Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ."— Sunum transkripti:

1 İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ

2 Sözleşme Kavramı Sözleşme Tipleri

3 Hukuki işlemin yerine getirmesi gereken şartlar:
Tarafların hukuki işlem ehliyeti (Türk Medeni Kanunu, Madde 9), Hukuki işlemin konusunun, emredici hukuk kurallarına, hukuk düzenine, genel ahlaka, şahsiyet haklarına aykırı veya imkansız olmaması (Türk Borçlar Kanunu Madde 19/2), Hukuki işlemi meydana getiren irade beyanının sıhhatli olması, yani hata, hile ya da korkutma yüzünden sakat olmaması (Borçlar Kanunu, Madde 23 – 31), İrade beyanının danışıklı olmamasıdır (Borçlar Kanunu, Madde 18).

4 Bir sözleşmenin içermesi gereken temel şartlar:
Karşılıklı anlaşma ve gerçek niyet, Teklif ve kabul Sözleşme yapmaya yetkili olma İşin bedeli (değeri) Sözleşmenin amacıdır. ( Krol, 1992, 4)

5 Standart Formlar

6 Standart Formlar RIBA Form Royal Institute of British Architects
RIAI Formu Royal Institute of the Architects of Ireland ICE Form Institute of Civil Engineers Federation of Civil Engineering Contractors in the United Kingdom 1945 Overseas Civil Conditions of Contract ACE Formu Associtation of Consulting Engineers in the UK ve Export Group for the Constructional Industries (Institution of Civil Engineers’in onayı ile) 1956 İnşaat Mühendisliği İşleri için (uluslar arası) sözleşme koşulları (kırmızı kitap) FIDIC ve Fédération Internationale du Batiment et des Travaux Publics (FIBTP) 1957, 1969, 1977, 1987, 1998, 1992, 1996, 1999

7 Standart Formlar ICE ACE FIDIC

8

9 FIDIC FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils) müşavir mühendislerin yer aldığı milli komitelerin oluşturduğu bir milletlerarası federasyondur. FIDIC 1913’te Belçika’da kuruldu. Başlangıçtaki kurucu ülkeler Fransa, Belçika ve İsviçre 1949’da İngiltere 1958’de Amerika 1970’lerde gelişmekte olan ülkeler üye oldu. Şuan 68 ülkenin üyeliği var.

10 Türk müteahhitler yurt dışında çalışmaya başladıkları 1972’de FIDIC ile tanıştı.
1987’de Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği FIDIC’ e üye oldu.

11 FIDIC FIDIC sözleşme formu iki kısımdan oluşur:
Genel hükümler Özel uygulama koşulları Sözleşme hazırlanırken dikkat edilmesi gereken noktalar Uygulama sırasında karşılaşılan problemler ve uyuşmazlıklar Sözleşme yönetiminin önemi

12 1999 öncesi … KIRMIZI KİTAP Kırmız kitabın ilk yayını 1957’de yapılmıştır. 1987, 1988, 1992, 1999 ‘da revize edilmiştir. Kırmızı kitap işlerin çoğunu şantiyede yapıldığı inşaat işlerine uygundur. Detaylı dizayn iş sahibi veya mühendis tarafından sağlanmaktadır. Aylık hakedişlere göre aylık yapılan işin miktarına göre ödeme SARI KİTAP Sarı kitap ilk yayını 1963 elektrik mekanik tesisat Şantiye dışı ödeme götürü usulü Her iki kitapta da “mühendis” var. 1987 versiyonundaki sarı ve kırmızı FIDIC’lerde “mühendisin kararı” uyuşmazlık çözümünde esastı. Daha sonra bir “cooling off” periyoduna ihtiyaç olduğu ortaya çıktı.

13 1999 öncesi … KAVUNİÇİ KİTAP Design Build veya anahtar teslim işler için “Mühendis” yerine “İşverenin Temsilcisi” var. “Mühendisin kararı” yerine bağımsız Dispute Adjudication Board (DAB) kararı var.

14 1999 sonrası … Büyük işler için 3 kitap Küçük işler için 1 kitap yayınlandı. 1. İnşaat İşleri Sözleşme ve İdari Şartnamesi (Conditions of Contract for Construction for Builing and Engineering Works designed by the Employer: The Construction Contract) (Yeni Kırmızı Kitap). 2. Donanım İşleri ve Tasarla yap Modeli İşler için İnşaat Sözleşmesi Şartnamesi (Conditions of Contract for Plant and Design-Built for Electrical and Mechanical Plant, and for Building and Engineering Works, Designed by the Contractor: The Plant and Design/Build Contract) (Yeni Sarı Kitap) 3. Mühendislik Satın alma Yapımı / Anahtar Teslim Projeler için İnşaat sözleşmesi Şartnamesi (Conditions of Contract for EPC/ Turnkey Projects: The EPC/Turnkey Contract) (Gümüş Kitap). 4. Kısa Sözleşme (Short form of Contract: The Short Form) (Yeşil Kitap)

15 KIRMIZI FIDIC

16 İletişim Her türlü onay, bildirim kısacası tüm bilgi alışverişi FIDIC için iletişim anlamı taşır. Bu belirtilen bilgi alışverişi 1.3 cü madde içerisinde belirtildiği gibi yazı ile belirtilmelidir. Bu iletim antlaşma içerisinde belirtilen şekillerde posta, e-posta veya kargo gibi yollarla olabilir. Ayrıca bu iletim dikkatli bir şekilde hiçbir gecikmeye sebep olmayacak şekilde gerekli yerler ve ayrıca mühendise iletilmelidir.

17 Iletişimdeki ve sözleşmede kullanılan dil de aynı olması önerilir.
Dil veya dillerin seçimi sonradan ortaya çıkabilecek problemler karşısında önemlidir. Eğer hiçbir dil belirtilmemiş ise hangi dilde iletişim gerçekleştiriliyor ise o dil geçerli dil sayılır. Iletişimdeki ve sözleşmede kullanılan dil de aynı olması önerilir.

18 Genel Yükümlülükler ve Sorumluluklar Genel yükümlülük ve sorumluluklar çeşitli kişilere inşaatın yapılmasından önce sırasında ve sonrasında olmak üzere üç zamanda paylaştırılmıştır. İşveren : İşveren inşaatın sahibi ve antlaşmayı başlatan kişidir. Ayrıca gerekli tüm izinler, lisanslar ve onaylar ayrıca finansal yöndeki yapılacak olan tüm antlaşmalar işverenin sorumluluğundadır. Ayrıca işveren bir kişiye vekalet verebilir ve bu kişi de ‘işveren’ sayılabilir. Mühendis: FIDIC’ te mühendis işverenin temsilcisi veya işveren tarafından görevlendirilen kimse olarak tanımlanır. Mühendis’in sorumluluğu sözleşmede belirtilen görevleri yürütmektir. Bu görevleri yürütürken de tarafsız bir tutum sergileme zorunluluğu bulunmaktadır. İşin tasarımından bitene kadarki zamanda görev yapmaktadır. Müteahhit: Müteahhidin görevi de yapılacak inşaatı yazılı olan belge ve daha önceden hazırlanmış projelerden faydalanarak antlaşmanın gerekliliklerini tamamlamaktır. Bu uygulamada yapılan sözleşmedeki sınırlayıcı maddeler esas olmalıdır.

19 İlerleme Raporları Müteahhidin, aylık ilerleme raporunu mühendise altı kopya halinde sunması gerekmektedir. İletilen raporda olması gereken belgeler; çizimler, grafikler, ilerlemenin her ayrıntısını gösteren belgeler ilerlemeyi kanıtlayıcı nitelikte olan fotoğraflar işin başlangıcı, kontrol belgeleri, yapılmış ise test sonuçları kullanılan malzemenin performansı hakkındaki belgeler şantiyede herhangi bir tehlikeli durum olup olmadığı, varsa kaza raporları. gibi

20 Alt Müteahhit FIDIC sözleşmesinde ‘Onaylanmış Alt Müteahhit’ ve Atanmış Alt Müteahhit’ olmak üzere iki tip tali müteahhitlik vardır. taşeron, ‘Üstlendiği işleri ya ailesinin yardımı veya birkaç kişini desteği ile yapan küçük müteahhittir.’ alt müteahhit ise, ‘Ana müteahhidin üstlendiği işin bir kısmını yapmayı üstlenen kendi hesabına bağımsız olarak çalışan’ kişidir.

21 İşe Başlama, Gecikme ve Askıya Alma Sözleşme müteahhidin eline geçip her iki tarafında imzalarının alındığı durumda sözleşme resmen başlamış olur. İşlerin başlaması için de mühendisin, müteahhide bir bildirim yapması gerekir. Bu bildirimi takiben 28 gün içinde iş programını mühendise teslim etme zorunluluğu vardır. Bu yapılan programı mühendis 21 gün içinde onaylamaması durumunda veya herhangi bir geribildirim yapmaması durumunda, program kabul edilmiş sayılır. inşaatın ilerleyişini etkileyen her türlü gecikme daha önceden haber verilmelidir. Mühendis herhangi bir şekilde çizimleri geciktirip bu da müteahhide bir para ve zaman kaybı oluşturmuş ise, bu süre tekrar müteahhide verilir. Bu süreyi yine mühendis belirler.

22 Tamamlama Testleri İnşaatın tam olarak tamamlanması süresince belirlenen testler müteahhit tarafından yaptırılmak zorundadır. Eğer bu testler memnun edici sonuçlar vermez ise mühendisin önerisi ile testler tekrarlanabilir.

23 İşin teslim alınması, tamamlama testlerinden sonra başlar.
İşverenin İşi Teslim Alması İşin teslim alınması, tamamlama testlerinden sonra başlar.

24 Hatalardaki Sorumluluk
İşin tamamlanmasından sonra hatalar belirlenirse örneğin; Müteahhidin herhangi bir uygulama hatası varsa İnsan gücü veya malzemeler sözleşmede belirlendiği gibi kullanılmamışsa Herhangi bir kurala müteahhit tarafından uyulmamış ise, bu belirlenen zararın müteahhit tarafından karşılanması gerekir.

25 Ölçüm ve Değerlendirme Ödemenin yapılabilmesi için yapılan işlerin değerlendirmesi önemlidir. Mühendisin bu değerlendirmesini yapabilmesi için önceden müteahhidi haberdar edip, müteahhidin veya yetkili bir temsilcinin mühendise asistanlık yapması ve gerektiğinde açıklamalarda bulunması gerekir. Mühendis ise bu değerlendirmelerde; kullanılan malzeme miktarına Hakedişte belirtilen ilgili miktarları incelemesi gerekmektedir.

26 Bu değişiklikler genelde işverenin istekleri doğrultusunda yapılır.
ve Düzeltmeler İnşaat süresince çeşitli nedenlerden dolayı yapım prosedüründe değişiklikler olabilir. Bu değişiklikler genelde işverenin istekleri doğrultusunda yapılır. Bu gibi durumlarda mühendisin planlaması ile yeni bir program düzenlemesi yapılabilir ve müteahhide ek zaman verilebilir.

27 Sözleşme Bedeli ve Ödemeler
Sözleşme bedeli ve ödemenin şekli sözleşmede detaylı olarak belirtilmelidir. Eğer müteahhit ödemeleri düzgün bir şekilde alamaz ise ve bu yüzden işler aksar ise, ek süre ihtiyacı ortaya çıkabilir.

28 Müteahhit tarafından sözleşmenin feshedilmesi
Fesh etmek Müteahhit tarafından sözleşmenin feshedilmesi İşveren tarafından sözleşmenin feshedilmesi

29 Risk ve Sorumluluk Müteahhit, şantiyede çalışanların her türlü güvenliğini sağlamaktan sorumludur. İşçi sağlığı, işçi güvenliği, yapılan işlerin ve şantiyede bulunan malzemelerin güvenliğini sağlamalıdır.

30 Sigorta Bir inşaat yapımı sırasında oluşabilecek herhangi bir zarara karşı sigorta yaptırmak çok önemlidir.

31 FIDIC SÖZLEŞMESİ UYARINCA
İŞ SAHİBİ VE MÜTEAHHİTİN BORÇLARI

32 Müteahhidin Borçları Üç aşama: İşe başlamadan önce
Sahanın incelenmesi İşin ifası süresince Belirli bir işin yapılması ve İşin verilmesi Bilgi verme, … İş tamamlandıktan sonra Ayıba karşı tefekkül

33 Müteahhidin Borçları Eseri Teslim ve İşi Özenle Yapma Borcu
Kullanılan Malzeme, Araç ve İşçilikle İlgili Borçlar Teminat, Sigorta ve Diğer Garanti Borçları Bilgi Verme Borcu

34 ve İşi Özenle Yapma Borcu
Eseri Teslim ve İşi Özenle Yapma Borcu Müteahhit sözleşmeye uygun olarak projeyi yaparken, işleri ifa ederken ve ayıpları giderirken, gereken özen ve ihtimamı göstermekle yükümlüdür.

35 ve İşi Özenle Yapma Borcu
Eseri Teslim ve İşi Özenle Yapma Borcu Eseri teslim borcundan kurtulması: İşin ifasının imkansız hale gelmesi Savaş, düşmanca fiiller, istila, yabancı düşmanların fiilleri, isyan, ihtilal, ayaklanma veya askeri darbe ya da iç savaş, iyonize radyasyon veya yangından, radyoaktif toksik patlayıcıdan çıkan nükleer yakıt veya nükleer atıkların veya patlayıcı nükleer santrallerin veya nükleer maddelerin sebep olduğu radyo aktif kirlenme, Ses hızında veya sesten hızlı hareket eden uçakların veya diğer hava araçlarının sebep olduğu basınçlı hava dalgaları Münhasıran müteahhidin veya müteahhit taşeronlarının elemanlarından kaynaklanmadıkça, her türlü isyan karışıklık veya düzensizlik, Sözleşme ile öngörülen hallerin haricinde işveren tarafından kalıcı işlerin herhangi bir kısmı veya parçasının kullanılmasından ya da işgal edilmesinden kaynaklanan zarar, Normal olarak deneyimli ve basiretli bir yüklenicinin önlem almasının beklenemeyeceği doğal afetler İş sahibinin temerrüde düşmesi

36 Araç ve İşçilik ile İlgili Borçlar
Kullanılan Malzeme, Araç ve İşçilik ile İlgili Borçlar Malzeme, araç ve işçiliğin mühendisin talimatlarına uygun olması gerekir. Malzeme, araç veya işçilik sebebinden kaynaklanan ayıplar, masrafları da kendisine ait olmak üzere müteahhit tarafından giderilecektir.

37 Sigorta ve Diğer Garanti Borçları
Teminat, Sigorta ve Diğer Garanti Borçları Müteahhidin edimini gereği gibi ifa etmemesi durumunda iş sahibinin uğrayacağı zararın karşılanabilmesi için müteahhidin teminat göstermesi istenmektedir. Teminat mektuplarının bedeli genellikle sözleşme bedelinin belirli bir oranı esas alınarak yapılmaktadır. Uygulamada genellikle sözleşme bedelinin %10 olarak kabul edilmektedir. Müteahhit, işlerde kullanılan malzemeleri ve tesisleri sigortalamakla yükümlüdür.

38 Bilgi Verme Borcu Müteahhit sözleşmede kararlaştırılan aralıklarla para akışı hakkında mühendise bilgi verecektir. İşin belirli bir bölümünün tasarımı müteahhit tarafından yapılacaksa, söz konusu tasarım, onaylanmak üzere mühendise ibraz edilecektir. İşin ifasına ilişkin olarak hazırlamış olduğu programı mühendise vermekle yükümlüdür. İnşaat sırasında, antik eser, para, fosil gibi şeylere rastlanması durumunda, müteahhit durumu derhal mühendise haber verecektir. Mühendisin istemesi durumunda müteahhit işçi, personel ve sahadaki alet ve araçlar hakkında ayrıntılı bilgi vermekle yükümlüdür. Ek ödeme talep ettiğinde, mühendisin talimatı üzerine, bu talepleri destekleyecek kayıtları mühendise ibraz edecektir. Aylık ödemelerin yapılabilmesi için yapılan işin miktarının belirlenmesi amacı ile tüm gerekli bilgileri vermekle yükümlüdür. Altmüteahhitin iş sahibi tarafından atanması durumunda, altmüteahhite ödeme yapılmaması durumunda, ödemenin neden yapılmadığının, gerekçeleri ile birlikte mühendise bildirilmesi gerekir. İş sahibinin para akışını kontrol edebilmesi için müteahhit tarafından her ay yapılan işi ve diğer gerekli bilgileri içeren bir açıklama gönderilecektir.

39 İş Sahibinin Borçları Ücretin Ödenmesi Mühendisin Tayini
Sahanın (İnşaat Alanının) Teslimi Gerekli Talimatları Verme Kararlaştırıldığı Takdirde Alt Müteahhitleri veya Malzeme Temin Edilecek Kişileri Belirlemek

40 Ücretin Ödenmesi Borcu
Ücretin zamanında ödenmesi gerekir. İş sahibinin müteahhide yapması gereken ödemeleri yapmaması durumunda, müteahhide işi yavaşlatma ve durdurma hakları tanınmaktadır.

41 Mühendis işin projeye uygun olarak ifa edilebilmesi için
Mühendis Tayini Mühendis işin projeye uygun olarak ifa edilebilmesi için gerekli tasarımları yapmak, iş sahibinin temsilcisi gibi davranmak, işi denetlemek, onay makamı olarak hizmet etmek ve doğacak uyuşmazlıkların çözümü için çaba göstermek gibi görevler üstlenmektedir.

42 Mühendis Tayini İş sahibinin, bu yetkilerden bazılarını mühendise vermek istememesi durumunda, bu hususun, mühendis ile iş sahibi arasındaki sözleşmede müteahhide belirtilmesi gerekir.

43 Sahanın (İnşaat Alanının) Teslimi
iş sahibi tarafından işin yapılacağı belirtilen yer İş sahibi tarafından sözleşmede belirtilen diğer yerler İş sahibi sahayı teslim etme borcunu yerine getirmediği sürece, müteahhidin işe başlaması talebinde bulunamaz bu durumun yol açacağı gecikmeye ve müteahhidin uğrayacağı zararlara katlanmak zorunda kalacaktır.

44 Gerekli Talimatları Verme
Teminat mektubunu verecek kurum iş sahibi tarafından onaylanacaktır. Müteahhidin sözleşmeyi kısmen veya tamamen devretmek istemesi durumunda, iş sahibi, buna izin verip vermediğini beyanla yükümlüdür. Teminat mektuplarının kullanılması durumunda, iş sahibinin, öncelikle müteahhidin temerrüdünü belirterek, müteahhidi haberdar etmesi gerekir.

45 Kararlaştırıldığı Takdirde
Alt Müteahhitleri veya Malzeme Temin Edilecek Kişileri Belirlemek İş sahibi, alt müteahhit ve malzemelerin tedarik edileceği kişiyi kendisi belirlemekle, verilecek hizmet ve kullanılacak malzemenin kalitesi konusunda seçme hakkına sahip olmaktadır. İhaleye giren müteahhitlerin teklif edeceği ücret açısından rekabet ortamının yaratılması söz konusudur.

46 Uyuşmazlık Konularına FIDIC’ in Yaklaşımı
Değişikliklerden Kaynaklanan Sorunlar Ayıplardan Kaynaklanan Sorunlar Gecikmeden Doğan Sorunlar

47 Değişiklik Yapılması İhtiyacı
Değişikliklerden Kaynaklanan Sorunlar Değişiklik Yapılması İhtiyacı Değişiklik Yapılmasına Karar Verme Yetkisi Değişikliklerin Bedel Üzerindeki Etkisi Değişikliklerin Süre Açısından Etkisi

48 Değişiklik Yapılması İhtiyacı
Değişikliklerden Kaynaklanan Sorunlar Değişiklik Yapılması İhtiyacı Sözleşmede inşaat süreci içerisinde ortaya çıkan ve önceden görülemeyen değişikliklere olanak veren hükümlerin konması gerekir. Mühendisin iş sahibi adına bu değişiklikleri yaptırabilme yetkisine sahip olması gerekir. FIDIC’e göre mühendisin ek işler yapılması, bazı işlerden vazgeçilmesi veya bazı işlerde değişiklikler yapılması konularında talimat verme yetkisi vardır. bu gibi durumlarda tarafların hakları ve borçları düzenlenmiştir.

49 Değişikliklerden Kaynaklanan Sorunlar Değişikliğin söz konusu olabilmesi için değişikliğin mühendis tarafından gerekli veya uygun bulunması gerekir. Değişikliklerin sözleşmenin temel niteliğini değiştirmemesine veya sözleşmeyi geçersiz hale getirmemesine özen gösterilmiştir. Mühendisin,belirli bir işin yapılmasından vazgeçildiğini belirttikten sonra, aynı işi daha ucuza yapacak bir müteahhit bularak, söz konusu işi başka bir müteahhite yaptırmak istemesi sözleşmenin ihlalidir.

50 Değişikliklerden Kaynaklanan Sorunlar İş değişikliğinin, işin belirli bir bölümünün yapılmasından vazgeçilmesinden ibaret olduğu durumlarda, sözleşmede kararlaştırılan ücret dikkate alınarak, müteahhidin vazgeçilen iş sebebiyle yoksun kalacağı kar istenebilecektir.

51 Değişiklik Yapılmasına Karar Verme Yetkisi
Değişikliklerden Kaynaklanan Sorunlar Değişiklik Yapılmasına Karar Verme Yetkisi Bu konudaki kararları verme mühendis yetkili kılınmıştır. Mühendisin değişiklik yapma (işin tamamında veya bir bölümünde) yetkisi var. Mühendisin talimatı olmadan müteahhit herhangi bir değişiklik yapamaz. Ek iş (işin tamamlanabilmesi için gerekli işler) yapılmasına karar verme yetkisi var.

52 Değişikliklerin Bedel Üzerindeki Etkisi
Değişikliklerden Kaynaklanan Sorunlar Değişikliklerin Bedel Üzerindeki Etkisi Müteahhit değişiklik dolayısıyla ek ücret talep edecekse, değişiklik yapılmadan önce, değişiklik talimatından itibaren 14 gün içinde değişikliğin ücrette oluşturacağı artışı mühendise bildirmelidir. Mühendis, bir işin yapılmasından vazgeçilmesi şeklindeki bir değişikliğin, sözleşmede kararlaştırılan ücretten indirilmesini talep edecekse, durumu müteahhide bildirmelidir. Değişikliğin bedellendirilmesinde mümkün olduğu kadar sözleşmede kararlaştırılan ücret ve oranların dikkate alınması esastır.

53 Değişikliklerin Süre Açısından Etkisi
Değişikliklerden Kaynaklanan Sorunlar Değişikliklerin Süre Açısından Etkisi Mühendis, işin yapılış sırasını değiştirme konusunda yetkilidir. Söz konusu değişiklikler süre uzatımına yol açıyorsa, müteahhit bunu mühendise ve iş sahibine bildirmelidir.

54 Ayıplı ve Noksanlı İşler Ayırımı
Ayıplardan Kaynaklanan Sorunlar Ayıplı ve Noksanlı İşler Ayırımı Ayıba Karşı Tefekkül Sorumluluğunun Şartları Ayıplı İfa Durumunda İş Sahibinin Hakları Müteahhidin Ayıplardan Sorumlu Olduğu Süre

55 Kullanılan malzeme, araç ve işçiliğin sözleşmeye uygun olması gerekir.
Ayıplardan Kaynaklanan Sorunlar Ayıba karşı tefekkül borcu müteahhidin eseri, taahhüt ettiği ve sözleşmede öngörülen kullanım amaçları açısından gerekli niteliklere uygun olarak teslim etmesi borcunu ifade eder. Kullanılan malzeme, araç ve işçiliğin sözleşmeye uygun olması gerekir. Testler sonucunda mühendis ayıplı olduğunu veya sözleşmeye uygun olmadığını belirterek malzeme ve aracı reddedebilir. Mühendis durumu gerekçesi ile birlikte müteahhide bildirecektir. Müteahhit ayıpları gidermezse sözleşmenin feshi mümkün olabilir. Mühendis sözleşmeye uygun olmayan malzeme veya araçların sahadan uzaklaştırılması konusunda talimat vermeye yetkilidir.

56 Ayıplı ve Noksanlı İşler Ayırımı
Ayıplardan Kaynaklanan Sorunlar Ayıplı ve Noksanlı İşler Ayırımı Ayıplı işte eserin sözleşmeye aykırı olarak veya eserin kullanım amacı için gerekli vasıfları taşımaksızın teslimi söz konusudur. Noksan iş ayıplı işe dahil edilemez. Noksan işte iş yapıladığından niteliğinin sözleşmeye uygu olup olmadığı üzerinde durulmaz. (BK 194)

57 Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğunun Şartları
Ayıplardan Kaynaklanan Sorunlar Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğunun Şartları Ayıp mevcut olacak Sözleşmede taahhüt edilen niteliklere ve mühendisin talimatlarına aykırılıktan kaynaklanan ayıp Eserin kullanımı için gerekli niteliklerin bulunmamasından kaynaklanan ayıp

58 Ayıplı İfa Durumunda İş Sahibinin Hakları
Ayıplardan Kaynaklanan Sorunlar Ayıplı İfa Durumunda İş Sahibinin Hakları Ayıbın giderilmesini istemek Ayıbın müteahhit tarafından giderilmesi Ayıbın üçüncü kişiye gidertilmesi Ayıplar iş sahibine yüklemesi söz konusu değil Müteahhit zamanında düzeltmemiş İhtiyat kesintisinin alıkonulması İş sahibi hakedişlerin belli bir oranını ihtiyaten elinde tutar. Sözleşmeden dönme Mühendisin teslim belgesini verirken ayıpları bildirmesine rağmen, müteahhidin bu ayıpları yerine getirmemesi üzerine, iş sahibinin eseri kabulden kaçınarak sözleşmeden dönme hakkı söz konusu olacaktır. Ayıpların sebeplerinin bulunması için yapılan araştırma masraflarının tazmini Mühendisin ayıpların nedenini araştırma konusunda talimat verme yetkisi vardır. Ayıpların iş sahibine yüklenmesinin mümkün olmadığı durumlarda bu masraflar müteahhide aittir.

59 Süre Uzatımını Gerektiren Haller
Gecikmeden Doğan Sorunlar Süre Uzatımını Gerektiren Haller Fazladan Yapılan İşler Beklenmeyen Olumsuz Koşullar (iklim, vs…) İş Sahibinin Sebep Olduğu Gecikmeler (sahanın teslim edilmemesi,…) Müteahhitten Kaynaklanmamak Şartıyla Bazı Özel Durumlar (hakkaniyet) FIDIC kurallarında Süre Uzatımı Gerektiren Durumlar (çizimlerdeki gecikme, fiziksel engellerin ve koşulların kaldırılması, fosil bulunması, öngörülmediği halde mühendisin bazı testler yapmayı gereği bulması, işe ara verilmesi, sahanın zamanında teslim edilmemesi) FIDIC Kurallarının İşin Zamanında Bitirilmesini Temin için Öngördüğü Bazı Tedbirler İşin İlerleme Hızının Takibi İşlerin Önceden Hazırlanmış bir Programa Uygun Olarak İfası Gecikilen Süre İçin Cezai Şart Öngörülmesi Gecikme Durumunda İş Sahibinin Hakları Gecikmiş İfa ile Birlikte Cezai Şartın Ödenmesini İsteme Sözleşmeden Dönme

60 Gecikmeden Doğan Sorunlar İşin zamanında bitirilmemesinden doğan sonuçlara kimin katlanacağı sorusuna cevap bulabilmek için, işin hangi sebeple zamanında bitirilmediğinin, doğru tesbit edilmesi gerekecektir.

61 FIDIC Sözleşmesine Göre Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları
Mühendis Dostane Çözüm Arabuluculuk, Uzlaşma… Tahkim

62 FIDIC Sözleşmesine Göre Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları
Mühendis DAB Tahkim

63 Çatışma Şiddeti / Süre İlişkisi
Hak Talebi Uyuşmazlık Çatışma

64

65 Sarı Kitap

66 İş sahibinin ihtiyaç programı: işin amacı, kapsamı, tasarımı, ve/veya diğer teknik kriterleri kapsar. Yüklenici iş sahibinin ihtiyaç programına uygun bir tasarımı gerçekleştirmekle yükümlüdür. İş sahibi yükleniciye avan proje veya iş sahibinin ihtiyaçları belgesini vermekle yükümlüdür.

67 Gümüş Kitap

68 4.12 “Sözleşmeyi imzalamakla Yüklenici tüm önceden tahmin edilmeyen sorunları kabul ettiğini ve zorluklarla birlikte sözleşmeyi üstlendiğini kabul etmektedir.” 4.1 “Yüklenici, sözleşme kapsamındaki işlerin tasarımlarını yapacak, inşa edecek, tesisi kuracak’ ibaresi yer almaktadır. Sözleşmede tanımlanan işlerle yapılan işlerin istenilen amaca uygunluğu da Yüklenicinin sorumluluğu altındadır.

69 İş sahibi, periyodik denetimden çok belirli bir fiyata belirli bir sürede anahtar teslimi bir tesisi teslim almak ister. Fiyat bellidir. İş sahibi temsilci atamayabilir. İş sahibi yükleniciye bir ihtiyaç programı sunar. İş sahibi şantiye zemin altı koşulları ve hidrolik verilerin doğruluğunu garanti etmek zorunda değildir. Riski yüklenici taşır. Yüklenici aylık ilerleme raporları hazırlamakla yükümlüdür. Yüklenici teklif vermeden önce iş sahibinin ihtiyaç programını inceler. Yüklenici tasarımı üstlenir. Yüklenici, iş sahibinin ihtiyaç programının doğruluğundan sorumludur. Tasarım kriterleri dahil Yüklenici tesisin performansından ve güvenilirliğinden sorumludur.

70 Yüklenici, geçici veya kalıcı şantiye malzemelerinin/yapılarının temini, montajı ve kullanılır hale getirilmesi için tasarımı, inşası, tamamlanması ve hataların giderilmesinden sorumludur. Aynı zamanda, bahsi geçen işlerin yapımı sırasında kullanacağı inşaat metotlarının seçiminden, emniyet tedbirlerini almaktan ve şantiyenin amaca yeterli ve güvenli olmasından da sorumlu olmaktadır. Yüklenici işvereni her türlü inşaat metodu değişikliğinden, revizyondan ve düzenlemeden haberdar edecektir. Altyüklenicisinin işe başlamasını en az 28 gün öncesinden işverene bildirecektir. Güvenlik önlemlerini alacaktır.

71 Yolların bakımını ve onarımını periyodik olarak yapacaktır.
Kalite kontrol sistemi kuracaktır. Halk sağlığı ile ilgili uygunsuz durumların yaratılmaması ile ilgili tedbirleri alacaktır. İşin yapımı ile direkt veya indirekt olarak ilgili olan tüm ekipmanı şantiyede bulunduracaktır. Çevreyi koruyacaktır. Elektrik, su, gaz, vb. servisleri sağlayacaktır. Dış tehlikelere karşı güvenliği sağlayacaktır.

72 Başlangıç: İşveren yükleniciye işe başlaması için süreyi 7 gün içinde yazı ile bildirecektir. İşe başlama tarihi tarafların sözleşmeyi imzalamasından sonraki 42 gün içerisinde olacaktır. Program: Yüklenici işe başlama gününden sonraki 28 gün içerisinde işverene ayrıntılı bir program sunacaktır. İşin devamı süresince dikkate değer herhangi bir değişiklik olması durumunda da revize programlar vermesi gerekmektedir. Yüklenicinin programından hoşnut olmaz ise beğenmediği konuları içeren bir mektup ile 21 gün süre vererek yeni bir program isteyebilir. Böyle bir mektup almayan yüklenici işe kendi programı ile devam edecektir.

73 Süre uzatımı: Değişiklik işlemleri ‘variation’ mutabakatı sağlanması halinde Yetkili makamların neden olduğu hususlardan dolayı süre artırımı hakkı doğması halinde Salgın hastalıklar vs. gibi önceden tahmin edilemeyen zorlukların meydana gelmesi

74 İşveren temsilcisi işveren namına bütün işleri yürütecektir
İşveren temsilcisi işveren namına bütün işleri yürütecektir. İşveren, temsilcisini değiştirmek gereğini hissetmesi durumunda 14 gün öncesinden yükleniciye bildirecektir.

75 Yeşil Kitap

76 Mühendis sözcüğü bulunmamaktadır.
İşveren istediği takdirde bir bağımsız mühendis ile anlaşarak işleri kontrol ettirebilir. İşverenin temsilcisi olacaktır.

77 GENEL

78 Contra Proferentem: Muğlak madde, o maddeyi kaleme alan tarafın aleyhine yorumlanır.

79 Cardinal Change Yükleniciden beklenen işin yeni ve özünde farklı bir iş haline dönüşmesi

80 “Where there is obvious discordance among the clauses of the same or other documents comprising the contract, the clause indicating closest application to the intent of the Contract shall govern”. (The intention of the contract is fuzzy)

81 “Possession of Site and Access thereto
42.1 If the Contractor suffers delay and/or incurs costs from failure on the part of the Owner to give possession in accordance with the terms of Sub-Clause 42.1, the Engineer shall, after due consultation with the Owner and the Contractor, determine: (a) any extension of time to which the Contractor is entitled under Clause 44, and (b) the amount of such costs, which shall be added to the Contract Price, and shall notify the Contractor accordingly, with a copy to the Owner.” (Sub-Clause 42.1 refers to Sub-Clause 42.1)

82 “Assignment of benefit of agreement
63.4 Unless prohibited by law, the Contractor shall, if so instructed by time Engineer within 14 days of such entry and termination referred to in Sub-Clause 63.1, assign to the Owner the benefit refit of a; any agreement eon for the me supply of any goods or materials rater or services and/or for the execution of any work for time purposes of the contract which mid m the contractor actor may have entered into”

83 “Dates of Inspection and Testing
37.3 Delete Sub-Clause 37.3 in its entirety.”

84 “14. 2 Advance payment shall be made in one installment
“14.2 Advance payment shall be made in one installment.” (due date for the installment was not defined)

85 “Material which does not have suitable properties
7. Material which does not have technical qualities and certain conditions shall not be kept at the site…” (this expression should have been like “material which does not comply with the technical requirements defined in the specification.”)

86 “Work Schedule 5…The public entity is authorized to make the necessary corrections and modifications on the work schedule. The contractor can not make objection against corrections or modifications done by the public entity…” (The extreme changes in the work schedule could have jeopardized efficient performance of the work by the contractor due to their affect on contractor’s cash flow and resource planning.)


"İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları