Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ATRİYAL FİBRİLASYON Epidemiyoloji, Sınıflandırma ve Riskler Namık Kemal Eryol Erciyes Üniversitesi, Kayseri ANİ ÖLÜMÜN ÖNLENMESİ “YAŞAMIN KIYISINDA”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ATRİYAL FİBRİLASYON Epidemiyoloji, Sınıflandırma ve Riskler Namık Kemal Eryol Erciyes Üniversitesi, Kayseri ANİ ÖLÜMÜN ÖNLENMESİ “YAŞAMIN KIYISINDA”"— Sunum transkripti:

1 ATRİYAL FİBRİLASYON Epidemiyoloji, Sınıflandırma ve Riskler Namık Kemal Eryol Erciyes Üniversitesi, Kayseri ANİ ÖLÜMÜN ÖNLENMESİ “YAŞAMIN KIYISINDA”

2 Epidemiyoloji Sınıflandırma Riskler AF

3 Aritmili hastaların 1/3’nü oluşturur 2% VF Baily D. J Am Coll Cardiol. 1992;19(3):41A. 6% SVT 6% PVCs 8% Conduction Disease 3% SCD 4% Atrial Flutter 9% SSS 10% VT 34% Atrial Fibrillation 18% Unspecified

4 Epidemiyoloji Amerika’da 2.2 milyon Avrupa birliğinde 4.5 milyon Paroksismal veya persistan AF

5 Epidemiyoloji Yaşlı nüfusunun artışı, Kronik kalp yetmezliği prevalansında artış, ambulatuar cihazların kullanımında artış, ve diğer faktörler... Son 20 yıl içinde AF tanısıyla hastaneye yatış oranında %66’lık bir artış Friberg J, Buch P, Scharling H, et al. Epidemiology 2003;14:666 –72.

6 Epidemiyoloji Pahalı, ciddi bir halk sağlığı problemi Birincil hastane maliyeti (%52) İlaçlar (%23) Konsultasyon (%9) İlave araştırma(%8) İş gücü kaybı(%6) Paramedikal prosedür (%2) Her hasta için yıllık yaklaşık gider 3000 € Le Heuzey JY, Paziaud O, Piot O, et al. the COCAF study. Am Heart J 2004;147:121– 6 Toplam yük 13,5 milyon €

7 Prevalans Tahmini AF prevalansı %0.4 -%1 Go AS, Hylek EM, Phillips KA, et al. Prevalence of diagnosed atrial fibrillation in adults: (ATRIA) Study. JAMA 2001;285:2370 –5.

8 Prevalans Yaş artışı ile bu oran artmakta ve 80 yaşından büyüklerde... Furberg CD, Psaty BM, Manolio TA, et al. Prevalence of atrial fibrillation in elderly subjects (the Cardiovascular Health Study). Am J Cardiol 1994;74:236–41. %8

9 Copyright ©2006 American Heart Association Fuster, V. et al. Circulation 2006;114:e257-e354 Estimated age-specific prevalence of atrial fibrillation based on 4 population-based surveys Prevalans %70 Erkek = Bayan 75 yaş üstü AF’li hastaların %60’ı bayan

10 Prevalans “Lone AF” %12’den daha az Levy S. Curr opin cardiol. 2000;15:54-7 Furberg CD. The cardiovascular Health study. Am J Cardiol 1994;74:236-41. Brand FN. The Framingam Study. JAMA 1985;254:3449-53. Levy S. Ci,rculat,ion 1999;99:3028-35 Murgatroyd FD. Circulation 1999;99:2765-70 % 30’dan daha çok

11 The Euro Heart Survey on Atrial Fibrillation. Eur Heart J. 2005;26:2422-34. İdiopatik AF %10 Paroksismal AF %15 First-detected AF %14 Persistan AF %10 Permenant AF %4

12 AF ile sıklıkla birliktedirler Hipertansiyon İskemik kalp hastalığı Kalp yetmezliği Kalp kapak hastalığı Diabet

13 Kalp Yetmezlikli hastalarda AF prevalansı

14 İnsidans Her yıl için AF insidansı 40 yaş altında % 0.1< 80 yaş üstünde erkeklerde >% 2 bayanlarda >%1.5 Psaty BM, Manolio TA, Kuller LH, et al. Incidence of and risk factors for atrial fibrillation in older adults. Circulation 1997;96:2455– 61.

15 Copyright ©2006 American Heart Association Fuster, V. et al. Circulation 2006;114:e257-e354 Incidence of atrial fibrillation in 2 American epidemiological studies

16 İnsidans Kalp yetmezliği tedavisi için gönderilen hastalarda, AF’nin 2-3 yıllık insidansı %5-10’dur Crijns HJ. Eur heart J. 2000;21:1238-45.

17 İnsidans Türkiye N: 3869, age>20, 59 different area Incidence of Atrial Fibrillation 3.5% Adalet K, Onat A et al. TKD Arş 2000; 28: 560

18 18 Sınıflandırma ACC/AHA/ESC 2006 Copyright ©2006 American Heart Association Fuster, V. et al. Circulation 2006;114:e257-e354 First Detected AF Paroxysmal AF (Self- terminating, <7 day) Permanent AF Persistant AF (Not self-terminating, >7 days) AF atakları ilaçlar ya da CV ile SR’ne döner AF ilaçlar ya da CV ile SR’ne dönmez Aralıklarla gelir ve kendiliğinden SR’ne döner.

19 Copyright ©2004 American Heart Association Wyse, D. G. et al. Circulation 2004;109:3089-3095

20 Riskler Atriyal fibrilasyon, özellikle bayanlarda, inme, kalp yetmezliği ve tüm nedenli mortalitenin uzun dönemde artmış riskiyle birliktedir Stewart S, Hart CL, Hole DJ, et al. A population-based study of the long-term risks associated with atrial fibrillation: 20-year follow-up of the Renfrew/Paisley study. Am J Med 2002;113:359–64. Krahn AD, Manfreda J, Tate RB, et al. Am J Med 1995;98:476–84.

21 Riskler AF’li hastalarda mortalite hızı normal sinüs ritimli hastalardakinin yaklaşık iki katıdır, ve alta yatan kalp hastalığının şiddeti ile ilişkilendirilir Flegel KM, et al. The Regional heart Study and the Whitehall study Lancet 1987;1:526-9. Kannel WB, et al. The Framingam Study. Am Heart J 1983;106:389-96. Krahn AD, et al. the Manitoba study Am J Med 1995;98:476–84. Mortalite

22 Copyright ©2006 American Heart Association Fuster, V. et al. Circulation 2006;114:e257-e354 Relative risk of stroke and mortality in patients with atrial fibrillation (AF) compared with patients without AF

23 Riskler ALFA çalışmasında %5’lik yıllık mortalitenin yaklaşık üçte ikisi kardiyovasküler nedenlere atfedilir Levy S, the ALFA study. The College of French Cardiologists. Circulation 1999;99:3028 –35. Mortalite

24

25 Riskler Miyasaka Y, et al. Incidence and mortality risk of congestive heart failure in atrial fibrillation patients. EHJ. 2006;27:936-941. Kalp Yetmezliği

26 Riskler AF, büyük kalp yetmezliği çalışmalarında (COMET, Val-HeFT, SOLVD) mortalite ve morbidite için güçlü ve bağımsız bir risk faktörü Poole-Wilson PA, et al. (COMET): randomised controlled trial. Lancet 2003;362:7–13. Maggioni AP, et al. (Val-HeFT). Am Heart J 2005;149: 548–57. Dries DL, et al. The SOLVDtrials. J Am Coll Cardiol 1998;32:695-703. Kalp yetmezliği

27 Riskler Wang TJ,et al. The Framingam Heart Study.Circulation 2003;107:2920-5. Kalp yetmezliği AF Kötü bir prognoz Kardiyovasküler ölümün en sık nedeni KAH (%15), KY (%16), iskemik inme (%7)

28 Riskler Wolf PA, et al. the Framingham Study. Stroke 1991;22:983– 8. Hart RG, et al. Ann Intern Med 1999;131:688-95. Nonvalvular AF İskemik inme hızı, her yıl için ortalama %5 %7 (AF’siz bireylerin 2 ile 7 misli) İnme

29 Copyright ©2006 American Heart Association Fuster, V. et al. Circulation 2006;114:e257-e354 Relative risk of stroke and mortality in patients with atrial fibrillation (AF) compared with patients without AF

30 Riskler Wolf PA, et al. the Framingham Study. Stroke 1991;22:983– 8. Hart RG, et al. Ann Intern Med 1999;131:688-95. Valvular AF’de İnme riski yaşla eşleştirilmiş kontrol grubundan 17 kat nonvalvular AF > 5 kat İnme

31 Riskler ALFA Study Ort. 9 aylık takip, inme insidansı %2.4 The Framingam study AF’ye atfedilen yıllık inme riski yaş ile artarak, 50-59 yaş arasında %1.5 80-89 yaş arasında %23.5 Wolf PA, et al. The Framingam study. Strokıe 1991;22:983-8. Levy S, the ALFA study. The College of French Cardiologists. Circulation 1999;99:3028 –35. İnme

32 0 10 20 30 Wolf et al. Stroke 1991;22:983-988. 50–59 60–69 70–79 80–89 The Framingham Study % AF prevalence Strokes attributable to AF Age Range (years)

33 Riskler BF Gage et al. Validation of clinical classification schemes for predicting stroke. JAMA 2001 285: 2864-2870.

34 Paroksismal, persistan ve permenant AF’de benzer düzeylerde inme riski Riskler

35 Antikoagulan tedavisi almayan AF’li hastalarda ciddi inme riskinde 2.4 kat artış

36 Erciyes’de akşam… Dr. Namık Kemal Eryol Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji


"ATRİYAL FİBRİLASYON Epidemiyoloji, Sınıflandırma ve Riskler Namık Kemal Eryol Erciyes Üniversitesi, Kayseri ANİ ÖLÜMÜN ÖNLENMESİ “YAŞAMIN KIYISINDA”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları