Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Okulöncesi Değerler Eğitiminde Materyal Geliştirme, Etkinlik planlama Neriman Karatekin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Okulöncesi Değerler Eğitiminde Materyal Geliştirme, Etkinlik planlama Neriman Karatekin."— Sunum transkripti:

1 Okulöncesi Değerler Eğitiminde Materyal Geliştirme, Etkinlik planlama Neriman Karatekin

2 Sorumluluk sahibi, saygılı, iyiliksever, içten, doğru sözlü olmak gibi temel insani değerleri benimsemiş ve bunlarla hareket eden bir birey olmak… “İnsan” Olmak

3 Temel ahlaki ve insani değerleri anlama, onlara karşı hassas olma ve onlarla yaşama amacıyla gerçekleştirilen kasıtlı bir takım etkinlikler repertuarı… Değerler/Karakter Eğitimi

4 İyiyi bilmek (bilgisel) İyiyi istemek (duygusal) İyiyi yapmak (davranışsal) Boyutları

5 Değerler Eğitimi Süreci Odak Grup Toplantıları Eğitimcilerin Eğitimi Çalıştayları İhtiyaç Belirleme Anketi Aile Bilgilendirme Toplantıları Kurumsal Değerlendirme Toplantıları Değerlendirme (Süreç ve Sonuç )

6  Sınıfta  Okulun tamamında  Ailede Değerler Eğitimi İçin Olumlu Okul ve Sınıf Atmosferi Deyince…

7  Öğretmen görevlerini desteklemeye yönelik,  açık programın içine giydirilmiş,  öğrenci merkezli,  aktif öğrenme esaslı etkinlikler… Sınıfta… PERESE

8  Araç-amaç ilişkisi  Problem çözme becerileri  Farklı gelişen çocuklar  Öğretmen=Rehber Okulöncesinde Değerler Eğitimi Önündeki Engeller

9  Okulöncesi eğitim programları  Öğretim-eğitim ilişkisi  Konu merkezli çalışmalar  Veli beklentileri Okulöncesinde Değerler Eğitimi Önündeki Engeller

10  Kurumu değerleri destekleyecek, dikkati konu üzerinde yoğunlaştıracak görsel malzemelerle süslemek Okulun Tamamında…

11

12

13

14  Sinema, tiyatro oyunları vb. sahnelemek Okulun Tamamında…

15

16  Kulüplere yönelik etkinlikler geliştirmek Okulun Tamamında…

17

18  Değişik çalışmalar sonucu ortaya çıkan ürünleri sergilemek Okulun Tamamında…

19

20  Hayat içinde öğrenme deneyimlerini destekleyici geziler düzenlemek Okulun Tamamında…

21  Öğrencilerin özdeşim kurabilecekleri canlı biyografileri okulda konuk etmek Okulun Tamamında…

22  Duvar gazeteleri, sınıf panoları, broşürler, basılı materyaller vb. hazırlamak Okulun Tamamında…

23  Öğrencilerin değerle ilgili oynayabilecekleri bir takım oyunlara uygun mekân düzenlemeleri yapmak Okulun Tamamında…

24  Okulda bir «Kaptanın Seyir Defteri» açıp üzerinde çalışılan değerle ilgili okulda yapılan faaliyetleri tek tek bu deftere not etmek Okulun Tamamında…

25  Okul personelinin tamamında duyarlılık oluşturacak şekilde görevlendirmeler yapmak, eğitimler vermek, beklentilere dair notlar hazırlayıp iletmek vb. çalışmalar yapmak Okulun Tamamında…

26  Okulda yapılan çalışmaları fotoğraflamak ve bunları (facebook sayfasında, panoda, web sitesinde vb.) yayımlamak Okulun Tamamında…

27  Ele alınan değerle ilgili toplanan masal kitaplarını sınıfta özel bir bölümde sergilemek Okulun Tamamında…

28  “Moral Geceleri”, “Bilgi Paylaşımı Güncesi”, “Paylaşıyoruz”, “Yalnız Değiliz” ve sair her ferdin buluşabileceği beraberlik saatleri düzenlemek Okulun Tamamında…

29  Ailelere seçilen değerle ilgili seminerler vermek Okulun Tamamında…

30 Ailelerin katılımlarını, bilgilenmelerini ve bilinçlenmelerini sağlamak üzere “bir şey” olarak HELİK… Ailelerle Birlikte

31 Taşla örülmüş duvarda büyük taşların aralarındaki boşlukları dolduran küçük çakıl taşları… Helik

32 Helik’te yer alan bölümler, kısa içerikleri ve bazı örnekler… Helik’te Ne var?

33 İşlenen değerin anlamı, ilgili olumlu ve olumsuz kavramlar ve farklı dillerdeki karşılıkları… Zemin

34 Soyut olarak ortaya konan değeri bir öykü ile hayat içinde somutlaştırmak, gündelik pratiklerle bağlantılarına işaret etmek… Kıssadan Hisse

35 Değeri kazandırmak için ailenin yapabileceği basit ve uygulanabilir öneriler… Hemen

36 Yapılması ve yapılmaması gerekenleriyle örnek olay incelemesi… Mesela

37 Ailece gerçekleştirilebilecek, bir dizi kurguya ve zamana ihtiyaç gösteren etkinlik önerileri… Çatıaltı

38 Ele alınan değerle ilgili olarak kişisel hayatında önemli sınavlar vermiş kişilerle yapılan söyleşiler… Senli Benli

39 Ele alınan değer çerçevesinde okunup tartışılabilecek kitaplar hakkında bilgi… Kitapça

40 Çocuklar için akranlarıyla paylaşabilecekleri oyun ve materyal önerileri… Oyun/cak

41 Konuyla ilgili ulaşılabilir filmlerin tanıtımları… Seyirlik

42 Üzerinden bir tartışma başlatılıp yürütülebilecek özlü sözler… Çeşni

43 Yöneticiler ◊Sınıfın dışında da öğrencilerin ahlâkî gelişimlerini destekleme, ◊Okulda olumlu bir ahlâkî iklim oluşturma, ◊ Aile ve çevreyle iş birliği sağlama… Katılımcılar ve Görevleri

44 Öğretmenler ◊Model ve yol gösterici olma, ◊Sınıfta ahlâkî bir topluluk bilinci oluşturma, ◊Ahlâk temelli disiplin yöntemleri kullanma, ◊Demokratik sınıf atmosferi sağlama… Katılımcılar ve Görevleri

45 Öğretmenler ◊İşbirlikli öğrenme yöntemleri kullanma, ◊ Ahlâkî tezahürleri destekleme, ◊ Şiddet içermeyen sorun çözme becerilerini kullanma… Katılımcılar ve Görevleri

46 Psikolojik Danışmanlar ◊ Değer eğitimini içeren grup çalışmaları düzenleme, ◊ Ailelerin katılımını destekleyecek “anne baba okulu” tarzı programları oluşturma ve yürütme, ◊ Karakter eğitimi bağlamında diğer tüm personelin hizmet içi eğitimlerinin organizasyonunu sağlama… Katılımcılar ve Görevleri

47 Ürünler HELİK ERDEMLER DİZİSİ PERESE

48 Adres : Ferah M. Ferah C. Bulduk S. No: 1, Üsküdar, 34692, İstanbul Tel/Faks: (+90 216) 481 30 23 (pbx) Web: www.edam.com.tr e-mail: edam@edam.com.tr Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi


"Okulöncesi Değerler Eğitiminde Materyal Geliştirme, Etkinlik planlama Neriman Karatekin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları