Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Enfeksiyon Kontrolünde 2008-2009 Yayınlarından Seçmeler Doç.Dr.Önder Ergönül Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Enfeksiyon Kontrolünde 2008-2009 Yayınlarından Seçmeler Doç.Dr.Önder Ergönül Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji."— Sunum transkripti:

1 Enfeksiyon Kontrolünde 2008-2009 Yayınlarından Seçmeler Doç.Dr.Önder Ergönül Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 18 Nisan 2009, Sivas

2 Yayın Seçim Kriterleri ● Yenilikler – 2008 – 2009 ● Önemli sorunlarda son durum – Yaygın etki – Yüksek fatalite ● Türkiye’den çalışmalar

3 NEJM 2008;358:1271-82 Karbapenem direnci 1995%9 2004%40 Klinik Önem A. baumannii, A. calcoaceticus, A. lwoffii A.calcoaceticus–A. baumannii complex

4

5 Tarama Sonrası Acinetobacter baumannii Saptanma Oranları

6 Yayılımın İzlenmesi Chuang YY, et al. J Hosp Infect 2009

7 5 olgu Fatalite 2/5 Acinetobacter baumannii dışındaki suşlara dikkat! J Clin Microbiol 2008

8 Acinetobacter suşlarında Kolistin Direnci ● Uludağ Üniversitesi Yoğun Bakımları ● 100 Acinetobacter baumannii (colonization or infection) suşu ● 2004 and 2005 ● Antibiyotik duyarlılığı disk difüzyon, E-test, mikrodilüsyon ● Disk difüzyon testinin duyarlılık ve pozitif kestirim değeri: % 100 ● Kolistin direnci saptanmadı. Sınırtaş M, Akalın H, Gedikoğlu S. Int J Infect Dis 2009

9 Türkiye’den 15 YB ünitesi Toplam 98 YB ünitesi Am J Infect Control 2009

10 Araç İlişkili Enfeksiyon Oranlarının Karşılaştırılması Rosentlhal, et al. Am J Infect Control 2009

11 Am J Infect Control 2009 Antibiyotik Direnç Oranlarının Karşılaştırılması

12 VİP izlemi Sağlık çalışanlarının eğitimi (A-II) VİP’e özel işlemlerin doğrudan gözlemi (B-III) Yüksek riskli hastalar için aktif izlem (A-II) Dezenfeksiyon, sterilizasyon için gerekli rehberlerin kullanımı (A-II) Yarı dik pozisyon (B-II) Düzenli oral antiseptik uygulanması (A-I) Yokoe DS, Et al. Infect Control Hosp Epid 2008

13 Stres ülser profilaksisinden kaçınılmalıdır (A) Mutlaka gerekiyorsa VİP riskini azaltmak için sukralfat kullanılmalıdır (A) Post operatif hastalarda solunum terapisi önerilir (A)

14 JAC 2008

15 NEJM 2009

16 Sindirim Sistemi ve Orofarenksin Dekontaminasyonu 13 YB ünitesi, Hollanda, çaprazlama 1. Sistemik dekontaminasyon (SDD) 4 gün iv sefotaksim + topikal abx (tobra, kolistin, amfoB) 2. Orofarenksin dekontaminasyonu (SOD) topikal abx 3. Standart bakım (SB) 6 ay boyunca 28. günde ölüm primer son nokta Smet et al. Decontamination of the Digestive Tract and Oropharynx in ICU Patients. NEJM 2009

17 5939 hasta 28. günde kaba ölüm oranıOdds oranı 1990 SB,%27.5 1904 SOD %26.6 0.86 (0.74-0.99) 2045 SDD%26.9 0.83 (0.72-0.97) SOD%2.9 azalma SDD%3.5 azalma Smet et al. Decontamination of the Digestive Tract and Oropharynx in ICU Patients. NEJM 2009 Sindirim Sistemi ve Orofarenksin Dekontaminasyonu

18 Smet et al. Decontamination of the Digestive Tract and Oropharynx in ICU Patients. NEJM 2009

19 Clin Infect Dis 2009 Çok sayıda durum saptaması (prevalans anketleri) yapan çalışmaları var Acaba, ülke politikasının belirlenmesinde bu çalışmaların rolü nedir?

20

21 Tasarım bileşeni Sorunlar HastaneHastane örnekleri ülkeyi temsil edebilmelidir Servis Olguların karıştırıclığı (case mix) yüksek ve düşük riskli bölgeleri kapsamalıdır Araştırmacı Hastane enfeksiyonları enfeksiyonları tanımları üzerinde bilgili olmalı Veri toplamaAmaçlara ve pratik imkanlara göre değişebilir Enfeksiyon yeri Sadece seçilmiş yerler dahil edilmektedir, oysa tüm enfeksiyon yerleri ele alınmalıdır Değerlendirme çalışmaları Pek az çalışmada validasyon yapılmış, oysa çalışmanın güvenilirliğini artıran bir faktrödür Prevalans Anketlerinin Tasarım Sorunları Clin Infect Dis 2009

22 American Hospital Association üyesi tüm acil bakım hastaneleri anketi Yanıt oranı % 63 Bilgisayarlı istem (order) verme sistemini kullanma oranı % 17

23 Jha AK, et al NEJM 2009

24 Jha AK, et al. NEJM 2009

25 El Hijyeni

26 24 yaşında kuadripilejik bir hastanın burun kültüründe MRSA saptandıktan sonra, enfeksiyon kontrolü için bir sağlık çalışanının elinden alınan kültür (A) ve alkollü dezenfektanla yıkandıktan sonra (B) CHROMagar’da Staph aureus, mililitrede 6 µg of cefoxitin NEJM 2009

27 ABD’de Acilde Görevli Sağlık Çalışanlarında MRSA ● İllinois’de 105 sağlık çalışanından burun kültürü ● 16 sağlık çalışanında (% 15) MRSA ● Enfeksiyon kontrolü ● El yıkama Bisaga A et al. A prevalence study of methicillin-resistant Staphylococcus aureus colonization in emergency department health care workers. Ann Emerg Med 2008; 52:525.

28

29 MRSA Taranması ● 1. Aktif izlem – A. Hastaların aktif izlemi (sürveyans) (B-II) – B. Sağlık çalışanlarının aktif izlemi: MRSA enfeksiyonu ile ilişki kurulmuşsa (B-III) ● 2. Yetişkin hastaları klorhekzidin ile rutin yıkama (B-III) ● 3. Dekolonizasyon için tedavi verilmesi (B-III) Yokoe DS, Et al. Infect Control Hosp Epid 2008

30 Sağlık Çalışanlarının Yüzüklerinin Bakteri Bulaşında Etkisi ● Norveç’te iki acil hastanesi ● Yüzüklü ellerde bakteri yükü yüzüklü olmayanlara göre daha fazla; OR 2.63 (1.28–5.43) ● Bulaşan toplam bakteri sayısı daha fazla; ● OR 2.43 (1.44–4.13) ● Staphylococcus aureus insidans ve geçişinde fark yok ● Nonfermentatif gram‐negatif bakteri (42% vs 26%) ● Enterobacteriaceae (26% vs 13%) daha fazla ● Ancak istatistiksel olarak anlamlı değil Fagernes M. Infect Control Hosp Epid 2009;30 427-432

31 2009

32 Am J Infect Control 2009 Çok değişkenli analiz sonucunda İnsülin kullanımı, OR 2.4 (1.07-31)

33 Roma’da Hastaneye Yatışta MRSA Oranı ● 460 hasta, hastaneye yattıktan sonra ilk 48 saat içinde ● HIV-seropozitifliği % 13 ● S. aureus izolasyonu: % 7.6. ● S. aureus taşıyıcılığı için risk faktörleri ● HIV-seropozitifliği, RR: 5.61 (3.06-10.30) ● Hastaneye yatış, RR: 2.49 (1.27-4.90) ● MRSA: 1/460=0.2% Orsi GB, J Hosp Infect 2009

34 Hastane Çalışanlarının Kişisel El Çantalarında Saptanan Patojen Bakteriler Çalışanlar işe başlamadan önce mutlaka ellerini yıkamalılar! Dotan I, et al. J Hosp Infect 2009

35 Med J Aust 2008

36 Hammond SP, et al. NEJM 2008 Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonlarının Tedavisi: Kim Ne Yapıyor?

37 Kimler, Hangi Servisleri, Neden Kapatıyor? Hansen S, et al. J Hosp Infect 2007

38

39 Kapatılan Servisler Hansen S, et al. J Hosp Infect 2007

40 Servis Kapattıran Mikroorganizmalar Hansen S, et al. J Hosp Infect 2007

41 Servis Kapatılmasında Enfeksiyonun Bulaş Yolu Önemli mi? Hansen S, et al. J Hosp Infect 2007

42 Enfeksiyon Yeri Servis Kapatılmasında Önemli mi? Hansen S, et al. J Hosp Infect 2007

43 Hasta yakını: “Hastamda hastane enfeksiyonu gelişmiş. Neden acaba?” Hekim: “Yoğun Bakımda hemşire sayımız yeterli değil. Normalde 2 hastaya bir hemşire düşmesi gerekirken, 7 hastaya sadece bir hemşire bakıyor. Bu soruyu sorduğunuza göre sizin mesleğiniz?” Hasta yakını: “Ben hemşireyim ama iş bulamadım”


"Enfeksiyon Kontrolünde 2008-2009 Yayınlarından Seçmeler Doç.Dr.Önder Ergönül Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları