Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRK İ YE BELED İ YELER B İ RL İĞİ & İ SVEÇ BELED İ YELER B İ RL İĞİ TUSENET PROJES İ (Belediye Ortaklık A ğ ları Projesi)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRK İ YE BELED İ YELER B İ RL İĞİ & İ SVEÇ BELED İ YELER B İ RL İĞİ TUSENET PROJES İ (Belediye Ortaklık A ğ ları Projesi)"— Sunum transkripti:

1 TÜRK İ YE BELED İ YELER B İ RL İĞİ & İ SVEÇ BELED İ YELER B İ RL İĞİ TUSENET PROJES İ (Belediye Ortaklık A ğ ları Projesi)

2  Türkiye Belediyeler Birli ğ i ve İ sveç Belediyeler Birli ğ i işbirli ğ inde hazırlanan proje ile Türk ve İ sveç belediyeleri arasında Belediye Ortaklık A ğ larının kurulması öngörülmektedir.  Proje İ sveç Uluslar Arası Kalkınma Ajansı (SIDA) tarafından finanse edilmekte olup, dört yıl sürecektir.

3  İ sveç’ten beş belediye Türkiye’den en az on beş belediye arasında kardeş-şehir ilişkileri kurularak beş alanda ortaklık ve iletişim a ğ ının kurulması hedeflenmektedir.  Buna ek olarak, Türkiye Belediyeler Birli ğ i ile İ sveç Belediyeler Birli ğ i arasında oluşturulacak işbirli ğ iyle, belediyeler arasında oluşturulacak ortaklıklar ve iletişim a ğ ları desteklenecektir. Ayrıca TBB’nin “ülke düzeyinde belediyeleri temsil ve üyelerinin çıkarlarını savunabilen” bir Birlik olabilmesi amacıyla da faaliyetler yürütülecektir. TUSENET PROJES İ (Belediye Ortaklık A ğ ları Projesi)

4 PROJE FAAL İ YETLER İ  Proje kapsamında kardeş-şehir ilişkileri kurulacak,  Türk ve İ sveç Belediyeleri ile Birliklerin katılımıyla sorunların çözümü ve deneyim paylaşımı olasılıkları geliştirilecek,  Proje pilot belediyelerinin işbirli ğ i sonuçları, TBB ile SALAR’ın kolaylaştırıcılı ğ ında di ğ er belediyelere yayılması sa ğ lanacaktır.

5 PROJE AMAÇLARI  Yerel politikacılar ve personelin iyi yerel yönetim prati ğ i ve ihtiyacı olan di ğ er konularda bilgilerini arttırmak;  Yerel karar süreçlerine ve faaliyetlerine sivil organizasyonların ve vatandaşların katılımını geliştirmek;  Belediyelerin AB fonlarına ulaşma ve AB uygulamalarına ilişkin bilgileri arttırmak; olarak belirlenmiştir.

6 ORTAKLIK A Ğ I ALANLARI KalmarKarşıyaka ve Bornova BelediyeleriTriple Helix Cooperation, Sürdürülebilir Turizm MalmöAntalya Büyükşehir Belediyesi, Mu ğ la Belediyesi Yerel Sosyal Hizmetler Stockholm (Nacka) İ stanbul Büyükşehir Belediyesi, Büyükçekmece ve Zeytinburnu Belediyeleri (Adalar Belediyesi) Çevre Koruma, Su Atıksu ve Katı Atık Yönetimi Malmö & Kalmar Samsun Büyükşehir Belediyesi, Amasya, Giresun ve Ordu Belediyeleri Yerel Ekonomik Kalkınma ve Büyüme KarlstadGaziantep Büyükşehir Belediyesi, Osmaniye, Midyat, Tarsus ve Şırnak Belediyeleri Kent Planlama Umeå Altında ğ, Tepebaşı, Yıldırım, Nilüfer ve Osmangazi Belediyeleri Yerel Ekonomik Kalkınma ve Büyüme İ sveç Yerel ve Bölgesel Yönetimler Birli ğ i Türkiye Belediyeler Birli ğ iBirlik Stratejisi ve Faaliyetleri

7 ÇEVRE MODÜLÜ PROJE GRUPLARI İ STANBUL BÜYÜKŞEH İ R BELED İ YES İ  Dr. Nafiz Eyüp KORKUT İ BB Atık Yönetimi Müdürü  Çevre Yük. Müh. Burcu TAŞKINO Ğ LU  Çevre Yük. Müh. Halide SA Ğ LAM

8 ÇEVRE MODÜLÜ PROJE GRUPLARI ZEYT İ NBURNU BELED İ YES İ  Gökhan KASAP Başkan Yardımcısı  Zehra TAŞKESENL İ O Ğ LU Başkan Danışmanı  Mehmet UÇAR Çevre Mühendisi

9 ÇEVRE MODÜLÜ PROJE GRUPLARI BÜYÜKÇEKMECE BELED İ YES İ  Sedat ÖZKAN Başkan Yardımcısı  Başak SANCAR Temizlik İ şleri Müdürü  Sibel KÖKDEM İ R Çevre Mühendisi

10 ÇEVRE MODÜLÜ PROJE GRUPLARI ADALAR BELED İ YES İ  Meral AK Fen İ şleri Müdürü  Dikmen U Ğ UZ İ nsan Kaynakları Müdürü  Ahmet AKDEM İ R Fen İ şleri Saha Şefi

11 ÇEVRE MODÜLÜ PROJE GRUPLARI STOCKHOLM VE NACKA BELED İ YELER İ  Carl Lennard ASTEDT (Stockholm Belediyesi)  Nils LUNDKV İ ST (Stockholm Belediyesi)  Anders LINDH (Nacka Belediyesi)  Ingegard ANGSTROM (Nacka Belediyesi)  Elinor NORDQU İ ST (Nacka Belediyesi)

12 ÇEVRE MODÜLÜ ÇALIŞMA KONULARI  Katı Atık Master Planı ( İ TÜ İ şbirli ğ i)  Çevresel İ letişim E ğ itimi

13 KATI ATIK MASTER PLANI  Uygulanabilir ve gerçekçi bir plan hazırlanması,  Tüm ilçe belediyelerinin görüş ve önerilerinin alınması süreci olması,  Çevre ve Orman Bakanlı ğ ı tarafından onaylanması,  Ülke genelinde örnek bir format oluşturulması öngörülmektedir.

14 ÇEVRESEL İ LET İ Ş İ M E Ğİ T İ M İ İ sveç Teknik Gezisi 8-15 HAZ İ RAN 2008

15 İ letişimin Temeli  Toplantı ortamının herkesin birbirini anlayabilece ğ i şekilde olması gerekir.  Dinleme sanatı konuşanda “dinleniyorum” hissi uyandırmalıdır.  Söz alma zorlu ğ u için “Koosh topu” kullanımı bir yöntem olabilmektedir.  Örneklemeler yaparak iletişim kurmak önemlidir. (Örne ğ in; bir yemek şirketinin 10 kişilik bir organizasyon işi aldı ğ ında hemen yemek yapmaya başlaması yerine davetin nasıl bir davet oldu ğ unu, kimlerin katılaca ğ ını, nelerden hoşlandıklarını ö ğ renmeye çalışması gibi)

16 İ letişim E ğ itimi…

17  Temel prensip: Hedef grubun bilgiyi almak istemesidir.  Hedef grubun iyi tanınması gerekir. (Mülakat, anket, çalışma toplantısı vs. ile)  Hedef grubun kendini tanıtmasına imkan vermek ve onları dinlemek önemlidir.  Hedef grubun dikkatini çekmek için bazı sayılar,istatistiki bilgiler vermek faydalıdır. ( Türkiye’de her insan yılda 10 kilodan fazla ka ğ ıt biriktirse bu 11.000 futbol sahası alanı oluyor ve 6 milyon a ğ aca denk geliyor gibi ) İ letişim Prensipleri

18  Çevresel davranışları örnek alınacak kişilerin olması ( İ sveç Kralı gibi)  Ödüllendirme sistemi (Kayna ğ ında ayrı toplama yapana vergi indirimi gibi)  Çevresel faaliyetlerin aynı zamanda insan sa ğ lı ğ ı ve ekonomiye de katkısı oldu ğ u siyasilere vurgulanmalı  Sorunlar masa başında çözülmeye çalışılmamalı  Çevresel konularda çalışan personelin başkan ve amirlerince desteklendi ğ i hissettirilmeli Çevresel İ letişim Prensipleri

19  Belirlenen hedef SMART olmalıdır. (SMART; belirgin, ölçülebilir, kabul edilebilir, gerçekçi, zamana ba ğ lı)  Hedefe ulaşmak için faaliyet planı hazırlanmalı ve işten sorumlu kişiler, kaynaklar ve zamanlama belirlenmelidir.  Yönetim kadrosu işi sahiplenmeli ve konu ile ilgili e ğ itim işle paralel devam ettirilmelidir.  Çevre ile ilgili bir karar alınırken do ğ anın yasaları göz ardı edilmemelidir. Çevresel İ letişim Prensipleri

20 “Acı gerçek; organik bir çevrede teknik bir toplum kurduk.” J.E. Fritzlober Bir konuda bilincin yerleşmesi için uzun süreler gerekebilir ve bu esnada kötü deneyimler yaşanabilir. Önemli olan; “keçi gibi inatçı olmak ve papa ğ an gibi çok tekrarlamaktır.” İ sveç Atasözü

21 Okul E ğ itimleri…

22 Konteynerler…

23 Nacka Do ğ a Okulu…

24 Üre Arıtımı…

25 Kayna ğ ında Ayrı Toplama…

26 Nacka Su Kulesi…

27 Högdalen Yakma Tesisi

28 Çocuk Parkları…

29 Vakumlu Atık Toplama Sistemi…

30 Depozito Uygulaması…

31 Atık Getirtme Merkezi…

32 Biyoyakıt…

33 İ sveç’ten Manzaralar…

34 Teşekkürler…


"TÜRK İ YE BELED İ YELER B İ RL İĞİ & İ SVEÇ BELED İ YELER B İ RL İĞİ TUSENET PROJES İ (Belediye Ortaklık A ğ ları Projesi)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları