Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ulusal Veri Tabanları Komite Çalışmaları Prof. Dr. Hakan YARDIMCI 9. 12. 2009.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ulusal Veri Tabanları Komite Çalışmaları Prof. Dr. Hakan YARDIMCI 9. 12. 2009."— Sunum transkripti:

1 Ulusal Veri Tabanları Komite Çalışmaları Prof. Dr. Hakan YARDIMCI 9. 12. 2009

2 ULAKBİM ULUSAL VERİ TABANI KOMİTELERİ Türk Tıp Veri Tabanı Komitesi Sosyal Bilimler Veri Tabanı Komitesi Yaşam Bilimleri Veri Tabanı Komitesi Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı Komitesi

3 Komitelerin Kuruluş İlkeleri TÜBİTAK ULAKBİM Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren veri tabanı komiteleri, TÜBİTAK ULAKBİM tarafından üretilen Türkçe veri tabanları çalışmaları kapsamında bu ilkelerde verilen görevleri yerine getirmek üzere kurulmuştur.

4 Komitelerin Kuruluş İlkeleri a)Komite, ULAKBİM veri tabanları uzmanları ve TÜBİTAK ULAKBİM Yönetim Kurulu tarafından her komite için ayrı olmak üzere belirlenen sayıdaki konularında uzman üyelerden oluşur. b)Komite üyelerinin seçiminde, üyelerin; benzer komitelerde, kurullarda görev yapmış olması, editörlük ve yayın kurulu üyeliği deneyimi olması, enformasyon alanında bilgi birikimi ve deneyimi olması, farklı bilim dalı ve üniversiteleri temsil etmesi kriterleri gözönünde bulundurulur.

5 Komitelerin Kuruluş İlkeleri c)Komite üyeleri, veri tabanı uzmanları ve mevcut komite üyeleri tarafından önerilen isimler de dikkate alınarak TÜBİTAK ULAKBİM Müdürlüğü tarafından belirlenir ve TÜBİTAK ULAKBİM Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. d)Komite üyelerinin görev süreleri üç (3) yıldır. Süre bitiminde, görev süresi sona eren komite üyeleri ile birlikte bu maddenin a ve b fıkralarına uygun olarak belirlenen aday üyeler TÜBİTAK ULAKBİM Müdürlüğü'nün onayına sunulur ve bu maddenin c fıkrasına göre işlem yapılır.

6 Komitelerin Kuruluş İlkeleri e)Komite'ye ULAKBİM Müdürlüğü tarafından atanan bir üye başkanlık eder. Komite Başkanı'nın görev süresi üç (3) yıl olup süre bitiminde tekrar başkan olarak atanabilir. f)Başkan, mazereti nedeniyle katılamayacağı toplantılara başkanlık yapmak üzere Komite üyelerinden birini görevlendirir.

7 Komitelerin Kuruluş İlkeleri g)Komite üyeleri, Komite toplantılarına düzenli ve tam zamanlı olarak katılmak; Komite gündem ve konularına aktif katkı sağlamak zorundadır. h)Komite toplantısına katılamayacak üye mazeretini önceden TÜBİTAK ULAKBİM Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bir yıl içinde mazeret bildirmeden iki, mazeretli olarak üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer.

8 Komitelerin Kuruluş İlkeleri ı)Komite üyelerinin istifa, ölüm veya devamsızlık vb. nedenlerle üyelikten ayrılması durumunda, bu maddenin a ve b fıkralarına uygun olarak belirlenen üyeler TÜBİTAK ULAKBİM Müdürlüğü'nün onayına sunulur ve bu maddenin c fıkrasına göre işlem yapılır.

9 Türk Tıp Dizini Komite Üyeleri Prof. Dr. Semih BASKAN A.Ü. İbn-i Sina Hast. Genel Cerrahi AD. Prof. Dr. Deniz ERBAŞ Gazi Üniv. Tıp Fak. Fizyoloji AD. Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE KUTSAL Hacettepe Üniv. Tıp Fak. FTR. AD. Prof. Dr. Ayla GÜLEKON Gazi Üniv. Tıp Fak. Dermatoloji AD. Prof. Dr. Çiğdem GÜNGÖR Ankara Üniv. Tıp Fak. Mikrobiyoloji AD. Dr. Sercan ÖZYURT Ankara Numune Hast. Radyasyon Onkolojisi Klin. Doç. Dr. A.Tulga ULUS Türkiye Yüksek İhtisas E.A.H. Kalp ve Damar Cerrahisi Klin. Prof. Dr. İ.Tayfun UZBAY GATA Farmakoloji AD. Doç. Dr. Orhan YILMAZ - Komite Başkanı S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 1.KBB Kliniği Ebru AYDIN Başuzman Sibel TABANLIOĞLU - Veri Tabanı Sorumlusu Uzman Aytaç YILDIZELİ Uzman

10 Sosyal Bilimler Veri Tabanı Komite Üyeleri Doç.Dr. Feyzan ERKİP Bilkent Üniv. Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fak. Prof.Dr. Burçin EROL - Komite Başkanı Hacettepe Üniv. Edebiyat Fak. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bl. Prof.Dr. Ramazan GÖZEN Çankaya Üniv. İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bl. Doç.Dr. Emine Gül KAPÇI Ankara Üniv. Eğitim Bilimleri Fak. İlköğretim Bl. Doç.Dr. Mehmet Emin KÜÇÜK Hacettepe Üniv. Bilgi ve Belge Yönetimi Bl. Prof.Dr. Havva Neşe ÖZGEN Okan Üniv. Fen Edebiyat Fak. Sosyoloji Bl. Yrd.Doç.Dr. Ali Ekber ŞAHİN Hacettepe Üniv. Eğitim Fak. İlköğretim Bl. Doç.Dr. Gamze YÜCESAN ÖZDEMİR Gazi Üniv. İletişim Fak. Nuray DEMİRKOL Başuzman - Veri Tabanı Sorumlusu Nihan ERTÜRK Başuzm

11 Yaşam Bilimleri Veri Tabanı Komite Üyeleri Prof.Dr.Tekin BABAÇ Abant İzzet Baysal Üniv. Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bl. Prof.Dr.Zeynel CEBECİ Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Zootekni Bl. Biyometri ve Genetik Ana BD. Prof.Dr.İbrahim ORTAŞ Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Toprak Bl. Doç.Dr.Hilal ÖZDAĞ Ankara Üniv. Biyoteknoloji Enst. Doç.Dr.Osman SERT Hacettepe Üniv. Fen Fak. Biyoloji Bl., Uygulamalı Biyoloji Ana BD. Prof.Dr.Hakan YARDIMCI - Komite Başkanı Ankara Üniv. Veteriner Fak. Mikrobiyoloji Ana BD. Oya ANIL - Veri Tabanı Sorumlusu Uzman Yrd. Didem AYDAN Uzman Nuray DEMİRKOL Başuzman

12 Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı Komite Üyeleri Prof.Dr.Erdin BOZKURT ODTÜ Mühendislik Fak. Jeoloji Mühendisliği Bl. Prof.Dr.İ. Hakkı DEMİREL Hacettepe Üniv. Mühendislik Fak. Jeoloji Müh. Bl. Prof.Dr.Hitay ÖZBAY Bilkent Üniv. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bl. Prof.Dr.Emin ÖZÇAĞ - Komite Başkanı Hacettepe Üniv. Fen Fak. Matematik Bl. Zafer KANBUR - Veri Tabanı Sorumlusu Başuzman Nihan ERTÜRK Başuzman

13 Komitelerin Görev ve Sorumlulukları Komite, çalışmalarını 08.09.2001 tarih, 93 sayılı Bilim Kurulu kararıyla kabul edilen TÜBİTAK ULAKBİM Yönetmeliği'ne uygun olarak TÜBİTAK ULAKBİM’in misyon ve stratejik amaçları doğrultusunda yürütür.

14 Komitelerin Görev ve Sorumlulukları a)TÜBİTAK ULAKBİM Türkçe veri tabanlarını bilgi teknolojilerindeki gelişmeler ile uyumlu şekilde geliştirmek ve bu yönde çalışmalar planlamak, yürütmek ve değerlendirmek b)İlgili veri tabanı için “Dergi Değerlendirme Kriterleri”ni belirlemek ve geliştirmek, c)Veri tabanına başvuran dergileri, belirlenen kriterler doğrultusunda değerlendirerek karar vermek, dergi editörlüklerine ilgili konularda önerilerde bulunmak,

15 Komitelerin Görev ve Sorumlulukları d)Veri tabanına kabul edildikten sonra kriterlere uymayan dergileri uyarmak ve uyarılara rağmen düzelme gözlenmeyen dergileri veri tabanından çıkarmak, e)Bilimsel dergilerin uluslararası standartlarda yayınlanmasını sağlamak ve ulusal yayıncılığın gelişmesine katkıda bulunmak,

16 Komitelerin Görev ve Sorumlulukları f)TÜBİTAK ULAKBİM Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde düzenlenen eğitim seminerleri, toplantı ve çalıştayların organizasyonunda görev almak, g)Türk bilim dilinin gelişmesine yardımcı olmaktır

17

18

19

20

21 Özetle Komite Çalışmaları Dergi değerlendirme, ISI Danışmanlığı: ULAKBİM tarafından Thomson Reuters (ISI)'a önerilecek Türkçe bilimsel dergiler TÜBİTAK ULAKBIM Türkçe veri tabanlarında indekslenen dergiler arasından veri tabanları Komitelerinin ön değerlendirmesi doğrultusunda seçilmektedir Sempozyum, Kurultay, Çalıştay,Seminer Türk Tıp Dizini 7 Sempozyum Yaşam Bilimleri 3 Çalıştay Mühendislik ve Temel Bilimler 1 Çalıştay Sosyal Bilimler 4 Kurultay

22 Toplantı ve Çalışma Usulü a)Komite yılda dört (4) kez salt çoğunlukla toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Gerekli görüldüğünde Komite'nin gerekçeli kararı ve TÜBİTAK ULAKBİM Müdürlüğü’nün onayı ile ek toplantı yapılabilir. b)Komite toplantılarının gündemi, günü ve saati bir önceki toplantıda belirlenir ve toplantı tarihinden en geç 1 hafta once TÜBİTAK ULAKBİM Müdürlüğü’ne yazılı olarak sunulur. Gerektiğinde TÜBİTAK ULAKBİM Müdürlüğü ya da Komite tarafından toplantıya sonradan gündem maddesi eklenebilir.

23 Toplantı ve Çalışma Usulü c)Gündem ve gündeme ilişkin belgeler toplantı gününden en az üç gün önce komite üyelerine elektronik ortamda iletilir. d)Gündem maddeleri toplantı gününde karara bağlanır. e)Ek toplantılar da dahil olmak üzere, tüm toplantılarda alınan kararlar tutanağa geçirilerek komite üyelerinin bilgisine sunulur. Bir sonraki toplantıda komite üyeleri tarafından imzalanır ve yürürlüğe girer.

24 Toplantı ve Çalışma Usulü f)Komite'nin sekreterya işleri Veri Tabanları İletişim Ofisi tarafından yürütülür. g)Komite, çalışmalarını, bu ilkeler ve EK-1'deki etik kurallar çerçevesinde yürütür.

25 EK.1 TÜBİTAK ULAKBİM TÜRKÇE VERİ TABANLARI ETİK İLKE VE KURALLAR 1. Komite üyeleri dergileri objektif olarak değerlendirmeli, fırsat eşitliği, kişisel/kurumsal ilişkiler ve yorumlar dikkate alınmamalıdır. 2. Bilimsel kural ve kriterlere uyulmalıdır. 3. Çıkar çatışması/çakışması varsa değerlendirme yapılmamalıdır. Bu gibi durumlarda, veri tabanları uzmanlarına bilgi verilmelidir.

26 Çıkar çatışması/çakışması olarak yorumlanabilecek ilişki ve durumlar aşağıda belirtilmektedir: İlgili dergide yazar olmak, Derginin hazırlanmasına herhangi bir katkıda bulunmuş olmak, Editör veya makale sahibi ile son üç yıl içinde makale/tebliğ/proje/kitap gibi ortak çalışma yapmış, yapmakta veya yakın gelecekte yapacak olmak, Aynı kurumda çalışıyor/görevli olmak veya yakın gelecekte görevlendirilmeleri/ çalışmaları muhtemel olmak, Daha önce yargıya intikal eden ihtilafların tarafları (hasım) olmak, Akraba olmak ya da akraba veya boşanmış olsalar bile 3.derece dahil kan bağıyla veya 2. derece dahil sıhri hısım olmak, Tarafsız davranmayı önleyecek derecede olumlu/olumsuz düşünce/önyargı sahibi olmak.

27 4. Komite toplantılarında görüşülecek tüm dergilere ilişkin bilgi sahibi olarak toplantılara katılınmalıdır. 5. Dergilerle ilgili her türlü bilginin (dergiyi değerlendiren Komite üyesi, toplantı içeriği, toplantı tutanağı, vb.) ve kendileriyle ULAKBİM arasında yapılan yazışma ve görüşmelerin gizli olduğu bilinerek bu gizliliğe uygun davranılmalıdır. ETİK İLKE VE KURALLAR

28 6. Dergilerle ilgili çalışmalar, şahsi amaçlarla kullanılmamalı; yazılı bilgi, bilgi notu, değerlendirme formu, görev tamamlanınca veri tabanı uzmanlarına teslim edilmelidir. 7. Dergi ile ilgili bilgiler Komite üyesi tarafından editöre aktarılmamalıdır. Bu konuda muhatap ULAKBİM'dir. 8. Dergi değerlendirmelerinde olumlu ve olumsuz görüşler gerekçelendirilmeli ve bu görüşler veri tabanı iletişim ofisi tarafından editörlere yazılı olarak bildirilebilecek şekilde hazırlanmalıdır.

29 TEŞEKKÜR EDERİM yardimci@veterinary.ankara.edu.tr


"Ulusal Veri Tabanları Komite Çalışmaları Prof. Dr. Hakan YARDIMCI 9. 12. 2009." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları