Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 SMM. 2 SORU 1: SORU 1: (AB) Üretim İşletmesinde döneme ilişkin bilgiler şöyledir: Dönem içi Direkt İlk Madde ve Mlz1.500 Kullanılabilir Direkt İlk Madde.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 SMM. 2 SORU 1: SORU 1: (AB) Üretim İşletmesinde döneme ilişkin bilgiler şöyledir: Dönem içi Direkt İlk Madde ve Mlz1.500 Kullanılabilir Direkt İlk Madde."— Sunum transkripti:

1 1 SMM

2 2 SORU 1: SORU 1: (AB) Üretim İşletmesinde döneme ilişkin bilgiler şöyledir: Dönem içi Direkt İlk Madde ve Mlz1.500 Kullanılabilir Direkt İlk Madde ve Mlz2.100 Dönemsonu Direkt İlk Madde ve Mlz 550 Üretimde Kullanılan Direkt İşçilik1.750 Dönemsonu Endirekt İlk Madde ve Mlz300 Endirekt Malzeme Alışları 900 Buna göre “ Toplam Üretim Maliyeti ” aşağıdakilerden hangisidir? A) YTL B) YTL C) YTL D) YTL E) YTL

3 3 Toplam Üretim Maliyeti Dönem içi Direkt İlk Madde ve Mlz1.500 Kullanılabilir Direkt İlk Madde ve Mlz2.100 Dönemsonu Direkt İlk Madde ve Mlz 550 Üretimde Kullanılan Direkt İşçilik1.750 Dönemsonu Endirekt İlk Madde ve Mlz300 Endirekt Malzeme Alışları 900 (+) Dönembaşı Direkt İlk Madde ve Mlz600 (+) Dönem içi Direkt İlk Md. ve Mlz. Alış1.500 Kullanılabilir Direkt İlk Madde ve Mlz2.100 (-) Dönemsonu Direkt İlk Madde ve Mlz (550) I. Üretimde Kullanılan Direkt İlk Md. Mlz1.550 II. Üretimde Kullanılan Direkt İşçilik1.750 (+) Endirekt Malzeme Alışları 900 (-) Dönemsonu Endirekt İlk Madde ve Mlz (300) III. Genel Üretim Maliyeti600

4 4

5 5 Dönembaşı İlk Madde ve Malzeme Stokları Maliyeti Dönem İçinde Satın Alınan İ.M.M. Stokları Maliyeti Kullanılabilir İlk Madde ve Malzeme Stokları Maliyeti Dönemsonu İlk Madde ve Malzeme Stokları Maliyeti ( ) I. Kullanılan İlk Madde ve Malzeme Stokları Maliyeti II. Direkt İşçilik Maliyeti ………………………………… III. Genel Üretim Maliyeti …………………….………… TOPLAM ÜRETİM MALİYETİ Dönembaşı Yarı Mamul Stoklarının Maliyeti DÖNEMİN ÜRETİM MALİYETİ Dönemsonu Yarı Mamul Stoklarının Maliyeti ( ) ÜRETİLEN MAMULLERİN MALİYETİ Dönembaşı Mamul Stoklarının Maliyeti SATILABİLİR MAMULLERİN MALİYETİ Dönemsonu Mamul Stoklarının Maliyeti ( ) SATILAN MAMULLERİN MALİYETİ

6 Top.Ür.Mly Dön.Ür.Mly Ür.Mam.Mly S.Mam.Mly S.M.M

7 7

8 8

9 9 Dönembaşı İlk Madde ve Malzeme Stokları Maliyeti Dönem İçinde Satın Alınan İ.M.M. Stokları Maliyeti Kullanılabilir İlk Madde ve Malzeme Stokları Maliyeti Dönemsonu İlk Madde ve Malzeme Stokları Maliyeti (400.-) I. Kullanılan İlk Madde ve Malzeme Stokları Maliyeti II. Direkt İşçilik Maliyeti ………………………………… III. Genel Üretim Maliyeti …………………….…………...- TOPLAM ÜRETİM MALİYETİ Dönembaşı Yarı Mamul Stoklarının Maliyeti DÖNEMİN ÜRETİM MALİYETİ Dönemsonu Yarı Mamul Stoklarının Maliyeti (370.-) ÜRETİLEN MAMULLERİN MALİYETİ Dönembaşı Mamul Stoklarının Maliyeti SATILABİLİR MAMULLERİN MALİYETİ Dönemsonu Mamul Stoklarının Maliyeti ( ) SATILAN MAMULLERİN MALİYETİ

10 10 SORU 2: SORU 2: (A) Üretim İşletmesinde döneme ilişkin bilgiler şöyledir: Dönembaşı Mamul Stokları Dönemsonu Mamul Stokları Dönembaşı Yarı Mamul Stokları Dönemsonu Yarı Mamul Stokları Toplam Üretim Maliyeti Bu bilgilere göre “ satılan mamullerin maliyeti ” aşağıdakilerden hangisidir? A) YTL B) YTL C) YTL D) YTL E) YTL

11 11 Satılan Mamullerin Maliyeti Dönembaşı Mamul Stokları Dönemsonu Mamul Stokları Dönembaşı Yarı Mamul Stokları Dönemsonu Yarı Mamul Stokları Toplam Üretim Maliyeti (+) Dönembaşı Yarı Mamul Stokları (-) Dönemsonu Yarı Mamul Stokları (45.000) Üretilen Mamullerin Maliyeti (+) Dönembaşı Mamul Stokları Dönemin Üretim Maliyeti Satılabilir Mamullerin Maliyeti (-) Dönemsonu Mamul Stokları(20.000)

12 İmalat işletmesinin döneme ilişkin bilgileri şöyledir. Dönemiçi Hammadde alışları lira Dönembaşı yarı mamul stokları lira Dönemsonu hammadde stokları lira Dönemsonu mamul stokları lira Dönembaşı hammadde stokları lira Bu verilere göre “dönem içinde üretimde kullanılan hammadde maliyeti” aşağıdakilerden hangisidir? A) lira B) lira C) lira D) lira E) lira Dönembaşı Ham. Stokları 70 Dönemiçi Hammadde alışları 200 Üretime verilen Ham. Miktarı 270 (-) Dönemsonu Ham.stokları (20) Üretimde Kullanılan 250

13 Aşağıdaki verileri kullanarak dönem sonu mamul stoklarının maliyetini belirleyiniz. Satılan Mamullerin Maliyeti lira Tamamlanan Mamullerin Maliyeti lira Dönem Başı Mamullerin Maliyeti lira İmalata Yüklenen Maliyetler lira a) lira b) lira c) lira d) lira e) lira Tamamlanan Mamullerin Maliyeti600 (+)Dönem Başı Mamullerin Maliyeti200 Satılabilir Mamul Maliyeti800 (-) Dönem Sonu Mamullerin Maliyeti( ? ) 500 Satılan Mamullerin Maliyeti500

14 14 5) 5) Bir üretim işletmesinin döneme ilişkin bazı bilgileri şöyledir: A) lira B) lira C) lira D) lira E) lira Dönem içinde üretime yüklenen maliyetler Dönem başı mamul stoğu Dönem başı yarı mamul stoğu Dönem sonu mamul stoğu Dönem sonu yarı mamul stoğu Bu bilgilere göre “satılabilir mamullerin maliyeti” aşağıdakilerden hangisidir? (+) 600 (-) 500 Dönemin Üretim Maliyeti Üretilen Mamulün Maliyeti Satılabilir Mamulün Maliyeti (+)

15 15 SORU 6. (A) Üretim İşletmesinde döneme ilişkin bilgiler şöyledir: Dönembaşı Mamul Stokları Dönemsonu Mamul Stokları Dönembaşı Yarı Mamul Stokları Üretilen Mamullerin Maliyeti Bu bilgilere göre “satılan mamullerin maliyeti” aşağıdakilerden hangisidir? a) YTL b) YTL c) YTL d) YTL e) YTL Üretilen Mamullerin Maliyeti175 (+)Dönem Başı Mamullerin Maliyeti 25 Satılabilir Mamul Maliyeti200 (-) Dönem Sonu Mamullerin Maliyeti( 50 ) 150 Satılan Mamullerin Maliyeti150

16 16 A İşletmesinin bir yıllık üretim dönemine ilişkin bazı veriler şöyledir İlk Madde ve Malzeme (hammadde) Yarı Mamul Mamul Dönem içinde Satın alınan Dönem içinde direkt işçilik GÜM Satışların Toplamı SMM Tablosunu düzenleyiniz? İşletmede dönem içinde adet mamul üretildiğine göre toplam ve birim maliyeti bulunuz? Brüt satış karını hesaplayınız? DBDS

17 17 (+) Dönembaşı İlk Madde ve Malzeme Stok. Maliyeti (+) Dönemiçi İlk Madde ve Malzeme Alış Maliyeti Kullanılabilir İlk Madde ve Malzeme Stokları Maliyeti (-) Dönemsonu İlk Madde ve Malzeme Stok. Maliyeti I.Üretimde Kullanılan İlk Madde ve Malzeme Stok. Mly II. Direkt İşçilik Maliyetleri III. Genel Üretim Maliyetleri TOPLAM ÜRETİM MALİYETLERİ (+) Dönembaşı Yarı Mamul Stoklarının Maliyeti DÖNEMİN ÜRETİM MALİYETLERİ (-) Dönemsonu Yarı Mamul Stoklarının Maliyeti ÜRETİLEN MAMULLERİN MALİYETİ (+) Dönembaşı Mamul Stoklarının Maliyeti SATILABİLİR MAMULLERİN MALİYETİ (-) Dönemsonu Mamul Stoklarının Maliyeti SATILAN MAMULLERİN MALİYETİ

18 18 Bir işletmenin hesapları üzerinde yürütülen çalışmalarda bazı hesaplara ilişkin aşağıdaki bilgiler toplanmıştır. Önceki dönemSonraki dönem 150 İlk madde ve Malzeme Yarı Mamuller Üretim Mamuller Direkt İlk madde ve Mal.Gid Direkt İşçilik Giderleri Genel Üretim Giderleri Hizmet Üretim Maly Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid Genel Yönetim Giderleri İstenen: Cari döneme ilişkin “Satılan Mamullerin Maliyeti Tablosunu düzenleyiniz

19 (+) Dönembaşı İlk Madde ve Malzeme Stok. Maliyeti (+) Dönemiçi İlk Madde ve Malzeme Alış Maliyeti Kullanılabilir İlk Madde ve Malzeme Stokları Maliyeti (-) Dönemsonu İlk Madde ve Malzeme Stok. Maliyeti I.Üretimde Kullanılan İlk Madde ve Malzeme Stok. Mly II. Direkt İşçilik Maliyetleri III. Genel Üretim Maliyetleri TOPLAM ÜRETİM MALİYETLERİ (+) Dönembaşı Yarı Mamul Stoklarının Maliyeti DÖNEMİN ÜRETİM MALİYETLERİ (-) Dönemsonu Yarı Mamul Stoklarının Maliyeti ÜRETİLEN MAMULLERİN MALİYETİ (+) Dönembaşı Mamul Stoklarının Maliyeti SATILABİLİR MAMULLERİN MALİYETİ (-) Dönemsonu Mamul Stoklarının Maliyeti SATILAN MAMULLERİN MALİYETİ DB DB DB DS DB DB

20 20 SORU 1: Tek bir mamül üretip satan bir işletmenin, 2006 yılı faaliyet sonuçlarına ilişkin bazı bilgiler aşağıdaki gibidir. Brüt Satışlar Dönembaşı İlk Madde ve Malzeme stokları 300 Satış İndirimleri 200 Dönem Başı Yarı Mamul stok 450 Çalışmayan Kısım Giderleri 50 Brüt Satış Kârı Dönem Sonu İlk madde ve Malzeme Stokları 400 Genel Üretim Gideri 350 Dönem Başı Mamul Stok Faaliyet Kârı Direkt işçilik giderleri 900 Dönem İçi ilk Madde ve Malzeme Alışları Dönem Sonu Yarı Mamul Stok 370 Dönem Sonu Mamul Stok İstenenler: İşletmenin satışların maliyeti tablosunu düzenleyiniz. 18 Mart

21 21 Tekdüzen

22 22 A işletmesinin Ocak 2000 dönemine ilişkin ilk madde ve malzeme tüketimleri aşağıdaki gibi gerçekleşmektedir: EÜMYYÜMYGYGToplam Hammadde Kırtasiye Mlz Yardımcı Mlz İşletme Malz İstenen: İşletmenin ilk madde ve malzeme tüketimine ilişkin muhasebe kaydını, eşzamanlı kayıtlama yöntemine göre 7A Seçeneğine göre yapınız.

23 23 Maliyet sınıflaması Tam, Değişken, Normal Maliyet

24 24 Dönemin üretim giderlerinin tamamının, direkt, endirekt, sabit, değişken vb olmasını dikkate almaksızın üretilen mamullerin maliyetine yüklenmesidir. MALİYETLERİN KAPSAMINA GÖRE –Tam Maliyet Yöntemi Direkt İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri Direkt İşçilik Maliyetleri Genel Üretim Maliyetleri: Değişken GÜM Sabit GÜM ÜRETİLEN MAMULLERİN MALİYETİ

25 25 Dönemin üretim giderlerin sadece değişken maliyetlerin esas alınarak hesaplanan yöntemdir. MALİYETLERİN KAPSAMINA GÖRE – Değişken Maliyet Yöntemi Direkt İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri Direkt İşçilik Maliyetleri Genel Üretim Maliyetleri: Değişken GÜM Sabit GÜM ÜRETİLEN MAMULLERİN MALİYETİ Sabit GÜM

26 26 Dönemin üretim giderlerinin hesaplanmasında üretimle ilgili tüm değişken maliyetler ile kullanılan kapasiteye bağlı olarak sabit maliyetleri kapsayan yöntemdir. Kullanılmayan kapasite sonuç hesaplarında izlenir. MALİYETLERİN KAPSAMINA GÖRE – Normal Maliyet Yöntemi Direkt İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri Direkt İşçilik Maliyetleri Genel Üretim Maliyetleri: Değişken GÜM Sabit GÜM ÜRETİLEN MAMULLERİN MALİYETİ Sabit GÜM (Kullanılan Kapasite)

27 27  Tam maliyet yöntemine göre üretim maliyeti  Normal maliyet yöntemine göre üretim maliyeti  Değişken maliyet yöntemine göre üretim maliyeti  Asal maliyet yöntemine göre üretim maliyeti Direkt İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri Direkt İşçilik Maliyetleri Genel Üretim Maliyetleri: Değişken GÜM Sabit GÜM ÜRETİLEN MAMULLERİN MALİYETİ Tam Maliyet Yöntemine Göre Kullanılan Asal Maliyet Yöntemine GöreDeğişken Maliyet Yöntemine GöreNormal Maliyet Yöntemine Göre

28 28  Tam maliyet yöntemine göre üretim maliyeti  Normal maliyet yöntemine göre üretim maliyeti  Değişken maliyet yöntemine göre üretim maliyeti Tırsan AŞ’nin yıllık üretim kapasitesi 100 adettir. İşletme 2005 yılında 80 adet üretim yapmıştır yılında toplam TL bedelle 75 adet satış yapılmıştır. İşletmede işçilere parça başına ücret ödenmektedir. SATIŞLAR ( - ) SMM [ ( TL ÷ 80 adet) x 75 adet ] (19.687,5) BRÜT SATIŞ KARI ,5

29 29 30 EYLÜL 2000

30 TAM Değişken Normal %

31

32 ÷ X =

33 33

34 34

35 35 Tırsan AŞ’nin yıllık üretim kapasitesi 100 adettir. İşletme 2005 yılında 80 adet üretim yapmıştır yılında toplam TL bedelle 75 adet satış yapılmıştır. İşletmede işçilere parça başına ücret ödenmektedir. İşletmenin çeşitli yöntemlere göre tespit edilmiş 2005 yılı için üretim maliyeti aşağıdaki gibidir:  Tam maliyet yöntemine göre üretim maliyeti  Normal maliyet yöntemine göre üretim maliyeti  Değişken maliyet yöntemine göre üretim maliyeti  Asal maliyet yöntemine göre üretim maliyeti Değişken ve Sabit GÜG tutarı ne kadardır? İşletmenin stok takibinde LIFO yöntemini kullandığını varsayarak brüt satış karı tutarını değişken maliyet yöntemine göre hesaplayınız.

36 36

37 37 Bir işletmenin 1999 dönemine ait gelir tablosu aşağıdaki gibidir. İşletme maliyetlerini tam maliyet yöntemine göre hesaplamaktadır. İşletmede dönem başı yarı mamul ve mamul stoğu bulunmamaktadır. Dönemde ise adet mamul üretilmiş olup bunun adedi satılmıştır. İşletmede üretimi tamamlanmamış mamul yoktur. Brüt Satışlar ( adet x TL/adet) (-) Satıştan İndirimler ---- Net Satışlar (-) Satışların Maliyeti( ) Direkt İlk madde ve Malzeme Gider Direkt İşçilik Giderleri Genel Üretim Giderleri Sabit Değişken Brüt Satış Karı İşletmenin gelir tablosunu değişken maliyet yöntemine göre yeniden düzenleyiniz

38 38 Bir işletmenin dönem sonu itibariyle üretim giderleri aşağıdaki gibidir. Direkt İlk madde ve Malzeme Gider Direkt İşçilik Giderleri Genel Üretim Giderleri Sabit Değişken İşletmenin üretim kapasitesi adet mamuldür. İşletme sözkonusu dönemde adet mamul üretmiş ve satmıştır. İstenen: Yukarıdaki bilgileri esas alarak, işletmenin; A)Tam maliyet, B)Normal maliyet, C)Değişken maliyet yöntemlerine göre mamul birim maliyetini hesaplayınız.

39 39 Stok Kartı

40 40 FIFO LIFO

41 41 FIFO’ya Göre x 1100 = x 1150 = LIFO’ya Göre x 1000 =

42 42 dönembaşı Dönem içi stokları SMM 152 MAMULLER HS. DB x %20 x 1/12 = (Mak.amort.gid) 730 GENEL ÜR. MLY. HS YARI MAMUL-ÜR. HS SAT. MAMUL.MLY. HS Adet Adet ÷ 1000 adet x 400 adet =

43 43 TarihGirenÇıkanKalan Adet Br.Fiyat TutarAdet Br.Fiyat TutarAdet Br.Fiyat Tutar İlgili dönemde TL direkt işçilik ve TL’lik GÜG de tahakkuk etmiştir. Söz konusu dönemde TL dönembaşı yarı mamul ve lira dönemsonu yarı mamul stoğu bulunmaktadır. a)Şef yeni alınan muhasebe elemanının gayretini takdir etmiş ancak direkt ilk madde ve malzeme maliyetinin LIFO yöntemine göre belirlenmesini istemiştir. b) SMM Tablosunu düzenleyiniz. 24 Nisan 1998

44 44 TarihGirenÇıkanKalan Adet Br.Fiyat TutarAdet Br.Fiyat TutarAdet Br.Fiyat Tutar Son Giren İlk Çıkar Maliyet Yöntemi

45 45 (+) Dönembaşı İlk Madde ve Malzeme Stok. Maliyeti (+) Dönemiçi İlk Madde ve Malzeme Alış Maliyeti Kullanılabilir İlk Madde ve Malzeme Stokları Maliyeti (-) Dönemsonu İlk Madde ve Malzeme Stok. Maliyeti I.Üretimde Kullanılan İlk Madde ve Malzeme Stok. Mly II. Direkt İşçilik Maliyetleri III. Genel Üretim Maliyetleri TOPLAM ÜRETİM MALİYETLERİ (+) Dönembaşı Yarı Mamul Stoklarının Maliyeti DÖNEMİN ÜRETİM MALİYETLERİ (-) Dönemsonu Yarı Mamul Stoklarının Maliyeti ÜRETİLEN MAMULLERİN MALİYETİ (+) Dönembaşı Mamul Stoklarının Maliyeti SATILABİLİR MAMULLERİN MALİYETİ (-) Dönemsonu Mamul Stoklarının Maliyeti SATILAN MAMULLERİN MALİYETİ İlgili dönemde TL direkt işçilik ve TL’lik GÜG de tahakkuk etmiştir. Söz konusu dönemde TL dönembaşı yarı mamul ve lira dönemsonu yarı mamul stoğu bulunmaktadır.

46 46 İşçilik

47 47

48 48 genel üretim giderleri ii) Fazla çalışma kapasite eksikliği nedeniyle üretim darboğazını aşmak üzere yapılıyorsa, ek ödeme farkı endirekt işçilik olarak kabul edilip genel üretim giderleri içine kayıtlanmalıdır. İŞÇİLİK GİDERLERİYLE İLGİLİ ÖZEL KONULAR Fazla Çalışma Karşılığı Ek Ödemeler Normal çalışma saatleri dışında yapılan çalışmalar için ödenen ek ücretlerdir. Ek ödemeler; direkt işçilik mi, endirekt işçilik mi? i) Fazla çalışma, belirli bir siparişin yetişmesi için yapılıyorsa ve bu fazla çalışmanın yarattığı maliyet artışı müşteri tarafından kabul ediliyorsa, ek ödeme farkı direkt işçilik olarak kabul edilmelidir.

49 49

50 50 i) Eğer boş işçiliği ortaya çıkaran neden, işletme yönetimi tarafından önlenebilir nedenlerden meydana geliyorsa, boş işçilik karşılığı ücret genel üretim giderlerine kaydedilmektedir. ii) Boş işçiliği ortaya çıkaran neden, enerji kısıntısı, grev, yangın, sel vb.’den kaynaklanıyorsa (işletme yönetimi tarafından önlenemez) boş işçilik karşılığı ödenen ücret, sonuç hesapları aracılığıyla dönem sonuçlarına (Kâr / Zarar) aktarılır. İŞÇİLİK GİDERLERİYLE İLGİLİ ÖZEL KONULAR Boşa Geçen Zaman Karşılığı Ücretler Bir işçinin işinin başında olup da, çeşitli nedenlerle üretim faaliyetinde bulunmadan geçirdiği zaman boşa geçen zamanı ifade etmektedir. Boş işçilik karşılığı ücret giderlerinin muhasebeleştirilmesinde

51 51 A İşletmesinde mayıs ayında 25 gün üretim yapılmış ve 5 gün grev nedeniyle üretime ara verilmiştir. Mayıs ayına ilişkin ücretlerin dağılımı şöyledir: Direkt işçilik Endirekt işçilik Pazarlama İşçilikleri Genel Yönetim işçilikleri İstenen: a)Mayıs ayına ilişkin ücret tahakkukunu ve bu ücretlerin ilgili hesaplara yansıtılmasına ilişkin muhasebe kayıtlarının 7/A seçeneğine göre yapınız b)Üretime yıllık olarak yapılan mutat bakım nedeniyle 5 günlük ara verildiğini varsayarak (a) şıkkındaki soruyu tekrar cevaplayınız. (vergi kesintileri ve SSK kesintileri dikkate alınmayacaktır) 28 KASIM 2004 / 30 X 25 = = B

52 52 6 ürün x 5 işçi = 30 ürün x 1000 TL = TL 1 ürün x 5 işçi = 5 ürün x 1200 TL = TL Direkt İşçilik Maliyeti Haftalık Direkt İşçilik Maliyeti TL Mühendis ustabaşı olarak çalıştığı için Genel Üretim Maliyeti olarak kabul edilir. Direkt İşçilik Maliyeti x 4 = TL Genel Üretim Maliyeti = TL

53 53 Bir işletmede 5 işçi ve 1 mühendis çalışmaktadır. İşçilere parça başına 1000 TL ücret ödenmektedir. Mühendise ise aylık TL ödeme yapılmaktadır. İşletmede Mayıs ayında her bir işçi hafta içi çalışarak 6 adet üretim yapmıştır. Ayrıca, bir hafta sonu Cumartesi ve Pazar günü de müşteriden gelen özel bir siparişin yetiştirilmesi için çalışılmış ve her işçi 1 adet üretim yapmıştır (toplam 5 adet üretim yapılmıştır). İşçilere bu üretimlerine karşılık parça başına TL ödenecektir. Mühendise ise hafta sonu çalışması karşılığında TL ödenecektir. SSK işveren primi %20, SSK işçi primi %14’dür. Ücretlerden %15 oranında gelir vergisi kesintisi yapılmaktadır. (damga vergisi ve işsizlik sigortası dikkate alınmamaktadır) İstenen: İşletmenin Mayıs ayı ücret tahakkukunu yapınız. 17 TEMMUZ 2005

54 54 Bay A, X işletmesinde, EÜG yerinde çalışmakta olan bir işçidir. Bay A’nın Mayıs 2000 ayına ilişkin ücret bilgileri aşağıdaki gibidir: Çalışma gün sayısı 30 gün Saat ücreti TL/saat (günde 8 saat çalışmaktadır) Fazla çalışma 6 saat Fazla çalışma ücreti TL/saat (%50 zamlı) Gelir Vergisi %15 SSK Tabanı TL SSK Tavanı TL SSK İşçi Payı %14 SSK İşveren Payı %19,5 Bay A’nın tarafından gerçekleştirilen, fazla çalışma işlerin genel sıkışıklığından kaynaklanmaktadır. İstenen: İşçinin, Mayıs ayı ücretine ilişkin tahakkuk kaydını yasal kesintileri de dikkate alarak yapınız. 01 Temmuz 2000

55 55 Normal Ücret : 30 gün x 8 saat x TL = TL Fazla Çalışma : 6 saat x TL = TL BRÜT ÜCRET…………………………………… TL BRÜT ÜCRET…………………………………… TL BRÜT ÜCRET TL SSK İşçi Primi : x %14= TL Gelir Vergisi : ( – ) x %15 = TL KESİNTİLER TOPLAMI ………………… TL KESİNTİLER TOPLAMI ………………… TL NET ÜCRET ……………………………… TL NET ÜCRET ……………………………… TL SSK İşv.Primi : x %19,5= TL

56 56 Birleşik Maliyetler

57 57 Ek maliyetler X Y YZ. Satışlar ( 1000 kg x TL) ( 700 kg x TL) TOPLAM SATIŞLAR %53,3 %46,7 BİRLEŞİK MAL %53,3 %46,7 EK MALİYETLER TOPLAM MALİYETLER BİRİM MALİYETLER ,-

58 58

59 59

60 60 Kimyasal maddeler üreten bir işletme, aynı üretim sürecinde, aynı anda, üç adet ürün elde etmektedir. Bu ürünlerden X ve Y ortak ürün, XY ise yan ürün niteliğindedir. Mayıs ayında, sözkonusu ürünlerin ayrılma noktasına kadar yapılan ortak giderler TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrılma noktasından sonra, X ürünü için TL, Y ürünü için TL, XY ürünü için ise TL ek gider yapılmış ve 1000 litre X, 1500 litre Y ve 500 litre XY ürünü elde edilmiştir. X ürünün satış fiyatı 310 TL/lt, Y ürünün satış fiyatı 150 TL/lt ve XY ürünün satış fiyatı ise TL’dir. İşletmede, yan ürün maliyetine sadece tamamlayıcı giderler yüklenmektedir. Ortak giderler ise, ürünlere net satış değeri oranında dağıtılmaktadır. İstenen: Her bir ürünün toplam maliyetini ve birim maliyetini bulunuz. 16 Eylül af

61 61 Satış DeğeriEk Maliyet Net Satış Değeri Değişim OranıOrtak Maliyet Ortak Gider Payı X (16.000) %60 (294 / 490) Y (29.000) %40 (196 / 490) ÜrünlerinMaliyeti Ortak GiderEk Maliyet Toplam Maliyet Üretim MiktarıBirim Maliyet X lt136 TL Y lt72,6 TL XY lt20 TL

62 62 Bir işletme A ve B adlı ortak ürün niteliğinde iki mamul üretmektedir. Bu iki mamul bir aşamaya kadar bir üretim hattında üretilmektedir. Ayrılma noktasından sonra ise mamullerin tamamlanması için ek işlemler yapılmaktadır. Temmuz ayında, adet A Mamulü ve 4000 adet B Mamulü üretilmiştir. Ayrılma noktasından sonra A için TL, B için ise TL ek gider yapılmıştır. A mamulünün satış fiyatı TL ve B mamulünün ise liradır. Fiziksel miktarlara göre dağıtım yöntemi kullanılarak tespit edilen birim maliyetleri A için TL, B için ise TL’dir. İstenen: a)Mamuller için yapılan ortak gider tutarlarını hesaplayınız. b)A ve B mamullerinin birim maliyetlerini Net Satış Değerleri Oranında Dağıtım Yöntemi’ni kullanılarak tespit ediniz.

63 63 GENEL ÜRETİM MALİYETLERİ DAĞITIM

64 64 Fab.Bina Amort.Yük.Oranı = ÷ 500 m 2 = 150 TL/ m x x x x I. Dağıtım Toplamı (18.000) Yemekhane / / / 120 % 45,83% 50% 4, / / 450% 44,4% 55,6 (17.250)

65 65 40 x x x x I. Dağıtım Toplamı Fab.Bina Amort.Yük.Oranı = ÷ 500 m 2 = 40 TL/ m I. Dağıtım Toplamı Isıtma Y.hane Y = ,08 I I = ,04 Y Y = ,08 ( ,04 Y) Y = ,0032 Y 0,9968 Y = Y = ,194 I = ,04 (12.873,194) I = , 928 K = (12873,194 x %46) + (15914,928 x %41) = ,79 D = (12873,194 x %50) + (15914,928 x %51) = ,21

66 66

67 67

68 68

69 %50%40% %50%33,33%16,67 Y = ,1667 B B = ,10 Y Y = , 88 B = ,29 10 = ( , 88 x %50) + ( ,29 x %50) = ,08 11 = ( , 88 x %40) + ( ,29 x %33) = , , , , ,76

70 70 Y.hane B.onar I.Dağıtım Top Yemekhane , , , ,15 Bakım Onar , , , ,76 II. Gider Dağıtımı Toplamı , ,

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75 Sos.Tes. Yükleme Oranı = Sos.Tes. Maliyeti / (İşçi sayısı – Sos.Tes. İşçi sayısı) / 58 işçi - 3 işçi = TL/işçi Bak-On. Yükleme Oranı = Bak-Onar Maliyeti / (B.onar Saati – B.Onar ait Saat) / 350 Bs - 25 Bs = TL/Bs Muhtelif İdari İşler = M.İ.İşl. Maliyeti / (İşçi Sayısı – M.İ.İşler İşçi Sayısı) Yükleme Oranı / 58 işçi - 5 işçi = ,6 TL/işçi Enerji Yükleme Oranı = Enerji Maliyeti / ( Kws – Enerjinin Kws) / 3600 kws kws = TL/kws

76 76 kesimdikim Boya- Ambalaj Sos- Tesis bakım- O. Muh.İd.İş.EnerjiToplam Sos.Tes.YO Bak-On YO Mİİ YO Enerji YO kesimdikim Boya- AmbalajSos-Tesisbakım-O.Muh.İd.İş.EnerjiToplam Sos.Tes.YO Bak-Onar YO Mİİ YO Enerji YO

77 77 kesimdikim Boya- AmbalajSos-Tesisbakım-O.Muh.İd.İş.EnerjiToplam I.Gid.Dağ Sos.Tes.YO Bütçelenen Bak-Onar YO Mİİ YO Enerji YO II. Gider Top Toplam Fark Eksik Fazla Eksik Fiili Maliyetler ile Bütçelenen Maliyetler arasındaki fark Farkların40% 20% Dağıtımı TOP. MLY

78 78 Sipariş Maliyeti Sistemi

79 79 Bir işletme 10-Kesim ve 20-Montaj EÜMY’ne Yemek odası ve Genç odası takımı olmak üzere iki ürün üretmektedir. Her iki üründe hem kesim hem de montaj atölyesinde işlem görmektedir. İşletme Aralık 2001 ayında 20 adet Yemek odası ve 15 adet Genç odası takımının üretimine başlamıştır. Aralık 2002 dönemine ait maliyet bilgiler şöyledir: 10-Kesim Atölyesi 20-Montaj Atölyesi Yemek O. Genç O. Yemek O. Genç O. Dir. İlk Md. Ve Mlz. Mly Direkt İşçilik Maliyeti Genel üretim giderleri ise liradır. GÜG’nin liralık kısmı 10-Kesim atölyesiyle, liralık kısmı ise 20-Montaj atölyesiyle doğrudan ilişkilidir. İşletmede, GÜG siparişlere, direkt ilk madde ve malzeme giderleri esas alınarak yüklenmektedir. Mayıs ayı sonunda itibariyle Yemek odası ve Genç Odası takımlarının üretimi tamamlanmış ve mamul ambarına gönderilmiştir. İstenen: Yemek odası ve genç odası takımlarının toplam ve birim maliyetlerini hesaplayınız. Yemek odası takımının 10 adedi TL + %18 KDV ile nakden satıldığına göre muhasebe kayıtlarını yapınız. 2 Şubat 2002

80 80 10-Kesim Atölyesi 20-Montaj Atölyesi Yemek O. Genç O. Yemek O. Genç O. Dir. İlk Md. Ve Mlz. Mly Direkt İşçilik Maliyeti Genel Üretim Mly (Direkt) Genel Ü. Mly (Endirekt) Toplam Üretim Maliyet = Yemek Odası Top. Mly = TL ÷ 20 Adet = TL Genç Odası Top. Mly = TL ÷ 15 Adet = TL Yemek Odası Satışları = ( TL x 1,18) x 10 Adet = TL (―) Yemek Odası SMM = x 10 Adet = ( TL ) Yemek Odası Brüt Satış Karı TL

81 81

82 82 Bir işletem 10 ve 11 nolu EÜMY’nde A ve B adlı iki ürün üretmektedir. A ürünü, 10 nolu gider yerinde, B ürününü ise 10 ve 11 nolu gider yerinde üretilmektedir. İşletme Mayıs ayında, 5 adet A ve 10 adet B ürününün üretimine başlamıştır. Mayıs dönemine ilişkin bilgiler şöyledir: 10 Nolu Gid.Yeri 11 Nolu Gider Yeri A B A B A B A B. Dir. İlk Md. Mlz. Mly Direkt İşçilik Maliyeti Genel üretim giderleri ise liradır. GÜG’nin liralık kısmı 10 nolu gider yeriyle, liralık kısmı ise 11 nolu gider yeriyle doğrudan ilişkilidir. İşletmede, GÜG siparişlere, direkt ilk madde ve malzeme giderleri esas alınarak yüklenmektedir. Mayıs ayı sonunda itibariyle A ve B ürünlerinin üretimi tamamlanmış ve mamul ambarına gönderilmiştir. A ve B ürünlerinin toplam ve birim maliyetlerini hesaplayınız. İstenen: A ve B ürünlerinin toplam ve birim maliyetlerini hesaplayınız. 01 Temmuz 2000 Genel Üretim Mly (Direkt) Genel Ü. Mly (Endirekt) = 0,20 TL = 0,5 TL Toplam Üretim Mly

83 83

84 84

85 85 Safha Maliyeti Sistemi

86 86 Dönembaşı Yarı Mamul St Tamamlanan Dönemiçinde Tamamlanan ( – ) Dönemsonu Yarı Mamul St Tamamlanan Üretimden Çıkan miktar DİMM Şekillen

87 87

88 88 1. Fiziki Akım Tablosu DB Yarı Mam. St. Miktarı Üretimine Yeni Başlanan Üretime Giren Üretimi Tamamlanan DS Yarı Mam.St.Miktarı Normal Fireler Anormal Fireler Üretimden Çıkan 2Eşdeğer Mam.Miktarı 2. Eşdeğer Mam.Miktarı DİMM Şekillendirme DİMM Şekillendirme 3. Toplam DİMM Şekillendirme DB Yarı Mam.St. Maliyeti Cari Dönem Maliyetleri Toplam (÷) EDM.Miktarı (=) Br.EDM.Maliyeti 4. Toplam DİMM Şekillendirme Üretimi Tamamlanan DS Yarı Mam.St Mly Normal Fireler Anormal Fireler Toplam , ,75 = (9.000 x 45,75) (2.000 x 22,75) + (1500x23) (900 x 45,75) (100 x 45,75) ORTALAMA MALİYET

89 89

90 90

91 91

92 92 1. Fiziki Akım Tablosu DB Yarı Mam. St. Miktarı Üretimine Yeni Başlanan Üretime Giren DB Yarı Mam.St.Miktarı Üretimi Tamamlanan DS Yarı Mam.St.Miktarı Normal Fireler Anormal Fireler Üretimden Çıkan 2Eşdeğer Mam.Miktarı 2. Eşdeğer Mam.Miktarı DİMM Şekillendirme DİMM Şekillendirme 3. Toplam DİMM Şekillendirme DB Yarı Mam.St. Maliyeti Cari Dönem Maliyetleri Toplam (÷) EDM.Miktarı (=) Br.EDM.Maliyeti 4. Toplam DİMM Şekillendirme DB Y. Mam.Mly (Önceki) DB Y. Mam.Mly (Cari) Üretimi Tamamlanan DS Yarı Mam.St Mly Normal Fireler Anormal Fireler Toplam = (400 x 85) (7.000 x 140) (2.000 x 55) + (1.400 x 85) FIFO

93 93

94 94 1. Fiziki Akım Tablosu DB Yarı Mam. St. Miktarı Üretimine Yeni Başlanan Üretime Giren Üretimi Tamamlanan DS Yarı Mam.St.Miktarı Normal Fireler Anormal Fireler Üretimden Çıkan 2Eşdeğer Mam.Miktarı 2. Eşdeğer Mam.Miktarı DİMM Şekillendirme DİMM Şekillendirme 3. Toplam DİMM Şekillendirme DB Yarı Mam.St. Maliyeti Cari Dönem Maliyetleri Toplam (÷) EDM.Miktarı (=) Br.EDM.Maliyeti 4. Toplam DİMM Şekillendirme Üretimi Tamamlanan DS Yarı Mam.St Mly Normal Fireler Anormal Fireler Toplam = (5.000 x 21) ORTALAMA MALİYET 1.Safha Açık İşletme

95 95 1. Fiziki Akım Tablosu DB Yarı Mam. St. Miktarı Üretimine Yeni Başlanan Üretime Giren Üretimi Tamamlanan DS Yarı Mam.St.Miktarı Normal Fireler Anormal Fireler Üretimden Çıkan 2Eşdeğer Mam.Miktarı 2. Eşdeğer Mam.Miktarı Devralınan DİMM Şekillendirme 3. Toplam Devralınan DİMM Şekillendirme DB Yarı Mam.St. Maliyeti Cari Dönem Maliyetleri Toplam (÷) EDM.Miktarı (=) Br.EDM.Maliyeti 4. Toplam DİMM Şekillendirme Üretimi Tamamlanan DS Yarı Mam.St Mly Normal Fireler Anormal Fireler Toplam ,6 + 28,918 = (4.000 x 28,918) (1.000 x 21) + (1.000 x 0,6) + (400 x 7,318) ORTALAMA MALİYET 2.Safha Kırma-Yıkama ,

96 96

97 97 1. Fiziki Akım Tablosu DB Yarı Mam. St. Miktarı Üretimine Yeni Başlanan Üretime Giren Üretimi Tamamlanan DS Yarı Mam.St.Miktarı Normal Fireler Anormal Fireler Üretimden Çıkan 2Eşdeğer Mam.Miktarı 2. Eşdeğer Mam.Miktarı DİMM Şekillendirme DİMM Şekillendirme 3. Toplam DİMM Şekillendirme DB Yarı Mam.St. Maliyeti Cari Dönem Maliyetleri Toplam (÷) EDM.Miktarı (=) Br.EDM.Maliyeti 4. Toplam DİMM Şekillendirme Üretimi Tamamlanan DS Yarı Mam.St Mly Normal Fireler Anormal Fireler Toplam , ,647 = ( x 37,647) (5.000 x 35) + (2.000 x 37,647) ( ---- ) ---- ( ---- ) ORTALAMA MALİYET

98 98 s.385

99 99 1. Fiziki Akım Tablosu DB Yarı Mam. St. Miktarı Üretimine Yeni Başlanan Üretime Giren Üretimi Tamamlanan DS Yarı Mam.St.Miktarı Normal Fireler Anormal Fireler Üretimden Çıkan 2Eşdeğer Mam.Miktarı 2. Eşdeğer Mam.Miktarı DİMM Şekillendirme DİMM Şekillendirme 3. Toplam DİMM Şekillendirme DB Yarı Mam.St. Maliyeti Cari Dönem Maliyetleri Toplam (÷) EDM.Miktarı (=) Br.EDM.Maliyeti 4. Toplam DİMM Şekillendirme Üretimi Tamamlanan DS Yarı Mam.St Mly Normal Fireler Anormal Fireler Toplam = (3.000 x 450) (500 x 150) + (300 x 300) ( 300 x 450 ) ( 200 x 450 ) ORTALAMA MALİYET

100 100

101 101

102 102

103 103 Sapma Analizi

104 104 Standart maliyet yöntemini uygulamakta olan bir işletmenin dönem sonu itibariyle hesaplarının durumu aşağıdaki gibidir: Borçalacak 151 Üretim Yarı Mamul Mamuller Satılan Mamullerin Maliyeti Direkt İlk Madde ve Malzeme Gid Dir. İlk Madde ve Malz. Gid. Yns Direkt İşçilik Giderleri Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Genel Üretim Giderleri Genel Üretim Giderleri Yansıtma Dönembaşında tahmin edilen ilk madde ve malzeme fiyatları ile işçilik saat ücretleri yıl içerisinde aynen gerçekleşmiştir. Genel Üretim giderleri sapmasının %40’nın bütçe, geri kalanının ise kapasite sapması olduğu bilinmektedir. a)Sapma tutarlarını hesaplayınız ve türlerini belirtiniz b)Sapma tutarlarının dağıtımını yapınız. 17 Temmuz 2005

105 105 Sapmalar Direkt İlk Madde ve Malzeme Direkt İşçilik GÜG. –Sabit GÜG (6.950 – 7.200) 250 Olumsuz Fiyat Sapması Miktar Sapması (2.100 – 2.000) 100 O.lu Ücret Sapması Verim Sapma (2.950 – 3.000) 50 O.suz Bütçe Sapması (250 x %40 ) 100 O.suz Kapasite Sapması (250 – %60) 150 O.suz 200 Olumsuz

106 106 Toplam Yarı Mam-Ür.Mamuller Hs.SMM Hs Yarı Mamuller Üretim Mamuller Üretim Satılan Mam.Mly % 100 % 12,5 % 6,25 % 81, ,5 162,5 Olumsuz Fark 200

107 107 s.371

108 108 DİMM: Fiyat Sapması (Fiili Fiyat x Fiili Miktar) (Standart Fiyat x Fiili Miktar) DİMM Fiyat Sapması TL x 3,1 m ( ÷15500m) TL x 3,1 m (15.500÷5000 adet) x 3,1 m x 3,1 m (1000 TL x 3,1 m) = TL Olumsuz Sapma Olumsuz Sapma

109 109 DİMM: Miktar Sapması (Standart Fiyat x Fiili Miktar) (Standart Fiyat x Standart Miktar) DİMM Miktar Sapması TL x 3,1 m TL x 3 m ( TL x 0,10 m) = TL Olumsuz Sapma Olumsuz Sapma

110 110 Direkt İşçilik: Ücret Sapması (Fiili Ücret x Fiili Süre) (Standart Ücret x Fiili Süre) Direkt İşçilik Ücret Sapması TL x 3,8 DİS TL x 3,8 DİS (19000 Dis ÷5000) ( ÷19000 DİS) (19000 Dis ÷5000) TL x 3,8 DİS TL x 3,8 DİS (2.000 TL x 3,8 DİS) = TL Olumsuz Sapma Olumsuz Sapma

111 111 Direkt İşçilik: Verim (süre) Sapması (Standart Ücret x Fiili Süre) (Standart Ücret x Standart Süre) Direkt İşçilik Ücret Sapması TL x 3,8 DİS TL x 3,8 DİS TL x 4 DİS TL x 4 DİS ( TL x 0,2 DİS) = TL Olumlu Sapma Olumlu Sapma

112 112 s.341

113 113 DİMM: Fiyat Sapması (FF x FM) (SF x FM) (SF x FM) DİMM Fiyat Sapması TL x 2,05 kg x 2,95 kg (41.000kg÷20000 br) (59.000kg÷20000 br) TL x 2,05 kg x 2,95 kg (5.000 TL x 2,05 kg) (2.000 TL x 2,95 kg) (5.000 TL x 2,05 kg) (2.000 TL x 2,95 kg) TL TL TL TL Olumsuz Sapma Olumsuz Sapma Olumsuz Sapma Olumsuz Sapma A Hammaddesi B Hammaddesi TL Olumsuz Sapma

114 114 DİMM: Miktar Sapması (SF x FM) (SF x SM) DİMM Miktar Sapması TL x 2 kg x 3 kg ( TL x 0,05 kg) ( TL x 0,05 kg) ( TL x 0,05 kg) ( TL x 0,05 kg) TL TL TL TL Olumsuz Sapma Olumlu Sapma Olumsuz Sapma Olumlu Sapma A Hammaddesi B Hammaddesi TL Olumsuz Sapma TL x 2,05 kg x 2,95 kg

115 115 DİMM: Miktar Sapması (Standart Fiyat x Fiili Miktar) (Standart Fiyat x Standart Miktar) DİMM Miktar Sapması TL x 2,05m TL x 3 m ( TL x 0,10 m) = TL Olumsuz Sapma Olumsuz Sapma

116 116 Direkt İşçilik: Ücret Sapması (Fiili Ücret x Fiili Süre) (Standart Ücret x Fiili Süre) Direkt İşçilik Ücret Sapması TL x 1,95 DİS TL x 1,95 DİS (39000 Dis ÷20000) ( ÷39000 DİS) (39000 Dis ÷20000) TL x 1,95 DİS TL x 1,95 DİS ( TL x 1,95 DİS) = TL Olumsuz Sapma Olumsuz Sapma

117 117 Direkt İşçilik: Verim (süre) Sapması (Standart Ücret x Fiili Süre) (Standart Ücret x Standart Süre) Direkt İşçilik Ücret Sapması TL x 1,95 DİS TL x 1,95 DİS TL x 2,00 DİS TL x 2,00 DİS ( TL x 0,05 DİS) = 2.500TL Olumlu Sapma Olumlu Sapma

118 118 SORU 2: Standart maliyet yöntemini uygulamakta olan bir işletmenin standart maliyet kartından aşağıdaki bilgiler saptanmıştır. Direkt ilk madde ve malzeme giderleri 300 Hammaddesi =2 kg/birim x 150 YTL Direkt işçilik giderleri saat /birim x 60 YTL/kg Genel üretim giderleri 50 Değişken GÜG 2 saat/birim x 10 YTL/saat Sabit GÜG 2 saat/birim x 15 YTL/saat _________ Birim Maliyet 470 Söz konusu işletmenin 2006 yılına ilişkin fiili çalışma sonuçları ise aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir Üretilen miktar birim Çalışılan süre saat Direkt ilk madde ve malzeme giderleri YTL ( kg x 155 YTL/kg) Direkt işçilik giderleri( saat) YTL Genel Üretim Giderleri YTL İstenilenler: İşletmenin direkt ilk madde ve malzeme direkt işçilik farklarını hesaplayınız?

119 119 DİMM: Fiyat Sapması (Fiili Fiyat x Fiili Miktar) (Standart Fiyat x Fiili Miktar) DİMM Fiyat Sapması 155 YTL x 2,05 kg 155 YTL x 2,05 kg (41.000÷20000 KG) 150 YTL x 2,05 kg 150 YTL x 2,05 kg (5 YTL x 0,05 kg) = 10,25 YTL Olumsuz Sapma Olumsuz Sapma

120 120 DİMM: Miktar Sapması (Standart Fiyat x Fiili Miktar) (Standart Fiyat x Standart Miktar) DİMM Miktar Sapması 150 TL x 2,05 kg 150 TL x 2,05 kg 150 TL x 2,00 kg 150 TL x 2,00 kg (150 TL x 0,05 kg) = 7,5 YTL Olumsuz Sapma Olumsuz Sapma

121 121 Direkt İşçilik: Ücret Sapması (Fiili Ücret x Fiili Süre) (Standart Ücret x Fiili Süre) Direkt İşçilik Ücret Sapması 55,08 YTL x 1,95 DİS 55,08 YTL x 1,95 DİS (39000 Dis ÷20000 birim) ( ÷39000 DİS) (39000 Dis ÷20000 birim) 60 YTL x 1,95 DİS 60 YTL x 1,95 DİS (4,92 YTL x 1,95 DİS) = YTL Olumlu Sapma Olumlu Sapma

122 122 Direkt İşçilik: Verim (süre) Sapması (Standart Ücret x Fiili Süre) (Standart Ücret x Standart Süre) Direkt İşçilik Ücret Sapması 60 YTL x 1,95 DİS 60 YTL x 1,95 DİS 60 YTL x 2,00 DİS 60 YTL x 2,00 DİS (60 TL x 0,05 DİS) = 3 YTL Olumlu Sapma Olumlu Sapma

123 123 SORU 2: Bir yatak fabrikasının üretmiş olduğu bir yatağın, standart maliyet kartı aşağıdaki gibidir: D. İlk Madde ve Malzeme Gideri 270 Sünger (30 kg x 4 YTL = 120 YTL) Kumaş (15 metre x 10 YTL = 150 D.İşçilik Gideri 50 (25 YTLx 2 saat) Genel Üretim Gideri 80 (40 YTL x 2 Direkt İşçilik Saati) Toplam Standart Maliyet 400 İşletmede, dönemde adet yatak üretilmiş, saat başı 25 YTL ödenerek direkt işçilik saati çalışılmış, 4 YTL/kg’den kg sünger, 9,5 YTL/m’den metre kumaş kullanılmıştır. Aynı yıla ilişkin genel üretim giderleri ise, YTL olarak gerçekleşmiştir. İstenenler: İşletmenin, a) Direkt ilk madde ve malzeme gideri sapmasını unsurları ile, b) Direkt işçilik gideri sapmasını ile ve c) Genel üretim gideri sapmasını hesaplayınız. 18 Mart 2007

124 124 D. İlk Madde ve Malzeme Gideri 270 Sünger (30 kg x 4 YTL = 120 YTL Kumaş (15 metre x 10 YTL) = 150 YTL 4 YTL/kg’den kg sünger, 9,5 YTL/m’den metre kumaş kullanılmıştır. Standart FİİLİ. Fiili Fiyat x Fiili Miktar = 4 YTL x kg = Stand. Fiyat x Fiili Miktar = 4 YTL x kg = Fiyat Farkı 0 YTL Stand. Fiyat x Stand. Miktar = 4 YTL x (30 kg x 5000) = YTL Miktar Farkı (olumlu) Fiili Fiyat x Fiili Miktar = 9,5 YTL x kg = Stand. Fiyat x Fiili Miktar = 10 YTL x kg = Fiyat Farkı YTL (olumlu) St. Fiyat x Stand. Miktar = 10 YTL x (15 kg x 5000) = YTL Miktar Farkı (olumsuz)

125 125 D.İşçilik Gideri 50 (STANDART) (25 YTLx 2 saat) dönemde adet yatak üretilmiş, saat başı 25 YTL (FİİLİ) ödenerek direkt işçilik saati çalışılmış Fiili Ücret x Fiili Süre = 25 YTL x sa = Stand. Ücret x Fiili Süre = 25 YTL x sa = Ücret Farkı 0 YTL Stand. Ücr. x Stand. Süre = 25 YTL x 2 sa x adet) = YTL Miktar Farkı (olumsuz)

126 126 Genel Üretim Gideri 80 (STANDART) (40 YTL x 2 Direkt İşçilik Saati) Genel Üretim Giderleri YTL ( FİİLİ ) Bütçelenen GÜG = 40 x = YTL Fiili GÜG = YTL GÜG Bütçe Farkı YTL (olumlu)

127 127 Kullanılan Direkt İlk Madde Maliyeti = (

128 TL Olumlu 50 TL Olumsuz 250 TL Olumlu DİMM Miktar Sapması Dİşç Süre Sapması GÜM Bütçe Sapması= 250 x %40 = 100 TL GÜM Kapasite Sap.= 250 x %60 = 150 TL 300 TL Olumlu Bakiye Bakiye %13,3 %6,6 %86,6 Yarı Mamul-Üretim : 300 TL x %13,3 = 40 TL Mamuller : 300 TL x %6,6 = 20 TL Satılan Mamul Mly : 300 TL x %86,6 = 260 TL Dağıtılan olumlu sapma toplamı 300 TL

129 129

130 130 sipariş


"1 SMM. 2 SORU 1: SORU 1: (AB) Üretim İşletmesinde döneme ilişkin bilgiler şöyledir: Dönem içi Direkt İlk Madde ve Mlz1.500 Kullanılabilir Direkt İlk Madde." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları