Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İlk sayfaya geç HEKİM HASTA İLİŞKİLERİ Yrd. Doç.Dr. Nezih VAROL Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Halk Sağlığı ve Adli Tıp Uzmanı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İlk sayfaya geç HEKİM HASTA İLİŞKİLERİ Yrd. Doç.Dr. Nezih VAROL Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Halk Sağlığı ve Adli Tıp Uzmanı"— Sunum transkripti:

1

2 İlk sayfaya geç HEKİM HASTA İLİŞKİLERİ Yrd. Doç.Dr. Nezih VAROL Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Halk Sağlığı ve Adli Tıp Uzmanı nezihvarol@yahoo.com

3 İlk sayfaya geç Hekimlerle, hastalar arasında nasıl bir ilişki olmalı ?

4 İlk sayfaya geç Beşeri ve insani bir ilişki ile çok özeldir.

5 İlk sayfaya geç Her iki tarafında; Yerine getirmek zorunda oldukları ve kişiliklerini belirleyen özel bir ilişki.

6 İlk sayfaya geç Mesleğini bir ömür boyu bütün ilkelerine sadık kalarak uygulayan ak saçlı bir “Hekim“e başarısının sırrını sorarlar; "İki kelime" der ve ekler: "Doğru kararlar“ O kararları nasıl alabildiğini sorarlar; "Tek kelime" der, "Tecrübe". Tecrübenin sırrını sorarlar; "İki kelime" der "Yanlış kararlar".

7 İlk sayfaya geç Toplum halinde yaşayan insanların, toplum içinde yerine getirmek zorunda oldukları ve kullanacakları yetkileri belirleyen kurallardır. Toplumsal Düzen Kuralları;

8 İlk sayfaya geç Çeşitleri; 1. Din kuralları 2. Ahlak kuralları 3. Görgü kuralları 4. Hukuk kuralları Toplumsal Düzen Kuralları;

9 İlk sayfaya geç “Kişilik Haklarına” en saygılı meslek Hekimliktir.

10 İlk sayfaya geç “Kanunda aksine bir hüküm yoksa, tarafların her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür. TMK 3. madde

11 İlk sayfaya geç Hekimler, haklarını ne kadar güvence altına alıyor ?

12 İlk sayfaya geç Toplum, Hekimlerin haklarını ne kadar güvence altında tutuyor.?

13 İlk sayfaya geç HASTA KİM. ? HASTALIĞI OLAN KİŞİ ? RAHATSIZLIĞI OLAN KİŞİ ?

14 İlk sayfaya geç Hastaların yanında nasıl davranmalı?

15 İlk sayfaya geç Hekim Kim... ?

16 İlk sayfaya geç

17 Hekim ; Fiziksel, Bedensel, Ruhsal Ve Sosyal Yönden Tam Bir İyilik Hali Sağlarken, İyilik Hali Bozulmuş Olanların Da Acısını Azaltmak, Ömrünü Uzatmak, Durumunu Düzeltmek, Amacını Güden Kişidir.

18 İlk sayfaya geç Sağlık çalışanları; Hukuk Kuralları Kapsamında Sorumluluk Bilinci İle Hareket Ederler

19 İlk sayfaya geç Sorumluluk Bilinci; Hem Meslek Sahibinin Kendisi, Hem de Toplum İçin, Doğal Ve Güçlü Bir Güvencedir.

20 İlk sayfaya geç Doğal Ve Güçlü Güvence; Sağlık Çalışanının Çok Riskli Bir Alanda Özen Çok Yüksek Özen Gösterme Gereğine Dayanır.

21 İlk sayfaya geç Bilgisizlik Veya Bilgiyi Uygulamada Özensizlik Gösterilecek Özensizlik Kusur İçin Yeterlidir. Derecesi Önemli Değildir.

22 İlk sayfaya geç Doğal Ve Güçlü Güvenceye Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Güven’e Dayalı “Rıza” Hekim İle Hasta Arasında İlişki Kurulmasını Sağlar. İlişki Kurulmasını Sağlar.

23 İlk sayfaya geç Hekim Hasta İlişkisi

24 İlk sayfaya geç Güven’e Dayanan “Rıza” (Vekalet Sözleşmesi)

25 İlk sayfaya geç Vekalet sözleşmesinin konusu; herhangi bir hukuki işlem, hukuki işleme benzer bir işlem, maddi bir eylemin yapılması...

26 İlk sayfaya geç Vekalet Sözleşmesi yazılı ya da yazısız olabilir.

27 İlk sayfaya geç Vekalet ile; Hastanın yararına ve onun iradesine uygun, bir sonuca yönelinir, Bir iş görülür, Risk üstlenilir.

28 İlk sayfaya geç Vekalet Sözleşmesinin Nitelikleri 1.İş görme (hizmet) unsuru 2.İşin, vekil edenin (hastanın) yararına ve isteğine uygun yapılması 3.İşin süreye bağlı olmaması 4.Sonucun elde edilememe rizikosunun bulunmaması 5.Ücretin zorunlu koşul olmaması 6.Tarafların sözleşmeden vazgeçmeleri 7.Nisbi bağımlılık

29 İlk sayfaya geç Vekalet Sözleşmesinin Tıbbi Öğeleri 1.Özen yükümlülüğü 2.Hastanın kabul edilmesi 3.Tanı yükümlülüğü 4.Hastanın aydınlatılması 5.Tedavi yöntem ve usulünde yükümlülük 6.Tedavi süresince kontrollerde yükümlülük 7.Hekimin kendini geliştirmesi, yardımcılarını aydınlatma yükümlülüğü 8.Meslek sırrı

30 İlk sayfaya geç Vekalet Sözleşmesinin Nitelikleri “İş Görme (Hizmet) Unsuru” (B.K. 386/1) Vekil sözleşme uyarınca kendisine yükletilen işin yürütülmesini, veya üzerine aldığı işin yerine getirilmesini borçlanır.

31 İlk sayfaya geç “Borçlanmak”

32 İlk sayfaya geç “Borç” 1.Geniş anlamda; İki yada daha çok taraflar arasındaki hukuksal bağlantı. (Borçlar Yasasında Akidden doğan borçlar v.s) 2.Dar anlamda ; Taraflardan salt birinin ötekine karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu bir tek edim. Edim; Alacaklının borç ilişkisi gereğince istemek hakkına sahip olduğu, borçlununda, yerine getirmekle yükümlü bulunduğu davranış. 3. En dar anlamda; Bir yükümlülüğün yerine getirilmesidir. Borçlunun alacaklıya ödemekle yükümlü olduğu para.

33 İlk sayfaya geç “Borçla ilgili hekimlerin bilmesi gereken kurallar” 1.Borçluya karşı ileri sürülebilen, kişisel hak niteliğinde bir alacak hakkıdır. 2.Alacakla, onu isteyebilme eş anlamlı değildir. 3.Borç ilişkisinin kaynağı; sözleşme, haksız eylem ve nedensiz zenginleşmedir. 4.Borç ilişkisinin temellerinden biri sorumluluktur.

34 İlk sayfaya geç SORUMLULUK Uyulması gerekli davranış (hukuk) kurallarına aykırı düşmenin hesabını verme durumudur.

35 İlk sayfaya geç......İLE SORUMLULUK Borçlunun bir şeyi ile sorumluluğu, Alacaklının hakkını elde edebilmesi için borçlunun malvarlığına el koyması

36 İlk sayfaya geç......DEN SORUMLULUK =Sorumluluk Yükümü Bir kimsenin zarar veren olgudan dolayı giderimle yükümlü olduğunu gösterir. Alacaklının zararını karşılama yükümü

37 İlk sayfaya geç sorumluluğu nerede ararız?

38 İlk sayfaya geç vicdanımızda

39 İlk sayfaya geç kaybettikten sonra

40 İlk sayfaya geç kaybettikten sonra

41 İlk sayfaya geç rakı sofrasında

42 İlk sayfaya geç Hekim Mesuliyet Sigortasında

43 İlk sayfaya geç SORUMLULUK KONUSU 1.Kişi ile sorumluluk 2.Mal varlığı ile sorumluluk. (Sınırsız – Sınırlı )

44 İlk sayfaya geç Md.218“Bir cerrah bronz bıçağı ile özgür adama derin bir kesi yapar ve ölümüne neden olursa, ya da bir gözünü kör ederse, cerrahın sağ eli kesilecektir.” Hammurabi Yasaları Hamurabi Kanunları bütün ve detay Louvre müzesi, Paris

45 İlk sayfaya geç KAYNAKLARINA GÖRE SORUMLULUK 1.Sözleşmeden doğan sorumluluk, 2.Haksız eylem, (genel davranış kurallarına aykırılık) HAKLARIN YARIŞMASI 1.Sözleşmeden doğan sorumluluğun tespiti, 2.Haksız eylemin tespiti,

46 İlk sayfaya geç

47 Vekalet Sözleşmesinin Nitelikleri “İşin Vekil Edenin Yararına Ve İsteğine Uygun Yapılması” (B.K.389) Yerine getirilmemesinde vekaletin kötüye kullanılması söz konusudur.

48 İlk sayfaya geç Vekalet Sözleşmesinin Nitelikleri “İşin Vekil Edenin Yararına Ve İsteğine Uygun Yapılmaması” -vekaletin kötüye kullanılması- Kast; En önemli unsur. Vekil bilmeden ve gerekli özeni göstermeden zarar meydana getirmiş ise vekalet görevinin kötüye kullanılması değil yerine getirilmemesi söz konusudur. Vekil edenin zarar görmesi; Maddi veya manevi zarar Vekil ile sözleşme yapan kişinin durumu; Vekil ile sözleşme yapan kişinin vekalet görevinin kötüye kullanıldığını bilmesi veya bilmemesi ile işbirliğinde olması.

49 İlk sayfaya geç MALPRACTİCE

50 İlk sayfaya geç TIP TEPMESİ !

51 İlk sayfaya geç “DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ'NİN TIPTA YANLIŞ UYGULAMA KONULU BİLDİRGESİ (MALPRACTICE BİLDİRGESİ- 1992) Tıbbi yanlış uygulama (malpractice); Doktorun tedavi sırasında standart uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği veya hastaya tedavi vermemesi ile oluşan zarardır.

52 İlk sayfaya geç Tıbbi Uygulama Hataları 1.Kasıt 2.İhmal 3.Bilgisizlik

53 İlk sayfaya geç Tıbbi Hataların Sıklığı/ABD Journal of the American Medical Association’ın (JAMA) Amerikan Tıp Enstitüsü’nün 2000 yılındaki tıbbi hataları Hastaneye yatışların % 3,7'sinde yatış süresini uzatan ve/veya taburculuk sırasında bir ek soruna neden olan, sonuçta zarar veren bir tıbbi yan etki vardır. Colorado&Utah Study) *Bu yan etkilerin %58'i tıbbi bir hataya bağlıdır *Toplam olayların % 13,6'sı ölümle, % 2,6'sı kalıcı bir sakatlıkla sonuçlanmaktadır. *En sık karşılaşılan sorunlar: - İlaç komplikasyonları ( % 19), - Yara infeksiyonları ( % 14) - Teknik komplikasyonlar ( % 13)

54 İlk sayfaya geç Tıbbi Hataların Sıklığı/ABD Journal of the American Medical Association’ın (JAMA) Amerikan Tıp Enstitüsü’nün 2000 yılındaki tıbbi hataları Hastaneye yatışların % 2,9'unda bir yan etki saptanmıştır. *Bunların %53'ü tıbbi bir hataya ikincildir. * % 6,6'sı ölümle sonuçlanmıştır. * Yan etkilerin %44,9'u ameliyatlara bağlıdır. * Bu olaylardan en çok sorumlu olanlar: - Cerrahlar (% 46,1) - Dahiliyeciler (% 23,2)

55 İlk sayfaya geç Tıbbi Hataların Sıklığı/ABD Journal of the American Medical Association’ın (JAMA) Amerikan Tıp Enstitüsü’nün 2000 yılındaki tıbbi hataları 12.000 hasta 'Gereksiz yere ameliyat edildiğinden ölüyor.' 7.000 hasta 'Hastanede yanlış ilaç verildiğinden ölüyor.' 31.000 hasta 'Hastanedeki diğer yanlışlardan ölüyor.' 80.000 hasta 'Hastanede kaptığı mikroptan (hastane enfeksiyonlarından) ölüyor'. 120.000 hasta 'Verilen ilaçların yan tesirleri yüzünden ölüyor.'

56 İlk sayfaya geç Yıllara göre İstanbul Tabip Odası soruşturmaları Tarihi Bilinmeyen: 66 1982-1984 8 1984-1986 25 1986-1988 42 1988-1990 73 1990-1992 36 1992-1994 110 1994-1996 132 1996-1998 145 1998-2000 592 2000-2001 264 Kaynak: İTO Hekimlik Uygulama Bürosu.

57 İlk sayfaya geç İşleme Uyarma Para Meslekten Gerek Yok Cezası Cezası Alıkoyma T o p l a m 1.Deontolojiye Aykırı Davranmak 228 21 1 0 250 2.Mevzuata Aykırı Davranmak 360 41 79 10 490 3.Haksız Çıkar Sağlamak 175 23 8 9 215 4.Hasta Haklarını İhlal Etmek 457 37 13 63 570 G E N E L T O P L A M 1220 122 101 82 1525 01.01.1982 – 31.12.2001 TARİHLERİ ARASINDAKİ 20 YILLIK DÖNEMDE İSTANBUL TABİP ODASI HEKİMLİK UYGULAMALARI ÇALIŞMALARI

58 İlk sayfaya geç HASTA HAKLARINI İHLAL ETMEK İşleme Uyarma Para Meslekten O L G U Gerek Yok Cezası Cezası Alıkoyma T o p l a m 01.Hasta Sırlarını Açıklamak 5 0 0 2 7 02.Yaşam Ve Sağlığa Saygı Ve Özen Göstermemek 3 1 0 0 4 03.Gerçek Dışı Rapor Ve/veya Belge Düzenlemek 44 7 2 8 61 04.Birden Fazla Yerde Serbest Hekimlik Yapmak 21 4 1 3 29 05.Acil Hastaya Bakmamak 3 0 0 0 3 06.Mesleki Bilgi Ve Becerilerini İnsan Onuruna Aykırı Biçimde Kullanmak 1 0 0 0 1 07.Bilimselliği Kanıtlanmamış Yöntemlerle Tedavi Yapmak (İzinsiz Araştırma Yapmak) 5 0 0 5 10 08.Bilim Dışı Aldatıcı Nitelikte Tanı Ve Tedavi Uygulaması Yapmak (Şarlatanlık Yapmak) 2 0 2 1 5 09.Tıbbi Etik İhlali Yapmak 10 1 1 3 15 10.Tıbbi İhmal Ve/veya Hata Yapmak 345 24 7 35 411 11.Yasal Sürenin Üzerindeki Gebeliği Sonlandırmak 0 0 0 2 2 12.Yasa Dışı Organ Nakli Ameliyatı Yapmak 10 0 0 2 12 13.Cinsel Tacizde Bulunmak 8 0 0 2 10 T O P L A M 457 37 13 63 570

59 İlk sayfaya geç MALPRAKTİS OLGULARININ BRANŞLARA GÖRE DAĞILIMI U z m a n l ı k D a l l a r ı Üye Başvuru Genel Branş Sayısı Sayısı Oran Oranı 1. Kadın Hastalıkları Ve Doğum 1.466 52 % 17,7 % 3,5 2. Genel Cerrahi Hastalıklar 1.194 50 % 17,0 % 4,2 3. İç Hastalıkları 1.695 32 % 10,8 % 1,9 4. Ortopedi Ve Travmatoloji 459 21 % 7,1 % 4,5 5. Beyin Ve Sinir Cerrahisi 234 20 % 6,8 % 8,5 6. Göz Hastalıkları 662 20 % 6,8 % 3,0 7. Anesteziyoloji Ve Reanimasyon 713 19 % 6,5 % 2,6 8. Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları 1.322 18 % 6,1 % 1,3 9. K.B.B. Hastalıkları 588 10 % 3,4 % 1,7 10. Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları 472 10 % 3,4 % 2,1 11. Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi 130 7 % 2,4 % 5,4 12. Göğüs Hastalıkları Ve Tüberküloz 346 6 % 2,0 % 1,7 13. Kalp Ve Damar Cerrahisi 172 5 % 1,7 % 2,9 14. Nöroloji 346 5 % 1,7 % 1,4 15. Üroloji 409 5 % 1,7 % 1,2 16. Kardiyoloji 200 4 % 1,4 % 2,0 17. Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon 284 4 % 1,4 % 1,4 18. Göğüs Cerrahisi 57 3 % 1,0 % 5,2 19. Çocuk Cerrahisi 73 2 % 0,7 % 2,7 20. Deri Ve Zührevi Hastalıklar 324 1 % 0,3 % 0,3 T O P L A M V E O R T A L A M A* 11.146 294 % 99,9 21. Pratisyen Hekimlik 4.621 35 ----- % 0,7 22. Laboratuvar Branşlar 1.685 15 ----- % 0,9 23. DİĞER BRANŞLAR 605 67 G E N E L T O P L A M 18.057 411

60 İlk sayfaya geç Yüksek Sağlık Şürasındaki dosyalar %20’si acil başvurularda meydana gelen sorunlarla ilgili, Tüm başvuruların; %30’u kadın doğum, %17’si ortopedi %13’ü iç hastalıkları, %10’u genel cerrahi %7’si adli raporlarla %4’ü anestezi sorunlarıyla, ilgilidir.

61 İlk sayfaya geç Hasta-hekim ilişkisindeki hata ve eksiklikler 1.Anamnez 2.Muayene 3.Tanı Metodları 4.Yorum ve Aydınlatılmış Onam 5.Müdahale 6.İstenmeyen ve Beklenmeyen Komplikasyonlar 7.Bakım ve Takip

62 İlk sayfaya geç Vekalet Sözleşmesinin Nitelikleri “Sonucun Elde Edilememe Rizikosunun Bulunmaması” İş görmeden doğan sonuç ve bunun tehlikesi (rizikosu) vekile değil vekil edene ait olur. Vekalet sözleşmesinin özelliği, hüküm ve sonuçları, istisna ve hizmet sözleşmelerinden farkı göz önüne alındığında bu unsur öğretide ortaklaşa kabul edilir.

63 İlk sayfaya geç Vekalet Sözleşmesinin Tıbbi Öğeleri Özen Yükümlülüğü; (B.K. 390) Sadakat ve Özen Borcu Sonuca mutlak ulaşmak (iyileştirmek) değil, Sonucun başarılı olması için her türlü gayreti ve çabayı göstermek.

64 İlk sayfaya geç Vekalet Sözleşmesinin Tıbbi Öğeleri Tanı Yükümlülüğü Hekimin el atma / atmama sorumluluğu

65 İlk sayfaya geç Vekalet Sözleşmesinin Tıbbi Öğeleri Hastanın Aydınlatılması Vekil, sözleşme devam ettiği sürece uygun zamanlarda vekil edeni bilgilendirmelidir. Bilgilendirme karşılıklı irade içindir. Hesap verme borcu içindeki bilgi verme bu bağlamda ele alınabilir.

66 İlk sayfaya geç Vekalet Sözleşmesinin Tıbbi Öğeleri Meslek sırrı Zorunlu haller; Vekil edenin Rızası, Vekaletin icrası ve vekilin haklı nedenleri Kanun gereği

67 İlk sayfaya geç Vekalet Eser Hizmet Sözleşmesi Sözleşmesi Sözleşmesi Belli bir yönde Amaç bir şeyin Bir hizmet vardır çalışma altına girme (eserin) meydana getirilmesi Ücretsiz Ücret ana unsur Ücret esastır. Süre yoktur. Süre zorunluluktur. Süre vardır. Bağımlılık vardır Bağımlılık yok Bağımlılık yok.

68 İlk sayfaya geç ESER SÖZLEŞMESİ İstisna / Yapıt Sözleşmesi (B.K. 355) Öyle bir sözleşmedir ki, onunla bir taraf (yüklenici) öteki tarafın (ısmarlayanın) ödemeyi üstlendiği (vaad ettiği) ücret karşılığında bir yapıt meydana getirmeyi borçlanır.

69 İlk sayfaya geç Estetik Amaçlı Müdahaleler Tıbbi Müdahale Oluşturur mu?

70 İlk sayfaya geç

71 Tıbbi Müdahale “tıp mesleğini icraya yetkili bir kişi (hekim) tarafından, doğrudan ya da dolaylı tedavi amacına yönelik olarak gerçekleştirilen faaliyeti ifade eder”.

72 İlk sayfaya geç Estetik Amaçlı Müdahale “Kişinin doğuştan mevcut veya sonradan husule gelmiş görünüm bozukluklarını düzeltme amacına yönelik tıbbi müdahalelerdir.”

73 İlk sayfaya geç Estetik Amaçlı Müdahale Güzelleştirici ameliyat ve girişimler,

74 İlk sayfaya geç Estetik Amaçlı Müdahale Dış görünümünü bozan; “kıllar, benler, sarkık deriler, sivilceler, kırmızı damar uçları, derideki yağ kümeciklerinin yok edilmesi” Bedendeki ve yüzdeki sakatlık ve deformasyonlar yaraların düzeltilmesi,

75 İlk sayfaya geç Bir diş doktorunun, kanal tedavisi değil de, takma diş yapması (protez) işi Bir cerrahın tedavi değil de, güzellik amacıyla insan vücudu üzerindeki tıbbi müdahalesi) işi, BK.nun 355 ve devamı maddelerinde düzenlenmiş bulunan istisna (eser) sözleşmesinin konusunu oluşturur.

76 İlk sayfaya geç sorumluluk bir “yük” müdür?

77 İlk sayfaya geç sağlık hizmetlerinde “sorumluluk” önemli bir konu mu? Evet, Ancak Haklarının Güvence Altında Olmasına Bağlıdır.

78 İlk sayfaya geç çalışan mı hedeftir? yük mü hedeftir?

79 İlk sayfaya geç Sağlık hizmetlerinden doğan haklar, Hizmetin esası, ana öğesi ile ilgilidir.

80 İlk sayfaya geç Sağlık Hizmetinde Esas; Yasalara Uygun, Yönetmeliklerde Belirtilmiş Şekilde, Meslek Anlayışının Gerektirdiği İnisiyatifi Kullanarak, Diğer Hizmet Birimlerince de Aynı Davranışları Bekleyerek, Ekip Çalışması Halinde Yapmaktır.

81 İlk sayfaya geç SAĞLIK HAKKI SAĞLIK HAKKI, SAĞLIK PERSONELİNİN SORUMLULUĞUNDA VERİLMESİ GEREKEN HAKLAR KAPSAMINDADIR.

82 İlk sayfaya geç Sağlık hizmetlerinin varlığı ve sunumunda, sorumluluk bilincinin yüksek olması, sağlık hakkı ve hasta hakkı kapsamında olmazsa olmaz kuralıdır

83 İlk sayfaya geç Bunun içinde mevcut sağlık hizmetleri, sağlık politikaları, sağlık kaynakları, sağlık insan gücü iyi bilinmeli, her somut olayda ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

84 İlk sayfaya geç Bu kuralın nasıl yerine getirildiği, sorumluluğun hukuk bilimi içinde kişilik haklarını koruyup koruyamadığının tespiti mesleki etik kurallar ışığında değerlendirilmelidir.

85 İlk sayfaya geç Hekimlik Uygulaması Bir Sanattır. Memuriyet Görevinden Sayılmaz.

86 İlk sayfaya geç Bugün gelişen tıp bilimi içinde uygulamaya giren yeni teknolojiler, tanı ve tedavi yöntemleri ile hekim – hasta ilişkilerini de geliştirmekte, salt hekime dayanan güvene bağlı rıza ilişkisi, hekimin içinde bulunduğu sağlık gücü ile de artmaktadır.

87 İlk sayfaya geç Bu bağlamda, hekimlerin çalışma alanı içinde bulunduğu sağlık kuruluşunun iyi yönetimi, kullandığı teknolojinin kalibrasyonu, hekim – hasta – sağlık kuruluşu üçgenini yaratmaktadır

88 İlk sayfaya geç Hekim – hasta ilişkisinin üstün niteliği sonucu sağlık kuruluşunun kusursuz sorumluluğu gündeme gelmekte, bu sorumluluğun da hukuki yorum içinde irdelenmesi, sağlık mevzuatımızdaki hükümler ile mümkün olamamaktadır.

89 İlk sayfaya geç BU NEDENLE DE; YARARLANMA SAĞLIK HAKKINDAN YARARLANMA, YARARLANDIRMA İLE BİRLİKTE YARARLANDIRMA İLE BİRLİKTE DÜŞÜNÜLMELİDİR.

90 İlk sayfaya geç KİMİ ZAMAN HAKLAR, YİTİRİLEN DEĞERLER YİTİRİLEN DEĞERLER SONRASI ANLAŞILMAKTADIR.

91 İlk sayfaya geç SAĞLIK HUKUKU Sağlık Personelinde Sorumluluk Bilincinin Varlığını Ortaya Koymaya Çalışan, Bu Bilinç İçinde Hizmetin Varlığı, Sunumu Ve Hasta Hakları İle Hukuk Bilimi Öğretisinde, Kişilerin Maddi Ve Manevi Değerlerini Koruyan, Kişilik Haklarının Birlikte Ele Alınmasını Sağlayan Kavramdır.

92 İlk sayfaya geç “İhkakı haktan istinkaf olmaz.!” "hakkın yerine getirilmesinden kaçınamazsınız.!"

93 İlk sayfaya geç

94 Yrd. Doç.Dr. Nezih VAROL Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Halk Sağlığı ve Adli Tıp Uzmanı nezihvarol@yahoo.com 0. 542.2421392 0.505.3303919


"İlk sayfaya geç HEKİM HASTA İLİŞKİLERİ Yrd. Doç.Dr. Nezih VAROL Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Halk Sağlığı ve Adli Tıp Uzmanı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları