Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEVCUT YOLCU VE YÜK ASANSÖRLERİNİN GÜVENLİĞİNİ ve ERİŞİLİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK 16 NİSAN 2011 Sefa Targıt.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEVCUT YOLCU VE YÜK ASANSÖRLERİNİN GÜVENLİĞİNİ ve ERİŞİLİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK 16 NİSAN 2011 Sefa Targıt."— Sunum transkripti:

1 MEVCUT YOLCU VE YÜK ASANSÖRLERİNİN GÜVENLİĞİNİ ve ERİŞİLİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK
16 NİSAN 2011 Sefa Targıt

2 MEVCUT YOLCU VE YÜK ASANSÖRLERİNİN GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRMEK
AB 27, EFTA ve Türkiye’de 5 milyondan fazla asansör kullanımda olup, bu asansörlerinin yaklaşık % 50’si 25 yıldan daha fazla bir süre önce tesis edilmiştir. Mevcut asansörler, zamanlarının güvenlik seviyelerine uygun olarak tesis edilmişler, zaman içinde eskime ve bakımsızlık nedeniyle o seviyelerini dahi kaybetmişlerdir. Mevcut güvenlik ve erişim seviyeleri, günümüzün beklentilerini karşılayamamaktadır. Bunun sonucunda, Avrupa’da, kazalara sebebiyet veren, farklı güvenlik seviyeleri oluşmuştur. Hâlbuki, kullanıcılar ve yetkililer, kabul edilebilir ortak bir güvenlik seviyesi beklentisindedir. Asansor 2011

3 MEVCUT YOLCU VE YÜK ASANSÖRLERİNİN GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRMEK
ASTEK komitesi gündeminde olan ve bir takvim dahilinde mevcut asansörlerin emniyet ve erişim konularında çağdaş düzeye çıkarılmasını düzenleyen yönetmelik, toplumsal bakımdan çok önemlidir. ASTEK toplantılarında üzerinde çalışılan ve taslağı ortaya çıkmış olan söz konusu yönetmeliğin yürürlüğe girmesini sektör ve ihtiyaç sahipleri beklemektedir. Mevcut civarında asansörün yaklaşık 3de 2sinin denetimden ve bakımdan uzak çalıştığını hesaplamaktayız. Asansor 2011

4 MEVCUT YOLCU VE YÜK ASANSÖRLERİNİN GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRMEK
TS EN 81 – 80 Aralık ASANSÖRLER – YAPIM VE MONTAJ İÇİN GÜVENLİK KURALLARI - MEVCUT ASANSÖRLER BÖLÜM 80: MEVCUT YOLCU VE YÜK ASANSÖRLERİNİN GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME KURALLARI 21 Aralık 2006 tarihinde Türk Standardı olarak kabul edilerek yayımına karar verilmiştir. Asansor 2011

5 MEVCUT YOLCU VE YÜK ASANSÖRLERİNİN GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRMEK
Asansörlerin kullanım ömürleri diğer birçok taşıma sistemi ve bina donanımına göre daha uzun olup, bunun sonucunda, asansörün tasarımının, performansının ve güvenliğinin modern teknolojinin gerisinde kalması muhtemeldir. Mevcut asansörlerin günümüz teknolojileri ile yenilenmesi durumunda, bu asansörlerin kullanılmasına bağlı olarak kaza sayılarında oldukça büyük azalma olacaktır (özellikle kamuya açık binalarda). Avrupa Birliği ülkeleri arasında kişilerin serbest dolaşımı ile kullanıcı ve yetkili kişilerin farklı tesislere alışması gittikçe daha güç hâle gelmektedir. Asansor 2011

6 MEVCUT YOLCU VE YÜK ASANSÖRLERİNİN GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRMEK
Bu standardın yaklaşımı: - her biri risk değerlendirmesi ile çözümlenen, çeşitli tehlikeler ve tehlikeli durumlar sınıflandırılmakta, - mevcut bütün yolcu ve yük asansörlerin güvenlik seviyelerinin günümüzün güvenlik seviyesine, kademeli ve seçerek, adım adım getirmek için düzeltici işlemleri sağlanması amaçlanmakta, Asansor 2011

7 MEVCUT YOLCU VE YÜK ASANSÖRLERİNİN GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRMEK
her bir asansörün denetlenmesi, güvenlik tedbirlerinin belirlenmesi ve adım adım, her bir riskin sıklığı ve önemine göre seçici bir tarzda bu tedbirlerin uygulanması sağlanmakta, - yüksek, orta ve düşük dereceli riskleri ve bu risklerin ortadan kaldırılabilmesi için ayrı adımlarla uygulanabilen düzeltici işlemler listelenmektedir. Asansor 2011

8 MEVCUT YOLCU VE YÜK ASANSÖRLERİNİN GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRMEK
Bu standardın kullanımı Bu standard, aşağıdakiler için bir kılavuz olarak kullanılabilir: a) Ülke yetkililerin; risk seviyesi (örneğin, yüksek, orta, düşük) ve sosyal ve ekonomik hususları temel alan, mantıklı ve uygulanabilir şekilde, seçme işlemine (Ek A) göre adım adım kendi uygulama programını belirlemesinde, b) Tesis sahiplerinin mevcut düzenlenmelere göre kendi sorumluklarını takip etmesinde (örneğin, Çalışma Donanım Direktifinin kullanılması), Asansor 2011

9 MEVCUT YOLCU VE YÜK ASANSÖRLERİNİN GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRMEK
Bu standardın kullanımı Bu standard, aşağıdakiler için bir kılavuz olarak kullanılabilir: c) Bakım firmalarının ve/veya muayene kuruluşlarının tesis sahiplerini tesisin güvenlik seviyesi hakkında bilgilendirmesinde. d) Tesis sahiplerinin, herhangi bir düzenleme yoksa, tesisin gönüllük esasına göre c) bendine uygun olarak yenileştirmesinde. Asansor 2011

10 MEVCUT YOLCU VE YÜK ASANSÖRLERİNİN GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRMEK
“mantıklı ve uygulanabilir” ifadesi şöyle tanımlanmaktadır: “neyin mantıklı ve uygulanabilir olduğuna karar verirken riskin oluşturacağı hasara göre önemi ile riskin ortadan kaldırılmasının veya azaltılmasının zorluğu karşılaştırılır. Zorluğun ve maliyetin yüksek olduğu durumlarda, yapılan dikkatli değerlendirme riskin nispeten daha az önemli olduğunu gösteriyorsa, işlemin uygulanması gerekmeyebilir. Diğer taraftan, risk yüksekse, maliyet ne olursa olsun işlem uygulanır. Asansor 2011

11 MEVCUT YOLCU VE YÜK ASANSÖRLERİNİN GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRMEK
1 Kapsam 1.1 Bu standard, mevcut asansörlerin güvenlik seviyesini, günümüzdeki en son güvenlik teknolojileri uygulanarak yeni tesis edilmiş asansörlerin güvenlik seviyelerine eş değer bir seviyeye çıkarmak amacına yönelik geliştirme kurallarını kapsar. Not - Bina tasarımı ve benzer hususlar nedeniyle, bütün asansörleri günümüzün teknolojik güvenlik seviyesine ulaştırmak mümkün olmayabilir Bu standard, sabit olarak tesis edilmiş; tanımlı durak seviyeleri arasında hizmet eden, yolcu veya yolcu/yük taşımak üzere tasarımlanmış bir kabini olan, düşeyden 15 º’den fazla eğimli olmayan kılavuz raylar arasında hareket eden, - elektrikli asansörlere - hidrolik asansörlere uygulanır. Asansor 2011

12 MEVCUT YOLCU VE YÜK ASANSÖRLERİNİN GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRMEK
Önemli tehlikelerin listesi Bu madde, bu standarda ele alındığı ölçüde, risk değerlendirmesi ile mevcut asansörler için önemli olduğu belirlenen ve riskin ortadan kaldırılması veya azaltılması için bir çaba gerektiren bütün tehlikeli durum ve olayları kapsar. Asansor 2011

13 MEVCUT YOLCU VE YÜK ASANSÖRLERİNİN GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRMEK
1 Zararlı malzemelerin bulunması 2 Engelli kişilerinin için erişim imkânının olmaması veya sınırlı erişim imkânı 3 Tahrik sisteminde düşük durma ve seviyeleme doğruluğu 4 Kasıtlı tahribata karşı dayanıksızlık veya düşük dayanıklılık 5 Yangın durumunda, kumanda fonksiyonlarının bulunmaması veya yetersiz kumanda fonksiyonları 6 Delikli duvarlı kuyu mahfazaları 7 Düşük mahfazalı kısmen kapalı asansör kuyusu 8 Kuyuya ve kuyu alt boşluğuna erişim için yetersiz kilitleme tertibatı 9 Durak kapısı eşiği altında yetersiz düşey yüzey 10 Kuyu altında erişilebilir alanların bulunduğu yerlerde güvenlik tertibatı bulunmayan karşı ağırlık/dengeleme ağırlığı 11 Karşı ağırlık/dengeleme ağırlığının hareke alanı için ayırıcı bölme bulunmaması veya bu bölmenin yetersiz olması Asansor 2011

14 MEVCUT YOLCU VE YÜK ASANSÖRLERİNİN GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRMEK
12 Aynı asansör kuyusu içerisinde birden fazla asansör bulunduğunda asansörler ile kuyu arasında ayırıcı bölme bulunmaması veya bu bölmenin yetersiz olması 13 Aynı asansör kuyusu içerisinde birden fazla asansör bulunduğunda asansörler arasında ayırıcı bölme bulunmaması veya bu bölmenin yetersiz olması 14 Kuyu üst ve alt boşluklarında yetersiz güvenlik alanları 15 Güvensiz kuyu alt boşluğu girişi 16 Kuyu alt boşluğunda veya makara dairesinde durdurma tertibatının bulunmaması veya bu tertibatın yetersiz olması 17 Kuyu aydınlatmasının bulunmaması veya yetersiz aydınlatma 18 Kuyu alt boşluğunda ve kabin tavanında alarm sisteminin bulunmaması 19 Makina ve makara dairesine erişim imkânının bulunmaması veya güvensiz erişim 20 Makina ve makara dairesinde kaygan zemin 21 Makina dairesinde yetersiz açıklıklar 22 Makina dairesinde farklı seviyedeki döşemeler arasında koruma olmaması veya yetersiz koruma Asansor 2011

15 MEVCUT YOLCU VE YÜK ASANSÖRLERİNİN GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRMEK
23 Makina ve makara dairesinde yetersiz aydınlatma 24 Yetersiz taşıma vasıtaları 25 Delikli durak ve kabin kapıları 26 Yetersiz durak kapı bağlantı tasarımı 27 Düşük mukavemetli kapı camları 28 Camlı durak veya kabin kapılarında ellerin sürüklenme riskine karşı koruma olmaması veya yetersiz koruma 29 Durak kapılarında aydınlatma olmaması veya yetersiz aydınlatma 30 Makina gücü ile çalışan kapılarda koruyucu tertibat bulunması veya yetersiz koruyucu tertibat 31 Yetersiz durak kapısı kilitleme tertibatı 32 Durak kapılarının özel alet kullanılmadan güvensiz açılması 33 Kapı kilidine yakın delikli duvarlı kuyu mahfazası Asansor 2011

16 MEVCUT YOLCU VE YÜK ASANSÖRLERİNİN GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRMEK
34Sürmeli kapılarda otomatik kapanma tertibatının bulunmayışı 35Durak kapı panelleri arasında yetersiz bağlantı 36Durak kapılarının yangına karşı yetersiz mukavemeti 37Açık durak kapısı ile birlikte hareket eden kabin kapıları 38Beyan yüküne kıyasla büyük kabin alanı 39Yetersiz kabin eteği 40 Kapısı bulunmayan kabinler 41 İmdat kapaklarının güvensiz kilitlenmesi 42 Kabin tavanının yetersiz mukavemeti 43 Kabin tavanında korkuluk bulunmayışı veya yetersiz korkuluk 44 Kabin içerisinde yetersiz havalandırma 45 Kabin içerisinde yetersiz aydınlatma 46 Kabin içerisinde acil durum aydınlatmasının bulunmaması veya bu aydınlatmanın yetersiz olması Asansor 2011

17 MEVCUT YOLCU VE YÜK ASANSÖRLERİNİN GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRMEK
47 Yaralanmalara karşı yetersiz kasnak, zincir makarası korumaları veya bu korumaların bulunmaması 48 Halatların/zincirlerin kasnaktan veya makaralardan çıkmasına karşı yetersiz koruma veya koruma bulunmaması 49 Halatlarla veya zincirlerle kasnak veya makara arasına yabancı cisim girmesine karşı yetersiz koruma veya koruma bulunmaması 50 Elektrikli asansörlerde güvenlik tertibatının ve/veya aşırı hız regülâtörünün bulunmaması veya bunların yetersiz olması 51 Regülâtör halatının gevşemesi durumunda kapama anahtarının bulunmaması veya yetersiz olması 52 Karşı ağırlıklı çekme tahrikli asansörlerde kabinin aşırı hızlanmasına karşı koruma vasıtalarının bulunmaması 53 Elektrikli asansörlerde tahrik makinasının yetersiz tasarımı Asansor 2011

18 MEVCUT YOLCU VE YÜK ASANSÖRLERİNİN GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRMEK
53 Elektrikli asansörlerde tahrik makinasının yetersiz tasarımı 54 Serbest düşmeye, aşağı yönde aşırı hıza ve kabinin kaymasına karşı güvenlik tedbirlerinin bulunmaması veya yetersiz olması 55 İki tel halat ile kılavuzlanan karşı ağırlık/dengeleme ağırlığı 56 Tamponun bulunmaması/yetersiz olması 57 Sınır güvenlik kesicilerinin bulunmaması veya yetersiz olması 58 Kabin ile kabin girişine bakan kuyu duvarı arasında gereğinden büyük açıklık 59 Kabin kapısı ile durak kapısı arasında gereğinden fazla mesafe 60 Acil durum çalışma sisteminin olmaması veya yetersiz olması 61 Kapama valfinin olmaması 62 Yol verme kontaktörlerinin bağımsız olmaması 63 Gevşek halat/zincir güvenlik tertibatının bulunmaması veya yetersiz olması Asansor 2011

19 MEVCUT YOLCU VE YÜK ASANSÖRLERİNİN GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRMEK
64 Motor hareket süresi sınırlayıcısının olmaması 65 Düşük basınç tertibatının olmaması veya yetersiz olması 66 Elektrik çarpmalarına karşı yetersiz koruma ve/veya elektrik teçhizatının yetersiz işaretlenmesi, unutulan işaret levhaları 67 Tahrik makinasının korumasının olmaması veya yetersiz koruma 68 Ana anahtarın kilitlenebilir olmaması 69 Faz sırası değişimine karşı koruma bulunmaması 70 Kabin tavanında bakım kumandası ve durdurma tertibatının bulunmaması veya yetersiz olması. 71 Alarm tertibatının bulunmaması veya yetersiz olması 72 Makina dairesi ile kabin arasında haberleşme sisteminin bulunmaması veya yetersiz olması 73 Kabin yükü kontrol tertibatının bulunmaması veya yetersiz olması 74 Unutulan ikaz levhaları, işaretlemeler ve çalıştırma talimatları Asansor 2011

20 MEVCUT YOLCU VE YÜK ASANSÖRLERİNİN GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRMEK
Asansor 2011

21 MEVCUT YOLCU VE YÜK ASANSÖRLERİNİN GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRMEK
38 - Beyan yüküne kıyasla büyük kabin alanı Madde Kullanılabilir kabin alanı, beyan yükü Kabin taban alanı elektrikli asansörler için EN 81-1 Madde 8.2 veya hidrolik asansörler için EN 81-2 Madde 8.2’ye uygun olmalıdır. Eğer bu alan uygun değilse uygun tedbirler alınmalıdır. Örneğin; - kullanılabilir kabin alanının azaltılması veya - asansörün kullanılmasının eğitimli kullanıcılarla sınırlandırılması veya - asansörün tasarlanan kullanımının doğrulanması gibi. Asansor 2011

22 MEVCUT YOLCU VE YÜK ASANSÖRLERİNİN GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRMEK
8.2 - Kullanılabilir kabin alanı, beyan yükü, kabindeki insan sayısı Genel Durum Kabinin, insanlar tarafından aşırı bir şekilde yüklenmesini engellemek için beyan yüküne bağlı olarak, kullanılabilir kabin alanı sınırlandırılmalıdır. Bunu yerine getirmek için beyan yükü ile en büyük kullanılabilir kabin alanı arasındaki ilişki, Çizelge 1.1‘de verilmiştir. 1 m’den az yükseklikte olsalar veya ayırıcı kapılarla donatılsalar dahi girinti ve uzantılara ancak, en büyük kullanılabilir kabin alanının hesaplanmasında göz önüne alındıkları takdirde izin verilir. Kapılar kapandığı zaman girişte bulunan alan da hesaba katılmalıdır. Bunun haricinde kabinin aşırı yüklenmesi Madde ‘e göre bir cihaz ile izlenmelidir. Asansor 2011

23 MEVCUT YOLCU VE YÜK ASANSÖRLERİNİN GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRMEK
Asansor 2011

24 MEVCUT YOLCU VE YÜK ASANSÖRLERİNİN GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRMEK
Yük Asansörleri Madde deki kurallara uyulmalı ve ayrıca, yapım ile ilgili hesaplamalarda yalnız beyan yükü değil, kabin içine girebilecek yükleme araçlarının ağırlıkları da göz önüne alınmalıdır Kabindeki İnsan Sayısı Kabindeki insan sayısı: a) Beyan yükü / 75 formülünden çıkan sayının en yakın küçük tam sayıya yuvarlanmasıyla bulunan değer ile, b) Çizelge 1.2‘den alınan değerden küçük olanına uygun olmalıdır. Asansor 2011

25 MEVCUT YOLCU VE YÜK ASANSÖRLERİNİN GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRMEK
ÖRNEK OLAY Asansor 2011

26 MEVCUT YOLCU VE YÜK ASANSÖRLERİNİN GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRMEK
2 - Engelli kişilerinin için erişim imkânının olmaması veya sınırlı erişim imkânı Madde Erişilebilirlik kuralları Genel : Mevcut asansörlerin engelli kişiler tarafından da kullanılması amaçlandığında, EN 81-70’deki kurallar göz önünde tutulmalıdır. Göz önünde tutulan hususlar her bir farklı durum için risk değerlendirmesine tâbidir. Asansor 2011

27 MEVCUT YOLCU VE YÜK ASANSÖRLERİNİN GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRMEK
Asansor 2011

28 MEVCUT YOLCU VE YÜK ASANSÖRLERİNİN GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRMEK
EN aşağıdaki hususları dikkate almıştır: - Avrupa’daki demografik gelişmeler, - Yalnız yaşama eğilimi ve bunun sonuçları, - Binaların erişilebilir olması gerekliliği, - Yere ve yöne bağlı farklı çözümler gerektiren çeşitli türde engellilerin varlığının kabul edilmesi, - Avrupa Birliğinin Amsterdam Anlaşması’nın ayrım gözetmeme maddesinde (md. 6a) belirtildiği gibi engelliliğe ve yaşa dayanan ayrımcılık ile mücadele. Asansor 2011

29 MEVCUT YOLCU VE YÜK ASANSÖRLERİNİN GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRMEK
f) Mevcut Asansör: 95/16/AT Asansör Yönetmeliğinin zorunlu uygulamaya girdiği 15/08/2004 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş ve halen faal olan asansörü, Asansor 2011

30 MEVCUT YOLCU VE YÜK ASANSÖRLERİNİN GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRMEK
Durum Raporu Hazırlatma kademeleri: /5/1989’dan önce monte edilmiş asansörler Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 2 yıl 2-12/5/ /12/1995 tarihleri arasında monte edilen asansörler Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 3 yıl /12/ /8/2004 tarihleri arasında monte edilen asansörler Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 4 yıl Asansor 2011

31 MEVCUT YOLCU VE YÜK ASANSÖRLERİNİN GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRMEK
TS EN Standardında belirlenen 74 tehlike, 4 kategoriye ayrılmıştır madde TABLO A madde TABLO B madde TABLO C madde TABLO D Asansor 2011

32 MEVCUT YOLCU VE YÜK ASANSÖRLERİNİN GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRMEK
TABLO A ‘da 27 madde Durum tespitinden sonra 2 yıl içinde TABLO B’de 23 madde Durum tespitinden sonra 3 yıl içinde TABLO C ve D ’de 24 madde Durum tespitinden sonra 5 yıl içinde tamamlanmalıdır. Asansor 2011

33 MEVCUT YOLCU VE YÜK ASANSÖRLERİNİN GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRMEK
MEVCUT ASANSÖRLERİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ MODERNİZASYONU SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI Asansor 2011

34 MEVCUT YOLCU VE YÜK ASANSÖRLERİNİN GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRMEK
Yaşanan kazalar, kamuoyunda bilinenden daha çok sayıdadır ve sonuçları çok ağırdır. Önlem alma zorunluluğu vardır. TS EN standardı yayınlanmakla, tehlikeleri bertaraf edecek teknik imkanların olduğu, devlet tarafından tesbit ve beyan edilmiştir. Mevcut bir olanağı vatandaşlara sunmak çağdaş devletin mecburiyetidir. Aksi takdirde mağduriyetleri tazminle yükümlüdür. Anayasadan başlayarak, pekçok yasayla “özürlülere eşitlik” sunmak zorunlu kılınmıştır. Asansör Muayene - Bakım – Modernizasyon işleri kişiye iş olanağı yaratacaktır. Özürlülerin ( 8 Milyon kişi) hayata katılımıyla ekonomi canlanacaktır. Avrupa çapında, sadece Turizm sektörünün özürlülere hizmet veremekten kaybı 89 milyar Euro’dur.) Asansor 2011

35 ENGELSİZ, KAZASIZ GÜNLER DİLERİZ.
MEVCUT YOLCU VE YÜK ASANSÖRLERİNİN GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRMEK ENGELSİZ, KAZASIZ GÜNLER DİLERİZ. Asansor 2011


"MEVCUT YOLCU VE YÜK ASANSÖRLERİNİN GÜVENLİĞİNİ ve ERİŞİLİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK 16 NİSAN 2011 Sefa Targıt." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları