Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi"— Sunum transkripti:

1 Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi
AB ve Kurumlar Avrupa Komisyonu Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi Avrupa Konseyi Avrupa Parlamentosu Adalet Divanı

2

3

4 Avrupa Komisyonu

5 Komisyon’un Yapısı 2004 itibariyle her ülkeden bir üye olmak üzere 25 üyesi; 2007 itibariyle ise 27 üyesi bulunmaktadır. Nice Antlaşması (2001) Üst limit: 27 Komisyon üyesi Görev süresi: 5 yıl Merkezi: Brüksel

6 Komisyon’un Görevleri
“ortak menfaati gözeten siyasi olarak bağımsız organ” Antlaşmaların koruyucusudur. Gündem belirleyicidir. Tasarı hazırlar. AB’nin icra koludur. Müzakereleri yürütür.

7 Jose Manuel Durrao Barroso
Komisyon Başkanı Kasım 2004 Jose Manuel Durrao Barroso • Liberal, eski Portekiz Başbakanı

8 Üyeler Nasıl Seçilir? Komisyon Başkanı adayı:
1) AB Konseyi tarafından nitelikli oy çokluğu ile belirlenir, 2) AP’nin onayı alınır. Üyeler: 1) Başkan, üye devletlerin önerileri doğrultusunda AB Konseyi ile birlikte üyeler listesini oluşturur; 2) Nihai listenin AB Konseyi’nin nitelikli oy çokluğu ile onaylanmasını takiben, Komisyon Başkanı ve Komisyon üyeleri AP onayına sunulur; 3) AB Konseyi, Komisyon Başkanı ve üyelerini nitelikli oy çokluğu ile atar.

9 Başkan’ın Görevleri Onayıyla diğer Komisyon üyeleri seçilir (Amsterdam Antlaşması, 1997). Portfolyoları dağıtır. Diğer kurumlarla ve ulus devletlerle ilişkilerde Komisyon’u temsil eder. Siyasi kılavuzdur. Gündem belirler.

10 Komisyon Üyeleri Herbirinin AB’nin politikalarını temsil eden portfolyoları vardır. Her komisyon üyesinin özel danışmanları/kabineleri vardır.

11 Üyelerin Görevleri (1) Girişimcilik ve Sanayi
Kurumsal İlişkiler ve İletişim Stratejisi Ulaşım İdari İşler, Denetim ve  Sahtecilikle Mücadele Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Bilgi Toplumu ve Medya Çevre Ekonomik ve Parasal İşler Bölgesel Politika Balıkçılık ve Denizcilik Mali Programlama ve Bütçe

12 Üyelerin Görevleri (2) Bilim ve Araştırma Eğitim, Kültür, Çok-dillilik
Sağlık Tüketicilerin Korunması Genişleme Kalkınma ve İnsani Yardım İstihdam, Sosyal İşler, Eşit Fırsatlar Vergilendirme ve Gümrük Birliği Rekabet Tarım ve Kırsal Kalkınma Dış İlişkiler ve Komşular Politikası İç Pazar ve Hizmetler Ticaret Çokdillilik Enerji

13 Sivil Hizmet Birimi Yaklaşık 36 Genel Müdürlük ve servisten oluşur.
Genel Müdürlüklerin her biri bir Komisyon üyesine bağlıdır.

14 Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi

15 Yapısı “kendi hükümetini taahhüt altına sokmaya yetkili bakanlar düzeyindeki temsilcilerden oluşur”. Gündemdeki konulara göre üye ülkelerin ilgili bakanları nezdinde toplanır. Merkezi: Brüksel (Nisan, Haziran ve Ekim ayları toplantıları Lüksemburg'da yapılır).

16 Konsey Konfigürasyonları
Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi Ekonomik ve Mali İşler Konseyi Adalet ve İçişleri Konseyi İstihdam, Sosyal Politika, Sağlık ve Tüketici Hakları Konseyi Rekabet Konseyi Ulaştırma, Telekomünikasyon ve Enerji Konseyi Tarım ve Balıkçılık Konseyi Çevre Konseyi Eğitim, Gençlik ve Kültür Konseyi

17 “ana karar alma mercii”
Görevleri “ana karar alma mercii” AB’nin yasama koludur. Hükümetlerarası işbirliğine dayalı iki alanda birincil rol oynar. Üye devletlerin genel ekonomi politikalarının koordinasyonunu sağlar. Diğer ülke(ler) veya uluslararası örgütlerle uluslararası anlaşmalar imzalar.

18 Başkanlık Sistemi AB üyesi her ülke, dönüşümlü olarak Konsey başkanlığını altı ay süresince üstlenir. Toplantılara başkanlık yapar. Dış politikanın koordinasyonu sağlar.

19 İlk 6 ay Son 6 ay 2007 Almanya Portekiz 2008 Slovenya Fransa 2009 Çek Cumh. İsveç 2010 İspanya Belçika 2011 Macaristan Polonya 2012 Danimarka Kıbrıs

20 Nasıl Karar Alınır? (1) Daimi Temsilciler Komitesi (Coreper): Üye devletlerin Birlik nezdindeki büyükelçiliklerinden oluşur. Konsey’in çalışmalarının ön hazırlıklarını gerçekleştirir veya özel konuları incelemekle görevli komiteler oluşturarak Konsey’in talimatlarını yerine getirir. Kararların %70i burada alınır.

21 Nasıl Karar Alınır? (2) Basit çoğunluk:
Prosedürel konular dışında çok başvurulmayan bir yöntemdir.

22 Nasıl Karar Alınır? (3) 2) Oybirliği: Ulusal çıkar -
Vergi, sosyal güvenlik gibi alanlardaki kararlar oybirliği ile alınır. Komisyonun bir önerisinde değişiklik yapmak için de oybirliği kararı gerekir.

23 Nasıl Karar Alınır? (4) 3) Nitelikli çoğunluk:
Üye ülkelerin oyları ekonomik ve politik durumları ile nüfuslarına göre belirlenen bir ağırlıkla hesaplanmaktadır.

24 Ülke Nice Antlaşması'ndan önceki  oylar Nice Antlaşması’ndan sonraki oylar Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere 10 29 İspanya 8 27 Polonya - Belçika, Yunanistan, Hollanda, Portekiz 5 12 Macaristan, Çek Cum. Avusturya, İsveç 4 Bulgaristan Danimarka, İrlanda, Finlandiya 3 7 Slovakya, Litvanya Lüksemburg 2 Letonya, Slovenya, Estonya, Kıbrıs Malta TOPLAM (AB-15) 87 237 TOPLAM (AB-25) Kasım 2004 321 TOPLAM (AB-27) 345

25 Nasıl Karar Alınır? (5) 1 eğer üye devletlerin çoğunluğu (bazı hallerde 2/3 oranında bir çoğunluk) onaylarsa, ve eğer toplamın %72.3’ü olan asgari 255/345 oy kullanılırsa. Ayrıca herhangi bir üye devlet, lehte kullanılan oyların Birliğin toplam nüfusunun en az %62’sini temsil ettiğinin teyidini talep edebilir. Eğer bu oran bulunamazsa karar kabul edilmeyecektir.

26 Avrupa Konseyi

27 Tarihçesi Kurucu antlaşmalarda yer almaz.
1974 yılından beri düzenli olarak toplanır. 1986’da Birliğin formal bir parçası olmuştur.

28 Yapısı Üye ülke devlet ve hükümet başkanlarından oluşur.
AB Bakanlar Konseyi’nin dönem başkanlığını yürüten üye ülkenin devlet veya hükümet başkanının liderliğinde yılda en az 2 defa toplanır. Toplantıya konsey dönem başkanlığını yürüten ülkenin başkan ya da başbakanı başkanlık yapar. Toplantılara Dışişleri Bakanları ve bir Komisyon üyesi de katılır.

29 Görevleri (1) “Avrupa Zirvesi”
AB’nin orta ve uzun vadeli politikalarını belirlerler. AB Bakanlar Konseyi’nde çözümlenemeyen ihtilafları tartışırlar. Yol gösterici genel siyasi kuralları belirler.

30 Görevleri (2) Her toplantı (2 gün süren) sonunda Başkanlık Sonuç bildirisi yayımlanır.

31 Avrupa Parlamentosu

32 Yapısı Üyeleri 1979 yılından beri beş yılda bir doğrudan oyla seçilir . 492 milyon Avrupa vatandaşının temsilcilerinden oluşur (785 vekil). Üye ülkeler, AP’de nüfusları oranında sandalye sayısına sahiptirler.

33

34 Yapısı (2) AP milletvekilleri, mensubu oldukları ülkeden bağımsız olarak, AP’deki siyasi grupların içinde faaliyet gösterirler.

35 10-13 Haziran 2004 tarihleri arasında yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine göre ortaya çıkan tablo aşağıdadır; EPP- ED Avrupa Halkları (Merkez sağ ve Hristiyan Demokratları ) Grubu 278 PES Avrupa Sosyalistleri Parti Grubu 199 ELDR Avrupa Liberal, Demokratik ve Devrimci Parti Grubu 67 Greens/EFA Yeşiller/Avrupa Bağımsızlar İttifakı Grubu 41 EUL/NGL Birleşik Avrupa Solu/Kuzey Yeşil Solu Konfedere Grubu 39 UEN Avrupa Uluslar Birliği Grubu 27 EDD Avrupa Demokrasileri Grubu 15 NI Diğerleri 66 TOPLAM 732

36

37 Yapısı (3) Aylık genel kurul: Strazburg
Komite toplantıları ve diğer genel kurullar: Brüksel AP’nin Sekreteryası: Lüksemburg’dadır.

38 Parlamento Başkanı Milletvekilleri arasından, üyelerin salt çoğunluğu ile seçilir ve 2.5 yıl görev yapar. Resmi etkinliklerde ve uluslararası ilişkilerde Parlamentoyu temsil eder, Genel kurul oturumlarına başkanlık eder, Büro ve Başkanlık Divanı toplantılarını yönetir.

39 “vatandaşları temsil eder”
Görevleri “vatandaşları temsil eder” Yasama yetkisi Bütçe yetkisi Yürütme üzerinde denetim yetkisi

40 Karar Alma Mekanizmaları
Danışma usulü İşbirliği usulü ve onay usulü Avrupa Tek Senedi (1986) Ortak karar usulü Birlik Antlaşması (1992)

41 Demokratik Birlik? Avrupa Parlamentosu, toplantıları ve çalışmaları halka açık olan tek kurumdur. Tartışmaları, görüşleri ve kararları Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayınlanmaktadır.

42 Member States 1979 1984 1987 1989 1994 1995 1996 1999 2004 DE 65.7 56.8 62.3 60 45.2 43 FR 60.7 56.7 48.7 52.7 46.8 42.75 BE* 91.4 92.2 90.7 91 90.81 IT 84.9 83.4 81.5 74.8 70.8 73.1 LU* 88.9 88.8 87.4 88.5 87.3 90 NL 57.8 50.6 47.2 35.6 30 39.3 UK 32.2 32.6 36.2 36.4 24 38.9 IE 63.6 47.6 68.3 44 50.2 59.7 DK 47.8 52.4 46.2 52.9 50.5 47.9 EL* 77.2 79.9 71.2 75.3 63.4 ES 68.9 54.6 59.1 63 45.1 PT 72.4 51.2 35.5 40 38.79 SE 41.6 38.8 37.8 AT 67.7 49.4 42.43 FI 60.3 31.4 41.1

43 Yeni Üye Ülkeler 2004 Kıbrıs 71.19 Çek Cumhuriyeti 28.32 Estonya 26.83 Macaristan 38.5 Litvanya 41.34 Letonya 48.38 Malta 82.37 Polonya 20.87 Slovakya 16.96 Slovenya 28.3 Bulgaristan (2007) 28.6 Romanya (2007) 29.46

44

45 Avrupa Birliği Adalet Divanı

46 Yapısı Her üye devletten birer tane olmak üzere 27 hakimden ve 8 savcıdan oluşur. Üyeler her bir üye devletten seçilirler, fakat tarafsız ve bağımsız olma niteliklerini korurlar. 6 yıllık bir süre için seçilirler. Yargıçlar her üç yılda bir kendi aralarından bir Adalet Divanı Başkanı seçerler.

47 Görevleri (1) AB hukukunun yaratılmasına yardımcı olmuş ve Avrupa'nın bütünleşme sürecini hızlandırmıştır. Avrupa Antlaşmalarının üye devletler tarafından hukuka uygun biçimde yorumlanmasını ve ulusal hukuktan üstün olarak uygulanmasını sağlar. Ulusal mahkemelerin talebi üzerine antlaşmaların yorumu ve AB hukukunun geçerliliği ve yorumu hakkında hüküm verebilir.

48 Görevleri (2) Üye devletlerin antlaşmalara aykırı davrandığına karar verebilir, antlaşmalardan doğan yükümlüklerini yerine getirmeyen ülkelere uyarı ve para cezaları verebilir. AP, Konsey veya Komisyon’u gerektiği gibi hareket etmemekten dolayı suçlu bulabilir.

49 Davalar Avrupa Adalet Divanı’nda üye ülkelerin diğer üye ülkelere karşı açtığı davalar: bunun için önce konunun Komisyon’a sunulması gerekir. Komisyon’un üye ülkeler aleyhinde açtığı davalar: Komisyon bir üye devletin antlaşmalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği durumlarda gerekçeli görüşünü belirterek o devleti savunma yapmaya çağırmakta, belirli bir süre içinde cevap alamazsa Divan’a başvurmaktadır. Topluluk kurumları aleyhine açılan davalar İptal davaları

50 İlk Derece Mahkemesi 1989 yılında Adalet Divanı bünyesinde İlk Derece Mahkemesi (Bidayet Mahkemesi) oluşturulmuştur. Başta gerçek kişiler tarafından açılan ve işletmeler arasındaki haksız rekabete ilişkin olmak üzere çeşitli davalarda hüküm vermek ile görevlidir. Hukuk meseleleriyle ilgili başvurular sadece Avrupa Adalet Divanı tarafından karara bağlanır.


"Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları