Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARI"— Sunum transkripti:

1 AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARI
Ak parti Genel Merkez Kadın Kolları 3.Yerel yönetimler şurası GÜLNUR HAYRAN

2 Avrupa birliği, aday ülkelere ekonomik sosyal, siyasi ve hukuki açılardan topluluğa uyumun daha hızlı olabilmesi için her yıl proje karşılığı mali destek sağlamaktadır.

3 Bu projelerde temel hedef
Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı ilkelerini teminat altına alan istikrarlı kurumlar İşler durumda bir piyasa ekonomisi ve AB’deki rekabete ayak uydurabilme kapasitesi AB mevzuatının benimsenmesi ve uygulanması AB ve Türkiye arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu AB yapısal fonlarının yönetimi için hazırlık

4 AB’nin Türkiye’ye yaptığı mali yardım hızla artmaktadır

5 HİBE KULLANILAN ALANLAR

6 Ab hibelerinden kimler yararlanır
KAMU KURUM VE KURUKUŞLARI YEREL YÖNETİMLER SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KOBİLER ÜNİVERSİTELER TARIMLA İLGİLİ ALANLARDA ÇALIŞANLAR

7 MALİ DESTEK Programlama Tespit Değerlendirme ve Denetleme Formülasyon
Uygulama Değerlendirme ve Denetleme

8 Hangi projelerin finanse edileceğine AB ve Türkiye birlikte karar verir
Türk hükümet kurumları AB Genel Sekreterliğine (ABGS) proje fikirleri sunarlar. ABGS ve Avrupa Komisyonu Genişlemeden sorumlu Genel Müdürlüğü geliştirilecek projeleri ortak şekilde seçer. Türk hükümet kurumları detaylı proje teklifleri hazırlarlar. Türk hükümeti ve Avrupa Komisyonu bu projelere fon tahsis eder.

9 Yükleniciler rekabet ortamına göre seçilir: En iyi olan kazanır!
Uygulama Dört çeşit ihale prosedürü vardır: - Hizmetler - İnşaat İşleri - Tedarik - Hibeler ve Eşleştirme(Twinning) Satınalma, ihale ve ödeme süreçleri Türk hükümetinin bir kurumu tarafından yürütülmektedir: MFİB (Merkezi Finans ve İhale Birimi) Sürecin idaresi Hazine Müsteşarlığı ve Avrupa Komisyonu Delegasyonu tarafından üstlenilmektedir.

10 AB, arasında Türkiye’ye yeni Katılım Öncesi Yardım Mekanizmasından sağlayacağı fonları belirlemiştir (M€) Bileşen Total I- Kurumsal Gelişim II- Sınır ötesi İşbirliği III. Bölgesel Kalkınma IV. İnsan Kaynaklarını Geliştirme V. Kırsal Kalkınma Toplam

11 TR90 NUTS II, DOKAP Bölgesinin Kalkınması
2007 yılında AB-Türkiye mali yardımı çerçevesinde aşağıdaki teklif çağrıları aracılığıyla hibe alma imkanı bulunmaktadır başlangıç yarihi 2007 bahar TR90 NUTS II, DOKAP Bölgesinin Kalkınması Yerel Girişimler ve Turizm ve Çevre Hibe Projeleri DOKAP Bölgesinin sürdürülebilir kalkınmasının sağlanması için 24 milyon auro (Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları, KOBİ, İl ve yerel düzeydeki yönetimler )

12 2007 yılında AB-Türkiye mali yardımı çerçevesinde aşağıdaki teklif çağrıları aracılığıyla hibe alma imkanı bulunmaktadır AB-Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğu’nun Geliştirilmesi hibe programı AB ve Türkiye’deki şehirler, belediyeler, meslek örgütleri, üniversiteler ve geçler arasında diyaloğun güçlendirilmesi için Meslek örgütlerine 3M€ , -Üniversitelere 10M€, Gençlik Örgütlerine 2M€ (Meslek Örgütleri, Üniversiteler, STK’lar, Gençlik Örgütleri)

13 2007 yılında AB-Türkiye mali yardımı çerçevesinde aşağıdaki teklif çağrıları aracılığıyla hibe alma imkanı bulunmaktadır Yere Düzeyde Aktif İşgücü Piyasası hibe programları Yerel düzeyde alınacak tedbirlerle kadın ve gençlerin istihdam edilebilirliğini arttırmak. 16 milyon auro (STK’lar, yerel yönetimler, akademik kuruluşlar, sosyal ortaklar, meslek örgütleri )

14 2007 yılında AB-Türkiye mali yardımı çerçevesinde aşağıdaki teklif çağrıları aracılığıyla hibe alma imkanı bulunmaktadır Katılım öncesi süreçte sivil toplumun güçlendirilmesi AB çevre mevzuatı gerekliliklerinin yerine getirilebilmesi için çevre konusunda faaliyet gösteren STK’ların kurumsal ve teknik kapasitelerinin güçlendirilmesi Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaştırılması ve kadının insan haklarının korunması. 2.4 Özürlü nüfusun ekonomik, sosyal ve kültürel hayatın her alanına tam katılımının sağlanması. 1 Tüketiciyi koruma önlemlerinin etkin şekilde uygulanması. 0.5 Çocukların zorla çalıştırılmalarının önlenmesine özellikle vurgu yaparak çocuk haklarının korunması. 0.5

15 Başlama tarihi: Sonbahar 2007
Sivil Toplum Diyaloğu AB ve Türkiye’deki Odalar arasında diyalog oluşturulması 2.2 Türkiye ve AB’deki Odalar Türkiye’de Kültürel Hakların Desteklenmesi 1. Kültürel girişimler 2. Türkçe dışındaki dillerde yayın. 2.5 Kültürel kuruluşlar, yayımcılar, üretim firmaları, belediyeler, STK’lar, Üniversiteler Jean Monnet Burs Programı Avrupa’ya Entegrasyon konusunda yüksek lisans çalışmalarının desteklenmesi 3.82 Kamu çalışanları, üniversite mezunları, özel sektör çalışanları

16 Başlama tarihi: Bahar 2007 Katılım öncesi süreçte sivil toplumun güçlendirilmesi AB çevre mevzuatı gerekliliklerinin yerine getirilebilmesi için çevre konusunda faaliyet gösteren STK’ların kurumsal ve teknik kapasitelerinin güçlendirilmesi. 0.480 STK’lar Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaştırılması ve kadının insan haklarının korunması. 2.4 Özürlü nüfusun ekonomik, sosyal ve kültürel hayatın her alanına tam katılımının sağlanması. 1 Tüketiciyi koruma önlemlerinin etkin şekilde uygulanması. 0.5 Çocukların zorla çalıştırılmalarının önlenmesine özellikle vurgu yaparak çocuk haklarının korunması.

17 2007 yılında AB-Türkiye mali yardımı çerçevesinde aşağıdaki teklif çağrıları aracılığıyla hibe alma imkanı bulunmaktadır Gençlik programları

18 2007 yılında AB-Türkiye mali yardımı çerçevesinde aşağıdaki teklif çağrıları aracılığıyla hibe alma imkanı bulunmaktadır 7.çerçeve programı

19 Önemli olan projelerle ne elde edildiğidir: 10 örnek
Aktif İşgücü Piyasası Stratejisi Programı – Hibe Programı Ekmekçizade Kervansarayı’nın Restorasyonu Deniz Emniyetinin Geliştirilmesine Destek Projesi Türkiye’de Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması İzmit Engelli Üretim Merkezi Avrupa-Türkiye İş Geliştirme Merkezlerinin Kurulması Şanlıurfa İçme Suyu Projesi Kalite Alt Yapısına Destek Programı Türk Polis Teşkilatının Sorumluluğunun, Verimliliğinin ve Etkinliğinin Güçlendirilmesi Projesi Türkiye Üreme Sağlığı Programı kapsamında Anne Ölümleri Araştırması

20 1.) Aktif İşgücü Piyasası Stratejisi Programı – Hibe Programı
Bütçe            : 50 M€ Yararlanıcı    : İŞKUR Proje süresi : Ekim 2003-Haziran 2006 Hibe projesine ilişkin etki değerlendirmesinin ilk sonuçlarına göre işsiz olan yararlanıcıların % 34’ü iş bulabilmiş ya da kendi işlerini kurmuştur.

21 2.) Ekmekçizade Kervansarayı’nın Restorasyonu
Bütçe : 3.3 M€ Yararlanıcı : Merkezi düzeyde DPT ve yerel düzeyde Edirne İl Özel İdaresi Proje süresi : Nisan Eylül sonu Eski görkemli haline kavuşturulduğunda kervansaray çeşitli etkinliklerin düzenleneceği bir mekan olacak ve sınırın Bulgaristan tarafındaki komşularıyla daha yakın ilişkilerin kurulmasını sağlayacaktır.

22 3.) Deniz Emniyetinin Geliştirilmesine Destek Projesi
Bütçe : 2.7 M€ Yararlanıcı : Denizcilik Müsteşarlığı Proje süresi : Türkiye’nin deniz ticaret filosunun güvenlik sicili ciddi oranda düzelmiştir. Türk gemileri artık AB limanlarında daha az bekletilmektedir. Bu durum sonuç olarak Türk filosunun piyasa payının artmasına katkıda bulunacaktır.    

23 4.) Türkiye’de Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması
Bütçe : 5.3 M€ Yararlanıcı : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çocuk İşçiliği Birimi Proje süresi : Aralık 2005-Kasım 2007 7 pilot ilde (Kastamonu, Çankırı, Sinop, Ordu, Elazığ, Erzurum, Van) yürütülen proje kapsamında, çalışan çocukların okula devam edip etmedikleri takip edilmekte ve yaklaşık 2700 çalışan çocuk için okul derslerini destekleyecek kurslar, spor aktiviteleri, müzik, resim, drama, satranç, bilgisayar, okuma-yazma kursları düzenlenmektedir.

24 5.) İzmit Engelli Üretim Merkezi
Bütçe : 1.3 M€ Yararlanıcı : Bizimköy Engelli Üretim Merkezi Vakfı Proje süresi : Aralık 2004-Aralık 2005 Engelliler için 230 iş imkanı sağlanmıştır.

25 .) Avrupa-Türkiye İş Geliştirme Merkezlerinin Kurulması
Bütçe         : 18.6 M€ Yararlanıcı    : TOBB ve yerel odalar (Kocaeli, Gaziantep, İzmir) Proje süresi : Mart Haziran 2006 Merkezler iş idaresi konusunda danışmanlık ve eğitim vermekte ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin uluslar arası platformda faaliyet gösterebilmeleri için yardımcı olmaktadır. Bu kapsamda çeşitli iş kurma programlarına girişimci katılmıştır. Proje için harcanan her 1 Euro’ya karşılık İş Geliştirme Merkezleri yaklaşık 3.5 Euro’luk bir ekonomik etki elde etmiştir.

26 7.) Şanlıurfa İçme Suyu Projesi
Bütçe         : 21.3 M€ Yararlanıcı   : Şanlıurfa Belediyesi Proje süresi : 2002 – 2006 Tesisler şehrin 2020 yılında ulaşması beklenen nüfus olan yaklaşık 1.5 milyon kişiye temiz su sağlayacaktır. Su kaynaklı hastalıklar azalacak ve kıt kaynakların daha etkin şekilde kullanılması sağlanacaktır.

27 8.) Kalite Alt Yapısına Destek Programı
Bütçe : 13.0 M€ Yararlanıcı : Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Türk Kalite Derneği (KalDer) Proje süresi : 2002 – 2007 Uzun vadede projenin Türkiye’nin sanayi ve işlenmiş tarım ürünleri ihracatının ve AB ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin artmasına katkı sağlaması beklenmektedir. Parola “bir kere test edildi her yerde kabul edildi”.

28 9.) Türk Polis Teşkilatının Sorumluluğunun, Verimliliğinin ve Etkinliğinin Güçlendirilmesi Projesi
Bütçe : 2.6 M€ Yararlanıcı : Türk Polis Teşkilatı Proje süresi : Şubat 2005-Şubat 2007 Proje İspanya İç İşleri Bakanlığı ile işbirliği içinde yürütülmektedir. İnsan hakları ve toplum polisliği gibi konularda yaklaşık 3000 polis memuru eğitilmiştir. Polis memurları için etik kurallar çerçevesi oluşturulmuştur.

29 10.) Türkiye Üreme Sağlığı Programı kapsamında Anne Ölümleri Araştırması
Bütçe : 1.5 M€ Yararlanıcı : Sağlık Bakanlığı Proje süresi : Ekim 2004-Aralık 2006 Anne Ölüm Oranı bir ülkedeki anne ölümlülüğü seviyesini yansıtması açısından önemli bir göstergedir. Türkiye için anne ölüm oranı 100,000 canlı doğumda 28,5’tir. Bu oran Batı Anadolu bölgesinde 7,4 ile en düşük, Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’deyse 68,3 ile en yüksek seviyede gerçekleşmektedir.

30 Detaylı bilgi için aşağıdaki yayın ve web sitelerinden yararlanabilirsiniz
Yayınlar Avrupa Birliği’nin Türkiye’de Desteklediği Programlar Web siteleri


"AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları