Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Materyal Geliştirme, Etkinlik planlama Neriman Karatekin

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Materyal Geliştirme, Etkinlik planlama Neriman Karatekin"— Sunum transkripti:

1 Materyal Geliştirme, Etkinlik planlama Neriman Karatekin
Okulöncesi Değerler Eğitiminde Materyal Geliştirme, Etkinlik planlama Neriman Karatekin

2 “İnsan” Olmak Sorumluluk sahibi, saygılı, iyiliksever, içten, doğru sözlü olmak gibi temel insani değerleri benimsemiş ve bunlarla hareket eden bir birey olmak…

3 Değerler/Karakter Eğitimi
Temel ahlaki ve insani değerleri anlama, onlara karşı hassas olma ve onlarla yaşama amacıyla gerçekleştirilen kasıtlı bir takım etkinlikler repertuarı…

4 Boyutları İyiyi bilmek (bilgisel) İyiyi istemek (duygusal) İyiyi yapmak (davranışsal)

5 Değerler Eğitimi Süreci
Odak Grup Toplantıları Eğitimcilerin Eğitimi Çalıştayları İhtiyaç Belirleme Anketi Aile Bilgilendirme Toplantıları Kurumsal Değerlendirme Toplantıları Değerlendirme (Süreç ve Sonuç )

6 Değerler Eğitimi İçin Olumlu Okul ve Sınıf Atmosferi Deyince…
Sınıfta Okulun tamamında Ailede

7 Sınıfta… PERESE Öğretmen görevlerini desteklemeye yönelik,
açık programın içine giydirilmiş, öğrenci merkezli, aktif öğrenme esaslı etkinlikler… PERESE

8 Değerler Eğitimi Önündeki Engeller
Okulöncesinde Değerler Eğitimi Önündeki Engeller Araç-amaç ilişkisi Problem çözme becerileri Farklı gelişen çocuklar Öğretmen=Rehber

9 Değerler Eğitimi Önündeki Engeller
Okulöncesinde Değerler Eğitimi Önündeki Engeller Okulöncesi eğitim programları Öğretim-eğitim ilişkisi Konu merkezli çalışmalar Veli beklentileri

10 Okulun Tamamında… Kurumu değerleri destekleyecek, dikkati konu üzerinde yoğunlaştıracak görsel malzemelerle süslemek

11

12

13

14 Okulun Tamamında… Sinema, tiyatro oyunları vb. sahnelemek

15

16 Okulun Tamamında… Kulüplere yönelik etkinlikler geliştirmek

17

18 Okulun Tamamında… Değişik çalışmalar sonucu ortaya çıkan ürünleri sergilemek

19

20 Okulun Tamamında… Hayat içinde öğrenme deneyimlerini destekleyici geziler düzenlemek

21 Okulun Tamamında… Öğrencilerin özdeşim kurabilecekleri canlı biyografileri okulda konuk etmek

22 Okulun Tamamında… Duvar gazeteleri, sınıf panoları, broşürler, basılı materyaller vb. hazırlamak

23 Okulun Tamamında… Öğrencilerin değerle ilgili oynayabilecekleri bir takım oyunlara uygun mekân düzenlemeleri yapmak

24 Okulun Tamamında… Okulda bir «Kaptanın Seyir Defteri» açıp üzerinde çalışılan değerle ilgili okulda yapılan faaliyetleri tek tek bu deftere not etmek

25 Okulun Tamamında… Okul personelinin tamamında duyarlılık oluşturacak şekilde görevlendirmeler yapmak, eğitimler vermek, beklentilere dair notlar hazırlayıp iletmek vb. çalışmalar yapmak

26 Okulun Tamamında… Okulda yapılan çalışmaları fotoğraflamak ve bunları (facebook sayfasında, panoda, web sitesinde vb.) yayımlamak

27 Okulun Tamamında… Ele alınan değerle ilgili toplanan masal kitaplarını sınıfta özel bir bölümde sergilemek

28 Okulun Tamamında… “Moral Geceleri”, “Bilgi Paylaşımı Güncesi”, “Paylaşıyoruz”, “Yalnız Değiliz” ve sair her ferdin buluşabileceği beraberlik saatleri düzenlemek

29 Okulun Tamamında… Ailelere seçilen değerle ilgili seminerler vermek

30 Ailelerle Birlikte Ailelerin katılımlarını, bilgilenmelerini ve bilinçlenmelerini sağlamak üzere “bir şey” olarak HELİK…

31 Helik Taşla örülmüş duvarda büyük taşların aralarındaki boşlukları dolduran küçük çakıl taşları…

32 Helik’te Ne var? Helik’te yer alan bölümler, kısa içerikleri ve bazı örnekler…

33 Zemin İşlenen değerin anlamı, ilgili olumlu ve olumsuz kavramlar ve farklı dillerdeki karşılıkları…

34 Kıssadan Hisse Soyut olarak ortaya konan değeri bir öykü ile hayat içinde somutlaştırmak, gündelik pratiklerle bağlantılarına işaret etmek…

35 Hemen Değeri kazandırmak için ailenin yapabileceği basit ve uygulanabilir öneriler…

36 Mesela Yapılması ve yapılmaması gerekenleriyle örnek olay incelemesi…

37 Çatıaltı Ailece gerçekleştirilebilecek, bir dizi kurguya ve zamana ihtiyaç gösteren etkinlik önerileri…

38 Senli Benli Ele alınan değerle ilgili olarak kişisel hayatında önemli sınavlar vermiş kişilerle yapılan söyleşiler…

39 Kitapça Ele alınan değer çerçevesinde okunup tartışılabilecek kitaplar hakkında bilgi…

40 Oyun/cak Çocuklar için akranlarıyla paylaşabilecekleri oyun ve materyal önerileri…

41 Seyirlik Konuyla ilgili ulaşılabilir filmlerin tanıtımları…

42 Çeşni Üzerinden bir tartışma başlatılıp yürütülebilecek özlü sözler…

43 Katılımcılar ve Görevleri
Yöneticiler Sınıfın dışında da öğrencilerin ahlâkî gelişimlerini destekleme, Okulda olumlu bir ahlâkî iklim oluşturma, Aile ve çevreyle iş birliği sağlama…

44 Katılımcılar ve Görevleri
Öğretmenler Model ve yol gösterici olma, Sınıfta ahlâkî bir topluluk bilinci oluşturma, Ahlâk temelli disiplin yöntemleri kullanma, Demokratik sınıf atmosferi sağlama…

45 Katılımcılar ve Görevleri
Öğretmenler İşbirlikli öğrenme yöntemleri kullanma, Ahlâkî tezahürleri destekleme, Şiddet içermeyen sorun çözme becerilerini kullanma…

46 Katılımcılar ve Görevleri
Psikolojik Danışmanlar Değer eğitimini içeren grup çalışmaları düzenleme, Ailelerin katılımını destekleyecek “anne baba okulu” tarzı programları oluşturma ve yürütme, Karakter eğitimi bağlamında diğer tüm personelin hizmet içi eğitimlerinin organizasyonunu sağlama…

47 Ürünler PERESE ERDEMLER DİZİSİ HELİK

48 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi
Adres : Ferah M. Ferah C. Bulduk S. No: 1, Üsküdar, 34692, İstanbul  Tel/Faks: ( ) (pbx) Web:


"Materyal Geliştirme, Etkinlik planlama Neriman Karatekin" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları