Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilgi ekonomilerinin giderek etkin olduğu günümüzde AB 2007 Yenilikçilik Indeksi’ne göre ülkemiz 0.08 ile en sonda... Yenilik Göstergeleri - 2 Bilgi Üretilmesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilgi ekonomilerinin giderek etkin olduğu günümüzde AB 2007 Yenilikçilik Indeksi’ne göre ülkemiz 0.08 ile en sonda... Yenilik Göstergeleri - 2 Bilgi Üretilmesi."— Sunum transkripti:

1

2 Bilgi ekonomilerinin giderek etkin olduğu günümüzde AB 2007 Yenilikçilik Indeksi’ne göre ülkemiz 0.08 ile en sonda... Yenilik Göstergeleri - 2 Bilgi Üretilmesi - 8 Inovasyon ve Girişimcilik - 0 Uygulamalar- 0 Sınai Mülkiyet Hakları -0

3 AVRUPA KOBİ POLİTİKASI Daha Rekabetçi bir Avrupa için, KOBİ’lerin:  Bilgiye,  Yeni pazarlara,  Yeni teknolojilere,  AB mali kaynaklarına,  AB Proje ve ihale çağrılarına,  Yeni yönetmelik ve düzenlemelere, Daha kolay erişimleri için özel önlemler…

4 ETKİN AVRUPA AĞLARI Avrupa Komisyonu son 20 yıldır, Girişimcilik (DG Enterprise) ve Araştırma (DG Research) Başkanlıklarına bağlı çok sayıda uluslararası ağ vasıtası ile daha Rekabetçi bir Avrupa oluşturma gayretleri içinde:  EIC – 8 merkez  IRC – 2 merkez  PRO INNO Europe – Başkan Yardımcılığı  TAFTIE – Dönem Başkanlığı  CORDIS – FP Programlarına Üyelik  EUREKA - Üyelik  BIC  EBAN  ESA  IPR-HELPDESK  IRE  Pro-Ton EUROPE

5 IRC AĞI Uluslar arası bağlantıları olan bir Teknoloji Transfer Ağı  Dünyadaki en büyük Uluslararası Teknoloji Transferi ağı,  1994 yılından bu yana hizmet etmekte,  33 Ülkede, 71 ayrı IRC,  243 partner kuruluş,  480’den fazlası tam zamanlı çalışan 1360 IRC personeli.

6 Innovation Relay Centre Ağı Yenilikçi teknolojilerin: Teknoloji Üreten Araştırma merkezleri ve şirketlerden Teknolojiye ihtiyacı olan şirketlere transfer edilmesine aracı olur. 1 Nisan 2004’ten bu yana Türkiye’deki iki IRC’den biri olarak hizmet vermektedir.. IRC-EGE Ege Yenilik Aktarım Merkezi

7 TEKNOLOJİ TRANSFER HARİTASI 26 32

8 TEKNOLOJİ ALINAN / SATILAN ÜLKELER Ülke Alınan Teknoloji Satılan Teknoloji Toplam Yunanistan4812 İtalya549 Hollanda606 Almanya505 İngiltere213 İsrail033 Slovenya123 Fransa202 Bulgaristan022 İsveç112 İspanya202 Litvanya022 Romanya011 Finlandiya011 Çek Cumhuriyeti 011 Macaristan101 İzlanda101 Norveç101 Letonya101 TOPLAM322658 Tüm bu faaliyetler ile bölgemizde 35 milyon € düzeyinde katma değer yaratılmış ve aynı zamanda 230 kişiye istihdam imkanı sağlanmıştır.

9 EIC Ağı Uluslar arası bağlantıları olan bir Bilgi ve Ticaret Ağı  1986 yılından bu yana hizmet etmekte,  51 Ülkede, 250 ayrı Euro Info Centre, 17 iletişim merkezi, 250 bağlantı noktası (relay)  1500 kadar partner kuruluş.

10 European Information Centre Ağı Sanayi ve ticaret kuruluşlarına yönelik Avrupa düzleminde bir bilgi ve iletişim ağı

11 Avrupa Bilgi Merkezleri  Avrupa Birliği'nin çalışmaları hakkındaki bilgi aktarımı,  AB kuruluşları ile iş ve ticaret işbirlikleri,  Firmalara yönelik AB destekleri,  KOBI'lere yönelik politikalarını oluşturması için Avrupa Komisyonu 'na bilgi.

12 YENİ ÇAĞRI 2008 – 2013 Dönemi  AB Çerçeve Programı Dışında Rekabetçilik ve Inovasyon Programı - CIP içinde,  Hizmet yelpazesi genişliyor – Firmalara daha kapsamlı hizmet vermek,  Yeni bir Network -270 AB Bilgi Merkezi ve 250 IRC birleşiyor,  Toplam Bütçe 320 milyon €,  Proje Süresi 7 yıl.

13 AVRUPA GİRİŞİMCİLİK AĞI

14 Europe Enterprise Network  40 farklı ülkede 150’ye yakın merkez içeren,  Üniversiteler, teknoloji merkezleri, Ticaret Odaları, Bölgesel Kalkınma ajanslarından oluşan 500 kurum ve kuruluşu bünyesinde barındıran,  Yaklaşık 4000 personelin çalıştığı, bir ağ…

15 Europe Enterprise Network - Avrupa Girişimcilik Ağı  Firmaların diğer ülkelerde ticari işbirlikleri oluşturmaları,  Yenilikçi ürün ve hizmetlerin teknoloji transferi yolu ile değerlendirilmesi,  Firmaların yenilikçi kapasitelerini arttırabilmeleri ve yeni pazarlara ulaşabilmeleri için AB etkinlikleri ve fırsatları hakkında bilgi sahibi olmaları,  Firmaları sınai mülkiyet hakları, standartlar ve AB yönergeleri hakkında yönlendirilmeleri,  Girişimciler ile AB karar noktaları arasında iletişim aracı olarak hizmet verilmesi, Yönünde çalışmalar yapmak ile görevlendirilmiş…

16 Avrupa Girişimcilik Ağı KOBİ’lerin  Uluslararasılaştırılması (DG ENTERPRISE /DG MARKET)  Rekabet güçlerinin arttırılması (DG ENTERPRISE)  Araştırma yönlerinin geliştirilmesi (FP7 / CIP / SME Unit)  Çevre Bilincinin güçlendirilmesi (DG ENVIRONMENT / DG ENTERPRISE)

17 BÖLGEMİZDEKİ DURUM EBIC-EGE İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Aydın Denizli, Muğla, Uşak, Afyon, Kütahya EIC- DENİZLİ Denizli, Aydın, Muğla, Uşak, Afyon, Isparta, Burdur Denizli, Aydın, Muğla, Uşak, Afyon, Isparta, Burdur IRC-EGEİzmir, Manisa, Balıkesir, Çanakkale Aydın, Denizli, Muğla, Uşak, Kütahya, Afyon, Antalya, Isparta, Burdur, Mersin

18

19 KOBİ’LERE VERİLECEK HİZMETLER MODÜL- A:Ticari işbirliklerini geliştirmek MODÜL- B:Teknolojik işbirlikleri ve teknoloji transferine aracılık MODÜL- C:AB Projelerine katılımın sağlanması

20 MODÜL-A 1.İhaleler de dahil olmak üzere, KOBİ’lere piyasaların durumu ve piyasalarda ortaya çıkan yeni fırsatlar hakkında bilgi sağlamak, 2.Avrupa Birliği girişimleri, politikaları, yasal düzenlemeleri ve programları hakkında KOBİ’leri bilgilendirmek ve bu programlara başvuran KOBİ’lere yardımcı olmak, 3.Mevcut AB Yasa ve Yönetmeliklerinin KOBİ’ler üzerindeki etkisini ölçmek, 4.Komisyon tarafından uygulanan iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına yardımcı olmak,

21 MODÜL-A 5.KOBİ’lerin taleplerinin Avrupa Birliği politikalarının yapılması sürecine dahil edilmesi için çalışmalar yapmak, 6.KOBİ’lere uluslar arası pazarlara açılma ve yeni ticari işbirlikleri oluşturma konularında destek vermek, 7.Avrupa İş Ağı Veri Tabanı sayesinde değişik konularda KOBİ’lere uygun ortaklar bulmaya çalışmak

22 MODÜL-B 1.Başta finansal destek programları olmak üzere, Ar- Ge ve İnovasyona yönelik politika ve düzenlemeler hakkında bilgilendirici faaliyetler düzenlemek, 2.KOBİ’leri Ar-Ge ve İnovasyonun önemi konusunda bilgilendirerek teşvik etmek ve bu süreçte karşılaşabilecekleri sorunları önceden tahmin ederek yol göstermek, 3.Türk işletmeler ile Avrupalı işletmeler sırasında, bilgi ve teknoloji transferi başta olmak üzere her türlü teknik işbirlikleri oluşturma amacıyla eşleştirme etkinlikleri düzenlemek,

23 MODÜL-B 4.KOBİ’lerin yenilikçi özelliklerini ön plana çıkarak bu alanda farklı yetenekler kazanmalarına destek olmak, 5.Ar-Ge ve yenilik yapan KOBİ’lerimizi sınaî mülkiyet hakları konusunda bilgilendirerek, bu süreçte kendilerine destek olmak.

24 MODÜL-C 1.Avrupa Birliği Çerçeve Programları hakkında KOBİ’lerimizi bilgilendirmek, 2.KOBİ’lerimize teknolojik gereksinimlerini belirlemelerinde yardımcı olmak ve bu gereksinimlerini karşılayabilecekleri ortaklar bulmalarında destek olmak, 3.KOBİ’lerimizin Çerçeve Programlarına girmesini hızlandırmak amacıyla proje hazırlama, ortak bulma ve proje yürütme konularında yardımcı olmak

25 TEŞEKKÜR EDERİZ. Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Merkezi Denizli Ticaret Odası Ege İhracatçı Birlikleri


"Bilgi ekonomilerinin giderek etkin olduğu günümüzde AB 2007 Yenilikçilik Indeksi’ne göre ülkemiz 0.08 ile en sonda... Yenilik Göstergeleri - 2 Bilgi Üretilmesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları