Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Metastatik Prostat Kanseri Üroonkoloji Derneği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Metastatik Prostat Kanseri Üroonkoloji Derneği."— Sunum transkripti:

1 Metastatik Prostat Kanseri Üroonkoloji Derneği

2

3 KÖTÜ HABER Üroonkoloji Derneği

4

5 İYİ HABER Üroonkoloji Derneği

6 ABD’de Prostat Kanserine Bağlı Ölümler 1992:40,400– 13,350 2007:27,050– 33% Üroonkoloji Derneği

7 Prostat kanseri Lokalize LokalizeMetastatik Üroonkoloji Derneği

8 Prostat kanseri Lokalize LokalizeMetastatik Üroonkoloji Derneği

9 Metastatik Prostat Kanserinde Hormonal Tedavi Tarihçe 1840 Hunter- Kastrasyon sonrası atrofi 1941 Huggins- Orşiyektomi PCa ilişkisi (Nobel) 1942-Huggins- Hormon dirençli PCa 1971-Schally-LHRH ve agonistlerinin keşfi (Nobel) 1973-Estradiyol- İlk santral etkili LH, FSH süpresyonu Üroonkoloji Derneği

10 Dr. Huggings 1966 Nobel Tıp Ödülü Sahibi – Prostat kanserinde kastrasyon tedavisini bulması nedeni ile Üroonkoloji Derneği

11 Hormonal Tedavinin Temel Mantığı Tüm androjen kesme tedavileri Androjen seviyesini düşürerek veya Androjen reseptör bağını engelleyerek Androjenin androjen reseptörünü aktive etmesini engelleyerek etki ederler Üroonkoloji Derneği

12 Testosteron %50 sex-binding-globulin %40 Albumin %3 Serbest Aktif olan, yani reseptörleri uyaran serbest olandır Üroonkoloji Derneği

13 HormonalTedavi Prostat ve Meme kanseri için yapılan hormonal tedaviler, olasılıkla tüm zamanlarda herhangi bir kanser ilacından daha fazla hayat kurtarmıştır. R. Peto, ECCO Toplantısı, 2003 Üroonkoloji Derneği

14

15 EAU Kılavuzu-2008 Üroonkoloji Derneği

16 Hormonal Tedavi Tedaviye ne zaman başlanılmalı? Erken? Geç dönem? Hangi tedavi biçimi tercih edilmeli? Hangi ilaç (lar)? Sürekli? Aralıklı tedavi? Üroonkoloji Derneği

17 Orşiektomi (Cerrahi Kastrasyon) -Altın standart (2008 EAU kılavuzu) -Ortalama etkinlik süresi 2.5 yıl -Hastaların %85 inde hastalık cevabı olumlu Hormonal Tedavi Üroonkoloji Derneği

18 LHRH etki mekanizmaları LHRH blokerleri etki mekanizmaları LHRH bloker potansiyel kullanım alanlar Antiandrojenler (aralarında fark var mı?) Ketakanazol Arbireteron

19 Erken Tedavi VACURG I: Kansere özgü ölüm oranlarında azalma MRC: M0 hastalarda progresyona kadar geçen sürede ve sağkalımda artış EORTC: EBRT alan hastalarda progresyon daha geç ve sağkalım daha iyi ECOG: RRP sonrası N+ hastalarda erken ve geç tedavide 2% vs 30% mortalite EORTC (30846) RRP sonrası N+ hastalarda spesifik ve toplam sağkalımda fark yok. Üroonkoloji Derneği

20 Erken-Geç Tedavi Bu çalışmaların çoğunda erken tedavi avantajlı görünse de, geç tedavi grubunda pek çok hasta hiçbir hormonal tedavi alamadan ölmüşlerdir “End-point” olarak PCa’ya bağlı ölüm alınırsa erken ve geç tedavi kolları arasında fark olmadığı anlaşılmaktadır Uzun dönem izlemlerde de toplam sağkalım avantajı sağlanamamaktadır

21 Hemen veya geç tedavi EAU 2008 Kılavuzu Üroonkoloji Derneği

22 Maksimal Androjen Blokajı vs Monoterapi SWOG / INT 0036 SWOG / INT 0036 603 hasta Leuprolide + flutamide 603 hasta Leuprolide + flutamide Yaşam süresi açısından MAB daha etkili Yaşam süresi açısından MAB daha etkili Crawford ED., et al. NEJM, 321: 419, 1989

23 Üroonkoloji Derneği Monoterapi-MAB

24 Üroonkoloji Derneği SWOG / INT 0036MAB Monoterapi SWOG / INT 0036MAB Monoterapi Progresyonsuz yaşam 16.5 ay 13.9 ay p= 0.039 p= 0.039 Genel yaşam oranı35.6 ay 28.3 ay p= 0.035 p= 0.035 Minimal metastatik hastalık Genel yaşam oranı 48 ay 19 ay Crawford ED., et al. NEJM, 321: 419, 1989 Maksimal Androjen Blokajı vs Monoterapi

25 Üroonkoloji Derneği SWOG / INT 0105 çalışması SWOG / INT 0105 çalışması 1371 hasta 1371 hasta orşiektomi + flutamide orşiektomi + flutamide 700 hasta orşiektomi + flutamide 700 hasta orşiektomi + flutamide 687 hasta orşiektomi 687 hasta orşiektomi Yaşam süresi (survival) üzerine anlamlı etkisi yok Yaşam süresi (survival) üzerine anlamlı etkisi yok Eisenberger MA et al. NEJM, 339: 1036, 1998 Maksimal Androjen Blokajı vs Monoterapi

26 Üroonkoloji Derneği MAB Monoterapip Progresyonsuz yaşam20.4 ay18.6 ay ns Genel yaşam oranı33.5 ay29.9 ay ns Minimal metastatik hastalık Progresyonsuz yaşam48.1 ay46.2 ay ns Genel yaşam oranı52.1 ay51 ayns Eisenberger MA et al. NEJM, 339: 1036, 1998 Maksimal Androjen Blokajı vs Monoterapi

27 Üroonkoloji Derneği Meta analiz (1995) Meta analiz (1995) 22 randomize klinik çalışma 22 randomize klinik çalışma Hepsi Lancet dergisinde yayımlanmış Hepsi Lancet dergisinde yayımlanmış 5710 hasta 5710 hasta 3283 ölüm 3283 ölüm Mortalite Mortalite MAB: % 56.3 Monoterapi: % 58.4 Anonymous, Lancet, 346: 265, 1995 Maksimal Androjen Blokajı vs Monoterapi

28 Üroonkoloji Derneği Schmitt B et al, Urology, 2001 Maksimal Androjen Blokajı vs Monoterapi 5 y survival %30 vs %25

29 Maksimal Androjen Blokajı EAU 2008 Kılavuzu Üroonkoloji Derneği

30

31 Aralıklı Tedavi İdeal Hasta 70 yaş üstü, asemptomatik hasta 70 yaş altı, Gleason < 7 hasta RT/RRP sonrası PSA nüksü Hormon tedavilerinin yan etkilerine duyarlı

32 Üroonkoloji Derneği Aralıklı Tedavi SEUG SEUG Aralıklı MAB vs devamlı MAB Aralıklı MAB vs devamlı MAB T3-T4 M0, M1 T3-T4 M0, M1 CPA + Triptorelin CPA + Triptorelin 626 hasta randomize edilmiş 626 hasta randomize edilmiş 315 hasta aralıklı tedavi 315 hasta aralıklı tedavi 311 hasta devamlı tedavi 311 hasta devamlı tedavi Da Silva C., et al. Eur Urol, 39: 79, 2001 Da Silva C., et al. Eur Urol, 39: 79, 2001

33 Üroonkoloji Derneği Aralıklı Tedavi “Off-therapy” “Off-therapy” %50 si 39 hafta %40’ı 52 hafta Objektif + subjektif progresyon Objektif + subjektif progresyon Aralıklı: %16 Devamlı: %12 Ölüm Ölüm Aralıklı: %15.5 Devamlı:%15.4 Da Silva C., et al. Eur Urol, 39: 79, 2001 Da Silva C., et al. Eur Urol, 39: 79, 2001

34 Üroonkoloji Derneği Hormonal Tedavide ASCO Önerileri 2004

35 Aralıklı Androjen Blokajı EAU 2008 Kılavuzu Üroonkoloji Derneği

36 Hormonal Tedavi: Sonuçlar EAU 2008 Kılavuzu Üroonkoloji Derneği

37 Hormon tedavisinde unutulmaması gerekenler Üriner obstruksiyon Şiddetli ağrı Yaygın kemik met Orşiyektomi ilk seçenek LHRH başlamadan önce AA Vertebra metaztazı olanda bel ayak ağrısı kuvvetsizlik ACİL

38 Hormon Dirençli PCa tanımı Kastre düzeyde serum testesteronu En az 15 gün ara ile alınmış 3 ardışık PSA değerinde sonuç değeri olarak %50 artma En az 4 hafta androjen geri çekme İkincil hormonal manüplasyona rağmen PSA yükselmesi Kemik veya yumuşak doku metastaz - larında ilerleme Üroonkoloji Derneği

39 HRPC Ortalama Yaşam Beklentisi Asemptomatik PSA yükselmesi Ay Met. Yok24-27 Minimal Met.16-18 Yoğun Met.9-12 Semptomatik PSA yükselmesi Minimal Met.14-16 Yoğun Met.9-12 Üroonkoloji Derneği

40 Mitoxantrone – Steroid Kombinasyonu  Randomize çalışmalar: 2 Büyük çalışma  Ağrı ve Hayat Kalitesinde daha çok düzelme  Kanada Çalışması Ağrı palyasyonu Kombinasyon: %29 (43 hafta) Steroid: %12 (18 hafta) Tannock IF, et al. J Clin Oncol, 14(6):1756, 1996 Üroonkoloji Derneği

41 TAX327 Çalışması Tannock IF et al., NEJM., 351:1502, 2004 Üroonkoloji Derneği

42 TAX327 Tannock IF et al., NEJM., 351:1502, 2004 970 eligible patients Median Survival Dctxl q 3wk: 18.9 mo Dctxl weekly: 17.4 mo Mitoxantrone: 15.7 mo p=0.009 Üroonkoloji Derneği

43 TAX327 Tannock IF et al., NEJM., 351:1502, 2004 Üroonkoloji Derneği

44 1. Basamak Taxotere tedavisi ile mitoksantrona göre daha uzun sağkalım sağlanmaktadır (Ölüm riskinde % 21 azalma sağlamaktadır). MedyanHazard sağkalım ratio (ay) P- değeri MedyanHazard sağkalım ratio (ay) P- değeri T 3 hf: 19.20.790.004 T hf: 17.80.870.09 Mitoksantron16.3 – – Yıllar Sağkalım oranı 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 01234567 Taxotere 3 hf Taxotere hf Mitoksantron Berthold et al. ASCO 2007. Abstract 5005. TAX 327- Güncellenmiş sağkalım analizi Üroonkoloji Derneği

45 SWOG 9916 Petrylak DP et al., NEJM., 351:1513, 2004 674 eligible patients Üroonkoloji Derneği

46 SWOG 9916 Petrylak DP et al., NEJM., 351:1513, 2004 Üroonkoloji Derneği

47 HRPC Kemoterapi – Akılda Kalacaklar DP ve DEP benzer sağkalım avantajı DP ve DEP benzer sağkalım avantajı DP daha iyi tolere ediliyor: Est ile ek toksisite DP daha iyi tolere ediliyor: Est ile ek toksisite Yeni tedavi standardı: Docetaxel 75 mg/m2 q 3wk + Prednisone 10 mg/gün Yeni tedavi standardı: Docetaxel 75 mg/m2 q 3wk + Prednisone 10 mg/gün Sağkalım bu gün için en geçerli primer “son nokta” Sağkalım bu gün için en geçerli primer “son nokta” Üroonkoloji Derneği

48 l l Mitoxantrone l Docetaxel l Vinorelbine l Satraplatin l Ixabepilone (Epothilone) l Metronomik kemoterapi (Sürekli, kesintisiz, düşük doz tedavi) l Calcitriol l Thalidomide l Bevacizumab l Diğer hedefe yönelik tedaviler ve kombinasyonları İkinci-Üçüncü basamak tedavi Üroonkoloji Derneği

49 EAU Kılavuzu-2008 Üroonkoloji Derneği


"Metastatik Prostat Kanseri Üroonkoloji Derneği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları