Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kavram, Algılar ve Yanlışlar. “ Bütün insanlar bir toplumsal vücudun organlarıdır ve bu sebeple birbirine bağlıdır.” Yrd. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kavram, Algılar ve Yanlışlar. “ Bütün insanlar bir toplumsal vücudun organlarıdır ve bu sebeple birbirine bağlıdır.” Yrd. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI2."— Sunum transkripti:

1 Kavram, Algılar ve Yanlışlar

2 “ Bütün insanlar bir toplumsal vücudun organlarıdır ve bu sebeple birbirine bağlıdır.” Yrd. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI2

3 3

4 SAPERE AUDE “ Düşünmekten, Bilmekten KORKMA ” KANT “ Bilgi olmadan fikir sahibi olmak ????” “Başkasının fikrini kullanmak ?????”

5 Yrd. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI5

6 6

7 DOĞRU KİMİN DOĞRUSU? Mutlak doğru iddiasının sosyo-politik boyutta önemli bir sakıncası bulunmaktadır. Totaliter ve baskıcı her rejim ve pek çok dinsel yönetim “doğru”nun kendi tekelinde olduğu iddiasıyla gelmiş, farklı olanı ve dönüştürme gücü taşıyanı her zaman bastırıp sindirmiştir.

8 Yrd. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI8

9 9 Değişen Dünya Terör Şeffaflık Ekonomik Entegrasyonlar Eşitlik/eşitsizlik İletişim Farkındalık Ticaret / Yardım Dış Kaynak Markalaşma Sömürü Büyüme Yoksulluk Çevre Tekel Gücü Kapitalizm Kültür Serbest Ticaret Teknoloji/İnternet

10 Yrd. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI10 İletişim Teknoloji Bilgilenme Etkileşim Liberalizm Ülkelerüstü Kurumlar

11 Yrd. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI11 Dünya konjonktürünün gösterdiği siyasi, toplumsal, ekonomik gelişmenin ve değişmenin etkisiyle ülkeler birbirleri ile yakınlaşmakta, bu yakınlaşmaların oluşturduğu yeni döneme küreselleşme (“globalization”) adı verilmektedir. Tanımdan da anlaşılabileceği gibi küreselleşmenin temelinde değişme ve gelişme bulunmaktadır. Terim, İngilizce literatüre 1961 yılında basılan Webster Dictionary ile girmiş yeni bir kavramdır.

12 Yrd. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI12 Laissez Faire – Laissez Passer Serbest ticaret (“free trade”) fikri, küreselleşme düşüncesinin ekonomi alanındaki temelini oluşturmaktadır. Bu anlamda küreselleşme, klasik ekonomi okulunda yaratılmaya çalışılan zaman ve mekândan bağımsız Newtongil Fizik Paradigması’nın bir yansıması sayılabilir.

13 Yrd. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI13 Küreselleşmenin iki önemli dalgası bulunmaktadır. İlk dalga 1850-1914 yılları arasında yaşanan Altın Standardı’dır İkinci dalga ise 1960’lardan sonra ortaya çıkarak günümüze kadar gelmiştir.

14 Yrd. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI14 KÜRESELLEŞMENİN ALTI ÖNEMLİ BELİRLEYİCİ ÖLÇÜTÜ BULUNMAKTADIR 1. Sanayileşme/Sanayileşmeden Uzaklaşma İlk dalgada Kuzey sanayileşirken, ikinci dalgada sanayileşme Güneye (özellikle Çin ve Hindistan) kaymıştır. 2. Uluslararası Ayrılma/Yakınlaşma İlk dalgada Kuzey Güney arasında gelir farkı açılırken, ikinci dalgada kapanmıştır. 3. Ticaret Her iki dalga da ticaretin arttığını göstermiş, süreç Dünya Savaşları ve Büyük Depresyon ile kesintiye uğramıştır.

15 Yrd. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI15 KÜRESELLEŞMENİN ALTI ÖNEMLİ BELİRLEYİCİ ÖLÇÜTÜ BULUNMAKTADIR 4. Kalkınma İlk aşamada kalkınma özellikle Kuzey’de ve İngiltere’de görülüp yayılırken, ikinci dalgada Güney’in daha hızlı gelişmiştir. 5. Şehirleşme XIX. yy öncesinde büyük şehirler Güney’dedir. İlk küreselleşme Kuzey’deki şehirleşme sürecini hızlandırmıştır. İkinci dalga ile Güney’de de şehirleşme nin uyarıldığı görülmüştür. 6. Ülke içi farklılıklar İkinci dalga boyunca Kuzey’de gelir dağılımı ve işsizlik sorunu daha belirgin hale gelerek artmıştır.

16 Yrd. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI16

17 Yrd. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI17

18 Yrd. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI18

19 Yrd. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI19

20 Yrd. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI20 Bağımsızlık Entegrasyon Küreselleşme

21 Yrd. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI21

22 Yrd. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI22 Fonksiyonel SınıflandırmaSiyasi SınıflandırmaYükümlülük Sınıflandırması Serbest Ticaret BölgeleriSaf Ekonomik Entegrasyonlar (laissez-faire, laissez passer) Negatif Entegrasyonlar Yapmama Yükümlülüğü Gümrük Birliği Ortak Pazar Sosyo-politik Entegrasyonlara Hazırlık Aşaması Ekonomik ve Parasal BirlikSosyo-politik Entegrasyonlar (Küreselleşme) Pozitif Entegrasyonlar Yapma Yükümlülüğü Tam Ekonomik Birlik

23 Yrd. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI23 1. Üye ülkeler arasında var olan gümrükler ve miktar kısıtlamaları kaldırılır, 2. Üye ülkeler arasında üçüncü ülkelere karşı uygulanacak ortak gümrük tarifeleri (OGT) belirlenir, 3. Gümrüklerden sağlanacak gelirlerin üye ülkeler arasında hangi oranda dağılacağı saptanır, 4. Bu düzenlemeler yapıldıktan sonra birliğe üye olan ülkeler tarafından üçüncü ülkelere karşı ortak bir dış ticaret politikası (OTP) uygulanır

24 Yrd. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI24

25 Yrd. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI25 — Nazi Almanya’sının siyasi ve ekonomik gücünü ortadan kaldırmak, yeni Almanya’nın barışçıl davranmasını sağlamak, —Jean Monnet ve Robert Schuman’ın “Demir-Çelik üretiminde Üst Kurul Denetimi” önerisi (9 Mayıs 1950), —Yeni bir Avrupa ilişkisi yaratmak, milliyetçi ve ulusal devlet anlayışına dayanan görüşleri önlemek, —Savaş yıkımları nedeniyle yaşanan ekonomik belirsizliği azaltmak, —İki süper güce politik ve ekonomik olarak birlikte karşı koyabilmek, —Batıda Sovyet tehdidini en aza indirmek amacıyla birleşmek, —Batının ekonomik yapılanmasını geliştirmektir.

26 Yrd. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI TEMEL GÜMRÜK BİRLİĞİ AvrupaKömürÇelikTopluluğu1951AvrupaAtomAjansı1957AvrupaEkonomikTopluluğu1957 AVRUPA BİRLİĞİ

27 Yrd. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI27 1951 : FRANSA, ALMANYA, İTALYA, BELÇİKA, LÜKSEMBURG, HOLLANDA 1973: DANİMARKA, İRLANDA, İNGİLTERE 1981: YUNANİSTAN 1986: İSPANYA, PORTEKİZ 1995: AVUSTURYA, FİNLANDİYA, İSVEÇ 2004: GKRK, ÇEK CUMHURİYETİ, ESTONYA, MACARİSTAN, LİTVANYA, LETONYA, MALTA, POLONYA, SLOVAKYA, SLOVENYA. 2007 ROMANYA, BULGARİSTAN

28 Yrd. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI28 Toplam Nüfus: 497.178.000 Erkeklerde beklenen yaşam süresi: 75 yıl Kadınlarda beklenen yaşam süresi: 81 yıl Kişi Başına Ortalama GSYİH: 21.503 EURO Dünya Ticaretinin Yaklaşık %45 ’i 1,000 Km² başına düşen nüfus Avrupa 25 : 4,000 Bulgaristan : 110,9 Romanya : 238,4

29 Yrd. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI29

30 Yrd. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI30 Özgürlük ve güvenlik hakkı Özel ve aile yaşamına saygı Kişisel bilgilerin korunması Evlenme ve aile kurma hakkı Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü İfade ve haber alma özgürlüğü

31 Yrd. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI31 Toplanma ve örgütlenme özgürlüğü Sanat ve bilim özgürlüğü Eğitim hakkı Meslek seçme ve çalışma hakkı Bir ticari faaliyette bulunma özgürlüğü Mülk edinme hakkı Sığınma hakkı İhraç, sınır dışı veya iade etme yasağı

32 Yrd. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI32 Yasa önünde eşitlik Ayrımcılık yasağı Kültürel, dini ve dilsel çeşitlilik Erkekler ve kadınlar arasında eşitlik Çocukların hakları Yaşlıların hakları Engellilerin toplumla bütünleştirilmesi

33 Yrd. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI33 İşçilerin işletme içinde bilgi alma ve danışma hakkı Toplu sözleşme görüşmeleri yapma ve eylem hakkı İşe yerleştirme hizmetlerinden yararlanma hakkı Haksız işten çıkarmaya karşı koruma Adil ve hakkaniyete uygun çalışma koşulları

34 Yrd. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI34 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanma ve aday olma hakkı Yerel seçimlerde oy kullanma ve aday olma hakkı İyi idare hakkı Dolaşım ve ikamet özgürlüğü Diplomatik ve konsolosluk koruması

35 Yrd. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI35 Etkili hukuki bir yola başvurma ve adil yargılanma hakkı Masumiyet karinesi ve savunma hakkı Cezayı gerektiren suçların ve cezaların orantılı olması ve yasada tanımlanması ilkeleri Cezayı gerektiren aynı suçtan iki kere yargılanmama veya cezalandırılmama hakkı

36 Yrd. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI36

37 Yrd. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI37 Antlaşma ile; Ulus-devlet yapısı yerini ülkelerüstü federal bir yapıya bırakmıştır. Ekonomik ve Parasal Birlik, Ortak Dış Politika ve Güvenlik Politikası, Adli Alanlar ve İçişlerinde İşbirliği sağlanmıştır.

38 Yrd. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI38 1. Enflasyon: Diğer üye ülkelerin yıllık enflasyon ortalamalarının baz rakamın en fazla 1,5 puan üzerinde olmasına izin verilmektedir. 2. Bütçe açıkları: Üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYİH’larının yüzde üçünden fazla olmasına izin verilmemektedir. 3. Borçlanma: Üye ülkeler GSYİH’larının en fazla yüzde altmışı kadar borçlanma yapabilmektedirler. 4. Faiz Oranları: Üye ülkelerin faiz düzeylerinin hesaplanan oranın 2 puan üzerine kadar çıkmasına izin verilmektedir. 5. Ülke parasının istikrarı: Üye olacak ülkelerin paraları son iki yılda devalüe edilmemiş olmalıdır. Ayrıca üye olacak bir ülkenin parası diğer üye ülke paralarına belirli bir oranda bağlanmıştır.

39 Yrd. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI39 A.Siyasi Kriterler Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve azınlıklara saygı gösterilmesini ve korunmasını garanti eden kurumların varlığı. A.Siyasi Kriterler Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve azınlıklara saygı gösterilmesini ve korunmasını garanti eden kurumların varlığı.

40 Yrd. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI40 B. Ekonomik Kriterler İşleyen bir pazar ekonomisinin varlığının yanı sıra Birlik içindeki piyasa güçleri ve rekabet baskısına karşı koyma kapasitesine sahip olunması. B. Ekonomik Kriterler İşleyen bir pazar ekonomisinin varlığının yanı sıra Birlik içindeki piyasa güçleri ve rekabet baskısına karşı koyma kapasitesine sahip olunması.

41 Yrd. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI41 C. Topluluk Müktesebatına Uyum Kriterleri I. AB’nin siyasi, ekonomik ve parasal birlik hedeflerini kabul etmek. II. AB'nin aldığı karalara ve uyguladığı yasalara uyum sağlamak. C. Topluluk Müktesebatına Uyum Kriterleri I. AB’nin siyasi, ekonomik ve parasal birlik hedeflerini kabul etmek. II. AB'nin aldığı karalara ve uyguladığı yasalara uyum sağlamak.

42 Yrd. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI42 28 Üye ile AB nüfusu570 milyona ulaşır Avrupa Birliği’nde Nüfus % 15.6artar, Yüzölçümü% 19.4artar, Milli Gelir% 4.3artar, Ortalama Gelir% 9.8 düşer

43 AB’YE DEVREDİLECEK YETKİLER ● İç Pazarın işleyebilmesi için gerekli olan rekabet kuralları, ● Para Politikası, ● Ortak Ticaret Politikası, ● Gümrük Birliği, ● Ortak balıkçılık politikası altında yer alan canlı deniz kaynakları ● İç Pazar, ● Özgürlük, güvenlik ve adalet alanları (AB’nin bu konularda yasama yetkisi yoktur), ● Tarım ve Balıkçılık (sudaki biyolojik kaynakların korunması dışında), ● Ulaşım ve Trans-Avrupa ağları, ● Enerji, ● Sosyal politika (ekonomik, sosyal, bölgesel uyumlaşma), ● Çevre, tüketici korunması ve kamu sağlığına ilişkin ortak güvenlik. AB İLE PAYLAŞILACAK YETKİLER

44 İthalatı, ihracata oranla daha fazla arttırmıştır. Özellikle lüks tüketim malları ithalatını yükseltmiştir. Dış Ticaret Açığını arttırmış, ödemeler bilançosu dengesizliklerine yol açmıştır. Piyasa doymaya başladıktan sonra ithalatın birleşimi eski haline dönmüştür. Türk ürünlerinin serbest dolaşabildiği ekonomik alan genişlemiş, tüm Avrupa Birliği ülkeleri, pazar haline gelmiştir.

45 Yrd. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI45 Türk sanayi ürünlerinin rekabet gücünü yükseltmiş, Piyasalardaki etkinliği ve verimliliği arttırmış, Önemli sektörlerde yabancı sermaye yatırımlarını ve ortaklıklarını özendirmiş, Teknolojik gelişmeyi sağlamış, Korumacılık nedeniyle gelişemeyen sektörlerin yeniden yapılanmasına neden olmuştur.


"Kavram, Algılar ve Yanlışlar. “ Bütün insanlar bir toplumsal vücudun organlarıdır ve bu sebeple birbirine bağlıdır.” Yrd. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları