Çin tarafından kabul edilmemesi üzerine Müsteşarlığa sektörü koruması için İthalatta Korunma Önlemi uygulaması konusunda SERSA Dernek Olarak resmi müracaatını yapmış ve üyeleri de Çin menşeli ürünlerden görmüş oldukları zararları Müsteşarlığa belgelendirmişlerdir. İş halen takibimizde ve devam etmektedir. SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği

25 ÇİN İNCELEME GEZİSİ Mart 2010 tarihleri arasında toplam 1 hafta süreyle Çin Seramik Sanayini incelemek üzere Federasyon ve Derneklerin üyeleriyle Çin’e bir ticaret heyeti tertiplenmiştir. Seyahatin amacı, genel Çin ekonomisi hakkında bilgi sahibi olmak ve seramik karo ve sağlık gereçleri ve seramik makineleri üretimi, ithalatı, ihracatı konularını yerinde incelemektir. Bize ev sahipliği yapan China Ceramic Industry Association (CCIA) ve China Building and Sanitary Ceramic Association (CBSCA) tarafından hazırlanan ziyaret programına göre Çin tarafı ile toplantılar tertiplenerek seramiğin bugünü ve geleceği tartışılmış ve tesisler ziyaret edilmiştir. SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği

26 ÇİN İNCELEME GEZİSİ: Çin Ziyaretine çeşitli firmalardan üyelerimiz ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve OAİB’den birer kişinin katılımıyla toplam 21 kişi katılmıştır. SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği

27 SERAMİK SEKTÖR GECESİ:
Türkiye Seramik Federasyonu ve Dernekler çatısı altında tertiplenen Seramik Sektörü Toplantısı ve Akşam Yemeği 29 Ocak 2010 Grand Hyatt Otel’de yapılmıştır. Bu toplantı ve akşam yemeğine Derneğimize üye olan olmayan üretici firmalar, İtalyan ve İspanyol Dernekleri’nin Genel Sekreterleri, Ekonomist konuşmacı olarak Ege Cansen, Sanayi ve Ticaret Bakanı Müsteşarı Sayın Ali Boğa, Dış Ticaret Müsteşarlığı Müsteşarı Sayın Ahmet Yakıcı, İtalyan, İspanyol Büyükelçileri ve Konsolosları’nın bu toplantıya davet edilmişlerdir. Ayrıca Çeşitli Bakanlıklardan, IKV, TIM, TOBB’dan, DPT’den uzmanlar Katılmışlardır. Sayın Ege Cansen’in, İspanyol ve İtalyan Derneklerinden konuk konuşmacıların ve Sayın Müsteşarların yapmış oldukları sunumlar ve konuşmalar ilgi ile izlenmiştir. SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği

28 UNICERA FUARI: UNICERA Seramik ve Banyo Fuarı’na katılım konusunda üyelerimize göndermiş olduğumuz anket sonuçları alınarak değerlendirilmiştir. Yapılan anket sonuçlarının değerlendirilmesine göre UNICERA Fuarına, bazı üyelerimiz iki yılda bir katılmayı arzu ettiklerini bildirmişlerdir. Ancak bazı üyelerimizin hem SKM ve hem de SSG üreticisi olmaları, bazıların da banyo dolapları, su armatürleri gibi diğer ürünleri birlikte pazarlamaları sebebiyle bu konuda tam bir anlaşmaya varılamadığından 2011 yılında da UNICERA’ya katılım her yıl katılım şeklinde gerçekleşmiştir. UNICERA Fuarında bu yıl konuk konuşmacı Cerame-Unie Genel Sekreteri Renaud Batier, Avrupa seramik sanayi hakkında bir sunum yapmış, İtalyan Makina Üteticileri Derneği ACIMAC da 6 konuşmacı ile seramikteki son teknolojileri nakletmiştir. Konferanslar ilgiyle izlenmiştir. Gala gecesinde yenilen müzik eşliğindeki yemek ve yapılan sohbetler konuklar tarafından beğenilmiştir. SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği

29 SERAMİK ONUR ÖDÜLLERİ:
Türkiye Seramik Federasyonu Yönetim Kurulu, UNICERA Fuarı’nda 2003 yılından itibaren seramik sektörünün gelişimine önemli katkıları olan kişilere Federasyon’un üyesi her dernek tarafından bir kişiye Seramik Onur Ödülü verilmesini kararlaştırmıştır. SERSA Seramik Onur Ödülü; 2009 yılında Sn.Erhan Yücel’e, 2010 yılında da Sn. Atila Ildaş’a ve 2011 yılında Nihat Yıldırım’a verilmiştir. SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği

30 Seramik Sağlık Gereçleri Kurulu Kapasiteler
SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği

31 Seramik Sağlık Gereçleri
SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği

32 Seramik Sağlık Gereçleri
SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği

33 SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği

34 Seramik Sağlık Gereçleri İhracatı - İlk 15 Ülke 2010 Sıralı
SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği

35 Tüm Ülkeler SSG İthalatı
SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği

36 SSG İthalatı Tüm Ülkeler, Çin ve Kayseri Free Zone
SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği

37 Kayseri Free Zone’dan Yapılan İthalat Hariç
SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği

38 SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği

39 Seramik Sağlık Gereçleri İhracat Oranları
SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği

40 SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği

41 Seramik Sağlık Gereçleri Sektör Performansı 1990-2010
SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği

42 SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği

43 SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği

44 TEŞEKKÜR Birlikte çalıştığımız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Ahmet Aksu, Sn Birol Bilgiçler, Sn. Hakan Çanakçı, Sn. Haluk Bayraktar, Sn. Kürşat Noyan Özkaya, Sn. Mehmet Mercan, Sn. Müfit Ülke, Sn. Nuri Gönenç ve Sn. Selim Çiçek’e huzurlarınızda teşekkür ederim. Yönetim Kurulunun tüm yükünü üstünden alan Genel Sekreter Sn. Germiyan Saatçioğlu gibi birisiyle çalışmaktan duyduğum mutluluğu da sizlerle paylaşmak ister ve kendisine çok teşekkür ederim. Ayrıca çalışkan Sersa personeline de ayrıca teşekkür ederim. Erdem ÇENESİZ Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği


"OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları