Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Epidemiyoloji, Sınıflandırma ve Riskler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Epidemiyoloji, Sınıflandırma ve Riskler"— Sunum transkripti:

1 Epidemiyoloji, Sınıflandırma ve Riskler
ANİ ÖLÜMÜN ÖNLENMESİ “YAŞAMIN KIYISINDA” ATRİYAL FİBRİLASYON Epidemiyoloji, Sınıflandırma ve Riskler Namık Kemal Eryol Erciyes Üniversitesi, Kayseri

2 AF Sınıflandırma Epidemiyoloji Riskler

3 Aritmili hastaların 1/3’nü oluşturur
Baily D. J Am Coll Cardiol. 1992;19(3):41A. Aritmili hastaların 1/3’nü oluşturur 6% SVT 18% Unspecified 6% PVCs 34% Atrial Fibrillation 4% Atrial Flutter 9% SSS 8% Conduction Disease 3% SCD 10% VT 2% VF

4 Avrupa birliğinde 4.5 milyon
Epidemiyoloji Amerika’da 2.2 milyon Avrupa birliğinde 4.5 milyon Paroksismal veya persistan AF

5 AF tanısıyla hastaneye yatış oranında
Epidemiyoloji Yaşlı nüfusunun artışı, Kronik kalp yetmezliği prevalansında artış, ambulatuar cihazların kullanımında artış, ve diğer faktörler... Son 20 yıl içinde AF tanısıyla hastaneye yatış oranında %66’lık bir artış Friberg J, Buch P, Scharling H, et al. Epidemiology 2003;14:666 –72.

6 Birincil hastane maliyeti (%52) Paramedikal prosedür (%2)
Epidemiyoloji Pahalı, ciddi bir halk sağlığı problemi Birincil hastane maliyeti (%52) İlaçlar (%23) Konsultasyon (%9) İlave araştırma(%8) İş gücü kaybı(%6) Paramedikal prosedür (%2) Her hasta için yıllık yaklaşık gider 3000 € Toplam yük 13,5 milyon € Le Heuzey JY, Paziaud O, Piot O, et al. the COCAF study. Am Heart J 2004;147:121– 6

7 Prevalans Tahmini AF prevalansı %0.4 -%1
Go AS, Hylek EM, Phillips KA, et al. Prevalence of diagnosed atrial fibrillation in adults: (ATRIA) Study. JAMA 2001;285:2370 –5.

8 Prevalans Yaş artışı ile bu oran artmakta ve 80 yaşından büyüklerde...
%8 Furberg CD, Psaty BM, Manolio TA, et al. Prevalence of atrial fibrillation in elderly subjects (the Cardiovascular Health Study). Am J Cardiol 1994;74:236–41.

9 Estimated age-specific prevalence of atrial fibrillation
based on 4 population-based surveys Prevalans %70 Erkek = Bayan 75 yaş üstü AF’li hastaların %60’ı bayan Fuster, V. et al. Circulation 2006;114:e257-e354 Copyright ©2006 American Heart Association

10 Prevalans “Lone AF” %12’den daha az % 30’dan daha çok
Levy S. Curr opin cardiol. 2000;15:54-7 Furberg CD. The cardiovascular Health study. Am J Cardiol 1994;74: Brand FN. The Framingam Study. JAMA 1985;254: %12’den daha az Levy S. Ci,rculat,ion 1999;99: Murgatroyd FD. Circulation 1999;99: % 30’dan daha çok

11 The Euro Heart Survey on Atrial Fibrillation. Eur Heart J
İdiopatik AF %10 Paroksismal AF %15 First-detected AF %14 Persistan AF %10 Permenant AF %4

12 AF ile sıklıkla birliktedirler
Hipertansiyon İskemik kalp hastalığı Kalp yetmezliği Kalp kapak hastalığı Diabet

13 Kalp Yetmezlikli hastalarda AF prevalansı

14 İnsidans Her yıl için AF insidansı 40 yaş altında % 0.1<
80 yaş üstünde erkeklerde >% 2 bayanlarda >%1.5 Psaty BM, Manolio TA, Kuller LH, et al. Incidence of and risk factors for atrial fibrillation in older adults. Circulation 1997;96:2455– 61.

15 Incidence of atrial fibrillation in 2 American epidemiological studies
Fuster, V. et al. Circulation 2006;114:e257-e354 Copyright ©2006 American Heart Association

16 İnsidans Kalp yetmezliği tedavisi için gönderilen hastalarda,
AF’nin 2-3 yıllık insidansı %5-10’dur Crijns HJ. Eur heart J. 2000;21:

17 İnsidans Türkiye N: 3869, age>20, 59 different area
Incidence of Atrial Fibrillation 3.5% Adalet K, Onat A et al. TKD Arş 2000; 28: 560 AF is the most common sustained cardiac rhtyhtm disturbance in the world. According the the results of our study, the incidence of AF was also 3.5 percent in persons older than 20 in Turkey. 17

18 Sınıflandırma First Detected AF
Aralıklarla gelir ve kendiliğinden SR’ne döner. AF atakları ilaçlar ya da CV ile SR’ne döner First Detected AF Paroxysmal AF (Self-terminating, <7 day) Permanent AF Persistant AF (Not self-terminating, >7 days) AF ilaçlar ya da CV ile SR’ne dönmez 18 ACC/AHA/ESC 2006 Copyright ©2006 American Heart Association Fuster, V. et al. Circulation 2006;114:e257-e354 18

19 Wyse, D. G. et al. Circulation 2004;109:3089-3095
Copyright ©2004 American Heart Association

20 Riskler Atriyal fibrilasyon, özellikle bayanlarda,
inme, kalp yetmezliği ve tüm nedenli mortalitenin uzun dönemde artmış riskiyle birliktedir Stewart S, Hart CL, Hole DJ, et al. A population-based study of the long-term risks associated with atrial fibrillation: 20-year follow-up of the Renfrew/Paisley study. Am J Med 2002;113:359–64. Krahn AD, Manfreda J, Tate RB, et al. Am J Med 1995;98:476–84.

21 Kannel WB, et al. The Framingam Study. Am Heart J 1983;106:389-96.
Riskler Mortalite AF’li hastalarda mortalite hızı normal sinüs ritimli hastalardakinin yaklaşık iki katıdır, ve alta yatan kalp hastalığının şiddeti ile ilişkilendirilir Flegel KM, et al. The Regional heart Study and the Whitehall study Lancet 1987;1:526-9. Kannel WB, et al. The Framingam Study. Am Heart J 1983;106: Krahn AD, et al. the Manitoba study Am J Med 1995;98:476–84.

22 Relative risk of stroke and mortality in patients with atrial fibrillation (AF) compared with patients without AF Fuster, V. et al. Circulation 2006;114:e257-e354 Copyright ©2006 American Heart Association

23 Riskler Mortalite ALFA çalışmasında
%5’lik yıllık mortalitenin yaklaşık üçte ikisi kardiyovasküler nedenlere atfedilir Levy S, the ALFA study. The College of French Cardiologists. Circulation 1999;99:3028 –35.

24

25 Riskler Kalp Yetmezliği
Miyasaka Y, et al. Incidence and mortality risk of congestive heart failure in atrial fibrillation patients. EHJ. 2006;27:

26 Riskler Kalp yetmezliği AF, büyük kalp yetmezliği çalışmalarında
(COMET, Val-HeFT, SOLVD) mortalite ve morbidite için güçlü ve bağımsız bir risk faktörü Poole-Wilson PA, et al. (COMET): randomised controlled trial. Lancet 2003;362:7–13. Maggioni AP, et al. (Val-HeFT). Am Heart J 2005;149: 548–57. Dries DL, et al. The SOLVDtrials. J Am Coll Cardiol 1998;32:

27 Wang TJ,et al. The Framingam Heart Study.Circulation 2003;107:2920-5.
Riskler Kalp yetmezliği AF Kötü bir prognoz Wang TJ,et al. The Framingam Heart Study.Circulation 2003;107: Kardiyovasküler ölümün en sık nedeni KAH (%15), KY (%16), iskemik inme (%7)

28 Riskler İnme Nonvalvular AF İskemik inme hızı,
her yıl için ortalama % %7 (AF’siz bireylerin 2 ile 7 misli) Wolf PA, et al. the Framingham Study. Stroke 1991;22:983– 8. Hart RG, et al. Ann Intern Med 1999;131:

29 Relative risk of stroke and mortality in patients with atrial fibrillation (AF) compared with patients without AF Fuster, V. et al. Circulation 2006;114:e257-e354 Copyright ©2006 American Heart Association

30 Riskler İnme Valvular AF’de İnme riski
yaşla eşleştirilmiş kontrol grubundan 17 kat nonvalvular AF > 5 kat Wolf PA, et al. the Framingham Study. Stroke 1991;22:983– 8. Hart RG, et al. Ann Intern Med 1999;131:

31 Riskler İnme ALFA Study Ort. 9 aylık takip, inme insidansı %2.4
The Framingam study AF’ye atfedilen yıllık inme riski yaş ile artarak, 50-59 yaş arasında %1.5 80-89 yaş arasında %23.5 Wolf PA, et al. The Framingam study. Strokıe 1991;22:983-8. Levy S, the ALFA study. The College of French Cardiologists. Circulation 1999;99:3028 –35.

32 The Framingham Study 30 AF prevalence Strokes attributable to AF 20 10
% 10 The Framingham Study examined the impact of AF on stroke incidence in 5070 participants after 34 years of follow-up. Results of the study showed that the percentage of strokes attributable to AF increased dramatically with age.2 The investigators of the study concluded that AF is a major cause of stroke, particularly among elderly patients. Therefore, anticoagulation therapy should be a routine part of therapy for these patients. ______________ 2. Wolf PA, Abbott RD, Kannel WB. Atrial fibrillation as an independent risk factor for stroke: The Framingham Study. Stroke 1991;22: 50–59 60–69 70–79 80–89 Age Range (years) Wolf et al. Stroke 1991;22: 32 32

33 Riskler BF Gage et al. Validation of clinical classification schemes for predicting stroke. JAMA :

34 Paroksismal, persistan ve permenant AF’de benzer düzeylerde
Riskler Paroksismal, persistan ve permenant AF’de benzer düzeylerde inme riski

35 Antikoagulan tedavisi almayan
Riskler Antikoagulan tedavisi almayan AF’li hastalarda ciddi inme riskinde 2.4 kat artış

36 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji
Erciyes’de akşam… Teşekkür ederim Dr. Namık Kemal Eryol Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji


"Epidemiyoloji, Sınıflandırma ve Riskler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları