Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SŞ Prof.Dr.Sezai ŞAHMAY İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın hastalıkları ve Doğum ABD Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Bilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SŞ Prof.Dr.Sezai ŞAHMAY İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın hastalıkları ve Doğum ABD Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Bilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 SŞ Prof.Dr.Sezai ŞAHMAY İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın hastalıkları ve Doğum ABD Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Bilim Dalı

2 SŞ  Primer ve küçük antral foliküllerden salgılanır.  Granülosa hücreleri salgılar.  FSH ile etkileşimi yok veya çok azdır.  Overin foliküler yapısının tek markörüdür. Visser, J. A. et al. Nat. Rev. Endocrinol 10:331, 2012

3 SŞ Visser JA et al.:Reproduction. 131; 1, 2006 1.Foliküler recruitmenti inhibe eder. 2.Preantral ve antral folikül gelişimini inhibe eder. Anti Müllerien Hormon (AMH) La Marca A. et al.:Human Reproduction Update, 16:113, 2010.

4 SŞ Gebeliği etkileyen Faktörler 1.Yaş 2.İnfertilite süresi 3.İnfertilite nedeni 4.Biyolojik belirteçler (AFS, AMH, FSH) 5.Diğer

5 SŞ Yaş Faktörü - Çocuksuz Kadınlar Klein NA et al.:Clin Obstet Gynecol 41:912, 1998 %

6 SŞ FSH<5 FSH 5-10 FSH 10-15 FSH>15 FSH ve Yaş Faktörü Gebelik oranı (%) Oosit sayısı n.1725 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tüp Bebek Merkezi

7 SŞ Antral Folikül - Ovülasyon İndüksiyonu % Antral Folikül Antral Folikül Chang MY et al.Fertil Steril 69:505, 1998 n.149 siklus

8 SŞ AMH, FSH, AFS IVF/ICSI sikluslarında gebelik öngörüsünde yararsızdır Sahmay S, Demirayak G, Guralp O, Ocal P, Senturk LM, Oral E, Irez T J Assist Reprod Genet. 29:589–595, 2012

9 SŞ AMH düzeyi, gebelik oranları ile pozitif ilişkilidir Sahmay S, Demirayak G, Guralp O, Ocal P, Senturk LM, Oral E, Irez T J Assist Reprod Genet. 29:589–595, 2012

10 SŞ 3.9ng/ml3.8ng/ml AMH, IVF sikluslarında gebelik olasılığını öngörmez. Sahmay S, Demirayak G, Guralp O, Ocal P, Senturk LM, Oral E, Irez T J Assist Reprod Genet. 29:589–595, 2012

11 SŞ AMH – Oosit kalitesi n.209 Different AMH levels may predict the quality of oocytes, presence of postmaturity and nucleoli Z score, early cleavage and ICSI outcomes. Irez T, Ocal P, Guralp O, Cetin M, Aydogan B, Sahmay S. Arch Gynecol Obstet 284:1295, 2011

12 SŞ 7,44 2,24 Sahmay S, Atakul N et al.:in press PCOS (n.419) Control PKOS’nda serum AMH düzeyi PKOS’nda artmış serum AMH düzeyi folikül sayısı artışının yanında foliküler üretimin de artışındandır. Kontrol(n.482)

13 SŞ PCOS’lu hastalarda AMH düzeyi ile IVF sonuçları ilişkisi Sahmay S, Guralp O, Aydogan B, Cepni I, Oral E, Irez T:Gynecol Endocrinol Online, 2013

14 SŞ PCOS’lu hastalarda AMH düzeyi ile IVF sonuçları ilişkisi Sahmay S, Guralp O, Aydogan B, Cepni I, Oral E, Irez T:Gynecol Endocrinol Online, 2013

15 SŞ AMH – AFS – Oosit sayısı PCOS ve nPCOS`da gebelik oranları AMH (ng/ml) AFS ve Oosit sayısı PCOS grupta gebe olmayanlarda gelişen oosit sayısı Gebe olanlardan daha fazla Şahmay S, Aydogan B, Metehan I ve ark. Baskıda

16 SŞ Persantillere göre PCOS ve nonPCOS’da gebelik oranları Pregnancy rates Şahmay S, Aydogan B, Metehan I ve ark. Baskıda Pregnancy%AMHng/ml

17 SŞ PKOS’da Reprodüktif yaşam süresi Tehrani FR et al.:Human Reprod 25: 1775–1781, 2010 PKOS:n.85 nPKOS:n.89

18 SŞ AMH >1ng/ml - Gebelik oranları (n.226) Gebelik+Gebelik-p Yaş 31,32±4,032,27±4,4 NS İnfertilite Süresi (yıl) 6,46±4,16,67±4,0 NS VKİ 25,02±4,725,13±4,1 NS AMH 3,23±2,92,70±1,9 NS(0,132) E2 41,04±22,046,22±23,1 NS LH 4,17±2,83,87±2,0 NS FSH 5,67±2,06,16±2,2 NS TSH 1,70±0,71,91±1,1 NS PRL 17,7±11,916,27±6,0 NS Stimulasyon Süresi 9,49±1,89,14±1,9 NS Total Ünite 2333±8872498±1085 NS Antral follikül sayısı 8,71±4,37,65±3,6 NS Total oosit 8,50±4,27,6±4,3 NS HCG günü Follikül sayısı12,33±4,910,78±5,2NS Sahmay S, Aydogan B, Gezer A et al. 2013 (baskıda)

19 SŞ AMH <1ng/ml - Gebelik oranları (n.100) Gebelik+Gebelik-p Yaş 31,31±4,034,09±4,35 0,013 İnfertilite Süresi (yıl) 6,05±3,46,16±4,7 NS VKİ 25,38±3,025,9±4,7 NS AMH 0,77±0,190,63±0,31 NS(0.57) E2 87,82±61,770,78±65,3 NS LH 4,2±2,54,01±2,8 NS FSH 6,52±2,67,2±3,0 NS TSH 2,09±1,41,7±0,9 NS PRL 15,88±4,916,99±7,2 NS Stimulasyon Süresi 9,15±1,39,23±2,0 NS Total Ünite 2713±8413179±1059 NS Antral follikül sayısı 6,66±4,35,18±2,7 NS Total oosit 5,78±4,64,01±3,1 0,046 HCG günü Follikül sayısı6,11±3,75,64±3,7NS Sahmay S, Aydogan B, Gezer A et al. 2013 (baskıda)

20 SŞ AMH düzeyi - Gebelik oranları Sahmay S, Aydogan B, Gezer A et al. 2013 (baskıda) AMH < 1ng/ml % 19 AMH > 1ng/ml % 24,7 Gebelik+Gebelik-Toplam AMH>156 %24.8170 %75.2226 %100 AMH≤119 %19 81 % 81100 %100 Toplam75 % 23251 % 77326 %100 p=0,159

21 SŞ Canlı doğumu öngören parametreler La Marca A et al.:Rep Biomed Online 22:341, 2011

22 SŞ Sahmay S, Usta T, et al. Arch Gynaecol Obstet. 286:661–665, 2012 Obesite AMH düzeyini etkilemez

23 SŞ Honnma H et al.: Reprod Sci. 2013 Jan;20(1):51-9. Serum AMH ve IVF gebelik oranları

24 SŞ Yaş ve AMH değerine göre gebelik olasılığı La Marca A et al.:Rep Biomed Online 22:341, 2011

25 SŞ 40 yaş üstünde AMH ve gebelik oranları Lee RKK, et al.: Reproductive Biology and Endocrinology 2011, 9:115

26 SŞ Kötü yanıt – AMH Sahmay S, Cetin M, Ocal P, Kaleli S, Senol H, Birol F, Irez T.:Reprod Med Biol.10:9, 2011

27 SŞ OHSS öngörüsü-AMH sınır değeri Sensitivite %90 Spesifite %71 3,3 ng/ml n.41/695 Ocal P, Sahmay S, Cetin M, Irez T et all. J Assist Reprod Genet. 28:1197, 2011

28 SŞ AMH düzeyi ile Gebelik Oranları Authorn/N AMH level Pregnant/nonPregnant p Eldar-Geva’0526/30 3.90 (2.54) / 1.92(1.33) <.02 Smeenk’0740/40 3.20 (2.60) / 2.90(2.40) NS Elgindy’0812/17 2.65 (0.67) / 0.76(0.39) 0.001 Wu’0926/34 4.30 (2.60) / 3.40(2.40) 0.011 Sahmay’1247/142 3.90 (2.50) / 3.80(3.00) NS Pooled data146/263 3.81(2.46) / 3.20(2.57) 0.043 Kaleli S, 2012, unpublished data

29

30 SŞ HAYIR Sahmay S. 2012, Anckaert E. 2012,Yılmaz N 2012, Lamazou 2012(IUI cycle), Aleyasin A. 2011,Zhang NF 2011 (male serum),Nakhuda GS 2011 (donor cycle),Kunt C 2011,Lamazou F 2011 (modified natural IVF cycle),Riggs R 2011(donor cycle), Broer SL 2010, Freiesleben NC 2010 (IUI), Tremellen K 2010 (IUI), Li HW 2010 (IUI),Guerif F 2009,Gnoth C 2008,Lee TH 2008,McIIveen M 2007,Smeenk JM 2007,Broekmans FJ 2006, Van Rooij IA 2006,Penarrubia J 2005 La Marca 2011,Gleicher N 2010,Kini S 2010, Blazar AS 2011, Majumder K 2010,Li HW 2010(IUI),Kaya O 2010,Pabuccu R 2010(FF),Wu CH 2009, Elgindy EA 2008, Nelson SM 2007,Eldar- Geva T. et al. 2005,Hazout A 2004 AMH düzeyi ile Gebelik Öngörüsü mümkün mü ? EVET

31 SŞ Over cevabında yararlı belirteçler La Marca A et al.: Human Reproduction Update, 16:113, 2010 17 16610

32 SŞ Over cevabı-AFS ve AMH Nelson SM.:Fertil Steril, 2013

33 SŞ ÖzetÖzet AMH gebelik öngörüsünde yararlı değildir.AMH gebelik öngörüsünde yararlı değildir. AMH düzeyi ile gebelik oranları arasında pozitif korelasyon vardır.AMH düzeyi ile gebelik oranları arasında pozitif korelasyon vardır. AMH için tek ölçüm yeterlidir.AMH için tek ölçüm yeterlidir. Zayıf yanıt ve OHSS öngörülmesinde yararlıdır.Zayıf yanıt ve OHSS öngörülmesinde yararlıdır. Hastanın tedavi endikasyonda kesin ve tek bir belirleyici yoktur.Hastanın tedavi endikasyonda kesin ve tek bir belirleyici yoktur. Özellikle ek bir bulgu olmaksızın sadece çok düşük AMH değerlerinde de gebelik mümkündür.Özellikle ek bir bulgu olmaksızın sadece çok düşük AMH değerlerinde de gebelik mümkündür. Klinik olarak düşük AMH değerlerinden ziyade yüksek değerler daha önem taşımaktadır.Klinik olarak düşük AMH değerlerinden ziyade yüksek değerler daha önem taşımaktadır.

34 SŞ 5-6 Aralık 2013 Swissotel, İstanbul

35


"SŞ Prof.Dr.Sezai ŞAHMAY İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın hastalıkları ve Doğum ABD Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Bilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları