Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Altıncı Çerçeve Programı Türkiye Kurumsal İrtibat Noktaları Eğitim Semineri KOBİ'lerin Altıncı Çerçeve Programı'na katılımı, İsmet Rıza Çebi 27/12/2002.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Altıncı Çerçeve Programı Türkiye Kurumsal İrtibat Noktaları Eğitim Semineri KOBİ'lerin Altıncı Çerçeve Programı'na katılımı, İsmet Rıza Çebi 27/12/2002."— Sunum transkripti:

1 Altıncı Çerçeve Programı Türkiye Kurumsal İrtibat Noktaları Eğitim Semineri KOBİ'lerin Altıncı Çerçeve Programı'na katılımı, İsmet Rıza Çebi 27/12/2002 KOBİ’lerin 6. Çerçeve Programı’na katılımı İsmet Rıza ÇEBİ “SME” Ulusal İrtibat Noktası TÜBİTAK Ankara, 2002 TÜBİTAK - Altıncı Çerçeve Programı Ulusal Koordinasyon Ofisi

2 KOBİ katılımına Destek
6. Çerçeve Programı’nda KOBİ katılımına Destek 1. 7 Tematik Alanda 2. KOBİ’ler İçin Özel Programda 3. Bilgilendirme ve Yardım olarak

3 TÜRKİYE’NİN 6.ÇP’NA KATILIMI
Türkiye Avrupa Komisyonu 29Ekim 2002 tarihinde mutabakat zaptını imzaladı. Türkiye Aday Katılımcı Ülke Statüsünü kazandı. Bu statü, bir AB Üye Devleti gibi tam katılma hakkını sağlamaktadır. Ülkeler arası bir genel eşit dağılım olması istenmektedir. Bunun içinde konsorsiyumlar en az üç üye ülke ya da katılımcı üyeden bağımsız tüzel kişiliklerce oluşturulmalıdır. Bunlarında en az ikisi üye ülke ya da katılımcı aday üye olmalıdır.

4 7 öncelikli tematik alanda katılımı
KOBİ’lerin 7 öncelikli tematik alanda katılımı

5 6. ÇERÇEVE PROGRAMI AB düzleminde 7 öncelikli tematik alanda odaklanmış ve entegre araştırma yapılmasını amaçlamaktadır. Yaşam Bilimleri, Genom Bilim ve Sağlık için Biyoteknoloji Bilgi Toplumu Teknolojileri Nano-teknolojiler, Akıllı Malzemeler, Yeni Üretim Süreçleri Teknolojileri Havacılık Uzay Gıda Güvenliği ve Sağlık Riskleri Sürdürülebilir Kalkınma Avrupa Açık Bilgi Toplumsal Yurttaşlık ve Yönetim

6 6.ÇP, KOBİ’lerin katılımına büyük önem vermektedir.
7 Tematik alana ayrılan bütçe 11,285 milyon Euro’dur. Hedef olarak bu bütçenin en az % 15’i yani1,700 milyon Euro KOBİ’ler tarafından kullanılacaktır. Bu en azdır en çok değil. Bunun için yeni tip projelerde KOBİ katılımını sağlayacak özel önlemler alınacaktır. B.3 Araştırma & KOBİ Bölümü bu bütçenin kullanılmasını izleyecektir.

7 7 Tematik Alanda KOBİ Katılımı
KOBİ Katılımının ana ekseni aşağıdaki araçları kullanarak olacaktır. Yeni Araçlar Bütünleşik Projeler (Integrated Projects-IP) Mükemmeliyet Ağları (Networks of Excellence-NoE) Geleneksel Araçlar Özel Hedefli Araştırma Projeleri (Specific Targeted Research Projects -STREP)

8 Özel Hedefli Araştırma Projeleri
STREP Amaç : Yeni bilgi edinme, yeni ürün ve hizmet geliştirme, yeni teknolojilerin uygulanabilirliğini doğrulama Eylemler : Araştırma ve geliştirme,uygulamalı tanıtım Katılımcılar : İşletmeler, büyüklükleri ne olursa olsun KOBİ’ler, araştırma kuruluşları,üniversiteler, yönetim bilgiyi yayma ve transferde uzman kuruluşlar, son kullanıcılar ve diğer paydaşlar. Süre : 2 ya da 3 yıl AB Desteği : Birkaç Milyon Euro

9 Mükemmeliyet Ağları (NoE)
Amaç : Avrupa’nın liderliğini sağlamak için kritik kütleleri entegre ederek konularda B&T mükemmeliyetini güçlendirmek. Eylemler : Ortak program eylemleri: entegrasyon eylemleri, ortak araştırma yapılması, mükemmeliyetin yayılması, ağ yönetimi. Katılımcılar : İşletmeler, büyüklükleri ne olursa olsun KOBİ’ler, araştırma kuruluşları, üniversiteler, yönetim bilgiyi yayma ve transferde uzman kuruluşlar, son kullanıcılar ve diğer paydaşlar. Süre : 5 yıla kadar en fazla 7 yıl AB Desteği : Her yıl için Birkaç Milyon Euro

10 Bütünleştirilmiş Projeler (IP)
Amaç : İyi tanımlanmış iddialı B&T hedefleri olan projeleri gerçekleştirmek için gerekli kritik kütleyi entegre ederekteknolojik gelişme için bilgi üretmek Eylemler : Araştırma ve geliştirme, inovasyon, uygulamalı tanıtım,eğitim ve proje yönetimi Katılımcılar : İşletmeler ,büyüklükleri ne olursa olsun KOBİ’ler, araştırma kuruluşları, üniversiteler, yönetim bilgiyi yayma ve transferde uzman kuruluşlar, son kullanıcılar ve diğer paydaşlar.EEIG, IEIO ,JRC Süre : 3 ila 5 yıl AB Desteği : Birkaç MEuro’ dan birkaç on MEuro’ya kadar

11 IP’lerde KOBİLER KOBİ nasıl katılabilir ? Tekil katılımcı olarak
KOBİ grupları içinde üye olarak Alt yüklenici olarak Niye KOBİ’ler mutlaka katılmalıdır? 7 öncelikli alanın bütçesi M Euro Bunun % 80’i Yeni araçlarda kullanılacak 9000 M Euro Bunun da % IP’lerde harcanacak yaklaşık 7300 M Euro

12 IP’lerde KOBİ’ler ve KOBİ Grup ya da Derneklerinin üstlenebileceği işler
Herhangi bir safhanın başında ya da uygulamanın ileri safhasında üstlenebilecekleri işler: ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME ÖZENDİRİCİ ETKİNLİK UYGULAMALI TANITIM EĞİTİM

13 IP’lerde KOBİ katılımını arttırmak için özel önlemler
KOBİ’lere uygun alanlarda çağrıların yönlendirilmesi KOBİ gruplarının katılımı KOBİ’lere ilişkin değerlendirme kriterleri Özendirici Etkinlik işleri için önceden ayrılmış bütçe Yeni KOBİ’leri içermek için kontratların genişletilmesi

14 KOBİ’lere Uygun Alanlarda ÇağrılarınYönlendirilmesi
KOBİ’lerin katılmasına uygun alanlar her tematik alanın iş programlarında belirlenebilir ve bunlara ait teklif çağrıları yapılabilir.

15 KOBİ gruplarının katılımı
KOBİ grupları ya da dernekleri üyeleri adına IP’lere katılabilirler. Sektörlerine ilişkin geniş bilgi dağarcıkları nedeni ile projelere önemli katma değer sağlayabilirler. Bu da kendi başlarına katılamayacak olan bir çok KOBİ’nin katılımını kolaylaştırır.

16 KOBİ’lere ilişkin değerlendirme kriterleri
IP ve STREP projelerinin değerlendirilmesinde konsorsiyumun kalitesi değerlendirilirken KOBİ’lerin açıkça ve yeterli bir şekilde katılımının ne miktarda olduğu göz önüne alınacaktır.

17 Take-up işleri için önceden ayrılmış bütçe
Eğer kontrat ya da teklif aşamasında yeterli KOBİ belirlenmemiş ise konsorsiyumun KOBİ’ler için belli bir bütçe ayırmasına izin verilecektir. Daha sonraki safhalarda KOBİ belirlenecektir. Bunun için ya rekabete açık çağrı yapılacaktır ya da projenin başından beri olan KOBİ gruplarınca seçilecektir.

18 Yeni KOBİ’leri içermek için kontratların genişletilmesi
Katılım koşulları, Komisyona ilerideki bir aşamada yeni bir ortağın örneğin; KOBİ’nin yeni bir görevi üstlenmek üzere projeye katılmasına ve bunun için komisyonun proje bütçesini arttırmasına olanak sağlamaktadır.

19 KOBİ’ler için Özel Program Yatay Araştırma Alanı
Özel programda KOBİ’lerin gereksindiği alanlarda öncelikli alan olup olmadığına bakılmaksızın bütün Bilim ve Teknoloji alanlarında araştırma yapılabilir.

20 Bunun için, Tekil KOBİ’ler kooperatif araştırma (co-operatif research) CRAFT aracı; Sanayici dernekleri ve birlikleri ya da KOBİ grupları için kollektif araştırma (collective research) aracı kullanılacaktır.

21 KOBİ ÖZEL PROGRAMLARI BÜTÇESİ
KOBİ’ler için uygulanacak olan bütçe CRAFT için 295 M Euro Kollektif Projeleri için 100 M Euro olmak üzere yaklaşık 400 M Euro dur.

22 KOOPERATİF ARAŞTIRMA PROJELERİ CRAFT
Tanım : Değişik ülkelerden KOBİ’ler için araştırma kuruluşlarınca yapılacak araştırma projeleri Katılımcılar : En az 3 bağımsız KOBİ (iki üye ya da katılımcı devlette kurulmuş ve bunlardan en az biri üye devlet yada aday katılımcı devletten olacak) ile 2 ARGE kuruluşundan (en az biri üye devlet yada katılımcı üye devlette kurulmuş olacak) oluşacaktır.Diğer şirket ve son kullanıcılar da ek olarak katılabilir. Ölçek : 0.5 ila 2 M Euro arasında Süre : 1-2 yıl IPR : KOBİ’ye ait

23 CRAFT FİNANSMANI Eylemler AB Desteği Araştırma ve % 50 kadar İnovasyon
Konsorsiyumun % 100 kadar yönetimi Ancak Komisyon toplam desteğinin % 7’sini geçemez.

24 Kollektif Araştırma Projeleri
Tanım : Araştırma kurumları tarafından geniş sektörleri ilgilendiren temalar ve KOBİ gruplarının ortak araştırma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik endüstriyel dernek veya grupları için yapılan araştırmalar Ölçek : 2 ila 5 M Euro arasında Süre : 2 ila 3 yıl IPR : Gruba ait

25 Kollektif Araştırma Katılımı
EN AZ 2 Sanayi derneği ya da grubu (2ÜD/KD,1ÜD/KAD) veya 1 Avrupalı Sanayici Birliği/yada grubu (1ÜD/KD) ilave olarak 1 KOBİ çekirdek grubu (en az 2 KOBİ) ve 2 araştırma kuruluşu (en az ikisi üye ülke ya da katılımcı üye ülkeden) katılımı ile oluşacaktır.

26 Kollektif Araştırma Finansmanı
Eylemler AB Desteği Araştırma ve % 50’ye kadar İnovasyon Eğitim % 100 kadar Konsorsiyumun % 100 kadar yönetimi

27 Öneri Çağrıları Çağrılar 17 Aralık 2002’de AB” Official Journal”de yayınlandı. Çağrılara; en.html#calls adresinden erişilebilir. Kooperatif Araştırma Son Teklif Verme günü: 29 Nisan 2003 ve 27 Kasım 2003 Kollektif Araştırma son teklif günü: 5 Mart 2003 Teklif iki kademeli olacaktır. 1. Aşama genel hatlar 2. Aşama tam teklif

28 KOBİLERE YETERLİ BİLGİ AKIMI VE YARDIM
KOBİ ULUSAL İRTİBAT NOKTALARI AĞI Kurulacak bilgi iletişim ağı potansiyel KOBİ katılımcılarına bilgi aktaracak ve yardım edecektir. Türkiye Ulusal İrtibat Noktası: İsmet Rıza Çebi TUBİTAK, Atatürk Bulvarı 221 06100 ANKARA tel: e-posta:

29 SME-Helpdesk (KOBİ-Yardım Masası)
EK BİLGİ SME-Helpdesk (KOBİ-Yardım Masası) European Commission Research Directorate General Rue de la Loi,200 1049 Brussels,Belgium Telefon: Fax : e-posta: SME Website:


"Altıncı Çerçeve Programı Türkiye Kurumsal İrtibat Noktaları Eğitim Semineri KOBİ'lerin Altıncı Çerçeve Programı'na katılımı, İsmet Rıza Çebi 27/12/2002." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları