Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Adığe Latin Alfabe Adığ ' e Latin Alfabe www.danef.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Adığe Latin Alfabe Adığ ' e Latin Alfabe www.danef.com."— Sunum transkripti:

1

2 Adığe Latin Alfabe Adığ ' e Latin Alfabe www.danef.com

3 LATİN ALFABE & ADIĞ'E SÖZLÜK *** 19150 Kelime seslendirmeli *** LATIN ALPHABET & ADIĞ'E DICTIONARY *** 19150 Words their pronunciations *** LATİN ALFABE & ADIĞ'E GUŞEIL'E *** 19150 guşeım make yétığev ***

4 1234567891011121314 ABCC'ÇDDZEÉFGĞĞ'H 1516171819202122232425262728 H'IİJKK'LL'MNOÖPP' 2930313233343536373839404142 QRSŞTT'TSTS'UÜVXYZ H a r f x e r

5 12345678910111213 ECDZĞ'H'K'L'P'QT 'TSTS'X E k A d ı ğe H a r f l e r E k A d ı ğ ' e H a r f l e r

6 E MezMez Be çok Pe Burun Ne Göz Ke Mezar Kullanım oranı: % 1 4.75

7 C capse CACaleDelikanlı CECehıUzun CÉZıcéğeanKaçırmak CICımafKış CİCiğunEşlik etmek CO? CÖ? CU? CÜ? Kullanım oranı: % 1.89

8 DZ xedzaqo DZAXedzaqoEr DZEDzeOrdu DZÉ? DZIDzıvoÇuval DZİZıdédziyé DZO? DZÖ? DZU? DZÜ? Kullanım oranı: % 0.10

9 Ğ' ğ'ın Ğ'AÇığ'ayÇıra Ğ'EL'ağ'eYüksek Ğ'É? Ğ'IFıtağ'ınGazyağı Ğ'İ? Ğ'O? Ğ'Ö? Ğ'U? Ğ'Ü? Kullanım oranı: % 0.13

10 H' h'ağe H'AH'ağeÖrgü H'EH'edenÇaput H'É? H'IH'ırbıdzKarpuz H'İ? H'OCerah'otabanca H'Ö? H'UH'urayYuvarlak H'Ü? Kullanım oranı: % 0.89

11 K' k'ay K'AK'ayİsim K'EK'ekanİsim K'ÉK'éğetınKilitlemek K'IK'ıneİsim K'İK'icıjınTerketmek K'OK'oBacak K'Ö? K'UK'uAraba K'Ü? Kullanım oranı: % 0.77

12 L' l'ape L'AL'ap’ePahallı L'EL'emıc'Köprü L'ÉZel'évonRékabet L'IAl'ınAl'ınYüzük L'İZel'iqunYayılmak L'O? L'Ö? L'U? L'Ü? Kullanım oranı : % 1.31

13 P' p'al'e P'AP'al'emühlet P'EP'eBurun P'É? P'IĞet'ep'ığSökük P'İThap'ikuİsim P'OKamp'oKabuk P'Ö? P'UP'urEvlatlık P'Ü? Kullanım oranı: : % 0.18

14 Q qodın QAThamışqağoPerişanlık QEŞıqedana QÉ? QIQıneİsim Qİ? QOBenaqoGüreşçi QÖ? QUTs’ıquKüçük QÜ? Kullanım oranı: % 1,63

15 T' t'arko T'AT'arkoÇentik T'ET'equAz T'ÉT'éhirİsim T'IT'ıKoç T'İHat'it'İsim T'O? T'Ö? T'UŞharıvt'upşBaşıboş T'Ü? Kullanım oranı: % 1,63

16 TS' ts'ap'o TS'ATs'ap'oArsız TS'ETs'eAd TS'É? TS'ITs'ıneIslak TS'İHamts'iyÇavdar TS'O? TS'Ö? TS'UKants'uvKaval TS'Ü? Kullanım oranı: % 0.26

17 TS tsape TSATsapeÖn diş TSETseDiş TSÉ? TSITsıYün TSİTsit'`uİki diş TSOTsojıYonca TSÖ? TSUTsutsıquUğurböceği TSÜ? Kullanım oranı: % 0.07

18 X xate XAXateBahçe XEDaxeGüzel XÉKıxédzıÇiselemek XIXıDeniz XİTxinl'Kitap XODeşxoCeviz XÖ? XUŞıxujKalça XÜ? Kullanım oranı: % 2.09

19 Adığ'e dilinde harflerin kullanım oranları É ve C ' harflerinin çift tuş ile yazıldığı É ve C ' harflerinin üslü görünümleri dikkate alınarak: Türkçede kullandığımız E ve C harfleri Adığ'e Harflere atanmış, Türkçedeki sesleri için É ve C ' harfleri kullanılmıştır. Değiştirilen harflerin (É... E, C... C ' )kullanım oranları Pe burun kelimesindeki ( e ) harfi 55.383 kez Téh'o örtü kelimesindeki ( é ) harfi 4.741 kez Cepsı yeni kelimesindeki ( c ) harfi 7.104 kez C ' ade büyük kelimesindeki ( c ' ) harfi 1.002 kez (Ceraşe Témbot un K'uk'o adlı romanında kullanılan 373.716 harfin içerisinde) Harflerin romandaki kullanım % leri tanıtım slaytlarında verilmiştir. TÜRKÇEDEKİ E ve C HARFİ DEĞİŞİKLİK NEDENİ

20 A ane Agu Avuç içi Ade Maşa Aze Mahir Al'e Eldiven Kullanım oranı: % 7.0

21 B badze BABadzeSinek BEBeÇok BÉBétemalBelalı BIBınıÇoluk çocuk BİBislanİsim BOBorepşınŞişmek BÖ? BUBurşKarabiber BÜOtobüs Kullanım oranı: % 0.94

22 C' c'ane C'AC'aneGömlek C'EC'eguDüğün C'ÉAc'énte C'IAc'ıyÇok C'İC'ips C'OC'ormeSucuk C'Ö? C'UJemc'ugSedef C'ÜYéıc'üc Kullanım oranı: % 0.27

23 Ç çığı ÇAÇanıSeri ÇEÇeDalak ÇÉ? ÇIÇıyéUyku ÇİÇijeUzak ÇOPalyaço ÇÖÇöh'onSürünmek ÇUKauçuk ÇÜÇündıKaranlık Kullanım oranı: % 0.41

24 D dağe DADağeYağ DEDetArasında DÉDéjıvunKoro tutmak DIDıvoSülük DİDizDopDolu DODoğmıc'Asık suratlı DÖDöküman DUDurısCiddi DÜDüçantésBakkal Kullanım oranı: % 1.63

25 É téttét Téh'o Örtü Téçın Üstünden akma Tétığo İtibar Pévon Rekabet Kullanım oranı: % 1.26

26 F fabe FAFabeSıcak FEFedBenzer FÉFéjenBaşlamak FIBzıl'fığBayan FİFifenDenkgelmek FOFarforPorselen FÖŞoför FUFutbol FÜParfüm Kullanım oranı: % 1.67

27 G gaz GAGaz GERöntgen GÉKargéyDoğan GIKazgırKazma GİĞeliginGıdıklama GOAgorTempo GÖ? GUGuKalp GÜFigür Kullanım oranı: % 1.26

28 Ğ ğatxe ĞAĞatxeBahar ĞEĞeÇağ ĞÉ? ĞIĞınAğlamak ĞİBuğit'`uİki yan ĞOĞoguYol ĞÖ? ĞUĞucıDemir ĞÜ? Kullanım oranı: % 4.41

29 H haha HAHaKöpek HETsıheİtimat HÉHésap HIAhılAkraba HİFeguşhit'ıu`İkilem HOHorayda HÖ? HUHurc'ınCep HÜ? Kullanım oranı: % 0.78

30 I ığec Iğın Elde tutmak Ğ'ın Barut Jı Rüzgar Lı Et Kullanım oranı: % 1 0.66

31 İ izın Ciz Altı dopdolu Şekin Tartma Min Rüzgar Pıyi Et Kullanım oranı: % 2.66

32 J jağe JAJanteBaş köşe JEJepkÇene JÉJéletké JIJıbğeRüzgar JİJineps JOJoker JÖJök'uKöz JUMıjurSüngü JÜĞejünEritmek Kullanım oranı: % 1.26

33 K kanc' KAKanc'Saksağan KEKeMezar KÉBereskéjıyÇarşamba KIKıneKına KİŞekinTartmak KOCeğavkoPayanda KÖLikör KUKutenKırmak KÜKüp Kullanım oranı: % 2.03

34 L lanle LALabeLeğen LELec’enGevşektutuş LÉTélévizyon LIBılımYararlı LİLiginGıdıklanma LOAlo LÖHoparlör LUHaluğEkmek LÜHalüj Kullanım oranı: % 0.64

35 LI Açık hece sesinin Türkçe – Adığe farklılığı LI Lı Et Blı Yedi (7) Bılım Sığır ( KALIN ) Kullanım oranı: : %.09

36 M maze MAAmalİmkan MEMeKoku MÉMémısİsim MIMıarısElma MİMiyBu MOModreDiğeri MÖTümör MUYimukYetmiyen MÜMüze Kullanım oranı : % 3.26

37 N nağo NANafeAşikar NENeGöz NÉNévuşYarın NINıseGelin NİNinıvİsim NONormal NÖNötr NUNurbiyİsim NÜNükleer Kullanım oranı: : % 2.19

38 O ofof Otın Ovmak Or otej Havadis Ont'ağ Eğri Goş Bölü Kullanım oranı: % 2.89

39 Ö çöake Cışö Ten Jönaqo Tarla sürme Orjör Geveze Jöağo Yıldız Kullanım oranı: % 0.27

40 P pağe PAPaneDiken PEPeBurun PÉPélığucıÇok sovuk PICepıcKenevir PİKıpivtınKurtulmak POKaleportMeşakkat PÖ? PUPuan PÜKompütür Kullanım oranı: : % 2.32

41 R ram RARamÇerçeve RERezenRazı olmak RÉRénevDaima RIGurıtOrtanca RİRiqonYürümek (.ile) ROBüro RÖRömork RURuslanİsim RÜEnstrüman Kullanım oranı: % 4.12

42 S sape SASakDikkat SESerıBen SÉSéreEnteresan SISıdNe SİSiapElimde tok SOPersonel SÖProfesör SUSuretFotoğraf SÜSüper Kullanım oranı: % 2.36

43 Ş şağe ŞAŞağeFitil ŞEŞeSüt ŞÉŞéğejenBaşlatmak ŞIŞıdıEşek ŞİŞizDopdolu ŞOŞok ŞÖŞöSiz ŞUŞurup ŞÜNeşüKör Kullanım oranı: % 4.11

44 ŞÖ ŞÜ Açık hece sesinin Türkçe – Adığe farklılığı ŞÖŞÜ Şövu bal Şüyı ıslık Şöuğ ekşimiş Aşü`ı tatlı Şöfı meydan Neşü kör Şöaşe yaraşırlık Meşü`e ateş Voşögu gökyüzü Şüane çapa Cışö ten Şüı iyi Şöndıre fıçı Şüzı kadın Şöambğo geniş Şü`n çürümek Şöac'e yüzsüz Şüğe çürük ( ŞÖHRET - ŞÜPHE ) %.18 Kullanım oranı %.44

45 T tamğe TATamğeDamga TETerıBiz TÉTétÜstünde TITınVermek TİTizDopdolu TOKantofPatates TÖTraktörSiz TUĞeturenAraklamak TÜKompitür Kullanım oranı: % 2.89

46 U udan Uğo Duman Uh'o Perde Ule Aptal Upe Ön Kullanım oranı: % 3.35

47 Ü çündı Çü Altı dopdolu Şüı Tartma Şüağe Rüzgar Üğetın Bekletilme Kullanım oranı: % 0.58

48 V vate VAVateÇekiç VEVerıSiz VÉVédevonDava açmak VIŞıvınTuzlamak VİVitamin VOVored VÖVösenAlışmak VUVudıBüyücü VÜVüanSahip olmak Kullanım oranı: % 4.10

49 Y yayyay YAYayOnların YERayeİsim YÉYémınŞer YICıyıÇığlık YİYizDopdolu YOAkordiyon YÖBanliyö YUAyubİsim YÜ? Kullanım oranı: % 4.12

50 Z zavle ZAZavleÇok ZEZefedBenzer ZÉZéceTümü ZIZıTek ZİZiarSahibi ZOMazot ZÖ? ZUZulİsim ZÜ? Kullanım oranı: % 2.46

51 vuçüp'e / kesme / accent grave goşen goş`en keşen keş`en xeşen xeş`en yévun yév`un yişen yiş`en zerışen zerış`en pşı pş`ı hau hau` şıı şıı` ( ` ) Kelimeyi heceye bölmeden kesme işareti ile bütünlük korunur kesmenin geldiği hecede yarım oktav kadar durulur varsa sağındaki heceye devam edilir. Bazı kelimeler aynı harfleri içerdiği halde heceler yarım oktav kadar duraksanarak okunmaktadır dağıtmakyanına bağlamak yar, sevgilibilmek içeriye çekmekdikmek, ekmek Kokusunu almakgagalamak, kazımak satmak, götürmekbilmek beraberce gitmekbir birine bağlamak beyon mantarhayır yapvar

52 TÜRKÇE ADIĞ'E 8Sesli harf sayısı9 21Sessiz harf sayısı33 168Açık hece sayısı240 SES TEMELLİ CÜMLE OKUMA SİSTEMİ Sesten heceye, heceden kelimeye, kelimeden cümleye ulaşılan pratik okuma sistemidir. Sesli harfler kendileri birer ses olduğu gibi bir sessiz harfle birleşerek hece teşkil ederler. (Sesli harf + Sessiz harf) Kapalı Heceyi, (Sessiz harf + Sesli harf) Açık Heceyi oluştur. 33 sessiz 9 sesli harli alfabeden teorik olarak 297 açık hece sesi elde edilir. Adığ'e dilinde ( 33 ü yeni kelimelerden gelen ) toplam 240 farklı açık hece sesi mevcuttur.

53 TIRK'U ADIĞ'E 8 Make zia harfxer 9 21 Make zim`a harfxer 33 168 Zefeşhaf Uxığe pçığoxer 240 GUŞEI PÇIĞO MAKEM YEPXIĞEV ALFABE Mı sistemım harfır guşe`ım tede xetmıy yimah'e zeh'ocırep. Yimah'e standardev şıt. Makemce pçığom, pçığomce guşeım l'easev arfağov yéc'ace sistem Make zia harfxer, make zim`a harfxem yagohav zetéfığe pçığo makexer katı (Make zia Harf + Make zim`a Harf) ım Zıgoahace Ğepıtağe pçığo (Make zim`a Harf + Make zia Harf) ım Zıgoahace Uxığe pçığoxer meh'u, 33 Make zim` a harfre, 9 Make zia harfre zıxet Alfabem teorikev 297 zefeşhaf Uxığe pçığoxer kıxecı Adığ'e Bzem 240 zefeşhaf Uxığ pçığo xet

54 Ses temelli Alfabe sisteminde Açık Hece yapısı KAnc' KE beresKÉjiy KIne şeKİn KOps liKÖr KUten KÜp A E É I İ O Ö U Ü K Her sessiz harften sağına gelen sesli harf sayısı kadar farklı açık hece sesi elde edilmektedir. Bu sistemde her harf tek sesle okunmakta kelimenin neresinde olursa olsun sesi değişmemektedir.

55 Latin harflerin yazılması kolay Okunması kolay Akılda tutulması kolay NEDEN LATİN ALFABE ?

56 Bu gün artık olmazsa olmaz olan evde iş yerinde internet kafelerdeki bilgisayarlarda latin harfli klavyeler bağlı NEDEN LATİN ALFABE ?

57 Ek olarak öğrenenilecek olan 13 harf Bu ek harflerin çoğuda benzer harflerdir. C ' / C Ğ / Ğ' H / H' L / L' T / T' P / P' K / K' NEDEN LATİN ALFABE ?

58 Windowsa türkçe harfler eklenerek dünyanın her yerinde Adığ'eler internet üzerinden standart harflerle haberleşebilirler Örneğin harf standardı olmaması nedeniyle internet yazışmalarında Ş harfi ش, SH, щ şeklinde farklı şekilerde yazılmaktadır NEDEN LATİN ALFABE ?

59 Krill harflerinin bu yazılım zorlukları nedeniyle birçok ülke Latin harflere dönmüşlerdir Romanya, Macaristan, Estonya, Litvanya, Slovakya, Azerbeycan, Türkmenistan...gibi NEDEN LATİN ALFABE ?

60 Latin Alfabesinde Harflerin sesleri değişmemektedir “Ses Temelli Okuma ” sistemine uygundur. Krill de ise bazı harfler farklı seslerle okunmaktadır. NEDEN LATİN ALFABE ?

61 жъогъо гъэжъон шIоигъон оIо Krillde O harfi ( öa o ö ü vo o ) farklı seslerle okunmaktadır

62 бгы лъагэ бэгу гупсэф Krillde г harfi ( ğ' g ) farklı seslerle okunmaktadır

63 Iужъу Iэуж гъэуцун Krillde у harfi (u - ü - vu - v) farklı seslerle okunmaktadır

64 есын теплъэ Krillde е harfi ( ye e ) farklı seslerle okunmaktadır

65 цуакъэ цунтхъэн Krillde цу harfi ( çö çü ) farklı seslerle okunmaktadır

66 фэшъуаш шъошъуй Krillde шъу harfi ( şö şü ) farklı seslerle okunmaktadır

67 Юсюф парашют Krillde Ю harfi ( yu u ü ) farklı seslerle okunmaktadır

68 Krillde sesli harflerin yetersizliği nedeniyle harf kombinasyonları atanarak 60 ın üzerinde harf oluşturulmuştur. Öğrenmek ve akılda tutmak oldukça zordur

69 HARFLATİNTÜRKÇEKRİLLENGLISH 1 C capse, ce, cıgu ip, yeni, yerкIалэ, кIэнкэ, чIыгуboy, egg, field 2 dZ badze, dzıvo sinek, çuvalбадзэ, дзыоfly, sac'k 3 E pe, ne burun, gözпэ, нэnose, eye 4 Ğ' bığ'ı, çığ'ı, ğ'ını bel, ağaç, barutбгы, чъыг, гыныcaist, tree, gunpowder 5 H' ph'e, c'erah'o, bıh'u odun, tabanca, enliпхъэ, тхъу, кIэрахъуwood, butter, revolver 6 K' k'u, k'o, k'inı, k'élın araba, bacak, zor,artmakку, ко, къины, къелынvehic'le, leg, diffic'ult, remaining 7 L' al'ın, al'e yüzük, eldivenIалъын, Iэлъэring, glove 8 P' p'e, ts'ap'o, nep'ıy yatak,arsız, yüzsüzпIэ, цIапIо, нэпIыйbed, naughty, shameless 9 Q qoedığ, pıtqun, yequn kayıp,damlamak, yaramakкIодыгъ, екунmissing, suitable 10 T' t'`u, yat'e iki, toprakтIу, ятIэtwo, ground 11 TS tsağ'e, tse, tsı kaburga,diş, yünцагэ, цэ, цыrib, tooth, cool 12 TS' ts'e, ts'ıfı, ts'ıqu ad, insan, küçükцIэ, цIыфы, цIыкIуname, person, little 13 X xate, xı, daxe bahçe, deniz, güzelхатэ, хы, дахэgarden, sea, beautiful Adığ'e Harfler

70 HARFLATİNTÜRKÇEKRİLLENGLISH L lecen лэджэнcashtubleğen M mate матэbasketsepet N nefın нэфынlightaydınlık O ont'ağ IонтIагъэbenteğri Ö şö шъоyousiz P pane панэthorndiken R rehat рэхьатc'omfortablekonforlu S suret сурэтpictureresim Ş şığın щыгъынdressgiysi T tarı тарыwhichhangisi U udane Iуданlight ropeiplik Ü şüaf шъуафcakeküspe V vane уанэsaddleeyer Y yil'es илъэсyearsene Z kaz къазonekaz Türkçe harflerin devamı...

71 HARFLATİNTÜRKÇEKRİLLENGLISH A ane Iанэdinner tablesofra B bzıv бзыуbirdkuş C' c'ençı джэнчыbeanfasülye Ç çığ'ı чъыгыtreeağaç d değu дэгъуgoodiyi É téh'o техъоcoverörtü F fed фэдsimilarbenzer G gaz газgasgaz Ğ ğogu гъогуstreetyol H ha хьаdogköpek I jıbğe жьыбгъэwindrüzgâr İ izin изынpermissionizin J jepk жэпкъchinhava K kame къамэcrowkama Türkçe Harfler ( Adığ'e Harflere ek olarak )

72 BĞOŞHABLE YİQODICE Tixeğegu paçıham zızeréph'om yivuj xı cıbım qojıştırıy qojığev, kenejğeme yaşışev abzaxe cıl'eşxo gore, kuşham kıcecıy keqojığev Şhagoaşe uşö usığ. Bğoşehabl yits'ağe. Kumalıme yaşışev zı şöac'e gore aş desığ. Ar paçıha kulukış`ev, dze zéşev mış yitığexem yakoahıy mehacağe plan zexal'hağ. A mığov ziguğu ketşığem Bğoşehableme guşeı` yaxivt'upşhağ: Tırkuyém yicıjığexer zıxefağe şıacer cenetım fed, vurısı paçıham te tiğepsevujıştep, tidiniy tiğeığıştep, ticalexer tıixınış vurıs dinım riğehaşt. Arısı terıy xı cıbım ticıjın fay. Se paçıham yikulıkış`ev tétığoşxo ziame sadeguşeığ, ticıjınev tıfayév l'eu tıxinl' yattıme, fitı tıkaş`ınev sıkağeqoğağ, yiuy çıler k'iğebırsırığ. Sıdmıy çıler yiğedauy, paçehım yits'ece l'eu txinl' kıfatxığaxev hazırev yiığtıy, çılem desım yaape cariğedzağ. Adre k'upır arıtiy zıfayér, l'eu txinl'ır psıncev zerağeqoağ. Zavle téş`ağev çıler neh' asejığev, yal'eu txinl' yic'evap keqojığ. Yicıjınxev paçehım fitı k'iş`ığev. A kumalı mığomre yikoteğu k'upımre dze şıv k'up kıraşal'`ıy Bğoşıhabler kırağezığ: Paçehım fitı şük'iş`ığev, mıy şüof yil'ıjep sehat t'`ocıre pl'`ırece zıjüğoyıjıy şüéjej, yauy vunaşör kafağavçüğ.

73 Ticıjıştep, tıfeyéjep nehıbeme yauy şham kafadağep. Şücetxejığax, şüof yil'ıjep karaoağ. Aşığum zıvğoyıjığo pal'e kıteşütı yauy cel'eoağex. Arıy kafadağep. Xeğegum şüşışıjep, şör-şörev şümcıjıme şütedğestıcışt. Neh' kafağepıtağ. Sıdmıy a kupım yéjıxem h'orşerığe murad bzacev yaam yél'ıtığev çılem guzejöğu maşü`er kacadzağ. Çıle thamıcem belehışxor kıdetec'ağ. Sehat t'`ocıre pıl'`ırece sıd zeşüepxıjınıy, yaanp'e téh'oxer zecavğoyéjışümıy yérağoağ. Yabılımıy, yapseval'ıy tede yahıjınıy. Şüzıy, calıy, hıy bılımıy zetéğojxev çıler guzejöğuşh'o xefağ. Aş dejım a kumalım yinepençağıy kışınefıjığ: yéj yadimıcıjınev zık'iğenağev kıcecığ. Guzejöğu yéğezıp'e xadzağe çıle amalınçem yabılımıy yapseval'ıy aş kaşişefıjığe fedev yiş`ıy pıçençece kızfiğenejığ, yikoteğu k'upıre yejıre xebayıcığex. Bğoşehable çıle thamıcerıy aş tétev xekum rafığe h'uğe Ceraşe Témbot... K'uk'o zits'e romanım şışev zı nequ


"Adığe Latin Alfabe Adığ ' e Latin Alfabe www.danef.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları