Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
SETBİR SEKTÖR TOPLANTISI SEKTÖR İÇİN AB MALİ DESTEKLERİ 24 Kasım 2011 Konya Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı Proje Uygulama Başkanlığı

2 Adaylık Sürecinde AB Mali Yardımları
AB tarafından ülkemize üç farklı program aracılığı ile destek sağlanmaktadır: I. Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) II.Topluluk Programları Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik Programı 7.Çerçeve Programı Kültür Programı Rekabetçilik ve Yenilikçilik Programı (CIP) PROGRESS Programı III. Avrupa Yatırım Bankası Kredileri Proje Uygulama Başkanlığı

3 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIMI Proje Uygulama Başkanlığı

4 Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) (2007-2013) Öncelik Alanları
Ulusal Koordinatör (NIPAC) Avrupa Birliği Bakanlığı Kurumsal Kapasite Bölgesel ve Sınırötesi İşbirliği Bölgesel Kalkınma İnsan Kaynakları Kırsal Kalkınma AB Bakanlığı AB Bakanlığı Operasyonel Program - Çevre (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) OP – İnsan Kaynakları (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) Kırsal Kalkınma Planı (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) Operasyonel Program – Ulaştırma (Ulaştırma Bakanlığı) Operasyonel Program – Bölgesel Rekabeti Artırma (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) Proje Uygulama Başkanlığı 4

5 Türkiye’ye Sağlanan Destek
IPA Kapsamında Türkiye’ye Sağlanan Destek Milyon Avro Öncelik Alanları 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma 252,2 250,2 232,2 211,3 230,6 250,9 Sınırötesi ve Bölgesel İşbirliği 6,6 8,8 9,4 9,6 9,7 9,9 Bölgesel Kalkınma 167,5 173,8 182,7 238,1 291,4 350,8 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 50,2 52,9 55,6 63,4 77,6 89,9 Kırsal Kalkınmanın Geliştirilmesi 20,7 53,0 85,5 131,3 172,5 197,8 Toplam 497,2 538,7 566,4 653,7 781,9 899,5 Proje Uygulama Başkanlığı 5

6 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleyen Projeler
Detaylı Bilgi için: Koordinatör Kuruluş: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Kırsal Kalkınma bileşeni kapsamında mali yardımların kullandırılacağı öncelikli konu/alanları da gösteren bir strateji hazırlanmıştır. Koordinasyonu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca yürütülen bu strateji (Kırsal Kalkınma Stratejisi- IPARD) kapsamında 4 temel öncelik ve 11 tedbir belirlenmiştir. Öncelik 1: Tarımsal işletmelerin topluluk standartlarına yükseltilmesi ve yeniden yapılandırılmasına dair yatırımlar Tedbir 1: Süt üreten tarımsal işletmeler Tedbir 2: Et üreten tarımsal işletmeler Öncelik 2: Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının geliştirilmesi ve topluluk standartlarına yükseltilmesine dair yatırım Tedbir 1: Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması Tedbir 2: Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması Tedbir 3: Meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması Tedbir 4: Su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması

7 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleyen Projeler
Detaylı Bilgi için: Koordinatör Kuruluş: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Kırsal Kalkınma bileşeni kapsamında mali yardımların hangi öncelikler çerçevesinde kullanılmasını sağlamak üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığı koordinasyonunda Kırsal Kalkınma Stratejisi (IPARD) hazırlanmıştır. IPARD kapsamında 4 temel öncelik ve 11 tedbir belirlenmiştir. Öncelik 3: Üretici gruplarının kurulmasına dair destek Tedbir 1: Üretici gruplarının kurulmasının desteklenmesi Öncelik 4: Kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitendirilmesi ve geliştirilmesi Tedbir 1: Çiftlik faaliyetlerinin çeşitendirilmesi ve geliştirilmesi Tedbir 2: Yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesi Tedbir 3: Kırsal turizm Tedbir 4: Akuakültürün geliştirilmesi 7

8 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleyen Projeler
Detaylı Bilgi için: Koordinatör Kuruluş: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Kırsal Kalkınma Stratejisi kapsamında tarım ve hayvancılık sektöründeki bireysel ve kurumsal üreticilere (çiftçi, kooperatif, üretici birliği, KOBİ’ler vb.) hibe programları aracılığı ile finansman sağlanacaktır. Hibe Programları Tarım ve Köyişleri Bak. bünyesinde oluşturulan “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu” tarafından duyurulacak ve uygulanacaktır. Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) (M€) Uygulama Dönemi 2007 2008 2009 2010 TOPLAM 20.7 53.0 85.5 131.3 290.5 8

9 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleyen Projeler
Detaylı Bilgi için: Koordinatör Kuruluş: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) IPARD uygulama alanı öncelikli il olarak seçilen 42 il ile sınırlandırılmıştır. Bu çerçevede, öncelikle aşağıda haritada mavi ile görülen 20 ilde pilot uygulamalar yapılacaktır. Pilot uygulamaların ardından yeşil ile gözüken 22 il uygulamaya dahil edilerek programın uygulandığı il sayısı 42’ye çıkacaktır. 1. Aşama İlleri 2. Aşama İlleri 9

10 Başvurusu Devam Eden Hibe Programları
Proje İlgili Kurum Hibe Programı Bütçesi (Avro) Son Başvuru Zamanı IPARD Programı I. Teklif Çağrısı TKDK 15 Ağustos 2011 tarihinde sona erdi. IPARD Programı II. Teklif Çağrısı 30 Kasım 2011 IPARD Programı III. Teklif Çağrısı 10 Ocak 2012 Proje Uygulama Başkanlığı 10

11 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
Proje Uygulama Başkanlığı 11

12 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
AB BİRLİK PROGRAMLARI VE İŞLETMELERE SAĞLANAN DESTEKLER Proje Uygulama Başkanlığı

13 AB TOPLULUK PROGRAMLARI
HAYATBOYU ÖĞRENME VE GENÇLİK Sorumlu Kuruluş: Ulusal Ajans 7.ÇERÇEVE PROGRAMI Sorumlu Kuruluş: TÜBİTAK REKABETÇİLİK VE YENİLİKÇİLİK PROGRAMI Sorumlu Kuruluş: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Genel Bilgi: Avrupa Birliği Bakanlığı

14 AVRUPA BİRLİĞİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI
AB TOPLULUK PROGRAMLARI AVRUPA BİRLİĞİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI

15 AB TOPLULUK PROGRAMLARI
Program 31 ülkeyi kapsıyor Toplam bütçesi 8 Milyar Avro Comenius (Okul Eğitimi) Erasmus (Yüksek Eğitim) Leonardo (Mesleki Eğitim) Grundtvig (Yetişkin Eğitimi) -Türkiye’de Eğitim Programlarının koordinasyon görevini ULUSAL AJANS ( yürütmektedir.

16 LEONARDO DA VINCI PROGRAMI
MESLEKİ EĞİTİM KURULUŞLARI Amaçları Mesleki Eğitim’de Beceri ve Yeterliliklerin Artırılması Faydalı Metotların Yaygınlaştırılması İstihdamın Artırılması KOBİLER HEDEF KİTLESİ YEREL İDARELER KAMU KURULUŞLARI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

17 LEONARDO DA VINCI PROGRAMI
1 HAREKETLİLİK PROJELERİ 2 YENİLİK TRANSFERİ PROJELERİ 3 ORTAKLIK PROJELERİ 4 4 AVRUPA DİL ÖDÜLÜ PROJELERİ

18 Hareketlilik (Mobility) Projesi Nedir?
LEONARDO DA VINCI PROGRAMI Hareketlilik (Mobility) Projesi Nedir? Meslekî eğitim almakta olanların veya meslekî eğitimden sorumlu olan kişilerin, sağlanan hibeleri kullanarak, belirlenen mesleki amaçlar doğrultusunda, AB’ye üye bir ülkedeki mesleki eğitim kurumu ya da işletmeye belirli süreler içerisinde gönderilmesidir.

19 Hareketlilik Projeleri Türleri
LEONARDO DA VINCI PROGRAMI Hareketlilik Projeleri Türleri Temel Mesleki Eğitim Alanlar (IVT) İş Hayatındaki Kişiler; yeni mezunlar, işe yeni başlayanlar, iş arayanlar (PLM) Mesleki Eğitim ve Öğretim Uzmanları (VETPRO)

20 İş Hayatındaki Kişiler (PLM)
LEONARDO DA VINCI PROGRAMI İş Hayatındaki Kişiler (PLM) Amacı Nedir? Proje yararlanıcılarının seçilen mesleki konularla ilgili olarak, AB’ye üye bir ülkede yer alan kurum/kuruluş ya da işletmede aldığı eğitim/staj ya da katıldığı çalışma tecrübesinin artırılmasıdır. Kimler yararlanabilir? Çalışma hayatındaki kişiler (yeni mezunlar, çalışanlar, işsizler vb.) Kimler başvurabilir? Mesleki eğitim ve öğretim alanında faaliyet gösteren kurum, kuruluş, okullar, yerel ve merkezi kuruluşlar ve işletmeler özellikle işletmeler ve diğer tüzel kişilikler

21 İş Hayatındaki Kişiler (PLM)
LEONARDO DA VINCI PROGRAMI İş Hayatındaki Kişiler (PLM) Süre: hafta Ortaklık: AB’ye tam üye en az 1 ülke Mali katkı: Harcamanın tamamı Kabul edilebilir harcamalar: Yol, sigorta, iaşe-ibate, dil ve kültürel hazırlık, yönetim-izleme.

22 İş Hayatındaki Kişiler (PLM)- Örnek Proje
LEONARDO DA VINCI PROGRAMI İş Hayatındaki Kişiler (PLM)- Örnek Proje Proje sahibi: Dolsar Mühendislik ve Ltd. Şirketi Yerleştirme Süresi (Yurtdışında kalış) : 2 Hafta Proje Adı: Yenilenebilir Enerji Uygulamalarının ve Tasarım Pratiğinin Araştırılması Yurtdışı Ortak: İspanya Yararlanıcı sayısı: 5 Toplam Bütçe: 9000 €

23 LEONARDO DA VINCI PROGRAMI
Hareketlilik Projeleri için başvurular 2012 yılı için başvurular Eylül ayında Ulusal Ajans tarafından duyuruldu. 2012 yılı için son başvuru tarihi 3 Şubat 2012’dir. Başvurular Türkçe olarak hazırlanır ve Ulusal Ajans’a online olarak sunulur.

24 YENİLİK TRANSFERİ PROJELERİ
LEONARDO DA VINCI PROGRAMI YENİLİK TRANSFERİ PROJELERİ Amacı Nedir? Mesleki eğitim ve öğretimi geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla daha önceden yapılmış Leonardo da Vinci projeleri ya da başka yenilikçi proje sonuçlarının/çıktılarının yeni ülkelere, bölgelere ya da sektörlere transfer edilmesi amacıyla hazırlanan çok ortaklı projelerdir. Kimler yararlanabilir? Bu projeler program katılımcısı en az üç ülkeden kurumların ortaklığıyla yapılmaktadır Kimler başvurabilir? Mesleki eğitim kuruluşları, kamu kuruluşları, yerel yönetimler, özel kuruluşlar , sivil toplum örgütleri vb

25 LEONARDO DA VINCI PROGRAMI
Yenilik Transferi - Örnek Proje Proje sahibi:Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Proje Adı: INNOCAP Projesi Yurtdışı Ortak: Castilla y León Teknoloji Enstitüsü (İspanya) ve Atlantis Araştırma Enstitüsü (Yunanistan) Toplam Bütçe: Avro Projenin Amacı: İspanya ve Yunanistan’dan gelecek tecrübeli uzmanlarca, inovasyon müdürlerinin yetiştirilmeleri, KOBİ’lerin inovasyon kapasitelerini arttırmak ve firma çalışanlarının yenilikçi düşüncelerini nasıl uygulayacaklarını göstermek

26 AB TOPLULUK PROGRAMLARI
AVRUPA BİRLİĞİ REKABETÇİLİK VE YENİLİK PROGRAMI (CIP)

27 REKABETÇİLİK VE YENİLİKÇİLİK PROGRAMI
(Competitiveness and Innovation Programme – CIP) AB’nin Lizbon Hedefleri ile uyumlu, yılları için öngörülen büyüme ve istihdam hedeflerine ulaşılması için bir uygulama aracıdır. İşletmelerin ve özellikle KOBİ’lerin rekabet edebilirliğini artırmak Eko-Yenilik de dahil olmak üzere yenilikleri desteklemek Rekabet gücü yüksek, yenilikçi ve kapsamlı bir Bilgi Toplumunun gelişimine hız vermek Ulaşım da dahil olmak üzere tüm sektörlerdeki yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek

28 REKABETÇİLİK VE YENİLİKÇİLİK PROGRAMI
(Competitiveness and Innovation Programme – CIP) arasında 7 yıl uygulanacak, Avrupa çapındaki toplam bütçesi 3,6 Milyar Avro olan 3 alt bileşenli bir Paket Programdır. 1) Girişimcilik ve Yenilik Programı (EIP- Entrepreneurship and Innovation Programme) 2.17 milyar Avro Koordinasyon: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı (ICT Policy Support Programme) 728 milyon Avro Koordinasyon: Kalkınma Bakanlığı 3) Avrupa Akıllı Enerji ve Teknoloji Programı (IEE-Intelligent Energy Europe Programme) 727 milyon Avro

29 REKABETÇİLİK VE YENİLİKÇİLİK PROGRAMI
(Competitiveness and Innovation Programme – CIP) Girişimcilik ve Yenilik Programı: Eko-İnovasyon Hibe Programı Temel amaç: İşletmelerin inavosyon kapasitesinin güçlendirilmesidir. CIP Eko-İnovasyon Hibe Programı aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan projeleri destekler: Eko-yenilikçi teknik, ürün, süreç ve uygulamaların piyasaya ilk kez sunumunu gerçekleştiren ve piyasa ihtiyacını karşılayan, teknik olarak kanıtlanmış, ancak birtakım riskler nedeniyle piyasaya erişimi için teşvik ve desteğe ihtiyaç duyan projeler.

30 REKABETÇİLİK VE YENİLİKÇİLİK PROGRAMI
(Competitiveness and Innovation Programme – CIP) Girişimcilik ve Yenilik Programı: Eko-İnovasyon Hibe Programı CIP Eko-İnovasyon Hibe Programı kapsamında öncelikli sektörler şunlardır: Materyal geri dönüşümü İnşaat Ürünleri Yiyecek ve içecek sektörü Çevre dostu üretim (yeşil üretim merkezleri) ve satın alma

31 REKABETÇİLİK VE YENİLİKÇİLİK PROGRAMI
(Competitiveness and Innovation Programme – CIP) Girişimcilik ve Yenilik Programı: Eko-İnovasyon Hibe Programı CIP Eko-İnovasyon Hibe Programı Avrupa Komisyonu tarafından Brüksel merkezli yürütülür. Bu sebeple başvurular İngilizce olarak CIP uygulama ajansına yapılır. 2011 Yılı için Hibe Programı duyurusu Nisan ayında yapılmıştır. Başvurular için son tarih 8 Eylül 2011’di. Hibe Programının bütçesi 36 Milyon Avro idi. Desteklenen proje büyüklükleri ortalama Avro idi. CIP Eko-İnovasyon Hibe Programı için detaylı bilgi için

32 EKO-İNOVASYON PROGRAMI
Örnek Projeler BAĞCILIK VE ŞARAP ÜRETİMİNDE ÇEVRESEL ETKİLERİN AZALTILMASI - WINENVIRONMENT Amaç: Şarap üretiminde mantar ve böcek öldürücü kullanımı %20 oranında, su tüketimi ise %30 oranında azaltılmak ve atıkların yüzde onluk kısmı geri dönüştürmek ve arıtılan atık su miktarında %10’luk artış sağlamaktır. Proje Sahibi Kuruluş: FRENCH INSTITUTE OF VINE AND WINE FRANSA

33 EKO-İNOVASYON PROGRAMI Örnek Projeler
Briter-Water Gıda Sanayinde Oluşan Atık Sular İçin Bambu Filtre Projesi Amaç: Dünyanın en hızlı büyüyen bitkilerinden biri olan bambu, 120 yıl boyunca yaşayabilir ve sıcaklık ve su bakımından aşırı koşullara karşı koyabilecek kadar sağlam bir bitkidir. Bambu kökleriyle atık sulardaki kirleticilerin emilmesi ve yapraklarının da karbondioksiti emmesi. Sonuç: Dış ortama bırakılan nitrojenli bileşenler ve fosfatın bambu kullanılarak, maliyet etkin ve çevre dostu şekilde %99,5 oranında temizlenebileceği bu proje kapsamında gösterilecektir. Proje Sahibi Kuruluş: İngiltere, Fransa, İspanya, Portekiz, Almanya

34 REKABETÇİLİK VE YENİLİKÇİLİK PROGRAMI
(Competitiveness and Innovation Programme – CIP) Daha fazla bilgi için: BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Derya KEKEÇ Tel: e-posta: Albulkadir TUTAR Tel: e-posta:

35 AB TOPLULUK PROGRAMLARI AVRUPA BİRLİĞİ 7.ÇERÇEVE PROGRAMI

36 AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI *milyar €

37 İşbirliği Özel Programı Fikirler Özel Programı
AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI AB 7. Çerçeve Programı (50,5 milyar €) İşbirliği Özel Programı (32,3 milyar €) Fikirler Özel Programı (7,4 milyar €) Kişiyi Destekleme Programı (4,7 milyar €) Kapasiteler Özel Programı (4,2 milyar €) JRC (1,7 milyar €) EURATOM (2,7 milyar €) EURATOM JRC (nuclear)

38 AB 7.Çerçeve Programı Bütçe Dağılımı 2007 – 2013
Bütçe (Milyon €) İşbirliği Özel Programı 32.365 Sağlık 6.050 Gıda, Tarım ve Biyoteknoloji 1.935 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 9.110 Nanobil, Nanotekn, Malzemeler, Yeni Üretim Tekn. 3.500 Enerji 2.300 Çevre (İlkim değişikliği dahil) 1.900 Ulaşım (Havacılık dahil) 4.180 Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler 610 Güvenlik 1.350 Uzay 1.430 Fikirler Özel Programı Avrupa Araştırma Konseyi 7.460 Kişiyi Destekleme Programı Marie Curie Eylemleri 4.727 Kapasiteler Özel Programı 4.217 Araştırma Altyapıları 1.850 KOBİ Yararına Araştırma 1.336 Bilgi Bölgeleri 126 Araştırma Potansiyeli 370 Toplumda Bilim 280 Araştırma Politikaları 70 Uluslararası İşbirliği Etkinlikleri 185 Ortak Araştırma Merkezleri 1.751 AB 7. Çerçeve Programı Özel Programları Genel Bütçesi 50.521

39 AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI 7. Çerçeve Programı Avrupa Komisyonu tarafından Brüksel merkezli yürütülür. Bu sebeple başvurular İngilizce olarak Program uygulama ajansına (CORDIS) yapılır. Program konu başlıklarında genellikle yılda 2 defa proje teklif çağrısı yapılır. Şubat ayında duyurulan çağrılar Kasım ayında, Temmuz ayında duyurulan çağrılar Şubat ayında sona erer. Projelerde işletmelerin yer alması projelerin seçiminde tercih sebebidir. 7.ÇP projelerinde en az 3 farklı AB üyesi ülke veya asosye ülkeden en az 3 bağımsız kuruluşun yer alması gerekmektedir. Sunulacak projelerin Çalışma Programı’nda açıkça belirtilen öncelikli alanlarda hazırlanmış, uluslararası ortaklı ve inovatif /yenilikçi) araştırma ve teknoloji geliştirme (ATG) projeleri 7.ÇP için uygundur. 7. Çerçeve Programı için detaylı bilgi için (TÜBİTAK)

40 AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI Örnek Projeler
Sektör Proje Sahibi Kuruluş Proje Konusu Bütçesi (€) Enerji Trieste AREA Science Park (İtalya) Binalarda güneş enerjisi panelleri ile binanın kendi kullanımı için enerji üretimi Çevre Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) (İspanya) Gıda sektöründe soğuk hava depolamanın verimliğinin artırılması ICT VTT Technical Research Centre of Finland (Finlandiya) Müzeleri ziyaret eden ziyaretçilerin kendi cep telefonları ile rehberlik hizmeti sunulması Gıda Centre de Recerca i Investigació de Catalunya (CRIC) (İspanya) Deniz suyundan sıvı buz üretimi ile balık saklamanın kolaylaştırılması

41 KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI (Örnek Proje)
AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI (Örnek Proje) Proje Hedefi: Araştırma güdümlü kümelerin tarım ve gıda sektöründe teknolojik işbirliği yoluyla geliştirecekleri yenilikçi ürün ve süreçler ile uluslararası düzeyde görünürlüğün artırılmasıdır. Toplam Bütçe: Avro Proje Ortakları: İtalya, İspanya ve Türkiye’den gıda ve tarım kümeleri (Türk ortaklar arasında Mersin Ticaret ve Sanayi Odası da yer almaktadır.)

42 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
AVRUPA YATIRIM BANKASI KREDİLERİ VE İŞLETMELERE SAĞLANAN DESTEKLER Proje Uygulama Başkanlığı

43 Adaylık Sürecinde AB Mali Yardımları
Katılım Öncesi Mali Yardım (Hibeler) II.Topluluk Programları Hayat boyu Eğitim ve Gençlik 7.Çerçeve Programı Rekabetçilik ve Yenilikçilik Programı (CIP) III. Avrupa Yatırım Bankası Kredileri

44 AB Üyelik Süreci ve KOBİ Kredilerinin Özellikleri
Aracı bankalar tarafından kullandırılır Faiz oranı piyasa koşullarına göre bankalar tarafından belirlenir Genellikle bankalar tarafından kredi karşılığı teminat talep edilir Kredi vadesi ortalama 7-8 yıldır (ilk 2 yıl geri ödemesiz) Kredi büyüklüğü 12,5 Milyon Avro’ya kadar çıkabilmektedir

45 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
ALTEFNATİF FON KAYNAKLARI: KALKINMA AJANSLARI DESTEKLERİ Proje Uygulama Başkanlığı

46 KALKINMA AJANSLARI Kalkınma Ajansları’nın Kuruluşu Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında 5449 no’lu Kanun tarihinde kabul edilmiş ve tarihinde sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 46

47 KALKINMA AJANSLARI Bölgelerimizin potansiyellerini harekete geçirmek ve tüm bölgelerin ulusal ekonomiye katkısını en yüksek düzeye çıkarmak Geri kalmış bölgelerimizin kendi içinde ve diğer bölgelerle gelişmişlik farklarını azaltarak ülke ortalamasına yaklaştırmak Gelişmiş bölgelerimizin küresel ölçekte rekabet gücünü artırmak 47

48 KALKINMA AJANSLARI Bilgi İçin: 48

49 KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ
Doğrudan Finansman Desteği Dolaylı Finansman Desteği Teknik Destek Hibeler- Proje Teklif Çağrısı Doğrudan Faaliyet Desteği Güdümlü Proje Desteği Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Planlama Çalışmaları Plan Uygulamaları Yerel/Bölgesel Kalkınma Çalışmaları

50 KALKINMA AJANSLARI HİBE PROGRAMLARI
Sosyal konularda destek sağlayacak hibe programları Girişimci ve KOBİ’ler için hibe programları Küçük çaplı alt ve üst yapı hibe programları Tarım ve kırsal kalkınmayı destekleyecek hibe programları 50

51 KALKINMA AJANSLARI Detaylı Bilgi için:
Devlet Planlama Teşkilatı Örnek Çalışmalar için: Ankara Kalkınma Ajansı İzmir Kalkınma Ajansı Çukurova Kalkınma Ajansı 51

52 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
İlginiz İçin Teşekkürler… İletişim: Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Başkan Tel: E-posta:


"AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları