Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENERJİ TERAPİLERİNE BAĞLI VÜCUT BAKIM YÖNTEMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENERJİ TERAPİLERİNE BAĞLI VÜCUT BAKIM YÖNTEMLERİ"— Sunum transkripti:

1 ENERJİ TERAPİLERİNE BAĞLI VÜCUT BAKIM YÖNTEMLERİ

2 Ki-Gonk Manyetik terapi Akupunktur Reiki

3 Ki-Gonk Ki enerji veya nefes, Gonk ise beceri anlamına gelir.
Ki-gonk nefes eğitimine yönelik bir uygulamadır. Taocularca uygulanan bir yöntemdir. Taocu sağlık ve zindelik adına, dövüş sanatlarındaki becerisini artırmak veya ruhsal güçünü geliştirmek için Ki-gonk seçer.

4 Manyetik terapi Manyetik alan etkileşimine dayanan fiziksel bir tedavi yöntemidir. Manyetik alan vücut dokularını uygun bir şekilde etkileyerek hücre zarlarının geçirgenliğini arttırır.Bu manyetik etkileşim hücre zarlarında madde alışverişini mümkün kılar. Böylece bir fabrika gibi çalışan hücrenin,atık maddeleri ve toksinleri bünyesinden uzaklaştırarak su,besin vb.maddeleri alarak işlevini canlılık içinde sürdürmesi mümkün olmaktadır.

5 Akupunktur Akupunktur,vücut yüzeyindeki bazı nokta veya noktalara iğne batırılması ile hastalıkları iyileştirmeyi amaçlayan bir tedavi yöntemidir.Akupunktur,latince bir kelime olup,iğne manasına gelen `acus` ile delmek,iğnelemek manasına gelen `punctura` kelimelerinden türemiş,batı dillerinde `acupuncture` halinde kullanıma girmiştir.Türkçe’ye `iğnelemek` olarak tercüme edilebilir.Tamamlayıcı bir tıp yöntemidir.

6 EVRENSEL YAŞAM ENERJİSİ REİKİ
Reiki nedir? İnsanlık tarihi boyunca evrensel enerjinin aktarımına dayanan tedavi metotları var olagelmiştir. Her yeri kaplayan hayat enerjisi, evrene hayatı getirmiştir ve onu beslemektedir. Binlerce yıl önce Tibetliler ruhun doğası, enerji ve madde konusunda derin bir bilgiye sahiptiler ve bedenleri iyileştirmek için bu enerjiyi kullanarak ruhlarını uyum haline getiriyorlar, ruhlarını birlik deneyimine ulaştırıyorlardı. Bu bilgiye Hindistan da, Japonya, Çin, mısır, Yunan ve Roma kültürlerinde de görüyoruz. Birlik bilinci çeşitli şekillerde İslam kültürüyle de insanlığa sunulmuştur. Reiki kelimesi evrensel yaşam enerjisi şeklinde gelir. O tüm yaratılanların içinde yaşayan ve hareket eden bir güç olarak tanımlanır. Reiki birçok hastalıkta tıbbi tedaviyi tamamlar.Zihinsel ve bedensel gerginliklerden,ilaçların yan etkilerinden kurtulmayı sağlar,yorgunluğu giderir;kısaca sağlık ve kişisel gelişim anlamında önemli pozitif etkiler yapar. Reiki uygulayıcılarda sezgileri güçlendirir, ruhsal farkındalığın artmasını sağlar.

7 Reiki Tarihi Eski bir tedavi metodu olan Reiki Ondokuzuncu yüzyılın ortalarında Dr. Mikao USUİ tekrar keşfedildi ve yeniden canlandırıldı. Bu gün Reiki birbirini takip eden iki organizasyon tarafından temsil edilmektedir. ‘ Amerika uluslar arası Reiki derneği’ ‘Reiki birliği’ Bu dernekler sempozyum konferans, sergi gibi faaliyetleri ile toplumsal olaylarda aktiftirler.

8 Reiki Sistemi Nasıl Çalışır?
Tüm canlıların sahip olduğu bir yaşam enerjisi vardır ve bu enerji doğumla birlikte getirilmiştir.Reiki insanın yaşam enerjisini arttırıcı bir yöntemdir.Reiki uygulayıcısı ister kendine ister bir başkasına reiki uygulasın kendinden bir enerji vermez.O sadece reikiye kanal olur. Reikinin bütünleyici olarak çalıştığı söylenebilir. Reiki uzmanı parmaklarını iyice kapamış durumda, ellerini yumuşak bir şekilde hastanın vücudunun muhtelif kısımlarına koyarak yapar.Kısa bir süre sonra vücüttan bir ısı hissiyle veya soğukluk hissi ile bir enerji akışı hissedilir. İlginç olan verenin eli ile alanın eli arasına bir termometre yerleştirildiği zaman dikkate değer bir değişiklik göstermez. Açıkça deneyimlenen değişiklik fiziksel olarak ölçülmez.

9 Reikinin Bazı etkinlikleri
Reiki vücudun kendi kendini tedavi eden doğal yeteneğini destekler Reiki ruha ve vücuda canlılık verir Reiki ruhi denge ve zihinsel mükemmelliği yeniden tesis eder Reiki vücut enerjisini dengeler Reiki bloke edilmiş enerjiyi çözer ve toplam gevşeme durumu geliştirir Reiki alıcının ihtiyacına göre kendini ayarlar. Reiki hayvan ve bitkileri de etkiler Reiki en üst derecede rahat ve tamamlayıcı bir tedavi metodudur.

10 Reiki Eğitimi Reiki eğitimi üç aşamadan oluşur Aşama Reiki Eğitimi:Reiki enerjisine açılma ve teorik eğitim olarak iki aşamadan oluşur.Kişi reiki öğretmeninden inisiyasyon alır.İnisiye olan kişi reiki enerjisine kanal olmuştur Aşama Reiki Eğitimi:Kişi bu aşamada sadece dokunarak değil aynı zamanda uzaktan şifa gönderme yöntemlerini öğrenir. 3.Aşama Öğretmenlik(Reiki Mastır):Reiki sistemini öğretebilmek için alınan eğitimdir.Bu seviyede kişi deneyim sahibi olmalı ve reikiyi yaşam biçimi haline dönüştürmüş olmalıdır.

11 Aura nedir? İnsanların vucudunu çevreleyen elektromanyetik alana aura denir. Evrensel enerjiyi vucüdumuza alarak yaşamımızı idame ettirmemizi sağlayan çakralar aurada bulunur. Aura vücüdun çevresini sarmış bir kalkan vazifesini yapar. Eğer sağlam ve güçlü bir auramız varsa bize dışarıdan bir hastalığın yada negatif etkinin gelmesi düşünülemez. Ancak auramız zayıflamış veya yırtılmış ise negatif enerjilere ve hastalıklara açık halle geliriz.

12 Auranın Katmanları Aura 4 katmandan oluşmaktadır.Bu katmanların her birinin kendine özgü işlevleri vardır. 1.Eterik Beden:Şekil olarak fiziksel bedene benzer.Çakralar bu alanda bulunur ve auranın üst katmanlarından gelen enerjileri bedene alma işlevi yaparlar.Temel işlevi fiziksel bedenin sağlıklı kalmasını sağlamaktır. 2.Duygusal Beden:Eterik bedenin üstünde bulunan ve sıvımsı yapıya sahip olan bir katmandır. Gökkuşağının tüm renklerini barındıran duygusal bedenin o anki rengi kişinin duygusal durumuna göre değişir. Zihinsel bedenden gelen üst düzey enerjiler duygusal bedene ulaşır ve burada bir değişimden geçerek zihinsel bedene iletilir. 3.Zihinsel Beden: Duygu bedeninin bitiminde başlar ve ruhsal bedene kadar uzanır. Genelde rengi sarıdır. Fikirlerimizin yapısını barındırır ve düşünce formları bu bedende görülebilir. Hastalıklarımızın büyük bir çoğunluğu zihinsel bedenimizden kaynaklanmaktadır. Tüm hastalıkların zihinsel nedenlerinin olduğu artık bir çok araştırmacı tarafından ortaya konmuştur. 4.Ruhsal Beden:Ruhsal beden kişinin bütün ile bağlantısını simgeler. Bütünle bağlantısı güçlü olan bir insanın ruhsal bedeni sağlıklı olacak ve evrensel enerjiyi en iyi şekilde alarak diğer katmanlara ulaştıracaktır. Bu evrensel enerji zihinsel katmanda bir değişimden geçerek, duygusal katmanda daha farklı bir yapıya bürünecek ve en son eterik bedenden chakralar vasıtasıyla fiziksel bedene geçerek kişinin yaşam enerjisi haline gelecektir. Ancak bunun için öncelikle ruhsal bedenin sağlıklı olması gerekmektedir.

13 Çakra Nedir? İnsanların vücudunu çevreleyen elektromanyetik alana aura denir. İnsan aurası evrensel enerjiden beslenir ve süreli olarak evrensel enerjiyle iletişimdedir. Aurada 7 tane enerji merkezi bulunur bu enerji merkezlerine CHAKRA denir. Chakra Sanskritçe de tekerlek anlamına gelmektedir. İnsanda bulunan bu enerji merkezleri girdap şeklinde dönen enerji alanından oluştuğu için onlara bu isim verilmiştir. Chakralar tarafından emilen yaşam enerjisi tüm vücuda dağılır ve bedenin yaşamını devam ettirmesini sağlar. Chakralar  yerlerinin endokrin sistemi bezleri üzerine denk düştüğü anlaşılınca batı dünyasında tıp alanında da kabul gören kavramlar olmuştur.

14 Ana Çakralar ve Özellikleri
1. Kök Chakra; Bu şakra kuyruk sokumu kemiğinin sonunda yer alır. Kök şakra fiziksel bedenin enerji kaynağıdır ve dünyayla olan bağlantımızı simgeler. Dünyaya kök salmamız ve kendimizi emniyette hissetmemiz iyi çalışan bir kök şakra ile mümkün olabilir. 2. Sakral Şakra: Erkeklerde penis ve kadınlarda klitorisin iki parmak üzerinde bulunur. Cinsel enerjiyi ve zihinsel üretkenliği simgeler. Heyecan duyma, isteme,imajinasyon yeteneği,aile kurma ve maddiyat bu şakra ile bağlantılıdır 3.Solar Pleksus Şakra:Göbeğin yaklaşık iki parmak altında bulunur. Adına güneş sinir ağı chakrası da denir.  3.şakra diğer insanlarla ilişkilerimizi,beğenilerimizi,toplumsal kimliğimizi,irademizi ve amaçlarımıza ulaşmaktaki kararlılığımızı simgeler.

15 4. Kalp Chakrası: Vücutta göğsün tam ortasında kalbin hizasında yer alır. Sevgi, şefkat, fedakarlık, duygusal bütünlük, kendini adayabilme, derin mutluluk gibi özellikleri simgeler. Bu şakra direk duygularla ilgilidir 5. Boğaz Chakrası :Vücuttaki yeri boyun ve boğaz arasındaki çukurdadır. Konuşma yeteneğimizi, ses tellerimizi, dürüstlüğü, düşüncelerimizi ve duygularımızı doğru ve açık olarak anlatma yeteneğimizi bu şakra simgeler. 6. Alın Chakrası: Vücutta alnın ortasında iki kaşın arasında yer alır. Bu şakraya üçüncü göz chakrası da denir. Sezgi gücü, altıncı his gibi duyu dışı algılamalarımızı etkileyen bu chakradır. Vücutta ise duyu organlarını kontrol eder ve beyinle direk bağlantılıdır 7. Tepe Chakrası: Tepe chakrasına taç chakrada denir. Vücutta kafanın üstünde en yüksek noktada bulunur. Bu nokta bebeklerde bulunan ve sonradan kapanan bıngıldak dediğimiz bölümdedir. Tepe chakrası yüksek bilincimizle bağlantılıdı Turuncu; Canlı ve

16

17 Reikinin Alanları İnsanları tedavi eder. Hayvanları tedavi eder.
Bitkileri tedavi eder. Aynı zamanda yemek, ilaç , bandaj, elbise, ayakkabı, mücevher ve kıymetli taşlara, evin atmosferine Reiki verilebilir.

18 Reiki Uygulamada Tavsiyeler
İnsanlar çevrelerinden bir ölçüde olsa etkilenirler. Bu nedenle verilecek ortam öyle düzenlenmelidir ki Reikinin verdiği sevgi barış ve uyumu yansıtsın. KATILDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ…


"ENERJİ TERAPİLERİNE BAĞLI VÜCUT BAKIM YÖNTEMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları