Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OFİSLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OFİSLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ"— Sunum transkripti:

1 OFİSLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Ali EROL İş Güvenliği Uzmanı (C) Maden Mühendisi Rev. Tarihi:

2 İş güvenliğinin tanımı: Çalışanların iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine İş Güvenliği denir. Rev. Tarihi:

3 İş Güvenliğinin Önemi Dünyada ve ülkemizdeki sanayileşmeye ve teknolojik gelişmelere paralel olarak özellikle iş yerlerinde çalışan kişilerin güvenliği ile ilgili bir takım sorunlar ortaya çıkmıştır. Bir takım tedbirleri önceden alarak iş yerlerini güvenli hale getirmek gerekmektedir. Rev. Tarihi:

4 Bütün mesleklerde çalışanların sağlıklarını sosyal, ruhsal ve bedensel olarak en üst düzeyde tutmak, çalışma koşullarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hale getirmek, çalışanları zararlı etkilerden koruyarak işin ve çalışanın birbirine uyumunu sağlamak üzere kurulmuş bir tıp dalıdır. Rev. Tarihi:

5 İŞ YERİ TERTİP VE DÜZENİ
İşyerinin iyi bir şekilde düzenlenmesinin, o iş yerinde çalışanların moralini yükselttiği, işin verimini arttırdığı ve çoğu iş kazalarını önlediği bilinen bir gerçektir. Rev. Tarihi:

6 İŞ YERİ TERTİP VE DÜZENİ Her iş yerinin tertip, düzeninin iyi olması ve bu hâlin devamlı kalmasını sağlayıcı bir plân ve program bulunmalıdır. Bunun için düzensizliği yaratan sebep ve şartlar giderilmeli, belli bir düzen kurulmalı, sonra da bu düzenin devamı günlük takip ve kontrollerle sağlanmalıdır. Rev. Tarihi:

7 Bir iş yerinde temizlik, düzen iş kazalarının çoğunu önleyen önemli bir etkendir.
Kurulu düzenin ve arzulanan temizliğin yeterli ve devamlı olması yapılacak günlük çalışma ve kontrollerle mümkündür. Günlük çalışmalarla aşağıdaki yerlerde ve hizmetlerde düzen ve temizliğin sağlanmış olması morali yükseltir, verimi artırır. Rev. Tarihi:

8 Çalışan cihaz ve aletler işin tamamlanmasından sonra mutlaka temizlenmelidir, kullanılan aletler yerine konmalıdır. Çalışma sırasında çalışılan alanın ve çevrenin kirlenmesine engel olunmalı, bu alanlar mümkün olduğu kadar temiz tutulmalıdır. İş artıkları ve çöplerin toplanarak ortamdan uzaklaştırılması için gerekli tedbirler alınmalıdır. Çalışanların kayarak düşmelerine sebep olabilecek yağ, su vb. ürünlerin hemen temizlenmesi gerekir Rev. Tarihi:

9 İş yerlerinde mutfak, duş, wc. vb
İş yerlerinde mutfak, duş, wc. vb. yerler ile sosyal faaliyetlerin yapıldığı toplu olarak bulunulan yerler çabuk kirlenebilen yerlerdir. Bu gibi yerlerin temizliğine dikkat edilmelidir. Temizlik ve tertip kurallarına uymayanlar ikaz edilmeli gerekirse sorumlulara bildirilmelidir. Çalışılan bölgedeki herkes o bölgenin tertibinden sorumludur. Rev. Tarihi:

10 KAZA NEDİR? Olayların planlandığı akışta yürümemesi, kişilerin yaralanmaları, sakat kalmaları, ölmelerine sebebiyet veren ve şirket malına zarar gelmesine neden olan istenmeyen olaya KAZA denilmektedir. Rev. Tarihi:

11 İş kazası, aşağıdaki durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan, bedence ve ruhça arızaya uğratan olaya denir. ( SSK kanunu). Rev. Tarihi:

12 a) Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada, b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla, c) Sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, d) Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermesi için ayrılan zamanlarda, e) Sigortalının işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında ( servis ) oluşursa, iş kazası olarak kabul edilmektedir. Rev. Tarihi:

13 İş Kazasını Meydana Getiren Nedenler % 79.5 “Güvensiz hareketler “
% 19,5 “Güvensiz şartlar “ dan ve % 1 “ Nedeni bulunamayan” faktörlerden dolayı meydana gelmektedir. Rev. Tarihi:

14 2. Tehlikeli hızda çalışma ya da alet kullanma,
GÜVENSİZ HAREKETLER 1. Sorumsuz biçimde görev verilmeden ya da uyarılara aldırmadan güvensiz çalışmak, 2. Tehlikeli hızda çalışma ya da alet kullanma, 3. Güvenlik donanımını kullanılmaz duruma sokma, 4. Tehlikeli cihazlar kullanmak ya da donanımı güvensiz biçimde yönetmek, Rev. Tarihi:

15 5. Güvensiz yükleme, istif, karıştırma, yerleşme vb. davranışlar,
6. Güvensiz durum ya da duruşlar, 7. Hareketli ya da tehlikeli yerlerde çalışmak, 8. Şaşırmak,kızgınlık, suistimal, irkilme gibi davranışlar, 9. Güvenliği önemsememek ya da kişisel koruyucu malzemeyi kullanmamaktır. Rev. Tarihi:

16 1. İşyerinde kötü koruyucu yapılmış olması,
GÜVENSİZ ŞARTLAR 1. İşyerinde kötü koruyucu yapılmış olması, 2. Koruyucunun hiç yapılmamış olması, 3. Kusurlu, pürüzlü, sivri, kaygan, eskimiş, zemin yada diğer yapı malzemeleri veya ekipmanlar, 4. Güvensiz yapılmış cihaz, alet, tesis ve benzerleri, 5. Güvensiz düzen, yetersiz bakım, tıkanıklıklar, kapanmış geçitler, Rev. Tarihi:

17 6. Yetersiz aydınlatma, göz kamaştıran ışık kaynakları,
7. Güvenli iş elbisesi ya da gözlük, eldiven ve maske vermemek, yorucu yüksek topuk ve benzeri şeyler, 8. Yetersiz havalandırma, çevre, hava kaynakları vb. 9. Güvensiz yöntemler v e mekanik, kimyevî, elektriksel, nükleer koşullar. Rev. Tarihi:

18 SONUÇ OLARAK İŞ KAZALARI:
% 2 önlenemez, % 98 önlenebilir, % 50 kolaylıkla önlenebilir. Rev. Tarihi:

19 RAMAK KALA NEDİR? Rev. Tarihi:

20 Ramak kala,  işyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olaydır. Rev. Tarihi:

21 Herhangi bir el aleti düşer, ama kişinin ayak parmaklarına bir şey olmaz; o seferlik! İstatistiklere göre her 300 ramak kalaya karşılık 1 ciddi yaralanma gerçekleşir. Çalışma Bürosu İstatistiklerine (BLS) göre 1995’te 6,1 milyon yaralanma meydana geldi. Bu rakamı 300 ile çarparsak bu sadece 1995 yılı için 1,8 milyar ramak kala demektir. Sonuç olarak kazalarla ilgili olarak bu ne anlama gelir? Rakamlara bakın. Eğer ramak kala sayısını düşürürseniz bu, yaralanma sayısını da düşüreceğiniz anlamına gelir. Rev. Tarihi:

22 OFİSLERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ, ÇEVRE RİSKLERİ, ERGONOMİ ve GENEL BİLİNÇLENDİRME
Rev. Tarihi:

23 Baş parmağınız ve bileklerinizde ağrı var mı ?
Kollarda uyuşma ve karıncalanma hissediyor musunuz ? Gün ortasında kendinizi yorgun ve halsiz mi hissediyorsunuz ? Gözünüzde batma ve yanma mı var ? Boyun ve bel ağrılarından şikayetçi misiniz ? Boynunuzda kireçlenme mi başlamış ? El bileğinize tendon iltihaplanması teşhisi mi kondu ? İşyerinde vaktinizin çoğu bilgisayar karşısında ve oturarak mı geçiyor ? Rev. Tarihi:

24 Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları kapınızı çalabilir
Toplumda her 100 kişiden 80’i hayatının bir döneminde bel ağrısından yakınmakta, İstanbul Tıp Fakültesi’nin yaptığı bir araştırmaya göre ; Aktif bilgisayar kullanıcılarının %90 'ında MSR görülmekte, İngiltere’de en sık görülen meslek hastalığı olan MSR’den yılda 1.1. milyon kişi etkileniyor. Rev. Tarihi:

25 Ofis çalışanlarında Karşılaşılan MSR’lerin Dağılımı
Baş Boyun ve Omuzlar Arka Gövde Kalçalar Bacaklar Dizler ve Ayaklar Rev. Tarihi:

26 “Uygun yaşam ve çalışma ortamı” İnsanın sağlığı güvenliği konforu
performansının artırılması ile mümkündür. Etkileyen faktörler; Vücut pozisyonları (duruşlar) Hareketler (oturma, ayakta durma, kaldırma, itme ve çekme) Çevre Faktörleri(Gürültü, titreşim, aydınlatma, iklimlendirme ve kimyasal maddeler) Bilgi ve İşlemler ( Görsel yada diğer duyu organlarıyla alınan bilgi ve faaliyetler ) Rev. Tarihi:

27 Rev. Tarihi:

28 Rev. Tarihi:

29 Rev. Tarihi:

30 BEL AĞRISININ EN SIK KARŞILAŞILAN NEDENİ BELİN VE VÜCUDUN YANLIŞ KULLANIMINA VE KÖTÜ DURUŞA BAĞLI YUMUŞAK DOKU ZORLANMASIDIR Rev. Tarihi:

31 RİSK FAKTÖRLERİ (1) İŞ İLE İLGİLİ
* Ağır fiziksel aktivite ile çalışmak * Uzun süreli aynı pozisyonda çalışmak * Öne eğilerek çalışmak * Kalçalar sabitken beli, gövdeyi döndürmek * Ağır kaldırmak ve taşımak * Ayaklar sabit dönmek * Tekrarlamalı iş * Titreşime maruz kalmak Rev. Tarihi:

32 RİSK FAKTÖRLERİ (2) KİŞİSEL
* Kondisyon eksikliği (hareket azlığı) * Sırt-bel kaslarının güçsüzlüğü * Şişmanlık * Sigara içmek Rev. Tarihi:

33 PSİKOLOJİK RİSK FAKTÖRLERİ (3) * İş memnuniyetsizliği
* Yetersiz psikolojik destek * Monoton iş * Aile ve iş hayatındaki sorunlar Rev. Tarihi:

34 BELİ EN ZORLAYAN HAREKET
* DİZLERİ BÜKMEDEN ÖNE EĞİLMEK, * AĞIR KALDIRMAK VE * KALÇALAR SABİTKEN BELİ, KALÇAYI GÖVDEYİ DÖNDÜRMEKTİR . Rev. Tarihi:

35 BEL AĞRISININ TEMEL NEDENLERİ
İYİ HUYLU * Duruş bozuklukları ve yumuşak dokuda zorlanma * Bel fıtıkları * Kireçlenmeler * Bel kaymaları * Diğer KÖTÜ HUYLU * Tümörler * İltihabi ve mikrobik hastalıklar * Kemik hastalıkları * Kırıklar Rev. Tarihi:

36 BEL AĞRISINDAN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALI ? (1)
Günlük yaşam ve iş ortamında belinizi doğru kullanın; * Ayakta ve otururken duruşunuza dikkat edin. * Ağır eşyaları doğru bir şekilde kaldırın ve taşıyın. * Doğru uzanın, doğru dönün, doğru öne eğilin * Yatağınızı iyi seçin, doğru uyuma pozisyonunda uyuyun.Yatağa doğru şekilde girip çıkın. Rev. Tarihi:

37 BEL AĞRISINDAN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALI ? (2)
* Düzenli egzersiz yapın. * Kondisyonunuzu iyi tutun. * Risk faktörlerinden mümkün olduğunca uzak durun. Rev. Tarihi:

38 OTURMA Rev. Tarihi:

39 UZUN SÜRE AYAKTA DURMA Rev. Tarihi:

40 YATAĞA YATMA VE KALKMA Rev. Tarihi:

41 GİYİNME Rev. Tarihi:

42 Rev. Tarihi:

43 ALIŞVERİŞ YAPMA Rev. Tarihi:

44 CİSİMLERİ KALDIRMA Rev. Tarihi:

45 Rev. Tarihi:

46 Ayakta Doğru Durma Rev. Tarihi:

47 Doğru Oturma Rev. Tarihi:

48 Rev. Tarihi:

49 Eklemler nötr pozisyonda olmalı,
Bu pozisyonda eklemleri saran kas ve lifler en az gerilmiş dolayısıyla maksimum kuvvet yaratabilecek pozisyondadır. Yük vücuda yakın olmalı, Aksi durum bele gelecek yükü katlayarak artıracaktır. Rev. Tarihi:

50 Öne eğilmeyi gerektiren hareket ve duruşlardan kaçınılmalı, Gövdeyi çevirmekten (burmak) kaçınılmalı, Omurlar arasındaki elastik diskler gerilmekte ve omurganın her iki yanındaki kaslar asimetrik zorlamaya maruz kalmaktadır. Ani hareketler ve anlık kuvvetler pik gerilme yaratır, Özellikle ani kaldırmalar omurgada problemlere neden olmaktadır. Uzun süreli statik kas hareketlerinden kaçınılmalıdır. Rev. Tarihi:

51 Rev. Tarihi:

52 Rev. Tarihi:

53 Rev. Tarihi:

54 Rev. Tarihi:

55 Rev. Tarihi:

56 Kambur durmayın ! Sırtınızdaki eğriliği koruyacak şekilde oturun...
Rev. Tarihi:

57 Koltuğunuzda doğru oturun Koltuğun sırtlığını etkin ve doğru kullanın ...
Rev. Tarihi:

58 EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞIRKEN OLUŞABİLECEK TEHLİKELERİN
FARKINDA MISINIZ ? Rev. Tarihi:

59 Rev. Tarihi:

60 Ekranlı araçlardan kaynaklanan tehlikeler;
Göz yorgunluğu, Zihinsel stres, Kas problemleri, Baş ağrısı, Radyasyon, Rev. Tarihi:

61 Çalışma ortamınızı uygun hareket etmenizi
sağlayacak şekilde düzenleyin.... Rev. Tarihi:

62 Dokümanınızı, bu amaçla kullanılan araçlara yerleştirin,
okumak için eğilmeyin... Rev. Tarihi:

63 Mola sırasında biraz egzersiz yapın, Bacaklarınızı hareket ettirin...
Mola verdiğinizde ekrandan uzak durun Yorgunluk hissedilmeye başladığında her 1 saatte bir kısa aralar (5-10 dk.) vermek her 2 saatte bir 15 dakikalık ara vermekten daha faydalıdır. Rev. Tarihi:

64 Molalarda gözlerinizi dinlendirin...
Rev. Tarihi:

65 Dokümanınızı yerleştirdiğiniz araçlar ekranınıza mümkün olduğunca yakın olsun...
Rev. Tarihi:

66 Kollarınız masanıza yatay olacak şekilde koltuğunuzun yüksekliğini ayarlayın...
Rev. Tarihi:

67 KOL VE OMUZLARINIZ RAHAT MI ?
Rev. Tarihi:

68 Kollarınız ile ellerinizin aynı hizada olmasına dikkat edin,
Çalışırken bilekleriniz düz olsun... Rev. Tarihi:

69 Koltuk yüksekliğinize göre ekranınızın açısını ayarlayın...
Rev. Tarihi:

70 Kollarınızı mümkün olduğu kadar sık dinlendirin....
Rev. Tarihi:

71 Molalarda kol ve bilek aktivitelerinden mümkün olduğunca
uzak durun..... Rev. Tarihi:

72 EKRANDA YAZANLARI OKUMAKTA GÜÇLÜK
ÇEKİYOR MUSUNUZ ? Rev. Tarihi:

73 Görüş mesafenizi 2-3 saat sonra değiştirin...
Öğleden önce Öğleden sonra Rev. Tarihi:

74 Ekranınızı uygun bezlerle temizleyin....
Rev. Tarihi:

75 Ekranın rengini ayarlayın, özelikle de çalışırken renk ayarlarında problem yaşıyorsanız...
Rev. Tarihi:

76 İklimlendirme ve Aydınlatma İklimlendirme Ofislerde;
  Ortam Sıcaklığı; 19,7-22,8 C Rölatif nem; en fazla % 70 İdeal hava akımı; 150 mm/sn civarında olmalıdır. Bu akım 510 mm/sn düzeyine çıktığında ortam “esintili”, 100 mm/sn düzeyine düştüğünde ortam “havasız” dır. Rev. Tarihi:

77 Rev. Tarihi:

78 Aydınlatmada yaşanabilecek sorunlar
Yetersiz aydınlatma Parlama, yansıma Sorunları önlemenin yolları Işık kaynakları çalışma esnasında çalışanların görüş alanında bulunmamalı, Aydınlatma elemanları ışığın doğrudan iletimini önleyecek siperler ile donatılmalı, Gözün ışık kaynağı ile birleştiği doğrunun yatayla yaptığı açı 30 º den az az olmamalı, Bir tane güçlü ampul kullanmaktansa daha düşük kapasiteli bir kaç tane ampul kullanılması daha faydalıdır. Masa yüzeylerinde yansıtıcı renk ve malzeme kullanımından kaçınılmalıdır. Büyük ofislerde 30 sağlanamaz ise gölgeleme yapılmalıdır. Rev. Tarihi:

79 Yansıma Parlaması Doğrudan Parlama Uygun Açı Rev. Tarihi:

80 Doğru Pozisyon Yanlış Pozisyon ? Rev. Tarihi:

81 Ekranınızı yansımalardan kaçınacak şekilde ayarlayın...
Rev. Tarihi:

82 Pencerenin, oturduğunuz koltuğun arkasında olmamasına dikkat edin...
Rev. Tarihi:

83 Güneşli günlerde pencerelerdeki güneşliği kullanın...
Rev. Tarihi:

84 TEŞEKKÜRLER SORULARINIZ?
Rev. Tarihi:


"OFİSLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları