Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kaynak İşlerİnde ErgonoMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kaynak İşlerİnde ErgonoMİ"— Sunum transkripti:

1 Kaynak İşlerİnde ErgonoMİ
FİRMA ADI

2 İÇERİK Kaynak işlerinde İşe Bağlı Kas ve İskelet Sistemi Hastalıklarının (İBKİSH) Belirlenmesi Tehlikeli maruziyetlere karşı alınacak önlemleri hakkında öneriler Kaynak işlerindeki ergonomi ile ilgili diğer bilgiler

3 Sık Karşılaşılan Tehlikeler
Kaynak İşlerinde Sık Karşılaşılan Tehlikeler Şunlardır: Metal dumanı solunması Gözün kaynak arkı ışıklarına maruz kalması Göze yabancı madde batması Yanıklar

4 İşe Bağlı Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları (İBKİSH) Tehlikeleri
Kaynak işleri diğer tehlikelerin yanı sıra, İBKİSH Tehlikeleri de İçerir Bilgisizlik ve beceri eksikliğinden kaynaklanan uygunsuz vücut pozisyonları Ağır yük ya da malzeme kaldırılması Uzun müddetle statik duruş Bileğin uygunsuz pozisyonda kalması

5 Kaynakçılar, Kesiciler, Lehimciler
Vücut Yaralanmaları ve Hastalıkları Kaynak işlerinde, el ve kol ile birlikte sırt, bel, boyun ve omuz bölgeleri yaralanmaları büyük yer tutmaktadır. Bunların bir kısmı tehlikeli İBKİSH maruziyetlerinden kaynaklanmaktadır. Yukarıda belirtilen vücut bölgeleri ile ilgili koruyucu önlemlere odaklanılması gerekmektedir. Kaynakçılık, uygun olmayan vücut pozisyonları ve ağır kaldırma içeren, genellikle de kol ve omuzlara şiddetli ve uzun süreli stres yükleyen ağır ve yorucu bir meslektir.

6 Yetersiz İş Ortamlarının Sonuçları
Hastalık ya da yaralanmalar nedeniyle çalışamama ve kaynakçıların başka işlerde görevlendirilmek zorunda kalınması, Asıl kaynakçının yerini alan kaynakçılara yapılan eğitim masrafları, Yüksek oranda çalışan sirkülasyonu, Üretim ve kalite kaybı.... Kaynakçılığın nitelikli işler olduğunu hatırda tutalım.

7 Kaynakçılıkta En Çok Karşılaşılan İBKİSH
GENELLİKLE BİR’DEN FAZLA RİSK FAKTÖRÜ MEVCUTTUR Dikkatli ve özenli elle çalışma hassasiyet gereksinimi Yüksek oranda tekdüzelik Uygun olmayan ve statik (durağan) vücut pozisyonu İş pozisyonunun zorluğu Ağır kaldırma, malzeme işlenmesinin zorluğu Ağır objeler, ağır kaynak ekipmanı Tekrarlama İş yoğunluğunun yüksek olması

8 Tehlike Faktörleri Süre (Ne kadar uzun?) Frekans (Hangi sıklıkla?)
Yoğunluk (Ne kadar ağır?)

9 Kaynakçılıkta En Çok Alınan Vücut Formları
Ön yüzde çalışma Yer düzeyinde çalışma Omuz hizası üzerinde çalışma Yer düzeyinde çalışma, hassas iş Yer düzeyinde çalışma, kısıtlı alan Omuz hizası üzerinde çalışma, kısıtlı alan

10 Hatalı Vücut Pozisyonları
Aşırı gövde esnemesi Gövde Bükülmesi Diz çökme, çömelme Bilek bükülmesi Boyun bükülmesi/esnemesi Omuz esnemesi/kas dışarı çekilmesi (ayrılma)

11 Sağlıklı Bir İş Ortamının Hedefi
Kaynakçı için kaynak yapma görevini basitleştirmek ve iş görme zamanı boyunca maruz kalınan fiziksel yükü azaltmaktır. Fiziksel güce dayanan ya da tekrar eden işleri otomasyona almak Kaynakçı iş tanımını genişletmek (başka işlerde çalışmalarına izin vermek, teşvik etmek) Bir grup içinde, bir çok konuda yeteneği olan işçiler bulundurmak

12 Sağlıklı Bir İş Ortamının Hedefi
Tehlikeleri tümüyle engellenmek mümkün değilse, en iyi iş kurallarını uygulamak genellikle iyi bir alternatiftir. Bunun için: iş istasyonunun ayarlanabilir olması, değişik araç gereçler temin edilmesi, gereksiz işlerin elimine edilmesi için iyi bir planlama yapılması

13 Kaynakçılıkta Ergonomik Çözümler

14 Ergonomi Döngüsü Ergonomi Döngüsü; ergonomi hakkındaki efor ve çabalarınıza nasıl planlı ve organize bir başlangıç yapılacağını gösterir. Çalışanın Katılımı Problemin Belirlenmesi Çözümün Uygulanması Eğitim Yaralanmaları ele al Süreci Değerlendir, irdele Yönetim Desteği :

15 Ağır Kaldırma Kullanılacaklar: Manipülatör (çevirici)
Daha hafif kaynak ekipmanı Daha hafif, daha esnek kablolar Kablo destek dengeleyiciler Vinç ya da caraskallar Kaldırma ve çevirme masaları

16 Hatalı Vücut Pozisyonunu Engelleme
İşi, mümkünse bel ve omuz arasına yerleştir. Kaldırma masa ve tablaları kullan Motorize pozisyon ayarlama cihazları kullan Bir mil etrafında dönebilen ve her iki elle de kullanılabilen kaynak tabancaları kullan Uygun tabure kullan

17 Birlikte Kaldırma ÖNCE SONRA
Takım halinde kaldırma, bir kişi için ağır olan malzeme ya da ekipmanın hatalı vücut pozisyonu alarak kaldırılmasını engeller ve riskleri önemli ölçüde azaltır.

18 Masalar ÖNCE SONRA Bu resimde, işçinin vücudunun bel bölgesinden aşırı derecede büküldüğü gösteriliyor. Bu resimde ise, iş bir masa üstünde olduğu için, işçi önceki kadar bükülmek zorunda değil.

19 Ön Montaj Ön montaj esnasında kaldırma ekipmanı kullanımı
Vinç yardımı ile gereksiz kaldırma işlemleri ve herhangi diğer malzeme işleme işlerini elimine edebilirsiniz.

20 Ergonomik Geliştirmeler Neler Olabilir?
Boruların kaynağı esnasında kullanılabilecek olan bu dönen mengene, bilek, omuz ve kollarda meydana gelen bükülmeleri önler.

21 Ergonomik Geliştirmeler Neler Olabilir?
Kaynak işlerinde büyük levha vb. ağır parçaların kaldırılması işlerinde mutlaka kaldırma elemanı kullanın. Böylelikle ağır malzemenin kaldırma ve taşınmasını kolaylaştırır, vücut hasarlarını önlersiniz. Ayrıca kaydırma veya dönen masa kullanımı da gereksiz ağır yük kaldırmaların önüne geçer.

22 Ergonomik Geliştirmeler Neler Olabilir?
Makaralar üzerinde hareket eden kaynak kurşunu ağır ve hatalı kaldırışları önler, hareketsiz duruşları asgariye indirir.

23 Ergonomik Geliştirmeler Neler Olabilir?
Robotik otomasyon, el ve kolla yapılan ve çok tekrarlanan işler için önemli ölçüde fizibil bir çözümdür. Dumana maruziyeti de azaltabilir.

24 Muhtemel Sonuçlar Bu ergonomik önerilerin bir kısmını ya da tamamını uygulamamak şu sonuçlara neden olabilecektir….

25 İşe Bağlı Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları (İBKİSH)
Ergonomik olmayan çalışmanın sonucunu HEMEN GÖRMEZSİNİZ! Sonuçlar “Kümülatiftirler” yani zamanla çoğalarak birikirler. Zaman içinde oluşur ve yalnızca bir kere meydana gelen kazanın sonucu değildirler, meslek hastalığı yaratırlar.!

26 İşe Bağlı Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları (İBKİSH)
SONUÇ! vücut üzerinde yıpranma etkisi yaptığında ortaya çıkar Kas, tendon (kas-kemik bağı), bağlar, birleşme noktaları, eklemler, sinirler ve kan damarları vs yumuşak dokuya etki ederler.

27 Kaynakçılarda Sıklıkça Görülen Hastalıklar
Sırt yaralanmaları Omuz ağrıları, hareket menzil kaybı Tendinit (tendon iltihabı) / kesecik iltihabı Kas gücü azalması Karpel Tünel Sendromu Beyaz Parmak Diz kapağı hastalıkları

28 TEŞEKKÜRLER


"Kaynak İşlerİnde ErgonoMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları