Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Adığ'e Latin Alfabe   www.danef.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Adığ'e Latin Alfabe   www.danef.com."— Sunum transkripti:

1 Adığ'e Latin Alfabe

2 www.danef.com LATİN ALFABE & ADIĞ'E GUŞEIL'E
 *** guşeım make yétığev *** LATİN ALFABE   &   ADIĞ'E  SÖZLÜK  *** Kelime seslendirmeli *** LATIN ALPHABET   &   ADIĞ'E  DICTIONARY  *** Words their pronunciations ***

3 H a r f x e r A B C C' Ç D DZ E É F G Ğ Ğ' H H' I İ J K K' L L' M N O
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A B C C' Ç D DZ E É F G Ğ Ğ' H 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 H' I İ J K K' L L' M N O Ö P P' 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Q R S Ş T T' TS TS' U Ü V X Y Z

4 E k A d ı ğ' e H a r f l e r E C DZ Ğ' H' K' L' P' Q T ' TS TS' X 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 E C DZ Ğ' H' K' L' P' Q T ' TS TS' X

5 E Mez Kullanım oranı: % Be çok Pe Burun Ne Göz Ke Mezar

6 C capse Kullanım oranı: % 1.89 CA Cale Delikanlı CE Cehı Uzun CÉ
Zıcéğean Kaçırmak CI Cımaf Kış Ciğun Eşlik etmek CO ? CU

7 DZ xedzaqo Kullanım oranı: % 0.10 DZA Xedzaqo Er DZE Dze Ordu DZÉ ?
DZI Dzıvo Çuval DZİ Zıdédziyé DZO DZÖ DZU DZÜ

8 Ğ' ğ'ın Kullanım oranı: % 0.13 Ğ'A Çığ'ay Çıra Ğ'E L'ağ'e Yüksek Ğ'É ?
Ğ'I Fıtağ'ın Gazyağı Ğ'İ Ğ'O Ğ'Ö Ğ'U Ğ'Ü

9 H' h'ağe Kullanım oranı: % 0.89 H'A H'ağe Örgü H'E H'eden Çaput H'É ?
H'I H'ırbıdz Karpuz H'İ H'O Cerah'o tabanca H'Ö H'U H'uray Yuvarlak H'Ü

10 K' k'ay Kullanım oranı: % 0.77 K'A K'ay İsim K'E K'ekan K'É K'éğetın
Kilitlemek K'I K'ıne K'İ K'icıjın Terketmek K'O K'o Bacak K'Ö ? K'U K'u Araba K'Ü

11 L' l'ape Kullanım oranı : % 1.31 L'A L'ap’e Pahallı L'E L'emıc' Köprü
Zel'évon Rékabet L'I Al'ın Yüzük L'İ Zel'iqun Yayılmak L'O ? L'Ö L'U L'Ü

12 P' p'al'e Kullanım oranı: : % 0.18 P'A P'al'e mühlet P'E P'e Burun P'É
? P'I Ğet'ep'ığ Sökük P'İ Thap'iku İsim P'O Kamp'o Kabuk P'Ö P'U P'ur Evlatlık P'Ü

13 Q qodın Kullanım oranı: % 1 ,63 QA Thamışqağo Perişanlık QE Şıqe dana
? QI Qıne İsim QO Benaqo Güreşçi QU Ts’ıqu Küçük

14 T' t'arko Kullanım oranı: % 1 ,63 T'A T'arko Çentik T'E T'equ Az T'É
T'éhir İsim T'I T'ı Koç T'İ Hat'it' T'O ? T'Ö T'U Şharıvt'upş Başıboş T'Ü

15 TS' ts'ap'o Kullanım oranı: % 0.26 TS'A Ts'ap'o Arsız TS'E Ts'e Ad
? TS'I Ts'ıne Islak TS'İ Hamts'iy Çavdar TS'O TS'Ö TS'U Kants'uv Kaval TS'Ü

16 TS tsape Kullanım oranı: % 0.07 TSA Tsape Ön diş TSE Tse Diş TSÉ ? TSI
Yün TSİ Tsit'`u İki diş TSO Tsojı Yonca TSÖ TSU Tsutsıqu Uğurböceği TSÜ

17 X xate Kullanım oranı: % 2.09 XA Xate Bahçe XE Daxe Güzel XÉ Kıxédzı
Çiselemek XI Deniz Txinl' Kitap XO Deşxo Ceviz ? XU Şıxuj Kalça

18 TÜRKÇEDEKİ E ve C HARFİ DEĞİŞİKLİK NEDENİ
Adığ'e dilinde harflerin kullanım oranları É ve C' harflerinin çift tuş ile yazıldığı É ve C' harflerinin üslü görünümleri dikkate alınarak: Türkçede kullandığımız E ve C harfleri Adığ'e Harflere atanmış, Türkçedeki sesleri için É ve C' harfleri kullanılmıştır. Değiştirilen harflerin (É ... E, C ... C' )kullanım oranları Pe burun kelimesindeki ( e ) harfi kez Téh'o örtü kelimesindeki ( é ) harfi kez Cepsı yeni kelimesindeki ( c ) harfi kez C'ade büyük kelimesindeki ( c' ) harfi kez (Ceraşe Témbot un K'uk'o adlı romanında kullanılan harfin içerisinde) Harflerin romandaki kullanım % leri tanıtım slaytlarında verilmiştir.

19 A ane Agu Ade Aze Al'e Kullanım oranı: % 7 .0 Avuç içi Maşa Mahir
Eldiven

20 B badze Kullanım oranı: % 0 .94 BA Badze Sinek BE Be Çok BÉ Bétemal
Belalı BI Bını Çoluk çocuk Bislan İsim BO Borepşın Şişmek ? BU Burş Karabiber Otobüs

21 C' c'ane Kullanım oranı: % 0.27 C'A C'ane Gömlek C'E C'egu Düğün C'É
Ac'énte C'I Ac'ıy Çok C'İ C'ips C'O C'orme Sucuk C'Ö ? C'U Jemc'ug Sedef C'Ü Yéıc'üc

22 Ç çığı Kullanım oranı: % 0 .41 ÇA Çanı Seri ÇE Çe Dalak ÇÉ ? ÇI Çıyé
Uyku Çİ Çije Uzak ÇO Palyaço ÇÖ Çöh'on Sürünmek ÇU Kauçuk ÇÜ Çündı Karanlık

23 D dağe Kullanım oranı: % 1 .63 DA Dağe Yağ DE Det Arasında DÉ Déjıvun
Koro tutmak DI Dıvo Sülük Diz DopDolu DO Doğmıc' Asık suratlı Döküman DU Durıs Ciddi Düçantés Bakkal

24 É tét Téh'o Téçın Tétığo Pévon Kullanım oranı: % 1 .26 Örtü
Üstünden akma Tétığo İtibar Pévon Rekabet

25 F fabe Kullanım oranı: % 1 .67 FA Fabe Sıcak FE Fed Benzer FÉ Féjen
Başlamak FI Bzıl'fığ Bayan Fifen Denkgelmek FO Farfor Porselen Şoför FU Futbol Parfüm

26 G gaz Kullanım oranı: % 1 .26 GA Gaz GE Röntgen GÉ Kargéy Doğan GI
Kazgır Kazma Ğeligin Gıdıklama GO Agor Tempo ? GU Gu Kalp Figür

27 Ğ ğatxe Kullanım oranı: % 4 .41 ĞA Ğatxe Bahar ĞE Ğe Çağ ĞÉ ? ĞI Ğın
Ağlamak Ğİ Buğit'`u İki yan ĞO Ğogu Yol ĞÖ ĞU Ğucı Demir ĞÜ

28 H ha Kullanım oranı: % 0.78 HA Ha Köpek HE Tsıhe İtimat HÉ Hésap HI
Ahıl Akraba Feguşhit'ıu` İkilem HO Horayda ? HU Hurc'ın Cep

29 I ığec Iğın Ğ'ın Jı Lı Kullanım oranı: % 1 0.66 Elde tutmak Barut
Rüzgar Et

30 İ izın Ciz Şekin Min Pıyi Kullanım oranı: % 2.66 Altı dopdolu Tartma
Rüzgar Pıyi Et

31 J jağe Kullanım oranı: % 1 .26 JA Jante Baş köşe JE Jepk Çene JÉ
Jéletké JI Jıbğe Rüzgar Jineps JO Joker Jök'u Köz JU Mıjur Süngü Ğejün Eritmek

32 K kanc' Kullanım oranı: % 2.03 KA Kanc' Saksağan KE Ke Mezar KÉ
Bereskéjıy Çarşamba KI Kıne Kına Şekin Tartmak KO Ceğavko Payanda Likör KU Kuten Kırmak Küp

33 L lanle Kullanım oranı: % 0.64 LA Labe Leğen LE Lec’en Gevşektutuş LÉ
Télévizyon LI Bılım Yararlı Ligin Gıdıklanma LO Alo Hoparlör LU Haluğ Ekmek Halüj

34 LI Açık hece sesinin Türkçe – Adığe farklılığı
( KALIN ) Kullanım oranı: : % .09 LI Et Blı Yedi (7) Bılım Sığır

35 M maze Kullanım oranı : % 3.26 MA Amal İmkan ME Me Koku MÉ Mémıs İsim
MI Mıarıs Elma Miy Bu MO Modre Diğeri Tümör MU Yimuk Yetmiyen Müze

36 N nağo Kullanım oranı: : % 2.19 NA Nafe Aşikar NE Ne Göz NÉ Névuş
Yarın NI Nıse Gelin Ninıv İsim NO Normal Nötr NU Nurbiy Nükleer

37 O of Otın Or otej Ont'ağ Goş Kullanım oranı: % 2.89 Ovmak Havadis Eğri
Bölü

38 Ö çöake Cışö Jönaqo Orjör Jöağo Kullanım oranı: % 0.27 Ten Tarla sürme
Geveze Jöağo Yıldız

39 P pağe Kullanım oranı: : % 2.32 PA Pane Diken PE Pe Burun PÉ Pélığucı
Çok sovuk PI Cepıc Kenevir Kıpivtın Kurtulmak PO Kaleport Meşakkat ? PU Puan Kompütür

40 R ram Kullanım oranı: % 4.12 RA Ram Çerçeve RE Rezen Razı olmak RÉ
Rénev Daima RI Gurıt Ortanca Riqon Yürümek (.ile) RO Büro Römork RU Ruslan İsim Enstrüman

41 S sape Kullanım oranı: % 2.36 SA Sak Dikkat SE Serı Ben SÉ Sére
Enteresan SI Sıd Ne Siap Elimde tok SO Personel Profesör SU Suret Fotoğraf Süper

42 Ş şağe Kullanım oranı: % 4.11 ŞA Şağe Fitil ŞE Şe Süt ŞÉ Şéğejen
Başlatmak ŞI Şıdı Eşek Şİ Şiz Dopdolu ŞO Şok ŞÖ Şö Siz ŞU Şurup ŞÜ Neşü Kör

43 ŞÖ ŞÜ Açık hece sesinin Türkçe – Adığe farklılığı
( ŞÖHRET - ŞÜPHE ) % Kullanım oranı % .44 ŞÖ ŞÜ Şövu bal Şüyı ıslık Şöuğ ekşimiş Aşü`ı tatlı Şöfı meydan Neşü kör Şöaşe yaraşırlık Meşü`e ateş Voşögu gökyüzü Şüane çapa Cışö ten Şüı iyi Şöndıre fıçı Şüzı kadın Şöambğo geniş Şü`n çürümek Şöac'e yüzsüz Şüğe çürük

44 T tamğe Kullanım oranı: % 2.89 TA Tamğe Damga TE Terı Biz TÉ Tét
Üstünde TI Tın Vermek Tiz Dopdolu TO Kantof Patates Traktör Siz TU Ğeturen Araklamak Kompitür

45 U udan Kullanım oranı: % 3.35 Uğo Duman Uh'o Perde Ule Aptal Upe Ön

46 Ü çündı Çü Şüı Şüağe Üğetın Kullanım oranı: % 0.58 Altı dopdolu Tartma
Rüzgar Üğetın Bekletilme

47 V vate Kullanım oranı: % 4.10 VA Vate Çekiç VE Verı Siz VÉ Védevon
Dava açmak VI Şıvın Tuzlamak Vitamin VO Vored Vösen Alışmak VU Vudı Büyücü Vüan Sahip olmak

48 Y yay Kullanım oranı: % 4.12 YA Yay Onların YE Raye İsim YÉ Yémın Şer
YI Cıyı Çığlık Yiz Dopdolu YO Akordiyon Banliyö YU Ayub ?

49 Z zavle Kullanım oranı: % 2.46 ZA Zavle Çok ZE Zefed Benzer ZÉ Zéce
Tümü ZI Tek Ziar Sahibi ZO Mazot ? ZU Zul İsim

50 vuçüp'e / kesme / accent grave
( ` ) Bazı kelimeler aynı harfleri içerdiği halde heceler yarım oktav kadar duraksanarak okunmaktadır goşen goş en goş`en keşen keş en keş`en xeşen xeş en xeş`en yévun yév un yév`un yişen yiş en yiş`en zerışen zerış en zerış`en pşı pş ı pş`ı hau hau` şıı şıı` dağıtmak yanına bağlamak yar, sevgili bilmek içeriye çekmek dikmek, ekmek Kokusunu almak gagalamak, kazımak satmak, götürmek beraberce gitmek bir birine bağlamak bey on mantar hayır yap var Kelimeyi heceye bölmeden kesme işareti ile bütünlük korunur kesmenin geldiği hecede yarım oktav kadar durulur varsa sağındaki heceye devam edilir.

51 SES TEMELLİ CÜMLE OKUMA SİSTEMİ
Sesten heceye, heceden kelimeye, kelimeden cümleye ulaşılan pratik okuma sistemidir. Sesli harfler kendileri birer ses olduğu gibi bir sessiz harfle birleşerek hece teşkil ederler. (Sesli harf + Sessiz harf) Kapalı Heceyi, (Sessiz harf + Sesli harf) Açık Heceyi oluştur. 33 sessiz 9 sesli harli alfabeden teorik olarak 297 açık hece sesi elde edilir. Adığ'e dilinde ( 33 ü yeni kelimelerden gelen ) toplam 240 farklı açık hece sesi mevcuttur. TÜRKÇE ADIĞ'E 8 Sesli harf sayısı 9 21 Sessiz harf sayısı 33 168 Açık hece sayısı 240

52 GUŞEI PÇIĞO MAKEM YEPXIĞEV ALFABE
Mı sistemım harfır guşe`ım tede xetmıy yimah'e zeh'ocırep. Yimah'e standardev şıt. Makemce pçığom, pçığomce guşeım l'easev arfağov yéc'ace sistem Make zia harfxer, make zim`a harfxem yagohav zetéfığe pçığo makexer katı (Make zia Harf + Make zim`a Harf) ım Zıgoahace Ğepıtağe pçığo (Make zim`a Harf + Make zia Harf) ım Zıgoahace Uxığe pçığoxer meh'u, 33 Make zim` a harfre, 9 Make zia harfre zıxet Alfabem teorikev zefeşhaf Uxığe pçığoxer kıxecı Adığ'e Bzem 240 zefeşhaf Uxığ pçığo xet TIRK'U ADIĞ'E 8 Make zia harfxer 9 21 Make zim`a harfxer 33 168 Zefeşhaf Uxığe pçığoxer 240

53 Ses temelli Alfabe sisteminde Açık Hece yapısı
É I İ O Ö U Ü KAnc' KE beresKÉjiy KIne şeKİn KOps liKÖr KUten KÜp K Her sessiz harften sağına gelen sesli harf sayısı kadar farklı açık hece sesi elde edilmektedir. Bu sistemde her harf tek sesle okunmakta kelimenin neresinde olursa olsun sesi değişmemektedir.

54 Latin harflerin yazılması kolay Okunması kolay Akılda tutulması kolay
NEDEN  LATİN  ALFABE ? Latin harflerin yazılması kolay Okunması kolay Akılda tutulması kolay

55 NEDEN  LATİN  ALFABE ? Bu gün artık olmazsa olmaz olan evde iş yerinde internet kafelerdeki bilgisayarlarda latin harfli klavyeler bağlı

56 NEDEN  LATİN  ALFABE ? Ek olarak öğrenenilecek olan harf Bu ek harflerin çoğuda  benzer harflerdir. C ' / C Ğ / Ğ' H / H' L / L' T / T' P / P' K / K'

57 NEDEN  LATİN  ALFABE ? Windowsa türkçe harfler eklenerek dünyanın her yerinde Adığ'eler internet üzerinden standart harflerle haberleşebilirler Örneğin harf standardı olmaması nedeniyle internet yazışmalarında Ş harfi ش , SH, щ şeklinde farklı şekilerde yazılmaktadır

58 NEDEN  LATİN  ALFABE ? Krill harflerinin bu yazılım zorlukları nedeniyle birçok ülke Latin harflere dönmüşlerdir Romanya, Macaristan, Estonya, Litvanya, Slovakya, Azerbeycan, Türkmenistan ...gibi

59 NEDEN  LATİN  ALFABE ? Latin Alfabesinde Harflerin sesleri değişmemektedir “Ses Temelli Okuma ” sistemine uygundur. Krill de ise bazı harfler farklı seslerle okunmaktadır.

60 Krillde O harfi ( öa o ö ü vo o ) farklı seslerle okunmaktadır
жъогъо гъэжъон шIоигъон оIо

61 Krillde г harfi ( ğ' g ) farklı seslerle okunmaktadır
бгы лъагэ бэгу гупсэф

62 Krillde у harfi (u - ü - vu - v) farklı seslerle okunmaktadır
Iужъу Iэуж гъэуцун

63 Krillde е harfi ( ye e ) farklı seslerle okunmaktadır
есын  теплъэ

64 Krillde цу harfi ( çö çü ) farklı seslerle okunmaktadır
цуакъэ  цунтхъэн

65 Krillde шъу harfi ( şö şü ) farklı seslerle okunmaktadır
фэшъуаш  шъошъуй

66 Krillde Ю harfi ( yu u ü ) farklı seslerle okunmaktadır
Юсюф  парашют

67 Krillde sesli harflerin yetersizliği nedeniyle harf kombinasyonları atanarak 60 ın üzerinde harf oluşturulmuştur. Öğrenmek ve akılda tutmak oldukça zordur

68 Adığ'e Harfler C dZ E Ğ' H' K' L' P' Q T' TS TS' X HARF LATİN TÜRKÇE
KRİLL ENGLISH 1 C  capse, ce, cıgu ip, yeni, yer кIалэ, кIэнкэ, чIыгу boy , egg , field 2 dZ  badze, dzıvo sinek, çuval бадзэ, дзыо fly , sac'k 3 E  pe, ne burun, göz пэ, нэ nose , eye 4 Ğ'  bığ'ı, çığ'ı, ğ'ını bel, ağaç, barut бгы, чъыг, гыны caist , tree , gunpowder 5 H'  ph'e, c'erah'o, bıh'u odun, tabanca, enli пхъэ, тхъу, кIэрахъу wood , butter , revolver 6 K'  k'u, k'o, k'inı, k'élın araba, bacak, zor,artmak ку, ко, къины, къелын vehic'le , leg , diffic'ult , remaining 7 L'  al'ın, al'e yüzük, eldiven Iалъын, Iэлъэ ring , glove 8 P'  p'e, ts'ap'o, nep'ıy yatak,arsız, yüzsüz пIэ, цIапIо, нэпIый bed, naughty , shameless 9 Q  qoedığ, pıtqun, yequn kayıp,damlamak, yaramak кIодыгъ, екун missing , suitable 10 T'  t'`u, yat'e iki, toprak тIу, ятIэ two , ground 11 TS  tsağ'e, tse, tsı kaburga,diş, yün цагэ, цэ, цы rib , tooth , cool 12 TS'  ts'e, ts'ıfı, ts'ıqu ad, insan, küçük цIэ, цIыфы, цIыкIу name , person , little 13 X  xate, xı, daxe bahçe, deniz, güzel хатэ, хы, дахэ garden , sea , beautiful

69 Türkçe harflerin devamı ...
LATİN TÜRKÇE KRİLL ENGLISH L  lecen лэджэн cashtub leğen M  mate матэ basket sepet N  nefın нэфын light aydınlık O  ont'ağ IонтIагъэ bent eğri Ö  şö шъо you siz P  pane панэ thorn diken R  rehat рэхьат c'omfortable konforlu S  suret сурэт picture resim Ş  şığın щыгъын dress giysi T  tarı тары which hangisi U  udane Iудан light rope iplik Ü  şüaf шъуаф cake küspe V  vane уанэ saddle eyer Y  yil'es илъэс year sene Z  kaz къаз one kaz

70 Türkçe Harfler ( Adığ'e Harflere ek olarak )
LATİN TÜRKÇE KRİLL ENGLISH A  ane Iанэ dinner table sofra B  bzıv бзыу bird kuş C'  c'ençı джэнчы bean fasülye Ç  çığ'ı чъыгы tree ağaç d  değu дэгъу good iyi É  téh'o техъо cover örtü F  fed фэд similar benzer G  gaz газ gas gaz Ğ  ğogu гъогу street yol H  ha хьа dog köpek I  jıbğe жьыбгъэ wind rüzgâr İ  izin изын permission izin J  jepk жэпкъ chin hava K  kame къамэ crow kama

71 BĞOŞHABLE YİQODICE Tixeğegu paçıham zızeréph'om yivuj xı cıbım qojıştırıy qojığev, kenejğeme yaşışev abzaxe cıl'eşxo gore, kuşham kıcecıy keqojığev Şhagoaşe uşö usığ. Bğoşehabl yits'ağe. Kumalıme yaşışev zı şöac'e gore aş desığ. Ar paçıha kulukış`ev, dze zéşev mış yitığexem yakoahıy mehacağe plan zexal'hağ. A mığov ziguğu ketşığem Bğoşehableme guşeı` yaxivt'upşhağ: Tırkuyém yicıjığexer zıxefağe şıacer cenetım fed, vurısı paçıham te tiğepsevujıştep, tidiniy tiğeığıştep, ticalexer tıixınış vurıs dinım riğehaşt. Arısı terıy xı cıbım ticıjın fay. Se paçıham yikulıkış`ev tétığoşxo ziame sadeguşeığ, ticıjınev tıfayév l'eu tıxinl' yattıme, fitı tıkaş`ınev sıkağeqoğağ, yiuy çıler k'iğebırsırığ. Sıdmıy çıler yiğedauy, paçehım yits'ece l'eu txinl' kıfatxığaxev hazırev yiığtıy, çılem desım yaape cariğedzağ. Adre k'upır arıtiy zıfayér, l'eu txinl'ır psıncev zerağeqoağ. Zavle téş`ağev çıler neh' asejığev, yal'eu txinl' yic'evap keqojığ. Yicıjınxev paçehım fitı k'iş`ığev. A kumalı mığomre yikoteğu k'upımre dze şıv k'up kıraşal'`ıy Bğoşıhabler kırağezığ: Paçehım fitı şük'iş`ığev, mıy şüof yil'ıjep sehat t'`ocıre pl'`ırece zıjüğoyıjıy şüéjej, yauy vunaşör kafağavçüğ.

72 Ticıjıştep, tıfeyéjep nehıbeme yauy şham kafadağep
Ticıjıştep, tıfeyéjep nehıbeme yauy şham kafadağep. Şücetxejığax, şüof yil'ıjep karaoağ. Aşığum zıvğoyıjığo pal'e kıteşütı yauy cel'eoağex. Arıy kafadağep. Xeğegum şüşışıjep, şör-şörev şümcıjıme şütedğestıcışt. Neh' kafağepıtağ. Sıdmıy a kupım yéjıxem h'orşerığe murad bzacev yaam yél'ıtığev çılem guzejöğu maşü`er kacadzağ. Çıle thamıcem belehışxor kıdetec'ağ. Sehat t'`ocıre pıl'`ırece sıd zeşüepxıjınıy, yaanp'e téh'oxer zecavğoyéjışümıy yérağoağ. Yabılımıy, yapseval'ıy tede yahıjınıy. Şüzıy, calıy, hıy bılımıy zetéğojxev çıler guzejöğuşh'o xefağ. Aş dejım a kumalım yinepençağıy kışınefıjığ: yéj yadimıcıjınev zık'iğenağev kıcecığ. Guzejöğu yéğezıp'e xadzağe çıle amalınçem yabılımıy yapseval'ıy aş kaşişefıjığe fedev yiş`ıy pıçençece kızfiğenejığ, yikoteğu k'upıre yejıre xebayıcığex. Bğoşehable çıle thamıcerıy aş tétev xekum rafığe h'uğe Ceraşe Témbot K'uk'o zits'e romanım şışev zı nequ


"Adığ'e Latin Alfabe   www.danef.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları