Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI BAŞVURUSU DEVAM EDEN VE 2011 YILINDA AÇILACAK OLAN HİBE DUYURULARI ve EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI Eylül 2011 Ankara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI BAŞVURUSU DEVAM EDEN VE 2011 YILINDA AÇILACAK OLAN HİBE DUYURULARI ve EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI Eylül 2011 Ankara."— Sunum transkripti:

1 1 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI BAŞVURUSU DEVAM EDEN VE 2011 YILINDA AÇILACAK OLAN HİBE DUYURULARI ve EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI Eylül 2011 Ankara

2 2 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE DUYURULARI VE TEKLİF ÇAĞRILARI Eylül 2011 Ankara

3 3 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI (IPA) KAPSAMINDAKİ TEKLİF ÇAĞRILARI

4 4 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI (IPA) KAPSAMINDAKİ TEKLİF ÇAĞRILARI Karadeniz Havzası Programı Sınır Ötesi İşbirliği Programı II. Teklif Çağrısı Ulusal Otorite görevinin AB Bakanlığı tarafından yürütüldüğü “Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı İkinci Teklif Çağrısı”, Programı yönetmek ve uygulamakla görevli Ortak Yönetim Otoritesi, Romanya Bölgesel Kalkınma ve Turizm Bakanlığı tarafından duyurulmuştur. Hibe programı kapsamında ekonomik, sosyal, kültürel işbirliği, çevre sorunları ile mücadele ve ortak politika geliştirme, turizmin geliştirilmesi gibi konularda bölgede yer alan ülkelerden, biri en az AB üyesi olmak şartıyla, en az üç kuruluşun ortak olarak yer aldığı projelere finansman desteği sağlanacaktır. Söz konusu çağrı kapsamında, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Türkiye Ukrayna ve Yunanistan'ın Program Alanında yer alan bölgelerinden potansiyel yararlanıcıların kurdukları ortaklıklar aracılığıyla sunulan projeler kabul edilebilir. Son Başvuru Tarihi: 30 Eylül 2011’dir. Ayrıntılı bilgi için: http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=46228&l=1

5 5 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI (IPA) KAPSAMINDAKİ TEKLİF ÇAĞRILARI TKDK Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı İkinci Başvuru Çağrısı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı kapsamında 01.07.2011 tarihinde çıkan Birinci Başvuru Çağrı İlanının ardından Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği'nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA'nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 04.07.2011 tarihinde İkinci Başvuru İlanına çıkmış bulunmaktadır. Söz konusu programa Türkiye'deki Program Alanında yer alan Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat illerimiz müracaat edebilirler. Programın toplam bütçesi 100.894.560 Avro'dur. Son Başvuru Tarihi: 20 Eylül 2011’dir. Ayrıntılı bilgi için: http://www.tkdk.gov.tr/BasvuruFiles/BasvuruCagriIlani/Ikinci_Basvuru%20_Cagri_Ilani.pdf

6 6 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI BİRLİK (TOPLULUK) PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI

7 7 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı (CIP) altında bulunan Girişimcilik ve Yenilik (Inovasyon) Programı (EIP) kapsamında "ENT/CIP/11/C/N02C011" kod numarası ile "Yenilikçi Çözümlerin Kamu Alımlarının Desteklenmesi Çağrısı" yayınlanmış bulunmaktadır. Bu çağrı için belirtilen toplam hibe miktarı 15 milyon Avro’dur. Son başvuru tarihi 27.09.2011’dir. Ayrıntılı bilgi için: http://www.ab.gov.tr/index.php?p=46263&l=1 http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5229&lang=en&tpa=0&di splayType=fo&ref=newsbytheme.cfm%3Flang%3Den%26displayType%3Dfo%26fosubtype%3Dp%26t pa%3D0%26period%3Dlatest%26month%3D%26page%3D1 http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5229&lang=en&tpa=0&di splayType=fo&ref=newsbytheme.cfm%3Flang%3Den%26displayType%3Dfo%26fosubtype%3Dp%26t pa%3D0%26period%3Dlatest%26month%3D%26page%3D1 BİRLİK PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Yenilikçi Çözümlerin Kamu Alımlarının Desteklenmesi Çağrısı (Supporting Public Procurement Of Innovative Solutions: Networking And Financing Procurement)

8 8 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI Avrupa Kültürel Rotaları için Ulusaşırı İşbirliği Projeleri Ortak kültürel mirastan faydalanarak Avrupa turizm arzının farklılaşmasına katkıda bulunma; hem kültür turizm ürünlerinin hem de kültür turizmi sektöründeki işletmelerin kümelerine/ağlarına olanak sağlayarak, kültür turizmi sektörünün hem yatay hem de dikey olarak entegre edilmesine katkıda bulunma amaçlarını hedefleyen teklif çağrısı için konsorsiyum olma şartı aranmaktadır. Konsorsiyum her biri 4 farklı CIP ülkesinden katılım sağlayan minimum 4 ortaktan oluşmalıdır. Bu çağrı için belirtilen toplam hibe miktarı 500.000 Avro olup, 4 ya da 5 projenin finanse edilmesi düşünülmektedir. Son başvuru tarihi 07.10.2011’dir. Ayrıntılı bilgi için: http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=46460&l=1http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=46460&l=1 BİRLİK PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı Teklif Çağrısı (CIP-Competitiveness and Innovation Framework Programme)

9 9 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI BİRLİK PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI AVRUPA TASARIM İNOVASYON GİRİŞİMİ 1. EYLEM PLANI Avrupa Komisyonu, Avrupa Tasarım Inovasyon Girişimi Sekretaryası tarafından yürütülen ülkemizde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı kapsamında "Teknolojik Olmayan ve Kullanıcı Merkezli Ortak Eylemler: Avrupa Tasarım İnovasyon Girişimi 1. Eylem Planı" duyurulmuştur. Teklif çağrısına Avrupalı, ulusal, bölgesel ve/veya yerel düzeydeki kamu ya da özel örgütler / ajanslar / dernekler ile Bölgesel, ulusal ve Avrupalı politika yapıcılar / kamu otoritelerinin programa konsorsiyumlar kurarak başvuruda bulunabilirler. Her bir konsorsiyumda olması gereken katılımcı sayısı en az 3 farklı CIP katılımcı ülkesinde kurulmuş en az 4 tüzel kişiliktir. Toplam bütçesi 3.000.000 Avro bütçesi olan program kapsamında 4 proje destek almaya hak kazanacaktır. Son Başvuru tarihi: 10.11.2011’dir. Ayrıntılı bilgi için: http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=46376&l=1

10 10 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI BİRLİK PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Hayat Boyu Öğrenme Programı 2011 Ulusal Teklif Çağrısı  GRUNDTVIG ‘Valilikler, kaymakamlıklar, yerel idareler, Sivil Toplum Kuruluşları, üniversiteler, diğer kar amacı gütmeyen kuruluşların başvurabileceği “Grundtvig Ziyaret ve Değişimler Alt Programı”nın üçüncü başvurularının son tarihi 16.09.2011’dir. Ayrıntılı bilgi için: http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=45401&l=1http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=45401&l=1  LEONARDO DA VINCI Ayrıntılı bilgi için: http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=45401&l=1http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=45401&l=1

11 11 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI BİRLİK PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Hayat Boyu Öğrenme Programı 2012 Genel Teklif Çağrısı Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) 2012 Genel Teklif Çağrısı, Avrupa Komisyonu tarafından 09.08.2011 tarihinde yayınlanmıştır. Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan bu Genel Teklif Çağrısı, kısa bir süre sonra Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından yayınlanacak olan Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) 2012 ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI'nın ayrılmaz bir parçası olacaktır. Bu nedenlerle, başvuru yapılması düşünülen alt faaliyete ilişkin olarak yakında yayınlanacak olan LLP 2012 Ulusal Teklif Çağrısı için Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı internet sayfasının düzenli olarak takip edilmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için: http://www.ua.gov.tr/ http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm

12 12 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI BİRLİK PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI GENÇLİK PROGRAMI 4.6: ORTAKLIKLAR TEKLİF ÇAĞRISI Avrupa Komisyonu Eğitim Görsel İşitsel Yürütme Ajansı Gençlik Programı Eylem 4.6 teklif çağrısını duyurmuştur. Teklif çağrısı Gençlik Programı'nın farklı bileşenlerini kombine eden uzun vadeli projelerin geliştirilmesi amacıyla bölgeler, belediyeler, sivil toplum örgütleri ve sosyal sorumluluk alanında faaliyet gösteren aktif örgütler arasındaki ortaklıkları desteklemeyi hedeflemektedir. Bölgesel veya yerel ölçekteki kamu kuruluşları, Gençlik Programına üye en az sekiz ülkede faaliyet gösteren, gençlik alanında aktif, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, Gençlik yararına toplumsal sorumluluk çerçevesinde faaliyet gösteren şirket/girişim/kar amacı güden kuruluşlar teklif çağrısına başvurabilirler. Bu teklif çağrısı kapsamında projelerin eş-finansmanı için tahsis edilen toplam bütçe yaklaşık 2.300.000 Avro'dur. Her proje için tahsis edilecek azami bütçe tutarı 100.000 Avro'yu geçmeyecektir. Ajansın mali yardımı ile projenin toplam uygun giderlerinin % 50' sinden fazlası finanse edilmeyecektir. Son Başvuru Tarihi: 3 Kasım 2011’dir. Ayrıntılı bilgi için: http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=46393&l=1 http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2011/call_action_4_6_en.php http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2011/call_action_4_6_en.php

13 13 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI BİRLİK PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI EURODESK TEMAS NOKTASI TEKLİF ÇAĞRISI AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) bünyesinde çalışan Eurodesk Temas Noktası teklif çağrısı duyuruya çıkmıştır. Bu teklif çağrısının amacı ülkemizde “Gençlik Bilgilendirilmesi” alanında faaliyet yürüten ve bu faaliyetini yerel temas noktalarının yardımıyla gerçekleştiren “Eurodesk Türkiye”nin hali hazırda 75 adet olan temas noktası sayısını artırmak ve ülke geneline yaymaktır. İl merkezleri, büyükşehir metropol ilçeler ve nüfusu 100.000’in üzerinde olan diğer ilçe merkezinde bulunan ve Gençlik alanında çalışan kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, kent konseyi gençlik meclisleri ve gençlik merkezleri teklif çağrısına başvurabilirler. Son Başvuru Tarihi: 12 Eylül 2011’dir. Ayrıntılı bilgi için: http://eurodesk.ua.gov.tr/tr/haberler/s/69 http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=46450&l=1

14 14 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI BİRLİK PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Kültür Programı Hibe Duyurusu  Avrupa Birliği Kültür Programı Sahne sanatları, görsel sanatlar, plastik sanatlar, kültürel miras vb. birçok alanda dernek, üniversite, kültür enstitüleri, kamu otoriteleri vb. kurumların başvurabileceği “Avrupa Birliği Kültür Programı” kapsamında kültürel işbirlikleri 3 ayrı dizinde desteklenecektir. Bu dizinler; 1-Kültürel Eylemler Desteği 2-Kültür Alanında Avrupa Düzeyinde Faaliyet Gösteren Kurumlar Desteği 3-Kültür Politikaları Alanında Değerlendirme ve Etki Analizi Yapan Kurumlar Ağı Desteği

15 15 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI  Avrupa Birliği Kültür Programı Dizin-1 1. “Çok Yıllı İş Birliği Projeleri Programı”na ‘Program üyesi en az altı ülkeden en az altı farklı kültür operatörü (1 lehdar, 5 ortak); ana faaliyetleri kültür odaklı olan tüzel kişiliğe sahip kamu veya özel sektör kuruluşları; Program’a üye ülkelerden birinde resmî bir yasal makama sahip olan kuruluşlar’ başvurabilir. Son başvuru tarihi 05.10.2011’dir. 2. “İkili İş Birliği Projeleri Programı”na ‘Program üyesi en az üç ülkeden en az üç farklı kültür operatörü (1 lehdar, 2 ortak); ana faaliyetleri kültür odaklı olan tüzel kişiliğe sahip kamu veya özel sektör kuruluşlar; Program’a üye ülkelerden birinde resmî bir yasal makama sahip olan kuruluşlar’ başvurabilir. Son başvuru tarihi 05.10.2011’dir. BİRLİK PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Kültür Programı Hibe Duyurusu

16 16 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI 3. “Avrupa Kültür Festivalleri Desteği Programı”na ‘Ana faaliyeti festival organizasyonu olan; kültür ve yaratıcılık alanlarında faaliyet gösteren, tüzel kişilik sahibi kamu kuruluşları veya özel şirketler’ başvurabilir. Son başvuru tarihi 15.11.2011’dir.  Avrupa Birliği Kültür Programı Dizin-2 4. “Kültür Elçileri Programı”na ‘kamu veya özel, tüzel kişiliği olan; Program’a üye ülkelerden birinde kayıtlı bürosu olan; kar amacı gütmeyen; kültür alanında yasal yetkiye sahip olan (Örn: Orkestralar, korolar, tiyatro grupları ve dans toplulukları), yıllık operasyonel hibe için yalnızca bir başvuruda bulunmuş olan bağımsız kuruluşlar’ başvurabilir. Son başvuru tarihi 15.09.2011’dir.

17 17 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI 5. “Kültür Ağları Programı” na ‘kamu veya özel, tüzel kişiliği olan; Program’a üye ülkelerden birinde kayıtlı bürosu olan; kar amacı gütmeyen; kültür alanında yasal yetkiye sahip olan (Örn: Orkestralar, korolar, tiyatro grupları ve dans toplulukları), yıllık operasyonel hibe için yalnızca bir başvuruda bulunmuş olan bağımsız kuruluşlar (uluslararası, ulusal bölgesel veya yerel kamu yetkilileri, örneğin belediyeler, iller ya da bölgeler geçerli aday olarak kabul edilmemektedir.)’ başvurabilir. Son başvuru tarihi 15.09.2011’dir. 6. “Yapılandırılmış Diyalog Platformları Programı”na ‘kamu veya özel, tüzel kişiliği olan; Program’a üye ülkelerden birinde kayıtlı bürosu olan; kar amacı gütmeyen; kültür alanında yasal yetkiye sahip olan (Örn: Orkestralar, korolar, tiyatro grupları ve dans toplulukları), yıllık operasyonel hibe için yalnızca bir başvuruda bulunmuş olan bağımsız kuruluşlar (uluslararası, ulusal bölgesel veya yerel kamu yetkilileri, örneğin belediyeler, iller ya da bölgeler geçerli aday olarak kabul edilmemektedir.)’ başvurabilir. Son başvuru tarihi 15.09.2011’dir. Ayrıntılı bilgi için: http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=45715&l=1 http://eacea.ec.europa.eu/eforms/index_en.php

18 18 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI EUROGIA+ Kümesi 7. Çağrısı EUROGIA+ yönetim kurulunda bulunan firmalar ve EUREKA üyesi ülkelerdeki firmalar proje teklif çağrılarına proje önerisi sunabilmektedir. Yenilenebilir enerji, karbondioksit salınımı azaltılması ve Hidrojen enerjisine geçişin sağlanması gibi alanlarda sunulabilecek proje önerileri iki aşamada değerlendirilecektir. 7. Çağrı kısa proje tekliflerinin sunulması için belirlenen son tarih 9 Eylül 2011, tam proje tekliflerinin sunulması için belirlenen tarih ise 14 Kasım 2011' dir. EUROGIA+ 7. Çağrısı hakkında ayrıntılı bilgi için: http://www.eurogia.com/projects/upcoming-calls.html BİRLİK PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI 7. Çerçeve Programı (FP7)

19 19 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI ACQUEAU Kümesi 4. Çağrısı Program su işleme ve dağıtım sistemleri, su depolama tankları, atık su arıtma, depolama ve drenaj sistemlerinin devamlılığını sağlayacak araçlar ve boru hatlarıyla ilgili yeni ürün ve araçların geliştirilmesini amaçlamaktadır. Proje için asgari ya da azami bir bütçe öngörülmemiştir fakat bütçe projenin hedef ve büyüklüğüne göre uyarlanmalıdır. 1 ve 5 yıl arasında öngörülen projelerin bitiş tarihi 2015 yılıdır. 4. Çağrı kısa proje tekliflerinin sunulması için belirlenen son tarih, 29 Temmuz 2011’dir. Tam proje teklifi sunma aşaması için belirlenen son tarih ise 21.10.2011'dir. Ayrıntılı bilgi için: http://www.acqueau.eu/node/126 BİRLİK PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI 7. Çerçeve Programı (FP7)

20 20 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI 7. Çerçeve Programı 2012 yılı teklif çağrısı içeriği aşağıdaki gibidir; İşbirliği Özel Programı ile sağlık, gıda, tarım, balıkçılık, biyo-teknoloji, bilgi ve iletişim teknolojileri, enerji, çevre, ulaştırma, uzay ve güvenlik gibi konulara, Marie Curie Burs ve Destek Programları ile üniversiteler, araştırma merkezleri ve sanayi kuruluşlarının düzenleyecekleri araştırma ve eğitim programlarına, Fikirler Özel Programı (ERC) ile doktorasını 2-12 yıl önce almış tüm araştırmacılara ve tüm araştırma konularına, Kapasiteler Özel Programı Çağrıları ile sosyo-ekonomik beşeri bilimlerinden yaşam bilimlerine, KOBİ'lerin Ar-Ge ihtiyaçlarını karşılayan projelerden, uluslararası işbirliği faaliyetlerine, araştırma kapasitelerinin artırılmasına yönelik koordinasyon ve destek projelerine kadar çok geniş alandaki projelere destek verilecektir. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) koordine ettiği Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için: Ayrıntılı bilgi için: http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=5&rt=&sid=0&pid=0&cid=14794http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=5&rt=&sid=0&pid=0&cid=14794 BİRLİK PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI 7. Çerçeve Programı 2012 yılı Teklif Çağrısı(FP7)

21 21 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI Sağlıklı Yaşlanma ve Bakım Hizmetleri Avrupa Komisyonu tarafından "PROGRESS" programı kapsamında "Sağlıklı, Aktif ve Saygın Yaşlanmayı Destekleyici ve Sosyal Hizmetler, Sağlık Hizmetleri ve Uzun Dönemli Bakım Hizmetlerinin ve Faydalarının Etkinlik ve Verimliliğinin Artırılmasına Yönelik Yenilikçi Politikalar" teklif çağrısı duyuruya çıkmıştır. Bu teklif çağrısı sağlıklı ve aktif yaşlanma yoluyla orta yaşlı kimseler için sağlık ve uzun dönemli bakım koşullarının sürdürülebilirlik ve kalitesinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Son Başvuru Tarihi: 26 Eylül 2011’dir. Ayrıntılı bilgi için: http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=46416&l=1 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=316&furtherCalls=yes BİRLİK PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Dayanışma Programı (PROGRESS)

22 22 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI

23 23 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Mevka Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Faaliyet Destek Programı  Bölgenin rekabetçilik düzeyinin artırılması ekseni kapsamında pazarlama altyapısının güçlendirilmesi, bölgede ortak iş yapma bilincinin geliştirilmesi, inovasyon ile Ar-Ge ve yenlikçilik konusundaki kültür ve bilincin artırılması,  Bölgenin cazibesinin artırılması ekseni kapsamında bölgeye yerli ve yabancı yatırımcının çekilmesi,  Sosyo-kültürel yapının güçlendirilmesi ekseni kapsamında dezavantajlı gruplara yönelik farkındalığın artırılması ve hizmet kalitesinin artırılması.  Kimler Başvurabilir: Yerel yönetimler, İl özel idareleri, Belediyeler, Üniversiteler, Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları, Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, il ve ilçe müdürlükleri, Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar ile enstitüler...vb, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Odalar, Borsalar...vb, Sivil toplum kuruluşları, Kooperatifler Son Başvuru : 03.11.2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.mevka.org.tr http://www.mevka.org.tr

24 24 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Zafer Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Faaliyet Destek Programı  TR33 Bölgesi’nde (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) faaliyet göstermekte olan kâr amacı gütmeyen tüzel kişilerin, 1) Bölge’nin ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünün ve tanınırlığının arttırılması, 2) Bölge’nin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi, 3) Bölge’de etkin işbirliği ağları oluşturulması ve Bölge’nin bilgi & iletişim altyapısının geliştirilmesi ve 4) Bölge’nin yaşam kalitesinin arttırılması kapsamındaki faaliyetleri desteklenecektir.  Kimler Başvurabilir: Valilikler, Kaymakamlıklar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bakanlıkların Taşra Teşkilatı (İl ve İlçe Müdürlükleri ayrı ayrı başvuru yapabileceklerdir.), Kamu Kurum ve Kuruluşu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri, Üniversiteler (Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları ayrı ayrı başvuru yapabileceklerdir.) Sivil Toplum Kuruluşları  Son Başvuru : 02.12.2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.zafer.org.tr

25 25 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Ankara Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları  Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programı’, Bilişim ve sağlık teknolojileri alanında Ankara'nın bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte rekabet gücünü yükseltmeyi ve sürdürülebilir gelişmeyi sağlamayı amaçlıyor. Bu çerçevede, özellikle bilişim ve sağlık teknolojileri alanlarında ürün, süreç, pazarlama ve organizasyona yönelik yenilikçi uygulamalar desteklenecek.  Kimler Başvurabilir: KOBİ'ler, Kamu kurum ve kuruluşları, Kar amacı gütmeyen diğer kurum ve kuruluşlar Son başvuru tarihi 16.09.2011’dir. Ayrıntılı bilgi için: http://www.ankaraka.org.tr/ http://www.ankaraka.org.tr/

26 26 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI GÜNEY MARMARA AJANSI 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı  Amacı: TR22 Düzey 2 Bölgesi’nin (Balıkesir, Çanakkale) rekabet gücünü artıracak, bölgesel kalkınmaya hız kazandıracak fizibilite çalışmalarına ve belirlenen öncelikli alanlarda sektörel ve tematik araştırmalara mali destek sağlamayı amaçlamaktadır.  Kimler Başvurabilir: Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları  GMKA’nın bu program kapsamında ayırdığı toplam bütçe miktarı 400.000TL’dir.  Başvuruların alınması için son tarih 25.11.2011 saat 17:00’dır. Ayrıntılı bilgi için: http://www.gmka.org.tr

27 27 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı  Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının düzenlediği 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteğinden yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri, üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları, birlikler, kooperatifler ve sivil toplum kuruluşları faydalanabilirler. Son başvuru tarihi 30.12.2011’dir. Ayrıntılı bilgi için: http://www.kudaka.org.tr/http://www.kudaka.org.tr/

28 28 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Teknik Destek Programı  Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının düzenlediği 2011 Yılı Teknik Destek Programına yerel yönetimler, mahalli idare birlikleri, üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, birlikler ve kooperatifler başvurabilirler. Son başvuru tarihleri: 4. Dönem (Eylül - Ekim): 31.10.2011 5. Dönem (Kasım - Aralık): 30.12.2011 Ayrıntılı bilgi için: http://www.kudaka.org.tr/http://www.kudaka.org.tr/

29 29 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı  Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının düzenlediği Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programına yerel yönetimler, üniversiteler, valilikler, kaymakamlıklar, bölge il ve ilçe müdürlükleri, 5355 sayılı kanun kapsamındaki mahalli idare birlikleri, Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar ile enstitüler...vb, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil Toplum kuruluşları başvurabilirler. Son başvuru tarihi 23.12.2011’dir. Ayrıntılı bilgi için: http://www.doka.org.trhttp://www.doka.org.tr

30 30 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İzmir Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı  İzmir Kalkınma Ajansının düzenlediği Doğrudan Faaliyet Destek Programına yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, birlikler ve kooperatifler başvurabilirler. Son başvuru tarihi 15.11.2011’dir. Ayrıntılı bilgi için: http://www.izka.org.tr/http://www.izka.org.tr/

31 31 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Fırat Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı  Fırat Kalkınma Ajansının düzenlediği Teknik Destek Programına yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri, üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları başvurabilirler. Son başvuru tarihi: Teknik destek başvuruları sürekli olarak alınır ve ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilir. Bu dönemler; Ocak-Şubat, Mart-Nisan, Mayıs-Haziran, Temmuz- Ağustos, Eylül-Ekim ve Kasım-Aralık dönemleridir. Ayrıntılı bilgi için: http://www.fka.org.tr/http://www.fka.org.tr/

32 32 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Fırat Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Destek Programı FIRAT Kalkınma Ajansının düzenlediği bu programa kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, kar amacı gütmeyen birlik ve kooperatifler başvurabilirler. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 700.000 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari 20.000 TL ve azami 75.000 TL olabilecektir. Program başvuruları, 30.12.2011 saat 18.30’a kadar sürekli olarak kabul edilecektir. Ayrıntılı bilgi için: http://www.fka.org.tr/haber-Detay.asp?NewsId=185http://www.fka.org.tr/haber-Detay.asp?NewsId=185

33 33 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Dicle Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Destek Programı Dicle Kalkınma Ajansının düzenlediği bu programa kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, kar amacı gütmeyen birlik ve kooperatifler başvurabilirler. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 600.000 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari 20.000 TL ve azami 75.000 TL olabilecektir. Program başvuruları, 01.12.2011 saat 18.00’a kadar kabul edilecektir. Ayrıntılı bilgi için: http://www.abmar.gov.tr/web/abmar/haberdetay.asp?id=365&kategori=Duyurular

34 34 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI DİĞER TEKLİF ÇAĞRILARI

35 35 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI DİĞER TEKLİF ÇAĞRILARI Tübitak Kamu Kurumları Araştırma Ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) 1007 Programı kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla kurulmuştur. Bu programa bakanlıklar, müstakil müsteşarlıklar, müstakil genel müdürlükler, müstakil başkanlıklar, valilikler, il ve büyükşehir belediyeleri olmak üzere tüzel kişiliğe sahip kamu kurumları başvurabilirler. Son Başvuru tarihi: 2. Aşama için 13.01.2012’dir. Ayrıntılı bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/home.do?sid=370&pid=364

36 36 BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE PROGRAMLARI DİĞER TEKLİF ÇAĞRILARI Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA) Ülke Bazlı Destek Programı Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA) küresel anlamda demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı gibi konuların gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda kar amacı gütmeyen ve tüzel kişiliğe sahip sivil toplum kuruluşları teklif çağrısına başvurabilirler. 12-24 ay süreli Sivil Toplum Kuruluşu projelerini desteklemek amacıyla yapılan teklif çağrısının toplam bütçesi 3 Milyon Avro olmakla birlikte, her bir proje için hibe edilecek miktar en az 40.000 Avro, en fazla 150.000 Avro olacaktır. Son Başvuru Tarihi: 17 Kasım 2011, saat 16.00’dır. Ayrıntılı bilgi için: http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=46401&l=1 http://www.avrupa.info.tr/AB_Mali_Destegi/AB_Program_Bilgileri,Programprojemerge.html?Mode= 7&Pid=80&Aid=3412

37 37 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2011 YILINDA AÇILACAK OLAN HİBE DUYURULARI Ağustos 2011 Ankara

38 38 2011 YILI İÇERİSİNDE DUYURULMASI PLANLANAN HİBE PROGRAMLARI  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek olan “Demokrasi, İnsan Hakları ve Vatandaşlık Eğitimi Hibe Programı”nın tahmini duyuru zamanı 2011 yılının 3. çeyreğidir.  İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan “Kadına Karşı Şiddetin Engellenmesi Hibe Programı”nın tahmini duyuru zamanı 2011 yılının 3. çeyreğidir.  Özürlüler İdaresi tarafından yürütülecek olan “Engellilerin Topluma Kazandırılması Hibe Programı”nın tahmini duyuru zamanı 2011 yılının 3. çeyreğidir.  TOBB tarafında yürütülecek olan “Türkiye-AB Odalar Forumu”nun tahmini duyuru zamanı 2011 yılının 3. çeyreğidir.  Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülecek olan “Türkiye ile AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-III: Siyasi Kriterler Hibe Programı”nın tahmini duyuru zamanı 2011 yılının 2.yarısıdır.  Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülecek olan “Türkiye ile AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-III: Medya Hibe Programı”nın tahmini duyuru zamanı 2011 yılının 2.yarısıdır.

39 39 2011 YILI İÇERİSİNDE DUYURULMASI PLANLANAN HİBE PROGRAMLARI  Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülecek olan “Türkiye ile AB Arasında Sivil Toplum Diyalogu-III: Mikro Hibe Programı”nın tahmini duyuru zamanı 2011 yılının 2.yarısıdır.  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek olan “Mesleki Eğitimin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı”nın tahmini duyuru zamanı 2011 yılının 1.yarısıdır.

40 40 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Hibe ve Birlik Programları duyurularını takip etmek için; Avrupa Birliği Bakanlığı www.abgs.gov.trwww.abgs.gov.tr Merkezi Finans ve İhale Birimi www.cfcu.gov.trwww.cfcu.gov.tr Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik-Ulusal Ajans www.ua.gov.trwww.ua.gov.tr Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı-TÜBİTAK www.fp7.org.trwww.fp7.org.tr Kültür 2007 Programı-TC Kültür İrtibat Noktası www.ccp.gov.trwww.ccp.gov.tr PROGRESS-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı www.csgb.gov.trwww.csgb.gov.tr Rekabetçilik ve Yenilik Programı-Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı http://ab.sanayi.gov.tr/ http://www.bilgitoplumu.gov.tr/ sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

41 www.mfib.gov.tr

42

43 www.abgs.gov.tr

44


"1 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI BAŞVURUSU DEVAM EDEN VE 2011 YILINDA AÇILACAK OLAN HİBE DUYURULARI ve EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI Eylül 2011 Ankara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları