Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OFİSLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Rev. Tarihi: 25.04.20131 Ali EROL İş Güvenliği Uzmanı (C) Maden Mühendisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OFİSLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Rev. Tarihi: 25.04.20131 Ali EROL İş Güvenliği Uzmanı (C) Maden Mühendisi."— Sunum transkripti:

1 OFİSLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Rev. Tarihi: 25.04.20131 Ali EROL İş Güvenliği Uzmanı (C) Maden Mühendisi

2 İş güvenliğinin tanımı: Çalışanların iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine İş Güvenliği denir. Rev. Tarihi: 25.04.20132

3 İş Güvenliğinin Önemi Dünyada ve ülkemizdeki sanayileşmeye ve teknolojik gelişmelere paralel olarak özellikle iş yerlerinde çalışan kişilerin güvenliği ile ilgili bir takım sorunlar ortaya çıkmıştır. Bir takım tedbirleri önceden alarak iş yerlerini güvenli hale getirmek gerekmektedir. Rev. Tarihi: 25.04.20133

4 Bütün mesleklerde çalışanların sağlıklarını sosyal, ruhsal ve bedensel olarak en üst düzeyde tutmak, çalışma koşullarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hale getirmek, çalışanları zararlı etkilerden koruyarak işin ve çalışanın birbirine uyumunu sağlamak üzere kurulmuş bir tıp dalıdır. Rev. Tarihi: 25.04.20134

5 İŞ YERİ TERTİP VE DÜZENİ İşyerinin iyi bir şekilde düzenlenmesinin, o iş yerinde çalışanların moralini yükselttiği, işin verimini arttırdığı ve çoğu iş kazalarını önlediği bilinen bir gerçektir. Rev. Tarihi: 25.04.20135

6 İŞ YERİ TERTİP VE DÜZENİ Her iş yerinin tertip, düzeninin iyi olması ve bu hâlin devamlı kalmasını sağlayıcı bir plân ve program bulunmalıdır. Bunun için düzensizliği yaratan sebep ve şartlar giderilmeli, belli bir düzen kurulmalı, sonra da bu düzenin devamı günlük takip ve kontrollerle sağlanmalıdır. Rev. Tarihi: 25.04.20136

7 Bir iş yerinde temizlik, düzen iş kazalarının çoğunu önleyen önemli bir etkendir. Kurulu düzenin ve arzulanan temizliğin yeterli ve devamlı olması yapılacak günlük çalışma ve kontrollerle mümkündür. Günlük çalışmalarla aşağıdaki yerlerde ve hizmetlerde düzen ve temizliğin sağlanmış olması morali yükseltir, verimi artırır. Rev. Tarihi: 25.04.20137

8 1.Çalışan cihaz ve aletler işin tamamlanmasından sonra mutlaka temizlenmelidir, kullanılan aletler yerine konmalıdır. 2.Çalışma sırasında çalışılan alanın ve çevrenin kirlenmesine engel olunmalı, bu alanlar mümkün olduğu kadar temiz tutulmalıdır. 3.İş artıkları ve çöplerin toplanarak ortamdan uzaklaştırılması için gerekli tedbirler alınmalıdır. 4.Çalışanların kayarak düşmelerine sebep olabilecek yağ, su vb. ürünlerin hemen temizlenmesi gerekir Rev. Tarihi: 25.04.20138

9 5.İş yerlerinde mutfak, duş, wc. vb. yerler ile sosyal faaliyetlerin yapıldığı toplu olarak bulunulan yerler çabuk kirlenebilen yerlerdir. Bu gibi yerlerin temizliğine dikkat edilmelidir. 6.Temizlik ve tertip kurallarına uymayanlar ikaz edilmeli gerekirse sorumlulara bildirilmelidir. Çalışılan bölgedeki herkes o bölgenin tertibinden sorumludur. Rev. Tarihi: 25.04.20139

10 KAZA NEDİR? Olayların planlandığı akışta yürümemesi, kişilerin yaralanmaları, sakat kalmaları, ölmelerine sebebiyet veren ve şirket malına zarar gelmesine neden olan istenmeyen olaya KAZA denilmektedir. Rev. Tarihi: 25.04.201310

11 İş kazası, aşağıdaki durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan, bedence ve ruhça arızaya uğratan olaya denir. ( SSK kanunu). Rev. Tarihi: 25.04.201311

12 a) Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada, b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla, c) Sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, d) Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermesi için ayrılan zamanlarda, e) Sigortalının işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında ( servis ) oluşursa, iş kazası olarak kabul edilmektedir. Rev. Tarihi: 25.04.201312

13 İş Kazasını Meydana Getiren Nedenler % 79.5 “Güvensiz hareketler “ % 19,5 “Güvensiz şartlar “ dan ve % 1 “ Nedeni bulunamayan” faktörlerden dolayı meydana gelmektedir. Rev. Tarihi: 25.04.201313

14 GÜVENSİZ HAREKETLER 1. Sorumsuz biçimde görev verilmeden ya da uyarılara aldırmadan güvensiz çalışmak, 2. Tehlikeli hızda çalışma ya da alet kullanma, 3. Güvenlik donanımını kullanılmaz duruma sokma, 4. Tehlikeli cihazlar kullanmak ya da donanımı güvensiz biçimde yönetmek, Rev. Tarihi: 25.04.201314

15 5. Güvensiz yükleme, istif, karıştırma, yerleşme vb. davranışlar, 6. Güvensiz durum ya da duruşlar, 7. Hareketli ya da tehlikeli yerlerde çalışmak, 8. Şaşırmak,kızgınlık, suistimal, irkilme gibi davranışlar, 9. Güvenliği önemsememek ya da kişisel koruyucu malzemeyi kullanmamaktır. Rev. Tarihi: 25.04.201315

16 GÜVENSİZ ŞARTLAR 1. İşyerinde kötü koruyucu yapılmış olması, 2. Koruyucunun hiç yapılmamış olması, 3. Kusurlu, pürüzlü, sivri, kaygan, eskimiş, zemin yada diğer yapı malzemeleri veya ekipmanlar, 4. Güvensiz yapılmış cihaz, alet, tesis ve benzerleri, 5. Güvensiz düzen, yetersiz bakım, tıkanıklıklar, kapanmış geçitler, Rev. Tarihi: 25.04.201316

17 6. Yetersiz aydınlatma, göz kamaştıran ışık kaynakları, 7. Güvenli iş elbisesi ya da gözlük, eldiven ve maske vermemek, yorucu yüksek topuk ve benzeri şeyler, 8. Yetersiz havalandırma, çevre, hava kaynakları vb. 9. Güvensiz yöntemler v e mekanik, kimyevî, elektriksel, nükleer koşullar. Rev. Tarihi: 25.04.201317

18 SONUÇ OLARAK İŞ KAZALARI: % 2 önlenemez, % 98 önlenebilir, % 50 kolaylıkla önlenebilir. Rev. Tarihi: 25.04.201318

19 RAMAK KALA NEDİR? Rev. Tarihi: 25.04.201319

20 Ramak kala, işyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olaydır. Rev. Tarihi: 25.04.201320

21 Herhangi bir el aleti düşer, ama kişinin ayak parmaklarına bir şey olmaz; o seferlik! İstatistiklere göre her 300 ramak kalaya karşılık 1 ciddi yaralanma gerçekleşir. Çalışma Bürosu İstatistiklerine (BLS) göre 1995’te 6,1 milyon yaralanma meydana geldi. Bu rakamı 300 ile çarparsak bu sadece 1995 yılı için 1,8 milyar ramak kala demektir. Sonuç olarak kazalarla ilgili olarak bu ne anlama gelir? Rakamlara bakın. Eğer ramak kala sayısını düşürürseniz bu, yaralanma sayısını da düşüreceğiniz anlamına gelir. Rev. Tarihi: 25.04.201321

22 OFİSLERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ, ÇEVRE RİSKLERİ, ERGONOMİ ve GENEL BİLİNÇLENDİRME Rev. Tarihi: 25.04.201322

23 Baş parmağınız ve bileklerinizde ağrı var mı ? Kollarda uyuşma ve karıncalanma hissediyor musunuz ? Gün ortasında kendinizi yorgun ve halsiz mi hissediyorsunuz ? Gözünüzde batma ve yanma mı var ? Boyun ve bel ağrılarından şikayetçi misiniz ? Boynunuzda kireçlenme mi başlamış ? El bileğinize tendon iltihaplanması teşhisi mi kondu ? İşyerinde vaktinizin çoğu bilgisayar karşısında ve oturarak mı geçiyor ? Rev. Tarihi: 25.04.201323

24 Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları kapınızı çalabilir Rev. Tarihi: 25.04.201324 Toplumda her 100 kişiden 80’i hayatının bir döneminde bel ağrısından yakınmakta, İstanbul Tıp Fakültesi’nin yaptığı bir araştırmaya göre ; Aktif bilgisayar kullanıcılarının %90 'ında MSR görülmekte, İngiltere’de en sık görülen meslek hastalığı olan MSR’den yılda 1.1. milyon kişi etkileniyor.

25 Rev. Tarihi: 25.04.201325 Ofis çalışanlarında Karşılaşılan MSR’lerin Dağılımı Boyun ve Omuzlar Arka Gövde Kalçalar Bacaklar Dizler ve Ayaklar Baş

26 Rev. Tarihi: 25.04.201326 “Uygun yaşam ve çalışma ortamı” İnsanın sağlığı güvenliği konforu performansının artırılması ile mümkündür. Etkileyen faktörler; Vücut pozisyonları (duruşlar) Hareketler (oturma, ayakta durma, kaldırma, itme ve çekme) Çevre Faktörleri (Gürültü, titreşim, aydınlatma, iklimlendirme ve kimyasal maddeler) Bilgi ve İşlemler ( Görsel yada diğer duyu organlarıyla alınan bilgi ve faaliyetler )

27 Rev. Tarihi: 25.04.201327

28 Rev. Tarihi: 25.04.201328

29 Rev. Tarihi: 25.04.201329

30 BEL AĞRISININ KARŞILAŞILAN NEDENİ BEL AĞRISININ EN SIK KARŞILAŞILAN NEDENİ BELİN VE VÜCUDUN YANLIŞ KULLANIMINA VE KÖTÜ DURUŞA BAĞLI YUMUŞAK DOKU ZORLANMASIDIR Rev. Tarihi: 25.04.201330

31 Rev. Tarihi: 25.04.201331 İŞ İLE İLGİLİ * Ağır fiziksel aktivite ile çalışmak * Uzun süreli aynı pozisyonda çalışmak * Öne eğilerek çalışmak * Kalçalar sabitken beli, gövdeyi döndürmek * Ağır kaldırmak ve taşımak * Ayaklar sabit dönmek * Tekrarlamalı iş * Titreşime maruz kalmak RİSK FAKTÖRLERİ (1)

32 Rev. Tarihi: 25.04.201332 KİŞİSEL * Kondisyon eksikliği (hareket azlığı) * Sırt-bel kaslarının güçsüzlüğü * Şişmanlık * Sigara içmek RİSK FAKTÖRLERİ (2)

33 Rev. Tarihi: 25.04.201333 PSİKOLOJİK * İş memnuniyetsizliği * Yetersiz psikolojik destek * Monoton iş * Aile ve iş hayatındaki sorunlar RİSK FAKTÖRLERİ (3)

34 BELİ EN ZORLAYAN HAREKET * DİZLERİ BÜKMEDEN ÖNE EĞİLMEK, * AĞIR KALDIRMAK VE * KALÇALAR SABİTKEN BELİ, KALÇAYI GÖVDEYİ DÖNDÜRMEKTİR. Rev. Tarihi: 25.04.201334

35 Rev. Tarihi: 25.04.201335 İYİ HUYLU İYİ HUYLU * Duruş bozuklukları ve yumuşak dokuda zorlanma * Bel fıtıkları * Kireçlenmeler * Bel kaymaları * Diğer BEL AĞRISININ TEMEL NEDENLERİ KÖTÜ HUYLU KÖTÜ HUYLU * Tümörler * İltihabi ve mikrobik hastalıklar * Kemik hastalıkları * Kırıklar

36 Rev. Tarihi: 25.04.201336 Günlük yaşam ve iş ortamında belinizi doğru kullanın; * Ayakta ve otururken duruşunuza dikkat edin. * Ağır eşyaları doğru bir şekilde kaldırın ve taşıyın. * Doğru uzanın, doğru dönün, doğru öne eğilin * Yatağınızı iyi seçin, doğru uyuma pozisyonunda uyuyun.Yatağa doğru şekilde girip çıkın. BEL AĞRISINDAN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALI ? (1)

37 Rev. Tarihi: 25.04.201337 * Düzenli egzersiz yapın. * Kondisyonunuzu iyi tutun. * Risk faktörlerinden mümkün olduğunca uzak durun. BEL AĞRISINDAN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALI ? (2)

38 Rev. Tarihi: 25.04.201338 OTURMA

39 Rev. Tarihi: 25.04.201339 UZUN SÜRE AYAKTA DURMA

40 Rev. Tarihi: 25.04.201340 YATAĞA YATMA VE KALKMA

41 Rev. Tarihi: 25.04.201341 GİYİNME

42 Rev. Tarihi: 25.04.201342

43 Rev. Tarihi: 25.04.201343 ALIŞVERİŞ YAPMA

44 Rev. Tarihi: 25.04.201344 CİSİMLERİ KALDIRMA

45 Rev. Tarihi: 25.04.201345

46 Rev. Tarihi: 25.04.201346 Ayakta Doğru Durma

47 Rev. Tarihi: 25.04.201347 Doğru Oturma

48 Rev. Tarihi: 25.04.201348

49 Rev. Tarihi: 25.04.201349 Eklemler nötr pozisyonda olmalı,Eklemler nötr pozisyonda olmalı, Bu pozisyonda eklemleri saran kas ve lifler en az gerilmiş dolayısıyla maksimum kuvvet yaratabilecek pozisyondadır. Yük vücuda yakın olmalı, Yük vücuda yakın olmalı, Aksi durum bele gelecek yükü katlayarak artıracaktır.

50 Rev. Tarihi: 25.04.201350 Öne eğilmeyi gerektiren hareket ve duruşlardan kaçınılmalı, Gövdeyi çevirmekten (burmak) kaçınılmalı, Omurlar arasındaki elastik diskler gerilmekte ve omurganın her iki yanındaki kaslar asimetrik zorlamaya maruz kalmaktadır. Ani hareketler ve anlık kuvvetler pik gerilme yaratır, Özellikle ani kaldırmalar omurgada problemlere neden olmaktadır. Uzun süreli statik kas hareketlerinden kaçınılmalıdır.

51 Rev. Tarihi: 25.04.201351

52 Rev. Tarihi: 25.04.201352

53 Rev. Tarihi: 25.04.201353

54 Rev. Tarihi: 25.04.201354

55 Rev. Tarihi: 25.04.201355

56 Rev. Tarihi: 25.04.201356 Kambur durmayın ! Sırtınızdaki eğriliği koruyacak şekilde oturun...

57 Rev. Tarihi: 25.04.201357 Koltuğunuzda doğru oturun Koltuğun sırtlığını etkin ve doğru kullanın...

58 Rev. Tarihi: 25.04.201358

59 Rev. Tarihi: 25.04.201359

60 Rev. Tarihi: 25.04.201360 Ekranlı araçlardan kaynaklanan tehlikeler; Göz yorgunluğu, Zihinsel stres, Kas problemleri, Baş ağrısı, Radyasyon,

61 Rev. Tarihi: 25.04.201361 Çalışma ortamınızı uygun hareket etmenizi sağlayacak şekilde düzenleyin....

62 Rev. Tarihi: 25.04.201362 Dokümanınızı, bu amaçla kullanılan araçlara yerleştirin, okumak için eğilmeyin...

63 Rev. Tarihi: 25.04.201363 Mola verdiğinizde ekrandan uzak durun Yorgunluk hissedilmeye başladığında her 1 saatte bir kısa aralar (5-10 dk.) vermek her 2 saatte bir 15 dakikalık ara vermekten daha faydalıdır. Mola sırasında biraz egzersiz yapın, Bacaklarınızı hareket ettirin...

64 Rev. Tarihi: 25.04.201364 Molalarda gözlerinizi dinlendirin...

65 Rev. Tarihi: 25.04.201365 Dokümanınızı yerleştirdiğiniz araçlar ekranınıza mümkün olduğunca yakın olsun...

66 Rev. Tarihi: 25.04.201366 Kollarınız masanıza yatay olacak şekilde koltuğunuzun yüksekliğini ayarlayın...

67 Rev. Tarihi: 25.04.201367

68 Kollarınız ile ellerinizin aynı hizada olmasına dikkat edin, Çalışırken bilekleriniz düz olsun... Rev. Tarihi: 25.04.201368

69 Koltuk yüksekliğinize göre ekranınızın açısını ayarlayın... Rev. Tarihi: 25.04.201369

70 Kollarınızı mümkün olduğu kadar sık dinlendirin.... Rev. Tarihi: 25.04.201370

71 Molalarda kol ve bilek aktivitelerinden mümkün olduğunca uzak durun..... Rev. Tarihi: 25.04.201371

72 Rev. Tarihi: 25.04.201372

73 Öğleden önce Öğleden sonra Görüş mesafenizi 2-3 saat sonra değiştirin... Rev. Tarihi: 25.04.201373

74 Ekranınızı uygun bezlerle temizleyin.... Rev. Tarihi: 25.04.201374

75 Ekranın rengini ayarlayın, özelikle de çalışırken renk ayarlarında problem yaşıyorsanız... Rev. Tarihi: 25.04.201375

76 İklimlendirme ve Aydınlatma İklimlendirme Ofislerde; Ortam Sıcaklığı; 19,7-22,8 C Rölatif nem; en fazla % 70 İdeal hava akımı; 150 mm/sn civarında olmalıdır. Bu akım 510 mm/sn düzeyine çıktığında ortam “esintili”, 100 mm/sn düzeyine düştüğünde ortam “havasız” dır. Rev. Tarihi: 25.04.201376

77 Rev. Tarihi: 25.04.201377

78 1.Yetersiz aydınlatma 2.Parlama, yansıma Sorunları önlemenin yolları Işık kaynakları çalışma esnasında çalışanların görüş alanında bulunmamalı, Aydınlatma elemanları ışığın doğrudan iletimini önleyecek siperler ile donatılmalı, Gözün ışık kaynağı ile birleştiği doğrunun yatayla yaptığı açı 30 º den az az olmamalı, Bir tane güçlü ampul kullanmaktansa daha düşük kapasiteli bir kaç tane ampul kullanılması daha faydalıdır. Masa yüzeylerinde yansıtıcı renk ve malzeme kullanımından kaçınılmalıdır. Aydınlatmada yaşanabilecek sorunlar Rev. Tarihi: 25.04.201378

79 Doğrudan Parlama Yansıma Parlaması Uygun Açı Rev. Tarihi: 25.04.201379

80 ? Yanlış Pozisyon Doğru Pozisyon Rev. Tarihi: 25.04.201380

81 Ekranınızı yansımalardan kaçınacak şekilde ayarlayın... Rev. Tarihi: 25.04.201381

82 Pencerenin, oturduğunuz koltuğun arkasında olmamasına dikkat edin... Rev. Tarihi: 25.04.201382

83 Güneşli günlerde pencerelerdeki güneşliği kullanın... Rev. Tarihi: 25.04.201383

84 TE Ş EKKÜRLER SORULARINIZ? Rev. Tarihi: 25.04.201384


"OFİSLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Rev. Tarihi: 25.04.20131 Ali EROL İş Güvenliği Uzmanı (C) Maden Mühendisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları